Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

PROCKODE

Navn

PROCKODE

Beskrivende navn

Procedurekode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2005
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Fastlægger varestrømmen, dvs. hvilke transaktioner som skal tælles med i hhv. import og eksport (fastlægger hvad som tælles med i generalhandel og specialhandel), hhv. tælles med som EU-handel og ikke-EU-handel.

Detaljeret beskrivelse

Angiver hvorvidt en given kode skal optælles, og om det er specialhandel/generalhandel eller optælling til EUs statistikkontor Eurostat (se indledning til dokumentation).
Definerer også hvilke lande, der er gyldige for en given procedurekode.

I EU-handelen (Intrastat) anvendes de 2-cifrede transaktionsartskoder. I handelen med tredjelande (Extrastat) anvendes de 7-cifrede toldprocedurekoder.

Toldprocedurekoder angiver en given toldprocedure - en toldprocedure er en tilkendegivelse i toldangivelsen af, med hvilket toldmæssigt formål varen importeres eller eksporteres. Valget af toldprocedure afgør bl.a.:

· Om der skal opkræves told og eventuelle afgifter på tidspunktet, hvor varerne angives.
· Om opkrævning af told og eventuelle andre afgifter kan suspenderes, mens varen befinder sig under den angivne toldprocedure.
· Om der er særlige betingelser og forpligtelser, virksomheden skal overholde, mens varen befinder sig under den angivne toldprocedure.

Der er grundlæggende tre typer toldprocedurer:

· Overgang til fri omsætning og frit forbrug (almindelige procedurer) i importen
· Særlige procedurer, fx oplæggelse på toldoplag eller forædling (lønforarbejdning).
· Eksport

Ved friomsætning forstås, at der for varen betales EUs toldsatser og evt. afgifter, mens national moms og afgifter ikke er betalt. Hvis varen også bringes i frit forbrug, har man også betalt national moms og afgifter i det EU-land, hvor varen befinder sig.


De første 2 cifre i toldprocedurekoden angiver den nuværende procedure, de 2 efterfølgende cifre angiver den foregående procedure, mens de sidste tre cifre eller tegn angiver supplerende procedure, dvs. en yderligere oplysning om karakteristika ved toldproceduren. Den supplerende procedure kan enten bestå af en kode fælles for alle EU-lande eller en særlig national kode.

EU-procedurerne kan antage følgende værdier:
Axx, Aktiv forædling
Bxx, Passiv forædling
Cxx, Fritagelser
Dxx, Midlertidig indførsel
Exx Landbrugsprodukter
Fxx Diverse

Nationale procedurer består af et trecifret element.
Eksempler: xxxx100 (reparation), xxxx200 (forarbejdning)


Eksempel på toldprocedurekode:

3171F61 Der er tale om genudførsel (31) af varer tidligere lagt på toldoplag (71) og varerne skal anvendes til proviantering (F61).
I figur/tabel på PROCKODE for handelen med ikke-EU-lande (Extrastat) er toldprocedurekoderne (1.-2. cifre og 3.-4. cifre) summeret efter følgende:

Både import og eksport:
00 Angives når der ikke er en tidligere procedure

Eksport:
10 Endelig udførsel
11 Aktiv forædling - forudgående udførsel
21 Midlertidig udførsel - passiv forædling
22 Anden midlertidig udførsel
23 Midlertidig udførsel med henblik på returnering i uforandret stand
31 Genudførsel
76 Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand
77 Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning

Import:
01 Overgang til fri omsætning af varer, der samtidig videresendes som led i samhandlen med dele af EU's toldområde omfattet af EU's afgiftsområde og visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområder eller som led i samhandlen mellem disse områder (Rådets direktiv 77/388/EØF). Overgang til fri omsætning af varer, der samtidig videresendes som led i samhandlen mellem EU og Fyrstedømmet Andorra samt mellem EU og Republikken San Marino
07 Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning
21 Midlertidig udførsel - passiv forædling
22 Anden midlertidig udførsel
40 Varer, der ikke er genstand for en afgiftsfri leverance, der fortoldes til fri omsætning og frit forbrug
41 Samtidig overgang til frit forbrug og fri omsætning af varer under proceduren for aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen) (Udgået 1. maj 2016)
42 Varer, der er genstand for en afgiftsfri leverance, der fortoldes til fri omsætning
48 Samtidig overgang til frit forbrug og fri omsætning af ombytningsvarer under proceduren for passiv forædling, inden varerne udføres midlertidigt.
49 Overgang til fri omsætning af varer som led i samhandlen mellem dele af EU's toldområde omfattet af EU's afgiftsområde og visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområder eller som led i samhandlen mellem disse områder (Rådets direktiv 77/388/EØF). Overgang til fri omsætning af varer der samtidig videresendes som led i samhandlen mellem EU og Fyrstedømmet Andorra samt mellem EU og Republikken San Marino.
51 Varer, der ønskes henført under ordningen for aktiv forædling, suspension
53 Varer, der midlertidigt indføres med henblik på returnering i uforandret stand
54 Aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat (uden at varerne overgår til fri omsætning i den pågældende stat)
61 Varer, der genindføres til fri omsætning og frit forbrug
68 Genindførsel med samtidig delvis overgang til frit forbrug og overgang til fri omsætning og henførsel under andre oplagsprocedurer end toldoplagsprocedure
71 Oplæggelse af varer på toldoplag
91 Indførsel under proceduren for forarbejdning under toldkontrol (Udgået 1. marts 2017).
92 Indførsel af varer til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat
99 Anden særlig indførsel

Bilag

Graf (Intrastat) 2010-2015
Graf (Intrastat) 2005-2009
Tabel (Intrastat) 2005-2015
Graf (Extrastat) 2007-2009
Graf (Extrastat) 2010-2015
Tabel (Extrastat) 2007-2015

Populationer:

Virksomheder, der har udenrigshandel med varer

Populationen, som statistikken dækker, udgøres af virksomheder som har udenrigshandel med EU-lande eller lande uden for EU. I handelen med ikke-EU-lande kan privatpersoners køb og salg i udlandet i begrænset omfang indgå.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-2004 31-12-9999 0100009 : Overgang til fri omsætning af varer, der samtidig videresendes som led i samhandelen mellem EU og Fyrstedømmet Andorra samt mellem EU og Republikken San Marino - fortoldning uden forudgående procedure
01-01-2004 31-12-9999 0700009 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - uden forudgående procedure.
01-01-2004 31-12-9999 0700E01 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - uden forudgående procedure, anvendelse af enhedsværdier til fastsættelse af toldværdien.
01-01-2004 31-12-9999 0700E02 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - uden forudgående procedure, anvendt fast importværdi.
01-01-2004 31-12-2015 0751F42 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - forædlingsprodukter, der har været indført under aktiv forædling, suspension, når de pålægges de for dem gældende importafgifter (artikel 122, litra a, i kodeksen).
01-01-2016 31-12-9999 0751F42 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - forædlingsprodukter, der har været indført under aktiv forædling, suspension, når de pålægges de for dem gældende importafgifter (artikel 122, litra a, i kodeksen).
01-01-2004 31-12-2015 0751F43 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - varer, der var under aktiv forædling, suspension, eller overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter uden udligningsrenter (artikel 519, stk 4).
01-01-2016 31-12-9999 0751F43 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - varer, der var under aktiv forædling, suspension, eller overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter uden udligningsrenter (artikel 519, stk 4).
01-01-2004 31-12-9999 0754F42 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - forædlingsprodukter, der har været indført under ordningen for aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat, og når de pålægges de for dem gældende importafgifter (artikel 122, litra a, i kodeksen).
01-01-2004 31-12-9999 0754F43 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - varer, der er henført under aktiv forædling, suspension, i en anden mellemsstat, eller overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter uden udligningsrenter (artikel 519, stk 4).
01-01-2004 31-12-9999 0771009 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - der fraføres toldoplag (Brugtmoms)
01-01-2004 31-12-2015 0791009 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - efter forarbejdning under toldkontrol.
01-01-2016 14-07-2020 0791009 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - efter forarbejdning under toldkontrol.
01-01-2004 14-07-2020 0792009 : Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning - efter forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
13-09-2005 31-12-9999 1000000 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure
01-01-2015 31-12-9999 1000263 : Statistikangivelse - Udførsel af varer i fri omsætning som befinder sig i Danmark, hvor varerne er angivet til udførsel under en Enhedsbevilling i et andet EU-land.
30-04-2014 31-12-9999 1000363 : Udførsel af varer i fri omsætning under en Enhedsbevilling, hvor varerne befinder sig et andet EU-land
01-06-2007 30-06-2007 1000500 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure til den danske fastlandssokkel
01-07-2007 30-06-2016 1000500 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure til den danske fastlandssokkel
01-07-2016 31-12-9999 1000500 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure til den danske fastlandssokkel
01-05-2013 31-12-9999 1000550 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure til andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK
13-09-2005 31-12-9999 1000780 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure - via frihavnen
13-09-2005 12-09-2016 1000888 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedurer (Anvendes i særlige tilfælde efter aftale med SKAT)
13-09-2016 31-12-9999 1000888 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedurer (Anvendes i særlige tilfælde efter aftale med SKAT)
13-09-2005 31-12-9999 1000900 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure - til "visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-land
13-09-2005 12-09-2016 1000998 : Måneds- og periodeopgørelse for YM (landbrug)
13-09-2016 31-12-9999 1000998 : Måneds- og periodeopgørelse for YM (landbrug)
13-09-2005 31-12-2009 1000999 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure - anden særlig udførsel
01-01-2010 31-12-2015 1000999 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure - anden særlig udførsel
01-01-2016 31-12-9999 1000999 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure - anden særlig udførsel
13-09-2005 12-09-2016 1000E51 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter, uden forudgående procedure, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2016 31-12-9999 1000E51 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter, uden forudgående procedure, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1000E52 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter, uden forudgående procedure, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1000E53 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter, uden forudgående procedure, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1000E61 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter, uden forudgådende procedure, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1000E62 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter, uden forudgående procedure, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1000E63 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter, uden forudgående procedure, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1000E71 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter, uden forudgående procedure, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
13-09-2005 31-12-9999 1000F51 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure - til militært brug
13-09-2005 31-12-9999 1000F61 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure - til proviantering
13-09-2005 31-12-9999 1000F62 : Endelig udførsel af varer uden forudgående procedure - proviantering med restitutionsberettigede varer
06-09-2006 05-09-2016 1000F63 : Oplæggelse (henførsel) af landbrugsprodukter uden forudgående procedure på proviantoplag
06-09-2016 31-12-9999 1000F63 : Oplæggelse (henførsel) af landbrugsprodukter uden forudgående procedure på proviantoplag
13-09-2005 12-09-2016 1021100 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til passiv forædling - reparation
13-09-2016 31-12-9999 1021100 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til passiv forædling - reparation
13-09-2005 12-09-2016 1021200 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til passiv forædling - forarbejdning
13-09-2016 31-12-9999 1021200 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til passiv forædling - forarbejdning
13-09-2005 12-09-2016 1021F51 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til passiv forædling - til militært brug
13-09-2016 31-12-9999 1021F51 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til passiv forædling - til militært brug
13-09-2005 12-09-2016 1021F61 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til passiv forædling - til proviantering
13-09-2016 31-12-9999 1021F61 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til passiv forædling - til proviantering
13-09-2005 12-09-2016 1022100 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til "anden" passiv forædling - reparation
13-09-2016 31-12-9999 1022100 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til "anden" passiv forædling - reparation
13-09-2005 31-12-2015 1022200 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til "anden" passiv forædling - forarbejdning
01-01-2016 31-12-9999 1022200 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til "anden" passiv forædling - forarbejdning
13-09-2005 12-09-2016 1022F51 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til "anden" passiv forædling - til militært brug
13-09-2016 31-12-9999 1022F51 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til "anden" passiv forædling - til militært brug
13-09-2005 12-09-2016 1022F61 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til "anden" passiv forædling - til proviantering
13-09-2016 31-12-9999 1022F61 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført til "anden" passiv forædling - til proviantering
13-09-2005 31-12-9999 1023000 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført med henblik på returnering i uforandret stand
13-09-2005 31-12-9999 1023900 : Endelig udførsel af varer, der har været midlertidig udført med henblik på returnering i uforandret stand - til "visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
13-09-2005 31-12-9999 1040000 : Endelig udførsel af varer, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug - returvarer
27-09-2011 26-09-2016 1040500 : Endelig udførsel til Fastlandssoklen, af varer der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug - returvarer
27-09-2016 31-12-9999 1040500 : Endelig udførsel til Fastlandssoklen, af varer der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug - returvarer
13-09-2005 31-12-9999 1042000 : Endelig udførsel af varer, der har været indført under en afgiftsfri ordning til fri omsætning og frit forbrug - returvarer
13-09-2005 31-12-9999 1049000 : Endelig udførsel af varer, der har været indført fra "visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande - returvarer
13-09-2005 31-12-9999 1076E51 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag med præfinansiering af restitution, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1076E52 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag med præfinansiering af restitution, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1076E53 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag med præfinansiering af restitution, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1076E61 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag med præfinansiering af restitution, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1076E62 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag med præfinansiering af restitution, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1076E63 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag med præfinansiering af restitution, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1076E71 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag med præfinansiering af restitution, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
13-09-2005 31-12-9999 1076F51 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag med præfinansiering af restitution - til militært brug
13-09-2005 31-12-9999 1076F61 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag med præfinansiering af restitution - til proviantering
13-09-2005 31-12-9999 1076F62 : Proviantering med restitutionsberettigede landbrugsvarer fra eksportoplag
13-09-2005 31-12-9999 1077E51 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag (fremstilling under toldkontrol) med præfinansiering af restitution, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1077E52 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag (fremstilling under toldkontrol) med præfinansiering af restitution, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1077E53 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag (fremstilling under toldkontrol) med præfinansiering af restitution, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1077E61 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag (fremstilling under toldkontrol) med præfinansiering af restitution, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1077E62 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag (fremstilling under toldkontrol) med præfinansiering af restitution, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1077E63 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag (fremstilling under toldkontrol) med præfinansiering af restitution, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 1077E71 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag (fremstilling under toldkontrol) med præfinansiering af restitution, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
13-09-2005 31-12-9999 1077F51 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag (fremstilling under toldkontrol) med præfinansiering af restitution - til militært brug
13-09-2005 31-12-9999 1077F61 : Endelig udførsel af landbrugsprodukter fra eksportoplag (fremstilling under toldkontrol) med præfinansiering af restitution - til proviantering
13-09-2005 31-12-9999 1077F62 : Proviantering med restitutionsberettigede landbrugsvarer fra eksportoplag (fremstilling under toldkontrol) med præfinansiering af restitution
01-01-1993 31-12-9999 11 : Almindeligt køb og salg samt transaktioner som sidestilles hermed
13-09-2005 31-12-2009 1151000 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren
01-01-2010 31-12-9999 1151000 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren
13-09-2005 31-12-2009 1151A51 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - forædlingsprodukter fremstillet af mælk og mælkeprodukter
01-01-2010 31-12-9999 1151A51 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - forædlingsprodukter fremstillet af mælk og mælkeprodukter
13-09-2005 31-12-2009 1151A52 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - forædlingsprodukter henført under en procedure for aktiv forædling (kun moms)
01-01-2010 31-12-9999 1151A52 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - forædlingsprodukter henført under en procedure for aktiv forædling (kun moms)
13-09-2005 31-12-2009 1151A53 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - forædlingsproduker henført under en procedure for aktiv forædling med henblik på militær anvendelse i udlandet
01-01-2010 31-12-9999 1151A53 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - forædlingsproduker henført under en procedure for aktiv forædling med henblik på militær anvendelse i udlandet
13-09-2005 31-12-2009 1151E51 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
01-01-2010 31-12-9999 1151E51 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-2009 1151E52 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
01-01-2010 31-12-9999 1151E52 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-2009 1151E53 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
01-01-2010 31-12-9999 1151E53 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-2009 1151E61 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
01-01-2010 31-12-9999 1151E61 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-2009 1151E62 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
01-01-2010 31-12-9999 1151E62 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-2009 1151E63 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
01-01-2010 31-12-9999 1151E63 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-2009 1151E71 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
01-01-2010 31-12-9999 1151E71 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - af landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
13-09-2005 31-12-9999 1151F61 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren, af varer, der indføres under suspensensionordningen - proviantering
13-09-2005 31-12-9999 1151F62 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - proviantering med restitutionsberettigede varer
13-09-2005 31-12-9999 1151F64 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren - fraførsel fra proviantoplag af varer beregnet til proviantering
13-09-2005 31-12-2009 1154000 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren, der indføres til forædling i anden medlemsstat - suspensionsordningen
01-01-2010 31-12-9999 1154000 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren, der indføres til forædling i anden medlemsstat - suspensionsordningen
13-09-2005 31-12-2009 1154A51 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren, der indføres til forædling i anden medlemsstat - suspensionsordningen - forædlingsproduktet fremstillet af mælk og mælkeprodukter
01-01-2010 31-12-9999 1154A51 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren, der indføres til forædling i anden medlemsstat - suspensionsordningen - forædlingsproduktet fremstillet af mælk og mælkeprodukter
13-09-2005 31-12-2009 1154A52 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren, der indføres til forædling i anden medlemsstat - suspensionsordningen - forædlingsproduktet henført under en procedure for aktiv forædling (kun moms)
01-01-2010 31-12-9999 1154A52 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren, der indføres til forædling i anden medlemsstat - suspensionsordningen - forædlingsproduktet henført under en procedure for aktiv forædling (kun moms)
13-09-2005 31-12-2009 1154A53 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren, der indføres til forædling i anden medlemsstat - suspensionsordningen - forædlingsprodukter henført under en procedure for aktiv forædling med henblik på militær anvendelse i udlandet
01-01-2010 31-12-9999 1154A53 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren, der indføres til forædling i anden medlemsstat - suspensionsordningen - forædlingsprodukter henført under en procedure for aktiv forædling med henblik på militær anvendelse i udlandet
13-09-2005 31-12-9999 1154F61 : Udførsel forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, som led i procedure for aktiv forædling (suspension), inden de indførte varer indføres under proceduren, der indføres til forædling i anden medlemsstat - suspensionsordningen - forædlingsprodukter henført under en procedure for aktiv forædling med henblik på proviantering
01-01-1993 31-12-1996 12 : Køb/salg af varer efter de har været besigtiget/på prøve, herunder varer i konsignation eller med kommissionær som mellemled
01-01-1993 31-12-1996 13 : Byttehandel (modydelse i naturalier)
01-01-1993 31-12-1996 15 : Finansiel leasing, dvs. hvor lejen beregnes således, at den med tilnærmelse dækker varernes værdi
01-01-1993 31-12-2013 16 : EU-eksport af varer indført fra ikke EU-lande (tredjelande) og ved indførslen fortoldet under procedurekode 42.xx.xxx
01-01-1997 31-12-2004 17 : Kreditnota uden returvarer
01-01-1993 31-12-2011 21 : Returforsendelse af varer
01-01-2012 31-12-9999 21 : Returforsendelse af varer
01-01-2004 31-12-9999 2100100 : Udførte varer når færdigvaren fortoldes under procedurekode 6121B02, 6121B03, 6121100,
01-01-2004 31-12-2015 2100199 : Udførte varer når færdigvaren fortoldes under procedurekode 5121199, 5121A02, 5121A03, 5121A08
01-01-2016 31-12-9999 2100199 : Udførte varer når færdigvaren fortoldes under procedurekode 5121199, 5121A02, 5121A03, 5121A08
01-01-2004 31-12-9999 2100200 : Udførte varer når færdigvaren fortoldes under 6121200
01-01-2004 31-12-9999 2100299 : Udførte varer når færdigvaren fortoldes under 5121299,5121A02,5121A03,5121A08,5121E01,5121E02
13-09-2005 31-12-9999 2100B53 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling uden forudgående procedure - i forbindelse med aftaler med tredjelande, eventuelt kombineret med merværdiafgift
01-01-2004 31-12-9999 2100B54 : Udførte varer når færdigvaren fortoldes under 6121154,6121254,
13-09-2005 31-12-9999 2141200 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til forarbejdning
13-09-2005 31-12-2005 2141B51 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til reparation
01-01-2006 31-12-2015 2141B51 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til reparation
01-01-2016 31-12-9999 2141B51 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til reparation
13-09-2005 31-12-2005 2141B52 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til ombytning
01-01-2006 31-12-2015 2141B52 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til ombytning
01-01-2016 31-12-9999 2141B52 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til ombytning
13-09-2005 31-12-9999 2151200 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til forarbejdning
13-09-2005 31-12-2005 2151B51 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til reparation
01-01-2006 31-12-2015 2151B51 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til reparation
01-01-2016 31-12-9999 2151B51 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til reparation
13-09-2005 31-12-2005 2151B52 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til ombytning
01-01-2006 31-12-2015 2151B52 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til ombytning
01-01-2016 31-12-9999 2151B52 : Midlertidig udførsel af varer til passiv forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til ombytning
01-01-1993 31-12-1996 22 : Ombytning af returnerede varer
01-01-2012 31-12-9999 22 : Ombytning af returnerede varer
13-09-2005 31-12-2005 2200100 : Midlertidig udførsel af varer til "anden" passiv forædling uden forudgående procedure - til reparation
01-01-2006 31-12-2015 2200100 : Midlertidig udførsel af varer til "anden" passiv forædling uden forudgående procedure - til reparation
01-01-2016 31-12-9999 2200100 : Midlertidig udførsel af varer til "anden" passiv forædling uden forudgående procedure - til reparation
13-09-2005 31-12-9999 2200200 : Midlertidig udførsel af varer til "anden" passiv forædling uden forudgående procedure - til forarbejdning
02-06-2007 31-12-2015 2200500 : Midlertidig udførsel af varer til "anden" passiv forædling uden forudgående procedure - til Fastlandssoklen
01-01-2016 31-12-9999 2200500 : Midlertidig udførsel af varer til "anden" passiv forædling uden forudgående procedure - til Fastlandssoklen
01-01-2004 31-12-9999 2200B53 : Udførte varer når færdigvaren fortoldes under procedurekode 5122299, , 6122200
13-09-2005 31-12-2009 2200B54 : Midlertidig udførsel af varer uden forudgående procedure - kun til momspassiv forædling
01-01-2010 31-12-9999 2200B54 : Midlertidig udførsel af varer uden forudgående procedure - kun til momspassiv forædling
13-09-2005 31-12-9999 2241200 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til forarbejdning
13-09-2005 31-12-2005 2241B51 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til reparation
01-01-2006 31-12-2015 2241B51 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til reparation
01-01-2016 31-12-9999 2241B51 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til reparation
13-09-2005 31-12-2005 2241B52 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til ombytning
01-01-2006 31-12-2015 2241B52 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til ombytning
01-01-2016 31-12-9999 2241B52 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til ombytning
13-09-2005 31-12-9999 2251200 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til forarbejdning
13-09-2005 31-12-2005 2251B51 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til reparation
01-01-2006 31-12-2015 2251B51 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til reparation
01-01-2016 31-12-9999 2251B51 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til reparation
13-09-2005 31-12-2005 2251B52 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til ombytning
01-01-2006 31-12-2015 2251B52 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til ombytning
01-01-2016 31-12-9999 2251B52 : Midlertidig udførsel af varer til forædling, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til ombytning
01-01-1993 31-12-1996 23 : Ombytning af ikke-returnerede varer
01-01-2012 31-12-9999 23 : Ombytning af ikke-returnerede varer
13-09-2005 31-12-2015 2300000 : Midlertidig udførsel med henblik på returnering i uforandret stand - af varer uden forudgående procedure
01-01-2016 31-12-9999 2300000 : Midlertidig udførsel med henblik på returnering i uforandret stand - af varer uden forudgående procedure
13-09-2005 31-12-2015 2300101 : Midlertidig udførsel med henblik på returnering i uforandret stand - af varer uden forudgående procedure, reparation af transportmidler, "særlige varebevægelser"
01-01-2016 31-12-9999 2300101 : Midlertidig udførsel med henblik på returnering i uforandret stand - af varer uden forudgående procedure, reparation af transportmidler, "særlige varebevægelser"
01-01-2016 31-12-9999 2300500 : Midlertidig udførsel med henblik på returnering i i uforandret stand - af varer uden forudgående procedure, til anvendelse på den danske fastlandssokkel
01-05-2013 31-12-2015 2300550 : Midlertidig udførsel med henblik på returnering i i uforandret stand - af varer uden forudgående procedure, til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK
01-01-2016 31-12-9999 2300550 : Midlertidig udførsel med henblik på returnering i i uforandret stand - af varer uden forudgående procedure, til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK
13-09-2005 12-09-2016 2300F51 : Midlertidig udførsel med henblik på returnering i uforandret stand - af varer uden forudgående procedure, til proviantering
13-09-2016 31-12-9999 2300F51 : Midlertidig udførsel med henblik på returnering i uforandret stand - af varer uden forudgående procedure, til proviantering
13-09-2005 31-12-2015 2351000 : Midlertidig udførsel med henblik på returnering i i uforandret stand - af varer indført til aktiv forædling (suspension)
01-01-2016 31-12-9999 2351000 : Midlertidig udførsel med henblik på returnering i i uforandret stand - af varer indført til aktiv forædling (suspension)
01-01-1993 31-12-1996 31 : Varetransaktioner som indebærer ejerskifte uden modydelse (fx nødhjælp eller anden støtte)
01-01-1997 31-12-2009 31 : Varetransaktioner som indebærer ejerskifte uden modydelse (fx nødhjælp eller anden støtte)
01-01-2010 31-12-9999 31 : Varetransaktioner som indebærer ejerskifte uden modydelse (fx nødhjælp eller anden støtte)
13-09-2005 31-12-2015 3100000 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure
01-01-2016 31-12-9999 3100000 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure
13-09-2005 31-05-2007 3100300 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til midlertidig anvendelse på Fastlandssoklen
01-06-2007 30-06-2007 3100300 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til midlertidig anvendelse på Fastlandssoklen
01-07-2007 31-12-2015 3100300 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til midlertidig anvendelse på Fastlandssoklen
01-01-2016 31-12-9999 3100300 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til midlertidig anvendelse på Fastlandssoklen
13-09-2005 31-05-2007 3100400 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til endelig anvendelse på Fastlandssoklen
01-06-2007 30-06-2007 3100400 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til endelig anvendelse på Fastlandssoklen
01-07-2007 31-12-9999 3100400 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til endelig anvendelse på Fastlandssoklen
13-09-2005 12-09-2016 3100780 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - via Frihavnen
13-09-2016 31-12-9999 3100780 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - via Frihavnen
13-09-2005 31-12-2015 3100810 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til kiosker under toldkontrol i lufthavne (duty- og taxfreeshops)
01-01-2016 31-12-9999 3100810 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til kiosker under toldkontrol i lufthavne (duty- og taxfreeshops)
13-09-2005 31-12-2015 3100F51 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til militært brug
01-01-2016 31-12-9999 3100F51 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til militært brug
13-09-2005 31-12-2015 3100F61 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til proviantering
01-01-2016 31-12-9999 3100F61 : Genudførsel fra midlertidig oplæggelse (mioer) af varer uden forudgående procedure - til proviantering
13-09-2005 31-12-2005 3141100 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til reparation
01-01-2006 31-12-2015 3141100 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til reparation
01-01-2016 31-12-9999 3141100 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til reparation
12-09-2013 31-12-2015 3141110 : Genudførsel af varer fra aktiv forædling - reparation, forenklet bevillingsudstedelse
01-01-2016 31-12-9999 3141110 : Genudførsel af varer fra aktiv forædling - reparation, forenklet bevillingsudstedelse
13-09-2005 31-12-2009 3141200 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til forarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 3141200 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til forarbejdning
12-09-2013 31-12-9999 3141210 : Genudførsel af varer fra aktiv forædling - forarbejdning, forenklet bevillingsudstedelse
02-06-2007 31-12-2015 3141500 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til anvendelse på den danske fastlandssokkel
01-01-2016 31-12-9999 3141500 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til anvendelse på den danske fastlandssokkel
01-05-2013 31-12-2015 3141550 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK
01-01-2016 31-12-9999 3141550 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK
13-09-2005 31-12-2005 3141600 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til reparation i "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
01-01-2006 31-12-2015 3141600 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til reparation i "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
01-01-2016 31-12-9999 3141600 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til reparation i "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
13-09-2005 31-12-2009 3141700 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til forarbejdning i "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
01-01-2010 31-12-9999 3141700 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til forarbejdning i "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
13-09-2005 31-12-2009 3141A51 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - fremstillet af mælk og mælkeprodukter
01-01-2010 31-12-9999 3141A51 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - fremstillet af mælk og mælkeprodukter
13-09-2005 31-12-2005 3141A53 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til militær anvendelse
01-01-2006 31-12-2015 3141A53 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til militær anvendelse
01-01-2016 31-12-9999 3141A53 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til militær anvendelse
13-09-2005 31-12-9999 3141F61 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetaling) - til proviantering
13-09-2005 31-12-2005 3151100 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - reparation
01-01-2006 31-12-2015 3151100 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - reparation
01-01-2016 31-12-9999 3151100 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - reparation
13-09-2005 31-12-2009 3151200 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - forarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 3151200 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - forarbejdning
02-06-2007 31-12-2015 3151500 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til anvendelse på den danske fastlandssokkel
01-01-2016 31-12-9999 3151500 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til anvendelse på den danske fastlandssokkel
01-05-2013 31-12-2015 3151550 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK
01-01-2016 31-12-9999 3151550 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK
13-09-2005 31-12-2005 3151600 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - reparation i "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
01-01-2006 31-12-2015 3151600 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - reparation i "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
01-01-2016 31-12-9999 3151600 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - reparation i "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
13-09-2005 31-12-2009 3151700 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - forarbejdning i "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
01-01-2010 31-12-9999 3151700 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - forarbejdning i "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
13-09-2005 31-12-2009 3151A51 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - fremstillet af mælk og mælkeprodukter
01-01-2010 31-12-9999 3151A51 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - fremstillet af mælk og mælkeprodukter
13-09-2005 31-12-2009 3151A52 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - kun moms suspension
01-01-2010 31-12-9999 3151A52 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - kun moms suspension
13-09-2005 31-12-2005 3151A53 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til militær anvendelse
01-01-2006 31-12-2015 3151A53 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til militær anvendelse
01-01-2016 31-12-9999 3151A53 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til militær anvendelse
13-09-2005 31-12-2009 3151E51 : Genudførsel af landbrugsprodukter, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens ( varer i bilag I)
01-01-2010 31-12-9999 3151E51 : Genudførsel af landbrugsprodukter, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens ( varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-2009 3151E52 : Genudførsel af landbrugsprodukter, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens ( varer i bilag I)
01-01-2010 31-12-9999 3151E52 : Genudførsel af landbrugsprodukter, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens ( varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-2009 3151E53 : Genudførsel af landbrugsprodukter i små mængder, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens ( varer i bilag I)
01-01-2010 31-12-9999 3151E53 : Genudførsel af landbrugsprodukter i små mængder, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens ( varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-2009 3151E61 : Genudførsel af landbrugsprodukter, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens ( varer uden for bilag I)
01-01-2010 31-12-9999 3151E61 : Genudførsel af landbrugsprodukter, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens ( varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-2009 3151E62 : Genudførsel af landbrugsprodukter, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens ( varer uden for bilag I)
01-01-2010 31-12-9999 3151E62 : Genudførsel af landbrugsprodukter, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens ( varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-2009 3151E63 : Genudførsel af landbrugsprodukter i små mængder, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens ( varer uden for bilag I)
01-01-2010 31-12-9999 3151E63 : Genudførsel af landbrugsprodukter i små mængder, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens ( varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-2009 3151E71 : Genudførsel af landbrugsprodukter i små mængder, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
01-01-2010 31-12-9999 3151E71 : Genudførsel af landbrugsprodukter i små mængder, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
13-09-2005 31-12-9999 3151F61 : Genudførsel af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til proviantering
13-09-2005 31-12-9999 3151F62 : Genudførsel af restitutionsberettigede landbrugsprodukter, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til proviantering
13-09-2005 31-12-9999 3151F64 : Fraførsel fra proviantoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspension) - til proviantering
13-09-2005 31-12-2015 3153000 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel
01-01-2016 31-12-9999 3153000 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel
13-09-2005 31-05-2007 3153300 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel - til midlertidig anvendelse på Fastlandssoklen
01-06-2007 30-06-2007 3153300 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel - til midlertidig anvendelse på Fastlandssoklen
01-07-2007 31-12-2015 3153300 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel - til midlertidig anvendelse på Fastlandssoklen
01-01-2016 31-12-9999 3153300 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel - til midlertidig anvendelse på Fastlandssoklen
13-09-2005 31-05-2007 3153400 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel - til endelig anvendelse på Fastlandssoklen
01-06-2007 30-06-2007 3153400 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel - til endelig anvendelse på Fastlandssoklen
01-07-2007 31-12-9999 3153400 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel - til endelig anvendelse på Fastlandssoklen
13-09-2005 31-12-2015 3153900 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel - til "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
01-01-2016 31-12-9999 3153900 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel - til "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
13-09-2005 31-12-2015 3153F51 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel - til militær anvendelse
01-01-2016 31-12-9999 3153F51 : Genudførsel af varer, der har været indført under proceduren for midlertidig indførsel - til militær anvendelse
13-09-2005 31-12-9999 3171000 : Genudførsel af varer fra toldoplag
13-09-2005 31-05-2007 3171300 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til midlertidig anvendelse på den danske fastlandssokkel
01-06-2007 30-06-2007 3171300 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til midlertidig anvendelse på den danske fastlandssokkel
01-07-2007 31-12-2015 3171300 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til midlertidig anvendelse på den danske fastlandssokkel
01-01-2016 31-12-9999 3171300 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til midlertidig anvendelse på den danske fastlandssokkel
01-05-2013 31-12-2015 3171350 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til midlertidig anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK
01-01-2016 31-12-9999 3171350 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til midlertidig anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK
13-09-2005 31-05-2007 3171400 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til endelig anvendelse på den danske fastlandssokkel
01-06-2007 30-06-2007 3171400 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til endelig anvendelse på den danske fastlandssokkel
01-07-2007 31-12-9999 3171400 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til endelig anvendelse på den danske fastlandssokkel
01-05-2013 31-12-9999 3171450 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til endelig anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, undt. DK
13-09-2005 31-12-9999 3171780 : Genudførsel af varer fra toldoplag - via Frihavnen
13-09-2005 31-12-2015 3171810 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til kiosker under toldkontrol i lufthavne (duty- og taxfreeshops)
01-01-2016 31-12-9999 3171810 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til kiosker under toldkontrol i lufthavne (duty- og taxfreeshops)
13-09-2005 31-12-9999 3171900 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
13-09-2005 31-12-9999 3171E51 : Genudførsel af landbrugsprodukter fra toldoplag, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 3171E52 : Genudførsel af landbrugsprodukter fra toldoplag, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 3171E53 : Genudførsel af landbrugsprodukter i små mængder fra toldoplag, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 3171E61 : Genudførsel af landbrugsprodukter fra toldoplag, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 3171E62 : Genudførsel af landbrugsprodukter fra toldoplag, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 3171E63 : Genudførsel af landbrugsprodukter i små mængder fra toldoplag, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-9999 3171E71 : Genudførsel af landbrugsprodukter i små mængder fra toldoplag, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
13-09-2005 31-12-9999 3171F51 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til militært brug
13-09-2005 31-12-9999 3171F61 : Genudførsel af varer fra toldoplag - til proviantering
13-09-2005 31-12-9999 3171F62 : Genudførsel af restitutionsberettigede landbrugsprodukter fra toldoplag - til proviantering
13-09-2005 31-12-9999 3171F64 : Fraførsel fra proviantoplag af varer, der har været oplagt på toldoplag - til proviantering
13-09-2005 31-12-2015 3191000 : Genudførsel af varer, der har været henført til proceduren for forarbejdning under toldkontrol
01-01-2016 31-12-9999 3191000 : Genudførsel af varer, der har været henført til proceduren for forarbejdning under toldkontrol
13-09-2005 31-12-2015 3191900 : Genudførsel af varer, der har været henført til proceduren for forarbejdning under toldkontrol - til "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
01-01-2016 31-12-9999 3191900 : Genudførsel af varer, der har været henført til proceduren for forarbejdning under toldkontrol - til "Visse områder i EU" som momsmæssigt ikke er EU-lande
01-01-1993 31-12-1996 32 : Varer, der sendes som led i hjælpeprogrammer, administreret/finansieret med anden offentlig støtte end fra EF
01-01-1993 31-12-1996 33 : Varer, der sendes som led i hjælpeprogrammer, administreret/finansieret med privat støtte
01-01-2004 31-12-9999 4000000 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer uden forudgående procedure.
01-01-2004 31-12-9999 4000008 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer uden forudgående procedure (brugtmoms).
01-01-2004 31-12-9999 4000009 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer uden forudgående procedure. Momsfri iht. Momsloven.
01-01-2004 30-06-2016 4000090 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug uden forudgående procedure - "Andre varer" til særligt anvendelsesformål, END-USE. Fritaget for told iht. Bevilling.
01-01-2004 30-06-2016 4000099 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug uden forudgående procedure - "Andre varer" til særligt anvendelsesformål, END-USE. Fritaget for told iht. bevilling, fritaget for moms iht. til momsloven
01-01-2015 31-12-9999 4000128 : Toldfri import af varer omfattet af konvention om den Europæiske Rumfarts Organisation, jf. RFO 1186/2009 art 128.
01-01-2004 31-12-9999 4000162 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug uden forudgående procedure - Varer til særligt anvendelsesformål - END-USE
01-01-2015 31-12-9999 4000263 : Statistikangivelse - Import af varer fortoldet til fri omsætning og frit forbrug i et andet EU-land under en enhedsbevilling, hvor varerne befinder sig i Danmark.
01-01-2004 31-12-9999 4000304 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug uden forudgående procedure - Forsvarsmateriel
01-01-2015 31-12-2015 4000363 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug under en enhedsbevilling af varer, der befinder sig i et andet EU-land.
01-01-2016 31-12-9999 4000363 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug under en enhedsbevilling af varer, der befinder sig i et andet EU-land.
01-01-2004 31-12-9999 4000780 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug uden forudgående procedure - via frihavnen
01-01-2004 31-12-2015 4000930 : Destruktion af varer uden forudgående procedure
01-01-2016 31-12-9999 4000930 : Destruktion af varer uden forudgående procedure
01-01-2004 31-12-9999 4000962 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug uden forudgående procedure - Varer til særligt anvendelsesformål, END-USE. R[35]C
01-01-2004 31-12-2009 4000C01 : Fritagelse for importafgift - Personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der ændrer sædvanlige opholdssted til et sted på Fællesskabets territorium.
01-01-2010 31-12-9999 4000C01 : Fritagelse for importafgift - Personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der ændrer sædvanlige opholdssted til et sted på Fællesskabets territorium.
01-01-2004 31-12-2009 4000C02 : Fritagelse for importafgift - Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr og løsøre og bohave).
01-01-2010 31-12-9999 4000C02 : Fritagelse for importafgift - Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr og løsøre og bohave).
01-01-2004 31-12-2009 4000C03 : Fritagelse for importafgift - Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup).
01-01-2010 31-12-9999 4000C03 : Fritagelse for importafgift - Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup).
01-01-2004 31-12-2009 4000C04 : Fritagelse for importafgift - Personlige ejendele fra en arv.
01-01-2010 31-12-9999 4000C04 : Fritagelse for importafgift - Personlige ejendele fra en arv.
01-01-2004 31-12-2009 4000C05 : Fritagelse for importafgift - Løsøre og indbo til indretning af et fritidshus.
01-01-2010 31-12-9999 4000C05 : Fritagelse for importafgift - Løsøre og indbo til indretning af et fritidshus.
01-01-2004 31-12-2009 4000C06 : Fritagelse for importafgift - Elevers og studerendes studierelevant udstyr og andet personligt bohave
01-01-2010 31-12-9999 4000C06 : Fritagelse for importafgift - Elevers og studerendes studierelevant udstyr og andet personligt bohave
01-01-2004 31-12-2009 4000C07 : Fritagelse for importafgift - Forsendelser af ringe værdi.
01-01-2010 31-12-9999 4000C07 : Fritagelse for importafgift - Forsendelser af ringe værdi.
01-01-2004 31-12-2015 4000C08 : Fritagelse for importafgift - Varer, i forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson.
01-01-2016 31-12-9999 4000C08 : Fritagelse for importafgift - Varer, i forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson.
01-01-2004 31-12-9999 4000C09 : Fritagelse for importafgift - Virksomheders investeringsgoder og andet teknisk udstyr, der indføres i forbindelse med overførsel af aktiviteter fra et tredjeland til Fællesskabet.
01-01-2004 31-12-9999 4000C10 : Fritagelse for importafgift - Investeringsgoder og andet teknisk udstyr, der tilhører personer med liberalt erhverv, samt juridiske personer, der udøver ikke-profitsøgende aktiviteter
01-01-2004 31-12-9999 4000C11 : Fritagelse for importafgift - Genstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle formål. Instrumenter og apparatur til forskningsmæssig brug, som beskrevet i bilag I
01-01-2004 31-12-9999 4000C12 : Fritagelse for importafgift - Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale som instrumenter og apparater til videnskabelig brug, som angivet i bilag II
01-01-2004 31-12-9999 4000C13 : Fritagelse for importafgift - Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale samt instrumenter og apparater til videnskabeligt brug (reservedele, dele, tilbehør og værktøj).
01-01-2004 31-12-9999 4000C14 : Fritagelse for importafgift - Udstyr, der indføres med ikke-profitsøgende sigte eller for et institut eller organisaton, der foretager videnskabelig forskning og som har hovedsæde uden for Fællesskabet.
01-01-2004 31-12-9999 4000C15 : Fritagelse for importafgift - Laboratoriedyr og biologiske og kemiske stoffer til forskningsmæssig brug.
01-01-2004 31-12-9999 4000C16 : Fritagelse for importafgift - Terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse, reaktive stoffer til fastlæggelse af blod- og vævstyper
01-01-2004 31-12-9999 4000C17 : Fritagelse for importafgift - Instrumenter og apparatur til medicinsk forskning, diagnosticering og medicinsk behandling.
01-01-2004 31-12-9999 4000C18 : Fritagelse for importafgift - Referencestoffer til medicinkvalitetskontrol.
01-01-2004 31-12-2015 4000C19 : Fritagelse for importafgift - Farmaceutiske produkter til anvendelse i forbindelse med internationale sportsarrangementer.
01-01-2016 31-12-9999 4000C19 : Fritagelse for importafgift - Farmaceutiske produkter til anvendelse i forbindelse med internationale sportsarrangementer.
01-01-2004 31-12-9999 4000C20 : Fritagelse for importafgift - Varer af enhver art til god- og velgørende organisationer.
01-01-2004 31-12-9999 4000C21 : Fritagelse for importafgift - Effekter til blinde i bilag III.
01-01-2004 31-12-9999 4000C22 : Fritagelse for importafgift - Genstande i bilag IV beregnet på blinde, når disse genstande indføres af de blinde selv til personlig brug.
01-01-2004 31-12-9999 4000C23 : Fritagelse for importafgift - Genstande i bilag IV beregnet på blinde, der indføres af visse institutioner og organisationer.
01-01-2004 31-12-9999 4000C24 : Fritagelse for importafgift - Genstande til andre handicappede (bortset fra blinde), der indføres af de handicappede selv til disses personlige brug.
01-01-2004 31-12-9999 4000C25 : Fritagelse for importafgift - Genstande til andre handicappede (bortset fra blinde), der indføres af visse institutioner og organisationer.
01-01-2004 31-12-2009 4000C26 : Fritagelse for importafgift - Varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre.
01-01-2010 31-12-2015 4000C26 : Fritagelse for importafgift - Varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre.
01-01-2016 31-12-9999 4000C26 : Fritagelse for importafgift - Varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre.
01-01-2004 31-12-2015 4000C27 : Fritagelse for importafgift - Hædersbevisninger i form af dekorationer og belønninger.
01-01-2016 31-12-9999 4000C27 : Fritagelse for importafgift - Hædersbevisninger i form af dekorationer og belønninger.
01-01-2004 31-12-2009 4000C28 : Fritagelse for importafgift - Gaver, der modtages i forbindelse med internationale relationer.
01-01-2010 31-12-9999 4000C28 : Fritagelse for importafgift - Gaver, der modtages i forbindelse med internationale relationer.
01-01-2004 31-12-9999 4000C29 : Fritagelse for importafgift - Varer til statsoverhoveder og statschefer.
01-01-2004 31-12-2009 4000C30 : Fritagelse for importafgift - Vareprøver, der indføres med henblik på salgsfremstød.
01-01-2010 31-12-2015 4000C30 : Fritagelse for importafgift - Vareprøver, der indføres med henblik på salgsfremstød.
01-01-2016 31-12-9999 4000C30 : Fritagelse for importafgift - Vareprøver, der indføres med henblik på salgsfremstød.
01-01-2004 31-12-2015 4000C31 : Fritagelse for importafgift - Tryksager og effekter af reklamemæssigt tilsnit, der indføres med henblik på salgsfremstød.
01-01-2016 31-12-9999 4000C31 : Fritagelse for importafgift - Tryksager og effekter af reklamemæssigt tilsnit, der indføres med henblik på salgsfremstød.
01-01-2004 31-12-2009 4000C32 : Fritagelse for importafgift - Produkter, der anvendes eller forbruges i forbindelse med udstillinger o.lign.
01-01-2010 31-12-9999 4000C32 : Fritagelse for importafgift - Produkter, der anvendes eller forbruges i forbindelse med udstillinger o.lign.
01-01-2004 31-12-9999 4000C33 : Fritagelse for importafgift - Varer, der indføres med henblik på undersøgelser, analyser eller prøver.
01-01-2004 31-12-9999 4000C34 : Fritagelse for importafgift - Forsendelser til organer, der beskæftiger sig med ophavsrettigheder og beskyttelse af den industrielle og kommercielle ejendomsret.
01-01-2004 31-12-2015 4000C35 : Fritagelse for importafgift - Turistbrochurer
01-01-2016 31-12-9999 4000C35 : Fritagelse for importafgift - Turistbrochurer
01-01-2004 31-12-2015 4000C36 : Fritagelse for importafgift - Diverse dokumenter og artikler
01-01-2016 31-12-9999 4000C36 : Fritagelse for importafgift - Diverse dokumenter og artikler
01-01-2004 31-12-2015 4000C37 : Fritagelse for importafgift - Udstyr til fastgørelse og beskyttelse af varer under transporten.
01-01-2016 31-12-9999 4000C37 : Fritagelse for importafgift - Udstyr til fastgørelse og beskyttelse af varer under transporten.
01-01-2004 31-12-2015 4000C38 : Fritagelse for importafgift - Strølag, græs og andet foder til dyr under disses transport.
01-01-2016 31-12-9999 4000C38 : Fritagelse for importafgift - Strølag, græs og andet foder til dyr under disses transport.
01-01-2004 31-12-2015 4000C40 : Fritagelse for importafgift - Udstyr til kirkegårde og mindesmærker over krigsofre.
01-01-2016 31-12-9999 4000C40 : Fritagelse for importafgift - Udstyr til kirkegårde og mindesmærker over krigsofre.
01-01-2004 31-12-2009 4000C41 : Fritagelse for importafgift - Kister, urner og udsmykninger af grave.
01-01-2010 31-12-9999 4000C41 : Fritagelse for importafgift - Kister, urner og udsmykninger af grave.
01-01-2004 31-12-9999 4000E01 : Fortoldning af landbrugsprodukter - anvendt enhedsværdier til fastsættelse af toldværdien.
01-01-2004 31-12-9999 4000E02 : Fortoldning af landbrugsprodukter - anvendt fast importværdi.
01-01-2004 31-12-9999 4000F21 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug. Importafgiftsfritagelse for fiskerivarer og andre produkter stammende fra et tredjelands territorialfarvand, landet af fartøjer, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag.
01-01-2004 31-12-9999 4000F22 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug. Importafgiftsfritagelse for varer,der på grundlag af fiskerivarer og andre varer stammende fra et tredjelands territorialfarvand, fremstilles om bord på fabriksskibe der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag.
01-01-2004 31-12-9999 4010000 : Fortoldning af returvarer, ikke fritaget for afgifter
01-01-2004 31-12-9999 4010F01 : Fritagelse for importafgifter for returvarer (artikel 185 i kodeksen)
01-01-2004 31-12-9999 4010F02 : Fritagelse for importafgifter for returvarer (særlige omstændigheder nævnt i artikel 844, stk 1, landbrugsvarer)
01-01-2004 31-12-9999 4010F03 : Fritagelse for importafgifter for returvarer (særlige omstændigheder nævnt i artikel 846, stk 2, reparationer og istandsættelser)
01-01-2004 31-12-2015 4041930 : Destruktion af varer der er bragt i fri omsætning og frit forbrug under ordningen for aktiv forædling, tilbagebetaling.
01-01-2016 14-07-2020 4041930 : Destruktion af varer der er bragt i fri omsætning og frit forbrug under ordningen for aktiv forædling, tilbagebetaling.
30-08-2007 31-12-2015 4051000 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der er henført under aktiv forædling, suspension
01-01-2016 01-05-2017 4051000 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der er henført under aktiv forædling, suspension
01-01-2014 31-12-9999 4051100 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der var henført under aktiv forædling, suspension, reparation
01-01-2004 31-12-9999 4051162 : Fortoldning af varer, der er henført under aktiv forædling, suspension og overføres til fri omsætning til særligt anvendelses formål - END-USE
01-01-2014 31-12-2015 4051200 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der var henført under aktiv forædling, suspension, forarbejdning
01-01-2016 31-12-9999 4051200 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der var henført under aktiv forædling, suspension, forarbejdning
01-01-2004 31-12-2015 4051930 : Destruktion af varer, der er indført under ordningen for aktiv forædling, suspension.
01-01-2016 14-07-2020 4051930 : Destruktion af varer, der er indført under ordningen for aktiv forædling, suspension.
01-01-2004 31-12-2015 4051F42 : Overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter, når de pålægges de for dem gældende importafgifter (artikel 122, litra a), i kodeksen).
01-01-2016 31-12-9999 4051F42 : Overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter, når de pålægges de for dem gældende importafgifter (artikel 122, litra a), i kodeksen).
01-01-2004 31-12-2015 4051F43 : Overgang til fri omsætning af varer, der er henført under aktiv forædling, suspension eller overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter uden udligningsrenter (artikel 519, stk 4).
01-01-2016 14-07-2020 4051F43 : Overgang til fri omsætning af varer, der er henført under aktiv forædling, suspension eller overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter uden udligningsrenter (artikel 519, stk 4).
01-01-2004 31-12-9999 4053000 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der tidligere har været midlertidigt indført med henblik på returnering i uforandret stand.
17-01-2017 31-12-9999 4053008 : Overgang til fri omsætning af visse kunstgenstande, antikviteter og samleobjekter der har været midlertidigt importeret med henblik på genudførsel i uforandret stand.
01-01-2004 31-12-2015 4053930 : Destruktion af varer, der tidligere har været midlertidigt indført med henblik på returnering i uforandret stand.
01-01-2016 14-07-2020 4053930 : Destruktion af varer, der tidligere har været midlertidigt indført med henblik på returnering i uforandret stand.
01-01-2004 31-12-9999 4053F41 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der tidligere har været midlertidigt indført beregnet på demonstration eller salg med anvendelse af det beregningsgrundlag, der er gældende for disse varer på tidspunktet for antagelsen af angivelsen
01-01-2004 31-12-9999 4054162 : Overgang til fri omsætning af varer, der er henført under aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat - END-USE
01-01-2004 31-12-2015 4054930 : Overgang til fri omsætning af varer, der er henført under aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat - destruktion
01-01-2016 14-07-2020 4054930 : Overgang til fri omsætning af varer, der er henført under aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat - destruktion
01-01-2004 31-12-9999 4054F42 : Overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter, der har været henført under ordningen for aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat, og når de pålægges de for dem gældende importafgifter (artikel 122, litra a), i kodeksen).
01-01-2004 14-07-2020 4054F43 : Overgang til fri omsætning af varer, der er henført under aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat, eller overgang til fri omsætning af forædlingsprodukter uden udligningsrenter (artikel 519, stk 4)
01-01-2004 31-12-9999 4071000 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der fraføres toldoplag
01-01-2010 31-12-9999 4071008 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der fraføres toldoplag (brugtmoms)
01-01-2004 30-06-2016 4071090 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af "andre varer" til særligt anvendelsesformål, END-USE, der fraføres toldoplag.
01-01-2004 30-06-2016 4071099 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af "andre varer" til særligt anvendelsesformål, END-USE, fritaget for told iht.bevilling, momsfri iht. Momsloven, der fraføres toldoplag
01-01-2004 31-12-9999 4071162 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer til særligt anvendelsesformål, END-USE , der fraføres toldoplag
01-01-2004 31-12-9999 4071263 : Statistikangivelse - Import af varer fra privat toldoplag type E, fortoldet til fri omsætning og frit forbrug i et andet EU-land, hvor varerne befinder sig i Danmark.
01-01-2015 31-12-2015 4071363 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer fra privat toldoplag type E, hvor varerne befinder sig i et andet EU-land.
01-01-2016 31-12-9999 4071363 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer fra privat toldoplag type E, hvor varerne befinder sig i et andet EU-land.
01-01-2004 31-12-2015 4071930 : Destruktion af varer, der fraføres toldoplag.
01-01-2016 14-07-2020 4071930 : Destruktion af varer, der fraføres toldoplag.
01-01-2004 31-12-9999 4071962 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer til særligt anvendelsesformål, END-USE , der fraføres toldoplag. Fritaget for moms iht. til momsloven.
01-01-2012 31-12-9999 4071B05 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, der fraføres toldoplag, efter genindførsel fra passiv forædling, med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, artikel 591.
01-01-2004 31-12-2009 4071C01 : Fritagelse for importafgift - Personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der ændrer sædvanlige opholdssted til et sted på Fællesskabets territorium, der fraføres toldoplag.
01-01-2010 31-12-9999 4071C01 : Fritagelse for importafgift - Personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der ændrer sædvanlige opholdssted til et sted på Fællesskabets territorium, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-2009 4071C02 : Fritagelse for importafgift - Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr og løsøre og bohave), der fraføres toldoplag.
01-01-2010 31-12-9999 4071C02 : Fritagelse for importafgift - Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr og løsøre og bohave), der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-2009 4071C03 : Fritagelse for importafgift - Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup), der fraføres toldoplag.
01-01-2010 31-12-9999 4071C03 : Fritagelse for importafgift - Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup), der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-2009 4071C04 : Fritagelse for importafgift - Personlige ejendele fra en arv, der fraføres toldoplag.
01-01-2010 31-12-9999 4071C04 : Fritagelse for importafgift - Personlige ejendele fra en arv, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-2009 4071C06 : Fritagelse for importafgift - Elevers og studerendes studierelevant udstyr og andet personligt bohave, der fraføres toldoplag.
01-01-2010 31-12-9999 4071C06 : Fritagelse for importafgift - Elevers og studerendes studierelevant udstyr og andet personligt bohave, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 14-07-2020 4071C07 : Fritagelse for importafgift - Forsendelser af ringe værdi, der fraføres toldoplag..
01-01-2004 31-12-2015 4071C08 : Fritagelse for importafgift - Varer, i forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson, der fraføres toldoplag.
01-01-2016 31-12-9999 4071C08 : Fritagelse for importafgift - Varer, i forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C09 : Fritagelse for importafgift - Virksomheders investeringsgoder og andet teknisk udstyr, der indføres i forbindelse med overførsel af aktiviteter fra et tredjeland til Fællesskabet, der fraføres toldoplag..
02-03-2009 31-12-9999 4071C10 : Fritagelse for importafgift - Investeringsgoder og andet teknisk udstyr, der tilhører personer med liberalt erhverv, samt juridiske personer, der udøver ikke-profitsøgende aktiviteter, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C11 : Fritagelse for importafgift - Genstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle formål. Instrumenter og apparatur til forskningsmæssig brug, som beskrevet i bilag I, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C12 : Fritagelse for importafgift - Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale som instrumenter og apparater til videnskabelig brug, som angivet i bilag II, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C13 : Fritagelse for importafgift - Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale samt instrumenter og apparater til videnskabeligt brug (reservedele, dele, tilbehør og værktøj), der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C14 : Fritagelse for importafgift - Udstyr, der indføres med ikke-profitsøgende sigte eller for et institut eller organisaton, der foretager videnskabelig forskning og som har hovedsæde uden for Fællesskabet, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C15 : Fritagelse for importafgift - Laboratoriedyr og biologiske og kemiske stoffer til forskningsmæssig brug, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C16 : Fritagelse for importafgift - Terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse, reaktive stoffer til fastlæggelse af blod- og vævstyper, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C17 : Fritagelse for importafgift - Instrumenter og apparatur til medicinsk forskning, diagnosticering og medicinsk behandling, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C18 : Fritagelse for importafgift - Referencestoffer til medicinkvalitetskontrol, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-2015 4071C19 : Fritagelse for importafgift - Farmaceutiske produkter til anvendelse i forbindelse med internationale sportsarrangementer, der fraføres toldoplag.
01-01-2016 31-12-9999 4071C19 : Fritagelse for importafgift - Farmaceutiske produkter til anvendelse i forbindelse med internationale sportsarrangementer, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C20 : Fritagelse for importafgift - Varer af enhver art til god- og velgørende organisationer, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C21 : Fritagelse for importafgift - Effekter til blinde i bilag III, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C22 : Fritagelse for importafgift - Genstande i bilag IV beregnet på blinde, når disse genstande indføres af de blinde selv til personlig brug, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C23 : Fritagelse for importafgift - Genstande i bilag IV beregnet på blinde, der indføres af visse institutioner og organisationer, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C24 : Fritagelse for importafgift - Genstande til andre handicappede (bortset fra blinde), der indføres af de handicappede selv til disses personlige brug, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C25 : Fritagelse for importafgift - Genstande til andre handicappede (bortset fra blinde), der indføres af visse institutioner og organisationer, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-2009 4071C26 : Fritagelse for importafgift - Varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre, der fraføres toldoplag.
01-01-2010 31-12-9999 4071C26 : Fritagelse for importafgift - Varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 01-03-2016 4071C27 : Fritagelse for importafgift - Hædersbevisninger i form af dekorationer og belønninger, der fraføres toldoplag.
02-03-2016 31-12-9999 4071C27 : Fritagelse for importafgift - Hædersbevisninger i form af dekorationer og belønninger, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 01-03-2016 4071C28 : Fritagelse for importafgift - Gaver, der modtages i forbindelse med internationale relationer, der fraføres toldoplag.
02-03-2016 31-12-9999 4071C28 : Fritagelse for importafgift - Gaver, der modtages i forbindelse med internationale relationer, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C29 : Fritagelse for importafgift - Varer til statsoverhoveder og statschefer, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C30 : Fritagelse for importafgift - Vareprøver, der indføres med henblik på salgsfremstød, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 01-03-2016 4071C31 : Fritagelse for importafgift - Tryksager og effekter af reklamemæssigt tilsnit, der indføres med henblik på salgsfremstød, der fraføres toldoplag.
02-03-2016 31-12-9999 4071C31 : Fritagelse for importafgift - Tryksager og effekter af reklamemæssigt tilsnit, der indføres med henblik på salgsfremstød, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 01-03-2016 4071C32 : Fritagelse for importafgift - Produkter, der anvendes eller forbruges i forbindelse med udstillinger o.lign., der fraføres toldoplag.
02-03-2016 31-12-9999 4071C32 : Fritagelse for importafgift - Produkter, der anvendes eller forbruges i forbindelse med udstillinger o.lign., der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C33 : Fritagelse for importafgift - Varer, der indføres med henblik på undersøgelser, analyser eller prøver, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-9999 4071C34 : Fritagelse for importafgift - Forsendelser til organer, der beskæftiger sig med ophavsrettigheder og beskyttelse af den industrielle og kommercielle ejendomsret, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 01-03-2016 4071C35 : Fritagelse for importafgift - Turistbrochurer, der fraføres toldoplag.
02-03-2016 31-12-9999 4071C35 : Fritagelse for importafgift - Turistbrochurer, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 01-03-2016 4071C36 : Fritagelse for importafgift - Diverse dokumenter og artikler, der fraføres toldoplag.
02-03-2016 31-12-9999 4071C36 : Fritagelse for importafgift - Diverse dokumenter og artikler, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 01-03-2016 4071C37 : Fritagelse for importafgift - Udstyr til fastgørelse og beskyttelse af varer under transporten, der fraføres toldoplag.
02-03-2016 31-12-9999 4071C37 : Fritagelse for importafgift - Udstyr til fastgørelse og beskyttelse af varer under transporten, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 01-03-2016 4071C38 : Fritagelse for importafgift - Strølag, græs og andet foder til dyr under disses transport, der fraføres toldoplag.
02-03-2016 31-12-9999 4071C38 : Fritagelse for importafgift - Strølag, græs og andet foder til dyr under disses transport, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 01-03-2016 4071C40 : Fritagelse for importafgift - Udstyr til kirkegårde og mindesmærker over krigsofre, der fraføres toldoplag.
02-03-2016 31-12-9999 4071C40 : Fritagelse for importafgift - Udstyr til kirkegårde og mindesmærker over krigsofre, der fraføres toldoplag.
02-03-2009 31-12-2009 4071C41 : Fritagelse for importafgift - Kister, urner og udsmykninger af grave, der fraføres toldoplag.
01-01-2010 31-12-9999 4071C41 : Fritagelse for importafgift - Kister, urner og udsmykninger af grave, der fraføres toldoplag.
01-01-2004 31-12-2015 4091000 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol
01-01-2016 14-07-2020 4091000 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol
01-01-2004 31-12-2015 4091930 : Destruktion af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol.
01-01-2016 14-07-2020 4091930 : Destruktion af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol.
01-01-2004 31-12-2015 4091F11 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i tilfælde, hvor de økonomiske betingelser anses for at være opfyldt (artikel 552, stk 1, første afsnit)
01-01-2016 14-07-2020 4091F11 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i tilfælde, hvor de økonomiske betingelser anses for at være opfyldt (artikel 552, stk 1, første afsnit)
01-01-2004 14-07-2020 4092000 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat
01-01-2004 31-12-2015 4092930 : Destruktion af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
01-01-2016 14-07-2020 4092930 : Destruktion af varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
01-01-1993 31-12-9999 41 : Varer der afsendes/modtages til lønforarbejdning. Varen returnerer til det oprindelige afsendelsesland
01-01-2004 30-04-2016 4100100 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer til aktiv forædling (tilbagebetaling), uden forudgående procedure, reparation.
01-01-2004 31-12-2009 4100200 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer til aktiv forædling (tilbagebetaling), uden forudgående procedure, forarbejdning.
01-01-2010 30-04-2016 4100200 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer til aktiv forædling (tilbagebetaling), uden forudgående procedure, forarbejdning.
01-01-2004 30-04-2016 4100A06 : Henførsel af varer under proceduren for aktiv forædling (tilbagebetaling) med henblik på militær anvendelse i udlandet
01-01-2004 31-12-2009 4100A07 : Henførsel af varer under proceduren for aktiv forædling (tilbagebetaling) med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen
01-01-2010 30-04-2016 4100A07 : Henførsel af varer under proceduren for aktiv forædling (tilbagebetaling) med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen
01-01-2004 31-12-2009 4100E01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling (tilbagebetaling), anvendelse af enhedsværdier til fastsættelse af toldværdien for visse fordærvelige varer (artikel 173 til 177)
01-01-2010 30-04-2016 4100E01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling (tilbagebetaling), anvendelse af enhedsværdier til fastsættelse af toldværdien for visse fordærvelige varer (artikel 173 til 177)
01-01-2004 31-12-2009 4100E02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, (tilbagebetaling), fast importværdi
01-01-2010 30-04-2016 4100E02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, (tilbagebetaling), fast importværdi
20-03-2007 30-04-2016 4151200 : Henførsel af varer til aktiv forædling (tilbagebetaling), der har været indført til aktiv forædling (suspension), forarbejdning.
01-01-2004 30-04-2016 4171100 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer til aktiv forædling (tilbagebetaling), der fraføres toldoplag, reparation
01-01-2004 31-12-2009 4171200 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer til aktiv forædling (tilbagebetaling), der fraføres toldoplag, forarbejdning
01-01-2010 30-04-2016 4171200 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer til aktiv forædling (tilbagebetaling), der fraføres toldoplag, forarbejdning
01-01-2004 30-04-2016 4171A06 : Henførsel af varer til aktiv forædling (tilbagebetaling) med henblik på militær anvendelse i udlandet, der fraføres toldoplag
01-01-2004 31-12-2009 4171A07 : Henførsel af varer til aktiv forædling (tilbagebetaling) med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen, der fraføres toldoplag
01-01-2010 30-04-2016 4171A07 : Henførsel af varer til aktiv forædling (tilbagebetaling) med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen, der fraføres toldoplag
01-01-2004 30-04-2016 4191200 : Henførsel af varer til aktiv forædling, (tilbagebetaling), der har været indført til forarbejdning under toldkontrol, forarbejdning
01-01-2004 31-12-2009 4192200 : Henførsel af varer til aktiv forædling, tilbagebetaling), der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat, forarbejdning
01-01-2010 30-04-2016 4192200 : Henførsel af varer til aktiv forædling, tilbagebetaling), der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat, forarbejdning
01-01-1993 31-12-1996 42 : Varer der afsendes/modtages til lønforarbejdning. Varen returnerer ikke til det oprindelige afsendelsesland
01-01-1997 31-12-2004 42 : Varer der afsendes/modtages til lønforarbejdning. Varen returnerer ikke til det oprindelige afsendelsesland
01-01-2010 31-12-9999 42 : Varer der afsendes/modtages til lønforarbejdning. Varen returnerer ikke til det oprindelige afsendelsesland
01-01-2004 31-12-2015 4200009 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat
01-01-2016 31-12-9999 4200009 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat
30-08-2007 29-08-2016 4200490 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat, fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF finder anvendelse og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse.
30-08-2016 31-12-9999 4200490 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat, fra de dele af EU, hvor direktiv 77/388/EØF finder anvendelse og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse.
01-01-2004 31-12-2015 4200780 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat - via frihavnen
01-01-2016 31-12-9999 4200780 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat - via frihavnen
01-01-2004 31-12-2015 4200E01 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat. Anvendelse af enhedsværdier til fastsættelse af toldværdien for visse fordærvelige varer (artikel 173 til 177)
01-01-2016 31-12-9999 4200E01 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat. Anvendelse af enhedsværdier til fastsættelse af toldværdien for visse fordærvelige varer (artikel 173 til 177)
01-01-2004 31-12-2015 4200E02 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat, fast importværdi
01-01-2016 31-12-9999 4200E02 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat, fast importværdi
01-01-2004 31-12-2015 4200F21 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat. Importafgiftsfritagelse for fiskerivarer og andre produkter stammende fra et tredjelands territorialfarvand, landet af fartøjer, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag
01-01-2016 31-12-9999 4200F21 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat. Importafgiftsfritagelse for fiskerivarer og andre produkter stammende fra et tredjelands territorialfarvand, landet af fartøjer, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag
01-01-2004 31-12-2015 4200F22 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat. Importafgiftsfritagelse for varer, der på grundlag af fiskerivarer og andre varer stammende fra et tredjelands territorialfarvand, fremstilles om bord på fabriksskibe, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag
01-01-2016 31-12-9999 4200F22 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat. Importafgiftsfritagelse for varer, der på grundlag af fiskerivarer og andre varer stammende fra et tredjelands territorialfarvand, fremstilles om bord på fabriksskibe, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag
01-01-2004 31-12-2015 4271009 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat, der fraføres toldoplag
01-01-2016 31-12-9999 4271009 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat, der fraføres toldoplag
01-01-2004 31-12-2015 4271F21 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat. Importafgiftsfritagelse for fiskerivarer og andre produkter stammende fra et tredjelands territorialfarvand, landet af fartøjer, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag, der fraføres toldoplag
01-01-2016 31-12-9999 4271F21 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat. Importafgiftsfritagelse for fiskerivarer og andre produkter stammende fra et tredjelands territorialfarvand, landet af fartøjer, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag, der fraføres toldoplag
01-01-2004 31-12-2015 4271F22 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat. Importafgiftsfritagelse for varer, der på grundlag af fiskerivarer og andre varer stammende fra et tredjelands territorialfarvand, fremstilles om bord på fabriksskibe, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag, der fraføres toldoplag
01-01-2016 31-12-9999 4271F22 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer med momsfritagelse til levering i en anden medlemsstat. Importafgiftsfritagelse for varer, der på grundlag af fiskerivarer og andre varer stammende fra et tredjelands territorialfarvand, fremstilles om bord på fabriksskibe, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag, der fraføres toldoplag
01-01-1993 31-12-1996 43 : Varer der afsendes/modtages til reparation og vedligeholdelse uden vederlag
01-01-2004 31-12-2015 4800000 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af ombytningsvarer under proceduren for passiv forædling inden varerne udføres midlertidigt.
01-01-2016 31-12-9999 4800000 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af ombytningsvarer under proceduren for passiv forædling inden varerne udføres midlertidigt.
01-01-2004 31-12-2015 4871000 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af ombytningsvarer under proceduren for passiv forædling inden varerne udføres midlertidigt, der fraføres toldoplag
01-01-2016 31-12-9999 4871000 : Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af ombytningsvarer under proceduren for passiv forædling inden varerne udføres midlertidigt, der fraføres toldoplag
01-01-2004 31-12-9999 4900000 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse
01-01-2004 31-12-9999 4900008 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - brugtmoms.
01-01-2004 31-12-9999 4900090 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - fritaget for told iht. bevilling.
01-01-2004 31-12-9999 4900162 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse -Varer til særligt anvendelsesformål - END-USE
01-01-2004 31-12-2009 4900C01 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der ændrer sædvanligt opholdssted til et sted på Fællesskabets territorium
01-01-2010 31-12-9999 4900C01 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der ændrer sædvanligt opholdssted til et sted på Fællesskabets territorium
01-01-2004 31-12-2009 4900C02 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr og løsøre og bohave)
01-01-2010 31-12-9999 4900C02 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr og løsøre og bohave)
01-01-2004 31-12-2009 4900C03 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup)
01-01-2010 31-12-9999 4900C03 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup)
01-01-2004 31-12-2009 4900C04 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Personlig ejendele fra en arv.
01-01-2010 31-12-9999 4900C04 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Personlig ejendele fra en arv.
01-01-2004 31-12-2009 4900C05 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Løsøre og indbo til indretning af et fritidshus.
01-01-2010 31-12-9999 4900C05 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Løsøre og indbo til indretning af et fritidshus.
01-01-2004 31-12-2009 4900C06 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Elevers og studerendes studierelevant udstyr og andet personligt bohave.
01-01-2010 31-12-9999 4900C06 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Elevers og studerendes studierelevant udstyr og andet personligt bohave.
01-01-2004 31-12-2009 4900C07 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Forsendelser af ringe værdi.
01-01-2010 31-12-9999 4900C07 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Forsendelser af ringe værdi.
01-01-2004 31-12-2015 4900C08 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Varer, i forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson
01-01-2016 31-12-9999 4900C08 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Varer, i forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson
01-01-2004 31-12-9999 4900C09 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - R[-167]C
01-01-2004 31-12-9999 4900C10 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Investeringsgoder og andet teknisk udstyr, der tilhører personer med liberalt erhverv, samt juridiske personer, der udøver ikke-profitsøgende aktiviteter
01-01-2004 31-12-9999 4900C11 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Genstande til uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle formål. Instrumenter og apparatur til forskningsmæssig brug, som beskrevet i bilag I
01-01-2004 31-12-9999 4900C12 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale som instrumenter og apparater til videnskabelig brug, som angivet i bilag II
01-01-2004 31-12-9999 4900C13 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale samt instrumenter og apparater til videnskabeligt brug (reservedele, dele, tilbehør og værktøj).
01-01-2004 31-12-9999 4900C14 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Udstyr, der indføres med ikke-profitsøgende sigte eller for et institut eller organisaton, der foretager videnskabelig forskning og som har hovedsæde uden for Fællesskabet.
01-01-2004 31-12-9999 4900C15 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Laboratoriedyr og biologiske og kemiske stoffer til forskningsmæssig brug.
01-01-2004 31-12-9999 4900C16 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse, reaktive stoffer til fastlæggelse af blod- og vævstyper
01-01-2004 31-12-9999 4900C17 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Instrumenter og apparatur til medicinsk forskning, diagnosticering og medicinsk behandling.
01-01-2004 31-12-9999 4900C18 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Referencestoffer til medicinkvalitetskontrol.
01-01-2004 31-12-2015 4900C19 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Farmaceutiske produkter til anvendelse i forbindelse med internationale sportsarrangementer.
01-01-2016 31-12-9999 4900C19 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Farmaceutiske produkter til anvendelse i forbindelse med internationale sportsarrangementer.
01-01-2004 31-12-9999 4900C20 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Varer af enhver art til god- og velgørende organisationer.
01-01-2004 31-12-9999 4900C21 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Effekter til blinde i bilag III.
01-01-2004 31-12-9999 4900C22 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Genstande i bilag IV beregnet på blinde, når disse genstande indføres af de blinde selv til personlig brug.
01-01-2004 31-12-9999 4900C23 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Genstande i bilag IV beregnet på blinde, der indføres af visse institutioner og organisationer.
01-01-2004 31-12-9999 4900C24 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Genstande til andre handicappede (bortset fra blinde), der indføres af de handicappede selv til disses personlige brug.
01-01-2004 31-12-9999 4900C25 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Genstande til andre handicappede (bortset fra blinde), der indføres af visse institutioner og organisationer.
01-01-2004 31-12-2009 4900C26 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre.
01-01-2010 31-12-9999 4900C26 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre.
01-01-2004 31-12-2015 4900C27 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Hædersbevisninger i form af dekorationer og belønninger.
01-01-2016 31-12-9999 4900C27 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Hædersbevisninger i form af dekorationer og belønninger.
01-01-2004 31-12-2009 4900C28 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Gaver, der modtages i forbindelse med internationale relationer.
01-01-2010 31-12-9999 4900C28 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Gaver, der modtages i forbindelse med internationale relationer.
01-01-2004 31-12-9999 4900C29 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Varer til statsoverhoveder og statschefer.
01-01-2004 31-12-2009 4900C30 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Vareprøver, der indføres med henblik på salgsfremstød.
01-01-2010 31-12-2015 4900C30 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Vareprøver, der indføres med henblik på salgsfremstød.
01-01-2016 31-12-9999 4900C30 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Vareprøver, der indføres med henblik på salgsfremstød.
01-01-2004 31-12-2015 4900C31 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Tryksager og effekter af reklamemæssigt tilsnit, der indføres med henblik på salgsfremstød.
01-01-2016 31-12-9999 4900C31 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Tryksager og effekter af reklamemæssigt tilsnit, der indføres med henblik på salgsfremstød.
01-01-2004 31-12-2009 4900C32 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Produkter, der anvendes eller forbruges i forbindelse med udstillinger o.lign.
01-01-2010 31-12-9999 4900C32 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Produkter, der anvendes eller forbruges i forbindelse med udstillinger o.lign.
01-01-2004 31-12-9999 4900C33 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Varer, der indføres med henblik på undersøgelser, analyser eller prøver.
01-01-2004 31-12-9999 4900C34 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Forsendelser til organer, der beskæftiger sig med ophavsrettigheder og beskyttelse af den industrielle og kommercielle ejendomsret.
01-01-2004 31-12-2015 4900C35 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Turistbrochurer
01-01-2016 31-12-9999 4900C35 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Turistbrochurer
01-01-2004 31-12-2015 4900C36 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Diverse dokumenter og artikler
01-01-2016 31-12-9999 4900C36 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Diverse dokumenter og artikler
01-01-2004 31-12-2015 4900C37 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Udstyr til fastgørelse og beskyttelse af varer under transporten.
01-01-2016 31-12-9999 4900C37 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Udstyr til fastgørelse og beskyttelse af varer under transporten.
01-01-2004 31-12-2015 4900C38 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Strølag, græs og andet foder til dyr under disses transport.
01-01-2016 31-12-9999 4900C38 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Strølag, græs og andet foder til dyr under disses transport.
01-01-2004 31-12-2015 4900C40 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Udstyr til kirkegårde og mindesmærker over krigsofre.
01-01-2016 31-12-9999 4900C40 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Udstyr til kirkegårde og mindesmærker over krigsofre.
01-01-2004 31-12-2009 4900C41 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Kister, urner og udsmykninger af grave.
01-01-2010 31-12-9999 4900C41 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Kister, urner og udsmykninger af grave.
01-01-2004 31-12-9999 4900E01 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Anvendelse af enhedsværdier til fastsættelse af toldværdien for visse fordærvelige varer (artikel 173 til 177).
01-01-2004 31-12-9999 4900E02 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Fast importværdi.
01-01-2004 31-12-9999 4910090 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Fritagelse for importafgifter for returvarer
01-01-2004 31-12-9999 4910F01 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Fritagelse for importafgifter for returvarer (art. 185 i kodeksen)
01-01-2004 31-12-9999 4910F02 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Fritagelse for importafgifter for returvarer (særlige omstændigheder nævnt i art. 844,stk. 1: Landbrugsvarer)
01-01-2004 31-12-9999 4910F03 : Overgang til frit forbrug af fællesskabsvarer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Fritagelse for importafgifter for returvarer (særlige omstændigheder nævnt i art. 846, stk. 2: Reparationer og istandsættelser)
01-01-2004 31-12-9999 4971000 : Fortoldning fra toldoplag af varer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse
01-01-2004 31-12-2009 4971C01 : Fortoldning fra toldoplag af varer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der ændrer sædvanligt opholdsted til et sted på Fællesskabets territorium.
01-01-2010 31-12-9999 4971C01 : Fortoldning fra toldoplag af varer som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse - Personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der ændrer sædvanligt opholdsted til et sted på Fællesskabets territorium.
01-01-1993 31-12-9999 51 : Varer der afsendes/modtages fra lønforarbejdning. Varen returnerer til det oprindelige afsendelsesland
17-01-2017 31-12-9999 5100091 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, (Tidligere henførsel til forarbejdning under toldkontrol uden forudgående procedure)
01-01-2004 31-12-2015 5100100 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure - reparation
01-01-2016 01-05-2017 5100100 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure - reparation
01-01-2004 31-12-2015 5100199 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure - reparation (told- og afgiftsfritagelse).
01-01-2016 31-12-9999 5100199 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure - reparation (told- og afgiftsfritagelse).
01-01-2004 31-12-2009 5100200 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure - forarbejdning
01-01-2010 01-05-2017 5100200 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure - forarbejdning
01-01-2004 31-12-2009 5100299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure - forarbejdning (told- og afgiftsfritagelse).
01-01-2010 31-12-9999 5100299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure - forarbejdning (told- og afgiftsfritagelse).
01-01-2004 31-12-2015 5100690 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure, fra dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse, reparation
01-01-2016 31-12-9999 5100690 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure, fra dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse, reparation
01-01-2004 31-12-2009 5100790 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure, fra dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse, forarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 5100790 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure, fra dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF finder anvendelse, og dele af dette område, for hvilke disse bestemmelser ikke finder anvendelse, forarbejdning
01-01-2004 31-12-2015 5100A02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden foregående procedure, med henblik på militær anvendelse i udlandet.
01-01-2016 31-12-9999 5100A02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden foregående procedure, med henblik på militær anvendelse i udlandet.
01-01-2004 31-12-2009 5100A03 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden foregående procedure, med henblik på genudførsel til kontinentalsokkelen.
01-01-2010 31-12-9999 5100A03 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden foregående procedure, med henblik på genudførsel til kontinentalsokkelen.
01-01-2004 31-12-2015 5100A04 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure.(kun moms)
01-01-2016 31-12-9999 5100A04 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure.(kun moms)
01-01-2004 31-12-2009 5100A08 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure, uden at punktafgifterne suspenderes
01-01-2010 31-12-9999 5100A08 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure, uden at punktafgifterne suspenderes
01-01-2004 31-12-2009 5100E01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure - anvendelse af enhedsværdier til fastsættelse af toldværdien for visse fordærvelige varer
01-01-2010 31-12-9999 5100E01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure - anvendelse af enhedsværdier til fastsættelse af toldværdien for visse fordærvelige varer
01-01-2004 31-12-2009 5100E02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure - fast importværdi
01-01-2010 31-12-9999 5100E02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden forudgående procedure - fast importværdi
01-01-2004 31-12-2009 5111A01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, forarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 5111A01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, forarbejdning
01-01-2004 31-12-2015 5121199 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, reparation
01-01-2016 31-12-9999 5121199 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, reparation
01-01-2004 31-12-2009 5121299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, forarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 5121299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, forarbejdning
01-01-2004 31-12-2015 5121699 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, kun forædlingsværdi jfr. GB art 591, reparation,
01-01-2016 31-12-9999 5121699 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, kun forædlingsværdi jfr. GB art 591, reparation,
01-01-2004 31-12-2009 5121799 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, kun forædlingsværdi jfr. GB art 591, forarbejdning,
01-01-2010 31-12-9999 5121799 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, kun forædlingsværdi jfr. GB art 591, forarbejdning,
01-01-2004 31-12-2015 5121A02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, med henblik på militær anvendelse i udlandet,
01-01-2016 31-12-9999 5121A02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, med henblik på militær anvendelse i udlandet,
01-01-2004 31-12-2009 5121A03 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen.
01-01-2010 31-12-9999 5121A03 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen.
01-01-2004 31-12-2009 5121A08 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, uden at punktafgifterne suspenderes, .
01-01-2010 31-12-9999 5121A08 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, uden at punktafgifterne suspenderes, .
01-01-2004 31-12-2009 5121E01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passov forædling, anvendelse af enhedsværdier til fastsættelse af toldværdien for visse fordærvelige varer
01-01-2010 31-12-9999 5121E01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passov forædling, anvendelse af enhedsværdier til fastsættelse af toldværdien for visse fordærvelige varer
01-01-2004 31-12-2009 5121E02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, fast importværdi,
01-01-2010 31-12-9999 5121E02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til passiv forædling, fast importværdi,
01-01-2004 31-12-2009 5122299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til "økonomisk passiv forædling", forarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 5122299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været udført til "økonomisk passiv forædling", forarbejdning
15-07-2020 31-12-9999 5131399 : Destruktion efter overgang til eksport/reeksport - ikke fuldstændig destruktion
15-07-2020 31-12-9999 5131930 : Destruktion af varer efter overgang til eksport/reeksport - fuldstændig destruktion
15-07-2020 31-12-9999 5140399 : Destruktion efter overgang til fri omsætning, herunder varer under end-use, samt ved toldgodtgørelse/fritagelsessager - ikke fuldstændig destruktion
15-07-2020 31-12-9999 5140930 : Destruktion efter overgang til fri omsætning, herunder varer under End-Use, samt ved toldgodtgørelse/fritagelsessager - fuldstændig destruktion
01-01-2004 31-12-2015 5141199 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling, tilbagebetaling, reparation
01-01-2016 14-07-2020 5141199 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling, tilbagebetaling, reparation
01-01-2004 14-07-2020 5141299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling, tilbagebetaling, forarbejdning
01-01-2004 14-07-2020 5141A02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling, tilbagebetaling, med henblik på militær anvendelse i udlandet
01-01-2004 14-07-2020 5141A03 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling, tilbagebetaling, med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen,
14-10-2016 31-12-9999 5151099 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, af varer der har været henført under aktiv forædling hos en anden dansk bevillingshaver.
15-07-2020 31-12-9999 5151399 : Destruktion af varer fra Aktiv Forædling - ikke fuldstændig destruktion
15-07-2020 31-12-9999 5151930 : Destruktion af varer fra Aktiv Forædling - fuldstændig destruktion
15-07-2020 31-12-9999 5153399 : Destruktion af varer fra Midlertidig Import - ikke fuldstændig destruktion
15-07-2020 31-12-9999 5153930 : Destruktion af varer fra Midlertidig Import - fuldstændig destruktion
17-01-2017 31-12-9999 5154091 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, (Tidligere henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer der har været under proceduren forarbejdning i en anden medlemsstat)
01-01-2004 31-12-2015 5154199 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling i en anden medlemsstat, reparation,
01-01-2016 31-12-9999 5154199 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling i en anden medlemsstat, reparation,
01-01-2004 31-12-2009 5154299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling i en anden medlemsstat, forarbejdning,
01-01-2010 31-12-9999 5154299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling i en anden medlemsstat, forarbejdning,
15-07-2020 31-12-9999 5154399 : Destruktion af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat - ikke fuldstændig destruktion
15-07-2020 31-12-9999 5154930 : Destruktion af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat - fuldstændig destruktion
01-01-2004 31-12-2009 5154A01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, der har været indført til aktiv forædling i en anden medlemsstat, forarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 5154A01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, der har været indført til aktiv forædling i en anden medlemsstat, forarbejdning
01-01-2004 31-12-2015 5154A02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling i en anden medlemsstat, med henblik på militær anvendelse i udlandet, .
01-01-2016 31-12-9999 5154A02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling i en anden medlemsstat, med henblik på militær anvendelse i udlandet, .
01-01-2004 31-12-2009 5154A03 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling i en anden medlemsstat, med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen, .
01-01-2010 31-12-9999 5154A03 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling i en anden medlemsstat, med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen, .
01-01-2004 31-12-2009 5154A08 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling i en anden medlemsstat, uden at punktafgifterne suspenderes, .
01-01-2010 31-12-9999 5154A08 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til aktiv forædling i en anden medlemsstat, uden at punktafgifterne suspenderes, .
17-01-2017 31-12-9999 5171091 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, (Tidligere henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer der har været under proceduren for toldoplag)
01-01-2004 31-12-2015 5171199 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, fraførsel fra toldoplag, reparation
01-01-2016 31-12-9999 5171199 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, fraførsel fra toldoplag, reparation
01-01-2004 31-12-2009 5171299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, fraførsel fra toldoplag, forarbejdning.
01-01-2010 31-12-9999 5171299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, fraførsel fra toldoplag, forarbejdning.
15-07-2020 31-12-9999 5171399 : Destruktion af varer under Toldoplag - ikke fuldstændig destruktion
15-07-2020 31-12-9999 5171930 : Destruktion af varer under Toldoplag - fuldstændig destruktion
01-01-2004 31-12-2009 5171A01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, fraførsel fra toldoplag, forarbejdning.
01-01-2010 31-12-9999 5171A01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, fraførsel fra toldoplag, forarbejdning.
01-01-2004 31-12-2015 5171A02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, fraførsel fra toldoplag, med henblik på militær anvendlse i udlandet.
01-01-2016 31-12-9999 5171A02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, fraførsel fra toldoplag, med henblik på militær anvendlse i udlandet.
01-01-2004 31-12-2009 5171A03 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, fraførsel fra toldoplag, med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen..
01-01-2010 31-12-9999 5171A03 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, fraførsel fra toldoplag, med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen..
01-01-2004 31-12-2009 5171A08 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, fraførsel fra toldoplag, uden punktafgifterne suspenderes.
01-01-2010 31-12-9999 5171A08 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, fraførsel fra toldoplag, uden punktafgifterne suspenderes.
14-10-2016 14-07-2020 5191099 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling, af varer der har været henført under ordningen forarbejdning under toldkontrol før den 1. maj 2016.
01-01-2004 14-07-2020 5191299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol
01-01-2004 14-07-2020 5191A01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol.
01-01-2004 14-07-2020 5191A02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, med henblik på militær anvendelse i udlandet, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol.
01-01-2004 14-07-2020 5191A03 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol.
01-01-2004 14-07-2020 5191A08 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden at punktafgifterne suspenderes, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol.
01-01-2004 31-12-2009 5192299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat
01-01-2010 14-07-2020 5192299 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat
01-01-2004 31-12-2009 5192A01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
01-01-2010 14-07-2020 5192A01 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, efter forudgående udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
01-01-2004 31-12-2009 5192A02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, med henblik på militær anvendelse i udlandet, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
01-01-2010 14-07-2020 5192A02 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, med henblik på militær anvendelse i udlandet, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
01-01-2004 31-12-2009 5192A03 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
01-01-2010 14-07-2020 5192A03 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, med henblik på genudførsel til kontinentalsoklen, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
01-01-2004 31-12-2009 5192A08 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden at punktafgifterne suspenderes, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
01-01-2010 14-07-2020 5192A08 : Henførsel af varer under ordningen for aktiv forædling - suspension, uden at punktafgifterne suspenderes, der har været indført til forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
01-01-1993 31-12-1996 52 : Varer der afsendes/modtages fra lønforarbejdning. Varen returnerer ikke til det oprindelige afsendelsesland
01-01-1997 31-12-2004 52 : Varer der afsendes/modtages fra lønforarbejdning. Varen returnerer ikke til det oprindelige afsendelsesland
01-01-2010 31-12-9999 52 : Varer der afsendes/modtages fra lønforarbejdning. Varen returnerer ikke til det oprindelige afsendelsesland
01-01-1993 31-12-1996 53 : Varer der afsendes/modtages fra reparation og vedligeholdelse uden vederlag
01-01-2004 31-12-2015 5300D01 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Paller
01-01-2016 31-12-9999 5300D01 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Paller
01-01-2004 31-12-2015 5300D02 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Containere
01-01-2016 31-12-9999 5300D02 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Containere
01-01-2004 31-12-2015 5300D03 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Transportmidler
01-01-2016 31-12-9999 5300D03 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Transportmidler
01-01-2004 31-12-2015 5300D04 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Rejsendes personlige ejendele og varer, der anvendes i forbindelse med sportsaktiviteter
01-01-2016 31-12-9999 5300D04 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Rejsendes personlige ejendele og varer, der anvendes i forbindelse med sportsaktiviteter
01-01-2004 31-12-2015 5300D05 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Velfærdsmateriel for søfolk
01-01-2016 31-12-9999 5300D05 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Velfærdsmateriel for søfolk
01-01-2004 31-12-2015 5300D06 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer
01-01-2016 31-12-9999 5300D06 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer
01-01-2004 31-12-2015 5300D07 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
01-01-2016 31-12-9999 5300D07 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
01-01-2004 31-12-2015 5300D08 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Dyr
01-01-2016 31-12-9999 5300D08 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Dyr
01-01-2004 31-12-2015 5300D09 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter
01-01-2016 31-12-9999 5300D09 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter
01-01-2004 31-12-2015 5300D10 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Lyd-, billed- og informationsstøtte
01-01-2016 31-12-9999 5300D10 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Lyd-, billed- og informationsstøtte
01-01-2004 31-12-2015 5300D11 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Reklamemateriale
01-01-2016 31-12-9999 5300D11 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Reklamemateriale
01-01-2004 31-12-2015 5300D12 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Fagligt udstyr
01-01-2016 31-12-9999 5300D12 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Fagligt udstyr
01-01-2004 31-12-2015 5300D13 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
01-01-2016 31-12-9999 5300D13 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
01-01-2004 31-12-2015 5300D14 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Emballage, fuld
01-01-2016 31-12-9999 5300D14 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Emballage, fuld
01-01-2004 31-12-2015 5300D15 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Emballage, tom
01-01-2016 31-12-9999 5300D15 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Emballage, tom
01-01-2004 31-12-2015 5300D16 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter
01-01-2016 31-12-9999 5300D16 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter
01-01-2004 31-12-2015 5300D17 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Specialværktøjer og -instrumenter
01-01-2016 31-12-9999 5300D17 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Specialværktøjer og -instrumenter
01-01-2004 31-12-2015 5300D18 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer, der skal testes.
01-01-2016 31-12-9999 5300D18 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer, der skal testes.
01-01-2004 31-12-2015 5300D19 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning
01-01-2016 31-12-9999 5300D19 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning
01-01-2004 31-12-2015 5300D20 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning
01-01-2016 31-12-9999 5300D20 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning
01-01-2004 31-12-2015 5300D21 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Prøveemner
01-01-2016 31-12-9999 5300D21 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Prøveemner
01-01-2004 31-12-2015 5300D22 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Ombytningsproduktionsmidler
01-01-2016 31-12-9999 5300D22 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Ombytningsproduktionsmidler
01-01-2004 31-12-2015 5300D23 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden
01-01-2016 31-12-9999 5300D23 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden
01-01-2004 31-12-2015 5300D24 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Besigtigelsesforsendelser (to måneder)
01-01-2016 31-12-9999 5300D24 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Besigtigelsesforsendelser (to måneder)
01-01-2004 31-12-2015 5300D25 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter.
01-01-2016 31-12-9999 5300D25 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter.
01-01-2004 31-12-2015 5300D26 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer (bortset fra nyfremstillede), der indføres med henblik på auktionssalg.
01-01-2016 31-12-9999 5300D26 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer (bortset fra nyfremstillede), der indføres med henblik på auktionssalg.
01-01-2004 31-12-2015 5300D27 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Reservedele, tilbehør og udstyr
01-01-2016 31-12-9999 5300D27 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Reservedele, tilbehør og udstyr
01-01-2004 31-12-2015 5300D28 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand.- Varer, der indføres under særlige omstændigheder, og som ikke har nævneværdig økonomisk betydning
01-01-2016 31-12-9999 5300D28 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand.- Varer, der indføres under særlige omstændigheder, og som ikke har nævneværdig økonomisk betydning
01-01-2004 31-12-2015 5300D29 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer, der indføres lejlighedsvis, for en periode på ikke over tre måneder
01-01-2016 31-12-9999 5300D29 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Varer, der indføres lejlighedsvis, for en periode på ikke over tre måneder
01-01-2004 31-12-2015 5300D51 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Delvis afgiftsfritagelse
01-01-2016 31-12-9999 5300D51 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand - Delvis afgiftsfritagelse
29-11-2006 30-08-2007 5300D99 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand
01-01-2004 31-12-2015 5341D01 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Paller
01-01-2016 14-07-2020 5341D01 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Paller
01-01-2004 31-12-2015 5341D02 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Containere
01-01-2016 14-07-2020 5341D02 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Containere
01-01-2004 31-12-2015 5341D03 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Transportmidler
01-01-2016 14-07-2020 5341D03 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Transportmidler
01-01-2004 31-12-2015 5341D06 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer
01-01-2016 14-07-2020 5341D06 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer
01-01-2004 31-12-2015 5341D07 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Medicinsk-Kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
01-01-2016 14-07-2020 5341D07 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Medicinsk-Kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
01-01-2004 31-12-2015 5341D09 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter
01-01-2016 14-07-2020 5341D09 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter
01-01-2004 31-12-2015 5341D10 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Lyd-,billed- og informationsstøtte
01-01-2016 14-07-2020 5341D10 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Lyd-,billed- og informationsstøtte
01-01-2004 31-12-2015 5341D11 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Reklamemateriale
01-01-2016 14-07-2020 5341D11 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Reklamemateriale
01-01-2004 31-12-2015 5341D12 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Fagligt udstyr
01-01-2016 14-07-2020 5341D12 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Fagligt udstyr
01-01-2004 31-12-2015 5341D13 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
01-01-2016 14-07-2020 5341D13 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
01-01-2004 31-12-2015 5341D16 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter
01-01-2016 14-07-2020 5341D16 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter
01-01-2004 31-12-2015 5341D17 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Specialværktøjer og -instrumenter
01-01-2016 14-07-2020 5341D17 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Specialværktøjer og -instrumenter
01-01-2004 31-12-2015 5341D18 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Varer, der skal testes
01-01-2016 14-07-2020 5341D18 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Varer, der skal testes
01-01-2004 31-12-2015 5341D19 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning
01-01-2016 14-07-2020 5341D19 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning
01-01-2004 31-12-2015 5341D20 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning
01-01-2016 14-07-2020 5341D20 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning
01-01-2004 31-12-2015 5341D21 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Prøveemner
01-01-2016 31-12-9999 5341D21 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Prøveemner
01-01-2004 31-12-2015 5341D22 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Ombytningsproduktionsmidler
01-01-2016 14-07-2020 5341D22 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Ombytningsproduktionsmidler
01-01-2004 31-12-2015 5341D23 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden
01-01-2016 14-07-2020 5341D23 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden
01-01-2004 31-12-2015 5341D27 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Reservedele, tilbehør og udstyr
01-01-2016 14-07-2020 5341D27 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, tilbagebetaling - Reservedele, tilbehør og udstyr
01-01-2004 31-12-2015 5351D01 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Paller
01-01-2016 31-12-9999 5351D01 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Paller
01-01-2004 31-12-2015 5351D02 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Containere
01-01-2016 31-12-9999 5351D02 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Containere
01-01-2004 31-12-2015 5351D03 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Transportmidler
01-01-2016 31-12-9999 5351D03 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Transportmidler
01-01-2004 31-12-2015 5351D06 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer
01-01-2016 31-12-9999 5351D06 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer
01-01-2004 31-12-2015 5351D07 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Medicinsk-Kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
01-01-2016 31-12-9999 5351D07 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Medicinsk-Kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
01-01-2004 31-12-2015 5351D09 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter
01-01-2016 31-12-9999 5351D09 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter
01-01-2004 31-12-2015 5351D10 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Lyd-,billed- og informationsstøtte
01-01-2016 31-12-9999 5351D10 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Lyd-,billed- og informationsstøtte
01-01-2004 31-12-2015 5351D11 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Reklamemateriale
01-01-2016 31-12-9999 5351D11 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Reklamemateriale
01-01-2004 31-12-2015 5351D12 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Fagligt udstyr
01-01-2016 31-12-9999 5351D12 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Fagligt udstyr
01-01-2004 31-12-2015 5351D13 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
01-01-2016 31-12-9999 5351D13 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
01-01-2004 31-12-2015 5351D16 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter
01-01-2016 31-12-9999 5351D16 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter
01-01-2004 31-12-2015 5351D17 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Specialværktøjer og -instrumenter
01-01-2016 31-12-9999 5351D17 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Specialværktøjer og -instrumenter
01-01-2004 31-12-2015 5351D18 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Varer, der skal testes
01-01-2016 31-12-9999 5351D18 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Varer, der skal testes
01-01-2004 31-12-2015 5351D19 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning
01-01-2016 31-12-9999 5351D19 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning
01-01-2004 31-12-2015 5351D20 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning
01-01-2016 31-12-9999 5351D20 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning
01-01-2004 31-12-2015 5351D21 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Prøveemner
01-01-2016 31-12-9999 5351D21 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Prøveemner
01-01-2004 31-12-2015 5351D22 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Ombytningsproduktionsmidler
01-01-2016 31-12-9999 5351D22 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Ombytningsproduktionsmidler
01-01-2004 31-12-2015 5351D23 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden
01-01-2016 31-12-9999 5351D23 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden
01-01-2004 31-12-2015 5351D27 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Reservedele, tilbehør og udstyr
01-01-2016 31-12-9999 5351D27 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand af varer fra aktiv forædling, suspension - Reservedele, tilbehør og udstyr
14-10-2016 31-12-9999 5353099 : Henførsel af varer under ordningen for midlertidig import, af varer der har været henført under ordningen Midlertidig import hos en anden bevillingshaver.
01-01-2004 31-12-2015 5371D01 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Paller
01-01-2016 31-12-9999 5371D01 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Paller
01-01-2004 31-12-2015 5371D02 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Containere
01-01-2016 31-12-9999 5371D02 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Containere
01-01-2004 31-12-2015 5371D03 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Transportmidler
01-01-2016 31-12-9999 5371D03 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Transportmidler
01-01-2004 31-12-2015 5371D04 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Rejsendes personlige ejendele og varer, der anvendes i forbindelse med sportsaktiviteter
01-01-2016 31-12-9999 5371D04 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Rejsendes personlige ejendele og varer, der anvendes i forbindelse med sportsaktiviteter
01-01-2004 31-12-2015 5371D05 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Velfærdsmateriel for søfolk
01-01-2016 31-12-9999 5371D05 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Velfærdsmateriel for søfolk
01-01-2004 31-12-2015 5371D06 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer
01-01-2016 31-12-9999 5371D06 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer
01-01-2004 31-12-2015 5371D07 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
01-01-2016 31-12-9999 5371D07 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
01-01-2004 31-12-2015 5371D08 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Dyr
01-01-2016 31-12-9999 5371D08 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Dyr
01-01-2004 31-12-2015 5371D09 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter
01-01-2016 31-12-9999 5371D09 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der anvendes i forbindelse med traditionelle grænseområdeaktiviteter
01-01-2004 31-12-2015 5371D10 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Lyd-, billed- og informationsstøtte
01-01-2016 31-12-9999 5371D10 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Lyd-, billed- og informationsstøtte
01-01-2004 31-12-2015 5371D11 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Reklamemateriale
01-01-2016 31-12-9999 5371D11 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Reklamemateriale
01-01-2004 31-12-2015 5371D12 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Fagligt udstyr
01-01-2016 31-12-9999 5371D12 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Fagligt udstyr
01-01-2004 31-12-2015 5371D13 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
01-01-2016 31-12-9999 5371D13 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr
01-01-2004 31-12-2015 5371D14 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Emballage, fuld
01-01-2016 31-12-9999 5371D14 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Emballage, fuld
01-01-2004 31-12-2015 5371D15 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Emballage, tom
01-01-2016 31-12-9999 5371D15 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Emballage, tom
01-01-2004 31-12-2015 5371D16 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter
01-01-2016 31-12-9999 5371D16 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Forme, matricer, trykforme, måle-, kontrol-, verifikations- og lignende instrumenter
01-01-2004 31-12-2015 5371D17 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Specialværktøjer og -instrumenter
01-01-2016 31-12-9999 5371D17 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Specialværktøjer og -instrumenter
01-01-2004 31-12-2015 5371D18 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der skal testes.
01-01-2016 31-12-9999 5371D18 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der skal testes.
01-01-2004 31-12-2015 5371D19 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning
01-01-2016 31-12-9999 5371D19 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der indføres som led i en salgskontrakt med forbehold af tilfredsstillende afprøvning
01-01-2004 31-12-2015 5371D20 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning
01-01-2016 31-12-9999 5371D20 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning
01-01-2004 31-12-2015 5371D21 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Prøveemner
01-01-2016 31-12-9999 5371D21 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Prøveemner
01-01-2004 31-12-2015 5371D22 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Ombytningsproduktionsmidler
01-01-2016 31-12-9999 5371D22 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Ombytningsproduktionsmidler
01-01-2004 31-12-2015 5371D23 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden
01-01-2016 31-12-9999 5371D23 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden
01-01-2004 31-12-2015 5371D24 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Besigtigelsesforsendelser (to måneder)
01-01-2016 31-12-9999 5371D24 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Besigtigelsesforsendelser (to måneder)
01-01-2004 31-12-2015 5371D25 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
01-01-2016 31-12-9999 5371D25 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
01-01-2004 31-12-2015 5371D26 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer (bortset fra nyfremstillede), der indføres med henblik på auktionssalg
01-01-2016 31-12-9999 5371D26 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer (bortset fra nyfremstillede), der indføres med henblik på auktionssalg
01-01-2004 31-12-2015 5371D27 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Reservedele, tilbehør og udstyr
01-01-2016 31-12-9999 5371D27 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Reservedele, tilbehør og udstyr
01-01-2004 31-12-2015 5371D28 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der indføres under særlige omstændigheder, og som ikke har nævneværdig økonomisk betydning
01-01-2016 31-12-9999 5371D28 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der indføres under særlige omstændigheder, og som ikke har nævneværdig økonomisk betydning
01-01-2004 31-12-2015 5371D29 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der indføres lejlighedsvis, for en periode på ikke over tre måneder
01-01-2016 31-12-9999 5371D29 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Varer, der indføres lejlighedsvis, for en periode på ikke over tre måneder
01-01-2004 31-12-2015 5371D51 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Delvis afgiftsfritagelse
01-01-2016 31-12-9999 5371D51 : Midlertidig indførsel med henblik på returnering i uforandret stand, fraførsel fra toldoplag - Delvis afgiftsfritagelse
01-01-2001 31-12-9999 60 : Varer, der afsendes fra et toldoplag i DK til et toldoplag i et andet EU-land eller, som modtages fra et toldoplag i et andet EU-land og oplægges på toldoplag i DK
01-01-1993 31-12-2004 61 : Varer der afsendes/modtages i forbindelse med operationel leasing, leje eller lån, når varigheden af leasing-/lejeperioden er 1 år og derover
01-01-2004 31-12-2015 6121100 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, reparation.
01-01-2016 31-12-9999 6121100 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, reparation.
01-01-2004 31-12-2015 6121154 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, kun momsfritagelse, reparation
01-01-2016 31-12-9999 6121154 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, kun momsfritagelse, reparation
01-01-2004 31-12-9999 6121200 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, forarbejdning
01-01-2004 31-12-9999 6121254 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, kun momsfritagelse, forarbejdning
01-01-2004 31-12-2015 6121B02 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, som er blevet repareret under garanti.
01-01-2016 31-12-9999 6121B02 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, som er blevet repareret under garanti.
01-01-2004 31-12-2015 6121B03 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, som er blevet ombyttet under garanti.
01-01-2016 31-12-9999 6121B03 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, som er blevet ombyttet under garanti.
01-01-2004 31-12-9999 6121B05 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af forædlingsprodukter, med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, artikel 591.
01-01-2004 31-12-2009 6122200 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug, efter udførsel til "anden" passiv forædling, forarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 6122200 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug, efter udførsel til "anden" passiv forædling, forarbejdning
01-01-2004 31-12-2009 6122B05 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug, efter udførsel til "anden" passiv forædling, med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, artikel 591.
01-01-2010 31-12-9999 6122B05 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug, efter udførsel til "anden" passiv forædling, med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, artikel 591.
01-01-2004 31-12-2015 6123099 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af varer, der har været midlertidig udført med henblik på returnering i uforandret stand.
01-01-2016 31-12-9999 6123099 : Genindførsel til fri omsætning og frit forbrug af varer, der har været midlertidig udført med henblik på returnering i uforandret stand.
01-01-2004 31-12-2015 6800000 : Genindførsel med samtidig delvis overgang til frit forbrug og overgang til fri omsætning og henførsel under andre oplagsprocedurer end en toldoplagsprocedure.
01-01-2016 31-12-9999 6800000 : Genindførsel med samtidig delvis overgang til frit forbrug og overgang til fri omsætning og henførsel under andre oplagsprocedurer end en toldoplagsprocedure.
01-01-1993 31-12-9999 70 : Varer der afsendes/modtages som led i fælles forsvarsprojekter eller andre mellemstatslige produktionsprogrammer
01-01-2004 31-12-9999 7100099 : Oplæggelse af varer på toldoplag uden forudgående procedure
01-01-2012 31-12-9999 7110000 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der tidligere har været endeligt udført, fx til proviantering eller lign.
01-01-2004 31-12-2015 7121199 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der genindføres fra passiv forædling, reparation
01-01-2016 31-12-9999 7121199 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der genindføres fra passiv forædling, reparation
01-01-2004 31-12-9999 7121299 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der genindføres fra passiv forædling, forarbejdning
01-01-2012 31-12-9999 7121B05 : Oplæggelse på toldoplag af forædlingsprodukter, der genindføres fra passiv forædling, med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, artikel 591.
01-01-2004 31-12-9999 7121F31 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der genindføres fra passiv forædling, uden suspension af punktafgiften
01-01-2004 31-12-9999 7122299 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der genindføres fra "anden" passiv forædling, forarbejdning.
01-01-2012 31-12-9999 7122B05 : Oplæggelse på toldoplag af forædlingsprodukter, der genindføres fra "anden" passiv forædling, med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, artikel 591.
14-10-2016 31-12-9999 7123099 : Oplæggelse af varer på toldoplag, af varer der har været midlertidig udført med henblik på returnering i uforandret stand
01-01-2012 31-12-9999 7131000 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der tidligere har været genudført fra toldoplag mv., fx til proviantering eller lign.
01-01-2004 31-12-2015 7141199 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, tilbagebetaling, reparation
01-01-2016 14-07-2020 7141199 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, tilbagebetaling, reparation
01-01-2004 31-12-2015 7141299 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, tilbagebetaling, forarbejdning
01-01-2016 14-07-2020 7141299 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, tilbagebetaling, forarbejdning
01-01-2004 31-12-2015 7141F32 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, tilbagebetaling, uden suspension af punktafgiften.
01-01-2016 14-07-2020 7141F32 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, tilbagebetaling, uden suspension af punktafgiften.
01-01-2004 31-12-2015 7151199 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, suspension, reparation
01-01-2016 31-12-9999 7151199 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, suspension, reparation
01-01-2004 31-12-2015 7151299 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, suspension, forarbejdning
01-01-2016 31-12-9999 7151299 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, suspension, forarbejdning
01-01-2004 31-12-2015 7151F32 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, suspension, uden suspension af punktafgiften
01-01-2016 31-12-9999 7151F32 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, suspension, uden suspension af punktafgiften
01-01-2004 31-12-2015 7153099 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været midlertidig indført med henblik på genudførsel i uforandret stand
01-01-2016 31-12-9999 7153099 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været midlertidig indført med henblik på genudførsel i uforandret stand
01-01-2004 31-12-9999 7154099 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat.
01-01-2004 31-12-9999 7154F32 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været indført til aktiv forædling, suspension, i en anden medlemsstat, uden suspension af punktafgiften..
14-10-2016 31-12-9999 7171099 : Oplæggelse af varer på toldoplag, af varer der har været oplagt på toldoplag hos en anden bevillingshaver.
01-01-2004 31-12-2015 7191099 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været under proceduren forarbejdning under toldkontrol
01-01-2016 14-07-2020 7191099 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været under proceduren forarbejdning under toldkontrol
01-01-2004 31-12-2015 7191F34 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været under proceduren forarbejdning under toldkontrol, uden suspension af punktafgiften
01-01-2016 14-07-2020 7191F34 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været under proceduren forarbejdning under toldkontrol, uden suspension af punktafgiften
01-01-2004 14-07-2020 7192099 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været under proceduren forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat
01-01-2004 14-07-2020 7192F34 : Oplæggelse på toldoplag af varer, der har været under proceduren forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat, uden suspension af punktafgiften
13-09-2005 31-12-2015 7600E51 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
01-01-2016 31-12-9999 7600E51 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-2015 7600E52 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
01-01-2016 31-12-9999 7600E52 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-2015 7600E53 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
01-01-2016 31-12-9999 7600E53 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-2015 7600E61 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (vareruden for bilag I)
01-01-2016 31-12-9999 7600E61 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (vareruden for bilag I)
13-09-2005 31-12-2015 7600E62 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (vareruden for bilag I)
01-01-2016 31-12-9999 7600E62 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (vareruden for bilag I)
13-09-2005 31-12-2015 7600E63 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
01-01-2016 31-12-9999 7600E63 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-2015 7600E71 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
01-01-2016 31-12-9999 7600E71 : Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand - landbrugsprodukter i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
13-09-2005 31-12-2015 7700E51 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
01-01-2016 31-12-9999 7700E51 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-2015 7700E52 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
01-01-2016 31-12-9999 7700E52 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-2015 7700E53 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
01-01-2016 31-12-9999 7700E53 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
13-09-2005 31-12-2015 7700E61 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
01-01-2016 31-12-9999 7700E61 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-2015 7700E62 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
01-01-2016 31-12-9999 7700E62 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-2015 7700E63 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
01-01-2016 31-12-9999 7700E63 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
13-09-2005 31-12-2015 7700E71 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
01-01-2016 31-12-9999 7700E71 : Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning - landbrugsprodukter i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
01-01-1993 31-12-9999 80 : Modtagelse/levering af byggematerialer og udstyr omfattet af bygge- og anlægskontrakt, afregnet i en faktura
01-01-1993 31-12-1995 91 : Afsendelse af EF-varer uden ejerskifte, bestemt for privat lager i andet EF-land
01-01-2004 01-05-2017 9100099 : Varer, der indføres til forarbejdning under toldkontrol, uden forudgående procedure
01-01-2004 01-05-2017 9100F11 : Varer, der indføres til forarbejdning under toldkontrol, uden forudgående procedure og hvor de økonomiske betingelser anses for at være opfyldt (artikel 552, stk. 1, første afsnit).
01-01-2004 01-05-2017 9151099 : Henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer, der har været indført til aktiv forædling, suspension
01-01-2004 31-12-2009 9171099 : Henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer, der fraføres toldoplag.
01-01-2010 01-05-2017 9171099 : Henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer, der fraføres toldoplag.
01-01-2004 01-05-2017 9192099 : Varer, der indføres til forarbejdning under toldkontrol, der har været under proceduren for forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat.
01-01-2004 01-05-2017 9192F11 : Varer, der indføres til forarbejdning under toldkontrol, der har været under proceduren for forarbejdning under toldkontrol i en anden medlemsstat, og hvor de økonomiske betingelser anses for at være opfyldt (artikel 552, stk. 1, første afsnit).
01-01-1993 31-12-1995 92 : Modtagelse af EF-varer, der for dansk regning oplægges på privat lager med henblik på efterfølgende distribution til kunder i ind- og udland
01-01-1993 31-12-1997 99 : Udlejning, operationel leasing, lån og anden midlertidig anvendelse med varighed over 2 år
01-01-1998 31-12-2009 99 : Udlejning, operationel leasing, lån og anden midlertidig anvendelse med varighed over 2 år
01-01-2010 31-12-9999 99 : Udlejning, operationel leasing, lån og anden midlertidig anvendelse med varighed over 2 år
01-01-2004 31-12-2015 9900090 : Anden særlig indførsel uden forudgående procedure
01-01-2016 31-12-9999 9900090 : Anden særlig indførsel uden forudgående procedure