Gå til sidens indhold

Informationsspecialisternes blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – falder vi over spændende statistik fra inden- eller udenlandske kilder, deler vi dem med jer her på bloggen. 

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


boliger

Vis alle blogindlæg


1. marts 2018 af Informations­service og Bibliotek

Beboere i almen boligsektor

Ca. en sjettedel af Danmarks befolkning bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2017.

Landsbyggefondens beboerstatistik viser et billede af beboerne i den almene boligsektor mht. tilknytning til arbejdsmarkedet, indkomst, offentlig forsørgelse og uddannelse. Tabeller fordelt på køn, alder, oprindelse og område sammenligner beboerne i den almene sektor med resten af landets indbyggere.

Der er i gennemsnit 1,8 personer pr. husstand i de almene boliger og 2,2 personer i resten af befolkningen. Over halvdelen af de almene husstande består af en enkelt beboer, mens 10 % udgøres af 4 beboere eller flere. 

Beskrivelse af beboernes igangværende uddannelse i hhv. 2008 og 2016 er et særligt tema i 2017-udgaven af "Beboerstatistik".

 


Tags: boliger, beboere, almennyttig, boligområder
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik


31. marts 2017 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

"Her bor jeg…"

du kan kigge ind til mig. Jeg sidder her på puden og trykker næsen flad mod ruden. De fleste kender sikkert Lotte Kærsås børnesang om forskellige måder at bo på. I Statistikbanken er der oplysninger om både boliger og de personer, der bor i boligerne.

To rapporter går et skridt videre, og ser på hvor mange, der bor sammen med svigerforældrene, henholdsvis hvordan studerendes boligsituation er.

KL – Kommunernes Landsforening har i analysen ”Under samme tag som svigermor” kigget på udviklingen i antallet og andelen af familier, der bor sammen med svigermor og/eller svigerfar i perioden 2007-2017. Analysen er lavet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, og viser bl.a., at der er en stigning i antallet af familier med flere generationer under samme tag, at der er store regionale forskelle, og andelen af disse familier er størst blandt indvandrere og efterkommere. Ifølge analysen er der over 10.000 familier, som har en eller begge svigerforældre boende - en stigning på 27 pct. siden 2007. Top fem over kommuner med størst andel af disse familier er Gribskov, Ishøj, Halsnæs, Brøndby og Albertslund.

DSK - Danske elever og Studerendes Kollegieråd står for en spørgeskemaundersøgelse blandt 3.982 udeboende gymnasieelever og studerende ved mellemlange og lange videregående uddannelser fra hele landet. Udover information om de studerendes boformer (bor sammen med nogen, bor alene, på kollegium, på værelse eller hos forældre), så indeholder rapporten et væld af oplysninger om boligudgifter, ønsker til bolig, tilfredshed med boligen, hvordan man har fundet sin bolig og hvor mange, der har været udsat for snyd ifm. lejemål.

Det er anden gang Boligundersøgelsen gennemføres. Første gang var i 2009.


Tags: boliger, boligudgifter, familier, studerende
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik


24. februar 2017 af Informations­service og Bibliotek

OECD samler statistik om boligforhold i ny database

Hvordan varierer boligmønstret i OECD-landene? Og hvilke typer af husholdninger bor de fleste unge mennesker i?

OECD Affordable Housing Database samler tabeller om bestand af boliger og antal rum, husstande fordelt på ejer/lejer og  antal hjemløse. Udgifter og politikker for støtteordninger vedr. husleje indgår også. Se tabellerne via værktøjet "Compare your country" eller download tabellerne som pdf- eller excel-filer.

I Danmark ejer 15 pct. af husstandene deres bolig fuldt ud, mens 39 pct. er ejere med belånte boliger og 46 pct. er lejere. Kun Sverige, Nederlandene og Schweiz har mindre andel af husstande, der fuldt ud ejer deres bolig. I den anden ende af skalaen finder vi Rumænien, hvor 95 pct. af husstandene ejer deres bolig (Tabel HM1.3).

Næsten 81 pct. af ungdommen (mellem 15 og 29 år) bor sammen med deres forældre i Italien, hvor gennemsnittet for OECD er 59 pct. Kun i Canada er der færre unge mennesker, der bor hos forældrene, end i Danmark, hhv. 31 og 34 pct. Danmark har til gengæld en stor andel, der bor alene eller med en partner, hhv. 29 og 30 pct. Kun i Norge er der en større andel, der bor alene, nemlig 31 pct. I Finland bor 41 pct. af de unge mennesker sammen med en partner (Tabel HM1.4).

I databasen findes også skøn over antal af hjemløse i pct. af den totale befolkning. Her viser tallet for Danmark 0,1 pct. og for Sverige 0,36 pct. (Tabel HC3.1).


Tags: boliger, boligudgifter, hjemløse, unge
Emne: Sociale forhold
Geografi: International statistik


10. juli 2015 af Informations­service og Bibliotek

Hvorfor ender boliger på tvangsauktion?

Boligøkonomisk Videncenter står bag en analyse vedr. tvangsauktioner over boliger i årene 2007-2012. 

Rapporten "Tvangsauktioner i Danmark" kortlægger årsagssammenhænge bag tvangsauktionerne, fx låneforhold og boligejerens socioøkonomiske forhold, med fokus på Roskilde, Næstved og Nykøbing Falster retskredse.


Tags: boliger, ejendomme
Emne: Økonomi
Geografi: Dansk statistik


16. februar 2015 af Informations­service og Bibliotek

Global Housing Watch - boligpriser verden rundt grafisk set

IMF's hjemmeside  Global Housing Watch

IMF's Global Housing Watch viser udviklingen i boligmarkedet.
Her illustreres seneste kvartals data om huspriser samt nøgletal vedr. forholdet mellem huspris/leje og huspris/indkomst.

 


Tags: boliger, priser
Emne: Økonomi
Geografi: International statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30