Gå til sidens indhold

Blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – både her hos os selv i Danmarks Statistik og hos andre internationale, inden- og udenlandske kilder til statistikker.

Falder vi over en spændende statistik fra andre, deler vi den med jer her på bloggen. 

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


levevilkår

Vis alle blogindlæg


8. juni 2017 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

På weekend med kæresten? Hvor skal turen gå hen?

Man kan lade sig inspirere til rejsens destination i Deutsche Banks ”Weekend Getaway Index”, som sammenligner priser på hotel, middag på den lokale restaurant, drikkevarer, billeje og en shoppingtur på tværs af 47 byer i verden. København er den anden dyreste by i indekset, så måske det er værd at investere i en flybillet til Istanbul, som er indeksets billigste by. Man skal rejse betydeligt længere for at nå de øvrige billige byer - New Delhi, Manila og Johannesburg.

Det er sjette gang Deutsche Bank udgiver sin undersøgelse af globale priser ”Mapping the World’s Prices”. Udover priserne som indgår i ”Weekend Getaway Index” sammenlignes også priser for bl.a. biografbilleter, en pakke Marlboro cigaretter, en billet til offentlig transport, en ny bil og en liter benzin. Rapporten indeholder også indeks over månedlige lønninger og disponibel indkomst, og man ser at priser og indkomst følges ad. Zürich er byen med de højeste indkomster, men er også en af byerne med de højeste priser for varer og tjenester.

Som noget nyt finder man i årets rapport et ”Quality of Life Index”, der er baseret på data om købekraft, kriminalitet, sundhed, boligomkostninger, pendling og miljøforhold. Her ligger København på en 6. plads efter Wellington i New Zealand, Edinburgh, Wien, Melbourne og Zürich.

Deutsche Banks beregninger er baseret på såkaldt crowdsource data. De fleste data om priser på varer og tjenester stammer fra www.expatistan.com, mens ”Quality of Life Index” og data om lønninger kommer fra www.numbeo.com. For begge gælder, at priserne indsamles ved at alle har mulighed for at bidrage med priser for netop deres by. Deutsche Bank påpeger, at det kan give problemer med kvalitet og konsistens over tid. Til gengæld er statistikken baseret på en stor mængde af aktuelle data.


Tags: byer, forbrug, indkomster, købekraft, levevilkår, livskvalitet, løn, priser, rangorden
Emne: Priser og forbrug
Geografi: International statistik


10. marts 2017 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

Kom helt tæt på etniske minoritetsunge i Danmark

Er der forskel på 18-årige etniske minoritetsunges liv i Danmark sammenlignet med jævnaldrende fra den danske majoritet? Det undersøger SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i ny analyse baseret på spørgeskemabesvarelser fra knap 900 unge med baggrund i 118 forskellige lande. Data fra de etniske minoritetsunge sammenlignes med tilsvarende data fra over 4.000 majoritetsdanske unge, også født i 1995.

De unge har fået spørgsmål inden for emner som familierelationer, fysisk og psykisk helbred og trivsel, fritidsliv, kriminalitet og seksualitet. Spørgsmålene går således tæt på bl.a. sprog og samtaleemner i hjemmet, husarbejde og kønsarbejdsdeling, selvværd og ensomhed, religiøse aktiviteter, oplevelser af diskrimination, erfaringer med alkohol og alder ved seksuel debut.

De to grupper har forskellige erfaringer med alkohol. Næsten alle majoritetsdanske 18-årige har smagt alkohol, mens 27 pct. af drengene og 37 pct. af pigerne fra etniske minoriteter ikke har rørt alkohol overhovedet.  Det er dog stadig de fleste i begge grupper, der har smagt alkohol.

Fælles for begge grupper af unge er også, at størstedelen af dem ikke hyppigt deltager i religiøse aktiviteter, at de ikke har oplevet diskrimination inden for det sidste halve år, og at de fleste føler sig stærkt knyttede til Danmark.

Læs mere om forskelle og ligheder mellem de to grupper i rapporten ”Etniske minoritetsunge i Danmark - En undersøgelse af årgang 1995”, der også giver en detaljeret beskrivelse af metoden bag, herunder svarprocenten, bortfald og brug af andre kilder.


Tags: efterkommere, familier, fattigdom, hash, indvandrere, integration, kriminalitet, levevilkår, ligestilling, racisme, rygning, trivsel, uddannelse, ulighed, unge
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


15. september 2016 af Informations­service og Bibliotek

Livskvalitet i Europa

I dag præsenteres resultaterne af Danmarks Statistiks nye måling af danskernes livskvalitet.

Vil du sammenligne med andre lande er der rig mulighed for det hos Eurostat og OECD, hvor landenes indbyggere har svaret på lignende spørgsmål om bl.a. tilfredshed med livet generelt, tryghed, sociale aktiviteter, helbred og uddannelse.

 Publikationen Quality of life - facts and views

Hos Eurostat er der infografik, hvor du kan se det enkelte lands score sammenlignet med EU-gennemsnit samt laveste og højeste score. En sammenhængende beskrivelse får du i publikationen "Quality of life - facts and views" og mere detaljerede opdelinger på fx alder, køn og uddannelsesniveau kan ses i de tilhørende tabeller eller kort. 

OECD's Better Life Index måler befolkningens trivsel i 34 lande og 395 regioner

[Link til tabeller og kort fjernet juli 2020]


Tags: livskvalitet, levevilkår, trivsel, rangorden, tilfredshed
Emne: Levevilkår
Geografi: International statistik


1. september 2016 af Informations­service og Bibliotek

Udgifter til militæret

Udgifter til militæret, udviklingen i våbenindustrien og verdens arsenal af atomvåben er nogle af de emner, som Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) holder øje med.

Udgifter til militæret udgør globalt set 2,3 pct. af hele verdens BNP, svarende til 1676 milliarder US$. På trods af bestræbelserne på at reducere antallet har både USA og Rusland i 2015 omkring 7000 kernevåben hver, tilsammen mere end 93 pct. af hele verdens beholdning.

SIPRI Military Expenditure Database (Excel-filer) indeholder data om militærudgifter i 172 lande siden 1988, både i lokal valuta, US$ og andel af bruttonationalproduktet. De vigtigste resultater fra 2015 præsenteres som kort og Fact Sheet.

SIPRI er et uafhængigt internationalt institut, der forsker i konflikter, våben, våbenkontrol og nedrustning.


Tags: levevilkår, krig, fred
Emne: Nationalregnskab og offentlige finanser
Geografi: International statistik


30. november 2015 af Informations­service og Bibliotek

EU's befolkning og dig

Vidste du  ... at Tyskland har den højeste andel af personer, der lejer deres bolig, nemlig 47,5 pct. af befolkningen, sammenlignet med 29,9 pct. i gennemsnit i hele EU? Eller at 96,1 pct. af befolkningen i Rumænien ejer deres bolig, sammenlignet med 70,1 pct. i gennemsnit i hele EU? 

At over 40 pct. af den svenske befolkning flytter i løbet af en femårig periode, mens det kun gælder for knap 18 pct. i hele EU? At Danmark har den højeste andel af husholdninger med kun én person, nemlig 45 pct. mod EU's gennemsnit på 31,8 pct.? 

Illustration af statistikker om befolkningen

Eurostats publikation “People in the EU: who are we and how do we live?” præsenterer en bred vifte af statistikker om befolkningen. Find flere fakta om familiestruktur, husholdninger, boliger, geografisk mobilitet og befolkningsprognoser i  pressemeddelelsenStatistics Explained eller selve publikationen.

Med den tilhørende infografik "You in Europe" kan du sammenligne aspekter af dit liv, ikke bare med mænd og kvinder i Danmark, men også med andre EU-lande og  EU-gennemsnittet. 


Tags: levevilkår, befolkning, familier
Emne: Befolkning og valg
Geografi: International statistik


15. september 2015 af Informations­service og Bibliotek

I hvilket land er det bedst at være en ældre person?

Global AgeWatch Index viser hvilke lande, det er bedst at blive gammel i, baseret på officielle statistikker fra bl.a. FN.

Global Agewatch Index

Schweiz er nummer 1, mens Norge og Sverige får hhv. 2. og 3. pladsen. Danmark må nøjes med en 11. plads, bl. a. på grund af vores dårlige helbred og kortere levetid. 

 


Tags: ældre, levevilkår, middellevetid, rangorden
Emne: Befolkning og valg
Geografi: International statistik


25. august 2015 af Informations­service og Bibliotek

Hvilket land er det fredeligste i verden?

"Global Peace Index 2015" måler og rangordner 162 lande vedr. indikatorer som personlig sikkerhed, vold, interne og eksterne konflikter, militær osv. 
Ikke overraskende er de p.t. fredeligste lande Island, Danmark og Østrig, mens Syrien, Irak og Afghanistan er i bunden af indekset.

Undersøgelsen konkluderer bl.a. at verden er blevet mindre fredelig i 2014 sammenlignet med 2008. Det beror bl. a. på de talrige interne konflikter, som har ført til at næsten 1 pct. af verdens befolkning er flygtninge eller internt fordrevne samt at 69 lande i 2014 har oplevet dødsfald som følge af terror.

Resultaterne vises som kort, hvor de enkelte indikatorer kan ses separat,  som film og i en hovedrapport. Undersøgelsen udarbejdes årligt af tænketanken Institute for Economics & Peace.
[Link opdateret til 2016-udgave].


Tags: levevilkår, terrorisme, fred, krig, kriminalitet, rangorden
Emne: Levevilkår
Geografi: International statistik


3. juni 2015 af Informations­service og Bibliotek

Livskvalitet - hvad betyder det for dig?

OECD's Better life index måler og sammenligner 11 aspekter af trivslen i 34 lande. 
Rapporter fra alle landene kan ses samlet, for individuelle lande fx Danmark, eller hver indikator for sig. Alle baggrundsdata findes i OECD's database

Hvilket land er så bedst at bo i? Det kommer an på hvilke aspekter, der betyder mest for dig? Lægger du mest vægt på bolig, indkomst, uddannelse og arbejde, helbred eller miljø? Her har du mulighed for at bidrage med din egen holdning. 92.000 personer fra hele verden (628 fra Danmark) har indtil nu delt deres  personlige indeks med prioritering af de aspekter af livet, som de finder vigtigst. 

Better Life


Tags: levevilkår, livskvalitet
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik, International statistik


11. maj 2015 af Informations­service og Bibliotek

Hvis EU havde 100 indbyggere ...

... i stedet for 507 millioner? 

5 er arbejdsløse, 43 er i beskæftigelse, gennemsnitsalderen er 42.2. år, 9 kan tale 3 eller flere fremmedsprog, mens 34 kun kan tale deres nationale sprog, kun 1 person ville bo i Danmark.

Se mere på Eurostats temaside der - i anledning af Europadagen - viser infografik om 100 europæere.


Tags: arbejdsmarked, befolkning, levevilkår
Emne: Arbejde, indkomst og formue
Geografi: International statistik


27. april 2015 af Informations­service og Bibliotek

Børn og unge i EU

Hvor mange børn er der i EU-landene? Hvor bliver børnene passet? Hvornår flytter de unge hjemmefra?

15.6 pct. af EU's befolkning er børn under 15 år. Den største andel af børn findes i dag i Irland, hvor de udgør 22 pct. af befolkningen. Den mindste andel har Tyskland, nemlig 13.1 pct. 

Børn op til 3 år passes i Danmark fortrinsvis i institutioner, mens det kun er 2 pct. af børnene i Tjekkiet, der er tilknyttet en daginstitution. 

Svenskerne er de hurtigste til at forlade barndomshjemmet, da de i gennemsnit er 19.6 år, når de flytter hjemmefra. Danske unge er lidt langsommere og bliver boende til de er 21 år. I Kroatien, Slovakiet og Malta er de i gennemsnit over 30 år, før de flyver af reden. For alle lande gælder det at kvinderne er 1 til 2 år hurtigere end mændene. 

Eurostat har samlet tal, fakta og svar på mange spørgsmål om børn og unge i EU-landene i en ny publikation - "Being young in Europe today". Introduktion til emnet kan ses i Eurostats pressemeddelelse eller portalen Statistics Explained

Med værktøjet "Young Europeans" kan du sammenligne dig selv med andre unge mennesker mellem 16 og 29 år. 

Young Europeans


Tags: børn, unge, befolkning, levevilkår
Emne: Levevilkår
Geografi: International statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek