Gå til sidens indhold

YDLANT

Navn

YDLANT

Beskrivende navn

Antal ydelser under specialet

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1990
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

YDLANT (antal ydelser under specialet) angiver antallet af ens ydelser på den pågældende record. Dvs. antallet af ens ydelser pr. regning fra læge mv. til sygesikringen.

Detaljeret beskrivelse

Hvis den samme person har været til samme læge og har fået den samme ydelse (SPECIALE) i samme uge (HONUGE), er det samlede antal ydelser anført på den pågældende records variabel YDLANT.

YDLANT bruges til beregning af det samlede antal kontakter aggregeret på personniveau, dvs. til beregning af KONTAKTAGG.

Bilag

Tabel 2005-2019
Graf 2005-2019
Tabel - YDLANT 1990-2005
Graf - YDLANT 1990-2005

Populationer:

Modtagere af sygesikringsydelser

Personer der i løbet af et kalenderår modtager sygesikringsydelser

Værdisæt

YDLANT har ingen værdisæt