Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

KILDE

Navn

KILDE

Beskrivende navn

Angiver hvilke kilder data stammer fra

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2005
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Nej

Generel beskrivelse

Variablen angiver kilden eller delsystemet, som data stammer fra.

Detaljeret beskrivelse

Variablen angiver kilden eller delsystemet, som data stammer fra, fx om det er indberettet fra virksomheder eller beregnet (opregninger).

Følgende kilder anvendes i udenrigshandel med varer:

01 INTRA
EU-import eller - eksport, indberettet via Intrastat-angivelse.

02 EXTRADOK
Ældre Extrastat importsystem, udfaset i 2005.

03 DSEXTRA
Ældre Extrastat system, udfaset i 2005/2006.

04 SOF
Handel med skibe og fly, indsamlet via særlig tælling.

05 FISK
Danske fiskefartøjers landinger i udlandet, indberettet til danske myndigheder.

06 E-EKSPORT
Nyt Extrastat eksportsystem, indført i 2005.

07 YM
Extrastat eksport til tredjeland med eksportstøtte for landbrugsvarer under EU's landbrugsordninger.

08 Ny-Import
Nyt Extrastat importsystem, indført i 2006.

11 TÆRSKEL INTRA
Handel indberettet under forenklingstærsklen i Intrastat.

12 TÆRSKEL EXTRA
Handel indberettet under forenklingstærsklen i Extrastat.

13 NONRESPONSE TOTAL
Estimation for manglende handel fra virksomheder pligtig til indberetning til Intrastat.

14 NONRESPONSE PARTIEL
Estimation for både manglende handel fra virksomheder pligtig til indberetning til Intrastat samt for handel fra virksomheder fritaget for indberetning til Intrastat (handel under fritagelsestærsklen). Kilde 14 svarer til summen af kilde 13 og 15.

15 BELOW THRESHOLD
Estimation for handel fra virksomheder fritaget for indberetning til Intrastat (handel under fritagelsestærsklen).

16 EL
Udenrigshandel med elektrisk strøm baseret på målinger ved grænsen af fysisk passage samt prisoplysninger fra spotpriser fra det nordiske elmarked.

17 FORÆDLINGSVÆRDI
Varer i Extrastat import, som returnerer efter aktiv forædling (lønforarbejdning) i udlandet, og hvor kun lønforarbejdningsværdien er rapporteret. På disse poster foretages der en korrektion, så værdien repræsenterer hele varens værdi.

19 MANUEL
Poster indlagt manuelt i forbindelse med statistikproduktionen.

20 NaturGas
Udenrigshandel med naturgas i rørledning baseret på målinger ved grænsen af fysisk passage samt prisoplysninger fra virksomhedernes indberetning til Intrastat og Extrastat.

Bilag

Graf 2010-2015
Graf 2005-2009
Tabel 2005-2015

Populationer:

Virksomheder, der har udenrigshandel med varer

Populationen, som statistikken dækker, udgøres af virksomheder som har udenrigshandel med EU-lande eller lande uden for EU. I handelen med ikke-EU-lande kan privatpersoners køb og salg i udlandet i begrænset omfang indgå.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
12-06-2006 31-12-9999 00 : UKENDT
01-06-2005 31-12-9999 01 : INTRA
01-06-2005 31-12-9999 02 : EXTRADOK
01-06-2005 31-12-9999 03 : DSEXTRA
01-06-2005 31-12-9999 04 : SOF
01-06-2005 31-12-9999 05 : FISK
01-01-2005 31-12-9999 06 : E-EKSPORT
01-01-2005 31-12-9999 07 : YM
01-01-2006 31-12-9999 08 : Ny-Import
19-08-2016 31-12-9999 09 : Tjenestehandel
01-06-2005 31-12-9999 11 : TÆRSKEL INTRA
01-06-2005 31-12-9999 12 : TÆRSKEL EXTRA
01-06-2005 31-12-9999 13 : NONRESPONSE TOTAL
01-06-2005 31-12-9999 14 : NONRESPONSE PARTIEL
01-06-2005 31-12-9999 15 : BELOW THRESHOLD
01-06-2005 31-12-9999 16 : EL
01-09-2007 31-12-9999 17 : FORÆDLINGSVÆRDI
15-12-2005 31-12-9999 19 : MANUEL
01-01-2005 31-12-9999 20 : NaturGas
11-11-2008 31-12-9999 33 : MOMS
03-02-2009 31-12-9999 34 : KoKsBegreber
09-02-2017 31-12-9999 39 : TjenesteMoms