Gå til sidens indhold

YDERSAMT

Navn

YDERSAMT

Beskrivende navn

Yders amt

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1990
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

YDERSAMT angiver indtil 2007, hvilket amt og fra 2007 hvilken region yderen (lægen mv.) hører til og dermed modtager betaling fra.


Detaljeret beskrivelse

YDERSAMT anvendes ikke af Danmarks Statistik.

Populationer:

Modtagere af sygesikringsydelser

Personer der i løbet af et kalenderår modtager sygesikringsydelser

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-2007 31-12-9999 000 : Uoplyst
01-01-1600 31-12-2006 001 : Hovedstadsregionen
01-01-1600 31-12-2006 011 : København og Frederiksberg kommuner
01-01-1600 31-12-2006 012 : Københavns amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 013 : Frederiksborg amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 014 : Roskilde amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 021 : Vestsjællands amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 022 : Storstrøms amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 023 : Bornholms amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 024 : Fyns amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 031 : Sønderjyllands amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 032 : Ribe amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 033 : Vejle amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 034 : Ringkøbing amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 035 : Århus amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 036 : Viborg amtskommune
01-01-1600 31-12-2006 037 : Nordjyllands amtskommune
01-01-2007 31-12-9999 081 : Nordjylland
01-01-2007 31-12-9999 082 : Midtjylland
01-01-2007 31-12-9999 083 : Syddanmark
01-01-2007 31-12-9999 084 : Hovedstaden
01-01-2007 31-12-9999 085 : Sjælland
01-01-1600 31-12-2006 090 : Grønlands kommuner
01-01-1600 31-12-2006 099 : Uoplyst amt