Gå til sidens indhold

Informationsspecialisternes blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – falder vi over spændende statistik fra inden- eller udenlandske kilder, deler vi dem med jer her på bloggen. 

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


Borgere

Vis alle blogindlæg


5. juni 2018 af Informations­service og Bibliotek

Eurostat fejrer også grundlovsdagen

Danmarks befolkning udgør 1,1 pct. af EU's befolkning, og vores areal udgør 0,9 pct. af EU-landenes samlede areal.

Eurostat fejrer vores grundlovsdag med en illustration af nøgletal, der sammenligner EU og Danmark. 

EUROSTAT illustration

Vil du se flere statistikker fra Eurostat, så brug vores side med genveje til database, publikationer og vejledninger.


Tags: rangorden, nøgletal
Emne: Borgere
Geografi: International statistik, Dansk statistik


3. maj 2018 af Informations­service og Bibliotek

Europæernes holdninger til indvandring

28.000 EU-borgere har ytret deres mening om integration af indvandrere, og Eurobarometer samler resultatet af interviewene i rapporten "Integration of immigrants in the European Union".

1000 personer fra Danmark har bidraget til undersøgelsen og har besvaret spørgsmål om holdninger til indvandring, om man har venner eller familiemedlemmer, der er indvandrere samt om faktorer, der bidrager til vellykket integration. 

Hovedresultatet for Danmark, sammenlignet med EU-gennemsnittet, kan ses i et factsheet på dansk.

Resultater for alle EU-lande beskrives i detaljer i rapporten "Integration of immigrants in the European Union". Vil du hellere have et hurtigt overblik via grafik, er der også en "billedbog" med illustrationer.

 


Tags: indvandrere, integration
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


23. marts 2018 af Informations­service og Bibliotek

Grønland før og nu

Grønlænderne vælger nyt landsting den 24. april 2018. Valgets udfald vises på sitet Qinersineq.gl, hvor resultater fra forrige landstingsvalg og kommunalvalg også findes.

Vil du vide mere om Grønland, er Grønlands Statistik et oplagt sted at begynde. Her finder man de nyeste tal om de knap 56.000 indbyggere, deres uddannelse, erhverv, indkomster, sundhed m.v. I deres Statistikbank er der også tabeller om samfundsøkonomien, import/eksport osv.

Har du interesse for Grønlands historie, er der også muligheder for at finde relevante data. I Statistisk Årbog fra Danmarks Statistik findes hvert år fra årgang 1900 et kapitel om øen. Heri er summariske oplysninger om befolkningstallet og import/eksport  (udsending/hjemsending) fordelt på udvalgte varer.

En anden guldgrube af historisk information om befolkningen i Grønland er folketællingerne fra starten af 1800-tallet, der kan findes via Bibliotekets katalog

I den mørke kælder hos Danmarks Statistik befinder sig "Beretninger og kundgørelser vedr. styrelsen af Grønland", udgivet fra begyndelsen af 1900-tallet til 1968. Heri er administrative regulativer og finanslov, blandet med statistik om folkemængde, fiskeri, jagt og vejrlig. Vil du se disse beretninger, er du velkommen til at besøge os efter aftale.

 


Tags: Grønland, valg, folketællinger
Emne: Borgere
Geografi: Dansk statistik


15. december 2017 af Informations­service og Bibliotek

Ligestilling med sneglefart

Ligestillingsindekset for EU viser forbedringer, men det går kun langsomt fremad. Indekset er gået frem med 4 point fra 2005 til 2015. EU i samlet flok får nu en score på 66,2 point ud af 100, hvor Sverige er på førstepladsen med 82,6 point, mens Danmark har 76,8 point på andenpladsen og Grækenland indtager sidstepladsen med 50 point.

Ligestillingsindekset er et værktøj til at måle udviklingen inden for ligestilling mellem kønnene. European Institute for Gender Equality hjælper EU-landene med at overvåge og sammenligne fremskridt på området.

Gender Equality Index 2017 illustreres med et hjul, der viser de enkelte landes hovedscore, samt score for hovedområder som beskæftigelse, indkomst, magt, sundhed og tidsforbrug i årene 2005, 2010, 2012 og 2015.

Alle indikatorerne, som indekset bygger på, kan også studeres i den tilhørende publikation eller ses i databasen, der med sin omfattende samling af statistikker kan bruges som indgang og vejviser til kønsopdelte tabeller om alskens emner i EU-landene, fx tidsforbrug, uddannelse, arbejdsmarked osv.


Tags: ligestilling, levevilkår, rangorden
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


10. november 2017 af Mette-Line Jakobsen

Asylansøgere og flygtninge gennem 25 år

Asylansøgere og flygtninge er siden 1992 især kommet til Danmark i to store ryk; nemlig omkring 1995-1996 og 2013-2016, som følge af borgerkrige i henholdsvis det tidligere Jugoslavien og i Syrien.

 

I en ny rapport fra Rockwool Fondens Forskningsenhed undersøges udviklingen i nyankomne asylansøgere og flygtninge til Danmark i perioden fra 1992 til 2016. Rapporten Flygtninge og asylansøgere i Danmark 1992-2016 bygger på datamateriale fra Udlændingestyrelsen og Danmarks Statistik.

 

Foruden at belyse udviklingen i antallet af asylansøgere og flygtninge, undersøges gennemsnitlige ventetider fra ansøgning om asyl til opholdstilladelse er givet. Rapporten undersøger desuden hvilke dele af landet, der har modtaget flest nyankomne flygtninge.

 

Yderligere indeholder rapporten korte beskrivelser af flygtningeprocessen i Danmark, boligplaceringspolitikken samt væsentlige ændringer i Udlændingeloven.

Tags: asylansøgere, flygtninge, ventetider, lovgivning, indvandrere, indvandring
Emne: Borgere
Geografi: Dansk statistik


18. oktober 2017 af Informations­service og Bibliotek

Forskelle og ligheder mellem kvinder og mænd i EU

"Kvinder og mænd i Europa" er emnet for Eurostats nye digitale publikation, der med korte tekster og infografik beskriver typiske livsforløb for indbyggerne i Europa. 

Den giver svar på spørgsmål om sundhed, uddannelse, arbejdsliv, familie og fritid. Der er fx stor forskel mellem landene, når det drejer sig om husarbejde og madlavning. I EU bliver der dagligt lavet mad og/eller udført husarbejde af 79 pct. af kvinderne og af 34 pct. blandt mændene. For Danmark er fordelingen 82 pct. kvinder og 55 pct. mænd. Kun i Finland og Letland er der en større andel af mænd, der udfører husligt arbejde eller laver mad hver dag, nemlig 57 pct.

illustration med link til digital publikation 2017

Se introduktion til publikationen som video, i Eurostats News release eller test din viden med quizzen - før, efter eller mens du læser publikationen. 

"Kvinder og mænd i Europa" er den danske version af Eurostats "The life of women and men - a statistical portrait 2017".

[Link til opdateret udgave - revideret januar 2021] 


Tags: livsforløb, levevilkår, ligestilling, quiz
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


6. oktober 2017 af Informations­service og Bibliotek

USA i tal og grafer

Hvis du har svært ved at finde rundt i de amerikanske statistikker, er det ikke uden grund. I USA er der ikke ét centralt statistikbureau. Det føderale statistiske system er decentraliseret og består af 13 ”principal agencies”, hvis hovedformål er at indsamle og formidle statistikker. Desuden er der tilknyttet mere end 100 agenturer i styrelser og ministerier, som alle er involveret i at indsamle data og producere statistikker for deres specifikke område.

De vigtigste er Bureau of the Census, der har de omfattende statistikker om befolkningen og erhvervslivet. Bureau of Economic Analysis koncentrerer sig om national- og regionaløkonomi. Bureau of Labor Statistics har fokus på arbejdsmarked og priser, bl.a. det såkaldte kongetal om jobskabelsen i USA.

En genvej til at finde ud af hvilket agentur, man skal gå til for at finde specifik information, er Data.Gov, som indeholder alle nyere datasæt fra statistikproducenterne.

Eksempler på portaler, der benytter de offentlige data til at visualisere sammenhænge frem for at vise traditionelle tabeller, er Data USA og Overflow Data.

[Redigeret november 2019]


Tags: USA, portaler
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


19. september 2017 af Informations­service og Bibliotek

International statistik

Hvor finder man officiel statistik, der kan sammenlignes på tværs af lande? Det gør man især hos Eurostat, OECD, World Bank, IMF og FN's organisationer, fx UN Statistics Division.

Alle disse organisationer har selvfølgelig hjemmesider og databanker, men en ny trend er portaler, der i højere grad lægger vægt på beskrivende artikler og visuelle fremstillinger af statistikkerne fremfor de traditionelle tabeller.

Nogle eksempler er Eurostats Statistics Explained med  forklarende tekst og grafer. OECD illustrerer alle indikatorer med grafer. World Bank viser med portalen TCdata360 hovedsagelig grafer, hvor IMF's Data Mapper viser både verdenskort og grafer. 

Eftersom data frit kan hentes fra de internationale organisationer, dukker der også portaler op, som udnytter disse data på nye og spændende måder. Typisk udspringer portalerne fra forsknings- eller universitetsmiljøer; ofte anført af en entusiastisk grundlægger. Eksempler er Population.io, Our world in data og Gapminder.

Kan man stole på informationerne? Det kan være svært at sammenligne statistikker over landegrænser, da de enkelte lande indsamler og offentliggør deres statistikker på mange forskellige måder, bl.a. afhængigt af økonomi, lovgivning og kulturelle forhold.

Internationale organisationer som FN, OECD og EU arbejder derfor med at standardisere metoder og klassifikationer for at sikre sammenlignelige data på tværs af grænser. Fælles for disse organisationer er, at de ikke selv indsamler data, men får dem leveret fra medlemsstaterne.

Selvom international statistik generelt har en god kvalitet, skal man i høj grad være opmærksom på metoden bag tallene. Der er ofte mange noter og undtagelser, der skal findes i den tilhørende dokumentation. Det kan også være nyttigt at vide om statistikken er baseret på en forordning, som landene har pligt til at efterleve, eller en aftale på frivillig basis. Tag også formålet med organisationen og medlemskredsen af lande i betragtning.

Liste over internationale organisationer og deres statistikker, fordelt på emner, kan ses på vores linklister.


Tags: portaler, sammenlignelighed
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


9. maj 2017 af Informations­service og Bibliotek

Tør du prøve quizzen?

Ved du - eller kan du gætte - hvilken region i EU, der har den højeste andel af husstande med internetadgang?  Eller hvilket land, der har det største skovareal?

Så har du en god chance for at klare dig godt i Eurostats quiz, hvor du kan teste din viden om EU-landene.  Du har 3 minutter til at svare på 9 spørgsmål, og du får en chance til, hvis du svarer forkert. 

 

Eurostats quiz, hvor du kan teste din viden om EU-landene

 

 


Tags: quiz, EU
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


23. marts 2017 af Informations­service og Bibliotek

Navne i Norden

Nordens dag, der fejres hvert år den 23. marts, giver os anledning til at gøre opmærksom på statistikbureauerne i de andre nordiske lande. Ligesom Danmarks Statistik har vore søsterorganisationer omfattende websites med tabeller, database og publikationer. 

Fx kan du se hvilke navne, der er mest populære i de andre lande - hos hhv. Statistisk sentralbyrå (Norge)Hagstofa Íslands og Statistiska centralbyrån (Sverige). I Finland er det anderledes, for Tilastokeskus (Statistics Finland) står ikke for navnestatistikken, men man kan finde den via deres befolkningsregister.

Også FærøerneGrønland og Åland har deres egne statistikkontorer.

En genvej til generel, sammenlignelig statistik om alle de nordiske lande findes via Nordisk Råd, fx i deres database.


Tags: navne
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30