Gå til sidens indhold

YDERNR

Navn

YDERNR

Beskrivende navn

Ydernummer

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1990
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Alle læger mv. tildeles et YDERNR (ydernummer), som bruges som identifikation i forbindelse med regionernes (tidligere amternes) afregning til den enkelte yder (lægen mv.). Flere læger i samme praksis vil ofte have det samme ydernummer.

Detaljeret beskrivelse

Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner kan identificere lægernes navne osv. via variablen YDERNR. De forskellige grupper af læger (almene læger, ørelæger, øjenlæger mv.) har deres eget ydernummerinterval. Flere læger i samme praksis vil ofte have det samme ydernummer. Kun læger uden ydernummer anvender de specielle vagtlægenumre.

Ydernumre kan skifte over tid. YDERNR kan være tildelt en læge, som holder op eller går på pension, hvorefter ydernummeret er ledigt, og det kan senere tildeles en anden læge.

YDERNR fejlsøges ikke og benyttes ikke af Danmarks Statistik.

Populationer:

Modtagere af sygesikringsydelser

Personer der i løbet af et kalenderår modtager sygesikringsydelser

Værdisæt

YDERNR har ingen værdisæt