Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Rammeaftale med Forsknings- og Innovations­styrelsen

Aftale om bevilling på 6,9 mio. kr. til Forskningsservice på Danmarks Statistik 

Danmarks Statistik har med Forsknings- og Innovationsstyrelsen indgået en rammeaftale omkring drift af Danmarks Statistiks Forskningsservice (FSE) for 2017.

Hvem er omfattet

Rammeaftalen omfatter ydelserne til forskere, der i denne sammenhæng betragtes som alle ansatte på offentligt finansierede forskningsprojekter, ansatte i offentlige forsker- og analysemiljøer (dvs. universiteter, sektorforskningsinstitutioner, ministerier, styrelser mv.) samt forskere ansat hos alment velgørende fonde i Danmark.

Rammeaftalens hovedpunkter

1. FSE koordinerer forskerservicen internt i Danmarks Statistik. Det betyder at al henvendelse vedrørende forskningsprojekter, der skal anvende Danmarks Statistiks forskerordning, skal ske til enheden. Forskningsservice administrerer og kontrollerer endvidere autoriseringen af relevante forskningsinstitutioner, forskernes elektroniske dataadgang samt datafortrolighedsbestemmelserne vedrørende mikrodata.

2. Et nyt projekt kan få op til 10 timers gratis rådgivning til drøftelse af projektindstilling, data mv. Nye projekter defineres som projekter, hvor det er første gang, der foreligger en projektindstilling. Eksisterende offentlige projekter skal betale for rådgivning. Enten i form af et fastpristilbud eller ved løbende betaling af rådgivning.

3. Aftalen indeholder et særskilt beløb til opgradering og vedligeholdelse af forskningsmaskinerne. Dette sikrer at brugen af forskermaskinerne er gratis for offentlige forskningsinstitutioner. Dog opkræves der for særligt store datasæt et adfærdsregulerende disktillæg.

Rammeaftale 2017

Ansvarlig for siden

Solveig Vibe-Petersen