Gå til sidens indhold

LAND

Navn

LAND

Beskrivende navn

Statsborgerskabskode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Statsborgerskabkode (jvf. klassificeringen i CPR).

Detaljeret beskrivelse

Statsborgerskabkode (jvf. klassificeringen i CPR).

Kode for det land en person har statsborgerret i.

Følgende nedlagte landekoder kan forekomme:
5111 Nordirland udgår i 1990 fortsætter under 5170 Storbritannien)
5162 Tjekkoslovakiet udgår 1. april 1993 (opdeles i Tjekkiet og Slovakiet)
5184 Østtyskland udgår 3. oktober 1990 fortsætter under 5180 Tyskland
5253 St. Helena udgår i 1990 fortsætter under 5170 Storbritannien
5264 Sydvestafrika udgår i 1990 fortsætter under Namibia (5247)
5286 Reunion udgår i 1990 fortsætter under 5130 Frankrig
5325 Curacao udgår i 1990 (slås sammen med 5140 Nederlandene)
5301 Aruba udgår i 1990 fortsætter under 5140 Nederlandene
5307 Bermuda udgår i 1990 fortsætter 5170 under Storbritannien
5336 Fransk Vestindien øer udgår i 1990 fortsætter under 5395 Vestindiske Øer
5346 Hollandsk vest indiske u. nærm. ang. udgår i 1990 fortsætter under 5395 Vestindiske øer
5353 Martinique udgår i 1990 fortsætter under 5130 Frankrig
5394 Brit. vestindiske øer u. nærm. ang. udgår i 1990 fortsætter under 5395 Vestindiske øer
5428 Hongkong udgår i 1990 får herefter kode 5190 Storbritannien
5468 Nordvietnam nedlagt i 1990 (slået sammen med Sydvietnam)
5494 Yemen arab. rep. udgår som kode i 1990 får herefter kode 5402 Yemen
5498 Indokina udgår i 1990 får herefter 5499 Asien
5505 Franske besid. i Stillehavet udgår i 1990.
5516 Cook øerne udgår i 1990 for herefter 5514 New Zealand
5527 Puerto Rico udgår i 1990 for herefter 5390 USA
5528 Guadeloupe udgår i 1990 for herefter 5130 Frankrig
5529 Franske Guyana udgår i 1990 får herefter 5130 Frankrig
5530 Falklands øerne udgår i 1990 får herefter 5170 Storbritannien
5533 Macao udgår som kode i 1990 for herefter 5156 Portugal

Databrud: De tidligere sovjetiske (herunder Estland, Letland og Litauen) samt jugoslaviske republikker er i værdisættet angivet med fra hvilken dato de gælder.

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

D101200.TXT_LANDE_VERDENSDEL1 - verdensdel
Kode tekst Fra dato Til dato
100 Danmark
251 Færøerne
252 Grønland
361 EU
362 Øvrige nordiske lande
363 Europa udenfor EU
371 Afrika
372 Nordamerika
373 Syd- og Mellemamerika
374 Asien
375 Oceanien
381 Udlandet uoplyst
591 Statsløse
999 Helt uoplyst