Gå til sidens indhold

Nøgletal på kommuner

folk på gågade

Få vigtig viden om kommunens delområder

Nøgletal på kommuner er en samling af tabeller med oplysninger om demografiske, økonomiske og sociale forhold i kommunens delområder.

Et redskab til kommunal planlægning

Nøgletallene er velegnede, når kommuner og virksomheder skal udarbejde prognoser samt planlægge og måle effekten af forskellige politiske tiltag og projekter. På den måde fungerer tallene som et redskab til en bedre fordeling af ressourcer i kommunen.

Eksempel: Sådan bruger virksomheden Stran nøgletal på kommuner

Du definerer selv delområderne

Vi leverer data til dig på baggrund af en Shape-fil med områdeinddelingen, som du sender til os. Det betyder, at du kan vælge præcis den inddeling af kommunen, du har behov for. Det kan enten være kendte administrative inddelinger som sogne og postnumre, men det kan også være selvdefinerede områder som fx by og land, Nord, Syd Øst og Vest osv..

Følg udviklingen i kommunens områder

Tabellerne er baseret på de senest tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder og indeholder tidsserier på op til fem år. Dermed kan du læse en udvikling direkte ud af tabellerne.

Sammenlign med andre kommuner

Nøgletallene indeholder sammenligningstabeller for to kommuner efter eget valg og for alle fem regioner

Det får du Statistik på

 • Oprindelse, alder og herkomst
 • Husstandstyper
 • Til- og fraflytning
 • Uddannelsesniveau og -status
 • Socioøkonomisk status
 • Beskæftigede
 • Offentligt forsørgede
 • Personlig indkomst og husstandsindkomst
 • Indkomst og offentligt forsørgede for til- og fraflyttere
 • Kriminalretlige afgørelser og sigtelser
 • Lægebesøg, indlæggelser, ambulante kontakter og skadestuekontakter
 • Pendling
 • Bilrådighed
 • Antal personer i lavindkomstfamilier

I tabellerne for beskæftigelse og offentlig forsørgelse leverer vi data fordelt på Statistikbankens to aldersgrupperinger: 16-29 år og 30-64 år. Ønskes en anden aldersinddeling i en eller flere tabeller kan vi lave dette som et skræddersyet tillæg til produktet.

Pris

Prisen for nøgletallene leveret én gang er kr. 15.453 ekskl. moms (kr. 19.316 inkl. moms), uanset antallet af delområder.

Prisen for nøgletallene leveret både forår og efterår samme år er kr. 23.180 ekskl. moms (kr. 28.975 inkl. moms), uanset antallet af delområder.

Bestilling

Tryk på "Bestil" nedenfor og udfyld bestillingsblanketten. 

Bestil

Når du bestiller, accepterer du samtidig Danmark Statistiks generelle aftalevilkår

Levering

For at kunne levere data på delområderne skal du sende os en Shape-fil, der angiver de delområder, du ønsker statistik på. Vi leverer data som flade sum-filer, så statistikken er nemmere for dig at arbejde videre med. Se tabeleksemplerne nedenfor/ovenfor. Ønsker du data leveret som færdige pivottabeller, kan vi også gøre det for dig til Danmarks Statistiks gældende timetakst.

Diskretionsregler

Der kan forekomne diskretionering for at sikre, at man ikke kan identificere enkeltpersoner i statistikken. Er der for få personer i et område, bliver der ikke leveret statistik på disse personer. Der skal som minimum være 20 husstande i et område, før vi må levere oplysninger om det. Ved tabeller der indeholder kryds vil almindelige diskretionsregler gælde, hvilket medfører diskretion af enkelte celler. Derfor anbefaler vi mindst 100 husstande i hvert område for at begrænse diskretionen.

Diskretion kan dog stadigvæk forekomme. Dette gælder især for kriminalitetstabellen (Antallet af kriminalretlige afgørelser og sigtelser). Hvis du vil undgå at få diskretioneret tabellen og dermed miste information, så anbefaler vi, at du indsender en separat Shape-fil med større områder og dermed en større befolkning til brug for netop denne tabel. Vi anbefaler, at der er mindst 1000 indbyggere i hvert område til kriminalitetstabellen.

SKRÆDERSYEDE RETTELSER

Skulle du have specifikke ønsker til mindre justeringer i en tabel, fx en anden aldersinddeling kan vi lave det som en skræddersyet tilretning til vores gældende timetakst. Angiv det blot under yderligere bemærkninger nederst i vores bestillingsblanket.

Kontakt

DST Consulting

Anita Saaby, tlf: 39 17 37 49

Allan Hansen, tlf: 39 17 31 68

Andre Variable og delområder

Hvis du har et ønske om at få tabellerne kombineret med andre variable, fx sammensætte dem på en anden måde end i vores standardtabeller, så send en e-mail til vores konsulenter i DST Consulting som kan hjælpe med at skræddersy en opgave.

Læs mere om skræddersyede løsninger

Relaterede produkter

Lønmodtagerbeskæftigelse i kommunen

Kommunal flytteanalyse

Børn og unge i kommunens institutioner

Pendling og beskæftigelse i kommunen

Kontakt

DST Consulting