Gå til sidens indhold

Informationsspecialisternes blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – falder vi over spændende statistik fra inden- eller udenlandske kilder, deler vi dem med jer her på bloggen. 

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


livskvalitet

Vis alle blogindlæg


7. juni 2016 af Informations­service og Bibliotek

Middellevetid i verdens lande - nye tal fra WHO

Globalt set kan en person, født i 2015, forvente at leve i 71,4 år. Men det afhænger selvfølgelig af både fødested og køn. En kvinde født i Japan har den højeste gennemsnitlige levetid på næsten 87 år, mens det for mændenes vedkommende er i Schweiz, at den højeste gennemsnitsalder på lidt over 81 år kan opnås. Den laveste forventede levetid har befolkningen i Sierra Leone, hvor kvinder i gennemsnit får 50,8 år og mænd 49,3 år. For Afrika som helhed er middellevetiden ca. 60 år og den er steget med over 9 år fra 2000 til 2015, på grund af bedre kontrol og behandling af sygdomme, som fx malaria og HIV.

Den årlige publikation "World Health Statistics" fra WHO har i 2016-udgaven fokus på nummer 3 på listen over FN's udviklingsmål, nemlig at sikre sundt liv og fremme trivsel for alle. De enkelte mål beskrives og illustreres i "Annex A: summaries".

Rapporten omtaler også de mange problemer og udfordringer med at indsamle relevante data for området. Bl.a. skønnes det at ca. 53 pct. af dødsfaldene i verden ikke registreres fyldestgørende.


Tags: helbred, sundhed, middellevetid, dødsårsager, sygdom, livskvalitet
Emne: Sociale forhold
Geografi: International statistik


18. maj 2016 af Informations­service og Bibliotek

Bæredygtig udvikling - også for verdens kvinder

I denne uge sætter konferencen "Women Deliver" i København fokus på nummer 5 på listen over FN's udviklingsmål, nemlig at opnå ligestilling samt styrke kvinder og piger. Organisationens infografikker viser kvinders betydning for opfyldelsen af målene, bl.a. hvordan adgang til uddannelse og prævention kan bedre kvindernes helbred og løfte landenes økonomi. Et eksempel fra USAID, viser fx at hvis 10 pct. flere piger går i skole, så vil landets BNP gennemsnitligt øges med 3 pct.

Flere tabeller, opdelt på køn, kan ses i hhv. World Banks Gender Data Portal, pixi-udgaven Little Data Book on Gender 2016 eller FN's rapport The World's Women 2015: Trends and Statistics.

FN's medlemsstater vil i løbet af de næste 15 år globalt fremme udviklingen på det sociale, økonomiske og miljømæssige område. Programmet  består af 17 udviklingsmål, opdelt i 169 delmål.

Illustration af FN's SDG

De nye globale mål for bæredygtig udvikling  - Sustainable Development Goals - blev fastsat i 2015, som afløsning for Millenium Development Goals, der i perioden 2000-2015 havde tilsvarende fokus på at udrydde fattigdom, styrke kvinderne, forbedre sundheden osv. Resultatet af dette arbejde gøres op i The Millennium Development Goals Report 2015, hvor fremskridt inden for hvert af de daværende 8 mål beskrives.


Tags: bæredygtighed, økonomi, ligestilling, livskvalitet
Emne: Sociale forhold
Geografi: International statistik


13. oktober 2015 af Informations­service og Bibliotek

Europæernes sundhed: bedre eller værre?

Middellevetiden stiger i Europa, men der er risiko for at denne stigning ikke vil fortsætte, da vi har stort forbrug af alkohol og ryger for meget i mange af regionens lande. En tredje risikofaktor er at flere bliver overvægtige. 

World Health Organization har sat mål for forbedring af sundhedstilstanden i Europa med programmet  "Health 2020". WHO Regional Office for Europe analyserer i rapporten  "European health report 2015" de seneste fremskridt og truslerne mod vedvarende fremskridt. 

Har du ikke lyst til at gå hele rapporten igennem, kan højdepunkterne ses og høres i en 3-minutters film eller læses i en mini-udgave.


Tags: sundhed, sygdom, middellevetid, livskvalitet
Emne: Sociale forhold
Geografi: International statistik


3. juni 2015 af Informations­service og Bibliotek

Livskvalitet - hvad betyder det for dig?

OECD's Better life index måler og sammenligner 11 aspekter af trivslen i 34 lande. 
Rapporter fra alle landene kan ses samlet, for individuelle lande fx Danmark, eller hver indikator for sig. Alle baggrundsdata findes i OECD's database

Hvilket land er så bedst at bo i? Det kommer an på hvilke aspekter, der betyder mest for dig? Lægger du mest vægt på bolig, indkomst, uddannelse og arbejde, helbred eller miljø? Her har du mulighed for at bidrage med din egen holdning. 92.000 personer fra hele verden (628 fra Danmark) har indtil nu delt deres  personlige indeks med prioritering af de aspekter af livet, som de finder vigtigst. 

Better Life


Tags: levevilkår, livskvalitet
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik, International statistik


19. marts 2015 af Informations­service og Bibliotek

Hvor tilfredse er EU-borgerne med deres liv?

I anledning af "International Day of Happiness" , der i år fejres for 3. gang, offentliggør Eurostat et udvalg af subjektive indikatorer, der viser hvordan europæerne ser deres eget liv. Et udsnit af befolkningen har givet sin mening til kende vedrørende tilfredshed med livet generelt.

På en skala fra 0-10 er EU-gennemsnittet 7.1, hvor Danmark, Sverige og Finland alle har den højeste målte score, nemlig 8.0. Landene med den næsthøjeste score på 7.9 er de andre lande i Norden, Norge og Island. I den mere triste ende af skalaen befinder Bulgarien sig med 4.8 og Grækenland, Cypern, Ungarn og Portugal, alle med en score på 6.2. 

Se hele listen, fordelt på aldersgrupper, i Eurostats pressemeddelelse (pdf). Flere tabeller og hints til videre søgning findes via Eurostats portal "Statistics Explained".


Tags: levevilkår, livskvalitet
Emne: Sociale forhold
Geografi: International statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30