Gå til sidens indhold

SPECIALE

Navn

SPECIALE

Beskrivende navn

6-cifret speciale

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1990
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

SPECIALE er det 6-cifrede speciale, som består af to delelementer. De første to cifre angiver yderens speciale (altså om det er en praktiserende læge, en tandlæge osv.), mens de sidste fire cifre angiver typen af ydelsen, der er blevet givet den pågældende person. Informationer om speciale og typen af ydelse (ydelseskode) kan ses i overenskomstens takstmapper - se www.okportalen.dk og den detaljerede beskrivelse.

På det 6-cifrede niveau forekommer et stort antal tekstdubletter - fx findes 'Konsultation' mange gange. Beskrivelsen af den 6-cifrede kode skal derfor ses i sammenhæng med beskrivelsen af det 2-cifrede speciale (de to første cifre i den 6-cifrede kode), som beskrevet under SPEC2.

Da SPECIALE (2-cifret speciale og 4-cifret ydelse) er aftalt ved overenskomstforhandlingerne i praksissektoren mellem regionerne (tidligere amterne) og de forskellige faggrupper, sker der ofte ændringer i ydelserne, hvilket kan gøre det kompliceret at sammenligne data over tid.

Detaljeret beskrivelse

SPECIALE (6-cifret speciale) indeholder information om såvel yders speciale (SPEC2) og den leverede ydelse på et meget detaljeret niveau.

Variablen bestemmes af overenskomsten mellem de forskellige faggrupper på praksisområdet og regionerne (tidligere amterne), og der eksisterer 1-2 årlige versioner af takstmapper på overenskomstportalen www.okportalen.dk (vælg T i den alfabetiske oversigt, vælg derefter Takstmapper og herefter takstmappen for den relevante periode). I disse takstmapper opgøres for hvert 2-cifret speciale de ydelser, der gives tilskud til, samt honoraret for de enkelte ydelser. Takstmapperne indeholder kun de generelt gældende ydelser, men herudover kan de enkelte regioner (tidligere amter) have indgået lokale aftaler med yderne om særlige ydelser, som ikke indgår i takstmapperne.

Værdisættet til SPECIALE er ikke komplet. I tilfælde af manglende koder eller tekster henvises til de historiske takstmapper på overenskomstportalen www.okportalen.dk (se ovenfor), hvor takstmapper med forskellige gyldighedsperioder kan findes.

I 2007 blev ydelsen der til og med 2006 i takstmappen havde heddet "0105 E-mail konsultation", ændret til "0105 E-kommunikation med kommunens plejepersonale". I statistikbanktabellerne og NYT publikationerne står betegnelsen fortsat som "e-mail konsultation", selvom det mere retteligt burde ændres til "e-kommunikation (herunder kommunens plejepersonale)".

I 2011 udgik ydelsen "0106 Aftalt forebyggelseskonsultation" fra takstmappen, hvilket medførte et betydeligt fald i denne type kontakter såvel i 2011 og 2012.

I 2012 er medregnet et yderligere antal ydelseskoder for psykologer, som ikke er eksplicit nævnt i takstmappen. Disse ydelseskoder er ikke medtaget i tidligere år, hvorfor udviklingen fra 2011 til 2012 hvad angår psykologer er overvurderet.

I første halvår af 2012 skete registrering på Bornholm ikke på sædvanlig vis for et større antal af kommunens almene læger, som deltog i et pilotprojekt. Der blev oprettet og registreret på særlige koder, som ikke findes i Danmarks Statistiks udtræk af registret. Fra Danske Regioner er det oplyst, at der er tale om 112.631 ydelser/kontakter til 22.790 personer. Disse kontakter er ikke med i statistikken for 2012, hvormed niveauet for almen læge er en smule undervurderet.

Tolkebistand optræder i takstmappen i 2012 og giver ikke anledning til ændring i antallet af kontakter. Det er efter en nøjere vurdering besluttet ikke at medtage udgifterne til tolkebistand i 2012, omend dette kan betvivles.

Et markant fald i laboratorieydelser fra 2015 til 2016 skyldes, at blodprøver fra praktiserende læger der før 1. januar 2016 blev sendt til Københavns Praktise-rende Lægers Laboratorium per 1. januar 2016 sendes til Region Hovedstadens hospitaler og dermed ikke indgår i registret.

Bilag

Tabel 2005-2019
Graf 2005-2019
Speciale koder med tekst samt vejledning
Tabel - Speciale 1990-2005
Graf - Speciale 1990-2005

Populationer:

Modtagere af sygesikringsydelser

Personer der i løbet af et kalenderår modtager sygesikringsydelser

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1990 31-12-2005 000000 : Uoplyst
01-01-1990 31-12-2005 010000 : Anæsthesiologi
01-01-1990 31-12-2005 010100 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 010105 : E-mail konsultation
01-01-2006 31-12-2006 010105 : E-mail konsultation
01-01-2007 31-12-2007 010105 : E-mail konsultation
01-01-2008 31-12-2008 010105 : E-mail konsultation
01-01-2009 31-12-2009 010105 : E-mail konsultation
01-01-2010 31-12-2010 010105 : E-mail konsultation
01-01-2011 31-12-2011 010105 : E-mail konsultation
01-01-2012 31-12-2012 010105 : E-mail konsultation
01-01-2013 31-12-2013 010105 : E-mail konsultation
01-01-2014 31-12-2014 010105 : E-mail konsultation
01-01-2015 31-12-2015 010105 : E-mail konsultation
01-01-2016 31-12-2016 010105 : E-mail konsultation
01-01-2017 31-12-2017 010105 : E-mail konsultation
01-01-2018 31-12-2018 010105 : E-mail konsultation
01-01-2019 31-12-2019 010105 : E-mail konsultation
01-01-2020 31-12-2020 010105 : E-mail konsultation
01-01-2020 31-12-2020 010108 : Videokonsultation
01-01-1990 31-12-2005 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2006 31-12-2006 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2007 31-12-2007 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2008 31-12-2008 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2009 31-12-2009 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2010 31-12-2010 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2011 31-12-2011 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2012 31-12-2012 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2013 31-12-2013 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2014 31-12-2014 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2015 31-12-2015 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2016 31-12-2016 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2017 31-12-2017 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2018 31-12-2018 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2019 31-12-2019 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-2020 31-12-2020 010110 : 1.Kons. Smertetils.
01-01-1990 31-12-2005 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-2006 31-12-2006 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-2007 31-12-2007 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-2008 31-12-2008 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-2009 31-12-2009 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-2010 31-12-2010 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-2011 31-12-2011 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-2012 31-12-2012 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-2013 31-12-2013 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-2014 31-12-2014 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-2015 31-12-2015 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-2016 31-12-2016 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-2017 31-12-2017 010111 : 1.Kons.M/operat.M.V.
01-01-1990 31-12-2005 010112 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 010112 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2008 31-12-2008 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2009 31-12-2009 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2010 31-12-2010 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2011 31-12-2011 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2012 31-12-2012 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2013 31-12-2013 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2014 31-12-2014 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2015 31-12-2015 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2016 31-12-2016 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2017 31-12-2017 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2018 31-12-2018 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2019 31-12-2019 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2020 31-12-2020 010112 : Udvidet 1. kons. smertebehandling
01-01-2007 31-12-2007 010114 : 010114 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 010114 : 010114 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 010114 : 010114 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 010114 : 010114 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 010114 : 010114 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 010114 : 010114 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 010114 : 010114 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 010114 : 010114 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 010114 : 010114 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 010114 : 010114 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 010114 : 010114 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 010116 : 1.Kons. M. Operation
01-01-2007 31-12-2007 010116 : 1.Kons. M. Operation
01-01-2008 31-12-2008 010116 : 1.Kons. M. Operation
01-01-2009 31-12-2009 010116 : 1.Kons. M. Operation
01-01-2010 31-12-2010 010116 : 1.Kons. M. Operation
01-01-2011 31-12-2011 010116 : 1.Kons. M. Operation
01-01-2012 31-12-2012 010116 : 1.Kons. M. Operation
01-01-2013 31-12-2013 010116 : 1.Kons. M. Operation
01-01-1990 31-12-2005 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2006 31-12-2006 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2007 31-12-2007 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2008 31-12-2008 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2009 31-12-2009 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2010 31-12-2010 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2011 31-12-2011 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2012 31-12-2012 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2013 31-12-2013 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2014 31-12-2014 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2015 31-12-2015 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2016 31-12-2016 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2017 31-12-2017 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2018 31-12-2018 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2019 31-12-2019 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-2020 31-12-2020 010120 : 2. Kons. Smertetils.
01-01-1990 31-12-2005 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2006 31-12-2006 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2007 31-12-2007 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2008 31-12-2008 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2009 31-12-2009 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2010 31-12-2010 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2011 31-12-2011 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2012 31-12-2012 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2013 31-12-2013 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2014 31-12-2014 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2015 31-12-2015 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2016 31-12-2016 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2017 31-12-2017 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2018 31-12-2018 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2019 31-12-2019 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2020 31-12-2020 010130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-1990 31-12-2005 010161 : tillæg for tolk
01-01-1990 31-12-2005 010200 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2006 31-12-2006 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2007 31-12-2007 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2008 31-12-2008 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2009 31-12-2009 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2010 31-12-2010 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2011 31-12-2011 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2012 31-12-2012 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2013 31-12-2013 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2014 31-12-2014 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2015 31-12-2015 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2016 31-12-2016 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2017 31-12-2017 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2018 31-12-2018 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2019 31-12-2019 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-2020 31-12-2020 010201 : Tlf. Kons. Smerte.
01-01-1990 31-12-2005 010205 : tlf. rådgivning
01-01-2006 31-12-2006 010205 : tlf. rådgivning
01-01-2007 31-12-2007 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2018 31-12-2018 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2019 31-12-2019 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2020 31-12-2020 010205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 010210 : 1. Kons. Udv. Lungef
01-01-2006 31-12-2006 010210 : 1. Kons. Udv. Lungef
01-01-2007 31-12-2007 010210 : 1. Kons. Udv. Lungef
01-01-1990 31-12-2005 010220 : 2. Kons. udv. Lungef
01-01-2006 31-12-2006 010220 : 2. Kons. udv. Lungef
01-01-1990 31-12-2005 010230 : Senere Kons. Lungef.
01-01-2007 31-12-2007 010230 : Senere Kons. Lungef.
01-01-1990 31-12-2005 010235 : e-mail kons
01-01-2006 31-12-2006 010235 : e-mail kons
01-01-2007 31-12-2007 010235 : E-mail kons
01-01-1990 31-12-2005 010237 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2006 31-12-2006 010237 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2007 31-12-2007 010237 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 010300 : Tlf. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 010301 : Tlf. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 010301 : Tlf. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 010301 : Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 011000 : Besøg og Afst.tillæg
01-01-1990 31-12-2005 011100 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 011101 : Afstandstillæg
01-01-2006 31-12-2006 011101 : Afstandstillæg
01-01-2007 31-12-2007 011101 : Afstandstillæg
01-01-2008 31-12-2008 011101 : Afstandstillæg
01-01-2009 31-12-2009 011101 : Afstandstillæg
01-01-2010 31-12-2010 011101 : Afstandstillæg
01-01-2011 31-12-2011 011101 : Afstandstillæg
01-01-2012 31-12-2012 011101 : Afstandstillæg
01-01-2013 31-12-2013 011101 : Afstandstillæg
01-01-2014 31-12-2014 011101 : Afstandstillæg
01-01-2015 31-12-2015 011101 : Afstandstillæg
01-01-2016 31-12-2016 011101 : Afstandstillæg
01-01-2017 31-12-2017 011101 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 011400 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 011401 : Besøg
01-01-2006 31-12-2006 011401 : Besøg
01-01-2007 31-12-2007 011401 : Besøg
01-01-2008 31-12-2008 011401 : Besøg
01-01-2009 31-12-2009 011401 : Besøg
01-01-2010 31-12-2010 011401 : Besøg
01-01-2011 31-12-2011 011401 : Besøg
01-01-2012 31-12-2012 011401 : Besøg
01-01-2013 31-12-2013 011401 : Besøg
01-01-2014 31-12-2014 011401 : Besøg
01-01-2015 31-12-2015 011401 : Besøg
01-01-2016 31-12-2016 011401 : Besøg
01-01-2017 31-12-2017 011401 : Besøg
01-01-2019 31-12-2019 011401 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 012000 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 012146 : Udlån app. blodtryk
01-01-1990 31-12-2005 012147 : ICD-10 depp.test
01-01-1990 31-12-2005 012148 : Hamiltons depp.test
01-01-1990 31-12-2005 012161 : tolkebistand
01-01-2006 31-12-2006 012161 : tolkebistand
01-01-2007 31-12-2007 012161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 012161 : tolkebistand
01-01-2009 31-12-2009 012161 : tolkebistand
01-01-2010 31-12-2010 012161 : tolkebistand
01-01-2011 31-12-2011 012161 : tolkebistand
01-01-2012 31-12-2012 012161 : tolkebistand
01-01-2013 31-12-2013 012161 : tolkebistand
01-01-2014 31-12-2014 012161 : tolkebistand
01-01-2015 31-12-2015 012161 : tolkebistand
01-01-2016 31-12-2016 012161 : tolkebistand
01-01-2017 31-12-2017 012161 : tolkebistand
01-01-2018 31-12-2018 012161 : tolkebistand
01-01-2019 31-12-2019 012161 : tolkebistand
01-01-2020 31-12-2020 012161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2009 31-12-2009 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2010 31-12-2010 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2011 31-12-2011 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2013 31-12-2013 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2014 31-12-2014 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2015 31-12-2015 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2016 31-12-2016 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2017 31-12-2017 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2018 31-12-2018 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2019 31-12-2019 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2020 31-12-2020 012261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2013 31-12-2013 012264 : 012264 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 012264 : 012264 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 012264 : 012264 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 012264 : 012264 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 012264 : 012264 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 012264 : 012264 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 012265 : Anæstesiologens tillæg til konsultation med tolk i
01-01-2016 31-12-2016 012265 : Anæstesiologens tillæg til konsultation med tolk i
01-01-2017 31-12-2017 012265 : Anæstesiologens tillæg til konsultation med tolk i
01-01-2018 31-12-2018 012265 : Anæstesiologens tillæg til konsultation med tolk i
01-01-2019 31-12-2019 012265 : Anæstesiologens tillæg til konsultation med tolk i
01-01-2020 31-12-2020 012265 : Anæstesiologens tillæg til konsultation med tolk i
01-01-2020 31-12-2020 012266 : Anæstesiologens tillæg til konsultation med døveto
01-01-1990 31-12-2005 012600 : Blokader
01-01-1990 31-12-2005 012602 : Psykometr.test.depp.
01-01-1990 31-12-2005 012603 : Opf.demenssamt.tværf
01-01-1990 31-12-2005 012610 : Blokader Gr. I
01-01-1990 31-12-2005 012611 : Muskelblokader
01-01-2006 31-12-2006 012611 : Muskelblokader
01-01-2007 31-12-2007 012611 : Muskelblokader
01-01-1990 31-12-2005 012620 : Blokader Gr. II
01-01-2007 31-12-2007 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2008 31-12-2008 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2009 31-12-2009 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2010 31-12-2010 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2011 31-12-2011 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2012 31-12-2012 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2013 31-12-2013 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2014 31-12-2014 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2015 31-12-2015 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2016 31-12-2016 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2017 31-12-2017 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2018 31-12-2018 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2019 31-12-2019 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-2020 31-12-2020 012620 : Triggerpunktblokade
01-01-1990 31-12-2005 012621 : Intraart. injektion.
01-01-2006 31-12-2006 012621 : Intraart. injektion.
01-01-2007 31-12-2007 012621 : Intraart. injektion.
01-01-1990 31-12-2005 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2006 31-12-2006 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2007 31-12-2007 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2008 31-12-2008 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2009 31-12-2009 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2010 31-12-2010 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2011 31-12-2011 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2012 31-12-2012 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2013 31-12-2013 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2014 31-12-2014 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2015 31-12-2015 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2016 31-12-2016 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2017 31-12-2017 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2018 31-12-2018 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2019 31-12-2019 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2020 31-12-2020 012622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-1990 31-12-2005 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2006 31-12-2006 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2007 31-12-2007 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2008 31-12-2008 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2009 31-12-2009 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2010 31-12-2010 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2011 31-12-2011 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2012 31-12-2012 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2013 31-12-2013 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2014 31-12-2014 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2015 31-12-2015 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2016 31-12-2016 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2017 31-12-2017 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2018 31-12-2018 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2019 31-12-2019 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-2020 31-12-2020 012623 : Manipulationsbeh.
01-01-1990 31-12-2005 012624 : Akupunktur
01-01-2006 31-12-2006 012624 : Akupunktur
01-01-2007 31-12-2007 012624 : Akupunktur
01-01-2008 31-12-2008 012624 : Akupunktur
01-01-2009 31-12-2009 012624 : Akupunktur
01-01-2010 31-12-2010 012624 : Akupunktur
01-01-2011 31-12-2011 012624 : Akupunktur
01-01-2012 31-12-2012 012624 : Akupunktur
01-01-2013 31-12-2013 012624 : Akupunktur
01-01-2014 31-12-2014 012624 : Akupunktur
01-01-2015 31-12-2015 012624 : Akupunktur
01-01-2016 31-12-2016 012624 : Akupunktur
01-01-2017 31-12-2017 012624 : Akupunktur
01-01-2018 31-12-2018 012624 : Akupunktur
01-01-2019 31-12-2019 012624 : Akupunktur
01-01-2020 31-12-2020 012624 : Akupunktur
01-01-1990 31-12-2005 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2006 31-12-2006 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2007 31-12-2007 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2008 31-12-2008 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2009 31-12-2009 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2010 31-12-2010 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2011 31-12-2011 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2012 31-12-2012 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2013 31-12-2013 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2014 31-12-2014 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2015 31-12-2015 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2016 31-12-2016 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2017 31-12-2017 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2018 31-12-2018 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2019 31-12-2019 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2020 31-12-2020 012625 : Transcutan nervesti.
01-01-2007 31-12-2007 012626 : Injektion i bursae
01-01-2008 31-12-2008 012626 : Injektion i bursae
01-01-2009 31-12-2009 012626 : Injektion i bursae
01-01-2010 31-12-2010 012626 : Injektion i bursae
01-01-2011 31-12-2011 012626 : Injektion i bursae
01-01-2012 31-12-2012 012626 : Injektion i bursae
01-01-2013 31-12-2013 012626 : Injektion i bursae
01-01-2014 31-12-2014 012626 : Injektion i bursae
01-01-2015 31-12-2015 012626 : Injektion i bursae
01-01-2016 31-12-2016 012626 : Injektion i bursae
01-01-2017 31-12-2017 012626 : Injektion i bursae
01-01-2018 31-12-2018 012626 : Injektion i bursae
01-01-2019 31-12-2019 012626 : Injektion i bursae
01-01-2020 31-12-2020 012626 : Injektion i bursae
01-01-1990 31-12-2005 012630 : Blokader Gr. III
01-01-1990 31-12-2005 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2006 31-12-2006 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2007 31-12-2007 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2008 31-12-2008 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2009 31-12-2009 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2010 31-12-2010 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2011 31-12-2011 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2012 31-12-2012 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2013 31-12-2013 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2014 31-12-2014 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2015 31-12-2015 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2016 31-12-2016 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2017 31-12-2017 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-2018 31-12-2018 012631 : Sympaticusblo.(cer.)
01-01-1990 31-12-2005 012632 : Sympaticusblo.(lum.)
01-01-2006 31-12-2006 012632 : Sympaticusblo.(lum.)
01-01-2007 31-12-2007 012632 : Sympaticusblo.(lum.)
01-01-1990 31-12-2005 012633 : I.V. Reg. Sympat.Bl.
01-01-2006 31-12-2006 012633 : I.V. Reg. Sympat.Bl.
01-01-1990 31-12-2005 012634 : Perivertebral. blok.
01-01-2006 31-12-2006 012634 : Perivertebral. blok.
01-01-2007 31-12-2007 012634 : Perivertebral. blok.
01-01-1990 31-12-2005 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2006 31-12-2006 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2007 31-12-2007 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2008 31-12-2008 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2009 31-12-2009 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2010 31-12-2010 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2011 31-12-2011 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2012 31-12-2012 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2013 31-12-2013 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2014 31-12-2014 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2015 31-12-2015 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2016 31-12-2016 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2017 31-12-2017 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2018 31-12-2018 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2019 31-12-2019 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-2020 31-12-2020 012635 : Injekt. i epiduralr.
01-01-1990 31-12-2005 012636 : Neurolytiske blokad.
01-01-2006 31-12-2006 012636 : Neurolytiske blokad.
01-01-2007 31-12-2007 012636 : Neurolytiske blokad.
01-01-2007 31-12-2007 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2008 31-12-2008 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2009 31-12-2009 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2010 31-12-2010 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2011 31-12-2011 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2012 31-12-2012 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2013 31-12-2013 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2014 31-12-2014 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2015 31-12-2015 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2016 31-12-2016 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2017 31-12-2017 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2018 31-12-2018 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2019 31-12-2019 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2020 31-12-2020 012637 : Paravertebal blokade
01-01-2020 31-12-2020 012638 : 012638 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 012639 : 012639 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 012640 : 012640 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 012641 : 012641 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 013000 : Særydelser
01-01-1990 31-12-2005 013010 : Udvid. Lungefunktpr.
01-01-2006 31-12-2006 013010 : Udvid. Lungefunktpr.
01-01-1990 31-12-2005 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2006 31-12-2006 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2007 31-12-2007 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2008 31-12-2008 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2009 31-12-2009 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2010 31-12-2010 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2011 31-12-2011 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2012 31-12-2012 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2013 31-12-2013 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2014 31-12-2014 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2015 31-12-2015 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2017 31-12-2017 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2020 31-12-2020 013020 : Bistand til øjen/øre
01-01-2007 31-12-2007 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2008 31-12-2008 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2009 31-12-2009 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2010 31-12-2010 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2011 31-12-2011 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2012 31-12-2012 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2013 31-12-2013 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2014 31-12-2014 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2015 31-12-2015 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2016 31-12-2016 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2017 31-12-2017 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2018 31-12-2018 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2019 31-12-2019 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2020 31-12-2020 013021 : Kortvarig anæstæsi med maske
01-01-2007 31-12-2007 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2008 31-12-2008 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2009 31-12-2009 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2010 31-12-2010 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2011 31-12-2011 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2012 31-12-2012 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2013 31-12-2013 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2014 31-12-2014 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2015 31-12-2015 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2016 31-12-2016 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2017 31-12-2017 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2018 31-12-2018 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2019 31-12-2019 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2020 31-12-2020 013022 : Kortvarig anæstæsi med intubation
01-01-2007 31-12-2007 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2008 31-12-2008 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2009 31-12-2009 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2010 31-12-2010 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2011 31-12-2011 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2012 31-12-2012 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2013 31-12-2013 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2014 31-12-2014 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2015 31-12-2015 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2016 31-12-2016 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2017 31-12-2017 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2018 31-12-2018 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2019 31-12-2019 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2020 31-12-2020 013023 : Anæstæsi med intubation 30-60 min
01-01-2007 31-12-2007 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2008 31-12-2008 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2009 31-12-2009 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2010 31-12-2010 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2011 31-12-2011 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2012 31-12-2012 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2013 31-12-2013 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2014 31-12-2014 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2015 31-12-2015 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2016 31-12-2016 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2017 31-12-2017 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2018 31-12-2018 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2019 31-12-2019 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2020 31-12-2020 013024 : Anæstæsi med intubation 61-120 min
01-01-2007 31-12-2007 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2008 31-12-2008 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2009 31-12-2009 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2010 31-12-2010 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2011 31-12-2011 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2012 31-12-2012 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2013 31-12-2013 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2014 31-12-2014 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2015 31-12-2015 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2016 31-12-2016 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2017 31-12-2017 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2018 31-12-2018 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2019 31-12-2019 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-2020 31-12-2020 013025 : Anæstæsi med intubation over 120 min
01-01-1990 31-12-2005 013100 : 1. Operation
01-01-1990 31-12-2005 013110 : Bedøvelse GrI *1*
01-01-2008 31-12-2008 013110 : Bedøvelse GrI *1*
01-01-2009 31-12-2009 013110 : Bedøvelse GrI *1*
01-01-2010 31-12-2010 013110 : Bedøvelse GrI *1*
01-01-2011 31-12-2011 013110 : Bedøvelse GrI *1*
01-01-2012 31-12-2012 013110 : Bedøvelse GrI *1*
01-01-2013 31-12-2013 013110 : Bedøvelse GrI *1*
01-01-2014 31-12-2014 013110 : Bedøvelse GrI *1*
01-01-2015 31-12-2015 013110 : Bedøvelse GrI *1*
01-01-2016 31-12-2016 013110 : Bedøvelse GrI *1*
01-01-2017 31-12-2017 013110 : Bedøvelse GrI *1*
01-01-1990 31-12-2005 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-2006 31-12-2006 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-2007 31-12-2007 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-2008 31-12-2008 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-2009 31-12-2009 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-2010 31-12-2010 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-2011 31-12-2011 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-2012 31-12-2012 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-2013 31-12-2013 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-2014 31-12-2014 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-2015 31-12-2015 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-2016 31-12-2016 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-2017 31-12-2017 013120 : Bedøvelse GrII *1*
01-01-1990 31-12-2005 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-2006 31-12-2006 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-2007 31-12-2007 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-2008 31-12-2008 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-2009 31-12-2009 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-2010 31-12-2010 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-2011 31-12-2011 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-2012 31-12-2012 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-2013 31-12-2013 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-2014 31-12-2014 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-2015 31-12-2015 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-2016 31-12-2016 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-2017 31-12-2017 013130 : Bedøvelse GrIII *1*
01-01-1990 31-12-2005 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2006 31-12-2006 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2007 31-12-2007 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2008 31-12-2008 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2009 31-12-2009 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2010 31-12-2010 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2011 31-12-2011 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2012 31-12-2012 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2013 31-12-2013 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2014 31-12-2014 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2015 31-12-2015 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2016 31-12-2016 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2017 31-12-2017 013140 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-1990 31-12-2005 013150 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2006 31-12-2006 013150 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2007 31-12-2007 013150 : 013150 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 013150 : 013150 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 013150 : 013150 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 013150 : 013150 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 013150 : 013150 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 013150 : 013150 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 013150 : 013150 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 013150 : 013150 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 013150 : 013150 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 013150 : 013150 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 013150 : 013150 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 013151 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2006 31-12-2006 013151 : Bedøvelse GrIV *1*
01-01-2007 31-12-2007 013151 : 013151 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 013151 : 013151 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 013200 : Følgende Operationer
01-01-1990 31-12-2005 013210 : Bedøvelse GrI *flg*
01-01-2008 31-12-2008 013210 : Bedøvelse GrI *flg*
01-01-2009 31-12-2009 013210 : Bedøvelse GrI *flg*
01-01-2010 31-12-2010 013210 : Bedøvelse GrI *flg*
01-01-2011 31-12-2011 013210 : Bedøvelse GrI *flg*
01-01-2012 31-12-2012 013210 : Bedøvelse GrI *flg*
01-01-2013 31-12-2013 013210 : Bedøvelse GrI *flg*
01-01-2014 31-12-2014 013210 : Bedøvelse GrI *flg*
01-01-2015 31-12-2015 013210 : Bedøvelse GrI *flg*
01-01-2016 31-12-2016 013210 : Bedøvelse GrI *flg*
01-01-2017 31-12-2017 013210 : Bedøvelse GrI *flg*
01-01-1990 31-12-2005 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-2006 31-12-2006 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-2007 31-12-2007 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-2008 31-12-2008 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-2009 31-12-2009 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-2010 31-12-2010 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-2011 31-12-2011 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-2012 31-12-2012 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-2013 31-12-2013 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-2014 31-12-2014 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-2015 31-12-2015 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-2016 31-12-2016 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-2017 31-12-2017 013220 : Bedøvelse GrII *flg*
01-01-1990 31-12-2005 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-2006 31-12-2006 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-2007 31-12-2007 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-2008 31-12-2008 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-2009 31-12-2009 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-2010 31-12-2010 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-2011 31-12-2011 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-2012 31-12-2012 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-2013 31-12-2013 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-2014 31-12-2014 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-2015 31-12-2015 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-2016 31-12-2016 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-2017 31-12-2017 013230 : Bedøvelse GrIII*flg*
01-01-1990 31-12-2005 013240 : Bedøvelse GrIV *flg*
01-01-2006 31-12-2006 013240 : Bedøvelse GrIV *flg*
01-01-2007 31-12-2007 013240 : Bedøvelse GrIV *flg*
01-01-2008 31-12-2008 013240 : Bedøvelse GrIV *flg*
01-01-2009 31-12-2009 013240 : Bedøvelse GrIV *flg*
01-01-2010 31-12-2010 013240 : Bedøvelse GrIV *flg*
01-01-2011 31-12-2011 013240 : Bedøvelse GrIV *flg*
01-01-2012 31-12-2012 013240 : Bedøvelse GrIV *flg*
01-01-2013 31-12-2013 013240 : Bedøvelse GrIV *flg*
01-01-2014 31-12-2014 013240 : Bedøvelse GrIV *flg*
01-01-2015 31-12-2015 013240 : Bedøvelse GrIV *flg*
01-01-2016 31-12-2016 013240 : Bedøvelse GrIV *flg*
01-01-1990 31-12-2005 015000 : Tillægsydelser mv.
01-01-2020 31-12-2020 015000 : Ultralydsvejledt nerveblokade i forbindelse med an
01-01-1990 31-12-2005 015001 : læ anæ.ifm ørelægebi
01-01-2006 31-12-2006 015001 : læ anæ.ifm ørelægebi
01-01-2007 31-12-2007 015001 : læ anæ.ifm ørelægebi
01-01-1990 31-12-2005 015002 : Længvar. anæstesi A
01-01-2006 31-12-2006 015002 : Længvar. anæstesi A
01-01-2007 31-12-2007 015002 : Længvar. anæstesi A
01-01-2008 31-12-2008 015002 : Længvar. anæstesi A
01-01-1990 31-12-2005 015003 : Længvar. anæstesi A
01-01-2006 31-12-2006 015003 : Længvar. anæstesi A
01-01-2007 31-12-2007 015003 : 015003 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 015003 : Længvar. anæstesi A
01-01-1990 31-12-2005 015004 : Længvar. anæstesi A
01-01-2006 31-12-2006 015004 : Længvar. anæstesi A
01-01-2007 31-12-2007 015004 : 015004 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 015005 : læ anæ.ifm ørelægebi
01-01-2006 31-12-2006 015005 : læ anæ.ifm ørelægebi
01-01-2007 31-12-2007 015005 : læ anæ.ifm ørelægebi
01-01-2007 31-12-2007 015010 : Epiduralkateter
01-01-2008 31-12-2008 015010 : Epiduralkateter
01-01-2010 31-12-2010 015010 : Epiduralkateter
01-01-2015 31-12-2015 015010 : Epiduralkateter
01-01-1990 31-12-2005 015070 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 015080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 015081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 015082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 015083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 015084 : Møde udover 3 modul
01-01-1990 31-12-2005 015101 : Møde
01-01-2006 31-12-2006 015101 : Møde
01-01-2007 31-12-2007 015101 : 015101 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 015102 : 015102 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 015103 : 015103 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 015310 : Tolk ifm. kons. 3
01-01-1990 31-12-2005 015901 : 1. op stritøre
01-01-1990 31-12-2005 015902 : Flg. op. stritøre
01-01-1990 31-12-2005 016400 : Bedøv v/tonsillectom
01-01-1990 31-12-2005 016401 : Anæst.bist. øjen/øre
01-01-1990 31-12-2005 016402 : anæstesi tons. 1.opr
01-01-1990 31-12-2005 016403 : anæstesi tons. følge
01-01-1990 31-12-2005 016666 : 016666 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 016666 : 016666 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 017000 : Lab. Undersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 017100 : Lab
01-01-1990 31-12-2005 017103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2009 31-12-2009 017103 : Blodpr. Exp 1
01-01-1990 31-12-2005 017136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-1990 31-12-2005 017139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-1990 31-12-2005 017151 : U-Methylketon 1
01-01-2014 31-12-2014 017151 : U-Methylketon 1
01-01-1990 31-12-2005 017152 : F-Blod 1
01-01-2008 31-12-2008 017152 : F-Blod 1
01-01-1990 31-12-2005 017153 : U-Hemoglobin 1
01-01-1990 31-12-2005 017154 : Pt-Kapilærblødning 1
01-01-1990 31-12-2005 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2006 31-12-2006 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2007 31-12-2007 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2008 31-12-2008 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2009 31-12-2009 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2010 31-12-2010 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2011 31-12-2011 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2012 31-12-2012 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2013 31-12-2013 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2014 31-12-2014 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2015 31-12-2015 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2016 31-12-2016 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2017 31-12-2017 017155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-1990 31-12-2005 017156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2013 31-12-2013 017156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2014 31-12-2014 017156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-1990 31-12-2005 017157 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-1990 31-12-2005 017158 : U-Bilirubiner 1
01-01-1990 31-12-2005 017159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-1990 31-12-2005 017160 : U-Glukose 1
01-01-1990 31-12-2005 017161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-1990 31-12-2005 017162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-1990 31-12-2005 017165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-1990 31-12-2005 017166 : B-Hemoglobin 2
01-01-1990 31-12-2005 017167 : Pt-Kapillærresist. 3
01-01-1990 31-12-2005 017168 : S-Creatinium 5
01-01-1990 31-12-2005 017169 : U-Mikroskopi 3
01-01-1990 31-12-2005 017170 : F-Orm Ormled 1
01-01-1990 31-12-2005 017171 : F-Parasit -Æg 6
01-01-2011 31-12-2011 017171 : F-Parasit -Æg 6
01-01-1990 31-12-2005 017172 : Analafskr-Oxyurisæg2
01-01-1990 31-12-2005 017173 : Oscillometri *2 Ex*6
01-01-1990 31-12-2005 017174 : Oscillometri *4ex*10
01-01-1990 31-12-2005 017175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-1990 31-12-2005 017176 : U-Protein 1
01-01-1990 31-12-2005 017177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-1990 31-12-2005 017178 : Sekt-Trichomon.Vag.2
01-01-1990 31-12-2005 017179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-1990 31-12-2005 017180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-1990 31-12-2005 017181 : S-Carbamid 3
01-01-1990 31-12-2005 017182 : U-Urobilin 3
01-01-1990 31-12-2005 017183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2013 31-12-2013 017183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-1990 31-12-2005 017184 : B-Differentialtæll.6
01-01-1990 31-12-2005 017185 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-1990 31-12-2005 017186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-1990 31-12-2005 017187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-1990 31-12-2005 017188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2014 31-12-2014 017188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-1990 31-12-2005 017189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-1990 31-12-2005 017190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2012 31-12-2012 017190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-1990 31-12-2005 017900 : Lab. Us. Diverse
01-01-1990 31-12-2005 018000 : Profylakse
01-01-1990 31-12-2005 018100 : Undersøg. Af Gravide
01-01-1990 31-12-2005 018110 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018120 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018130 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018140 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018141 : Særkons. Sv.Forebyg
01-01-1990 31-12-2005 018142 : 4.Hj. Fødende 1.Uge
01-01-1990 31-12-2005 018143 : Besøg I 0-4 Km
01-01-1990 31-12-2005 018144 : Besøg II 4-8 Km
01-01-1990 31-12-2005 018145 : Besøg III 8-12 Km
01-01-1990 31-12-2005 018146 : Besøg IV 12-16 Km
01-01-1990 31-12-2005 018147 : Besøg V 16-20 Km
01-01-1990 31-12-2005 018148 : Besøg VI Over 20 Km
01-01-1990 31-12-2005 018149 : Pr. Km Ud Over 21
01-01-1990 31-12-2005 018150 : Unders.V.Vejl.9 uger
01-01-1990 31-12-2005 018151 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 018152 : Podning t. dyrkning
01-01-1990 31-12-2005 018153 : B-glukose,fotometer
01-01-1990 31-12-2005 018154 : B-glukose, stix
01-01-1990 31-12-2005 018155 : Urinundersøg., stix
01-01-1990 31-12-2005 018156 : I. Mirkosk. urin
01-01-1990 31-12-2005 018157 : II. Mikro. Bakt. ol.
01-01-1990 31-12-2005 018158 : III. Mikro. a. bio.
01-01-1990 31-12-2005 018159 : I. Bakterier
01-01-1990 31-12-2005 018160 : 5. Hj. Fødende 9uger
01-01-1990 31-12-2005 018161 : II. Svampe
01-01-1990 31-12-2005 018162 : III. Andet
01-01-1990 31-12-2005 018163 : B-hæmogl. (- fotom.)
01-01-1990 31-12-2005 018164 : B-hæmoglobin (fotom)
01-01-1990 31-12-2005 018165 : I. Mikrosk. af urin
01-01-1990 31-12-2005 018166 : II. Mirko. bakt. ol.
01-01-1990 31-12-2005 018167 : III. Mirkos. a. bio.
01-01-1990 31-12-2005 018170 : 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 018171 : 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 018172 : 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 018173 : Pr. påbegyndt over 3
01-01-1990 31-12-2005 018180 : Blodpr.1.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 018181 : Blodpr.2.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 018182 : Indtil 4 km.
01-01-1990 31-12-2005 018183 : Fra 4 indtil 8 km.
01-01-1990 31-12-2005 018184 : Fra 8 indtil 12 km.
01-01-1990 31-12-2005 018185 : Fra 12 indtil 16 km.
01-01-1990 31-12-2005 018186 : Fra 16 indtil 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 018187 : Udover 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 018188 : Kr/km. udover 21 km.
01-01-1990 31-12-2005 018189 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 018190 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 018191 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 018192 : Kørselsgodtgør. II
01-01-1990 31-12-2005 018200 : Børneundersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 018201 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018202 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018203 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018204 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018205 : 5.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018206 : 6.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018207 : 7.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018208 : 8.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018209 : 9.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018210 : Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018211 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018212 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018213 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018214 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018215 : 5.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018216 : 6.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018217 : 7.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 018290 : Vejl.svangerf.metode
01-01-1990 31-12-2005 018291 : Vejl.svangerf.p-pil.
01-01-1990 31-12-2005 018292 : Vejl.svanger. spiral
01-01-1990 31-12-2005 018293 : Fortsat kontrol
01-01-1990 31-12-2005 018294 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 018300 : Børnevaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 018311 : 1.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 018312 : 2.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 018313 : 3.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 018314 : HepaB vac barn 1mdr
01-01-1990 31-12-2005 018315 : HepaB vac barn 2mdr
01-01-1990 31-12-2005 018316 : HepaB vac barn 12mdr
01-01-1990 31-12-2005 018317 : Vachon HepB ej us/ko
01-01-1990 31-12-2005 018321 : 1.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 018322 : 2.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 018323 : 3.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 018324 : Di-Te-ki. vaccinatio
01-01-1990 31-12-2005 018325 : di-te-ki-pol vacc.
01-01-1990 31-12-2005 018331 : 1.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 018332 : 2.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 018333 : 3.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 018341 : Di-Te-Ki-Pol-vac.3md
01-01-1990 31-12-2005 018342 : Di-Te-Ki-Pol-vac.5md
01-01-1990 31-12-2005 018343 : Di-Te-Ki-Pol-vac.12m
01-01-1990 31-12-2005 018400 : Mfr-Vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 018401 : Vaccinat. Inden 2 År
01-01-1990 31-12-2005 018402 : Vaccinat. 11-12 År
01-01-1990 31-12-2005 018403 : Vaccinat. 2-10 År
01-01-1990 31-12-2005 018410 : Anvend. af kva- tolk
01-01-1990 31-12-2005 018500 : Hib-vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 018501 : 1. Hib-vaccination
01-01-1990 31-12-2005 018502 : 2. Hib-vaccination
01-01-1990 31-12-2005 018503 : 3. Hib-vaccination
01-01-1990 31-12-2005 018600 : MFR-vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 018601 : MFR-vaccinat. 1 år
01-01-1990 31-12-2005 018602 : MFR-vaccinat. 2 år
01-01-1990 31-12-2005 018603 : MFR-vaccinat. 3 år
01-01-1990 31-12-2005 018604 : MFR-vaccinat. 4 år
01-01-1990 31-12-2005 018605 : MFR-vaccinat. 5 år
01-01-1990 31-12-2005 018606 : MFR-vaccinat. 6 år
01-01-1990 31-12-2005 018607 : MFR-vaccinat. 7 år
01-01-1990 31-12-2005 018608 : MFR-vaccinat. 8 år
01-01-1990 31-12-2005 018609 : MFR-vaccinat. 9 år
01-01-1990 31-12-2005 018610 : MFR-vaccinat. 10 år
01-01-1990 31-12-2005 018611 : MFR-vaccinat. 11 år
01-01-1990 31-12-2005 018612 : MFR-vaccinat. 12 år
01-01-1990 31-12-2005 018613 : MFR-vaccinat. 13 år
01-01-1990 31-12-2005 018614 : MFR-vaccinat. 14 år
01-01-1990 31-12-2005 018615 : MFR-vaccinat. 15 år
01-01-1990 31-12-2005 018616 : MFR-vaccinat. 16 år
01-01-1990 31-12-2005 018617 : MFR-vaccinat. 17 år
01-01-1990 31-12-2005 018618 : Tel. henv. til foræl
01-01-1990 31-12-2005 018700 : Tillæg til vacc.hon.
01-01-1990 31-12-2005 018701 : Tillæg v. MFR-vacc.
01-01-1990 31-12-2005 018702 : Tillæg v. Hib-vacc.
01-01-1990 31-12-2005 018703 : Tillæg v. kighostev.
01-01-1990 31-12-2005 018704 : Till.v. Di-Te-Pol-v.
01-01-1990 31-12-2005 018705 : Till. v. Di-Te-vacc.
01-01-1990 31-12-2005 018706 : Tillæg.vac.Di-Te-Ki
01-01-1990 31-12-2005 018800 : Vacc. kv. røde hunde
01-01-1990 31-12-2005 018801 : Vacc. kv. røde hunde
01-01-1990 31-12-2005 018900 : Profylakse Kørsel
01-01-1990 31-12-2005 018901 : Tillæg til vacc.hon.
01-01-1990 31-12-2005 018920 : Infl.vacc. over 65år
01-01-1990 31-12-2005 018921 : Infl.vacc. 65år hjem
01-01-1990 31-12-2005 018991 : Kørselsgodtg. I
01-01-1990 31-12-2005 018992 : Kørselsgodtg. II
01-01-1990 31-12-2005 019000 : Kørselsgodtgørelse
01-01-1990 31-12-2005 019001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2006 31-12-2006 019001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2007 31-12-2007 019001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2008 31-12-2008 019001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2009 31-12-2009 019001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2010 31-12-2010 019001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2011 31-12-2011 019001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2012 31-12-2012 019001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 019002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-1990 31-12-2005 020000 : Fiktiv knækgrænse
01-01-1990 31-12-2005 030000 : Diagn. Radiologi Kbh
01-01-1990 31-12-2005 030105 : E-mail konsultation
01-01-2008 31-12-2008 030105 : E-mail konsultation
01-01-2009 31-12-2009 030105 : E-mail konsultation
01-01-2010 31-12-2010 030105 : E-mail konsultation
01-01-2011 31-12-2011 030105 : E-mail konsultation
01-01-2012 31-12-2012 030105 : E-mail konsultation
01-01-2013 31-12-2013 030105 : E-mail konsultation
01-01-2015 31-12-2015 030105 : E-mail konsultation
01-01-2016 31-12-2016 030105 : E-mail konsultation
01-01-2017 31-12-2017 030105 : E-mail konsultation
01-01-2018 31-12-2018 030105 : E-mail konsultation
01-01-1990 31-12-2005 030161 : tillæg for tolk
01-01-1990 31-12-2005 030205 : tlf. rådgivning
01-01-1990 31-12-2005 032000 : Røntgenundersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 032100 : Røntgenundersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 032110 : hånd/håndled
01-01-2006 31-12-2006 032110 : hånd/håndled
01-01-2007 31-12-2007 032110 : hånd/håndled
01-01-2008 31-12-2008 032110 : hånd/håndled
01-01-2009 31-12-2009 032110 : hånd/håndled
01-01-2010 31-12-2010 032110 : hånd/håndled
01-01-2011 31-12-2011 032110 : hånd/håndled
01-01-2012 31-12-2012 032110 : hånd/håndled
01-01-2013 31-12-2013 032110 : hånd/håndled
01-01-2014 31-12-2014 032110 : hånd/håndled
01-01-2015 31-12-2015 032110 : hånd/håndled
01-01-2016 31-12-2016 032110 : hånd/håndled
01-01-2017 31-12-2017 032110 : hånd/håndled
01-01-2018 31-12-2018 032110 : hånd/håndled
01-01-2019 31-12-2019 032110 : hånd/håndled
01-01-2020 31-12-2020 032110 : hånd/håndled
01-01-1990 31-12-2005 032111 : underarm
01-01-2006 31-12-2006 032111 : underarm
01-01-2007 31-12-2007 032111 : underarm
01-01-2008 31-12-2008 032111 : underarm
01-01-2009 31-12-2009 032111 : underarm
01-01-2010 31-12-2010 032111 : underarm
01-01-2011 31-12-2011 032111 : underarm
01-01-2012 31-12-2012 032111 : underarm
01-01-2013 31-12-2013 032111 : underarm
01-01-2014 31-12-2014 032111 : underarm
01-01-2015 31-12-2015 032111 : underarm
01-01-2016 31-12-2016 032111 : underarm
01-01-2017 31-12-2017 032111 : underarm
01-01-2018 31-12-2018 032111 : underarm
01-01-2019 31-12-2019 032111 : underarm
01-01-2020 31-12-2020 032111 : underarm
01-01-1990 31-12-2005 032112 : albue
01-01-2006 31-12-2006 032112 : albue
01-01-2007 31-12-2007 032112 : albue
01-01-2008 31-12-2008 032112 : albue
01-01-2009 31-12-2009 032112 : albue
01-01-2010 31-12-2010 032112 : albue
01-01-2011 31-12-2011 032112 : albue
01-01-2012 31-12-2012 032112 : albue
01-01-2013 31-12-2013 032112 : albue
01-01-2014 31-12-2014 032112 : albue
01-01-2015 31-12-2015 032112 : albue
01-01-2016 31-12-2016 032112 : albue
01-01-2017 31-12-2017 032112 : albue
01-01-2018 31-12-2018 032112 : albue
01-01-2019 31-12-2019 032112 : albue
01-01-2020 31-12-2020 032112 : albue
01-01-1990 31-12-2005 032113 : fod/fodled
01-01-2006 31-12-2006 032113 : fod/fodled
01-01-2007 31-12-2007 032113 : fod/fodled
01-01-2008 31-12-2008 032113 : fod/fodled
01-01-2009 31-12-2009 032113 : fod/fodled
01-01-2010 31-12-2010 032113 : fod/fodled
01-01-2011 31-12-2011 032113 : fod/fodled
01-01-2012 31-12-2012 032113 : fod/fodled
01-01-2013 31-12-2013 032113 : fod/fodled
01-01-2014 31-12-2014 032113 : fod/fodled
01-01-2015 31-12-2015 032113 : fod/fodled
01-01-2016 31-12-2016 032113 : fod/fodled
01-01-2017 31-12-2017 032113 : fod/fodled
01-01-2018 31-12-2018 032113 : fod/fodled
01-01-2019 31-12-2019 032113 : fod/fodled
01-01-2020 31-12-2020 032113 : fod/fodled
01-01-1990 31-12-2005 032114 : underben
01-01-2006 31-12-2006 032114 : underben
01-01-2007 31-12-2007 032114 : underben
01-01-2008 31-12-2008 032114 : underben
01-01-2009 31-12-2009 032114 : underben
01-01-2010 31-12-2010 032114 : underben
01-01-2011 31-12-2011 032114 : underben
01-01-2012 31-12-2012 032114 : underben
01-01-2013 31-12-2013 032114 : underben
01-01-2014 31-12-2014 032114 : underben
01-01-2015 31-12-2015 032114 : underben
01-01-2016 31-12-2016 032114 : underben
01-01-2017 31-12-2017 032114 : underben
01-01-2018 31-12-2018 032114 : underben
01-01-2019 31-12-2019 032114 : underben
01-01-2020 31-12-2020 032114 : underben
01-01-1990 31-12-2005 032115 : knæ
01-01-2006 31-12-2006 032115 : knæ
01-01-2007 31-12-2007 032115 : knæ
01-01-2008 31-12-2008 032115 : knæ
01-01-2009 31-12-2009 032115 : knæ
01-01-2010 31-12-2010 032115 : knæ
01-01-2011 31-12-2011 032115 : knæ
01-01-2012 31-12-2012 032115 : knæ
01-01-2013 31-12-2013 032115 : knæ
01-01-2014 31-12-2014 032115 : knæ
01-01-2015 31-12-2015 032115 : knæ
01-01-2016 31-12-2016 032115 : knæ
01-01-2017 31-12-2017 032115 : knæ
01-01-2018 31-12-2018 032115 : knæ
01-01-2019 31-12-2019 032115 : knæ
01-01-2020 31-12-2020 032115 : knæ
01-01-1990 31-12-2005 032116 : 1/4 tandsæt
01-01-2007 31-12-2007 032116 : 1/4 tandsæt
01-01-1990 31-12-2005 032120 : kranium
01-01-2006 31-12-2006 032120 : kranium
01-01-2007 31-12-2007 032120 : kranium
01-01-2008 31-12-2008 032120 : kranium
01-01-2009 31-12-2009 032120 : kranium
01-01-2010 31-12-2010 032120 : kranium
01-01-2011 31-12-2011 032120 : kranium
01-01-2012 31-12-2012 032120 : kranium
01-01-2013 31-12-2013 032120 : kranium
01-01-2014 31-12-2014 032120 : kranium
01-01-2015 31-12-2015 032120 : kranium
01-01-2016 31-12-2016 032120 : kranium
01-01-2017 31-12-2017 032120 : kranium
01-01-2018 31-12-2018 032120 : kranium
01-01-2019 31-12-2019 032120 : kranium
01-01-2020 31-12-2020 032120 : kranium
01-01-1990 31-12-2005 032121 : bihuler
01-01-2006 31-12-2006 032121 : bihuler
01-01-2007 31-12-2007 032121 : bihuler
01-01-2008 31-12-2008 032121 : bihuler
01-01-2009 31-12-2009 032121 : bihuler
01-01-2010 31-12-2010 032121 : bihuler
01-01-2011 31-12-2011 032121 : bihuler
01-01-2012 31-12-2012 032121 : bihuler
01-01-2013 31-12-2013 032121 : bihuler
01-01-2014 31-12-2014 032121 : bihuler
01-01-2015 31-12-2015 032121 : bihuler
01-01-2016 31-12-2016 032121 : bihuler
01-01-2017 31-12-2017 032121 : bihuler
01-01-2018 31-12-2018 032121 : bihuler
01-01-2019 31-12-2019 032121 : bihuler
01-01-2020 31-12-2020 032121 : bihuler
01-01-1990 31-12-2005 032122 : overkæbe
01-01-2006 31-12-2006 032122 : overkæbe
01-01-2007 31-12-2007 032122 : overkæbe
01-01-2008 31-12-2008 032122 : overkæbe
01-01-2009 31-12-2009 032122 : overkæbe
01-01-2010 31-12-2010 032122 : overkæbe
01-01-2011 31-12-2011 032122 : overkæbe
01-01-2012 31-12-2012 032122 : overkæbe
01-01-2013 31-12-2013 032122 : overkæbe
01-01-2014 31-12-2014 032122 : overkæbe
01-01-2015 31-12-2015 032122 : overkæbe
01-01-2016 31-12-2016 032122 : overkæbe
01-01-2017 31-12-2017 032122 : overkæbe
01-01-2018 31-12-2018 032122 : overkæbe
01-01-1990 31-12-2005 032123 : underkæbe
01-01-2006 31-12-2006 032123 : underkæbe
01-01-2007 31-12-2007 032123 : underkæbe
01-01-2008 31-12-2008 032123 : underkæbe
01-01-2009 31-12-2009 032123 : underkæbe
01-01-2010 31-12-2010 032123 : underkæbe
01-01-2011 31-12-2011 032123 : underkæbe
01-01-2012 31-12-2012 032123 : underkæbe
01-01-2013 31-12-2013 032123 : underkæbe
01-01-2014 31-12-2014 032123 : underkæbe
01-01-2015 31-12-2015 032123 : underkæbe
01-01-2016 31-12-2016 032123 : underkæbe
01-01-2017 31-12-2017 032123 : underkæbe
01-01-2018 31-12-2018 032123 : underkæbe
01-01-1990 31-12-2005 032124 : kæbeled
01-01-2006 31-12-2006 032124 : kæbeled
01-01-2007 31-12-2007 032124 : kæbeled
01-01-2008 31-12-2008 032124 : kæbeled
01-01-2009 31-12-2009 032124 : kæbeled
01-01-2010 31-12-2010 032124 : kæbeled
01-01-2011 31-12-2011 032124 : kæbeled
01-01-2012 31-12-2012 032124 : kæbeled
01-01-2013 31-12-2013 032124 : kæbeled
01-01-2014 31-12-2014 032124 : kæbeled
01-01-2015 31-12-2015 032124 : kæbeled
01-01-2016 31-12-2016 032124 : kæbeled
01-01-2017 31-12-2017 032124 : kæbeled
01-01-2018 31-12-2018 032124 : kæbeled
01-01-2019 31-12-2019 032124 : kæbeled
01-01-2020 31-12-2020 032124 : kæbeled
01-01-1990 31-12-2005 032125 : skulderled og overar
01-01-2006 31-12-2006 032125 : skulderled og overar
01-01-2007 31-12-2007 032125 : skulderled og overar
01-01-2008 31-12-2008 032125 : skulderled og overar
01-01-2009 31-12-2009 032125 : skulderled og overar
01-01-2010 31-12-2010 032125 : skulderled og overar
01-01-2011 31-12-2011 032125 : skulderled og overar
01-01-2012 31-12-2012 032125 : skulderled og overar
01-01-2013 31-12-2013 032125 : skulderled og overar
01-01-2014 31-12-2014 032125 : skulderled og overar
01-01-2015 31-12-2015 032125 : skulderled og overar
01-01-2016 31-12-2016 032125 : skulderled og overar
01-01-2017 31-12-2017 032125 : skulderled og overar
01-01-2018 31-12-2018 032125 : skulderled og overar
01-01-2019 31-12-2019 032125 : skulderled og overar
01-01-2020 31-12-2020 032125 : skulderled og overar
01-01-1990 31-12-2005 032126 : halshvirvler
01-01-2006 31-12-2006 032126 : halshvirvler
01-01-2007 31-12-2007 032126 : halshvirvler
01-01-2008 31-12-2008 032126 : halshvirvler
01-01-2009 31-12-2009 032126 : halshvirvler
01-01-2010 31-12-2010 032126 : halshvirvler
01-01-2011 31-12-2011 032126 : halshvirvler
01-01-2012 31-12-2012 032126 : halshvirvler
01-01-2013 31-12-2013 032126 : halshvirvler
01-01-2014 31-12-2014 032126 : halshvirvler
01-01-2015 31-12-2015 032126 : halshvirvler
01-01-2016 31-12-2016 032126 : halshvirvler
01-01-2017 31-12-2017 032126 : halshvirvler
01-01-2018 31-12-2018 032126 : halshvirvler
01-01-2019 31-12-2019 032126 : halshvirvler
01-01-2020 31-12-2020 032126 : halshvirvler
01-01-1990 31-12-2005 032127 : brysthvirvler
01-01-2006 31-12-2006 032127 : brysthvirvler
01-01-2007 31-12-2007 032127 : brysthvirvler
01-01-2008 31-12-2008 032127 : brysthvirvler
01-01-2009 31-12-2009 032127 : brysthvirvler
01-01-2010 31-12-2010 032127 : brysthvirvler
01-01-2011 31-12-2011 032127 : brysthvirvler
01-01-2012 31-12-2012 032127 : brysthvirvler
01-01-2013 31-12-2013 032127 : brysthvirvler
01-01-2014 31-12-2014 032127 : brysthvirvler
01-01-2015 31-12-2015 032127 : brysthvirvler
01-01-2016 31-12-2016 032127 : brysthvirvler
01-01-2017 31-12-2017 032127 : brysthvirvler
01-01-2018 31-12-2018 032127 : brysthvirvler
01-01-2019 31-12-2019 032127 : brysthvirvler
01-01-2020 31-12-2020 032127 : brysthvirvler
01-01-1990 31-12-2005 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2006 31-12-2006 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2007 31-12-2007 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2008 31-12-2008 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2009 31-12-2009 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2010 31-12-2010 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2011 31-12-2011 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2012 31-12-2012 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2013 31-12-2013 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2014 31-12-2014 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2015 31-12-2015 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2016 31-12-2016 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2017 31-12-2017 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2018 31-12-2018 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2019 31-12-2019 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-2020 31-12-2020 032128 : lænde og korsbenshv.
01-01-1990 31-12-2005 032129 : haleben
01-01-2006 31-12-2006 032129 : haleben
01-01-2007 31-12-2007 032129 : haleben
01-01-2008 31-12-2008 032129 : haleben
01-01-2009 31-12-2009 032129 : haleben
01-01-2010 31-12-2010 032129 : haleben
01-01-2011 31-12-2011 032129 : haleben
01-01-2012 31-12-2012 032129 : haleben
01-01-2013 31-12-2013 032129 : haleben
01-01-2014 31-12-2014 032129 : haleben
01-01-2015 31-12-2015 032129 : haleben
01-01-2016 31-12-2016 032129 : haleben
01-01-2017 31-12-2017 032129 : haleben
01-01-2018 31-12-2018 032129 : haleben
01-01-2019 31-12-2019 032129 : haleben
01-01-2020 31-12-2020 032129 : haleben
01-01-1990 31-12-2005 032130 : bækken
01-01-2006 31-12-2006 032130 : bækken
01-01-2007 31-12-2007 032130 : bækken
01-01-2008 31-12-2008 032130 : bækken
01-01-2009 31-12-2009 032130 : bækken
01-01-2010 31-12-2010 032130 : bækken
01-01-2011 31-12-2011 032130 : bækken
01-01-2012 31-12-2012 032130 : bækken
01-01-2013 31-12-2013 032130 : bækken
01-01-2014 31-12-2014 032130 : bækken
01-01-2015 31-12-2015 032130 : bækken
01-01-2016 31-12-2016 032130 : bækken
01-01-2017 31-12-2017 032130 : bækken
01-01-2018 31-12-2018 032130 : bækken
01-01-2019 31-12-2019 032130 : bækken
01-01-2020 31-12-2020 032130 : bækken
01-01-1990 31-12-2005 032131 : lår og hofteled
01-01-2006 31-12-2006 032131 : lår og hofteled
01-01-2007 31-12-2007 032131 : lår og hofteled
01-01-2008 31-12-2008 032131 : lår og hofteled
01-01-2009 31-12-2009 032131 : lår og hofteled
01-01-2010 31-12-2010 032131 : lår og hofteled
01-01-2011 31-12-2011 032131 : lår og hofteled
01-01-2012 31-12-2012 032131 : lår og hofteled
01-01-2013 31-12-2013 032131 : lår og hofteled
01-01-2014 31-12-2014 032131 : lår og hofteled
01-01-2015 31-12-2015 032131 : lår og hofteled
01-01-2016 31-12-2016 032131 : lår og hofteled
01-01-2017 31-12-2017 032131 : lår og hofteled
01-01-2018 31-12-2018 032131 : lår og hofteled
01-01-2019 31-12-2019 032131 : lår og hofteled
01-01-2020 31-12-2020 032131 : lår og hofteled
01-01-1990 31-12-2005 032132 : trachea
01-01-2006 31-12-2006 032132 : trachea
01-01-2007 31-12-2007 032132 : trachea
01-01-2008 31-12-2008 032132 : trachea
01-01-2009 31-12-2009 032132 : trachea
01-01-2010 31-12-2010 032132 : trachea
01-01-2011 31-12-2011 032132 : trachea
01-01-2012 31-12-2012 032132 : trachea
01-01-2013 31-12-2013 032132 : trachea
01-01-2014 31-12-2014 032132 : trachea
01-01-2015 31-12-2015 032132 : trachea
01-01-2016 31-12-2016 032132 : trachea
01-01-2017 31-12-2017 032132 : trachea
01-01-2018 31-12-2018 032132 : trachea
01-01-1990 31-12-2005 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2006 31-12-2006 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2007 31-12-2007 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2008 31-12-2008 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2009 31-12-2009 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2010 31-12-2010 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2011 31-12-2011 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2012 31-12-2012 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2013 31-12-2013 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2014 31-12-2014 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2015 31-12-2015 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2016 31-12-2016 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2017 31-12-2017 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2018 31-12-2018 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2019 31-12-2019 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-2020 31-12-2020 032133 : brystk.m.lung/hjerte
01-01-1990 31-12-2005 032134 : belast.us. af led
01-01-2006 31-12-2006 032134 : belast.us. af led
01-01-2007 31-12-2007 032134 : belast.us. af led
01-01-2008 31-12-2008 032134 : belast.us. af led
01-01-2009 31-12-2009 032134 : belast.us. af led
01-01-2010 31-12-2010 032134 : belast.us. af led
01-01-2011 31-12-2011 032134 : belast.us. af led
01-01-2012 31-12-2012 032134 : belast.us. af led
01-01-2013 31-12-2013 032134 : belast.us. af led
01-01-2014 31-12-2014 032134 : belast.us. af led
01-01-2015 31-12-2015 032134 : belast.us. af led
01-01-2016 31-12-2016 032134 : belast.us. af led
01-01-2017 31-12-2017 032134 : belast.us. af led
01-01-2018 31-12-2018 032134 : belast.us. af led
01-01-2019 31-12-2019 032134 : belast.us. af led
01-01-2018 31-12-2018 032135 : 032135 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 032135 : 032135 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 032135 : 032135 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 032140 : spiserør
01-01-2006 31-12-2006 032140 : spiserør
01-01-2007 31-12-2007 032140 : spiserør
01-01-2008 31-12-2008 032140 : spiserør
01-01-2009 31-12-2009 032140 : spiserør
01-01-2010 31-12-2010 032140 : spiserør
01-01-2011 31-12-2011 032140 : spiserør
01-01-2012 31-12-2012 032140 : spiserør
01-01-2013 31-12-2013 032140 : spiserør
01-01-2014 31-12-2014 032140 : spiserør
01-01-2015 31-12-2015 032140 : spiserør
01-01-2016 31-12-2016 032140 : spiserør
01-01-2017 31-12-2017 032140 : spiserør
01-01-2018 31-12-2018 032140 : spiserør
01-01-2019 31-12-2019 032140 : spiserør
01-01-2020 31-12-2020 032140 : spiserør
01-01-1990 31-12-2005 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2006 31-12-2006 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2007 31-12-2007 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2008 31-12-2008 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2009 31-12-2009 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2010 31-12-2010 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2011 31-12-2011 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2012 31-12-2012 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2013 31-12-2013 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2014 31-12-2014 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2015 31-12-2015 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2016 31-12-2016 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2017 31-12-2017 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-2018 31-12-2018 032141 : mave m.tolvfingtarm
01-01-1990 31-12-2005 032142 : tyktarm
01-01-2006 31-12-2006 032142 : tyktarm
01-01-2007 31-12-2007 032142 : tyktarm
01-01-2008 31-12-2008 032142 : tyktarm
01-01-2009 31-12-2009 032142 : tyktarm
01-01-2010 31-12-2010 032142 : tyktarm
01-01-2011 31-12-2011 032142 : tyktarm
01-01-2012 31-12-2012 032142 : tyktarm
01-01-2013 31-12-2013 032142 : tyktarm
01-01-2015 31-12-2015 032142 : tyktarm
01-01-2016 31-12-2016 032142 : tyktarm
01-01-2017 31-12-2017 032142 : tyktarm
01-01-2018 31-12-2018 032142 : tyktarm
01-01-1990 31-12-2005 032143 : cystografi kvinder
01-01-2009 31-12-2009 032143 : cystografi kvinder
01-01-2010 31-12-2010 032143 : cystografi kvinder
01-01-2011 31-12-2011 032143 : cystografi kvinder
01-01-2016 31-12-2016 032143 : cystografi kvinder
01-01-2017 31-12-2017 032143 : cystografi kvinder
01-01-2018 31-12-2018 032143 : cystografi kvinder
01-01-1990 31-12-2005 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2006 31-12-2006 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2007 31-12-2007 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2008 31-12-2008 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2009 31-12-2009 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2010 31-12-2010 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2011 31-12-2011 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2012 31-12-2012 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2013 31-12-2013 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2014 31-12-2014 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2015 31-12-2015 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2016 31-12-2016 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2017 31-12-2017 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2018 31-12-2018 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-2019 31-12-2019 032144 : funkt.us.rygsøjle rg
01-01-1990 31-12-2005 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2006 31-12-2006 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2007 31-12-2007 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2008 31-12-2008 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2009 31-12-2009 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2010 31-12-2010 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2011 31-12-2011 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2012 31-12-2012 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2013 31-12-2013 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2014 31-12-2014 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2015 31-12-2015 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2016 31-12-2016 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2017 31-12-2017 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-2018 31-12-2018 032145 : fuldst.tandstatus
01-01-1990 31-12-2005 032150 : galdeblære
01-01-2006 31-12-2006 032150 : galdeblære
01-01-2007 31-12-2007 032150 : galdeblære
01-01-2008 31-12-2008 032150 : galdeblære
01-01-2009 31-12-2009 032150 : galdeblære
01-01-2010 31-12-2010 032150 : galdeblære
01-01-2012 31-12-2012 032150 : galdeblære
01-01-2013 31-12-2013 032150 : galdeblære
01-01-2014 31-12-2014 032150 : galdeblære
01-01-2015 31-12-2015 032150 : galdeblære
01-01-2017 31-12-2017 032150 : galdeblære
01-01-2018 31-12-2018 032150 : galdeblære
01-01-1990 31-12-2005 032151 : nyrer
01-01-2006 31-12-2006 032151 : nyrer
01-01-2007 31-12-2007 032151 : nyrer
01-01-2008 31-12-2008 032151 : nyrer
01-01-2009 31-12-2009 032151 : nyrer
01-01-2010 31-12-2010 032151 : nyrer
01-01-2011 31-12-2011 032151 : nyrer
01-01-2012 31-12-2012 032151 : nyrer
01-01-2013 31-12-2013 032151 : nyrer
01-01-2014 31-12-2014 032151 : nyrer
01-01-2015 31-12-2015 032151 : nyrer
01-01-2016 31-12-2016 032151 : nyrer
01-01-2017 31-12-2017 032151 : nyrer
01-01-2018 31-12-2018 032151 : nyrer
01-01-2019 31-12-2019 032151 : nyrer
01-01-2020 31-12-2020 032151 : nyrer
01-01-1990 31-12-2005 032152 : hals
01-01-2006 31-12-2006 032152 : hals
01-01-2007 31-12-2007 032152 : hals
01-01-2008 31-12-2008 032152 : hals
01-01-2009 31-12-2009 032152 : hals
01-01-2010 31-12-2010 032152 : hals
01-01-2011 31-12-2011 032152 : hals
01-01-2012 31-12-2012 032152 : hals
01-01-2013 31-12-2013 032152 : hals
01-01-2014 31-12-2014 032152 : hals
01-01-2015 31-12-2015 032152 : hals
01-01-2016 31-12-2016 032152 : hals
01-01-2017 31-12-2017 032152 : hals
01-01-2018 31-12-2018 032152 : hals
01-01-2019 31-12-2019 032152 : hals
01-01-2020 31-12-2020 032152 : hals
01-01-1990 31-12-2005 032153 : mammae
01-01-2006 31-12-2006 032153 : mammae
01-01-2007 31-12-2007 032153 : mammae
01-01-2008 31-12-2008 032153 : mammae
01-01-2009 31-12-2009 032153 : mammae
01-01-2010 31-12-2010 032153 : mammae
01-01-2011 31-12-2011 032153 : mammae
01-01-2012 31-12-2012 032153 : mammae
01-01-2013 31-12-2013 032153 : mammae
01-01-2014 31-12-2014 032153 : mammae
01-01-2015 31-12-2015 032153 : mammae
01-01-2016 31-12-2016 032153 : mammae
01-01-2017 31-12-2017 032153 : mammae
01-01-2018 31-12-2018 032153 : mammae
01-01-2019 31-12-2019 032153 : mammae
01-01-2020 31-12-2020 032153 : mammae
01-01-1990 31-12-2005 032154 : testes
01-01-2006 31-12-2006 032154 : testes
01-01-2007 31-12-2007 032154 : testes
01-01-2008 31-12-2008 032154 : testes
01-01-2009 31-12-2009 032154 : testes
01-01-2010 31-12-2010 032154 : testes
01-01-2011 31-12-2011 032154 : testes
01-01-2012 31-12-2012 032154 : testes
01-01-2013 31-12-2013 032154 : testes
01-01-2014 31-12-2014 032154 : testes
01-01-2015 31-12-2015 032154 : testes
01-01-2016 31-12-2016 032154 : testes
01-01-2017 31-12-2017 032154 : testes
01-01-2018 31-12-2018 032154 : testes
01-01-2019 31-12-2019 032154 : testes
01-01-2020 31-12-2020 032154 : testes
01-01-1990 31-12-2005 032155 : ekstremiteter
01-01-2006 31-12-2006 032155 : ekstremiteter
01-01-2007 31-12-2007 032155 : ekstremiteter
01-01-2008 31-12-2008 032155 : ekstremiteter
01-01-2009 31-12-2009 032155 : ekstremiteter
01-01-2010 31-12-2010 032155 : ekstremiteter
01-01-2011 31-12-2011 032155 : ekstremiteter
01-01-2012 31-12-2012 032155 : ekstremiteter
01-01-2013 31-12-2013 032155 : ekstremiteter
01-01-2014 31-12-2014 032155 : ekstremiteter
01-01-2015 31-12-2015 032155 : ekstremiteter
01-01-2016 31-12-2016 032155 : ekstremiteter
01-01-2017 31-12-2017 032155 : ekstremiteter
01-01-2018 31-12-2018 032155 : ekstremiteter
01-01-2019 31-12-2019 032155 : ekstremiteter
01-01-2020 31-12-2020 032155 : ekstremiteter
01-01-2018 31-12-2018 032156 : 032156 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 032156 : 032156 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 032156 : 032156 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 032160 : øvre abdomen
01-01-2006 31-12-2006 032160 : øvre abdomen
01-01-2007 31-12-2007 032160 : øvre abdomen
01-01-2008 31-12-2008 032160 : øvre abdomen
01-01-2009 31-12-2009 032160 : øvre abdomen
01-01-2010 31-12-2010 032160 : øvre abdomen
01-01-2011 31-12-2011 032160 : øvre abdomen
01-01-2012 31-12-2012 032160 : øvre abdomen
01-01-2013 31-12-2013 032160 : øvre abdomen
01-01-2014 31-12-2014 032160 : øvre abdomen
01-01-2015 31-12-2015 032160 : øvre abdomen
01-01-2016 31-12-2016 032160 : øvre abdomen
01-01-2017 31-12-2017 032160 : øvre abdomen
01-01-2018 31-12-2018 032160 : øvre abdomen
01-01-2019 31-12-2019 032160 : øvre abdomen
01-01-2020 31-12-2020 032160 : øvre abdomen
01-01-1990 31-12-2005 032161 : tolkebistand
01-01-2006 31-12-2006 032161 : tolkebistand
01-01-2007 31-12-2007 032161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 032161 : tolkebistand
01-01-2018 31-12-2018 032161 : tolkebistand
01-01-1990 31-12-2005 032162 : nedre abdomen
01-01-2006 31-12-2006 032162 : nedre abdomen
01-01-2007 31-12-2007 032162 : nedre abdomen
01-01-2008 31-12-2008 032162 : nedre abdomen
01-01-2009 31-12-2009 032162 : nedre abdomen
01-01-2010 31-12-2010 032162 : nedre abdomen
01-01-2011 31-12-2011 032162 : nedre abdomen
01-01-2012 31-12-2012 032162 : nedre abdomen
01-01-2013 31-12-2013 032162 : nedre abdomen
01-01-2014 31-12-2014 032162 : nedre abdomen
01-01-2015 31-12-2015 032162 : nedre abdomen
01-01-2016 31-12-2016 032162 : nedre abdomen
01-01-2017 31-12-2017 032162 : nedre abdomen
01-01-2018 31-12-2018 032162 : nedre abdomen
01-01-2019 31-12-2019 032162 : nedre abdomen
01-01-2020 31-12-2020 032162 : nedre abdomen
01-01-1990 31-12-2005 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2006 31-12-2006 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2007 31-12-2007 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2008 31-12-2008 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2009 31-12-2009 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2010 31-12-2010 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2011 31-12-2011 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2012 31-12-2012 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2013 31-12-2013 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2014 31-12-2014 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2015 31-12-2015 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2016 31-12-2016 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2017 31-12-2017 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2018 31-12-2018 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2019 31-12-2019 032163 : nedre abdomen, blære
01-01-2018 31-12-2018 032165 : 032165 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 032165 : 032165 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 032165 : 032165 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 032170 : tomografi tindingben
01-01-1990 31-12-2005 032171 : tomografi kranium
01-01-1990 31-12-2005 032172 : tomografi bihule
01-01-1990 31-12-2005 032173 : tomografi rygsøjle
01-01-1990 31-12-2005 032174 : tomografi lunger
01-01-2007 31-12-2007 032174 : tomografi lunger
01-01-2008 31-12-2008 032174 : tomografi lunger
01-01-1990 31-12-2005 032175 : tomografi nyrer
01-01-1990 31-12-2005 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2006 31-12-2006 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2007 31-12-2007 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2008 31-12-2008 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2009 31-12-2009 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2010 31-12-2010 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2011 31-12-2011 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2012 31-12-2012 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2013 31-12-2013 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2014 31-12-2014 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2015 31-12-2015 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2016 31-12-2016 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2017 31-12-2017 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2018 31-12-2018 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2019 31-12-2019 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-2020 31-12-2020 032180 : db.kontr.us.tyktarm
01-01-1990 31-12-2005 032181 : cystourethrogr. mænd
01-01-2006 31-12-2006 032181 : cystourethrogr. mænd
01-01-2007 31-12-2007 032181 : cystourethrogr. mænd
01-01-1990 31-12-2005 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2006 31-12-2006 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2007 31-12-2007 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2008 31-12-2008 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2009 31-12-2009 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2010 31-12-2010 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2011 31-12-2011 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2012 31-12-2012 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2013 31-12-2013 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2014 31-12-2014 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2015 31-12-2015 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2016 31-12-2016 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2017 31-12-2017 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2018 31-12-2018 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2019 31-12-2019 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-2020 31-12-2020 032182 : us.tyndtarmspassage
01-01-1990 31-12-2005 032183 : alm. urografi
01-01-2006 31-12-2006 032183 : alm. urografi
01-01-2007 31-12-2007 032183 : alm. urografi
01-01-2008 31-12-2008 032183 : alm. urografi
01-01-2009 31-12-2009 032183 : alm. urografi
01-01-2010 31-12-2010 032183 : alm. urografi
01-01-2011 31-12-2011 032183 : alm. urografi
01-01-2012 31-12-2012 032183 : alm. urografi
01-01-2013 31-12-2013 032183 : alm. urografi
01-01-2014 31-12-2014 032183 : alm. urografi
01-01-2016 31-12-2016 032183 : alm. urografi
01-01-1990 31-12-2005 032184 : sialografi
01-01-2006 31-12-2006 032184 : sialografi
01-01-2007 31-12-2007 032184 : sialografi
01-01-2008 31-12-2008 032184 : sialografi
01-01-2009 31-12-2009 032184 : sialografi
01-01-2010 31-12-2010 032184 : sialografi
01-01-2011 31-12-2011 032184 : sialografi
01-01-2012 31-12-2012 032184 : sialografi
01-01-2013 31-12-2013 032184 : sialografi
01-01-2014 31-12-2014 032184 : sialografi
01-01-2015 31-12-2015 032184 : sialografi
01-01-2016 31-12-2016 032184 : sialografi
01-01-2017 31-12-2017 032184 : sialografi
01-01-2018 31-12-2018 032184 : sialografi
01-01-1990 31-12-2005 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2006 31-12-2006 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2007 31-12-2007 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2008 31-12-2008 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2009 31-12-2009 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2010 31-12-2010 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2011 31-12-2011 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2012 31-12-2012 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2013 31-12-2013 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2014 31-12-2014 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2015 31-12-2015 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2016 31-12-2016 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2017 31-12-2017 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-2018 31-12-2018 032185 : udv.urologi tømnings
01-01-1990 31-12-2005 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2006 31-12-2006 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2007 31-12-2007 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2008 31-12-2008 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2009 31-12-2009 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2010 31-12-2010 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2011 31-12-2011 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2012 31-12-2012 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2013 31-12-2013 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2014 31-12-2014 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2015 31-12-2015 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2016 31-12-2016 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2017 31-12-2017 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2018 31-12-2018 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2019 31-12-2019 032186 : hystero-slapingograf
01-01-2020 31-12-2020 032186 : hystero-slapingograf
01-01-1990 31-12-2005 032187 : phlebografi
01-01-2006 31-12-2006 032187 : phlebografi
01-01-2007 31-12-2007 032187 : phlebografi
01-01-2008 31-12-2008 032187 : phlebografi
01-01-2009 31-12-2009 032187 : phlebografi
01-01-2010 31-12-2010 032187 : phlebografi
01-01-2011 31-12-2011 032187 : phlebografi
01-01-2012 31-12-2012 032187 : phlebografi
01-01-2013 31-12-2013 032187 : phlebografi
01-01-2014 31-12-2014 032187 : phlebografi
01-01-2015 31-12-2015 032187 : phlebografi
01-01-2016 31-12-2016 032187 : phlebografi
01-01-2017 31-12-2017 032187 : phlebografi
01-01-2018 31-12-2018 032187 : phlebografi
01-01-2019 31-12-2019 032187 : phlebografi
01-01-1990 31-12-2005 032191 : Undersøgelse Gr. 1
01-01-2006 31-12-2006 032191 : Undersøgelse Gr. 1
01-01-2008 31-12-2008 032191 : Undersøgelse Gr. 1
01-01-2009 31-12-2009 032191 : Undersøgelse Gr. 1
01-01-2010 31-12-2010 032191 : Undersøgelse Gr. 1
01-01-1990 31-12-2005 032192 : Undersøgelse Gr. 2
01-01-2006 31-12-2006 032192 : Undersøgelse Gr. 2
01-01-2008 31-12-2008 032192 : Undersøgelse Gr. 2
01-01-2009 31-12-2009 032192 : Undersøgelse Gr. 2
01-01-2010 31-12-2010 032192 : Undersøgelse Gr. 2
01-01-1990 31-12-2005 032193 : Undersøgelse Gr. 3
01-01-2006 31-12-2006 032193 : Undersøgelse Gr. 3
01-01-2008 31-12-2008 032193 : Undersøgelse Gr. 3
01-01-2009 31-12-2009 032193 : Undersøgelse Gr. 3
01-01-2010 31-12-2010 032193 : Undersøgelse Gr. 3
01-01-1990 31-12-2005 032194 : Undersøgelse Gr. 4
01-01-1990 31-12-2005 032195 : Undersøgelse Gr. 5
01-01-2006 31-12-2006 032195 : Undersøgelse Gr. 5
01-01-2008 31-12-2008 032195 : Undersøgelse Gr. 5
01-01-2009 31-12-2009 032195 : Undersøgelse Gr. 5
01-01-2010 31-12-2010 032195 : Undersøgelse Gr. 5
01-01-1990 31-12-2005 032196 : Undersøgelse Gr. 6
01-01-1990 31-12-2005 032197 : Undersøgelse Gr. 7
01-01-2006 31-12-2006 032197 : Undersøgelse Gr. 7
01-01-2009 31-12-2009 032197 : Undersøgelse Gr. 7
01-01-1990 31-12-2005 032200 : Røntgenus. Halvt Hon
01-01-1990 31-12-2005 032210 : ydelse 2110
01-01-2006 31-12-2006 032210 : ydelse 2110
01-01-2007 31-12-2007 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2008 31-12-2008 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2009 31-12-2009 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2010 31-12-2010 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2011 31-12-2011 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2012 31-12-2012 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2013 31-12-2013 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2014 31-12-2014 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2015 31-12-2015 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2016 31-12-2016 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2017 31-12-2017 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2018 31-12-2018 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2019 31-12-2019 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-2020 31-12-2020 032210 : ½ ydelse 2110
01-01-1990 31-12-2005 032211 : ydelse 2111
01-01-2006 31-12-2006 032211 : ydelse 2111
01-01-2007 31-12-2007 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2008 31-12-2008 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2009 31-12-2009 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2010 31-12-2010 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2011 31-12-2011 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2012 31-12-2012 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2013 31-12-2013 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2014 31-12-2014 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2015 31-12-2015 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2016 31-12-2016 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2017 31-12-2017 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2018 31-12-2018 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2019 31-12-2019 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-2020 31-12-2020 032211 : ½ ydelse 2111
01-01-1990 31-12-2005 032212 : ydelse 2112
01-01-2006 31-12-2006 032212 : ydelse 2112
01-01-2007 31-12-2007 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2008 31-12-2008 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2009 31-12-2009 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2010 31-12-2010 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2011 31-12-2011 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2012 31-12-2012 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2013 31-12-2013 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2014 31-12-2014 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2015 31-12-2015 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2016 31-12-2016 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2017 31-12-2017 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2018 31-12-2018 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2019 31-12-2019 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-2020 31-12-2020 032212 : ½ ydelse 2112
01-01-1990 31-12-2005 032213 : ydelse 2113
01-01-2006 31-12-2006 032213 : ydelse 2113
01-01-2007 31-12-2007 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2008 31-12-2008 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2009 31-12-2009 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2010 31-12-2010 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2011 31-12-2011 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2012 31-12-2012 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2013 31-12-2013 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2014 31-12-2014 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2015 31-12-2015 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2016 31-12-2016 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2017 31-12-2017 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2018 31-12-2018 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2019 31-12-2019 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-2020 31-12-2020 032213 : ½ ydelse 2113
01-01-1990 31-12-2005 032214 : ydelse 2114
01-01-2006 31-12-2006 032214 : ydelse 2114
01-01-2007 31-12-2007 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2008 31-12-2008 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2009 31-12-2009 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2010 31-12-2010 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2011 31-12-2011 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2012 31-12-2012 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2013 31-12-2013 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2014 31-12-2014 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2015 31-12-2015 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2016 31-12-2016 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2017 31-12-2017 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2018 31-12-2018 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2019 31-12-2019 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-2020 31-12-2020 032214 : ½ ydelse 2114
01-01-1990 31-12-2005 032215 : ydelse 2115
01-01-2006 31-12-2006 032215 : ydelse 2115
01-01-2007 31-12-2007 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2008 31-12-2008 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2009 31-12-2009 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2010 31-12-2010 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2011 31-12-2011 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2012 31-12-2012 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2013 31-12-2013 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2014 31-12-2014 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2015 31-12-2015 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2016 31-12-2016 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2017 31-12-2017 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2018 31-12-2018 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2019 31-12-2019 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-2020 31-12-2020 032215 : ½ ydelse 2115
01-01-1990 31-12-2005 032216 : ydelse 2116
01-01-2015 31-12-2015 032216 : ydelse 2116
01-01-1990 31-12-2005 032220 : ydelse 2120
01-01-2006 31-12-2006 032220 : ydelse 2120
01-01-2007 31-12-2007 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2008 31-12-2008 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2009 31-12-2009 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2010 31-12-2010 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2011 31-12-2011 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2012 31-12-2012 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2013 31-12-2013 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2014 31-12-2014 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2015 31-12-2015 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2016 31-12-2016 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2017 31-12-2017 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2018 31-12-2018 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2019 31-12-2019 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-2020 31-12-2020 032220 : ½ ydelse 2120
01-01-1990 31-12-2005 032221 : ydelse 2121
01-01-2006 31-12-2006 032221 : ydelse 2121
01-01-2007 31-12-2007 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2008 31-12-2008 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2009 31-12-2009 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2010 31-12-2010 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2011 31-12-2011 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2012 31-12-2012 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2013 31-12-2013 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2014 31-12-2014 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2015 31-12-2015 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2016 31-12-2016 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2017 31-12-2017 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2018 31-12-2018 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2019 31-12-2019 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-2020 31-12-2020 032221 : ½ ydelse 2121
01-01-1990 31-12-2005 032222 : ydelse 2122
01-01-2006 31-12-2006 032222 : ydelse 2122
01-01-2007 31-12-2007 032222 : ½ ydelse 2122
01-01-2008 31-12-2008 032222 : ½ ydelse 2122
01-01-2009 31-12-2009 032222 : ½ ydelse 2122
01-01-2010 31-12-2010 032222 : ½ ydelse 2122
01-01-2011 31-12-2011 032222 : ½ ydelse 2122
01-01-2012 31-12-2012 032222 : ½ ydelse 2122
01-01-2013 31-12-2013 032222 : ½ ydelse 2122
01-01-2014 31-12-2014 032222 : ½ ydelse 2122
01-01-2015 31-12-2015 032222 : ½ ydelse 2122
01-01-2016 31-12-2016 032222 : ½ ydelse 2122
01-01-2017 31-12-2017 032222 : ½ ydelse 2122
01-01-2018 31-12-2018 032222 : ½ ydelse 2122
01-01-1990 31-12-2005 032223 : ydelse 2123
01-01-2006 31-12-2006 032223 : ydelse 2123
01-01-2007 31-12-2007 032223 : ½ ydelse 2123
01-01-2008 31-12-2008 032223 : ½ ydelse 2123
01-01-2009 31-12-2009 032223 : ½ ydelse 2123
01-01-2010 31-12-2010 032223 : ½ ydelse 2123
01-01-2011 31-12-2011 032223 : ½ ydelse 2123
01-01-2012 31-12-2012 032223 : ½ ydelse 2123
01-01-2013 31-12-2013 032223 : ½ ydelse 2123
01-01-2014 31-12-2014 032223 : ½ ydelse 2123
01-01-2015 31-12-2015 032223 : ½ ydelse 2123
01-01-2016 31-12-2016 032223 : ½ ydelse 2123
01-01-2017 31-12-2017 032223 : ½ ydelse 2123
01-01-2018 31-12-2018 032223 : ½ ydelse 2123
01-01-1990 31-12-2005 032224 : ydelse 2124
01-01-2006 31-12-2006 032224 : ydelse 2124
01-01-2007 31-12-2007 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2008 31-12-2008 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2009 31-12-2009 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2010 31-12-2010 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2011 31-12-2011 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2012 31-12-2012 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2013 31-12-2013 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2014 31-12-2014 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2015 31-12-2015 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2016 31-12-2016 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2017 31-12-2017 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2018 31-12-2018 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2019 31-12-2019 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-2020 31-12-2020 032224 : ½ ydelse 2124
01-01-1990 31-12-2005 032225 : ydelse 2125
01-01-2006 31-12-2006 032225 : ydelse 2125
01-01-2007 31-12-2007 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2008 31-12-2008 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2009 31-12-2009 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2010 31-12-2010 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2011 31-12-2011 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2012 31-12-2012 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2013 31-12-2013 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2014 31-12-2014 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2015 31-12-2015 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2016 31-12-2016 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2017 31-12-2017 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2018 31-12-2018 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2019 31-12-2019 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-2020 31-12-2020 032225 : ½ ydelse 2125
01-01-1990 31-12-2005 032226 : ydelse 2126
01-01-2006 31-12-2006 032226 : ydelse 2126
01-01-2007 31-12-2007 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2008 31-12-2008 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2009 31-12-2009 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2010 31-12-2010 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2011 31-12-2011 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2012 31-12-2012 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2013 31-12-2013 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2014 31-12-2014 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2015 31-12-2015 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2016 31-12-2016 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2017 31-12-2017 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2018 31-12-2018 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2019 31-12-2019 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-2020 31-12-2020 032226 : ½ ydelse 2126
01-01-1990 31-12-2005 032227 : ydelse 2127
01-01-2006 31-12-2006 032227 : ydelse 2127
01-01-2007 31-12-2007 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2008 31-12-2008 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2009 31-12-2009 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2010 31-12-2010 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2011 31-12-2011 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2012 31-12-2012 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2013 31-12-2013 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2014 31-12-2014 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2015 31-12-2015 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2016 31-12-2016 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2017 31-12-2017 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2018 31-12-2018 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2019 31-12-2019 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-2020 31-12-2020 032227 : ½ ydelse 2127
01-01-1990 31-12-2005 032228 : ydelse 2128
01-01-2006 31-12-2006 032228 : ydelse 2128
01-01-2007 31-12-2007 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2008 31-12-2008 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2009 31-12-2009 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2010 31-12-2010 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2011 31-12-2011 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2012 31-12-2012 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2013 31-12-2013 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2014 31-12-2014 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2015 31-12-2015 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2016 31-12-2016 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2017 31-12-2017 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2018 31-12-2018 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2019 31-12-2019 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-2020 31-12-2020 032228 : ½ ydelse 2128
01-01-1990 31-12-2005 032229 : ydelse 2129
01-01-2006 31-12-2006 032229 : ydelse 2129
01-01-2007 31-12-2007 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2008 31-12-2008 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2009 31-12-2009 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2010 31-12-2010 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2011 31-12-2011 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2012 31-12-2012 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2013 31-12-2013 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2014 31-12-2014 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2015 31-12-2015 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2016 31-12-2016 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2017 31-12-2017 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2018 31-12-2018 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2019 31-12-2019 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-2020 31-12-2020 032229 : ½ ydelse 2129
01-01-1990 31-12-2005 032230 : ydelse 2131
01-01-2006 31-12-2006 032230 : ydelse 2131
01-01-2007 31-12-2007 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2008 31-12-2008 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2009 31-12-2009 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2010 31-12-2010 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2011 31-12-2011 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2012 31-12-2012 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2013 31-12-2013 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2014 31-12-2014 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2015 31-12-2015 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2016 31-12-2016 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2017 31-12-2017 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2018 31-12-2018 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2019 31-12-2019 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-2020 31-12-2020 032230 : ½ ydelse 2131
01-01-1990 31-12-2005 032231 : ydelse 2131
01-01-2006 31-12-2006 032231 : ydelse 2131
01-01-2007 31-12-2007 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2008 31-12-2008 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2009 31-12-2009 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2010 31-12-2010 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2011 31-12-2011 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2012 31-12-2012 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2013 31-12-2013 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2014 31-12-2014 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2015 31-12-2015 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2016 31-12-2016 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2017 31-12-2017 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2018 31-12-2018 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2019 31-12-2019 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-2020 31-12-2020 032231 : ½ ydelse 2131
01-01-1990 31-12-2005 032232 : ydelse 2132
01-01-2006 31-12-2006 032232 : ydelse 2132
01-01-2007 31-12-2007 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-2008 31-12-2008 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-2009 31-12-2009 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-2010 31-12-2010 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-2011 31-12-2011 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-2012 31-12-2012 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-2013 31-12-2013 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-2014 31-12-2014 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-2015 31-12-2015 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-2016 31-12-2016 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-2017 31-12-2017 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-2018 31-12-2018 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-2019 31-12-2019 032232 : ½ ydelse 2132
01-01-1990 31-12-2005 032233 : ydelse 2133
01-01-2006 31-12-2006 032233 : ydelse 2133
01-01-2007 31-12-2007 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2008 31-12-2008 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2009 31-12-2009 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2010 31-12-2010 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2011 31-12-2011 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2012 31-12-2012 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2013 31-12-2013 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2014 31-12-2014 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2015 31-12-2015 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2016 31-12-2016 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2017 31-12-2017 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2018 31-12-2018 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2019 31-12-2019 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-2020 31-12-2020 032233 : ½ ydelse 2133
01-01-1990 31-12-2005 032234 : ydelse 2134
01-01-2006 31-12-2006 032234 : ydelse 2134
01-01-2007 31-12-2007 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2008 31-12-2008 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2009 31-12-2009 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2010 31-12-2010 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2011 31-12-2011 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2012 31-12-2012 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2013 31-12-2013 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2014 31-12-2014 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2015 31-12-2015 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2016 31-12-2016 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2017 31-12-2017 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2018 31-12-2018 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2019 31-12-2019 032234 : ½ ydelse 2134
01-01-2018 31-12-2018 032235 : 032235 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 032235 : 032235 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 032235 : 032235 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 032240 : ydelse 2140
01-01-2006 31-12-2006 032240 : ydelse 2140
01-01-2007 31-12-2007 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-2008 31-12-2008 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-2009 31-12-2009 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-2010 31-12-2010 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-2011 31-12-2011 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-2012 31-12-2012 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-2013 31-12-2013 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-2014 31-12-2014 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-2015 31-12-2015 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-2016 31-12-2016 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-2017 31-12-2017 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-2018 31-12-2018 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-2019 31-12-2019 032240 : ½ ydelse 2140
01-01-1990 31-12-2005 032241 : ydelse 2141
01-01-2006 31-12-2006 032241 : ydelse 2141
01-01-2007 31-12-2007 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-2008 31-12-2008 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-2009 31-12-2009 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-2010 31-12-2010 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-2011 31-12-2011 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-2012 31-12-2012 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-2013 31-12-2013 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-2014 31-12-2014 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-2015 31-12-2015 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-2016 31-12-2016 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-2017 31-12-2017 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-2018 31-12-2018 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-2019 31-12-2019 032241 : ½ ydelse 2141
01-01-1990 31-12-2005 032242 : ydelse 2142
01-01-1990 31-12-2005 032243 : ydelse 2143
01-01-1990 31-12-2005 032244 : ydelse 2144
01-01-2006 31-12-2006 032244 : ydelse 2144
01-01-2007 31-12-2007 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-2008 31-12-2008 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-2009 31-12-2009 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-2010 31-12-2010 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-2011 31-12-2011 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-2012 31-12-2012 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-2013 31-12-2013 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-2014 31-12-2014 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-2015 31-12-2015 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-2016 31-12-2016 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-2017 31-12-2017 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-2018 31-12-2018 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-2019 31-12-2019 032244 : ½ ydelse 2144
01-01-1990 31-12-2005 032245 : ydelse 2145
01-01-2006 31-12-2006 032245 : ydelse 2145
01-01-2007 31-12-2007 032245 : ½ ydelse 2145
01-01-2008 31-12-2008 032245 : ½ ydelse 2145
01-01-2010 31-12-2010 032245 : ½ ydelse 2145
01-01-2011 31-12-2011 032245 : ½ ydelse 2145
01-01-2012 31-12-2012 032245 : ½ ydelse 2145
01-01-2013 31-12-2013 032245 : ½ ydelse 2145
01-01-1990 31-12-2005 032250 : ydelse 2150
01-01-2009 31-12-2009 032250 : ydelse 2150
01-01-2013 31-12-2013 032250 : ydelse 2150
01-01-2014 31-12-2014 032250 : ydelse 2150
01-01-2018 31-12-2018 032250 : ydelse 2150
01-01-1990 31-12-2005 032251 : ydelse 2151
01-01-2006 31-12-2006 032251 : ydelse 2151
01-01-2007 31-12-2007 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2008 31-12-2008 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2009 31-12-2009 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2010 31-12-2010 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2011 31-12-2011 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2012 31-12-2012 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2013 31-12-2013 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2014 31-12-2014 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2015 31-12-2015 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2016 31-12-2016 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2017 31-12-2017 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2018 31-12-2018 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2019 31-12-2019 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-2020 31-12-2020 032251 : ½ ydelse 2151
01-01-1990 31-12-2005 032252 : ydelse 2152
01-01-2006 31-12-2006 032252 : ydelse 2152
01-01-2007 31-12-2007 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2008 31-12-2008 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2009 31-12-2009 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2010 31-12-2010 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2011 31-12-2011 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2012 31-12-2012 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2013 31-12-2013 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2014 31-12-2014 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2015 31-12-2015 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2016 31-12-2016 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2017 31-12-2017 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2018 31-12-2018 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2019 31-12-2019 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-2020 31-12-2020 032252 : ½ ydelse 2152
01-01-1990 31-12-2005 032253 : ydelse 2153
01-01-2006 31-12-2006 032253 : ydelse 2153
01-01-2007 31-12-2007 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2008 31-12-2008 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2009 31-12-2009 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2010 31-12-2010 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2011 31-12-2011 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2012 31-12-2012 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2013 31-12-2013 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2014 31-12-2014 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2015 31-12-2015 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2016 31-12-2016 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2017 31-12-2017 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2018 31-12-2018 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2019 31-12-2019 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-2020 31-12-2020 032253 : ½ ydelse 2153
01-01-1990 31-12-2005 032254 : ydelse 2154
01-01-2006 31-12-2006 032254 : ydelse 2154
01-01-2007 31-12-2007 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2008 31-12-2008 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2009 31-12-2009 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2010 31-12-2010 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2011 31-12-2011 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2012 31-12-2012 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2013 31-12-2013 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2014 31-12-2014 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2015 31-12-2015 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2016 31-12-2016 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2017 31-12-2017 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2018 31-12-2018 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2019 31-12-2019 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-2020 31-12-2020 032254 : ½ ydelse 2154
01-01-1990 31-12-2005 032255 : ydelse 2155
01-01-2006 31-12-2006 032255 : ydelse 2155
01-01-2007 31-12-2007 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2008 31-12-2008 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2009 31-12-2009 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2010 31-12-2010 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2011 31-12-2011 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2012 31-12-2012 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2013 31-12-2013 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2014 31-12-2014 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2015 31-12-2015 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2016 31-12-2016 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2017 31-12-2017 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2018 31-12-2018 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2019 31-12-2019 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2020 31-12-2020 032255 : ½ ydelse 2155
01-01-2018 31-12-2018 032256 : 032256 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 032256 : 032256 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 032256 : 032256 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 032260 : ydelse 2160
01-01-2018 31-12-2018 032260 : ydelse 2160
01-01-2019 31-12-2019 032260 : ydelse 2160
01-01-2020 31-12-2020 032260 : ydelse 2160
01-01-2018 31-12-2018 032261 : 032261 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 032261 : 032261 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 032261 : 032261 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 032262 : ydelse 2162
01-01-2018 31-12-2018 032262 : ydelse 2162
01-01-2019 31-12-2019 032262 : ydelse 2162
01-01-2020 31-12-2020 032262 : ydelse 2162
01-01-1990 31-12-2005 032263 : ydelse 2163
01-01-2019 31-12-2019 032264 : Tillæg til konsultation ved døvetolk
01-01-2020 31-12-2020 032264 : Tillæg til konsultation ved døvetolk
01-01-2018 31-12-2018 032265 : 032265 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 032265 : 032265 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 032265 : 032265 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 032270 : ydelse 2170
01-01-1990 31-12-2005 032271 : ydelse 2171
01-01-1990 31-12-2005 032272 : ydelse 2172
01-01-1990 31-12-2005 032273 : ydelse 2173
01-01-1990 31-12-2005 032274 : ydelse 2174
01-01-1990 31-12-2005 032275 : ydelse 2175
01-01-2006 31-12-2006 032275 : ydelse 2175
01-01-2008 31-12-2008 032275 : ydelse 2175
01-01-1990 31-12-2005 032291 : Undersøg. Gr.1 Halvt
01-01-2006 31-12-2006 032291 : Undersøg. Gr.1 Halvt
01-01-2008 31-12-2008 032291 : Undersøg. Gr.1 Halvt
01-01-2009 31-12-2009 032291 : Undersøg. Gr.1 Halvt
01-01-2010 31-12-2010 032291 : Undersøg. Gr.1 Halvt
01-01-1990 31-12-2005 032292 : Undersøg. Gr.2 Halvt
01-01-2006 31-12-2006 032292 : Undersøg. Gr.2 Halvt
01-01-2008 31-12-2008 032292 : Undersøg. Gr.2 Halvt
01-01-2009 31-12-2009 032292 : Undersøg. Gr.2 Halvt
01-01-2010 31-12-2010 032292 : Undersøg. Gr.2 Halvt
01-01-1990 31-12-2005 032293 : Undersøg. Gr.3 Halvt
01-01-2006 31-12-2006 032293 : Undersøg. Gr.3 Halvt
01-01-2009 31-12-2009 032293 : Undersøg. Gr.3 Halvt
01-01-2010 31-12-2010 032293 : Undersøg. Gr.3 Halvt
01-01-1990 31-12-2005 032294 : Undersøg. Gr.4 Halvt
01-01-1990 31-12-2005 032295 : Undersøg. Gr.5 Halvt
01-01-1990 31-12-2005 032301 : mammografi
01-01-2006 31-12-2006 032301 : mammografi
01-01-2007 31-12-2007 032301 : mammografi
01-01-2008 31-12-2008 032301 : mammografi
01-01-2009 31-12-2009 032301 : mammografi
01-01-2010 31-12-2010 032301 : mammografi
01-01-2011 31-12-2011 032301 : mammografi
01-01-2012 31-12-2012 032301 : mammografi
01-01-2013 31-12-2013 032301 : mammografi
01-01-2014 31-12-2014 032301 : mammografi
01-01-2015 31-12-2015 032301 : mammografi
01-01-2016 31-12-2016 032301 : mammografi
01-01-2017 31-12-2017 032301 : mammografi
01-01-2018 31-12-2018 032301 : mammografi
01-01-2019 31-12-2019 032301 : mammografi
01-01-1990 31-12-2005 032302 : udvidet mammografi
01-01-2006 31-12-2006 032302 : udvidet mammografi
01-01-2007 31-12-2007 032302 : udvidet mammografi
01-01-2008 31-12-2008 032302 : udvidet mammografi
01-01-2009 31-12-2009 032302 : udvidet mammografi
01-01-2010 31-12-2010 032302 : udvidet mammografi
01-01-2011 31-12-2011 032302 : udvidet mammografi
01-01-2012 31-12-2012 032302 : udvidet mammografi
01-01-2013 31-12-2013 032302 : udvidet mammografi
01-01-2014 31-12-2014 032302 : udvidet mammografi
01-01-2015 31-12-2015 032302 : udvidet mammografi
01-01-2016 31-12-2016 032302 : udvidet mammografi
01-01-2017 31-12-2017 032302 : udvidet mammografi
01-01-2018 31-12-2018 032302 : udvidet mammografi
01-01-2019 31-12-2019 032302 : udvidet mammografi
01-01-2020 31-12-2020 032302 : udvidet mammografi
01-01-2019 31-12-2019 032303 : Tillæg til røntgenundersøgelse - belastningsunders
01-01-2020 31-12-2020 032303 : Tillæg til røntgenundersøgelse - belastningsunders
01-01-2019 31-12-2019 032304 : Tillæg til røntgenundersøgelse - funktionsus. Af r
01-01-2020 31-12-2020 032304 : Tillæg til røntgenundersøgelse - funktionsus. Af r
01-01-1990 31-12-2005 032401 : ydelse 2301
01-01-2006 31-12-2006 032401 : ydelse 2301
01-01-2007 31-12-2007 032401 : ½ ydelse 2301
01-01-2008 31-12-2008 032401 : ½ ydelse 2301
01-01-2009 31-12-2009 032401 : ½ ydelse 2301
01-01-2010 31-12-2010 032401 : ½ ydelse 2301
01-01-2011 31-12-2011 032401 : ½ ydelse 2301
01-01-1990 31-12-2005 032402 : ydelse 2302
01-01-2007 31-12-2007 032402 : ½ ydelse 2302
01-01-1990 31-12-2005 035001 : ct-scan.kr.u.iv.kont
01-01-1990 31-12-2005 035002 : ct.scan.kr.m.iv.kont
01-01-1990 31-12-2005 035003 : ct-scan.ryg.u.iv.kon
01-01-1990 31-12-2005 035004 : ct-scan.ryg.m.iv.kon
01-01-1990 31-12-2005 035005 : ct-scan.ekst.u.iv.ko
01-01-1990 31-12-2005 035006 : ct-scan.ekst.m.iv.ko
01-01-1990 31-12-2005 035007 : ct-scan.thorax.u.iv
01-01-1990 31-12-2005 035008 : ct-scan.thorax.m.iv
01-01-1990 31-12-2005 035009 : ct-scan.abdomen u.iv
01-01-1990 31-12-2005 035010 : ct-scan.abdomen m.iv
01-01-1990 31-12-2005 035011 : mr.scan.hjern.u.kont
01-01-2006 31-12-2006 035011 : mr.scan.hjern.u.kont
01-01-2007 31-12-2007 035011 : mr.scan.hjern.u.kont
01-01-2008 31-12-2008 035011 : mr.scan.hjern.u.kont
01-01-2009 31-12-2009 035011 : mr.scan.hjern.u.kont
01-01-1990 31-12-2005 035012 : mr-scan.hjern.m.kont
01-01-1990 31-12-2005 035013 : mr-scan.ryg.u.kontra
01-01-1990 31-12-2005 035014 : mr-scan.ryg.m.kontra
01-01-1990 31-12-2005 035015 : mr-scan.ekstr.u.kont
01-01-1990 31-12-2005 035016 : mr-scan.ekstr.m.kont
01-01-1990 31-12-2005 035070 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 035080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 035081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 035082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 035083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 035084 : Møde udover 3 modul
01-01-1990 31-12-2005 035310 : Tolk ifm. kons. 3
01-01-1990 31-12-2005 036400 : hånd, håndled (2191)
01-01-1990 31-12-2005 036401 : kranium, bihul(2192)
01-01-1990 31-12-2005 036402 : spiserør, mave(2193)
01-01-1990 31-12-2005 036403 : tomogr. af tin(2194)
01-01-1990 31-12-2005 036404 : intrav. chol (2195)
01-01-1990 31-12-2005 036405 : alm.urografi (2196)
01-01-1990 31-12-2005 036406 : udv.urografi (2197)
01-01-1990 31-12-2005 036407 : hånd, håndled (2291)
01-01-1990 31-12-2005 036408 : kranium,bihule(2292)
01-01-1990 31-12-2005 036409 : spiserør, mave(2293)
01-01-1990 31-12-2005 036410 : tomogr.af tind(2294)
01-01-1990 31-12-2005 036411 : intrav. cholan(2295)
01-01-2009 31-12-2009 036500 : Klidbade
01-01-1990 31-12-2005 040000 : Dermato-Venerologi
01-01-1990 31-12-2005 040100 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 040105 : E-mail konsultation
01-01-2006 31-12-2006 040105 : E-mail konsultation
01-01-2007 31-12-2007 040105 : E-mail konsultation
01-01-2008 31-12-2008 040105 : E-mail konsultation
01-01-2009 31-12-2009 040105 : E-mail konsultation
01-01-2010 31-12-2010 040105 : E-mail konsultation
01-01-2011 31-12-2011 040105 : E-mail konsultation
01-01-2012 31-12-2012 040105 : E-mail konsultation
01-01-2013 31-12-2013 040105 : E-mail konsultation
01-01-2014 31-12-2014 040105 : E-mail konsultation
01-01-2015 31-12-2015 040105 : E-mail konsultation
01-01-2016 31-12-2016 040105 : E-mail konsultation
01-01-2017 31-12-2017 040105 : E-mail konsultation
01-01-2018 31-12-2018 040105 : E-mail konsultation
01-01-2019 31-12-2019 040105 : E-mail konsultation
01-01-2020 31-12-2020 040105 : E-mail konsultation
01-01-1990 31-12-2005 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2006 31-12-2006 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2007 31-12-2007 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2018 31-12-2018 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2019 31-12-2019 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2020 31-12-2020 040107 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 040110 : 1. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 040110 : 1. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 040110 : 1. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 040110 : 1. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 040110 : 1. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 040110 : 1. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 040110 : 1. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 040110 : 1. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 040110 : 1. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 040110 : 1. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 040110 : 1. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 040110 : 1. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 040110 : 1. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 040110 : 1. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 040110 : 1. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 040110 : 1. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 040120 : 2. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 040120 : 2. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 040120 : 2. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 040120 : 2. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 040120 : 2. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 040120 : 2. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 040120 : 2. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 040120 : 2. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 040120 : 2. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 040120 : 2. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 040120 : 2. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 040120 : 2. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 040120 : 2. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 040130 : Senere Kons.
01-01-2006 31-12-2006 040130 : Senere Kons.
01-01-2007 31-12-2007 040130 : Senere Kons.
01-01-2008 31-12-2008 040130 : Senere Kons.
01-01-2009 31-12-2009 040130 : Senere Kons.
01-01-2010 31-12-2010 040130 : Senere Kons.
01-01-2011 31-12-2011 040130 : Senere Kons.
01-01-2012 31-12-2012 040130 : Senere Kons.
01-01-2013 31-12-2013 040130 : Senere Kons.
01-01-2014 31-12-2014 040130 : Senere Kons.
01-01-2015 31-12-2015 040130 : Senere Kons.
01-01-2016 31-12-2016 040130 : Senere Kons.
01-01-2017 31-12-2017 040130 : Senere Kons.
01-01-2018 31-12-2018 040130 : Senere Kons.
01-01-2019 31-12-2019 040130 : Senere Kons.
01-01-2020 31-12-2020 040130 : Senere Kons.
01-01-2017 31-12-2017 040140 : Teledermatologi
01-01-2018 31-12-2018 040140 : Teledermatologi
01-01-2019 31-12-2019 040140 : Teledermatologi
01-01-2020 31-12-2020 040140 : Teledermatologi
01-01-1990 31-12-2005 040161 : tillæg for tolk
01-01-1990 31-12-2005 040200 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 040201 : Tlf. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 040201 : Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 040205 : e-mail konsultation
01-01-2006 31-12-2006 040205 : e-mail konsultation
01-01-2007 31-12-2007 040205 : E-mail kons
01-01-2008 31-12-2008 040205 : E-mail kons
01-01-2009 31-12-2009 040205 : E-mail kons
01-01-2010 31-12-2010 040205 : E-mail kons
01-01-2011 31-12-2011 040205 : E-mail kons
01-01-2012 31-12-2012 040205 : E-mail kons
01-01-2013 31-12-2013 040205 : E-mail kons
01-01-2014 31-12-2014 040205 : E-mail kons
01-01-2015 31-12-2015 040205 : E-mail kons
01-01-2016 31-12-2016 040205 : E-mail kons
01-01-2017 31-12-2017 040205 : E-mail kons
01-01-1990 31-12-2005 040206 : tlf. rådgivning
01-01-1990 31-12-2005 040207 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2006 31-12-2006 040207 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2007 31-12-2007 040207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 040207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 040207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 040207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 040207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 040207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 040207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 040207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 040207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 040207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 040207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 040210 : Allerg. 1. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 040220 : Allerg. 2. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-2006 31-12-2006 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-2007 31-12-2007 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-2008 31-12-2008 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-2009 31-12-2009 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-2010 31-12-2010 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-2011 31-12-2011 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-2012 31-12-2012 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-2013 31-12-2013 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-2014 31-12-2014 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-2015 31-12-2015 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-2016 31-12-2016 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-2017 31-12-2017 040230 : Allerg. Senere Kons.
01-01-1990 31-12-2005 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-2006 31-12-2006 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-2007 31-12-2007 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-2008 31-12-2008 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-2009 31-12-2009 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-2010 31-12-2010 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-2011 31-12-2011 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-2012 31-12-2012 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-2013 31-12-2013 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-2014 31-12-2014 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-2015 31-12-2015 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-2016 31-12-2016 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-2017 31-12-2017 040240 : Eksem 1. konsult.
01-01-1990 31-12-2005 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-2006 31-12-2006 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-2007 31-12-2007 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-2008 31-12-2008 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-2009 31-12-2009 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-2010 31-12-2010 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-2011 31-12-2011 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-2012 31-12-2012 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-2013 31-12-2013 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-2014 31-12-2014 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-2015 31-12-2015 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-2016 31-12-2016 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-2017 31-12-2017 040250 : Eksem 2. konsult
01-01-1990 31-12-2005 040260 : Eksem senere konsult
01-01-2006 31-12-2006 040260 : Eksem senere konsult
01-01-2007 31-12-2007 040260 : Eksem senere konsult
01-01-2008 31-12-2008 040260 : Eksem senere konsult
01-01-2009 31-12-2009 040260 : Eksem senere konsult
01-01-2010 31-12-2010 040260 : Eksem senere konsult
01-01-2011 31-12-2011 040260 : Eksem senere konsult
01-01-2012 31-12-2012 040260 : Eksem senere konsult
01-01-2013 31-12-2013 040260 : Eksem senere konsult
01-01-2014 31-12-2014 040260 : Eksem senere konsult
01-01-2015 31-12-2015 040260 : Eksem senere konsult
01-01-2016 31-12-2016 040260 : Eksem senere konsult
01-01-2017 31-12-2017 040260 : Eksem senere konsult
01-01-1990 31-12-2005 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-2006 31-12-2006 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-2007 31-12-2007 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-2008 31-12-2008 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-2009 31-12-2009 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-2010 31-12-2010 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-2011 31-12-2011 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-2012 31-12-2012 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-2013 31-12-2013 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-2014 31-12-2014 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-2015 31-12-2015 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-2016 31-12-2016 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-2017 31-12-2017 040270 : Eksem telefonkunsult
01-01-1990 31-12-2005 040275 : E-mail konsultation
01-01-2007 31-12-2007 040275 : E-mail kons.
01-01-2008 31-12-2008 040275 : E-mail kons.
01-01-2009 31-12-2009 040275 : E-mail kons.
01-01-2010 31-12-2010 040275 : E-mail kons.
01-01-2011 31-12-2011 040275 : E-mail kons.
01-01-2012 31-12-2012 040275 : E-mail kons.
01-01-2013 31-12-2013 040275 : E-mail kons.
01-01-2014 31-12-2014 040275 : E-mail kons.
01-01-2015 31-12-2015 040275 : E-mail kons.
01-01-2016 31-12-2016 040275 : E-mail kons.
01-01-2017 31-12-2017 040275 : E-mail kons.
01-01-1990 31-12-2005 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2006 31-12-2006 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2007 31-12-2007 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 040277 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 040300 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 040301 : Allerg. Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 041000 : Besøg og Afst.tillæg
01-01-1990 31-12-2005 041100 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 041101 : Afstandstillæg
01-01-2006 31-12-2006 041101 : Afstandstillæg
01-01-2007 31-12-2007 041101 : Afstandstillæg
01-01-2008 31-12-2008 041101 : Afstandstillæg
01-01-2009 31-12-2009 041101 : Afstandstillæg
01-01-2010 31-12-2010 041101 : Afstandstillæg
01-01-2011 31-12-2011 041101 : Afstandstillæg
01-01-2012 31-12-2012 041101 : Afstandstillæg
01-01-2013 31-12-2013 041101 : Afstandstillæg
01-01-2014 31-12-2014 041101 : Afstandstillæg
01-01-2015 31-12-2015 041101 : Afstandstillæg
01-01-2016 31-12-2016 041101 : Afstandstillæg
01-01-2017 31-12-2017 041101 : Afstandstillæg
01-01-2018 31-12-2018 041101 : Afstandstillæg
01-01-2019 31-12-2019 041101 : Afstandstillæg
01-01-2020 31-12-2020 041101 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 041400 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 041401 : Besøg
01-01-2006 31-12-2006 041401 : Besøg
01-01-2007 31-12-2007 041401 : Besøg
01-01-2008 31-12-2008 041401 : Besøg
01-01-2009 31-12-2009 041401 : Besøg
01-01-2010 31-12-2010 041401 : Besøg
01-01-2011 31-12-2011 041401 : Besøg
01-01-2012 31-12-2012 041401 : Besøg
01-01-2013 31-12-2013 041401 : Besøg
01-01-2014 31-12-2014 041401 : Besøg
01-01-2015 31-12-2015 041401 : Besøg
01-01-2016 31-12-2016 041401 : Besøg
01-01-2017 31-12-2017 041401 : Besøg
01-01-2018 31-12-2018 041401 : Besøg
01-01-2019 31-12-2019 041401 : Besøg
01-01-2020 31-12-2020 041401 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 042000 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 042100 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 042101 : Biopsi
01-01-2006 31-12-2006 042101 : Biopsi
01-01-2007 31-12-2007 042101 : Biopsi
01-01-2008 31-12-2008 042101 : Biopsi
01-01-2009 31-12-2009 042101 : Biopsi
01-01-2010 31-12-2010 042101 : Stansebiopsi
01-01-2011 31-12-2011 042101 : Stansebiopsi
01-01-2012 31-12-2012 042101 : Stansebiopsi
01-01-2013 31-12-2013 042101 : Stansebiopsi
01-01-2014 31-12-2014 042101 : Stansebiopsi
01-01-2015 31-12-2015 042101 : Stansebiopsi
01-01-2016 31-12-2016 042101 : Stansebiopsi
01-01-2017 31-12-2017 042101 : Stansebiopsi
01-01-2018 31-12-2018 042101 : Stansebiopsi
01-01-2019 31-12-2019 042101 : Stansebiopsi
01-01-2020 31-12-2020 042101 : Stansebiopsi
01-01-1990 31-12-2005 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2006 31-12-2006 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2007 31-12-2007 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2008 31-12-2008 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2009 31-12-2009 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2010 31-12-2010 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2011 31-12-2011 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2012 31-12-2012 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2013 31-12-2013 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2014 31-12-2014 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2015 31-12-2015 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2016 31-12-2016 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2017 31-12-2017 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2018 31-12-2018 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2019 31-12-2019 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-2020 31-12-2020 042102 : Intralæsion. injekt.
01-01-1990 31-12-2005 042103 : Scleroser. injekt.
01-01-2006 31-12-2006 042103 : Scleroser. injekt.
01-01-1990 31-12-2005 042104 : Iontoforese
01-01-2006 31-12-2006 042104 : Iontoforese
01-01-2007 31-12-2007 042104 : Iontoforese
01-01-2008 31-12-2008 042104 : Iontoforese
01-01-2009 31-12-2009 042104 : Iontoforese
01-01-2010 31-12-2010 042104 : Iontoforese
01-01-2011 31-12-2011 042104 : Iontoforese
01-01-2012 31-12-2012 042104 : Iontoforese
01-01-2013 31-12-2013 042104 : Iontoforese
01-01-2014 31-12-2014 042104 : Iontoforese
01-01-2015 31-12-2015 042104 : Iontoforese
01-01-2016 31-12-2016 042104 : Iontoforese
01-01-2017 31-12-2017 042104 : Iontoforese
01-01-2018 31-12-2018 042104 : Iontoforese
01-01-2019 31-12-2019 042104 : Iontoforese
01-01-2020 31-12-2020 042104 : Iontoforese
01-01-1990 31-12-2005 042105 : Lokale røde bade
01-01-2006 31-12-2006 042105 : Lokale røde bade
01-01-2007 31-12-2007 042105 : Lokale røde bade
01-01-2008 31-12-2008 042105 : Lokale røde bade
01-01-2009 31-12-2009 042105 : Lokale røde bade
01-01-2010 31-12-2010 042105 : Lokale røde bade
01-01-2011 31-12-2011 042105 : Lokale røde bade
01-01-2012 31-12-2012 042105 : Lokale røde bade
01-01-2013 31-12-2013 042105 : Lokale røde bade
01-01-2014 31-12-2014 042105 : Lokale røde bade
01-01-2015 31-12-2015 042105 : Lokale røde bade
01-01-2016 31-12-2016 042105 : Lokale røde bade
01-01-2017 31-12-2017 042105 : Lokale røde bade
01-01-1990 31-12-2005 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-2006 31-12-2006 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-2007 31-12-2007 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-2008 31-12-2008 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-2009 31-12-2009 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-2010 31-12-2010 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-2011 31-12-2011 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-2012 31-12-2012 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-2013 31-12-2013 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-2014 31-12-2014 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-2015 31-12-2015 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-2016 31-12-2016 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-2017 31-12-2017 042106 : Rensn. og forb. sår
01-01-1990 31-12-2005 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-2006 31-12-2006 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-2007 31-12-2007 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-2008 31-12-2008 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-2009 31-12-2009 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-2010 31-12-2010 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-2011 31-12-2011 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-2012 31-12-2012 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-2013 31-12-2013 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-2014 31-12-2014 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-2015 31-12-2015 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-2016 31-12-2016 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-2017 31-12-2017 042107 : Beh. ven.skinnebens.
01-01-1990 31-12-2005 042108 : Doppler
01-01-2006 31-12-2006 042108 : Doppler
01-01-2007 31-12-2007 042108 : Doppler
01-01-2008 31-12-2008 042108 : Doppler
01-01-2009 31-12-2009 042108 : Doppler
01-01-2010 31-12-2010 042108 : Doppler
01-01-2011 31-12-2011 042108 : Doppler
01-01-2012 31-12-2012 042108 : Doppler
01-01-2013 31-12-2013 042108 : Doppler
01-01-2014 31-12-2014 042108 : Doppler
01-01-2015 31-12-2015 042108 : Doppler
01-01-2016 31-12-2016 042108 : Doppler
01-01-2017 31-12-2017 042108 : Doppler
01-01-2006 31-12-2006 042109 : Kontr.system.beh.
01-01-2007 31-12-2007 042109 : Kontr.system.beh.
01-01-2008 31-12-2008 042109 : Kontr.system.beh.
01-01-2009 31-12-2009 042109 : Kontr.system.beh.
01-01-2010 31-12-2010 042109 : Kontr.system.beh.
01-01-2011 31-12-2011 042109 : Kontr.system.beh.
01-01-2012 31-12-2012 042109 : Kontr.system.beh.
01-01-2013 31-12-2013 042109 : Kontr.system.beh.
01-01-2014 31-12-2014 042109 : Kontr.system.beh.
01-01-2015 31-12-2015 042109 : Kontr.system.beh.
01-01-2016 31-12-2016 042109 : Kontr.system.beh.
01-01-2017 31-12-2017 042109 : Kontr.system.beh.
01-01-2017 31-12-2017 042110 : Udredning og behandlingsplan for patienter med ato
01-01-2018 31-12-2018 042110 : Udredning og behandlingsplan for patienter med ato
01-01-2019 31-12-2019 042110 : Udredning og behandlingsplan for patienter med ato
01-01-2020 31-12-2020 042110 : Udredning og behandlingsplan for patienter med ato
01-01-2017 31-12-2017 042111 : Udredning og påbegyndelse af behandling af bensår,
01-01-2018 31-12-2018 042111 : Udredning og påbegyndelse af behandling af bensår,
01-01-2019 31-12-2019 042111 : Udredning og påbegyndelse af behandling af bensår,
01-01-2020 31-12-2020 042111 : Udredning og påbegyndelse af behandling af bensår,
01-01-2017 31-12-2017 042112 : Opfølgning på udredning og behandling af sår samt
01-01-2018 31-12-2018 042112 : Opfølgning på udredning og behandling af sår samt
01-01-2019 31-12-2019 042112 : Opfølgning på udredning og behandling af sår samt
01-01-2020 31-12-2020 042112 : Opfølgning på udredning og behandling af sår samt
01-01-2017 31-12-2017 042113 : Udredning ved mistanke om IgE medieret allergi
01-01-2018 31-12-2018 042113 : Udredning ved mistanke om IgE medieret allergi
01-01-2019 31-12-2019 042113 : Udredning ved mistanke om IgE medieret allergi
01-01-2020 31-12-2020 042113 : Udredning ved mistanke om IgE medieret allergi
01-01-2017 31-12-2017 042114 : Fysisk test urticaria
01-01-2018 31-12-2018 042114 : Fysisk test urticaria
01-01-2019 31-12-2019 042114 : Fysisk test urticaria
01-01-2020 31-12-2020 042114 : Fysisk test urticaria
01-01-2017 31-12-2017 042115 : Behandling af celleforandringer i solskadet hud
01-01-2018 31-12-2018 042115 : Behandling af celleforandringer i solskadet hud
01-01-2019 31-12-2019 042115 : Behandling af celleforandringer i solskadet hud
01-01-2020 31-12-2020 042115 : Behandling af celleforandringer i solskadet hud
01-01-2017 31-12-2017 042116 : Fotodynamisk terapi med lampe
01-01-2018 31-12-2018 042116 : Fotodynamisk terapi med lampe
01-01-2019 31-12-2019 042116 : Fotodynamisk terapi med lampe
01-01-2020 31-12-2020 042116 : Fotodynamisk terapi med lampe
01-01-2017 31-12-2017 042117 : Fotodynamisk terapi med dagslys
01-01-2018 31-12-2018 042117 : Fotodynamisk terapi med dagslys
01-01-2019 31-12-2019 042117 : Fotodynamisk terapi med dagslys
01-01-2020 31-12-2020 042117 : Fotodynamisk terapi med dagslys
01-01-2017 31-12-2017 042118 : Lappetest
01-01-2018 31-12-2018 042118 : Lappetest
01-01-2019 31-12-2019 042118 : Lappetest
01-01-2020 31-12-2020 042118 : Lappetest
01-01-2017 31-12-2017 042120 : Undersøgelse af patienter med øget risiko for mode
01-01-2018 31-12-2018 042120 : Undersøgelse af patienter med øget risiko for mode
01-01-2019 31-12-2019 042120 : Undersøgelse af patienter med øget risiko for mode
01-01-2020 31-12-2020 042120 : Undersøgelse af patienter med øget risiko for mode
01-01-1990 31-12-2005 042161 : tolkebistand
01-01-2006 31-12-2006 042161 : tolkebistand
01-01-2007 31-12-2007 042161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 042161 : tolkebistand
01-01-2009 31-12-2009 042161 : tolkebistand
01-01-2010 31-12-2010 042161 : tolkebistand
01-01-2011 31-12-2011 042161 : tolkebistand
01-01-2012 31-12-2012 042161 : tolkebistand
01-01-2013 31-12-2013 042161 : tolkebistand
01-01-2014 31-12-2014 042161 : tolkebistand
01-01-2015 31-12-2015 042161 : tolkebistand
01-01-2016 31-12-2016 042161 : tolkebistand
01-01-2017 31-12-2017 042161 : tolkebistand
01-01-2018 31-12-2018 042161 : tolkebistand
01-01-2019 31-12-2019 042161 : tolkebistand
01-01-2020 31-12-2020 042161 : tolkebistand
01-01-1990 31-12-2005 042200 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-2006 31-12-2006 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-2007 31-12-2007 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-2008 31-12-2008 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-2009 31-12-2009 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-2010 31-12-2010 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-2011 31-12-2011 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-2012 31-12-2012 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-2013 31-12-2013 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-2014 31-12-2014 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-2015 31-12-2015 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-2016 31-12-2016 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-2017 31-12-2017 042201 : Allerg. Cutanprøve
01-01-1990 31-12-2005 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-2006 31-12-2006 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-2007 31-12-2007 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-2008 31-12-2008 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-2009 31-12-2009 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-2010 31-12-2010 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-2011 31-12-2011 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-2012 31-12-2012 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-2013 31-12-2013 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-2014 31-12-2014 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-2015 31-12-2015 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-2016 31-12-2016 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-2017 31-12-2017 042202 : Allerg. Prov.Forsøg
01-01-1990 31-12-2005 042203 : Smears
01-01-2006 31-12-2006 042203 : Smears
01-01-2007 31-12-2007 042203 : Smears
01-01-2008 31-12-2008 042203 : Smears
01-01-2009 31-12-2009 042203 : Smears
01-01-2010 31-12-2010 042203 : Smears
01-01-2011 31-12-2011 042203 : Smears
01-01-2014 31-12-2014 042203 : Smears
01-01-2015 31-12-2015 042203 : Smears
01-01-2008 31-12-2008 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2009 31-12-2009 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2010 31-12-2010 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2011 31-12-2011 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2013 31-12-2013 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2014 31-12-2014 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2015 31-12-2015 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2016 31-12-2016 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2017 31-12-2017 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2018 31-12-2018 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2019 31-12-2019 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2020 31-12-2020 042261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 042264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2013 31-12-2013 042264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2014 31-12-2014 042264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2015 31-12-2015 042264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2016 31-12-2016 042264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2017 31-12-2017 042264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2018 31-12-2018 042264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2019 31-12-2019 042264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2020 31-12-2020 042264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-1990 31-12-2005 042300 : Scopier
01-01-1990 31-12-2005 042303 : Anoscopi
01-01-2006 31-12-2006 042303 : Anoscopi
01-01-2007 31-12-2007 042303 : Anoscopi
01-01-2008 31-12-2008 042303 : Anoscopi
01-01-2009 31-12-2009 042303 : Anoscopi
01-01-2010 31-12-2010 042303 : Anoscopi
01-01-2011 31-12-2011 042303 : Anoscopi
01-01-2012 31-12-2012 042303 : Anoscopi
01-01-2013 31-12-2013 042303 : Anoscopi
01-01-2014 31-12-2014 042303 : Anoscopi
01-01-2015 31-12-2015 042303 : Anoscopi
01-01-2016 31-12-2016 042303 : Anoscopi
01-01-2017 31-12-2017 042303 : Anoscopi
01-01-2018 31-12-2018 042303 : Anoscopi
01-01-2019 31-12-2019 042303 : Anoscopi
01-01-1990 31-12-2005 042308 : Episkopi
01-01-2006 31-12-2006 042308 : Episkopi
01-01-2007 31-12-2007 042308 : Episkopi
01-01-2008 31-12-2008 042308 : Episkopi
01-01-2009 31-12-2009 042308 : Episkopi
01-01-2010 31-12-2010 042308 : Episkopi
01-01-2011 31-12-2011 042308 : Episkopi
01-01-2012 31-12-2012 042308 : Episkopi
01-01-2013 31-12-2013 042308 : Episkopi
01-01-2014 31-12-2014 042308 : Episkopi
01-01-2015 31-12-2015 042308 : Episkopi
01-01-2016 31-12-2016 042308 : Episkopi
01-01-2017 31-12-2017 042308 : Episkopi
01-01-1990 31-12-2005 042400 : Kontrol scopier
01-01-1990 31-12-2005 042403 : Kontrol anoscopi
01-01-1990 31-12-2005 042500 : Forbindsstoffer
01-01-1990 31-12-2005 042501 : Zinklim- & Plastbind
01-01-1990 31-12-2005 043000 : Operationer
01-01-1990 31-12-2005 043100 : 1. Operation
01-01-2006 31-12-2006 043100 : 1. Operation
01-01-2007 31-12-2007 043100 : Incision Cyste 1.
01-01-2008 31-12-2008 043100 : Incision Cyste 1.
01-01-2009 31-12-2009 043100 : Incision Cyste 1.
01-01-2010 31-12-2010 043100 : Incision Cyste 1.
01-01-2011 31-12-2011 043100 : Incision Cyste 1.
01-01-2012 31-12-2012 043100 : Incision Cyste 1.
01-01-2013 31-12-2013 043100 : Incision Cyste 1.
01-01-2014 31-12-2014 043100 : Incision Cyste 1.
01-01-2015 31-12-2015 043100 : Incision Cyste 1.
01-01-2016 31-12-2016 043100 : Incision Cyste 1.
01-01-2017 31-12-2017 043100 : Incision Cyste 1.
01-01-1990 31-12-2005 043101 : Incision Absces 1.
01-01-2006 31-12-2006 043101 : Incision Absces 1.
01-01-2007 31-12-2007 043101 : Incision Absces 1.
01-01-2008 31-12-2008 043101 : Incision Absces 1.
01-01-2009 31-12-2009 043101 : Incision Absces 1.
01-01-2010 31-12-2010 043101 : Incision Absces 1.
01-01-2011 31-12-2011 043101 : Incision Absces 1.
01-01-2012 31-12-2012 043101 : Incision Absces 1.
01-01-2013 31-12-2013 043101 : Incision Absces 1.
01-01-2014 31-12-2014 043101 : Incision Absces 1.
01-01-2015 31-12-2015 043101 : Incision Absces 1.
01-01-2016 31-12-2016 043101 : Incision Absces 1.
01-01-2017 31-12-2017 043101 : Incision Absces 1.
01-01-1990 31-12-2005 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2006 31-12-2006 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2007 31-12-2007 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2008 31-12-2008 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2009 31-12-2009 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2010 31-12-2010 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2011 31-12-2011 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2012 31-12-2012 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2013 31-12-2013 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2014 31-12-2014 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2015 31-12-2015 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2016 31-12-2016 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2017 31-12-2017 043102 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-1990 31-12-2005 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-2006 31-12-2006 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-2007 31-12-2007 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-2008 31-12-2008 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-2009 31-12-2009 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-2010 31-12-2010 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-2011 31-12-2011 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-2012 31-12-2012 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-2013 31-12-2013 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-2014 31-12-2014 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-2015 31-12-2015 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-2016 31-12-2016 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-2017 31-12-2017 043103 : Fjern.Svulst exci.1.
01-01-1990 31-12-2005 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-2006 31-12-2006 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-2007 31-12-2007 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-2008 31-12-2008 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-2009 31-12-2009 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-2010 31-12-2010 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-2011 31-12-2011 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-2012 31-12-2012 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-2013 31-12-2013 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-2014 31-12-2014 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-2015 31-12-2015 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-2016 31-12-2016 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-2017 31-12-2017 043104 : Fjernelse Negl 1.
01-01-1990 31-12-2005 043105 : Laserbehandling
01-01-2006 31-12-2006 043105 : Laserbehandling
01-01-2007 31-12-2007 043105 : Laserbehandling
01-01-2008 31-12-2008 043105 : Laserbehandling
01-01-2009 31-12-2009 043105 : Laserbehandling
01-01-2010 31-12-2010 043105 : Laserbehandling
01-01-2011 31-12-2011 043105 : Laserbehandling
01-01-2012 31-12-2012 043105 : Laserbehandling
01-01-2013 31-12-2013 043105 : Laserbehandling
01-01-2014 31-12-2014 043105 : Laserbehandling
01-01-2015 31-12-2015 043105 : Laserbehandling
01-01-2016 31-12-2016 043105 : Laserbehandling
01-01-2017 31-12-2017 043105 : Laserbehandling
01-01-1990 31-12-2005 043106 : Pinch-graft transpl.
01-01-2006 31-12-2006 043106 : Pinch-graft transpl.
01-01-2007 31-12-2007 043106 : Pinch-graft transpl.
01-01-2008 31-12-2008 043106 : Pinch-graft transpl.
01-01-2009 31-12-2009 043106 : Pinch-graft transpl.
01-01-2010 31-12-2010 043106 : Pinch-graft transpl.
01-01-2011 31-12-2011 043106 : Pinch-graft transpl.
01-01-2012 31-12-2012 043106 : Pinch-graft transpl.
01-01-2013 31-12-2013 043106 : Pinch-graft transpl.
01-01-2014 31-12-2014 043106 : Pinch-graft transpl.
01-01-2015 31-12-2015 043106 : Pinch-graft transpl.
01-01-2016 31-12-2016 043106 : Pinch-graft transpl.
01-01-1990 31-12-2005 043107 : Hårtransplantation
01-01-2006 31-12-2006 043108 : Incisionsbiopsi
01-01-2007 31-12-2007 043108 : Incisionsbiopsi
01-01-2008 31-12-2008 043108 : Incisionsbiopsi
01-01-2009 31-12-2009 043108 : Incisionsbiopsi
01-01-2010 31-12-2010 043108 : Incisionsbiopsi
01-01-2011 31-12-2011 043108 : Incisionsbiopsi
01-01-2012 31-12-2012 043108 : Incisionsbiopsi
01-01-2013 31-12-2013 043108 : Incisionsbiopsi
01-01-2014 31-12-2014 043108 : Incisionsbiopsi
01-01-2015 31-12-2015 043108 : Incisionsbiopsi
01-01-2016 31-12-2016 043108 : Incisionsbiopsi
01-01-2017 31-12-2017 043108 : Incisionsbiopsi
01-01-2006 31-12-2006 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2007 31-12-2007 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2008 31-12-2008 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2009 31-12-2009 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2010 31-12-2010 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2011 31-12-2011 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2012 31-12-2012 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2013 31-12-2013 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2014 31-12-2014 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2015 31-12-2015 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2016 31-12-2016 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2017 31-12-2017 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2018 31-12-2018 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2019 31-12-2019 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2020 31-12-2020 043109 : Mult.akt.keratoser
01-01-2017 31-12-2017 043110 : Kirurgisk fjernelse af svulst
01-01-2018 31-12-2018 043110 : Kirurgisk fjernelse af svulst
01-01-2019 31-12-2019 043110 : Kirurgisk fjernelse af svulst
01-01-2020 31-12-2020 043110 : Kirurgisk fjernelse af svulst
01-01-2017 31-12-2017 043111 : Ablativ laserbehandling
01-01-2018 31-12-2018 043111 : Ablativ laserbehandling
01-01-2019 31-12-2019 043111 : Ablativ laserbehandling
01-01-2020 31-12-2020 043111 : Ablativ laserbehandling
01-01-2017 31-12-2017 043112 : Non-ablativ laserbehandling af karsprængninger
01-01-2018 31-12-2018 043112 : Non-ablativ laserbehandling af karsprængninger
01-01-2019 31-12-2019 043112 : Non-ablativ laserbehandling af karsprængninger
01-01-2020 31-12-2020 043112 : Non-ablativ laserbehandling af karsprængninger
01-01-2017 31-12-2017 043115 : 043115 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 043115 : 043115 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 043115 : 043115 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 043115 : 043115 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 043200 : Følgende Operationer
01-01-2006 31-12-2006 043200 : Følgende Operationer
01-01-2007 31-12-2007 043200 : Incision Cyste Flg.
01-01-2008 31-12-2008 043200 : Incision Cyste Flg.
01-01-2009 31-12-2009 043200 : Incision Cyste Flg.
01-01-2010 31-12-2010 043200 : Incision Cyste Flg.
01-01-2011 31-12-2011 043200 : Incision Cyste Flg.
01-01-2012 31-12-2012 043200 : Incision Cyste Flg.
01-01-2013 31-12-2013 043200 : Incision Cyste Flg.
01-01-2014 31-12-2014 043200 : Incision Cyste Flg.
01-01-2015 31-12-2015 043200 : Incision Cyste Flg.
01-01-2016 31-12-2016 043200 : Incision Cyste Flg.
01-01-2017 31-12-2017 043200 : Incision Cyste Flg.
01-01-1990 31-12-2005 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-2006 31-12-2006 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-2007 31-12-2007 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-2008 31-12-2008 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-2009 31-12-2009 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-2010 31-12-2010 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-2011 31-12-2011 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-2012 31-12-2012 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-2013 31-12-2013 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-2014 31-12-2014 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-2015 31-12-2015 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-2016 31-12-2016 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-2017 31-12-2017 043201 : Incision Absces Flg.
01-01-1990 31-12-2005 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2006 31-12-2006 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2007 31-12-2007 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2008 31-12-2008 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2009 31-12-2009 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2010 31-12-2010 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2011 31-12-2011 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2012 31-12-2012 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2013 31-12-2013 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2014 31-12-2014 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2015 31-12-2015 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2016 31-12-2016 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2017 31-12-2017 043202 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-1990 31-12-2005 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-2006 31-12-2006 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-2007 31-12-2007 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-2008 31-12-2008 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-2009 31-12-2009 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-2010 31-12-2010 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-2011 31-12-2011 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-2012 31-12-2012 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-2013 31-12-2013 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-2014 31-12-2014 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-2015 31-12-2015 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-2016 31-12-2016 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-2017 31-12-2017 043203 : Fjern.Svulst exci.Fg
01-01-1990 31-12-2005 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2006 31-12-2006 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2007 31-12-2007 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2008 31-12-2008 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2009 31-12-2009 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2010 31-12-2010 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2011 31-12-2011 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2012 31-12-2012 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2013 31-12-2013 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2014 31-12-2014 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2015 31-12-2015 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2016 31-12-2016 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2017 31-12-2017 043204 : Fjernelse Negl Flg.
01-01-2010 31-12-2010 043205 : 043205 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 043205 : 043205 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 043205 : 043205 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 043205 : 043205 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 043205 : 043205 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 043205 : 043205 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 043208 : Incisionsbiopsi, flg
01-01-2007 31-12-2007 043208 : Incisionsbiopsi, flg
01-01-2008 31-12-2008 043208 : Incisionsbiopsi, flg
01-01-2009 31-12-2009 043208 : Incisionsbiopsi, flg
01-01-2010 31-12-2010 043208 : Incisionsbiopsi, flg
01-01-2011 31-12-2011 043208 : Incisionsbiopsi, flg
01-01-2012 31-12-2012 043208 : Incisionsbiopsi, flg
01-01-2013 31-12-2013 043208 : Incisionsbiopsi, flg
01-01-2014 31-12-2014 043208 : Incisionsbiopsi, flg
01-01-2015 31-12-2015 043208 : Incisionsbiopsi, flg
01-01-2016 31-12-2016 043208 : Incisionsbiopsi, flg
01-01-2017 31-12-2017 043208 : Incisionsbiopsi, flg
01-01-2006 31-12-2006 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2007 31-12-2007 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2008 31-12-2008 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2009 31-12-2009 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2010 31-12-2010 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2011 31-12-2011 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2012 31-12-2012 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2013 31-12-2013 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2014 31-12-2014 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2015 31-12-2015 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2016 31-12-2016 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2017 31-12-2017 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2018 31-12-2018 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2019 31-12-2019 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2020 31-12-2020 043209 : Multiple akt. flg op
01-01-2017 31-12-2017 043210 : 043210 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 043210 : 043210 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 043210 : 043210 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 043210 : 043210 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 043211 : 043211 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 043211 : 043211 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 043211 : 043211 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 043211 : 043211 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 043212 : 043212 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 043212 : 043212 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 043212 : 043212 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 043212 : 043212 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 044000 : Forbindsstoffer
01-01-1990 31-12-2005 044102 : Forbindsstoffer
01-01-2006 31-12-2006 044102 : Forbindsstoffer
01-01-2007 31-12-2007 044102 : 044102 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 044102 : 044102 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 044102 : 044102 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 044102 : 044102 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 044102 : 044102 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 044102 : 044102 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 044102 : 044102 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 044102 : 044102 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 044102 : 044102 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 045000 : Tillægsyd. Rammeaft.
01-01-1990 31-12-2005 045001 : Tjærebade .
01-01-2006 31-12-2006 045001 : Tjærebade .
01-01-2007 31-12-2007 045001 : Tjærebade .
01-01-2008 31-12-2008 045001 : Tjærebade .
01-01-2009 31-12-2009 045001 : Tjærebade .
01-01-2010 31-12-2010 045001 : Tjærebade .
01-01-2011 31-12-2011 045001 : Tjærebade .
01-01-2012 31-12-2012 045001 : Tjærebade .
01-01-2013 31-12-2013 045001 : Tjærebade .
01-01-2014 31-12-2014 045001 : Tjærebade .
01-01-2015 31-12-2015 045001 : Tjærebade .
01-01-2016 31-12-2016 045001 : Tjærebade .
01-01-1990 31-12-2005 045002 : Røde bade
01-01-2006 31-12-2006 045002 : Røde bade
01-01-2007 31-12-2007 045002 : Røde bade
01-01-2008 31-12-2008 045002 : Røde bade
01-01-2009 31-12-2009 045002 : Røde bade
01-01-2010 31-12-2010 045002 : Røde bade
01-01-2011 31-12-2011 045002 : Røde bade
01-01-2012 31-12-2012 045002 : Røde bade
01-01-2013 31-12-2013 045002 : Røde bade
01-01-2014 31-12-2014 045002 : Røde bade
01-01-2015 31-12-2015 045002 : Røde bade
01-01-2016 31-12-2016 045002 : Røde bade
01-01-2017 31-12-2017 045002 : Røde bade
01-01-2018 31-12-2018 045002 : Røde bade
01-01-2019 31-12-2019 045002 : Røde bade
01-01-2020 31-12-2020 045002 : Røde bade
01-01-1990 31-12-2005 045003 : Klidbade
01-01-2006 31-12-2006 045003 : Klidbade
01-01-2007 31-12-2007 045003 : Klidbade
01-01-2009 31-12-2009 045003 : Sen.kons. 3 dig.foto
01-01-2010 31-12-2010 045003 : Sen.kons. 3 dig.foto
01-01-1990 31-12-2005 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2006 31-12-2006 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2007 31-12-2007 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2008 31-12-2008 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2009 31-12-2009 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2010 31-12-2010 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2011 31-12-2011 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2012 31-12-2012 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2014 31-12-2014 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2015 31-12-2015 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2016 31-12-2016 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2017 31-12-2017 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2018 31-12-2018 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2019 31-12-2019 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-2020 31-12-2020 045004 : Beh melanonpati.A65
01-01-1990 31-12-2005 045005 : 1. kons. incl. test
01-01-2006 31-12-2006 045005 : 1. kons. incl. test
01-01-2007 31-12-2007 045005 : 1. kons. incl. test
01-01-2008 31-12-2008 045005 : 1. kons. incl. test
01-01-1990 31-12-2005 045006 : Overlæbe pr. behandl
01-01-2006 31-12-2006 045006 : Overlæbe pr. behandl
01-01-2007 31-12-2007 045006 : Overlæbe pr. behandl
01-01-2008 31-12-2008 045006 : Overlæbe pr. behandl
01-01-1990 31-12-2005 045007 : Hage/hals pr. beh.
01-01-2006 31-12-2006 045007 : Hage/hals pr. beh.
01-01-2007 31-12-2007 045007 : Hage/hals pr. beh.
01-01-2008 31-12-2008 045007 : Hage/hals pr. beh.
01-01-1990 31-12-2005 045008 : Hele ansigtet pr.beh
01-01-2006 31-12-2006 045008 : Hele ansigtet pr.beh
01-01-2007 31-12-2007 045008 : Hele ansigtet pr.beh
01-01-2008 31-12-2008 045008 : Hele ansigtet pr.beh
01-01-2013 31-12-2013 045008 : Hele ansigtet pr.beh
01-01-1990 31-12-2005 045009 : Ansigt/hals pr.beh
01-01-2006 31-12-2006 045009 : Ansigt/hals pr.beh
01-01-2007 31-12-2007 045009 : Ansigt/hals pr.beh
01-01-2008 31-12-2008 045009 : Ansigt/hals pr.beh
01-01-1990 31-12-2005 045010 : 1.kons.incl.test
01-01-1990 31-12-2005 045011 : Overlæbe
01-01-1990 31-12-2005 045012 : Hage/Hals
01-01-2008 31-12-2008 045012 : Hage/Hals
01-01-1990 31-12-2005 045013 : Hele ansigtet
01-01-2008 31-12-2008 045013 : Hele ansigtet
01-01-1990 31-12-2005 045014 : Ansigt og hals
01-01-2008 31-12-2008 045014 : Ansigt og hals
01-01-1990 31-12-2005 045015 : forus. 3 aft. Vejle
01-01-2006 31-12-2006 045015 : forus. 3 aft. Vejle
01-01-2007 31-12-2007 045015 : forus. §3 aft. Vejle
01-01-2008 31-12-2008 045015 : forus. §3 aft. Vejle
01-01-2009 31-12-2009 045015 : forus. §3 aft. Vejle
01-01-1990 31-12-2005 045016 : laserbeh.vorter 3
01-01-2006 31-12-2006 045016 : laserbeh.vorter 3
01-01-2007 31-12-2007 045016 : laserbeh.vorter §3
01-01-2008 31-12-2008 045016 : laserbeh.vorter §3
01-01-2009 31-12-2009 045016 : laserbeh.vorter §3
01-01-1990 31-12-2005 045017 : laserbeh.karsprængn.
01-01-2006 31-12-2006 045017 : laserbeh.karsprængn.
01-01-2007 31-12-2007 045017 : laserbeh.karsprængn.
01-01-2008 31-12-2008 045017 : laserbeh.karsprængn.
01-01-2009 31-12-2009 045017 : laserbeh.karsprængn.
01-01-2013 31-12-2013 045017 : laserbeh.karsprængn.
01-01-2017 31-12-2017 045017 : laserbeh.karsprængn.
01-01-2018 31-12-2018 045017 : laserbeh.karsprængn.
01-01-1990 31-12-2005 045018 : laserbeh.røde moderm
01-01-2006 31-12-2006 045018 : laserbeh.røde moderm
01-01-2007 31-12-2007 045018 : laserbeh.røde moderm
01-01-2008 31-12-2008 045018 : laserbeh.røde moderm
01-01-2009 31-12-2009 045018 : laserbeh.røde moderm
01-01-1990 31-12-2005 045019 : PDT-beh. cancerpt.
01-01-2006 31-12-2006 045019 : PDT-beh. cancerpt.
01-01-2007 31-12-2007 045019 : PDT-beh. cancerpt.
01-01-1990 31-12-2005 045020 : PDT-beh. vortept.
01-01-1990 31-12-2005 045021 : PDT-cancer
01-01-2006 31-12-2006 045021 : PDT-cancer
01-01-2007 31-12-2007 045021 : PDT-cancer
01-01-2008 31-12-2008 045021 : PDT-cancer
01-01-2009 31-12-2009 045021 : PDT-cancer
01-01-2010 31-12-2010 045021 : PDT-cancer
01-01-2011 31-12-2011 045021 : PDT-cancer
01-01-2012 31-12-2012 045021 : PDT-cancer
01-01-2013 31-12-2013 045021 : PDT-cancer
01-01-2014 31-12-2014 045021 : PDT-cancer
01-01-2015 31-12-2015 045021 : PDT-cancer
01-01-2016 31-12-2016 045021 : PDT-cancer
01-01-2017 31-12-2017 045021 : PDT-cancer
01-01-2018 31-12-2018 045021 : PDT-cancer
01-01-2019 31-12-2019 045021 : PDT-cancer
01-01-2020 31-12-2020 045021 : PDT-cancer
01-01-1990 31-12-2005 045022 : PDT-vorter
01-01-2006 31-12-2006 045022 : PDT-vorter
01-01-2007 31-12-2007 045022 : PDT-vorter
01-01-2008 31-12-2008 045022 : PDT-vorter
01-01-2009 31-12-2009 045022 : PDT-vorter
01-01-2010 31-12-2010 045022 : PDT-vorter
01-01-2011 31-12-2011 045022 : PDT-vorter
01-01-2012 31-12-2012 045022 : PDT-vorter
01-01-2013 31-12-2013 045022 : PDT-vorter
01-01-2014 31-12-2014 045022 : PDT-vorter
01-01-2015 31-12-2015 045022 : PDT-vorter
01-01-2016 31-12-2016 045022 : PDT-vorter
01-01-2017 31-12-2017 045022 : PDT-vorter
01-01-2018 31-12-2018 045022 : PDT-vorter
01-01-2019 31-12-2019 045022 : PDT-vorter
01-01-1990 31-12-2005 045023 : PDT-cancer Kbh.k
01-01-2006 31-12-2006 045023 : PDT-cancer Kbh.k
01-01-2008 31-12-2008 045023 : PDT-cancer Kbh.k
01-01-2013 31-12-2013 045023 : PDT-cancer Kbh.k
01-01-2015 31-12-2015 045023 : PDT-cancer Kbh.k
01-01-2016 31-12-2016 045023 : PDT-cancer Kbh.k
01-01-2017 31-12-2017 045023 : PDT-cancer Kbh.k
01-01-2018 31-12-2018 045023 : PDT-cancer Kbh.k
01-01-2019 31-12-2019 045023 : PDT-cancer Kbh.k
01-01-1990 31-12-2005 045024 : laserbeh.karsygd.hud
01-01-2006 31-12-2006 045024 : laserbeh.karsygd.hud
01-01-2007 31-12-2007 045024 : Laserbeh.karsygd.hud
01-01-2006 31-12-2006 045025 : Teledermatologi
01-01-2007 31-12-2007 045025 : Teledermatologi
01-01-2008 31-12-2008 045025 : Teledermatologi
01-01-2009 31-12-2009 045025 : Teledermatologi
01-01-2010 31-12-2010 045025 : Teledermatologi
01-01-2011 31-12-2011 045025 : Teledermatologi
01-01-2012 31-12-2012 045025 : Teledermatologi
01-01-2013 31-12-2013 045025 : Teledermatologi
01-01-2014 31-12-2014 045025 : Teledermatologi
01-01-2015 31-12-2015 045025 : Teledermatologi
01-01-2016 31-12-2016 045025 : Teledermatologi
01-01-2017 31-12-2017 045025 : Teledermatologi
01-01-2006 31-12-2006 045026 : Botox beh. amt 65
01-01-2007 31-12-2007 045026 : Botox beh. amt 65
01-01-2008 31-12-2008 045026 : Botox beh. amt 65
01-01-2009 31-12-2009 045026 : Botox beh. amt 65
01-01-2010 31-12-2010 045026 : Botox beh. amt 65
01-01-2011 31-12-2011 045026 : Botox beh. amt 65
01-01-2006 31-12-2006 045027 : Laserbeh.spider a60
01-01-2007 31-12-2007 045027 : Laserbeh.spider a60
01-01-2008 31-12-2008 045027 : Laserbeh.spider a60
01-01-2009 31-12-2009 045027 : Laserbeh.spider a60
01-01-2006 31-12-2006 045028 : Laserbeh. kelo. a60
01-01-2007 31-12-2007 045028 : Laserbeh. kelo. a60
01-01-2008 31-12-2008 045028 : Laserbeh. kelo. a60
01-01-2009 31-12-2009 045028 : Laserbeh. kelo. a60
01-01-1990 31-12-2005 045030 : fj. uønsk.hårvækst
01-01-2006 31-12-2006 045030 : fj. uønsk.hårvækst
01-01-2007 31-12-2007 045030 : fj. uønsk.hårvækst
01-01-2008 31-12-2008 045030 : fj. uønsk.hårvækst
01-01-2009 31-12-2009 045030 : fj. uønsk.hårvækst
01-01-2010 31-12-2010 045030 : fj. uønsk.hårvækst
01-01-2011 31-12-2011 045030 : fj. uønsk.hårvækst
01-01-2012 31-12-2012 045030 : fj. uønsk.hårvækst
01-01-2013 31-12-2013 045030 : fj. uønsk.hårvækst
01-01-2014 31-12-2014 045030 : fj. uønsk.hårvækst
01-01-1990 31-12-2005 045031 : fj. karforandringer
01-01-2006 31-12-2006 045031 : fj. karforandringer
01-01-2007 31-12-2007 045031 : fj. karforandringer
01-01-2008 31-12-2008 045031 : fj. karforandringer
01-01-2009 31-12-2009 045031 : fj. karforandringer
01-01-1990 31-12-2005 045032 : fj. pigmentforandr.
01-01-2006 31-12-2006 045032 : fj. pigmentforandr.
01-01-2007 31-12-2007 045032 : fj. pigmentforandr.
01-01-2008 31-12-2008 045032 : fj. pigmentforandr.
01-01-2009 31-12-2009 045032 : fj. pigmentforandr.
01-01-2010 31-12-2010 045032 : fj. pigmentforandr.
01-01-1990 31-12-2005 045033 : fj. skæm. tatovering
01-01-2006 31-12-2006 045033 : fj. skæm. tatovering
01-01-2007 31-12-2007 045033 : fj. skæm. tatovering
01-01-2008 31-12-2008 045033 : fj. skæm. tatovering
01-01-2009 31-12-2009 045033 : fj. skæm. tatovering
01-01-1990 31-12-2005 045034 : beh.pat.svedtendens
01-01-2006 31-12-2006 045034 : beh.pat.svedtendens
01-01-2007 31-12-2007 045034 : beh.pat.svedtendens
01-01-2008 31-12-2008 045034 : beh.pat.svedtendens
01-01-2009 31-12-2009 045034 : beh.pat.svedtendens
01-01-2010 31-12-2010 045034 : beh.pat.svedtendens
01-01-2011 31-12-2011 045034 : beh.pat.svedtendens
01-01-2012 31-12-2012 045034 : beh.pat.svedtendens
01-01-2013 31-12-2013 045034 : beh.pat.svedtendens
01-01-2014 31-12-2014 045034 : beh.pat.svedtendens
01-01-2015 31-12-2015 045034 : beh.pat.svedtendens
01-01-2006 31-12-2006 045035 : 1.kons inc.test a20
01-01-2006 31-12-2006 045037 : Hage/hals amt20
01-01-2006 31-12-2006 045038 : Hele ansigtet a20
01-01-1990 31-12-2005 045040 : ribe amt
01-01-2006 31-12-2006 045040 : ribe amt
01-01-2007 31-12-2007 045040 : rhino Phyma
01-01-2008 31-12-2008 045040 : rhino Phyma
01-01-2009 31-12-2009 045040 : rhino Phyma
01-01-2010 31-12-2010 045040 : rhino Phyma
01-01-2011 31-12-2011 045040 : rhino Phyma
01-01-2012 31-12-2012 045040 : rhino Phyma
01-01-2013 31-12-2013 045040 : rhino Phyma
01-01-2014 31-12-2014 045040 : rhino Phyma
01-01-2016 31-12-2016 045040 : rhino Phyma
01-01-1990 31-12-2005 045041 : ribe amt
01-01-2006 31-12-2006 045041 : ribe amt
01-01-2007 31-12-2007 045041 : Syringiomer
01-01-2008 31-12-2008 045041 : Syringiomer
01-01-2016 31-12-2016 045041 : Syringiomer
01-01-1990 31-12-2005 045042 : ribe amt
01-01-2006 31-12-2006 045042 : ribe amt
01-01-2007 31-12-2007 045042 : Liniært verrukøst ep
01-01-2008 31-12-2008 045042 : Liniært verrukøst ep
01-01-2009 31-12-2009 045042 : Liniært verrukøst ep
01-01-2010 31-12-2010 045042 : Liniært verrukøst ep
01-01-2011 31-12-2011 045042 : Liniært verrukøst ep
01-01-2012 31-12-2012 045042 : Liniært verrukøst ep
01-01-2013 31-12-2013 045042 : Liniært verrukøst ep
01-01-2014 31-12-2014 045042 : Liniært verrukøst ep
01-01-2015 31-12-2015 045042 : Liniært verrukøst ep
01-01-2016 31-12-2016 045042 : Liniært verrukøst ep
01-01-1990 31-12-2005 045043 : ribe amt
01-01-2006 31-12-2006 045043 : ribe amt
01-01-2007 31-12-2007 045043 : Hidrpsadenitis
01-01-2008 31-12-2008 045043 : Hidrpsadenitis
01-01-2009 31-12-2009 045043 : Hidrpsadenitis
01-01-2011 31-12-2011 045043 : Hidrpsadenitis
01-01-2012 31-12-2012 045043 : Hidrpsadenitis
01-01-2014 31-12-2014 045043 : Hidrpsadenitis
01-01-1990 31-12-2005 045044 : ribe amt
01-01-2006 31-12-2006 045044 : ribe amt
01-01-2007 31-12-2007 045044 : Condyloma acuminatum
01-01-2008 31-12-2008 045044 : Condyloma acuminatum
01-01-2009 31-12-2009 045044 : Condyloma acuminatum
01-01-2010 31-12-2010 045044 : Condyloma acuminatum
01-01-2011 31-12-2011 045044 : Condyloma acuminatum
01-01-2013 31-12-2013 045044 : Condyloma acuminatum
01-01-2014 31-12-2014 045044 : Condyloma acuminatum
01-01-2015 31-12-2015 045044 : Condyloma acuminatum
01-01-2016 31-12-2016 045044 : Condyloma acuminatum
01-01-1990 31-12-2005 045045 : ribe amt
01-01-2006 31-12-2006 045045 : ribe amt
01-01-2007 31-12-2007 045045 : Acne cicatrix
01-01-2008 31-12-2008 045045 : Acne cicatrix
01-01-2009 31-12-2009 045045 : Acne cicatrix
01-01-2010 31-12-2010 045045 : Acne cicatrix
01-01-2011 31-12-2011 045045 : Acne cicatrix
01-01-2012 31-12-2012 045045 : Acne cicatrix
01-01-2016 31-12-2016 045045 : Acne cicatrix
01-01-1990 31-12-2005 045046 : ribe amt
01-01-2008 31-12-2008 045046 : ribe amt
01-01-1990 31-12-2005 045047 : ribe amt
01-01-2008 31-12-2008 045047 : ribe amt
01-01-2009 31-12-2009 045047 : ribe amt
01-01-2011 31-12-2011 045047 : Ribe Amt
01-01-2012 31-12-2012 045047 : Ribe Amt
01-01-1990 31-12-2005 045048 : ribe amt
01-01-2006 31-12-2006 045048 : ribe amt
01-01-2007 31-12-2007 045048 : Karmodermærker
01-01-2008 31-12-2008 045048 : Karmodermærker
01-01-2009 31-12-2009 045048 : Karmodermærker
01-01-2010 31-12-2010 045048 : Karmodermærker
01-01-2011 31-12-2011 045048 : Karmodermærker
01-01-2012 31-12-2012 045048 : Karmodermærker
01-01-2013 31-12-2013 045048 : Karmodermærker
01-01-2014 31-12-2014 045048 : Karmodermærker
01-01-2015 31-12-2015 045048 : Karmodermærker
01-01-2016 31-12-2016 045048 : Karmodermærker
01-01-2017 31-12-2017 045048 : Karmodermærker
01-01-1990 31-12-2005 045049 : ribe amt
01-01-2006 31-12-2006 045049 : ribe amt
01-01-2011 31-12-2011 045049 : Ribe Amt
01-01-1990 31-12-2005 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2006 31-12-2006 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2007 31-12-2007 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2008 31-12-2008 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2009 31-12-2009 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2010 31-12-2010 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2011 31-12-2011 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2012 31-12-2012 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2013 31-12-2013 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2014 31-12-2014 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2015 31-12-2015 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2016 31-12-2016 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2017 31-12-2017 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2018 31-12-2018 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2019 31-12-2019 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-2020 31-12-2020 045050 : venero.1.kons. a80
01-01-1990 31-12-2005 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2006 31-12-2006 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2007 31-12-2007 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2008 31-12-2008 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2009 31-12-2009 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2010 31-12-2010 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2011 31-12-2011 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2012 31-12-2012 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2013 31-12-2013 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2014 31-12-2014 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2015 31-12-2015 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2016 31-12-2016 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2017 31-12-2017 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2018 31-12-2018 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2019 31-12-2019 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-2020 31-12-2020 045051 : venero.2.kons. a80
01-01-1990 31-12-2005 045052 : venero.senere.kons
01-01-2006 31-12-2006 045052 : venero.senere.kons
01-01-2007 31-12-2007 045052 : venero.senere.kons
01-01-2008 31-12-2008 045052 : venero.senere.kons
01-01-2009 31-12-2009 045052 : venero.senere.kons
01-01-2010 31-12-2010 045052 : venero.senere.kons
01-01-2011 31-12-2011 045052 : venero.senere.kons
01-01-2012 31-12-2012 045052 : venero.senere.kons
01-01-2013 31-12-2013 045052 : venero.senere.kons
01-01-2014 31-12-2014 045052 : venero.senere.kons
01-01-2015 31-12-2015 045052 : venero.senere.kons
01-01-2016 31-12-2016 045052 : venero.senere.kons
01-01-2017 31-12-2017 045052 : venero.senere.kons
01-01-2018 31-12-2018 045052 : venero.senere.kons
01-01-2019 31-12-2019 045052 : venero.senere.kons
01-01-2020 31-12-2020 045052 : venero.senere.kons
01-01-1990 31-12-2005 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2006 31-12-2006 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2007 31-12-2007 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2008 31-12-2008 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2009 31-12-2009 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2010 31-12-2010 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2011 31-12-2011 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2012 31-12-2012 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2013 31-12-2013 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2014 31-12-2014 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2015 31-12-2015 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2016 31-12-2016 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2017 31-12-2017 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2018 31-12-2018 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2019 31-12-2019 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-2020 31-12-2020 045053 : venero.tlf.kons.a80
01-01-1990 31-12-2005 045054 : smittesporing a80
01-01-2006 31-12-2006 045054 : smittesporing a80
01-01-1990 31-12-2005 045055 : smittesporing a80
01-01-2006 31-12-2006 045055 : smittesporing a80
01-01-2007 31-12-2007 045055 : Ribe Amt
01-01-2008 31-12-2008 045055 : Ribe Amt
01-01-2009 31-12-2009 045055 : Ribe Amt
01-01-2010 31-12-2010 045055 : Ribe Amt
01-01-2011 31-12-2011 045055 : Ribe Amt
01-01-2012 31-12-2012 045055 : Ribe Amt
01-01-2014 31-12-2014 045055 : Ribe Amt
01-01-2015 31-12-2015 045055 : Ribe Amt
01-01-2016 31-12-2016 045055 : Ribe Amt
01-01-1990 31-12-2005 045056 : smittesporing a80
01-01-2006 31-12-2006 045056 : smittesporing a80
01-01-1990 31-12-2005 045057 : smittesporing a80
01-01-2006 31-12-2006 045057 : smittesporing a80
01-01-2007 31-12-2007 045057 : Ribe Amt
01-01-2008 31-12-2008 045057 : Ribe Amt
01-01-2009 31-12-2009 045057 : Ribe Amt
01-01-2012 31-12-2012 045057 : Ribe Amt
01-01-1990 31-12-2005 045058 : smittesporing a80
01-01-2006 31-12-2006 045058 : smittesporing a80
01-01-2007 31-12-2007 045058 : Ribe Amt
01-01-2008 31-12-2008 045058 : Ribe Amt
01-01-2009 31-12-2009 045058 : Ribe Amt
01-01-2010 31-12-2010 045058 : Ribe Amt
01-01-2011 31-12-2011 045058 : Ribe Amt
01-01-2012 31-12-2012 045058 : Ribe Amt
01-01-2013 31-12-2013 045058 : Ribe Amt
01-01-2014 31-12-2014 045058 : Ribe Amt
01-01-2015 31-12-2015 045058 : Ribe Amt
01-01-2016 31-12-2016 045058 : Ribe Amt
01-01-2017 31-12-2017 045058 : Ribe Amt
01-01-2006 31-12-2006 045059 : Ribe Amt
01-01-2007 31-12-2007 045059 : Ribe Amt
01-01-2011 31-12-2011 045059 : Ribe Amt
01-01-2006 31-12-2006 045060 : Ribe Amt
01-01-2007 31-12-2007 045060 : Ribe Amt
01-01-2008 31-12-2008 045060 : Ribe Amt
01-01-1990 31-12-2005 045062 : smittesporing a80
01-01-2006 31-12-2006 045062 : smittesporing a80
01-01-2007 31-12-2007 045062 : Ribe Amt
01-01-2010 31-12-2010 045062 : smittesporing a80
01-01-2012 31-12-2012 045062 : smittesporing a80
01-01-2013 31-12-2013 045062 : smittesporing a80
01-01-2015 31-12-2015 045062 : smittesporing a80
01-01-2008 31-12-2008 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045065 : 045065 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 045066 : 045066 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 045066 : 045066 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 045066 : 045066 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 045066 : 045066 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045066 : 045066 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045066 : 045066 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045066 : 045066 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045066 : 045066 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045066 : 045066 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045066 : 045066 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 045067 : 045067 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 045067 : 045067 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 045067 : 045067 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 045067 : 045067 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045067 : 045067 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045067 : 045067 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045067 : 045067 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045067 : 045067 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045067 : 045067 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045067 : 045067 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 045069 : Blodpr. Exp 1
01-01-2010 31-12-2010 045069 : Blodpr. Exp 1
01-01-2011 31-12-2011 045069 : Blodpr. Exp 1
01-01-2012 31-12-2012 045069 : Blodpr. Exp 1
01-01-2013 31-12-2013 045069 : Blodpr. Exp 1
01-01-2014 31-12-2014 045069 : Blodpr. Exp 1
01-01-2015 31-12-2015 045069 : Blodpr. Exp 1
01-01-2016 31-12-2016 045069 : Blodpr. Exp 1
01-01-2017 31-12-2017 045069 : Blodpr. Exp 1
01-01-1990 31-12-2005 045070 : Telefonkonsultation
01-01-2006 31-12-2006 045071 : 1.kons. viborg amt
01-01-2007 31-12-2007 045071 : 1.kons. viborg amt
01-01-2008 31-12-2008 045071 : 1.kons. viborg amt
01-01-2006 31-12-2006 045072 : 2. og efterf. Viborg
01-01-2007 31-12-2007 045072 : 2. og efterf. Viborg
01-01-2008 31-12-2008 045072 : 2. og efterf. Viborg
01-01-2006 31-12-2006 045073 : Udlån app. Viborg
01-01-2008 31-12-2008 045073 : Udlån app. Viborg
01-01-2010 31-12-2010 045073 : Udlån app. Viborg
01-01-2015 31-12-2015 045074 : 045074 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045074 : 045074 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045074 : 045074 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 045080 : Telefonkonsultation
01-01-2006 31-12-2006 045080 : Telefonkonsultation
01-01-2007 31-12-2007 045080 : Telefonkonsultation
01-01-2008 31-12-2008 045080 : Telefonkonsultation
01-01-2009 31-12-2009 045080 : Telefonkonsultation
01-01-2010 31-12-2010 045080 : Telefonkonsultation
01-01-2011 31-12-2011 045080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 045081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 045082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 045083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 045084 : Møde udover 3 modul
01-01-2017 31-12-2017 045085 : Behandling af skægvækst hos kvinder med laser
01-01-2018 31-12-2018 045085 : Behandling af skægvækst hos kvinder med laser
01-01-2019 31-12-2019 045085 : Behandling af skægvækst hos kvinder med laser
01-01-2020 31-12-2020 045085 : Behandling af skægvækst hos kvinder med laser
01-01-2017 31-12-2017 045086 : Primær aksillær hyperhidrosis med botulinumtoksin
01-01-2018 31-12-2018 045086 : Primær aksillær hyperhidrosis med botulinumtoksin
01-01-2019 31-12-2019 045086 : Primær aksillær hyperhidrosis med botulinumtoksin
01-01-2020 31-12-2020 045086 : Primær aksillær hyperhidrosis med botulinumtoksin
01-01-2017 31-12-2017 045090 : Årskontrol ved allergivacc.
01-01-2017 31-12-2017 045092 : Spirometri uden reversibilitet
01-01-1990 31-12-2005 045100 : Visitation Rammeaft.
01-01-1990 31-12-2005 045101 : Visit. kautionsbeg.
01-01-2006 31-12-2006 045101 : Visit. kautionsbeg.
01-01-2007 31-12-2007 045101 : Visit. kautionsbeg.
01-01-2008 31-12-2008 045101 : Visit. kautionsbeg.
01-01-2009 31-12-2009 045101 : Visit. kautionsbeg.
01-01-2010 31-12-2010 045101 : Visit. kautionsbeg.
01-01-1990 31-12-2005 045102 : Visit. indkald. pat.
01-01-2006 31-12-2006 045102 : Visit. indkald. pat.
01-01-2007 31-12-2007 045102 : Visit. indkald. pat.
01-01-2008 31-12-2008 045102 : Visit. indkald. pat.
01-01-2009 31-12-2009 045102 : Visit. indkald. pat.
01-01-2010 31-12-2010 045102 : Visit. indkald. pat.
01-01-2011 31-12-2011 045102 : Visit. indkald. pat.
01-01-2013 31-12-2013 045103 : 045103 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045103 : 045103 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045103 : 045103 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045103 : 045103 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045103 : 045103 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045104 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045104 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045105 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045105 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 045110 : Naevus flammeus R81
01-01-2008 31-12-2008 045110 : Naevus flammeus R81
01-01-2009 31-12-2009 045110 : Naevus flammeus R81
01-01-2010 31-12-2010 045110 : Naevus flammeus R81
01-01-2011 31-12-2011 045110 : Naevus flammeus R81
01-01-2012 31-12-2012 045110 : Naevus flammeus R81
01-01-2014 31-12-2014 045110 : Naevus flammeus R81
01-01-2015 31-12-2015 045110 : Naevus flammeus R81
01-01-2016 31-12-2016 045110 : Naevus flammeus R81
01-01-2017 31-12-2017 045110 : Naevus flammeus R81
01-01-2007 31-12-2007 045111 : Teleangiektasier R81
01-01-2008 31-12-2008 045111 : Teleangiektasier R81
01-01-2009 31-12-2009 045111 : Teleangiektasier R81
01-01-2010 31-12-2010 045111 : Teleangiektasier R81
01-01-2011 31-12-2011 045111 : Teleangiektasier R81
01-01-2012 31-12-2012 045111 : Teleangiektasier R81
01-01-2013 31-12-2013 045111 : Teleangiektasier R81
01-01-2014 31-12-2014 045111 : Teleangiektasier R81
01-01-2015 31-12-2015 045111 : Teleangiektasier R81
01-01-2016 31-12-2016 045111 : Teleangiektasier R81
01-01-2017 31-12-2017 045111 : Teleangiektasier R81
01-01-2007 31-12-2007 045112 : Hæmangioner R81
01-01-2008 31-12-2008 045112 : Hæmangioner R81
01-01-2009 31-12-2009 045112 : Hæmangioner R81
01-01-2010 31-12-2010 045112 : Hæmangioner R81
01-01-2011 31-12-2011 045112 : Hæmangioner R81
01-01-2012 31-12-2012 045112 : Hæmangioner R81
01-01-2013 31-12-2013 045112 : Hæmangioner R81
01-01-2014 31-12-2014 045112 : Hæmangioner R81
01-01-2015 31-12-2015 045112 : Hæmangioner R81
01-01-2016 31-12-2016 045112 : Hæmangioner R81
01-01-2017 31-12-2017 045112 : Hæmangioner R81
01-01-2007 31-12-2007 045113 : Hirsutisme R81
01-01-2008 31-12-2008 045113 : Hirsutisme R81
01-01-2009 31-12-2009 045113 : Hirsutisme R81
01-01-2010 31-12-2010 045113 : Hirsutisme R81
01-01-2011 31-12-2011 045113 : Hirsutisme R81
01-01-2012 31-12-2012 045113 : Hirsutisme R81
01-01-2014 31-12-2014 045113 : Hirsutisme R81
01-01-2015 31-12-2015 045113 : Hirsutisme R81
01-01-2016 31-12-2016 045113 : Hirsutisme R81
01-01-2007 31-12-2007 045114 : Vorter R81
01-01-2008 31-12-2008 045114 : Vorter R81
01-01-2009 31-12-2009 045114 : Vorter R81
01-01-2010 31-12-2010 045114 : Vorter R81
01-01-2011 31-12-2011 045114 : Vorter R81
01-01-2012 31-12-2012 045114 : Vorter R81
01-01-2013 31-12-2013 045114 : Vorter R81
01-01-2014 31-12-2014 045114 : Vorter R81
01-01-2015 31-12-2015 045114 : Vorter R81
01-01-2016 31-12-2016 045114 : Vorter R81
01-01-2017 31-12-2017 045114 : Vorter R81
01-01-2009 31-12-2009 045115 : Analafskr. oxyuria 2
01-01-2010 31-12-2010 045115 : Analafskr. oxyuria 2
01-01-2011 31-12-2011 045115 : Analafskr. oxyuria 2
01-01-2012 31-12-2012 045115 : Analafskr. oxyuria 2
01-01-2007 31-12-2007 045116 : Kon.pigment.nævi R81
01-01-2008 31-12-2008 045116 : Kon.pigment.nævi R81
01-01-2009 31-12-2009 045116 : Kon.pigment.nævi R81
01-01-2010 31-12-2010 045116 : Kon.pigment.nævi R81
01-01-2011 31-12-2011 045116 : Kon.pigment.nævi R81
01-01-2012 31-12-2012 045116 : Kon.pigment.nævi R81
01-01-2014 31-12-2014 045116 : Kon.pigment.nævi R81
01-01-2015 31-12-2015 045116 : Kon.pigment.nævi R81
01-01-2016 31-12-2016 045116 : Kon.pigment.nævi R81
01-01-2007 31-12-2007 045117 : Syringomer R81
01-01-2008 31-12-2008 045117 : Syringomer R81
01-01-2009 31-12-2009 045117 : Syringomer R81
01-01-2010 31-12-2010 045117 : Syringomer R81
01-01-2011 31-12-2011 045117 : Syringomer R81
01-01-2012 31-12-2012 045117 : Syringomer R81
01-01-2013 31-12-2013 045117 : Syringomer R81
01-01-2014 31-12-2014 045117 : Syringomer R81
01-01-2015 31-12-2015 045117 : Syringomer R81
01-01-2016 31-12-2016 045117 : Syringomer R81
01-01-2017 31-12-2017 045117 : Syringomer R81
01-01-2018 31-12-2018 045117 : Syringomer R81
01-01-2019 31-12-2019 045117 : Syringomer R81
01-01-2020 31-12-2020 045117 : Syringomer R81
01-01-2007 31-12-2007 045118 : Xanthelasmata R81
01-01-2008 31-12-2008 045118 : Xanthelasmata R81
01-01-2009 31-12-2009 045118 : Xanthelasmata R81
01-01-2010 31-12-2010 045118 : Xanthelasmata R81
01-01-2011 31-12-2011 045118 : Xanthelasmata R81
01-01-2012 31-12-2012 045118 : Xanthelasmata R81
01-01-2013 31-12-2013 045118 : Xanthelasmata R81
01-01-2014 31-12-2014 045118 : Xanthelasmata R81
01-01-2015 31-12-2015 045118 : Xanthelasmata R81
01-01-2016 31-12-2016 045118 : Xanthelasmata R81
01-01-2017 31-12-2017 045118 : Xanthelasmata R81
01-01-2007 31-12-2007 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2008 31-12-2008 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2009 31-12-2009 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2010 31-12-2010 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2011 31-12-2011 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2012 31-12-2012 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2013 31-12-2013 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2014 31-12-2014 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2015 31-12-2015 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2016 31-12-2016 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2018 31-12-2018 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2019 31-12-2019 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2020 31-12-2020 045119 : Ver.epid. nævi R81
01-01-2011 31-12-2011 045120 : 045120 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045120 : 045120 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045120 : 045120 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045120 : 045120 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045120 : 045120 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045120 : 045120 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045120 : 045120 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 045121 : Kondylomer R81
01-01-2008 31-12-2008 045121 : Kondylomer R81
01-01-2009 31-12-2009 045121 : Kondylomer R81
01-01-2010 31-12-2010 045121 : Kondylomer R81
01-01-2011 31-12-2011 045121 : Kondylomer R81
01-01-2012 31-12-2012 045121 : Kondylomer R81
01-01-2007 31-12-2007 045122 : Hidrosadentis R81
01-01-2008 31-12-2008 045122 : Hidrosadentis R81
01-01-2009 31-12-2009 045122 : Hidrosadentis R81
01-01-2010 31-12-2010 045122 : Hidrosadentis R81
01-01-2011 31-12-2011 045122 : Hidrosadentis R81
01-01-2012 31-12-2012 045122 : Hidrosadentis R81
01-01-2013 31-12-2013 045122 : Hidrosadentis R81
01-01-2016 31-12-2016 045122 : Hidrosadentis R81
01-01-2017 31-12-2017 045122 : Hidrosadentis R81
01-01-2018 31-12-2018 045122 : Hidrosadentis R81
01-01-2019 31-12-2019 045122 : Hidrosadentis R81
01-01-2020 31-12-2020 045122 : Hidrosadentis R81
01-01-2007 31-12-2007 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2008 31-12-2008 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2009 31-12-2009 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2010 31-12-2010 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2011 31-12-2011 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2012 31-12-2012 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2013 31-12-2013 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2014 31-12-2014 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2015 31-12-2015 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2016 31-12-2016 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2017 31-12-2017 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2018 31-12-2018 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2019 31-12-2019 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-2020 31-12-2020 045123 : Dermatorisk beh. R81
01-01-1990 31-12-2005 045125 : 1.kons digi.foto a35
01-01-2006 31-12-2006 045125 : 1.kons digi.foto a35
01-01-2007 31-12-2007 045125 : 1.kons digi.foto a35
01-01-2008 31-12-2008 045125 : 1.kons digi.foto a35
01-01-2009 31-12-2009 045125 : 1.kons digi.foto a35
01-01-2010 31-12-2010 045125 : 1.kons digi.foto a35
01-01-2011 31-12-2011 045125 : 1.kons digi.foto a35
01-01-1990 31-12-2005 045126 : 2.kons digi.foto a35
01-01-1990 31-12-2005 045127 : senere kons.dig.foto
01-01-2012 31-12-2012 045132 : 045132 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045132 : 045132 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045132 : 045132 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045132 : 045132 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045132 : 045132 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045132 : 045132 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045132 : 045132 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045132 : 045132 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045132 : 045132 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045133 : 045133 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045133 : 045133 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045133 : 045133 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045133 : 045133 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045133 : 045133 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045133 : 045133 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045133 : 045133 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045133 : 045133 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045133 : 045133 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045134 : 045134 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045134 : 045134 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045134 : 045134 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045134 : 045134 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045134 : 045134 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045134 : 045134 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045134 : 045134 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045134 : 045134 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045134 : 045134 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045135 : 045135 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045135 : 045135 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045136 : 045136 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045136 : 045136 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045136 : 045136 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045136 : 045136 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045136 : 045136 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045136 : 045136 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045136 : 045136 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045136 : 045136 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045136 : 045136 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045137 : 045137 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045137 : 045137 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045137 : 045137 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045137 : 045137 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045137 : 045137 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045138 : 045138 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045138 : 045138 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045138 : 045138 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045138 : 045138 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045138 : 045138 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045138 : 045138 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045138 : 045138 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045138 : 045138 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045138 : 045138 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045139 : 045139 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045140 : 045140 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045140 : 045140 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045140 : 045140 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045140 : 045140 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045140 : 045140 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045140 : 045140 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045140 : 045140 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045140 : 045140 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045140 : 045140 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045141 : 045141 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045141 : 045141 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045141 : 045141 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045141 : 045141 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045142 : 045142 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045142 : 045142 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045142 : 045142 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045142 : 045142 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045142 : 045142 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045142 : 045142 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045142 : 045142 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045142 : 045142 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045142 : 045142 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045143 : 045143 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045143 : 045143 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045143 : 045143 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045143 : 045143 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045143 : 045143 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045143 : 045143 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045143 : 045143 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045144 : 045144 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045144 : 045144 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045144 : 045144 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045144 : 045144 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045144 : 045144 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045144 : 045144 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045144 : 045144 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045144 : 045144 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045144 : 045144 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045145 : 045145 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045145 : 045145 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045145 : 045145 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045145 : 045145 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045145 : 045145 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045145 : 045145 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045145 : 045145 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045145 : 045145 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045145 : 045145 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045146 : 045146 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045146 : 045146 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045147 : 045147 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045147 : 045147 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045147 : 045147 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045147 : 045147 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045147 : 045147 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045147 : 045147 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045147 : 045147 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045147 : 045147 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045147 : 045147 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045148 : 045148 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045149 : 045149 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045150 : 045150 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045150 : 045150 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045150 : 045150 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045151 : 045151 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045151 : 045151 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045151 : 045151 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045152 : 045152 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045152 : 045152 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045152 : 045152 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045153 : 045153 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045153 : 045153 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045153 : 045153 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045154 : 045154 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045154 : 045154 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045154 : 045154 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045155 : 045155 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045155 : 045155 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045155 : 045155 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 045200 : Zinklim-og plas.bind
01-01-1990 31-12-2005 045201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2006 31-12-2006 045201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2007 31-12-2007 045201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2008 31-12-2008 045201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2009 31-12-2009 045201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2015 31-12-2015 045201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-1990 31-12-2005 045210 : Knæoperation 3A15
01-01-2012 31-12-2012 045215 : 045215 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045215 : 045215 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045215 : 045215 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045215 : 045215 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045215 : 045215 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045215 : 045215 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045217 : 045217 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045217 : 045217 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045217 : 045217 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045217 : 045217 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045217 : 045217 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045217 : 045217 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 045235 : Urininkontinens A80
01-01-1990 31-12-2005 045300 : Argonlaser Pg.3 A15
01-01-1990 31-12-2005 045301 : Argonlaser Pg.3 A15
01-01-1990 31-12-2005 045302 : Mål.peri.blodt. 3A15
01-01-2015 31-12-2015 045303 : 045303 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045303 : 045303 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045303 : 045303 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045303 : 045303 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045303 : 045303 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045304 : 045304 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045304 : 045304 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045304 : 045304 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 045310 : 1.kons psoriasis A65
01-01-2007 31-12-2007 045310 : 1.kons psoriasis A65
01-01-2008 31-12-2008 045310 : 1.kons psoriasis A65
01-01-2009 31-12-2009 045310 : 1.kons psoriasis A65
01-01-2010 31-12-2010 045310 : 1.kons psoriasis A65
01-01-2011 31-12-2011 045310 : 1.kons psoriasis A65
01-01-2012 31-12-2012 045310 : 1.kons psoriasis A65
01-01-2014 31-12-2014 045310 : 1.kons psoriasis A65
01-01-2006 31-12-2006 045320 : 2.kons psoriasis A65
01-01-2007 31-12-2007 045320 : 2.kons psoriasis A65
01-01-2008 31-12-2008 045320 : 2.kons psoriasis A65
01-01-2009 31-12-2009 045320 : 2.kons psoriasis A65
01-01-2010 31-12-2010 045320 : 2.kons psoriasis A65
01-01-2011 31-12-2011 045320 : 2.kons psoriasis A65
01-01-2012 31-12-2012 045320 : 2.kons psoriasis A65
01-01-2013 31-12-2013 045320 : 2.kons psoriasis A65
01-01-2006 31-12-2006 045330 : 3.kon psoriasis A65
01-01-2007 31-12-2007 045330 : 3.kon psoriasis A65
01-01-2008 31-12-2008 045330 : 3.kon psoriasis A65
01-01-2009 31-12-2009 045330 : 3.kon psoriasis A65
01-01-2010 31-12-2010 045330 : 3.kon psoriasis A65
01-01-2011 31-12-2011 045330 : 3.kon psoriasis A65
01-01-2012 31-12-2012 045330 : 3.kon psoriasis A65
01-01-2013 31-12-2013 045330 : 3.kon psoriasis A65
01-01-2014 31-12-2014 045330 : 3.kon psoriasis A65
01-01-2006 31-12-2006 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2007 31-12-2007 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2008 31-12-2008 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2009 31-12-2009 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2010 31-12-2010 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2011 31-12-2011 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2012 31-12-2012 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2013 31-12-2013 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2014 31-12-2014 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2015 31-12-2015 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2016 31-12-2016 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2017 31-12-2017 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2018 31-12-2018 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2019 31-12-2019 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-2020 31-12-2020 045340 : 4.kon psoriasis A65
01-01-1990 31-12-2005 045365 : Laserbehandling
01-01-1990 31-12-2005 045400 : 3 Amt35 huddiagn.
01-01-1990 31-12-2005 045401 : 1. kons. stk2 3A35
01-01-1990 31-12-2005 045402 : 2. kons. stk2 3A35
01-01-1990 31-12-2005 045403 : 3. kons. stk2 3A35
01-01-1990 31-12-2005 045404 : T. kons. stk2 3A35
01-01-1990 31-12-2005 045405 : 1. kons. stk3 3A35
01-01-2006 31-12-2006 045405 : 1. kons. stk3 3A35
01-01-2007 31-12-2007 045405 : 1. kons. stk3 §3A35
01-01-2008 31-12-2008 045405 : 1. kons. stk3 §3A35
01-01-2009 31-12-2009 045405 : 1. kons. stk3 §3A35
01-01-1990 31-12-2005 045406 : 2. kons. stk3 3A35
01-01-2006 31-12-2006 045406 : 2. kons. stk3 3A35
01-01-2007 31-12-2007 045406 : 2. kons. stk3 §3A35
01-01-2008 31-12-2008 045406 : 2. kons. stk3 §3A35
01-01-2009 31-12-2009 045406 : 2. kons. stk3 §3A35
01-01-1990 31-12-2005 045407 : 3. kons. stk3 3A35
01-01-2006 31-12-2006 045407 : 3. kons. stk3 3A35
01-01-2007 31-12-2007 045407 : 3. kons. stk3 §3A35
01-01-2008 31-12-2008 045407 : 3. kons. stk3 §3A35
01-01-2009 31-12-2009 045407 : 3. kons. stk3 §3A35
01-01-1990 31-12-2005 045408 : T. kons. stk3 3A35
01-01-2006 31-12-2006 045408 : T. kons. stk3 3A35
01-01-2007 31-12-2007 045408 : T. kons. stk3 §3A35
01-01-2008 31-12-2008 045408 : T. kons. stk3 §3A35
01-01-1990 31-12-2005 045500 : 3 aftaler i a65
01-01-1990 31-12-2005 045501 : Allergi 3A65
01-01-1990 31-12-2005 045502 : Allergi 3A65
01-01-1990 31-12-2005 045503 : Allergi 3A65
01-01-1990 31-12-2005 045504 : Allergi 3A65
01-01-1990 31-12-2005 045510 : 1. kons. 3 digi.foto
01-01-2006 31-12-2006 045510 : 1. kons. 3 digi.foto
01-01-2007 31-12-2007 045510 : 1. kons.§3 digi.foto
01-01-2008 31-12-2008 045510 : 1. kons.§3 digi.foto
01-01-2009 31-12-2009 045510 : 1. kons.§3 digi.foto
01-01-2010 31-12-2010 045510 : 1. kons.§3 digi.foto
01-01-2011 31-12-2011 045510 : 1. kons.§3 digi.foto
01-01-2012 31-12-2012 045510 : 1. kons.§3 digi.foto
01-01-2013 31-12-2013 045510 : 1. kons.§3 digi.foto
01-01-2014 31-12-2014 045510 : 1. kons.§3 digi.foto
01-01-2015 31-12-2015 045510 : 1. kons.§3 digi.foto
01-01-2016 31-12-2016 045510 : 1. kons.§3 digi.foto
01-01-2017 31-12-2017 045510 : 1. kons.§3 digi.foto
01-01-1990 31-12-2005 045511 : 2. kons. 3 digi.foto
01-01-2006 31-12-2006 045511 : 2. kons. 3 digi.foto
01-01-2008 31-12-2008 045511 : 2. kons. 3 digi.foto
01-01-2009 31-12-2009 045511 : 2. kons. 3 digi.foto
01-01-2010 31-12-2010 045511 : 2. kons. 3 digi.foto
01-01-2011 31-12-2011 045511 : 2. kons. 3 digi.foto
01-01-2012 31-12-2012 045511 : 2. kons. 3 digi.foto
01-01-2013 31-12-2013 045511 : 2. kons. 3 digi.foto
01-01-2014 31-12-2014 045511 : 2. kons. 3 digi.foto
01-01-2015 31-12-2015 045511 : 2. kons. 3 digi.foto
01-01-2016 31-12-2016 045511 : 2. kons. 3 digi.foto
01-01-2017 31-12-2017 045511 : 2. kons. 3 digi.foto
01-01-1990 31-12-2005 045512 : Sen.kons. 3 dig.foto
01-01-2009 31-12-2009 045512 : Underkæbe
01-01-2010 31-12-2010 045512 : Underkæbe
01-01-2011 31-12-2011 045512 : Underkæbe
01-01-2012 31-12-2012 045512 : Underkæbe
01-01-2013 31-12-2013 045512 : Underkæbe
01-01-2014 31-12-2014 045512 : Underkæbe
01-01-2015 31-12-2015 045512 : Underkæbe
01-01-2016 31-12-2016 045512 : Underkæbe
01-01-2017 31-12-2017 045512 : Underkæbe
01-01-1990 31-12-2005 045520 : Tlf. rådgivning
01-01-1990 31-12-2005 045600 : 3 aft. Amt15 derm.
01-01-1990 31-12-2005 045601 : 1. konsultation
01-01-2006 31-12-2006 045601 : 1. konsultation
01-01-2007 31-12-2007 045601 : 1. konsultation
01-01-2008 31-12-2008 045601 : 1. konsultation
01-01-2010 31-12-2010 045601 : 1. konsultation
01-01-2011 31-12-2011 045601 : 1. konsultation
01-01-2012 31-12-2012 045601 : 1. konsultation
01-01-2013 31-12-2013 045601 : 1. konsultation
01-01-2015 31-12-2015 045601 : 1. konsultation
01-01-2016 31-12-2016 045601 : 1. konsultation
01-01-2017 31-12-2017 045601 : 1. konsultation
01-01-1990 31-12-2005 045602 : Senere konsultation
01-01-2006 31-12-2006 045602 : Senere konsultation
01-01-2007 31-12-2007 045602 : Senere konsultation
01-01-2008 31-12-2008 045602 : Senere konsultation
01-01-2009 31-12-2009 045602 : Senere konsultation
01-01-2012 31-12-2012 045602 : Senere konsultation
01-01-2014 31-12-2014 045602 : Senere konsultation
01-01-2015 31-12-2015 045602 : Senere konsultation
01-01-2016 31-12-2016 045602 : Senere konsultation
01-01-1990 31-12-2005 045604 : Laserskud
01-01-2008 31-12-2008 045605 : 045605 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 045605 : 045605 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 045605 : 045605 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 045605 : 045605 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045605 : 045605 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045605 : 045605 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045605 : 045605 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045605 : 045605 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045605 : 045605 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045605 : 045605 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045605 : 045605 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045605 : 045605 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045606 : 045606 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 045607 : 045607 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 045607 : 045607 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 045607 : 045607 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 045607 : 045607 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045607 : 045607 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045607 : 045607 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045607 : 045607 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045607 : 045607 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045607 : 045607 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045607 : 045607 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045607 : 045607 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045608 : 045608 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 045609 : 045609 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 045610 : 045610 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 045610 : 045610 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 045610 : 045610 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 045610 : 045610 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 045610 : 045610 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 045610 : 045610 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 045610 : 045610 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 045610 : 045610 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 045610 : 045610 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 045610 : 045610 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 045610 : 045610 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 045611 : Overlæbe pr. beh.
01-01-2006 31-12-2006 045611 : Overlæbe pr. beh.
01-01-2007 31-12-2007 045611 : Overlæbe pr. beh.
01-01-2008 31-12-2008 045611 : Overlæbe pr. beh.
01-01-2016 31-12-2016 045611 : Overlæbe pr. beh.
01-01-1990 31-12-2005 045612 : Hage/Hals pr. beh.
01-01-2006 31-12-2006 045612 : Hage/Hals pr. beh.
01-01-2007 31-12-2007 045612 : Hage/Hals pr. beh.
01-01-2008 31-12-2008 045612 : Hage/Hals pr. beh.
01-01-2016 31-12-2016 045612 : Hage/Hals pr. beh.
01-01-1990 31-12-2005 045613 : Hele ansigtet pr. be
01-01-2006 31-12-2006 045613 : Hele ansigtet pr. be
01-01-2007 31-12-2007 045613 : Hele ansigtet pr. be
01-01-2008 31-12-2008 045613 : Hele ansigtet pr. be
01-01-2009 31-12-2009 045613 : Hele ansigtet pr. be
01-01-1990 31-12-2005 045614 : Ansigt+hals pr. beh
01-01-2006 31-12-2006 045614 : Ansigt+hals pr. beh
01-01-2007 31-12-2007 045614 : Ansigt+hals pr. beh
01-01-2008 31-12-2008 045614 : Ansigt+hals pr. beh
01-01-2009 31-12-2009 045614 : Ansigt+hals pr. beh
01-01-1990 31-12-2005 045615 : brystk. ifm.kønsskif
01-01-1990 31-12-2005 045700 : 3 Amt 13
01-01-1990 31-12-2005 045710 : Tolk ifm. kons. 3
01-01-1990 31-12-2005 045720 : 3 A13: Eksem-udredn
01-01-1990 31-12-2005 045721 : 1. konsultation
01-01-1990 31-12-2005 045722 : 2. konsultation
01-01-1990 31-12-2005 045723 : Senere konsultation
01-01-1990 31-12-2005 045724 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 046000 : Venero. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 046100 : Venero. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 046110 : Venero. 1. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 046120 : Venero. 2. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2006 31-12-2006 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2007 31-12-2007 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2008 31-12-2008 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2009 31-12-2009 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2010 31-12-2010 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2011 31-12-2011 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2012 31-12-2012 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2013 31-12-2013 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2014 31-12-2014 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2015 31-12-2015 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2016 31-12-2016 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2017 31-12-2017 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2018 31-12-2018 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2019 31-12-2019 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-2020 31-12-2020 046130 : Venero. Senere Kons.
01-01-1990 31-12-2005 046200 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 046201 : Venero. Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 046205 : E-mail konsultation
01-01-2010 31-12-2010 046205 : E-mail konsultation
01-01-2011 31-12-2011 046205 : E-mail konsultation
01-01-2012 31-12-2012 046205 : E-mail konsultation
01-01-2013 31-12-2013 046205 : E-mail konsultation
01-01-2014 31-12-2014 046205 : E-mail konsultation
01-01-2015 31-12-2015 046205 : E-mail konsultation
01-01-2016 31-12-2016 046205 : E-mail konsultation
01-01-2017 31-12-2017 046205 : E-mail konsultation
01-01-2018 31-12-2018 046205 : E-mail konsultation
01-01-2019 31-12-2019 046205 : E-mail konsultation
01-01-2020 31-12-2020 046205 : E-mail konsultation
01-01-1990 31-12-2005 046207 : tlf. rådg.prakt.læge
01-01-2006 31-12-2006 046207 : tlf. rådg.prakt.læge
01-01-2007 31-12-2007 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2018 31-12-2018 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2019 31-12-2019 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2020 31-12-2020 046207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 046300 : Venero. Smitteopsp.
01-01-1990 31-12-2005 046301 : Smitteopsporing
01-01-2006 31-12-2006 046301 : Smitteopsporing
01-01-2007 31-12-2007 046301 : Smitteopsporing
01-01-2008 31-12-2008 046301 : Smitteopsporing
01-01-2009 31-12-2009 046301 : Smitteopsporing
01-01-2010 31-12-2010 046301 : Smitteopsporing
01-01-2011 31-12-2011 046301 : Smitteopsporing
01-01-2012 31-12-2012 046301 : Smitteopsporing
01-01-2013 31-12-2013 046301 : Smitteopsporing
01-01-2014 31-12-2014 046301 : Smitteopsporing
01-01-2015 31-12-2015 046301 : Smitteopsporing
01-01-2016 31-12-2016 046301 : Smitteopsporing
01-01-2017 31-12-2017 046301 : Smitteopsporing
01-01-2018 31-12-2018 046301 : Smitteopsporing
01-01-2019 31-12-2019 046301 : Smitteopsporing
01-01-2020 31-12-2020 046301 : Smitteopsporing
01-01-1990 31-12-2005 047000 : Lab. Undersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 047100 : Lab. undersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 047103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2009 31-12-2009 047103 : kranium følgende
01-01-2019 31-12-2019 047110 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 047110 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 047111 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 047111 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 047112 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 047112 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 047113 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 047113 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 047114 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 047114 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 047116 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 047116 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 047118 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 047118 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 047119 : 047119 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 047136 : B-glukose (ved andet end stix)
01-01-2011 31-12-2011 047139 : 047139 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 047152 : 047152 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 047154 : ltype 7
01-01-2010 31-12-2010 047154 : ltype 7
01-01-2015 31-12-2015 047159 : 047159 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 047160 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-2010 31-12-2010 047160 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-2011 31-12-2011 047160 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-2012 31-12-2012 047160 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-2013 31-12-2013 047160 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-2014 31-12-2014 047160 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-1990 31-12-2005 047162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2006 31-12-2006 047162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2007 31-12-2007 047162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2008 31-12-2008 047162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2009 31-12-2009 047162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2010 31-12-2010 047162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2012 31-12-2012 047162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2013 31-12-2013 047162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2009 31-12-2009 047167 : U-Glukose 1
01-01-2010 31-12-2010 047167 : U-Glukose 1
01-01-2010 31-12-2010 047171 : F-parasitter og parasitæg
01-01-2011 31-12-2011 047175 : 047175 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 047175 : 047175 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 047175 : 047175 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 047175 : 047175 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 047176 : U-protein
01-01-2011 31-12-2011 047176 : U-protein
01-01-2012 31-12-2012 047176 : U-protein
01-01-2013 31-12-2013 047176 : U-protein
01-01-2014 31-12-2014 047176 : U-protein
01-01-2006 31-12-2006 047180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2007 31-12-2007 047180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2008 31-12-2008 047180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2020 31-12-2020 047180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2010 31-12-2010 047187 : S-Rheumatoid arthritis test (RAT)
01-01-2010 31-12-2010 047190 : U-Hæmoglobin, -glukose, -methylketon og -protein v
01-01-2012 31-12-2012 047190 : U-Hæmoglobin, -glukose, -methylketon og -protein v
01-01-2013 31-12-2013 047190 : U-Hæmoglobin, -glukose, -methylketon og -protein v
01-01-2016 31-12-2016 047190 : U-Hæmoglobin, -glukose, -methylketon og -protein v
01-01-1990 31-12-2005 047400 : Lab. Us. Dermato.
01-01-1990 31-12-2005 047416 : Mørkefeltsmikros. 3
01-01-2006 31-12-2006 047416 : Mørkefeltsmikros. 3
01-01-2007 31-12-2007 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2008 31-12-2008 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2009 31-12-2009 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2010 31-12-2010 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2011 31-12-2011 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2012 31-12-2012 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2013 31-12-2013 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2014 31-12-2014 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2015 31-12-2015 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2016 31-12-2016 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2017 31-12-2017 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2018 31-12-2018 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2019 31-12-2019 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-2020 31-12-2020 047416 : Mørkefeltsmikros. 5
01-01-1990 31-12-2005 047500 : Lab. Us. Dermato.
01-01-1990 31-12-2005 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2006 31-12-2006 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2007 31-12-2007 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2008 31-12-2008 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2009 31-12-2009 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2010 31-12-2010 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2011 31-12-2011 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2012 31-12-2012 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2013 31-12-2013 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2014 31-12-2014 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2015 31-12-2015 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2016 31-12-2016 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2017 31-12-2017 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2018 31-12-2018 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2019 31-12-2019 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-2020 31-12-2020 047503 : Blodprøvetagning 3
01-01-1990 31-12-2005 047510 : Mikrosk. hudsvamp 3
01-01-2006 31-12-2006 047510 : Mikrosk. hudsvamp 3
01-01-2007 31-12-2007 047510 : Mikrosk. hudsvamp 5
01-01-2008 31-12-2008 047510 : Mikrosk. hudsvamp 5
01-01-2009 31-12-2009 047510 : Mikrosk. hudsvamp 5
01-01-2010 31-12-2010 047510 : Mikrosk. hudsvamp 5
01-01-2011 31-12-2011 047510 : Mikrosk. hudsvamp 5
01-01-2012 31-12-2012 047510 : Mikrosk. hudsvamp 5
01-01-2013 31-12-2013 047510 : Mikrosk. hudsvamp 5
01-01-2014 31-12-2014 047510 : Mikrosk. hudsvamp 5
01-01-2015 31-12-2015 047510 : Mikrosk. hudsvamp 5
01-01-2016 31-12-2016 047510 : Mikrosk. hudsvamp 5
01-01-2017 31-12-2017 047510 : Mikrosk. hudsvamp 5
01-01-1990 31-12-2005 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-2006 31-12-2006 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-2007 31-12-2007 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-2008 31-12-2008 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-2009 31-12-2009 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-2010 31-12-2010 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-2011 31-12-2011 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-2012 31-12-2012 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-2013 31-12-2013 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-2014 31-12-2014 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-2015 31-12-2015 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-2016 31-12-2016 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-2017 31-12-2017 047511 : Dyrkning hudsvamp 12
01-01-1990 31-12-2005 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2006 31-12-2006 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2007 31-12-2007 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2008 31-12-2008 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2009 31-12-2009 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2010 31-12-2010 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2011 31-12-2011 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2012 31-12-2012 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2013 31-12-2013 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2014 31-12-2014 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2015 31-12-2015 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2016 31-12-2016 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2017 31-12-2017 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2018 31-12-2018 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2019 31-12-2019 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-2020 31-12-2020 047512 : Mikrosk. ufar. sek.3
01-01-1990 31-12-2005 047513 : Mikrosk. farv. sek.3
01-01-2006 31-12-2006 047513 : Mikrosk. farv. sek.3
01-01-2007 31-12-2007 047513 : Mikrosk. farv. sek.3
01-01-2008 31-12-2008 047513 : Mikrosk. farv. sek.3
01-01-2009 31-12-2009 047513 : Mikrosk. farv. sek.3
01-01-2010 31-12-2010 047513 : Mikrosk. farv. sek.3
01-01-2011 31-12-2011 047513 : Mikrosk. farv. sek.3
01-01-2012 31-12-2012 047513 : Mikrosk. farv. sek.3
01-01-2013 31-12-2013 047513 : Mikrosk. farv. sek.3
01-01-2014 31-12-2014 047513 : Mikrosk. farv. sek.3
01-01-2015 31-12-2015 047513 : Mikrosk. farv. sek.3
01-01-2016 31-12-2016 047513 : Mikrosk. farv. sek.3
01-01-1990 31-12-2005 047514 : Vaginalsekret stix 1
01-01-1990 31-12-2005 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-2006 31-12-2006 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-2007 31-12-2007 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-2008 31-12-2008 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-2009 31-12-2009 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-2010 31-12-2010 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-2011 31-12-2011 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-2012 31-12-2012 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-2013 31-12-2013 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-2014 31-12-2014 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-2015 31-12-2015 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-2016 31-12-2016 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-2017 31-12-2017 047515 : Dyrkning gærsvamp 12
01-01-1990 31-12-2005 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-2006 31-12-2006 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-2007 31-12-2007 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-2008 31-12-2008 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-2009 31-12-2009 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-2010 31-12-2010 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-2011 31-12-2011 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-2012 31-12-2012 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-2013 31-12-2013 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-2014 31-12-2014 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-2015 31-12-2015 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-2016 31-12-2016 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-2017 31-12-2017 047516 : Clamydia forsende. 1
01-01-1990 31-12-2005 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2006 31-12-2006 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2007 31-12-2007 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2008 31-12-2008 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2009 31-12-2009 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2010 31-12-2010 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2011 31-12-2011 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2012 31-12-2012 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2013 31-12-2013 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2014 31-12-2014 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2015 31-12-2015 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2016 31-12-2016 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2017 31-12-2017 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2018 31-12-2018 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2019 31-12-2019 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-2020 31-12-2020 047517 : Urin-svangersk.und.3
01-01-1990 31-12-2005 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2006 31-12-2006 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2007 31-12-2007 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2008 31-12-2008 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2009 31-12-2009 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2010 31-12-2010 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2011 31-12-2011 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2012 31-12-2012 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2013 31-12-2013 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2014 31-12-2014 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2015 31-12-2015 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2016 31-12-2016 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2017 31-12-2017 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2018 31-12-2018 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2019 31-12-2019 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-2020 31-12-2020 047562 : Gonokok forsendel. 1
01-01-1990 31-12-2005 047569 : Urin-mikroskopi 3
01-01-1990 31-12-2005 047572 : Analafskr. oxyuria 2
01-01-2006 31-12-2006 047572 : Analafskr. oxyuria 2
01-01-2007 31-12-2007 047572 : Analafskr. oxyuria 2
01-01-2009 31-12-2009 047572 : 1. Operation An
01-01-2010 31-12-2010 047572 : 1. Operation An
01-01-2011 31-12-2011 047572 : 1. Operation An
01-01-2012 31-12-2012 047572 : 1. Operation An
01-01-2013 31-12-2013 047572 : 1. Operation An
01-01-2015 31-12-2015 047572 : 1. Operation An
01-01-1990 31-12-2005 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-2006 31-12-2006 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-2007 31-12-2007 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-2008 31-12-2008 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-2009 31-12-2009 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-2010 31-12-2010 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-2011 31-12-2011 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-2012 31-12-2012 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-2013 31-12-2013 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-2014 31-12-2014 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-2015 31-12-2015 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-2016 31-12-2016 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-2017 31-12-2017 047580 : Urinprøvetag.steril4
01-01-1990 31-12-2005 047589 : Urin-dyrkning 12
01-01-2008 31-12-2008 047589 : Urin-dyrkning 12
01-01-2011 31-12-2011 047589 : Urin-dyrkning 12
01-01-1990 31-12-2005 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2006 31-12-2006 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2007 31-12-2007 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2008 31-12-2008 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2009 31-12-2009 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2010 31-12-2010 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2011 31-12-2011 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2012 31-12-2012 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2013 31-12-2013 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2014 31-12-2014 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2015 31-12-2015 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2016 31-12-2016 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2017 31-12-2017 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2018 31-12-2018 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2019 31-12-2019 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-2020 31-12-2020 047590 : Urinundersøg. stix 1
01-01-1990 31-12-2005 048000 : Profylakse
01-01-1990 31-12-2005 048100 : Undersøg. Af Gravide
01-01-1990 31-12-2005 048110 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048120 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048130 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048140 : 4.Undersøgelse
01-01-2013 31-12-2013 048140 : 4.Undersøgelse
01-01-2015 31-12-2015 048140 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048141 : Særkons. Sv.Forebyg
01-01-1990 31-12-2005 048142 : 4 Hj. Fødende 1.Uge
01-01-1990 31-12-2005 048143 : Besøg I 0-4 Km
01-01-1990 31-12-2005 048144 : Besøg II 4-8 Km
01-01-1990 31-12-2005 048145 : Besøg III 8-12 Km
01-01-1990 31-12-2005 048146 : Besøg IV 12-16 Km
01-01-1990 31-12-2005 048147 : Besøg V 16-20 Km
01-01-1990 31-12-2005 048148 : Besøg VI Over 20 Km
01-01-1990 31-12-2005 048149 : Pr. Km Ud Over 21
01-01-1990 31-12-2005 048150 : Unders.V.Vejl.9 uger
01-01-1990 31-12-2005 048151 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 048152 : Podning t. dyrkning
01-01-1990 31-12-2005 048153 : B-glukose,fotometer
01-01-1990 31-12-2005 048154 : B-glukose, stix
01-01-1990 31-12-2005 048155 : Urinundersøg., stix
01-01-1990 31-12-2005 048156 : I. Urin
01-01-1990 31-12-2005 048157 : II. Bakt.,tric. m.m.
01-01-1990 31-12-2005 048158 : III. Andet, fx. orm
01-01-1990 31-12-2005 048159 : I. Bakterier
01-01-1990 31-12-2005 048160 : 5. Hj. Fødende 9uger
01-01-1990 31-12-2005 048161 : II. Svampe
01-01-1990 31-12-2005 048162 : III. Andet
01-01-1990 31-12-2005 048170 : 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 048171 : 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 048172 : 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 048173 : Pr. påbegyndt over 3
01-01-1990 31-12-2005 048180 : Blodpr.1.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 048181 : Blodpr.2.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 048182 : Indtil 4 km.
01-01-1990 31-12-2005 048183 : Fra 4 indtil 8 km.
01-01-1990 31-12-2005 048184 : Fra 8 indtil 12 km.
01-01-1990 31-12-2005 048185 : Fra 12 indtil 16 km.
01-01-1990 31-12-2005 048186 : Fra 16 indtil 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 048187 : Udover 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 048188 : Kr/km. udover 21 km.
01-01-1990 31-12-2005 048190 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 048200 : Børneundersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 048201 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048202 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048203 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048204 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048205 : 5.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048206 : 6.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048207 : 7.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048208 : 8.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048209 : 9.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 048300 : Børnevaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 048311 : 1.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 048312 : 2.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 048313 : 3.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 048314 : HepaB vac barn 1mdr
01-01-1990 31-12-2005 048315 : HepaB vac barn 2mdr
01-01-1990 31-12-2005 048316 : HepaB vac barn 12mdr
01-01-1990 31-12-2005 048317 : Vachon HepB ej us/ko
01-01-1990 31-12-2005 048321 : 1.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 048322 : 2.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 048323 : 3.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 048331 : 1.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 048332 : 2.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 048333 : 3.Orale Poliovaccin.
01-01-2012 31-12-2012 048334 : 048334 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 048334 : 048334 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 048334 : 048334 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 048334 : 048334 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 048335 : 048335 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 048336 : 048336 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 048336 : 048336 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 048336 : 048336 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 048341 : Di-Te-Ki-Pol-vac.3md
01-01-1990 31-12-2005 048342 : Di-Te-Ki-Pol-vac.5md
01-01-1990 31-12-2005 048343 : Di-Te-Ki-Pol-vac.12m
01-01-1990 31-12-2005 048400 : Mfr-Vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 048401 : Vaccinat. Inden 2 År
01-01-1990 31-12-2005 048402 : Vaccinat. 11-12 År
01-01-1990 31-12-2005 048403 : Vaccinat. 2-10 År
01-01-1990 31-12-2005 048500 : Hib-vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 048501 : 1. Hib-vaccination
01-01-1990 31-12-2005 048502 : 2. Hib-vaccination
01-01-1990 31-12-2005 048503 : 3. Hib-vaccination
01-01-1990 31-12-2005 048603 : MFR-vaccinat. 3 år
01-01-1990 31-12-2005 048605 : MFR-vaccinat. 5 år
01-01-1990 31-12-2005 048617 : MFR-vaccinat. 17 år
01-01-1990 31-12-2005 048700 : Tillæg til vacc.hon.
01-01-1990 31-12-2005 048701 : Tillæg v. MFR-vacc.
01-01-1990 31-12-2005 048702 : Tillæg v. Hib-vacc.
01-01-1990 31-12-2005 048706 : Tillæg.vac.Di-Te-Ki
01-01-1990 31-12-2005 048900 : Profylakse Kørsel
01-01-2020 31-12-2020 048918 : 048918 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 048920 : Infl.vacc. over 65år
01-01-1990 31-12-2005 048921 : Infl.vacc. 65år hjem
01-01-1990 31-12-2005 048991 : Kørselsgodtg. I
01-01-1990 31-12-2005 048992 : Kørselsgodtg. II
01-01-1990 31-12-2005 049000 : Kørselsgodtgørelse
01-01-1990 31-12-2005 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2006 31-12-2006 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2007 31-12-2007 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2008 31-12-2008 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2009 31-12-2009 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2010 31-12-2010 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2011 31-12-2011 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2012 31-12-2012 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2013 31-12-2013 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2014 31-12-2014 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2015 31-12-2015 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2016 31-12-2016 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2017 31-12-2017 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2018 31-12-2018 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2019 31-12-2019 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2020 31-12-2020 049001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 049002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2010 31-12-2010 049002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2011 31-12-2011 049002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2012 31-12-2012 049002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2013 31-12-2013 049002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2019 31-12-2019 049002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-1990 31-12-2005 049110 : Eksem 1. konsult.
01-01-2006 31-12-2006 049110 : Eksem 1. konsult.
01-01-2013 31-12-2013 049110 : Eksem 1. konsult.
01-01-2015 31-12-2015 049110 : Eksem 1. konsult.
01-01-2016 31-12-2016 049110 : Eksem 1. konsult.
01-01-2017 31-12-2017 049110 : Eksem 1. konsult.
01-01-1990 31-12-2005 049120 : Eksem 2. konsult.
01-01-2006 31-12-2006 049120 : Eksem 2. konsult.
01-01-2013 31-12-2013 049120 : Eksem 2. konsult.
01-01-2015 31-12-2015 049120 : Eksem 2. konsult.
01-01-2016 31-12-2016 049120 : Eksem 2. konsult.
01-01-1990 31-12-2005 049130 : Eksem senere konsult
01-01-2006 31-12-2006 049130 : Eksem senere konsult
01-01-2015 31-12-2015 049130 : Eksem senere konsult
01-01-2016 31-12-2016 049130 : Eksem senere konsult
01-01-1990 31-12-2005 049201 : Eksem telefonkonsult
01-01-2013 31-12-2013 049201 : Eksem telefonkonsult
01-01-2015 31-12-2015 049201 : Eksem telefonkonsult
01-01-2016 31-12-2016 049201 : Eksem telefonkonsult
01-01-2017 31-12-2017 049201 : Eksem telefonkonsult
01-01-1990 31-12-2005 050000 : Diagnost. Radiologi
01-01-1990 31-12-2005 050100 : Kategori 1
01-01-1990 31-12-2005 050101 : Hånd
01-01-1990 31-12-2005 050105 : E-mail konsultation
01-01-1990 31-12-2005 050110 : Underarm
01-01-1990 31-12-2005 050115 : Albue
01-01-1990 31-12-2005 050120 : Fod
01-01-1990 31-12-2005 050125 : Fodled
01-01-1990 31-12-2005 050130 : Underben
01-01-1990 31-12-2005 050140 : Knæ
01-01-1990 31-12-2005 050150 : 1/4 Tandsæt
01-01-1990 31-12-2005 050161 : tillæg for tolk
01-01-1990 31-12-2005 050200 : Kategori 2
01-01-1990 31-12-2005 050201 : Kranium
01-01-1990 31-12-2005 050202 : Bihuler
01-01-1990 31-12-2005 050203 : Overkæbe
01-01-1990 31-12-2005 050204 : Underkæbe
01-01-1990 31-12-2005 050205 : tlf. rådgivning
01-01-1990 31-12-2005 050206 : Kæbeled
01-01-1990 31-12-2005 050220 : Halshvirvler
01-01-1990 31-12-2005 050221 : Hals- og Luftrør
01-01-1990 31-12-2005 050230 : Skulderl. og Overarm
01-01-1990 31-12-2005 050240 : Brysthvirvler
01-01-1990 31-12-2005 050241 : Bry.M.Lunger & Hjert
01-01-1990 31-12-2005 050250 : Lænde-& Korsbenshv
01-01-1990 31-12-2005 050260 : Haleben
01-01-1990 31-12-2005 050261 : Bækken
01-01-1990 31-12-2005 050270 : Lår og Hofteled
01-01-1990 31-12-2005 050300 : Kategori 3
01-01-1990 31-12-2005 050310 : Spiserør
01-01-1990 31-12-2005 050320 : Mave M. Tolvf.Tarm
01-01-1990 31-12-2005 050330 : Tyktarm
01-01-1990 31-12-2005 050340 : Cholecystografi
01-01-1990 31-12-2005 050350 : Alm. Urografi
01-01-1990 31-12-2005 050360 : Cystografi/kvinder
01-01-1990 31-12-2005 050370 : Funku.Rygs.I F.Rtg.U
01-01-1990 31-12-2005 050380 : Fuldst. Tandstatus
01-01-1990 31-12-2005 050390 : Sialografi
01-01-1990 31-12-2005 050400 : Kategori 4
01-01-1990 31-12-2005 050410 : Tom.A.Tindingeben
01-01-1990 31-12-2005 050420 : Tom.A. Kranium
01-01-1990 31-12-2005 050430 : Tom.A. Bihuler
01-01-1990 31-12-2005 050440 : Tom.A. Rygsøjle
01-01-1990 31-12-2005 050450 : Tom.A. Lunger & Nyro
01-01-1990 31-12-2005 050460 : Db.Kont.Uds.Tykt.Col
01-01-1990 31-12-2005 050500 : Kategori 5
01-01-1990 31-12-2005 050510 : Intravenøs Cholangio
01-01-1990 31-12-2005 050520 : Udvidet Urografi
01-01-1990 31-12-2005 050530 : Cystourethrografi/mæ
01-01-1990 31-12-2005 050540 : Hysterosalpino
01-01-1990 31-12-2005 050550 : Ud.Af Tyndtarmspas
01-01-1990 31-12-2005 050560 : Mammografi
01-01-1990 31-12-2005 051000 : Røntgenunders. Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051100 : Kategori 1 Halvt Hon
01-01-1990 31-12-2005 051101 : Hånd Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051105 : Håndled Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051110 : Underarm Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051115 : Albue Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051120 : Fod Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051125 : Fodled Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051130 : Underben Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051140 : Knæ Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051150 : 1/4 Tandsæt Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051200 : Kategori 2 Halvt Hon
01-01-1990 31-12-2005 051201 : Kranium Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051202 : Bihuler Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051203 : Overkæbe Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051204 : Underkæbe Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051205 : Tindingeben Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051206 : Kæbeled Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051220 : Halshvirvler Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051221 : Hals- og Luft. Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051230 : Skulderl. M.V. Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051240 : Brysthvirvler Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051241 : Bry.M.Lunger Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051250 : Lænde-& Korsb. Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051260 : Haleben Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051261 : Bækken Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051270 : Lår og Hoftel. Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051300 : Kategori 3 Halvt Hon
01-01-1990 31-12-2005 051320 : Mave M. Tolv.T. Halv
01-01-1990 31-12-2005 051390 : Mave M. Tolv.T. Halv
01-01-1990 31-12-2005 051400 : Kategori 4 Halvt Hon
01-01-1990 31-12-2005 051410 : Tom.A.Tindinge. Halv
01-01-1990 31-12-2005 051420 : Tom.A. Kranium Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051430 : Tom.A. Bihuler Halvt
01-01-1990 31-12-2005 051440 : Tom.A. Rygsøjle Halv
01-01-1990 31-12-2005 051450 : Tom. Lunger m.v.Halv
01-01-1990 31-12-2005 051460 : Db.Kont.Un.Tyk. Halv
01-01-1990 31-12-2005 052000 : Kategori 2
01-01-1990 31-12-2005 052100 : Kategori 2
01-01-1990 31-12-2005 052110 : Hånd/håndled
01-01-2006 31-12-2006 052110 : Hånd/håndled
01-01-2007 31-12-2007 052110 : Hånd/håndled
01-01-2008 31-12-2008 052110 : Hånd/håndled
01-01-2009 31-12-2009 052110 : Hånd/håndled
01-01-2010 31-12-2010 052110 : Hånd/håndled
01-01-2011 31-12-2011 052110 : Hånd/håndled
01-01-2012 31-12-2012 052110 : Hånd/håndled
01-01-2013 31-12-2013 052110 : Hånd/håndled
01-01-2014 31-12-2014 052110 : Hånd/håndled
01-01-2015 31-12-2015 052110 : Hånd/håndled
01-01-2016 31-12-2016 052110 : Hånd/håndled
01-01-2017 31-12-2017 052110 : Hånd/håndled
01-01-2018 31-12-2018 052110 : Hånd/håndled
01-01-2019 31-12-2019 052110 : Hånd/håndled
01-01-2020 31-12-2020 052110 : Hånd/håndled
01-01-1990 31-12-2005 052111 : Underarm
01-01-2006 31-12-2006 052111 : Underarm
01-01-2007 31-12-2007 052111 : Underarm
01-01-2008 31-12-2008 052111 : Underarm
01-01-2009 31-12-2009 052111 : Underarm
01-01-2010 31-12-2010 052111 : Underarm
01-01-2011 31-12-2011 052111 : Underarm
01-01-2012 31-12-2012 052111 : Underarm
01-01-2013 31-12-2013 052111 : Underarm
01-01-2014 31-12-2014 052111 : Underarm
01-01-2015 31-12-2015 052111 : Underarm
01-01-2016 31-12-2016 052111 : Underarm
01-01-2017 31-12-2017 052111 : Underarm
01-01-2018 31-12-2018 052111 : Underarm
01-01-2019 31-12-2019 052111 : Underarm
01-01-2020 31-12-2020 052111 : Underarm
01-01-1990 31-12-2005 052112 : Albue
01-01-2006 31-12-2006 052112 : Albue
01-01-2007 31-12-2007 052112 : Albue
01-01-2008 31-12-2008 052112 : Albue
01-01-2009 31-12-2009 052112 : Albue
01-01-2010 31-12-2010 052112 : Albue
01-01-2011 31-12-2011 052112 : Albue
01-01-2012 31-12-2012 052112 : Albue
01-01-2013 31-12-2013 052112 : Albue
01-01-2014 31-12-2014 052112 : Albue
01-01-2015 31-12-2015 052112 : Albue
01-01-2016 31-12-2016 052112 : Albue
01-01-2017 31-12-2017 052112 : Albue
01-01-2018 31-12-2018 052112 : Albue
01-01-2019 31-12-2019 052112 : Albue
01-01-2020 31-12-2020 052112 : Albue
01-01-1990 31-12-2005 052113 : Fod/fodled
01-01-2006 31-12-2006 052113 : Fod/fodled
01-01-2007 31-12-2007 052113 : Fod/fodled
01-01-2008 31-12-2008 052113 : Fod/fodled
01-01-2009 31-12-2009 052113 : Fod/fodled
01-01-2010 31-12-2010 052113 : Fod/fodled
01-01-2011 31-12-2011 052113 : Fod/fodled
01-01-2012 31-12-2012 052113 : Fod/fodled
01-01-2013 31-12-2013 052113 : Fod/fodled
01-01-2014 31-12-2014 052113 : Fod/fodled
01-01-2015 31-12-2015 052113 : Fod/fodled
01-01-2016 31-12-2016 052113 : Fod/fodled
01-01-2017 31-12-2017 052113 : Fod/fodled
01-01-2018 31-12-2018 052113 : Fod/fodled
01-01-2019 31-12-2019 052113 : Fod/fodled
01-01-2020 31-12-2020 052113 : Fod/fodled
01-01-1990 31-12-2005 052114 : Underben
01-01-2006 31-12-2006 052114 : Underben
01-01-2007 31-12-2007 052114 : Underben
01-01-2008 31-12-2008 052114 : Underben
01-01-2009 31-12-2009 052114 : Underben
01-01-2010 31-12-2010 052114 : Underben
01-01-2011 31-12-2011 052114 : Underben
01-01-2012 31-12-2012 052114 : Underben
01-01-2013 31-12-2013 052114 : Underben
01-01-2014 31-12-2014 052114 : Underben
01-01-2015 31-12-2015 052114 : Underben
01-01-2016 31-12-2016 052114 : Underben
01-01-2017 31-12-2017 052114 : Underben
01-01-2018 31-12-2018 052114 : Underben
01-01-2019 31-12-2019 052114 : Underben
01-01-2020 31-12-2020 052114 : Underben
01-01-1990 31-12-2005 052115 : Knæ
01-01-2006 31-12-2006 052115 : Knæ
01-01-2007 31-12-2007 052115 : Knæ
01-01-2008 31-12-2008 052115 : Knæ
01-01-2009 31-12-2009 052115 : Knæ
01-01-2010 31-12-2010 052115 : Knæ
01-01-2011 31-12-2011 052115 : Knæ
01-01-2012 31-12-2012 052115 : Knæ
01-01-2013 31-12-2013 052115 : Knæ
01-01-2014 31-12-2014 052115 : Knæ
01-01-2015 31-12-2015 052115 : Knæ
01-01-2016 31-12-2016 052115 : Knæ
01-01-2017 31-12-2017 052115 : Knæ
01-01-2018 31-12-2018 052115 : Knæ
01-01-2019 31-12-2019 052115 : Knæ
01-01-2020 31-12-2020 052115 : Knæ
01-01-1990 31-12-2005 052116 : 1/4 tandsæt
01-01-1990 31-12-2005 052120 : Kranium
01-01-2006 31-12-2006 052120 : Kranium
01-01-2007 31-12-2007 052120 : Kranium
01-01-2008 31-12-2008 052120 : Kranium
01-01-2009 31-12-2009 052120 : Kranium
01-01-2010 31-12-2010 052120 : Kranium
01-01-2011 31-12-2011 052120 : Kranium
01-01-2012 31-12-2012 052120 : Kranium
01-01-2013 31-12-2013 052120 : Kranium
01-01-2014 31-12-2014 052120 : Kranium
01-01-2015 31-12-2015 052120 : Kranium
01-01-2016 31-12-2016 052120 : Kranium
01-01-2017 31-12-2017 052120 : Kranium
01-01-2018 31-12-2018 052120 : Kranium
01-01-2019 31-12-2019 052120 : Kranium
01-01-2020 31-12-2020 052120 : Kranium
01-01-1990 31-12-2005 052121 : Bihuler
01-01-2006 31-12-2006 052121 : Bihuler
01-01-2007 31-12-2007 052121 : Bihuler
01-01-2008 31-12-2008 052121 : Bihuler
01-01-2009 31-12-2009 052121 : Bihuler
01-01-2010 31-12-2010 052121 : Bihuler
01-01-2011 31-12-2011 052121 : Bihuler
01-01-2012 31-12-2012 052121 : Bihuler
01-01-2013 31-12-2013 052121 : Bihuler
01-01-2014 31-12-2014 052121 : Bihuler
01-01-2015 31-12-2015 052121 : Bihuler
01-01-2016 31-12-2016 052121 : Bihuler
01-01-2017 31-12-2017 052121 : Bihuler
01-01-2018 31-12-2018 052121 : Bihuler
01-01-2019 31-12-2019 052121 : Bihuler
01-01-2020 31-12-2020 052121 : Bihuler
01-01-1990 31-12-2005 052122 : Overkæbe
01-01-2006 31-12-2006 052122 : Overkæbe
01-01-2007 31-12-2007 052122 : Overkæbe
01-01-2008 31-12-2008 052122 : Overkæbe
01-01-2009 31-12-2009 052122 : Overkæbe
01-01-2010 31-12-2010 052122 : Overkæbe
01-01-2011 31-12-2011 052122 : Overkæbe
01-01-2012 31-12-2012 052122 : Overkæbe
01-01-2013 31-12-2013 052122 : Overkæbe
01-01-2014 31-12-2014 052122 : Overkæbe
01-01-2015 31-12-2015 052122 : Overkæbe
01-01-2016 31-12-2016 052122 : Overkæbe
01-01-2017 31-12-2017 052122 : Overkæbe
01-01-2018 31-12-2018 052122 : Overkæbe
01-01-1990 31-12-2005 052123 : Underkæbe
01-01-2006 31-12-2006 052123 : Underkæbe
01-01-2007 31-12-2007 052123 : Underkæbe
01-01-2009 31-12-2009 052123 : Tumorfjern. Ma. 1.An
01-01-2010 31-12-2010 052123 : Tumorfjern. Ma. 1.An
01-01-2011 31-12-2011 052123 : Tumorfjern. Ma. 1.An
01-01-2012 31-12-2012 052123 : Tumorfjern. Ma. 1.An
01-01-2013 31-12-2013 052123 : Tumorfjern. Ma. 1.An
01-01-2014 31-12-2014 052123 : Tumorfjern. Ma. 1.An
01-01-2015 31-12-2015 052123 : Tumorfjern. Ma. 1.An
01-01-2016 31-12-2016 052123 : Tumorfjern. Ma. 1.An
01-01-2017 31-12-2017 052123 : Tumorfjern. Ma. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 052124 : Kæbeled
01-01-2006 31-12-2006 052124 : Kæbeled
01-01-2007 31-12-2007 052124 : Kæbeled
01-01-2008 31-12-2008 052124 : Kæbeled
01-01-2009 31-12-2009 052124 : Kæbeled
01-01-2010 31-12-2010 052124 : Kæbeled
01-01-2011 31-12-2011 052124 : Kæbeled
01-01-2012 31-12-2012 052124 : Kæbeled
01-01-2013 31-12-2013 052124 : Kæbeled
01-01-2014 31-12-2014 052124 : Kæbeled
01-01-2015 31-12-2015 052124 : Kæbeled
01-01-2016 31-12-2016 052124 : Kæbeled
01-01-2017 31-12-2017 052124 : Kæbeled
01-01-2018 31-12-2018 052124 : Kæbeled
01-01-2019 31-12-2019 052124 : Kæbeled
01-01-2020 31-12-2020 052124 : Kæbeled
01-01-1990 31-12-2005 052125 : Skulderled og overar
01-01-2006 31-12-2006 052125 : Skulderled og overar
01-01-2007 31-12-2007 052125 : Skulderled og overar
01-01-2008 31-12-2008 052125 : Skulderled og overar
01-01-2009 31-12-2009 052125 : Skulderled og overar
01-01-2010 31-12-2010 052125 : Skulderled og overar
01-01-2011 31-12-2011 052125 : Skulderled og overar
01-01-2012 31-12-2012 052125 : Skulderled og overar
01-01-2013 31-12-2013 052125 : Skulderled og overar
01-01-2014 31-12-2014 052125 : Skulderled og overar
01-01-2015 31-12-2015 052125 : Skulderled og overar
01-01-2016 31-12-2016 052125 : Skulderled og overar
01-01-2017 31-12-2017 052125 : Skulderled og overar
01-01-2018 31-12-2018 052125 : Skulderled og overar
01-01-2019 31-12-2019 052125 : Skulderled og overar
01-01-2020 31-12-2020 052125 : Skulderled og overar
01-01-1990 31-12-2005 052126 : Halshvirvler
01-01-2006 31-12-2006 052126 : Halshvirvler
01-01-2007 31-12-2007 052126 : Halshvirvler
01-01-2008 31-12-2008 052126 : Halshvirvler
01-01-2009 31-12-2009 052126 : Halshvirvler
01-01-2010 31-12-2010 052126 : Halshvirvler
01-01-2011 31-12-2011 052126 : Halshvirvler
01-01-2012 31-12-2012 052126 : Halshvirvler
01-01-2013 31-12-2013 052126 : Halshvirvler
01-01-2014 31-12-2014 052126 : Halshvirvler
01-01-2015 31-12-2015 052126 : Halshvirvler
01-01-2016 31-12-2016 052126 : Halshvirvler
01-01-2017 31-12-2017 052126 : Halshvirvler
01-01-2018 31-12-2018 052126 : Halshvirvler
01-01-2019 31-12-2019 052126 : Halshvirvler
01-01-2020 31-12-2020 052126 : Halshvirvler
01-01-1990 31-12-2005 052127 : Brysthvirvler
01-01-2006 31-12-2006 052127 : Brysthvirvler
01-01-2007 31-12-2007 052127 : Brysthvirvler
01-01-2008 31-12-2008 052127 : Brysthvirvler
01-01-2009 31-12-2009 052127 : Brysthvirvler
01-01-2010 31-12-2010 052127 : Brysthvirvler
01-01-2011 31-12-2011 052127 : Brysthvirvler
01-01-2012 31-12-2012 052127 : Brysthvirvler
01-01-2013 31-12-2013 052127 : Brysthvirvler
01-01-2014 31-12-2014 052127 : Brysthvirvler
01-01-2015 31-12-2015 052127 : Brysthvirvler
01-01-2016 31-12-2016 052127 : Brysthvirvler
01-01-2017 31-12-2017 052127 : Brysthvirvler
01-01-2018 31-12-2018 052127 : Brysthvirvler
01-01-2019 31-12-2019 052127 : Brysthvirvler
01-01-2020 31-12-2020 052127 : Brysthvirvler
01-01-1990 31-12-2005 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2006 31-12-2006 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2007 31-12-2007 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2008 31-12-2008 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2009 31-12-2009 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2010 31-12-2010 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2011 31-12-2011 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2012 31-12-2012 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2013 31-12-2013 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2014 31-12-2014 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2015 31-12-2015 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2016 31-12-2016 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2017 31-12-2017 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2018 31-12-2018 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2019 31-12-2019 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-2020 31-12-2020 052128 : Lænde og korsbenshv.
01-01-1990 31-12-2005 052129 : Haleben
01-01-2006 31-12-2006 052129 : Haleben
01-01-2007 31-12-2007 052129 : Haleben
01-01-2008 31-12-2008 052129 : Haleben
01-01-2009 31-12-2009 052129 : Haleben
01-01-2010 31-12-2010 052129 : Haleben
01-01-2011 31-12-2011 052129 : Haleben
01-01-2012 31-12-2012 052129 : Haleben
01-01-2013 31-12-2013 052129 : Haleben
01-01-2014 31-12-2014 052129 : Haleben
01-01-2015 31-12-2015 052129 : Haleben
01-01-2016 31-12-2016 052129 : Haleben
01-01-2017 31-12-2017 052129 : Haleben
01-01-2018 31-12-2018 052129 : Haleben
01-01-2019 31-12-2019 052129 : Haleben
01-01-2020 31-12-2020 052129 : Haleben
01-01-1990 31-12-2005 052130 : Bækken
01-01-2006 31-12-2006 052130 : Bækken
01-01-2007 31-12-2007 052130 : Bækken
01-01-2008 31-12-2008 052130 : Bækken
01-01-2009 31-12-2009 052130 : Bækken
01-01-2010 31-12-2010 052130 : Bækken
01-01-2011 31-12-2011 052130 : Bækken
01-01-2012 31-12-2012 052130 : Bækken
01-01-2013 31-12-2013 052130 : Bækken
01-01-2014 31-12-2014 052130 : Bækken
01-01-2015 31-12-2015 052130 : Bækken
01-01-2016 31-12-2016 052130 : Bækken
01-01-2017 31-12-2017 052130 : Bækken
01-01-2018 31-12-2018 052130 : Bækken
01-01-2019 31-12-2019 052130 : Bækken
01-01-2020 31-12-2020 052130 : Bækken
01-01-1990 31-12-2005 052131 : Lår og hofteled
01-01-2006 31-12-2006 052131 : Lår og hofteled
01-01-2007 31-12-2007 052131 : Lår og hofteled
01-01-2008 31-12-2008 052131 : Lår og hofteled
01-01-2009 31-12-2009 052131 : Lår og hofteled
01-01-2010 31-12-2010 052131 : Lår og hofteled
01-01-2011 31-12-2011 052131 : Lår og hofteled
01-01-2012 31-12-2012 052131 : Lår og hofteled
01-01-2013 31-12-2013 052131 : Lår og hofteled
01-01-2014 31-12-2014 052131 : Lår og hofteled
01-01-2015 31-12-2015 052131 : Lår og hofteled
01-01-2016 31-12-2016 052131 : Lår og hofteled
01-01-2017 31-12-2017 052131 : Lår og hofteled
01-01-2018 31-12-2018 052131 : Lår og hofteled
01-01-2019 31-12-2019 052131 : Lår og hofteled
01-01-2020 31-12-2020 052131 : Lår og hofteled
01-01-1990 31-12-2005 052132 : Trachea
01-01-2006 31-12-2006 052132 : Trachea
01-01-2007 31-12-2007 052132 : Trachea
01-01-2008 31-12-2008 052132 : Trachea
01-01-2009 31-12-2009 052132 : Trachea
01-01-2010 31-12-2010 052132 : Trachea
01-01-2011 31-12-2011 052132 : Trachea
01-01-2012 31-12-2012 052132 : Trachea
01-01-2013 31-12-2013 052132 : Trachea
01-01-2014 31-12-2014 052132 : Trachea
01-01-2015 31-12-2015 052132 : Trachea
01-01-2016 31-12-2016 052132 : Trachea
01-01-2017 31-12-2017 052132 : Trachea
01-01-2018 31-12-2018 052132 : Trachea
01-01-1990 31-12-2005 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2006 31-12-2006 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2007 31-12-2007 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2008 31-12-2008 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2009 31-12-2009 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2010 31-12-2010 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2011 31-12-2011 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2012 31-12-2012 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2013 31-12-2013 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2014 31-12-2014 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2015 31-12-2015 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2016 31-12-2016 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2017 31-12-2017 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2018 31-12-2018 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2019 31-12-2019 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-2020 31-12-2020 052133 : Brystk.m.lung./hjert
01-01-1990 31-12-2005 052134 : Belast.us af led
01-01-2006 31-12-2006 052134 : Belast.us af led
01-01-2007 31-12-2007 052134 : Belast.us af led
01-01-2008 31-12-2008 052134 : Belast.us af led
01-01-2009 31-12-2009 052134 : Belast.us af led
01-01-2010 31-12-2010 052134 : Belast.us af led
01-01-2011 31-12-2011 052134 : Belast.us af led
01-01-2012 31-12-2012 052134 : Belast.us af led
01-01-2013 31-12-2013 052134 : Belast.us af led
01-01-2014 31-12-2014 052134 : Belast.us af led
01-01-2015 31-12-2015 052134 : Belast.us af led
01-01-2016 31-12-2016 052134 : Belast.us af led
01-01-2017 31-12-2017 052134 : Belast.us af led
01-01-2018 31-12-2018 052134 : Belast.us af led
01-01-2019 31-12-2019 052134 : Belast.us af led
01-01-2019 31-12-2019 052135 : Røntgenundersøgelse af ansigtsskelet
01-01-2020 31-12-2020 052135 : Røntgenundersøgelse af ansigtsskelet
01-01-1990 31-12-2005 052140 : Spiserør
01-01-2006 31-12-2006 052140 : Spiserør
01-01-1990 31-12-2005 052141 : Mave m. tolvfing.tar
01-01-1990 31-12-2005 052142 : Tyktarm
01-01-1990 31-12-2005 052143 : Cystografi kvinder
01-01-1990 31-12-2005 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2006 31-12-2006 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2007 31-12-2007 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2008 31-12-2008 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2009 31-12-2009 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2010 31-12-2010 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2011 31-12-2011 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2012 31-12-2012 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2013 31-12-2013 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2014 31-12-2014 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2015 31-12-2015 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2016 31-12-2016 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2017 31-12-2017 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2018 31-12-2018 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-2019 31-12-2019 052144 : Funkt.us.rygsøjle if
01-01-1990 31-12-2005 052145 : Fuldst. tandstatus
01-01-1990 31-12-2005 052150 : Galdeblære
01-01-2007 31-12-2007 052150 : Galdeblære
01-01-2013 31-12-2013 052150 : Galdeblære
01-01-1990 31-12-2005 052151 : Nyrer
01-01-2006 31-12-2006 052151 : Nyrer
01-01-2007 31-12-2007 052151 : Nyrer
01-01-2008 31-12-2008 052151 : Nyrer
01-01-2009 31-12-2009 052151 : Nyrer
01-01-2010 31-12-2010 052151 : Nyrer
01-01-2011 31-12-2011 052151 : Nyrer
01-01-2012 31-12-2012 052151 : Nyrer
01-01-2013 31-12-2013 052151 : Nyrer
01-01-2014 31-12-2014 052151 : Nyrer
01-01-2015 31-12-2015 052151 : Nyrer
01-01-2016 31-12-2016 052151 : Nyrer
01-01-2017 31-12-2017 052151 : Nyrer
01-01-2018 31-12-2018 052151 : Nyrer
01-01-2019 31-12-2019 052151 : Nyrer
01-01-2020 31-12-2020 052151 : Nyrer
01-01-1990 31-12-2005 052152 : Hals
01-01-2006 31-12-2006 052152 : Hals
01-01-2007 31-12-2007 052152 : Hals
01-01-2008 31-12-2008 052152 : Hals
01-01-2009 31-12-2009 052152 : Hals
01-01-2010 31-12-2010 052152 : Hals
01-01-2011 31-12-2011 052152 : Hals
01-01-2012 31-12-2012 052152 : Hals
01-01-2013 31-12-2013 052152 : Hals
01-01-2014 31-12-2014 052152 : Hals
01-01-2015 31-12-2015 052152 : Hals
01-01-2016 31-12-2016 052152 : Hals
01-01-2017 31-12-2017 052152 : Hals
01-01-2018 31-12-2018 052152 : Hals
01-01-2019 31-12-2019 052152 : Hals
01-01-2020 31-12-2020 052152 : Hals
01-01-1990 31-12-2005 052153 : Mammae
01-01-2006 31-12-2006 052153 : Mammae
01-01-2007 31-12-2007 052153 : Mammae
01-01-2008 31-12-2008 052153 : Mammae
01-01-2009 31-12-2009 052153 : Mammae
01-01-2010 31-12-2010 052153 : Mammae
01-01-2011 31-12-2011 052153 : Mammae
01-01-2012 31-12-2012 052153 : Mammae
01-01-2013 31-12-2013 052153 : Mammae
01-01-2014 31-12-2014 052153 : Mammae
01-01-2015 31-12-2015 052153 : Mammae
01-01-1990 31-12-2005 052154 : Testes
01-01-2006 31-12-2006 052154 : Testes
01-01-2007 31-12-2007 052154 : Testes
01-01-2008 31-12-2008 052154 : Testes
01-01-2009 31-12-2009 052154 : Testes
01-01-2010 31-12-2010 052154 : Testes
01-01-2011 31-12-2011 052154 : Testes
01-01-2012 31-12-2012 052154 : Testes
01-01-2013 31-12-2013 052154 : Testes
01-01-2014 31-12-2014 052154 : Testes
01-01-2015 31-12-2015 052154 : Testes
01-01-2016 31-12-2016 052154 : Testes
01-01-2017 31-12-2017 052154 : Testes
01-01-2018 31-12-2018 052154 : Testes
01-01-2019 31-12-2019 052154 : Testes
01-01-2020 31-12-2020 052154 : Testes
01-01-1990 31-12-2005 052155 : Ekstremiteter
01-01-2006 31-12-2006 052155 : Ekstremiteter
01-01-2007 31-12-2007 052155 : Ekstremiteter
01-01-2008 31-12-2008 052155 : Ekstremiteter
01-01-2009 31-12-2009 052155 : Ekstremiteter
01-01-2010 31-12-2010 052155 : Ekstremiteter
01-01-2011 31-12-2011 052155 : Ekstremiteter
01-01-2012 31-12-2012 052155 : Ekstremiteter
01-01-2013 31-12-2013 052155 : Ekstremiteter
01-01-2014 31-12-2014 052155 : Ekstremiteter
01-01-2015 31-12-2015 052155 : Ekstremiteter
01-01-2016 31-12-2016 052155 : Ekstremiteter
01-01-2017 31-12-2017 052155 : Ekstremiteter
01-01-2018 31-12-2018 052155 : Ekstremiteter
01-01-2019 31-12-2019 052155 : Ekstremiteter
01-01-2020 31-12-2020 052155 : Ekstremiteter
01-01-2018 31-12-2018 052156 : 052156 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 052156 : 052156 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 052156 : 052156 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 052160 : Øvre abdomen
01-01-2006 31-12-2006 052160 : Øvre abdomen
01-01-2007 31-12-2007 052160 : Øvre abdomen
01-01-2008 31-12-2008 052160 : Øvre abdomen
01-01-2009 31-12-2009 052160 : Øvre abdomen
01-01-2010 31-12-2010 052160 : Øvre abdomen
01-01-2011 31-12-2011 052160 : Øvre abdomen
01-01-2012 31-12-2012 052160 : Øvre abdomen
01-01-2013 31-12-2013 052160 : Øvre abdomen
01-01-2014 31-12-2014 052160 : Øvre abdomen
01-01-2015 31-12-2015 052160 : Øvre abdomen
01-01-2016 31-12-2016 052160 : Øvre abdomen
01-01-2017 31-12-2017 052160 : Øvre abdomen
01-01-2018 31-12-2018 052160 : Øvre abdomen
01-01-2019 31-12-2019 052160 : Øvre abdomen
01-01-2020 31-12-2020 052160 : Øvre abdomen
01-01-1990 31-12-2005 052161 : Nedre abdomen
01-01-2006 31-12-2006 052161 : Nedre abdomen
01-01-2007 31-12-2007 052161 : Nedre abdomen
01-01-1990 31-12-2005 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2006 31-12-2006 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2007 31-12-2007 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2008 31-12-2008 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2009 31-12-2009 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2010 31-12-2010 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2011 31-12-2011 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2012 31-12-2012 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2013 31-12-2013 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2014 31-12-2014 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2015 31-12-2015 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2016 31-12-2016 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2017 31-12-2017 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2018 31-12-2018 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2019 31-12-2019 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-2020 31-12-2020 052162 : Nedre abdomen, blære
01-01-1990 31-12-2005 052163 : Fejltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052163 : Fejltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052163 : 052163 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 052170 : Tomografi tindingben
01-01-1990 31-12-2005 052171 : Tomografi kranium
01-01-1990 31-12-2005 052172 : Tomografi bihule
01-01-1990 31-12-2005 052173 : Tomografi rygsøjle
01-01-1990 31-12-2005 052174 : Tomografi lunger
01-01-1990 31-12-2005 052175 : Tomografi nyrer
01-01-1990 31-12-2005 052180 : Db.kontr.us.tyktarm
01-01-2006 31-12-2006 052180 : Db.kontr.us.tyktarm
01-01-1990 31-12-2005 052181 : Cystourethrografi m.
01-01-1990 31-12-2005 052182 : Us. tyndtarmspassage
01-01-1990 31-12-2005 052183 : Alm. urografi
01-01-1990 31-12-2005 052184 : Sialografi
01-01-1990 31-12-2005 052185 : Udv.urologi m. klarl
01-01-1990 31-12-2005 052186 : Hystero-salpingograf
01-01-2006 31-12-2006 052186 : Hystero-salpingograf
01-01-1990 31-12-2005 052187 : Phlebografi
01-01-1990 31-12-2005 052210 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052210 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2008 31-12-2008 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2009 31-12-2009 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2010 31-12-2010 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2011 31-12-2011 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2012 31-12-2012 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2013 31-12-2013 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2014 31-12-2014 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2015 31-12-2015 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2016 31-12-2016 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2017 31-12-2017 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2018 31-12-2018 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2019 31-12-2019 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-2020 31-12-2020 052210 : Hånd/håndled følgende
01-01-1990 31-12-2005 052211 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052211 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052211 : Underarm følgende
01-01-2008 31-12-2008 052211 : Underarm følgende
01-01-2009 31-12-2009 052211 : Underarm følgende
01-01-2010 31-12-2010 052211 : Underarm følgende
01-01-2011 31-12-2011 052211 : Underarm følgende
01-01-2012 31-12-2012 052211 : Underarm følgende
01-01-2013 31-12-2013 052211 : Underarm følgende
01-01-2014 31-12-2014 052211 : Underarm følgende
01-01-2015 31-12-2015 052211 : Underarm følgende
01-01-2016 31-12-2016 052211 : Underarm følgende
01-01-2017 31-12-2017 052211 : Underarm følgende
01-01-2018 31-12-2018 052211 : Underarm følgende
01-01-2019 31-12-2019 052211 : Underarm følgende
01-01-2020 31-12-2020 052211 : Underarm følgende
01-01-1990 31-12-2005 052212 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052212 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052212 : Albue følgende
01-01-2008 31-12-2008 052212 : Albue følgende
01-01-2009 31-12-2009 052212 : Albue følgende
01-01-2010 31-12-2010 052212 : Albue følgende
01-01-2011 31-12-2011 052212 : Albue følgende
01-01-2012 31-12-2012 052212 : Albue følgende
01-01-2013 31-12-2013 052212 : Albue følgende
01-01-2014 31-12-2014 052212 : Albue følgende
01-01-2015 31-12-2015 052212 : Albue følgende
01-01-2016 31-12-2016 052212 : Albue følgende
01-01-2017 31-12-2017 052212 : Albue følgende
01-01-2018 31-12-2018 052212 : Albue følgende
01-01-2019 31-12-2019 052212 : Albue følgende
01-01-2020 31-12-2020 052212 : Albue følgende
01-01-1990 31-12-2005 052213 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052213 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2008 31-12-2008 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2009 31-12-2009 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2010 31-12-2010 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2011 31-12-2011 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2012 31-12-2012 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2013 31-12-2013 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2014 31-12-2014 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2015 31-12-2015 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2016 31-12-2016 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2017 31-12-2017 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2018 31-12-2018 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2019 31-12-2019 052213 : fod/fodled følgende
01-01-2020 31-12-2020 052213 : fod/fodled følgende
01-01-1990 31-12-2005 052214 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052214 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052214 : underben følgende
01-01-2008 31-12-2008 052214 : underben følgende
01-01-2009 31-12-2009 052214 : underben følgende
01-01-2010 31-12-2010 052214 : underben følgende
01-01-2011 31-12-2011 052214 : underben følgende
01-01-2012 31-12-2012 052214 : underben følgende
01-01-2013 31-12-2013 052214 : underben følgende
01-01-2014 31-12-2014 052214 : underben følgende
01-01-2015 31-12-2015 052214 : underben følgende
01-01-2016 31-12-2016 052214 : underben følgende
01-01-2017 31-12-2017 052214 : underben følgende
01-01-2018 31-12-2018 052214 : underben følgende
01-01-2019 31-12-2019 052214 : underben følgende
01-01-2020 31-12-2020 052214 : underben følgende
01-01-1990 31-12-2005 052215 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052215 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052215 : knæ følgende
01-01-2008 31-12-2008 052215 : knæ følgende
01-01-2009 31-12-2009 052215 : knæ følgende
01-01-2010 31-12-2010 052215 : knæ følgende
01-01-2011 31-12-2011 052215 : knæ følgende
01-01-2012 31-12-2012 052215 : knæ følgende
01-01-2013 31-12-2013 052215 : knæ følgende
01-01-2014 31-12-2014 052215 : knæ følgende
01-01-2015 31-12-2015 052215 : knæ følgende
01-01-2016 31-12-2016 052215 : knæ følgende
01-01-2017 31-12-2017 052215 : knæ følgende
01-01-2018 31-12-2018 052215 : knæ følgende
01-01-2019 31-12-2019 052215 : knæ følgende
01-01-2020 31-12-2020 052215 : knæ følgende
01-01-2007 31-12-2007 052220 : kranium følgende
01-01-2009 31-12-2009 052220 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2010 31-12-2010 052220 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2011 31-12-2011 052220 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2013 31-12-2013 052220 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2017 31-12-2017 052220 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2020 31-12-2020 052220 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-1990 31-12-2005 052221 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052221 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052221 : bihuller følgende
01-01-2008 31-12-2008 052221 : bihuller følgende
01-01-2009 31-12-2009 052221 : bihuller følgende
01-01-2010 31-12-2010 052221 : bihuller følgende
01-01-2011 31-12-2011 052221 : bihuller følgende
01-01-2012 31-12-2012 052221 : bihuller følgende
01-01-2013 31-12-2013 052221 : bihuller følgende
01-01-2014 31-12-2014 052221 : bihuller følgende
01-01-2015 31-12-2015 052221 : bihuller følgende
01-01-2017 31-12-2017 052221 : bihuller følgende
01-01-2019 31-12-2019 052221 : bihuller følgende
01-01-1990 31-12-2005 052222 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052222 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052222 : overkæbe følgende
01-01-2008 31-12-2008 052222 : overkæbe følgende
01-01-2009 31-12-2009 052222 : overkæbe følgende
01-01-2010 31-12-2010 052222 : overkæbe følgende
01-01-2012 31-12-2012 052222 : overkæbe følgende
01-01-2013 31-12-2013 052222 : overkæbe følgende
01-01-2014 31-12-2014 052222 : overkæbe følgende
01-01-2015 31-12-2015 052222 : overkæbe følgende
01-01-2017 31-12-2017 052222 : overkæbe følgende
01-01-2006 31-12-2006 052223 : Røntgenus. underkæbe
01-01-2010 31-12-2010 052223 : Røntgenus. underkæbe
01-01-2012 31-12-2012 052223 : Røntgenus. underkæbe
01-01-2013 31-12-2013 052223 : Røntgenus. underkæbe
01-01-2014 31-12-2014 052223 : Røntgenus. underkæbe
01-01-2015 31-12-2015 052223 : Røntgenus. underkæbe
01-01-2016 31-12-2016 052223 : Røntgenus. underkæbe
01-01-1990 31-12-2005 052224 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052224 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052224 : kæbeled følgende
01-01-2008 31-12-2008 052224 : kæbeled følgende
01-01-2009 31-12-2009 052224 : kæbeled følgende
01-01-2010 31-12-2010 052224 : kæbeled følgende
01-01-2011 31-12-2011 052224 : kæbeled følgende
01-01-2012 31-12-2012 052224 : kæbeled følgende
01-01-2013 31-12-2013 052224 : kæbeled følgende
01-01-2014 31-12-2014 052224 : kæbeled følgende
01-01-2015 31-12-2015 052224 : kæbeled følgende
01-01-2016 31-12-2016 052224 : kæbeled følgende
01-01-2017 31-12-2017 052224 : kæbeled følgende
01-01-2018 31-12-2018 052224 : kæbeled følgende
01-01-2019 31-12-2019 052224 : kæbeled følgende
01-01-2020 31-12-2020 052224 : kæbeled følgende
01-01-1990 31-12-2005 052225 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052225 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2008 31-12-2008 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2009 31-12-2009 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2010 31-12-2010 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2011 31-12-2011 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2012 31-12-2012 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2013 31-12-2013 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2014 31-12-2014 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2015 31-12-2015 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2016 31-12-2016 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2017 31-12-2017 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2018 31-12-2018 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2019 31-12-2019 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-2020 31-12-2020 052225 : skulderled og overarm følgende
01-01-1990 31-12-2005 052226 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052226 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052226 : halshvivler følgende
01-01-2008 31-12-2008 052226 : halshvivler følgende
01-01-2009 31-12-2009 052226 : halshvivler følgende
01-01-2010 31-12-2010 052226 : halshvivler følgende
01-01-2011 31-12-2011 052226 : halshvivler følgende
01-01-2012 31-12-2012 052226 : halshvivler følgende
01-01-2013 31-12-2013 052226 : halshvivler følgende
01-01-2014 31-12-2014 052226 : halshvivler følgende
01-01-2015 31-12-2015 052226 : halshvivler følgende
01-01-2016 31-12-2016 052226 : halshvivler følgende
01-01-2017 31-12-2017 052226 : halshvivler følgende
01-01-2018 31-12-2018 052226 : halshvivler følgende
01-01-2019 31-12-2019 052226 : halshvivler følgende
01-01-2020 31-12-2020 052226 : halshvivler følgende
01-01-1990 31-12-2005 052227 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052227 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2008 31-12-2008 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2009 31-12-2009 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2010 31-12-2010 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2011 31-12-2011 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2012 31-12-2012 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2013 31-12-2013 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2014 31-12-2014 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2015 31-12-2015 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2016 31-12-2016 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2017 31-12-2017 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2018 31-12-2018 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2019 31-12-2019 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-2020 31-12-2020 052227 : brysthvirvler følgende
01-01-1990 31-12-2005 052228 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052228 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2008 31-12-2008 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2009 31-12-2009 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2010 31-12-2010 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2011 31-12-2011 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2012 31-12-2012 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2013 31-12-2013 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2014 31-12-2014 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2015 31-12-2015 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2016 31-12-2016 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2017 31-12-2017 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2018 31-12-2018 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2019 31-12-2019 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-2020 31-12-2020 052228 : lænde og korsbenshvirvler følgende
01-01-1990 31-12-2005 052229 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052229 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052229 : haleben følgende
01-01-2008 31-12-2008 052229 : haleben følgende
01-01-2009 31-12-2009 052229 : haleben følgende
01-01-2010 31-12-2010 052229 : haleben følgende
01-01-2011 31-12-2011 052229 : haleben følgende
01-01-2012 31-12-2012 052229 : haleben følgende
01-01-2013 31-12-2013 052229 : haleben følgende
01-01-2014 31-12-2014 052229 : haleben følgende
01-01-2015 31-12-2015 052229 : haleben følgende
01-01-2016 31-12-2016 052229 : haleben følgende
01-01-2017 31-12-2017 052229 : haleben følgende
01-01-2018 31-12-2018 052229 : haleben følgende
01-01-2019 31-12-2019 052229 : haleben følgende
01-01-2020 31-12-2020 052229 : haleben følgende
01-01-1990 31-12-2005 052230 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052230 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052230 : bækken følgende
01-01-2008 31-12-2008 052230 : bækken følgende
01-01-2009 31-12-2009 052230 : bækken følgende
01-01-2010 31-12-2010 052230 : bækken følgende
01-01-2011 31-12-2011 052230 : bækken følgende
01-01-2012 31-12-2012 052230 : bækken følgende
01-01-2013 31-12-2013 052230 : bækken følgende
01-01-2014 31-12-2014 052230 : bækken følgende
01-01-2015 31-12-2015 052230 : bækken følgende
01-01-2016 31-12-2016 052230 : bækken følgende
01-01-2017 31-12-2017 052230 : bækken følgende
01-01-2018 31-12-2018 052230 : bækken følgende
01-01-2019 31-12-2019 052230 : bækken følgende
01-01-2020 31-12-2020 052230 : bækken følgende
01-01-1990 31-12-2005 052231 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052231 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2008 31-12-2008 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2009 31-12-2009 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2010 31-12-2010 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2011 31-12-2011 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2012 31-12-2012 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2013 31-12-2013 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2014 31-12-2014 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2015 31-12-2015 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2016 31-12-2016 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2017 31-12-2017 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2018 31-12-2018 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2019 31-12-2019 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-2020 31-12-2020 052231 : lår og hofteled følgende
01-01-1990 31-12-2005 052232 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052232 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052232 : trachea følgende
01-01-2008 31-12-2008 052232 : trachea følgende
01-01-2009 31-12-2009 052232 : trachea følgende
01-01-2010 31-12-2010 052232 : trachea følgende
01-01-2011 31-12-2011 052232 : trachea følgende
01-01-2012 31-12-2012 052232 : trachea følgende
01-01-2013 31-12-2013 052232 : trachea følgende
01-01-2014 31-12-2014 052232 : trachea følgende
01-01-2015 31-12-2015 052232 : trachea følgende
01-01-1990 31-12-2005 052233 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052233 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2008 31-12-2008 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2009 31-12-2009 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2010 31-12-2010 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2011 31-12-2011 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2012 31-12-2012 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2013 31-12-2013 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2014 31-12-2014 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2015 31-12-2015 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2016 31-12-2016 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2017 31-12-2017 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2018 31-12-2018 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2019 31-12-2019 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-2020 31-12-2020 052233 : brystkasse med lunger og hjerte følgende
01-01-1990 31-12-2005 052234 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052234 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2008 31-12-2008 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2009 31-12-2009 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2010 31-12-2010 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2011 31-12-2011 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2012 31-12-2012 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2013 31-12-2013 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2014 31-12-2014 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2015 31-12-2015 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2016 31-12-2016 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2017 31-12-2017 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2018 31-12-2018 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2019 31-12-2019 052234 : belastningsund. af led følgende
01-01-2020 31-12-2020 052235 : 052235 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 052241 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052244 : Funktionsu. af rygsøjle
01-01-2007 31-12-2007 052244 : funktionsu. af rygsøjle følgende
01-01-2008 31-12-2008 052244 : funktionsu. af rygsøjle følgende
01-01-2009 31-12-2009 052244 : funktionsu. af rygsøjle følgende
01-01-2010 31-12-2010 052244 : funktionsu. af rygsøjle følgende
01-01-2011 31-12-2011 052244 : funktionsu. af rygsøjle følgende
01-01-2012 31-12-2012 052244 : funktionsu. af rygsøjle følgende
01-01-2014 31-12-2014 052244 : funktionsu. af rygsøjle følgende
01-01-2015 31-12-2015 052244 : funktionsu. af rygsøjle følgende
01-01-2016 31-12-2016 052244 : funktionsu. af rygsøjle følgende
01-01-2017 31-12-2017 052244 : funktionsu. af rygsøjle følgende
01-01-2018 31-12-2018 052244 : funktionsu. af rygsøjle følgende
01-01-2015 31-12-2015 052250 : Følgende behandling
01-01-2007 31-12-2007 052251 : nyrer følgende
01-01-2008 31-12-2008 052251 : nyrer følgende
01-01-2009 31-12-2009 052251 : nyrer følgende
01-01-2010 31-12-2010 052251 : nyrer følgende
01-01-2011 31-12-2011 052251 : nyrer følgende
01-01-2012 31-12-2012 052251 : nyrer følgende
01-01-2013 31-12-2013 052251 : nyrer følgende
01-01-2014 31-12-2014 052251 : nyrer følgende
01-01-2015 31-12-2015 052251 : nyrer følgende
01-01-2016 31-12-2016 052251 : nyrer følgende
01-01-2017 31-12-2017 052251 : nyrer følgende
01-01-2018 31-12-2018 052251 : nyrer følgende
01-01-2019 31-12-2019 052251 : nyrer følgende
01-01-2020 31-12-2020 052251 : nyrer følgende
01-01-1990 31-12-2005 052252 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052252 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052252 : hals følgende
01-01-2009 31-12-2009 052252 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2010 31-12-2010 052252 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2012 31-12-2012 052252 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2013 31-12-2013 052252 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2014 31-12-2014 052252 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2015 31-12-2015 052252 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2016 31-12-2016 052252 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2017 31-12-2017 052252 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2020 31-12-2020 052252 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2007 31-12-2007 052253 : mammae følgende
01-01-2008 31-12-2008 052253 : mammae følgende
01-01-2009 31-12-2009 052253 : mammae følgende
01-01-2010 31-12-2010 052253 : mammae følgende
01-01-2011 31-12-2011 052253 : mammae følgende
01-01-2012 31-12-2012 052253 : mammae følgende
01-01-2014 31-12-2014 052253 : mammae følgende
01-01-2015 31-12-2015 052253 : mammae følgende
01-01-2016 31-12-2016 052253 : mammae følgende
01-01-1990 31-12-2005 052254 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052254 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052254 : testes følgende
01-01-2008 31-12-2008 052254 : testes følgende
01-01-2009 31-12-2009 052254 : testes følgende
01-01-2010 31-12-2010 052254 : testes følgende
01-01-2011 31-12-2011 052254 : testes følgende
01-01-2012 31-12-2012 052254 : testes følgende
01-01-2013 31-12-2013 052254 : testes følgende
01-01-2014 31-12-2014 052254 : testes følgende
01-01-2015 31-12-2015 052254 : testes følgende
01-01-2016 31-12-2016 052254 : testes følgende
01-01-2017 31-12-2017 052254 : testes følgende
01-01-2018 31-12-2018 052254 : testes følgende
01-01-2019 31-12-2019 052254 : testes følgende
01-01-2020 31-12-2020 052254 : testes følgende
01-01-1990 31-12-2005 052255 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052255 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2008 31-12-2008 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2009 31-12-2009 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2010 31-12-2010 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2011 31-12-2011 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2012 31-12-2012 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2013 31-12-2013 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2014 31-12-2014 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2015 31-12-2015 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2016 31-12-2016 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2017 31-12-2017 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2018 31-12-2018 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2019 31-12-2019 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2020 31-12-2020 052255 : ekstremiteter følgende
01-01-2018 31-12-2018 052256 : 052256 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 052256 : 052256 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 052256 : 052256 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 052260 : ltype 7
01-01-1990 31-12-2005 052262 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052262 : ltype 7
01-01-1990 31-12-2005 052263 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 052263 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 052263 : 052263 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 052301 : Mammografi
01-01-2006 31-12-2006 052301 : Mammografi
01-01-2007 31-12-2007 052301 : Mammografi
01-01-2008 31-12-2008 052301 : Mammografi
01-01-2009 31-12-2009 052301 : Mammografi
01-01-2010 31-12-2010 052301 : Mammografi
01-01-2011 31-12-2011 052301 : Mammografi
01-01-2012 31-12-2012 052301 : Mammografi
01-01-2013 31-12-2013 052301 : Mammografi
01-01-2014 31-12-2014 052301 : Mammografi
01-01-2015 31-12-2015 052301 : Mammografi
01-01-1990 31-12-2005 052302 : Udvidet mammografi
01-01-2006 31-12-2006 052302 : Udvidet mammografi
01-01-2007 31-12-2007 052302 : Udvidet mammografi
01-01-2008 31-12-2008 052302 : Udvidet mammografi
01-01-2009 31-12-2009 052302 : Udvidet mammografi
01-01-2010 31-12-2010 052302 : Udvidet mammografi
01-01-2011 31-12-2011 052302 : Udvidet mammografi
01-01-2012 31-12-2012 052302 : Udvidet mammografi
01-01-2013 31-12-2013 052302 : Udvidet mammografi
01-01-2014 31-12-2014 052302 : Udvidet mammografi
01-01-2015 31-12-2015 052302 : Udvidet mammografi
01-01-2019 31-12-2019 052303 : Tillæg til røntgenundersøgelse - belastningsunders
01-01-2020 31-12-2020 052303 : Tillæg til røntgenundersøgelse - belastningsunders
01-01-2019 31-12-2019 052304 : Tillæg til røntgenundersøgelse - funktionsus. Af r
01-01-2020 31-12-2020 052304 : Tillæg til røntgenundersøgelse - funktionsus. Af r
01-01-1990 31-12-2005 055001 : CT-scan.kr.u.iv.kont
01-01-1990 31-12-2005 055002 : CT-scan.kr.m.iv.kont
01-01-1990 31-12-2005 055003 : CT-scan.ryg.u.iv.kon
01-01-1990 31-12-2005 055004 : CT-scan.ryg.m.iv.kon
01-01-1990 31-12-2005 055005 : CT-scan.ekst.u.iv.ko
01-01-1990 31-12-2005 055006 : CT-scan.ekst.m.iv.ko
01-01-1990 31-12-2005 055007 : CT-scan.thorax u.iv.
01-01-1990 31-12-2005 055008 : CT-scan.thorax m.iv.
01-01-1990 31-12-2005 055009 : CT-scan.abdomen u.iv
01-01-1990 31-12-2005 055010 : CT-scan.abdomen m.iv
01-01-1990 31-12-2005 055011 : MR-scan.sygd.hjer.u.
01-01-1990 31-12-2005 055012 : MR-scan.sygd.hjer.m.
01-01-1990 31-12-2005 055013 : MR-scan.sygd.ryg.u.
01-01-1990 31-12-2005 055014 : MR-scan.sygd.ryg m.k
01-01-1990 31-12-2005 055015 : MR-scan.sygd.eks.u.k
01-01-1990 31-12-2005 055016 : MR-scan.sygd.eks.m.k
01-01-1990 31-12-2005 055070 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 055080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 055081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 055082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 055083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 055084 : Møde udover 3 modul
01-01-1990 31-12-2005 058142 : -
01-01-1990 31-12-2005 060000 : Reumatologi
01-01-1990 31-12-2005 060100 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 060105 : E-mail konsultation
01-01-2006 31-12-2006 060105 : E-mail konsultation
01-01-2007 31-12-2007 060105 : E-mail konsultation
01-01-2008 31-12-2008 060105 : E-mail konsultation
01-01-2009 31-12-2009 060105 : E-mail konsultation
01-01-2010 31-12-2010 060105 : E-mail konsultation
01-01-2011 31-12-2011 060105 : E-mail konsultation
01-01-2012 31-12-2012 060105 : E-mail konsultation
01-01-2013 31-12-2013 060105 : E-mail konsultation
01-01-2014 31-12-2014 060105 : E-mail konsultation
01-01-2015 31-12-2015 060105 : E-mail konsultation
01-01-2016 31-12-2016 060105 : E-mail konsultation
01-01-2017 31-12-2017 060105 : E-mail konsultation
01-01-2018 31-12-2018 060105 : E-mail konsultation
01-01-2019 31-12-2019 060105 : E-mail konsultation
01-01-2020 31-12-2020 060105 : E-mail konsultation
01-01-2012 31-12-2012 060106 : 060106 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 060106 : 060106 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 060106 : 060106 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 060106 : 060106 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 060106 : 060106 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 060106 : 060106 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 060106 : 060106 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 060106 : 060106 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 060106 : 060106 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 060107 : Kontrol af patienter i DMARD-behandling via telefo
01-01-1990 31-12-2005 060110 : 1. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 060110 : 1. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 060110 : 1. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 060110 : 1. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 060110 : 1. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 060110 : 1. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 060110 : 1. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 060110 : 1. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 060110 : 1. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 060110 : 1. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 060110 : 1. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 060110 : 1. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 060110 : 1. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 060110 : 1. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 060110 : 1. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 060110 : 1. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 060120 : 2. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 060120 : 2. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 060120 : 2. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 060120 : 2. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 060120 : 2. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 060120 : 2. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 060120 : 2. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 060120 : 2. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 060120 : 2. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 060120 : 2. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 060120 : 2. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 060120 : 2. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 060120 : 2. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 060120 : 2. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 060120 : 2. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 060120 : 2. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 060121 : 2. konsultation - inflamatorisk forløb
01-01-1990 31-12-2005 060130 : Senere Kons.
01-01-2006 31-12-2006 060130 : Senere Kons.
01-01-2007 31-12-2007 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2008 31-12-2008 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2009 31-12-2009 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2010 31-12-2010 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2011 31-12-2011 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2012 31-12-2012 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2013 31-12-2013 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2014 31-12-2014 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2015 31-12-2015 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2016 31-12-2016 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2017 31-12-2017 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2018 31-12-2018 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2019 31-12-2019 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2020 31-12-2020 060130 : Senere Kons. Smerte.
01-01-2020 31-12-2020 060131 : Senere konsultation - inflamatorisk forløb
01-01-2020 31-12-2020 060140 : Telemedicinsk videokonsultation
01-01-1990 31-12-2005 060161 : tillæg for tolk
01-01-2007 31-12-2007 060161 : tillæg for tolk
01-01-1990 31-12-2005 060200 : Tlf. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 060201 : Tlf. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 060201 : Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 060205 : tlf. rådgivning
01-01-2006 31-12-2006 060205 : tlf. rådgivning
01-01-2007 31-12-2007 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2018 31-12-2018 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2019 31-12-2019 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2020 31-12-2020 060205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 061000 : Besøg og Afst.Tillæg
01-01-1990 31-12-2005 061100 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 061101 : Afstandstillæg
01-01-2006 31-12-2006 061101 : Afstandstillæg
01-01-2007 31-12-2007 061101 : Afstandstillæg
01-01-2008 31-12-2008 061101 : Afstandstillæg
01-01-2009 31-12-2009 061101 : Afstandstillæg
01-01-2010 31-12-2010 061101 : Afstandstillæg
01-01-2011 31-12-2011 061101 : Afstandstillæg
01-01-2012 31-12-2012 061101 : Afstandstillæg
01-01-2013 31-12-2013 061101 : Afstandstillæg
01-01-2014 31-12-2014 061101 : Afstandstillæg
01-01-2015 31-12-2015 061101 : Afstandstillæg
01-01-2016 31-12-2016 061101 : Afstandstillæg
01-01-2017 31-12-2017 061101 : Afstandstillæg
01-01-2018 31-12-2018 061101 : Afstandstillæg
01-01-2019 31-12-2019 061101 : Afstandstillæg
01-01-2020 31-12-2020 061101 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 061400 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 061401 : Besøg
01-01-2006 31-12-2006 061401 : Besøg
01-01-2007 31-12-2007 061401 : Besøg
01-01-2008 31-12-2008 061401 : Besøg
01-01-2009 31-12-2009 061401 : Besøg
01-01-2010 31-12-2010 061401 : Besøg
01-01-2011 31-12-2011 061401 : Besøg
01-01-2012 31-12-2012 061401 : Besøg
01-01-2013 31-12-2013 061401 : Besøg
01-01-2014 31-12-2014 061401 : Besøg
01-01-2015 31-12-2015 061401 : Besøg
01-01-2016 31-12-2016 061401 : Besøg
01-01-2017 31-12-2017 061401 : Besøg
01-01-2018 31-12-2018 061401 : Besøg
01-01-2019 31-12-2019 061401 : Besøg
01-01-2020 31-12-2020 061401 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 062000 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 062161 : tolkebistand
01-01-2006 31-12-2006 062161 : tolkebistand
01-01-2007 31-12-2007 062161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 062161 : tolkebistand
01-01-2009 31-12-2009 062161 : tolkebistand
01-01-2010 31-12-2010 062161 : tolkebistand
01-01-2011 31-12-2011 062161 : tolkebistand
01-01-2012 31-12-2012 062161 : tolkebistand
01-01-2013 31-12-2013 062161 : tolkebistand
01-01-2014 31-12-2014 062161 : tolkebistand
01-01-2015 31-12-2015 062161 : tolkebistand
01-01-2016 31-12-2016 062161 : tolkebistand
01-01-2017 31-12-2017 062161 : tolkebistand
01-01-2018 31-12-2018 062161 : tolkebistand
01-01-2019 31-12-2019 062161 : tolkebistand
01-01-2020 31-12-2020 062161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2009 31-12-2009 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2010 31-12-2010 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2011 31-12-2011 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2013 31-12-2013 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2014 31-12-2014 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2015 31-12-2015 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2016 31-12-2016 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2017 31-12-2017 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2018 31-12-2018 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2019 31-12-2019 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2020 31-12-2020 062261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 062264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2013 31-12-2013 062264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2014 31-12-2014 062264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2015 31-12-2015 062264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2016 31-12-2016 062264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2017 31-12-2017 062264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2018 31-12-2018 062264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2019 31-12-2019 062264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2020 31-12-2020 062264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-1990 31-12-2005 062500 : Forbindsstoffer
01-01-1990 31-12-2005 062501 : Zinklimbind
01-01-1990 31-12-2005 062600 : Tillægsyd. Blokadeb.
01-01-1990 31-12-2005 062620 : Punktur af led
01-01-2006 31-12-2006 062620 : Punktur af led
01-01-2007 31-12-2007 062620 : Punktur af led
01-01-2008 31-12-2008 062620 : Punktur af led
01-01-2009 31-12-2009 062620 : Punktur af led
01-01-2010 31-12-2010 062620 : Punktur af led
01-01-2011 31-12-2011 062620 : Punktur af led
01-01-2012 31-12-2012 062620 : Punktur af led
01-01-2013 31-12-2013 062620 : Punktur af led
01-01-2014 31-12-2014 062620 : Punktur af led
01-01-2015 31-12-2015 062620 : Punktur af led
01-01-2016 31-12-2016 062620 : Punktur af led
01-01-2017 31-12-2017 062620 : Punktur af led
01-01-2018 31-12-2018 062620 : Punktur af led
01-01-2019 31-12-2019 062620 : Punktur af led
01-01-2020 31-12-2020 062620 : Punktur af led
01-01-1990 31-12-2005 062621 : Intraartik. injekt.
01-01-2006 31-12-2006 062621 : Intraartik. injekt.
01-01-2007 31-12-2007 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2008 31-12-2008 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2009 31-12-2009 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2010 31-12-2010 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2011 31-12-2011 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2012 31-12-2012 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2013 31-12-2013 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2014 31-12-2014 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2015 31-12-2015 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2016 31-12-2016 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2017 31-12-2017 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2018 31-12-2018 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2019 31-12-2019 062621 : Intraart. injektion.
01-01-2020 31-12-2020 062621 : Intraart. injektion.
01-01-1990 31-12-2005 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2006 31-12-2006 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2007 31-12-2007 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2008 31-12-2008 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2009 31-12-2009 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2010 31-12-2010 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2011 31-12-2011 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2012 31-12-2012 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2013 31-12-2013 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2014 31-12-2014 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2015 31-12-2015 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2016 31-12-2016 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2017 31-12-2017 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2018 31-12-2018 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2019 31-12-2019 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-2020 31-12-2020 062622 : Ledningsbl./nervebl.
01-01-1990 31-12-2005 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2006 31-12-2006 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2007 31-12-2007 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2008 31-12-2008 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2009 31-12-2009 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2010 31-12-2010 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2011 31-12-2011 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2012 31-12-2012 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2013 31-12-2013 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2014 31-12-2014 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2015 31-12-2015 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2016 31-12-2016 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2017 31-12-2017 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2018 31-12-2018 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2019 31-12-2019 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-2020 31-12-2020 062623 : Manipulationsbeh.
01-01-1990 31-12-2005 062624 : Akupunktur
01-01-2006 31-12-2006 062624 : Akupunktur
01-01-2007 31-12-2007 062624 : Akupunktur
01-01-2008 31-12-2008 062624 : Akupunktur
01-01-2009 31-12-2009 062624 : Akupunktur
01-01-2010 31-12-2010 062624 : Akupunktur
01-01-2011 31-12-2011 062624 : Akupunktur
01-01-2012 31-12-2012 062624 : Akupunktur
01-01-2013 31-12-2013 062624 : Akupunktur
01-01-2014 31-12-2014 062624 : Akupunktur
01-01-2015 31-12-2015 062624 : Akupunktur
01-01-2016 31-12-2016 062624 : Akupunktur
01-01-2017 31-12-2017 062624 : Akupunktur
01-01-2018 31-12-2018 062624 : Akupunktur
01-01-2019 31-12-2019 062624 : Akupunktur
01-01-2020 31-12-2020 062624 : Akupunktur
01-01-1990 31-12-2005 062625 : Transcut. nervestim.
01-01-1990 31-12-2005 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2006 31-12-2006 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2007 31-12-2007 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2008 31-12-2008 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2009 31-12-2009 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2010 31-12-2010 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2011 31-12-2011 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2012 31-12-2012 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2013 31-12-2013 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2014 31-12-2014 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2015 31-12-2015 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2016 31-12-2016 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2017 31-12-2017 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2018 31-12-2018 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2019 31-12-2019 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-2020 31-12-2020 062626 : Injekt. i bursae m.v
01-01-1990 31-12-2005 062627 : Afslut. samtale
01-01-2006 31-12-2006 062627 : Afslut. samtale
01-01-2007 31-12-2007 062627 : Afslut. samtale
01-01-2008 31-12-2008 062627 : Afslut. samtale
01-01-2009 31-12-2009 062627 : Afslut. samtale
01-01-2010 31-12-2010 062627 : Afslut. samtale
01-01-2011 31-12-2011 062627 : Afslut. samtale
01-01-2012 31-12-2012 062627 : Afslut. samtale
01-01-2013 31-12-2013 062627 : Afslut. samtale
01-01-2014 31-12-2014 062627 : Afslut. samtale
01-01-2015 31-12-2015 062627 : Afslut. samtale
01-01-2016 31-12-2016 062627 : Afslut. samtale
01-01-2017 31-12-2017 062627 : Afslut. samtale
01-01-2018 31-12-2018 062627 : Afslut. samtale
01-01-2019 31-12-2019 062627 : Afslut. samtale
01-01-2020 31-12-2020 062627 : Afslut. samtale
01-01-1990 31-12-2005 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2006 31-12-2006 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2007 31-12-2007 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2008 31-12-2008 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2009 31-12-2009 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2010 31-12-2010 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2011 31-12-2011 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2012 31-12-2012 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2013 31-12-2013 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2014 31-12-2014 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2015 31-12-2015 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2016 31-12-2016 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2017 31-12-2017 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2018 31-12-2018 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2019 31-12-2019 062628 : Tapening,bandagering
01-01-2020 31-12-2020 062628 : Tapening,bandagering
01-01-1990 31-12-2005 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2006 31-12-2006 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2007 31-12-2007 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2008 31-12-2008 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2009 31-12-2009 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2010 31-12-2010 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2011 31-12-2011 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2012 31-12-2012 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2013 31-12-2013 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2014 31-12-2014 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2015 31-12-2015 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2016 31-12-2016 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2017 31-12-2017 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2018 31-12-2018 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2019 31-12-2019 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-2020 31-12-2020 062629 : Mikroskopi ledvæske
01-01-1990 31-12-2005 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2006 31-12-2006 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2007 31-12-2007 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2008 31-12-2008 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2009 31-12-2009 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2010 31-12-2010 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2011 31-12-2011 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2012 31-12-2012 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2013 31-12-2013 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2014 31-12-2014 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2015 31-12-2015 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2016 31-12-2016 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2017 31-12-2017 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2018 31-12-2018 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2019 31-12-2019 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-2020 31-12-2020 062630 : Instr. øvelsesterapi
01-01-1990 31-12-2005 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2006 31-12-2006 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2007 31-12-2007 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2008 31-12-2008 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2009 31-12-2009 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2010 31-12-2010 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2011 31-12-2011 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2012 31-12-2012 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2013 31-12-2013 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2014 31-12-2014 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2015 31-12-2015 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2016 31-12-2016 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2017 31-12-2017 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2018 31-12-2018 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2019 31-12-2019 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-2020 31-12-2020 062631 : Ultralydsundersøgels
01-01-1990 31-12-2005 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2006 31-12-2006 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2007 31-12-2007 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2008 31-12-2008 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2009 31-12-2009 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2010 31-12-2010 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2011 31-12-2011 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2012 31-12-2012 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2013 31-12-2013 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2014 31-12-2014 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2015 31-12-2015 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2016 31-12-2016 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2017 31-12-2017 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2018 31-12-2018 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2019 31-12-2019 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-2020 31-12-2020 062632 : Ultralydsus.flg. yd.
01-01-1990 31-12-2005 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2006 31-12-2006 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2007 31-12-2007 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2008 31-12-2008 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2009 31-12-2009 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2010 31-12-2010 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2011 31-12-2011 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2012 31-12-2012 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2013 31-12-2013 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2014 31-12-2014 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2015 31-12-2015 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2016 31-12-2016 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2017 31-12-2017 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2018 31-12-2018 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2019 31-12-2019 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2020 31-12-2020 062633 : Ultralydsvejl.injekt
01-01-2020 31-12-2020 062634 : Diagnostik af inflamatorisk gigt/bindevævslidelse
01-01-2020 31-12-2020 062635 : Skift af DMARD-behandling
01-01-2020 31-12-2020 062636 : Injektionsbehandling
01-01-2020 31-12-2020 062637 : Afsluttende vejledning af patienter med kroniske,
01-01-2020 31-12-2020 062638 : Ultralydsvejledt procedure
01-01-2020 31-12-2020 062639 : Aspiration fra led eller lednære strukturer
01-01-1990 31-12-2005 062700 : DMARD-behandling
01-01-1990 31-12-2005 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2006 31-12-2006 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2007 31-12-2007 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2008 31-12-2008 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2009 31-12-2009 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2010 31-12-2010 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2011 31-12-2011 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2012 31-12-2012 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2013 31-12-2013 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2014 31-12-2014 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2015 31-12-2015 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2016 31-12-2016 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2017 31-12-2017 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2018 31-12-2018 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2019 31-12-2019 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-2020 31-12-2020 062701 : Beh.kontr.kro.inflam
01-01-1990 31-12-2005 063000 : Særydelser
01-01-1990 31-12-2005 063002 : Punkt.Led 2./Se.Kon.
01-01-1990 31-12-2005 063400 : Gipsband. U. Operat.
01-01-1990 31-12-2005 063401 : Gipsband. U. Operat.
01-01-1990 31-12-2005 065000 : 3-aftaler
01-01-1990 31-12-2005 065070 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 065080 : Telefonkonsultation
01-01-2006 31-12-2006 065080 : Telefonkonsultation
01-01-2015 31-12-2015 065080 : Telefonkonsultation
01-01-2016 31-12-2016 065080 : Telefonkonsultation
01-01-2020 31-12-2020 065080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 065081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 065082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 065083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 065084 : Møde udover 3 modul
01-01-1990 31-12-2005 065200 : Zinklim-og plas.bind
01-01-1990 31-12-2005 065201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-1990 31-12-2005 065310 : Tolk ifm. kons. 3
01-01-1990 31-12-2005 065320 : 3 bhl. vv. bassin
01-01-1990 31-12-2005 067000 : Lab. Undersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 067100 : Lab
01-01-1990 31-12-2005 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2007 31-12-2007 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2008 31-12-2008 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2009 31-12-2009 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2010 31-12-2010 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2011 31-12-2011 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2012 31-12-2012 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2013 31-12-2013 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2014 31-12-2014 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2015 31-12-2015 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2016 31-12-2016 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2017 31-12-2017 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2018 31-12-2018 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2019 31-12-2019 067103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2019 31-12-2019 067110 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 067110 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 067115 : 067115 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 067136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2008 31-12-2008 067136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2011 31-12-2011 067136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2012 31-12-2012 067136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2013 31-12-2013 067136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2014 31-12-2014 067136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2017 31-12-2017 067136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2018 31-12-2018 067136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-1990 31-12-2005 067139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2010 31-12-2010 067139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2011 31-12-2011 067139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2013 31-12-2013 067139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2018 31-12-2018 067139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-1990 31-12-2005 067151 : U-Methylketon 1
01-01-1990 31-12-2005 067152 : F-Blod 1
01-01-2010 31-12-2010 067152 : F-Blod 1
01-01-2017 31-12-2017 067152 : F-Blod 1
01-01-1990 31-12-2005 067153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2006 31-12-2006 067153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2007 31-12-2007 067153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2011 31-12-2011 067153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2015 31-12-2015 067153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2018 31-12-2018 067153 : U-Hemoglobin 1
01-01-1990 31-12-2005 067154 : Pt-Kapilærblødning 1
01-01-1990 31-12-2005 067155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-1990 31-12-2005 067156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2006 31-12-2006 067156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2007 31-12-2007 067156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2010 31-12-2010 067156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-1990 31-12-2005 067157 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-2009 31-12-2009 067157 : (V)abrasio,Ce. Fg An
01-01-1990 31-12-2005 067158 : U-Bilirubiner 1
01-01-1990 31-12-2005 067159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-2010 31-12-2010 067159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-1990 31-12-2005 067160 : U-Glukose 1
01-01-2009 31-12-2009 067160 : Mikrolaparoskopi
01-01-2010 31-12-2010 067160 : Mikrolaparoskopi
01-01-2011 31-12-2011 067160 : Mikrolaparoskopi
01-01-2015 31-12-2015 067160 : Mikrolaparoskopi
01-01-2016 31-12-2016 067160 : Mikrolaparoskopi
01-01-2019 31-12-2019 067160 : Mikrolaparoskopi
01-01-1990 31-12-2005 067161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2006 31-12-2006 067161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2010 31-12-2010 067161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-1990 31-12-2005 067162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-1990 31-12-2005 067165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-1990 31-12-2005 067166 : B-Hemoglobin 2
01-01-1990 31-12-2005 067167 : Pt-Kapillærresist. 3
01-01-1990 31-12-2005 067168 : S-Creatinium 5
01-01-2010 31-12-2010 067168 : S-Creatinium 5
01-01-1990 31-12-2005 067169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2006 31-12-2006 067169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2007 31-12-2007 067169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2008 31-12-2008 067169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2009 31-12-2009 067169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2010 31-12-2010 067169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2013 31-12-2013 067169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2014 31-12-2014 067169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2015 31-12-2015 067169 : U-Mikroskopi 3
01-01-1990 31-12-2005 067170 : F-Orm Ormled 1
01-01-2011 31-12-2011 067170 : F-Orm Ormled 1
01-01-1990 31-12-2005 067171 : F-Parasit -Æg 6
01-01-1990 31-12-2005 067172 : Analafskr-Oxyurisæg2
01-01-1990 31-12-2005 067173 : Oscillometri *2 Ex*6
01-01-1990 31-12-2005 067174 : Oscillometri *4ex*10
01-01-1990 31-12-2005 067175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2012 31-12-2012 067175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-1990 31-12-2005 067176 : U-Protein 1
01-01-2006 31-12-2006 067176 : U-Protein 1
01-01-2007 31-12-2007 067176 : U-Protein 1
01-01-2010 31-12-2010 067176 : U-Protein 1
01-01-2011 31-12-2011 067176 : U-Protein 1
01-01-2012 31-12-2012 067176 : U-Protein 1
01-01-2015 31-12-2015 067176 : U-Protein 1
01-01-2019 31-12-2019 067176 : U-Protein 1
01-01-1990 31-12-2005 067177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2008 31-12-2008 067177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2009 31-12-2009 067177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2010 31-12-2010 067177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2011 31-12-2011 067177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2012 31-12-2012 067177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2013 31-12-2013 067177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2014 31-12-2014 067177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2015 31-12-2015 067177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2016 31-12-2016 067177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2018 31-12-2018 067177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-1990 31-12-2005 067178 : Sekt-Trichomon.Vag.2
01-01-1990 31-12-2005 067179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-1990 31-12-2005 067180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2010 31-12-2010 067180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2015 31-12-2015 067180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-1990 31-12-2005 067181 : S-Carbamid 3
01-01-2008 31-12-2008 067181 : S-Carbamid 3
01-01-2009 31-12-2009 067181 : S-Carbamid 3
01-01-2010 31-12-2010 067181 : S-Carbamid 3
01-01-2017 31-12-2017 067181 : S-Carbamid 3
01-01-1990 31-12-2005 067182 : U-Urobilin 3
01-01-1990 31-12-2005 067183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-1990 31-12-2005 067184 : B-Differentialtæll.6
01-01-1990 31-12-2005 067185 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-1990 31-12-2005 067186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2010 31-12-2010 067186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-1990 31-12-2005 067187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-1990 31-12-2005 067188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2010 31-12-2010 067188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-1990 31-12-2005 067189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2016 31-12-2016 067189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-1990 31-12-2005 067190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2006 31-12-2006 067190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2007 31-12-2007 067190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2010 31-12-2010 067190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2011 31-12-2011 067190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2012 31-12-2012 067190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2013 31-12-2013 067190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2014 31-12-2014 067190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2015 31-12-2015 067190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2016 31-12-2016 067190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2017 31-12-2017 067190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2018 31-12-2018 067190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2019 31-12-2019 067190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2020 31-12-2020 067301 : Analyse: Mikroskopi af ledvæske
01-01-1990 31-12-2005 068000 : Profylakse
01-01-1990 31-12-2005 068100 : Undersøg. Af Gravide
01-01-1990 31-12-2005 068110 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068120 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068130 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068140 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068141 : Særkons. Sv.Forebyg
01-01-1990 31-12-2005 068142 : 4 Hj. Fødende 1.Uge
01-01-1990 31-12-2005 068143 : Besøg I 0-4 Km
01-01-1990 31-12-2005 068144 : Besøg II 4-8 Km
01-01-1990 31-12-2005 068145 : Besøg III 8-12 Km
01-01-1990 31-12-2005 068146 : Besøg IV 12-16 Km
01-01-1990 31-12-2005 068147 : Besøg V 16-20 Km
01-01-1990 31-12-2005 068148 : Besøg VI Over 20 Km
01-01-1990 31-12-2005 068149 : Pr. Km Ud Over 21
01-01-1990 31-12-2005 068150 : Unders.V.Vejl.9uger
01-01-1990 31-12-2005 068151 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 068152 : Podning t. dyrkning
01-01-1990 31-12-2005 068153 : B-glukose,fotometer
01-01-1990 31-12-2005 068154 : B-glukose, stix
01-01-1990 31-12-2005 068155 : Urinundersøg., stix
01-01-1990 31-12-2005 068156 : I. Urin
01-01-1990 31-12-2005 068157 : II. Bakt.,tric. m.m.
01-01-1990 31-12-2005 068158 : III. Andet, fx. orm
01-01-1990 31-12-2005 068159 : I. Bakterier
01-01-1990 31-12-2005 068160 : 5. Hj. Fødende 9uger
01-01-1990 31-12-2005 068161 : II. Svampe
01-01-1990 31-12-2005 068162 : III. Andet
01-01-1990 31-12-2005 068170 : 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 068171 : 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 068172 : 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 068173 : Pr. påbegyndt over 3
01-01-1990 31-12-2005 068180 : Blodpr.1.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 068181 : Blodpr.2.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 068182 : Indtil 4 km.
01-01-1990 31-12-2005 068183 : Fra 4 indtil 8 km.
01-01-1990 31-12-2005 068184 : Fra 8 indtil 12 km.
01-01-1990 31-12-2005 068185 : Fra 12 indtil 16 km.
01-01-1990 31-12-2005 068186 : Fra 16 indtil 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 068187 : Udover 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 068188 : Kr/km. udover 21 km.
01-01-1990 31-12-2005 068190 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 068200 : Børneundersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 068201 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068202 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068203 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068204 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068205 : 5.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068206 : 6.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068207 : 7.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068208 : 8.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068209 : 9.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068300 : Børnevaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 068311 : 1.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 068312 : 2.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 068313 : 3.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 068314 : HepaB vac barn 1mdr
01-01-1990 31-12-2005 068315 : HepaB vac barn 2mdr
01-01-1990 31-12-2005 068316 : HepaB vac barn 12mdr
01-01-1990 31-12-2005 068317 : Vachon hepB ej us/ko
01-01-1990 31-12-2005 068321 : 1.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 068322 : 2.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 068323 : 3.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 068331 : 1.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 068332 : 2.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 068333 : 3.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 068341 : Di-Te-Ki-Pol-vac.3md
01-01-1990 31-12-2005 068342 : Di-Te-Ki-Pol-vac.5md
01-01-1990 31-12-2005 068343 : Di-Te-Ki-Pol-vac.12m
01-01-1990 31-12-2005 068400 : Mfr-Vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 068401 : Vaccinat. Inden 2 År
01-01-1990 31-12-2005 068402 : Vaccinat. 11-12 År
01-01-1990 31-12-2005 068403 : Vaccinat. 2-10 År
01-01-1990 31-12-2005 068500 : Vacc. R.Hunde Kvinde
01-01-1990 31-12-2005 068501 : Antistofundersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 068502 : Vaccination 18 År
01-01-1990 31-12-2005 068503 : Vaccination Kvinder
01-01-1990 31-12-2005 068706 : Tillæg.vac.Di-Te-Ki
01-01-1990 31-12-2005 068900 : Profylakse Kørsel
01-01-1990 31-12-2005 068920 : Infl.vacc. over 65år
01-01-1990 31-12-2005 068921 : Infl.vacc. 65år hjem
01-01-1990 31-12-2005 068991 : Kørselsgodtg. I
01-01-1990 31-12-2005 068992 : Kørselsgodtg. II
01-01-1990 31-12-2005 069000 : Kørselsgodtgørelse
01-01-1990 31-12-2005 069001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2011 31-12-2011 069001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 069002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2016 31-12-2016 069002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2017 31-12-2017 069002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2006 31-12-2006 069999 : pseudoydelse enheder
01-01-2007 31-12-2007 069999 : pseudoydelse enheder
01-01-1990 31-12-2005 070000 : Gynækologi/obstetrik
01-01-1990 31-12-2005 070100 : Konsultation M.V.
01-01-1990 31-12-2005 070105 : E-mail konsultation
01-01-2006 31-12-2006 070105 : E-mail konsultation
01-01-2007 31-12-2007 070105 : E-mail konsultation
01-01-2008 31-12-2008 070105 : E-mail konsultation
01-01-2009 31-12-2009 070105 : E-mail konsultation
01-01-2010 31-12-2010 070105 : E-mail konsultation
01-01-2011 31-12-2011 070105 : E-mail konsultation
01-01-2012 31-12-2012 070105 : E-mail konsultation
01-01-2013 31-12-2013 070105 : E-mail konsultation
01-01-2014 31-12-2014 070105 : E-mail konsultation
01-01-2015 31-12-2015 070105 : E-mail konsultation
01-01-2016 31-12-2016 070105 : E-mail konsultation
01-01-2017 31-12-2017 070105 : E-mail konsultation
01-01-2018 31-12-2018 070105 : E-mail konsultation
01-01-2019 31-12-2019 070105 : E-mail konsultation
01-01-2020 31-12-2020 070105 : E-mail konsultation
01-01-1990 31-12-2005 070110 : 1. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 070110 : 1. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 070110 : 1. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 070110 : 1. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 070110 : 1. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 070110 : 1. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 070110 : 1. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 070110 : 1. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 070110 : 1. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 070110 : 1. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 070110 : 1. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 070110 : 1. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 070110 : 1. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 070110 : 1. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 070110 : 1. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 070110 : 1. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 070130 : Senere Kons.
01-01-2006 31-12-2006 070130 : Senere Kons.
01-01-2007 31-12-2007 070130 : Senere Kons.
01-01-2008 31-12-2008 070130 : Senere Kons.
01-01-2009 31-12-2009 070130 : Senere Kons.
01-01-2010 31-12-2010 070130 : Senere Kons.
01-01-2011 31-12-2011 070130 : Senere Kons.
01-01-2012 31-12-2012 070130 : Senere Kons.
01-01-2013 31-12-2013 070130 : Senere Kons.
01-01-2014 31-12-2014 070130 : Senere Kons.
01-01-2015 31-12-2015 070130 : Senere Kons.
01-01-2016 31-12-2016 070130 : Senere Kons.
01-01-2017 31-12-2017 070130 : Senere Kons.
01-01-2018 31-12-2018 070130 : Senere Kons.
01-01-2019 31-12-2019 070130 : Senere Kons.
01-01-2020 31-12-2020 070130 : Senere Kons.
01-01-1990 31-12-2005 070140 : Obstetrisk Bistand
01-01-2006 31-12-2006 070140 : Obstetrisk Bistand
01-01-2007 31-12-2007 070140 : Obstetrisk Bistand
01-01-2008 31-12-2008 070140 : Obstetrisk Bistand
01-01-2009 31-12-2009 070140 : Obstetrisk Bistand
01-01-2010 31-12-2010 070140 : Obstetrisk Bistand
01-01-2011 31-12-2011 070140 : Obstetrisk Bistand
01-01-2012 31-12-2012 070140 : Obstetrisk Bistand
01-01-2013 31-12-2013 070140 : Obstetrisk Bistand
01-01-2014 31-12-2014 070140 : Obstetrisk Bistand
01-01-2015 31-12-2015 070140 : Obstetrisk Bistand
01-01-1990 31-12-2005 070161 : Tillæg for tolk
01-01-1990 31-12-2005 070190 : 1. Kons. Fertilitet
01-01-2006 31-12-2006 070190 : 1. Kons. Fertilitet
01-01-2007 31-12-2007 070190 : 1. Kons. Fertilitet
01-01-2008 31-12-2008 070190 : 1. Kons. Fertilitet
01-01-2009 31-12-2009 070190 : 1. Kons. Fertilitet
01-01-2010 31-12-2010 070190 : 1. Kons. Fertilitet
01-01-2011 31-12-2011 070190 : 1. Kons. Fertilitet
01-01-2012 31-12-2012 070190 : 1. Kons. Fertilitet
01-01-2013 31-12-2013 070190 : 1. Kons. Fertilitet
01-01-2014 31-12-2014 070190 : 1. Kons. Fertilitet
01-01-2015 31-12-2015 070190 : 1. Kons. Fertilitet
01-01-2016 31-12-2016 070190 : 1. Kons. Fertilitet
01-01-1990 31-12-2005 070191 : Senere Kons. Fertil.
01-01-2006 31-12-2006 070191 : Senere Kons. Fertil.
01-01-2007 31-12-2007 070191 : Senere Kons. Fertil.
01-01-2008 31-12-2008 070191 : Senere Kons. Fertil.
01-01-2009 31-12-2009 070191 : Senere Kons. Fertil.
01-01-2010 31-12-2010 070191 : Senere Kons. Fertil.
01-01-2011 31-12-2011 070191 : Senere Kons. Fertil.
01-01-2012 31-12-2012 070191 : Senere Kons. Fertil.
01-01-2013 31-12-2013 070191 : Senere Kons. Fertil.
01-01-2014 31-12-2014 070191 : Senere Kons. Fertil.
01-01-2015 31-12-2015 070191 : Senere Kons. Fertil.
01-01-2016 31-12-2016 070191 : Senere Kons. Fertil.
01-01-2016 31-12-2016 070192 : 1. konsultation fertilitet kvinder
01-01-2017 31-12-2017 070192 : 1. konsultation fertilitet kvinder
01-01-2018 31-12-2018 070192 : 1. konsultation fertilitet kvinder
01-01-2019 31-12-2019 070192 : 1. konsultation fertilitet kvinder
01-01-2020 31-12-2020 070192 : 1. konsultation fertilitet kvinder
01-01-1990 31-12-2005 070193 : Tillæg for tolk Fer.
01-01-2006 31-12-2006 070193 : Tillæg for tolk Fer.
01-01-2007 31-12-2007 070193 : Tillæg for tolk Fer.
01-01-2008 31-12-2008 070193 : Tillæg for tolk Fer.
01-01-2009 31-12-2009 070193 : 1. konsultation fertilitet mænd
01-01-2010 31-12-2010 070193 : 1. konsultation fertilitet mænd
01-01-2011 31-12-2011 070193 : 1. konsultation fertilitet mænd
01-01-2016 31-12-2016 070193 : 1. konsultation fertilitet mænd
01-01-2017 31-12-2017 070193 : 1. konsultation fertilitet mænd
01-01-2018 31-12-2018 070193 : 1. konsultation fertilitet mænd
01-01-2019 31-12-2019 070193 : 1. konsultation fertilitet mænd
01-01-2020 31-12-2020 070193 : 1. konsultation fertilitet mænd
01-01-2016 31-12-2016 070194 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2017 31-12-2017 070194 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2018 31-12-2018 070194 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2019 31-12-2019 070194 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2020 31-12-2020 070194 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2016 31-12-2016 070195 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2017 31-12-2017 070195 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2018 31-12-2018 070195 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2019 31-12-2019 070195 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2020 31-12-2020 070195 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-1990 31-12-2005 070200 : Tlf. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 070201 : Tlf. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 070201 : Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 070205 : tlf. rådgivning
01-01-2006 31-12-2006 070205 : tlf. rådgivning
01-01-2007 31-12-2007 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2018 31-12-2018 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2019 31-12-2019 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2020 31-12-2020 070205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 070210 : 1. konsultation tilgrundegået foster/graviditet
01-01-2017 31-12-2017 070210 : 1. konsultation tilgrundegået foster/graviditet
01-01-2018 31-12-2018 070210 : 1. konsultation tilgrundegået foster/graviditet
01-01-2019 31-12-2019 070210 : 1. konsultation tilgrundegået foster/graviditet
01-01-2020 31-12-2020 070210 : 1. konsultation tilgrundegået foster/graviditet
01-01-2016 31-12-2016 070220 : 2. konsultation, medicinsk behandling af tilgrunde
01-01-2017 31-12-2017 070220 : 2. konsultation, medicinsk behandling af tilgrunde
01-01-2018 31-12-2018 070220 : 2. konsultation, medicinsk behandling af tilgrunde
01-01-2019 31-12-2019 070220 : 2. konsultation, medicinsk behandling af tilgrunde
01-01-2020 31-12-2020 070220 : 2. konsultation, medicinsk behandling af tilgrunde
01-01-2016 31-12-2016 070221 : 070221 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 070221 : 070221 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 070221 : 070221 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 070221 : 070221 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 070221 : 070221 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 070230 : Kontrol efter tilgrundegået foster/graviditet
01-01-2017 31-12-2017 070230 : Kontrol efter tilgrundegået foster/graviditet
01-01-2018 31-12-2018 070230 : Kontrol efter tilgrundegået foster/graviditet
01-01-2019 31-12-2019 070230 : Kontrol efter tilgrundegået foster/graviditet
01-01-2020 31-12-2020 070230 : Kontrol efter tilgrundegået foster/graviditet
01-01-1990 31-12-2005 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2006 31-12-2006 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2007 31-12-2007 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2008 31-12-2008 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2009 31-12-2009 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2010 31-12-2010 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2011 31-12-2011 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2012 31-12-2012 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2013 31-12-2013 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2014 31-12-2014 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2015 31-12-2015 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2016 31-12-2016 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2017 31-12-2017 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2018 31-12-2018 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2019 31-12-2019 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-2020 31-12-2020 070292 : Tlf. Kons. Fetilitet
01-01-1990 31-12-2005 070295 : E-mail konsultation
01-01-2006 31-12-2006 070295 : E-mail konsultation
01-01-2007 31-12-2007 070295 : E-mail kons.
01-01-2008 31-12-2008 070295 : E-mail kons.
01-01-2009 31-12-2009 070295 : E-mail kons.
01-01-2010 31-12-2010 070295 : E-mail kons.
01-01-2011 31-12-2011 070295 : E-mail kons.
01-01-2012 31-12-2012 070295 : E-mail kons.
01-01-2013 31-12-2013 070295 : E-mail kons.
01-01-2014 31-12-2014 070295 : E-mail kons.
01-01-2015 31-12-2015 070295 : E-mail kons.
01-01-2016 31-12-2016 070295 : E-mail kons.
01-01-2017 31-12-2017 070295 : E-mail kons.
01-01-2018 31-12-2018 070295 : E-mail kons.
01-01-2019 31-12-2019 070295 : E-mail kons.
01-01-2020 31-12-2020 070295 : E-mail kons.
01-01-1990 31-12-2005 070297 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2006 31-12-2006 070297 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2007 31-12-2007 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2018 31-12-2018 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2019 31-12-2019 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2020 31-12-2020 070297 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 071000 : Besøg og Afst.tillæg
01-01-1990 31-12-2005 071100 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 071101 : Afstandstillæg
01-01-2006 31-12-2006 071101 : Afstandstillæg
01-01-2007 31-12-2007 071101 : Afstandstillæg
01-01-2008 31-12-2008 071101 : Afstandstillæg
01-01-2009 31-12-2009 071101 : Afstandstillæg
01-01-2010 31-12-2010 071101 : Afstandstillæg
01-01-2011 31-12-2011 071101 : Afstandstillæg
01-01-2012 31-12-2012 071101 : Afstandstillæg
01-01-2013 31-12-2013 071101 : Afstandstillæg
01-01-2014 31-12-2014 071101 : Afstandstillæg
01-01-2015 31-12-2015 071101 : Afstandstillæg
01-01-2016 31-12-2016 071101 : Afstandstillæg
01-01-2017 31-12-2017 071101 : Afstandstillæg
01-01-2018 31-12-2018 071101 : Afstandstillæg
01-01-2019 31-12-2019 071101 : Afstandstillæg
01-01-2020 31-12-2020 071101 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 071400 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 071401 : Besøg
01-01-2006 31-12-2006 071401 : Besøg
01-01-2007 31-12-2007 071401 : Besøg
01-01-2008 31-12-2008 071401 : Besøg
01-01-2009 31-12-2009 071401 : Besøg
01-01-2010 31-12-2010 071401 : Besøg
01-01-2011 31-12-2011 071401 : Besøg
01-01-2012 31-12-2012 071401 : Besøg
01-01-2013 31-12-2013 071401 : Besøg
01-01-2014 31-12-2014 071401 : Besøg
01-01-2015 31-12-2015 071401 : Besøg
01-01-2016 31-12-2016 071401 : Besøg
01-01-2017 31-12-2017 071401 : Besøg
01-01-2018 31-12-2018 071401 : Besøg
01-01-2019 31-12-2019 071401 : Besøg
01-01-2020 31-12-2020 071401 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 072000 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 072100 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 072101 : Biopsi
01-01-2006 31-12-2006 072101 : Biopsi
01-01-2007 31-12-2007 072101 : Biopsi
01-01-2008 31-12-2008 072101 : Biopsi
01-01-2009 31-12-2009 072101 : Biopsi
01-01-2010 31-12-2010 072101 : Biopsi
01-01-2011 31-12-2011 072101 : Biopsi
01-01-2012 31-12-2012 072101 : Biopsi
01-01-2013 31-12-2013 072101 : Biopsi
01-01-2014 31-12-2014 072101 : Biopsi
01-01-2015 31-12-2015 072101 : Biopsi
01-01-2016 31-12-2016 072101 : Biopsi
01-01-2017 31-12-2017 072101 : Biopsi
01-01-2018 31-12-2018 072101 : Biopsi
01-01-2019 31-12-2019 072101 : Biopsi
01-01-2020 31-12-2020 072101 : Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 072102 : Smear
01-01-2006 31-12-2006 072102 : Smear
01-01-2007 31-12-2007 072102 : Smear
01-01-2008 31-12-2008 072102 : Smear
01-01-2009 31-12-2009 072102 : Smear
01-01-2010 31-12-2010 072102 : Smear
01-01-2011 31-12-2011 072102 : Smear
01-01-2012 31-12-2012 072102 : Smear
01-01-2013 31-12-2013 072102 : Smear
01-01-2014 31-12-2014 072102 : Smear
01-01-2015 31-12-2015 072102 : Smear
01-01-2016 31-12-2016 072102 : Smear
01-01-2017 31-12-2017 072102 : Smear
01-01-2018 31-12-2018 072102 : Smear
01-01-2019 31-12-2019 072102 : Smear
01-01-2020 31-12-2020 072102 : Smear
01-01-1990 31-12-2005 072103 : Polypfjernelse
01-01-1990 31-12-2005 072104 : Opsæt. af spiral
01-01-1990 31-12-2005 072105 : Ultralydscanning
01-01-1990 31-12-2005 072106 : Intracerv. Insemin.
01-01-2006 31-12-2006 072106 : Intracerv. Insemin.
01-01-2007 31-12-2007 072106 : Intracerv. Insemin.
01-01-2008 31-12-2008 072106 : Intracerv. Insemin.
01-01-2009 31-12-2009 072106 : Intracerv. Insemin.
01-01-2010 31-12-2010 072106 : Intracerv. Insemin.
01-01-2011 31-12-2011 072106 : Intracerv. Insemin.
01-01-2012 31-12-2012 072106 : Intracerv. Insemin.
01-01-2013 31-12-2013 072106 : Intracerv. Insemin.
01-01-2014 31-12-2014 072106 : Intracerv. Insemin.
01-01-2015 31-12-2015 072106 : Intracerv. Insemin.
01-01-2016 31-12-2016 072106 : Intracerv. Insemin.
01-01-1990 31-12-2005 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2006 31-12-2006 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2007 31-12-2007 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2008 31-12-2008 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2009 31-12-2009 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2010 31-12-2010 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2011 31-12-2011 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2012 31-12-2012 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2013 31-12-2013 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2014 31-12-2014 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2015 31-12-2015 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2016 31-12-2016 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2017 31-12-2017 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2018 31-12-2018 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2019 31-12-2019 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-2020 31-12-2020 072107 : Intrauter. Insemin.
01-01-1990 31-12-2005 072108 : Pertubation
01-01-2006 31-12-2006 072108 : Pertubation
01-01-2007 31-12-2007 072108 : Pertubation
01-01-2008 31-12-2008 072108 : Pertubation
01-01-2009 31-12-2009 072108 : Pertubation
01-01-2010 31-12-2010 072108 : Pertubation
01-01-2011 31-12-2011 072108 : Pertubation
01-01-2012 31-12-2012 072108 : Pertubation
01-01-2013 31-12-2013 072108 : Pertubation
01-01-2014 31-12-2014 072108 : Pertubation
01-01-2015 31-12-2015 072108 : Pertubation
01-01-2016 31-12-2016 072108 : Pertubation
01-01-1990 31-12-2005 072109 : Hysteroskopi
01-01-2006 31-12-2006 072109 : Hysteroskopi
01-01-2007 31-12-2007 072109 : Hysteroskopi
01-01-2008 31-12-2008 072109 : Hysteroskopi
01-01-2009 31-12-2009 072109 : Hysteroskopi
01-01-2010 31-12-2010 072109 : Hysteroskopi
01-01-2011 31-12-2011 072109 : Hysteroskopi
01-01-2012 31-12-2012 072109 : Hysteroskopi
01-01-2013 31-12-2013 072109 : Hysteroskopi
01-01-2014 31-12-2014 072109 : Hysteroskopi
01-01-2015 31-12-2015 072109 : Hysteroskopi
01-01-2016 31-12-2016 072109 : Hysteroskopi
01-01-2017 31-12-2017 072109 : Hysteroskopi
01-01-2018 31-12-2018 072109 : Hysteroskopi
01-01-2019 31-12-2019 072109 : Hysteroskopi
01-01-2020 31-12-2020 072109 : Hysteroskopi
01-01-1990 31-12-2005 072110 : El-stim. af bækkenb.
01-01-1990 31-12-2005 072111 : Skift af r.pessar
01-01-1990 31-12-2005 072112 : Ultralydscanning
01-01-2006 31-12-2006 072112 : Ultralydscanning
01-01-2007 31-12-2007 072112 : Ultralydscanning
01-01-2008 31-12-2008 072112 : Ultralydscanning
01-01-2009 31-12-2009 072112 : Ultralydscanning
01-01-2010 31-12-2010 072112 : Ultralydscanning
01-01-2011 31-12-2011 072112 : Ultralydscanning
01-01-2012 31-12-2012 072112 : Ultralydscanning
01-01-2013 31-12-2013 072112 : Ultralydscanning
01-01-2014 31-12-2014 072112 : Ultralydscanning
01-01-2015 31-12-2015 072112 : Ultralydscanning
01-01-2016 31-12-2016 072112 : Ultralydscanning
01-01-2017 31-12-2017 072112 : Ultralydscanning
01-01-1990 31-12-2005 072113 : Vandscanning
01-01-2006 31-12-2006 072113 : Vandscanning
01-01-2007 31-12-2007 072113 : Vandscanning
01-01-2008 31-12-2008 072113 : Vandscanning
01-01-2009 31-12-2009 072113 : Vandscanning
01-01-2010 31-12-2010 072113 : Vandscanning
01-01-2011 31-12-2011 072113 : Vandscanning
01-01-2012 31-12-2012 072113 : Vandscanning
01-01-2013 31-12-2013 072113 : Vandscanning
01-01-2014 31-12-2014 072113 : Vandscanning
01-01-2015 31-12-2015 072113 : Vandscanning
01-01-2016 31-12-2016 072113 : Vandscanning
01-01-2017 31-12-2017 072113 : Vandscanning
01-01-2018 31-12-2018 072113 : Vandscanning
01-01-2019 31-12-2019 072113 : Vandscanning
01-01-2020 31-12-2020 072113 : Vandscanning
01-01-1990 31-12-2005 072114 : Penatrationstest
01-01-2006 31-12-2006 072114 : Penatrationstest
01-01-2007 31-12-2007 072114 : Penatrationstest
01-01-2008 31-12-2008 072114 : Penatrationstest
01-01-2009 31-12-2009 072114 : Penatrationstest
01-01-2010 31-12-2010 072114 : Penatrationstest
01-01-2011 31-12-2011 072114 : Penatrationstest
01-01-2012 31-12-2012 072114 : Penatrationstest
01-01-2013 31-12-2013 072114 : Penatrationstest
01-01-2014 31-12-2014 072114 : Penatrationstest
01-01-2015 31-12-2015 072114 : Penatrationstest
01-01-2016 31-12-2016 072114 : Penatrationstest
01-01-1990 31-12-2005 072115 : Blevejningstest
01-01-2006 31-12-2006 072115 : Blevejningstest
01-01-2007 31-12-2007 072115 : Blevejningstest
01-01-2008 31-12-2008 072115 : Blevejningstest
01-01-2009 31-12-2009 072115 : Blevejningstest
01-01-2010 31-12-2010 072115 : Blevejningstest
01-01-2011 31-12-2011 072115 : Blevejningstest
01-01-2012 31-12-2012 072115 : Blevejningstest
01-01-2013 31-12-2013 072115 : Blevejningstest
01-01-2014 31-12-2014 072115 : Blevejningstest
01-01-2015 31-12-2015 072115 : Blevejningstest
01-01-2016 31-12-2016 072115 : Blevejningstest
01-01-1990 31-12-2005 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2006 31-12-2006 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2007 31-12-2007 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2008 31-12-2008 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2009 31-12-2009 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2010 31-12-2010 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2011 31-12-2011 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2012 31-12-2012 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2013 31-12-2013 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2014 31-12-2014 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2015 31-12-2015 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2016 31-12-2016 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2017 31-12-2017 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2018 31-12-2018 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2019 31-12-2019 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-2020 31-12-2020 072116 : Genetisk rådgivning
01-01-1990 31-12-2005 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2006 31-12-2006 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2007 31-12-2007 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2008 31-12-2008 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2009 31-12-2009 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2010 31-12-2010 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2011 31-12-2011 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2012 31-12-2012 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2013 31-12-2013 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2014 31-12-2014 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2015 31-12-2015 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2016 31-12-2016 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2017 31-12-2017 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2018 31-12-2018 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2019 31-12-2019 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2020 31-12-2020 072117 : Vulvabiopsi
01-01-2016 31-12-2016 072120 : Udredning af PCOS
01-01-2017 31-12-2017 072120 : Udredning af PCOS
01-01-2018 31-12-2018 072120 : Udredning af PCOS
01-01-2019 31-12-2019 072120 : Udredning af PCOS
01-01-2020 31-12-2020 072120 : Udredning af PCOS
01-01-2016 31-12-2016 072121 : Inkontinens udredning
01-01-2017 31-12-2017 072121 : Inkontinens udredning
01-01-2018 31-12-2018 072121 : Inkontinens udredning
01-01-2019 31-12-2019 072121 : Inkontinens udredning
01-01-2020 31-12-2020 072121 : Inkontinens udredning
01-01-2016 31-12-2016 072122 : Inkontinens opfølgning
01-01-2017 31-12-2017 072122 : Inkontinens opfølgning
01-01-2018 31-12-2018 072122 : Inkontinens opfølgning
01-01-2019 31-12-2019 072122 : Inkontinens opfølgning
01-01-2020 31-12-2020 072122 : Inkontinens opfølgning
01-01-2016 31-12-2016 072123 : Hysteroskopisk fjernelse af mindre intrauterine pr
01-01-2017 31-12-2017 072123 : Hysteroskopisk fjernelse af mindre intrauterine pr
01-01-2018 31-12-2018 072123 : Hysteroskopisk fjernelse af mindre intrauterine pr
01-01-2019 31-12-2019 072123 : Hysteroskopisk fjernelse af mindre intrauterine pr
01-01-2020 31-12-2020 072123 : Hysteroskopisk fjernelse af mindre intrauterine pr
01-01-2016 31-12-2016 072124 : Diagnostisk undersøgelse af patologi i livmoderhal
01-01-2017 31-12-2017 072124 : Diagnostisk undersøgelse af patologi i livmoderhal
01-01-2018 31-12-2018 072124 : Diagnostisk undersøgelse af patologi i livmoderhal
01-01-2019 31-12-2019 072124 : Diagnostisk undersøgelse af patologi i livmoderhal
01-01-2020 31-12-2020 072124 : Diagnostisk undersøgelse af patologi i livmoderhal
01-01-2016 31-12-2016 072125 : Vævsprøve fra livmoderhulens slimhinde ((V)abrasio
01-01-2017 31-12-2017 072125 : Vævsprøve fra livmoderhulens slimhinde ((V)abrasio
01-01-2018 31-12-2018 072125 : Vævsprøve fra livmoderhulens slimhinde ((V)abrasio
01-01-2019 31-12-2019 072125 : Vævsprøve fra livmoderhulens slimhinde ((V)abrasio
01-01-2020 31-12-2020 072125 : Vævsprøve fra livmoderhulens slimhinde ((V)abrasio
01-01-1990 31-12-2005 072161 : tolkebistand
01-01-2006 31-12-2006 072161 : tolkebistand
01-01-2007 31-12-2007 072161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 072161 : tolkebistand
01-01-2009 31-12-2009 072161 : tolkebistand
01-01-2010 31-12-2010 072161 : tolkebistand
01-01-2011 31-12-2011 072161 : tolkebistand
01-01-2012 31-12-2012 072161 : tolkebistand
01-01-2013 31-12-2013 072161 : tolkebistand
01-01-2014 31-12-2014 072161 : tolkebistand
01-01-2015 31-12-2015 072161 : tolkebistand
01-01-2016 31-12-2016 072161 : tolkebistand
01-01-2017 31-12-2017 072161 : tolkebistand
01-01-2018 31-12-2018 072161 : tolkebistand
01-01-2019 31-12-2019 072161 : tolkebistand
01-01-2020 31-12-2020 072161 : tolkebistand
01-01-1990 31-12-2005 072190 : Ultralydscanning
01-01-2006 31-12-2006 072190 : Ultralydscanning
01-01-2007 31-12-2007 072190 : Ultralydscanning
01-01-2008 31-12-2008 072190 : Ultralydscanning
01-01-2009 31-12-2009 072190 : Ultralydscanning
01-01-2010 31-12-2010 072190 : Ultralydscanning
01-01-2011 31-12-2011 072190 : Ultralydscanning
01-01-2012 31-12-2012 072190 : Ultralydscanning
01-01-2013 31-12-2013 072190 : Ultralydscanning
01-01-2014 31-12-2014 072190 : Ultralydscanning
01-01-2015 31-12-2015 072190 : Ultralydscanning
01-01-2016 31-12-2016 072190 : Ultralydscanning
01-01-1990 31-12-2005 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2006 31-12-2006 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2007 31-12-2007 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2008 31-12-2008 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2009 31-12-2009 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2010 31-12-2010 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2011 31-12-2011 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2012 31-12-2012 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2013 31-12-2013 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2014 31-12-2014 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2015 31-12-2015 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2016 31-12-2016 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2017 31-12-2017 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2018 31-12-2018 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2019 31-12-2019 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-2020 31-12-2020 072191 : Ultralydsc.testikler
01-01-1990 31-12-2005 072192 : 2.intraut.ins.cyklus
01-01-2006 31-12-2006 072192 : 2.intraut.ins.cyklus
01-01-2007 31-12-2007 072192 : 2.intraut.ins.cyklus
01-01-2008 31-12-2008 072192 : 2.intraut.ins.cyklus
01-01-2009 31-12-2009 072192 : 2.intraut.ins.cyklus
01-01-2010 31-12-2010 072192 : 2.intraut.ins.cyklus
01-01-2011 31-12-2011 072192 : 2.intraut.ins.cyklus
01-01-2012 31-12-2012 072192 : 2.intraut.ins.cyklus
01-01-2013 31-12-2013 072192 : 2.intraut.ins.cyklus
01-01-2014 31-12-2014 072192 : 2.intraut.ins.cyklus
01-01-2015 31-12-2015 072192 : 2.intraut.ins.cyklus
01-01-2016 31-12-2016 072192 : 2.intraut.ins.cyklus
01-01-1990 31-12-2005 072193 : HSU
01-01-2006 31-12-2006 072193 : HSU
01-01-2007 31-12-2007 072193 : HSU
01-01-2008 31-12-2008 072193 : HSU
01-01-2009 31-12-2009 072193 : HSU
01-01-2010 31-12-2010 072193 : HSU
01-01-2011 31-12-2011 072193 : HSU
01-01-2012 31-12-2012 072193 : HSU
01-01-2013 31-12-2013 072193 : HSU
01-01-2014 31-12-2014 072193 : HSU
01-01-2015 31-12-2015 072193 : HSU
01-01-2016 31-12-2016 072193 : HSU
01-01-2017 31-12-2017 072193 : HSU
01-01-2018 31-12-2018 072193 : HSU
01-01-2019 31-12-2019 072193 : HSU
01-01-2020 31-12-2020 072193 : HSU
01-01-1990 31-12-2005 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2006 31-12-2006 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2007 31-12-2007 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2008 31-12-2008 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2009 31-12-2009 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2010 31-12-2010 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2011 31-12-2011 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2012 31-12-2012 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2013 31-12-2013 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2014 31-12-2014 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2015 31-12-2015 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2016 31-12-2016 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2017 31-12-2017 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2018 31-12-2018 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2019 31-12-2019 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2020 31-12-2020 072201 : kolposk/biopsi/cervi
01-01-2008 31-12-2008 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2009 31-12-2009 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2010 31-12-2010 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2011 31-12-2011 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2013 31-12-2013 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2014 31-12-2014 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2015 31-12-2015 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2016 31-12-2016 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2017 31-12-2017 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2018 31-12-2018 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2019 31-12-2019 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2020 31-12-2020 072261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 072264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2013 31-12-2013 072264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2014 31-12-2014 072264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2015 31-12-2015 072264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2016 31-12-2016 072264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2017 31-12-2017 072264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2018 31-12-2018 072264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2019 31-12-2019 072264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2020 31-12-2020 072264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-1990 31-12-2005 072300 : Scopier
01-01-1990 31-12-2005 072303 : Anoscopi
01-01-2006 31-12-2006 072303 : Anoscopi
01-01-2007 31-12-2007 072303 : Anoscopi
01-01-2008 31-12-2008 072303 : Anoscopi
01-01-2009 31-12-2009 072303 : Anoscopi
01-01-2010 31-12-2010 072303 : Anoscopi
01-01-2011 31-12-2011 072303 : Anoscopi
01-01-2012 31-12-2012 072303 : Anoscopi
01-01-2013 31-12-2013 072303 : Anoscopi
01-01-2014 31-12-2014 072303 : Anoscopi
01-01-2015 31-12-2015 072303 : Anoscopi
01-01-2016 31-12-2016 072303 : Anoscopi
01-01-1990 31-12-2005 072304 : Kolposcopi
01-01-2006 31-12-2006 072304 : Kolposcopi
01-01-2007 31-12-2007 072304 : Kolposcopi
01-01-2008 31-12-2008 072304 : Kolposcopi
01-01-2009 31-12-2009 072304 : Kolposcopi
01-01-2010 31-12-2010 072304 : Kolposcopi
01-01-2011 31-12-2011 072304 : Kolposcopi
01-01-2012 31-12-2012 072304 : Kolposcopi
01-01-2013 31-12-2013 072304 : Kolposcopi
01-01-2014 31-12-2014 072304 : Kolposcopi
01-01-2015 31-12-2015 072304 : Kolposcopi
01-01-2016 31-12-2016 072304 : Kolposcopi
01-01-2017 31-12-2017 072304 : Kolposcopi
01-01-2018 31-12-2018 072304 : Kolposcopi
01-01-2019 31-12-2019 072304 : Kolposcopi
01-01-2020 31-12-2020 072304 : Kolposcopi
01-01-1990 31-12-2005 072305 : Rectoscopi
01-01-2006 31-12-2006 072305 : Rectoscopi
01-01-2007 31-12-2007 072305 : Rectoscopi
01-01-2008 31-12-2008 072305 : Rectoscopi
01-01-2009 31-12-2009 072305 : Rectoscopi
01-01-2010 31-12-2010 072305 : Rectoscopi
01-01-2011 31-12-2011 072305 : Rectoscopi
01-01-2012 31-12-2012 072305 : Rectoscopi
01-01-2013 31-12-2013 072305 : Rectoscopi
01-01-2014 31-12-2014 072305 : Rectoscopi
01-01-2015 31-12-2015 072305 : Rectoscopi
01-01-2016 31-12-2016 072305 : Rectoscopi
01-01-1990 31-12-2005 072306 : Cystoscopi
01-01-2006 31-12-2006 072306 : Cystoscopi
01-01-2007 31-12-2007 072306 : Cystoscopi
01-01-2008 31-12-2008 072306 : Cystoscopi
01-01-2009 31-12-2009 072306 : Cystoscopi
01-01-2010 31-12-2010 072306 : Cystoscopi
01-01-2011 31-12-2011 072306 : Cystoscopi
01-01-2012 31-12-2012 072306 : Cystoscopi
01-01-2013 31-12-2013 072306 : Cystoscopi
01-01-2014 31-12-2014 072306 : Cystoscopi
01-01-2015 31-12-2015 072306 : Cystoscopi
01-01-2016 31-12-2016 072306 : Cystoscopi
01-01-2017 31-12-2017 072306 : Cystoscopi
01-01-2018 31-12-2018 072306 : Cystoscopi
01-01-2019 31-12-2019 072306 : Cystoscopi
01-01-2020 31-12-2020 072306 : Cystoscopi
01-01-1990 31-12-2005 072307 : Vulvoskopi
01-01-2006 31-12-2006 072307 : Vulvoskopi
01-01-2007 31-12-2007 072307 : Vulvoskopi
01-01-2008 31-12-2008 072307 : Vulvoskopi
01-01-2009 31-12-2009 072307 : Vulvoskopi
01-01-2010 31-12-2010 072307 : Vulvoskopi
01-01-2011 31-12-2011 072307 : Vulvoskopi
01-01-2012 31-12-2012 072307 : Vulvoskopi
01-01-2013 31-12-2013 072307 : Vulvoskopi
01-01-2014 31-12-2014 072307 : Vulvoskopi
01-01-2015 31-12-2015 072307 : Vulvoskopi
01-01-2016 31-12-2016 072307 : Vulvoskopi
01-01-2017 31-12-2017 072307 : Vulvoskopi
01-01-2018 31-12-2018 072307 : Vulvoskopi
01-01-2019 31-12-2019 072307 : Vulvoskopi
01-01-2020 31-12-2020 072307 : Vulvoskopi
01-01-1990 31-12-2005 072400 : Kontrol Scopier
01-01-1990 31-12-2005 072403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2006 31-12-2006 072403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2007 31-12-2007 072403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2008 31-12-2008 072403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2009 31-12-2009 072403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2010 31-12-2010 072403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2011 31-12-2011 072403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2012 31-12-2012 072403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2013 31-12-2013 072403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2014 31-12-2014 072403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2015 31-12-2015 072403 : Kontrol Anoscopi
01-01-1990 31-12-2005 072404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-2006 31-12-2006 072404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-2007 31-12-2007 072404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-2008 31-12-2008 072404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-2009 31-12-2009 072404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-2010 31-12-2010 072404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-2011 31-12-2011 072404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-2012 31-12-2012 072404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-2013 31-12-2013 072404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-2014 31-12-2014 072404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-2015 31-12-2015 072404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-2016 31-12-2016 072404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-1990 31-12-2005 072405 : Kontrol Rectoscopi
01-01-2006 31-12-2006 072405 : Kontrol Rectoscopi
01-01-2008 31-12-2008 072405 : Kontrol Rectoscopi
01-01-1990 31-12-2005 072406 : Kontrol Cystoscopi
01-01-2007 31-12-2007 072406 : Kontrol Cystoscopi
01-01-2008 31-12-2008 072406 : Kontrol Cystoscopi
01-01-2009 31-12-2009 072406 : Kontrol Cystoscopi
01-01-2010 31-12-2010 072406 : Kontrol Cystoscopi
01-01-2011 31-12-2011 072406 : Kontrol Cystoscopi
01-01-2012 31-12-2012 072406 : Kontrol Cystoscopi
01-01-2013 31-12-2013 072406 : Kontrol Cystoscopi
01-01-1990 31-12-2005 073000 : Operationer
01-01-1990 31-12-2005 073100 : 1. Operation
01-01-2006 31-12-2006 073100 : 1. Operation
01-01-2007 31-12-2007 073100 : Ovariecystepunkt. 1.
01-01-2008 31-12-2008 073100 : Ovariecystepunkt. 1.
01-01-2009 31-12-2009 073100 : Ovariecystepunkt. 1.
01-01-2010 31-12-2010 073100 : Ovariecystepunkt. 1.
01-01-2011 31-12-2011 073100 : Ovariecystepunkt. 1.
01-01-2012 31-12-2012 073100 : Ovariecystepunkt. 1.
01-01-2013 31-12-2013 073100 : Ovariecystepunkt. 1.
01-01-2014 31-12-2014 073100 : Ovariecystepunkt. 1.
01-01-2015 31-12-2015 073100 : Ovariecystepunkt. 1.
01-01-2016 31-12-2016 073100 : Ovariecystepunkt. 1.
01-01-1990 31-12-2005 073101 : Incision Cyste 1.
01-01-2006 31-12-2006 073101 : Incision Cyste 1.
01-01-2007 31-12-2007 073101 : Incision Cyste 1.
01-01-2008 31-12-2008 073101 : Incision Cyste 1.
01-01-2009 31-12-2009 073101 : Incision Cyste 1.
01-01-2010 31-12-2010 073101 : Incision Cyste 1.
01-01-2011 31-12-2011 073101 : Incision Cyste 1.
01-01-2012 31-12-2012 073101 : Incision Cyste 1.
01-01-2013 31-12-2013 073101 : Incision Cyste 1.
01-01-2014 31-12-2014 073101 : Incision Cyste 1.
01-01-2015 31-12-2015 073101 : Incision Cyste 1.
01-01-2016 31-12-2016 073101 : Incision Cyste 1.
01-01-1990 31-12-2005 073102 : (V)abrasio, Cerv. 1.
01-01-2006 31-12-2006 073102 : (V)abrasio, Cerv. 1.
01-01-2007 31-12-2007 073102 : (V)abrasio, Cerv. 1.
01-01-2008 31-12-2008 073102 : (V)abrasio, Cerv. 1.
01-01-2009 31-12-2009 073102 : (V)abrasio, Cerv. 1.
01-01-2010 31-12-2010 073102 : (V)abrasio, Cerv. 1.
01-01-2011 31-12-2011 073102 : (V)abrasio, Cerv. 1.
01-01-2012 31-12-2012 073102 : (V)abrasio, Cerv. 1.
01-01-2013 31-12-2013 073102 : (V)abrasio, Cerv. 1.
01-01-2014 31-12-2014 073102 : (V)abrasio, Cerv. 1.
01-01-2015 31-12-2015 073102 : (V)abrasio, Cerv. 1.
01-01-2016 31-12-2016 073102 : (V)abrasio, Cerv. 1.
01-01-1990 31-12-2005 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-2006 31-12-2006 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-2007 31-12-2007 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-2008 31-12-2008 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-2009 31-12-2009 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-2010 31-12-2010 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-2011 31-12-2011 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-2012 31-12-2012 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-2013 31-12-2013 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-2014 31-12-2014 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-2015 31-12-2015 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-2016 31-12-2016 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-2017 31-12-2017 073103 : (V)abrasio, Corp. 1.
01-01-1990 31-12-2005 073104 : Dilat. Cervic. 1.
01-01-2006 31-12-2006 073104 : Dilat. Cervic. 1.
01-01-2007 31-12-2007 073104 : Dilat. Cervic. 1.
01-01-2008 31-12-2008 073104 : Dilat. Cervic. 1.
01-01-2009 31-12-2009 073104 : Dilat. Cervic. 1.
01-01-2010 31-12-2010 073104 : Dilat. Cervic. 1.
01-01-2011 31-12-2011 073104 : Dilat. Cervic. 1.
01-01-2012 31-12-2012 073104 : Dilat. Cervic. 1.
01-01-2013 31-12-2013 073104 : Dilat. Cervic. 1.
01-01-2014 31-12-2014 073104 : Dilat. Cervic. 1.
01-01-2015 31-12-2015 073104 : Dilat. Cervic. 1.
01-01-2016 31-12-2016 073104 : Dilat. Cervic. 1.
01-01-1990 31-12-2005 073105 : Incision Absces 1.
01-01-2006 31-12-2006 073105 : Incision Absces 1.
01-01-2007 31-12-2007 073105 : Incision Absces 1.
01-01-2008 31-12-2008 073105 : Incision Absces 1.
01-01-2009 31-12-2009 073105 : Incision Absces 1.
01-01-2010 31-12-2010 073105 : Incision Absces 1.
01-01-2011 31-12-2011 073105 : Incision Absces 1.
01-01-2012 31-12-2012 073105 : Incision Absces 1.
01-01-2013 31-12-2013 073105 : Incision Absces 1.
01-01-2014 31-12-2014 073105 : Incision Absces 1.
01-01-2015 31-12-2015 073105 : Incision Absces 1.
01-01-2016 31-12-2016 073105 : Incision Absces 1.
01-01-1990 31-12-2005 073106 : Opsætn. Spiral 1.
01-01-2006 31-12-2006 073106 : Opsætn. Spiral 1.
01-01-2007 31-12-2007 073106 : Opsætn. Spiral 1.
01-01-2008 31-12-2008 073106 : Opsætn. Spiral 1.
01-01-2009 31-12-2009 073106 : Opsætn. Spiral 1.
01-01-2010 31-12-2010 073106 : Opsætn. Spiral 1.
01-01-2011 31-12-2011 073106 : Opsætn. Spiral 1.
01-01-2012 31-12-2012 073106 : Opsætn. Spiral 1.
01-01-2013 31-12-2013 073106 : Opsætn. Spiral 1.
01-01-2014 31-12-2014 073106 : Opsætn. Spiral 1.
01-01-2015 31-12-2015 073106 : Opsætn. Spiral 1.
01-01-2016 31-12-2016 073106 : Opsætn. Spiral 1.
01-01-1990 31-12-2005 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2006 31-12-2006 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2007 31-12-2007 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2008 31-12-2008 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2009 31-12-2009 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2010 31-12-2010 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2011 31-12-2011 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2012 31-12-2012 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2013 31-12-2013 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2014 31-12-2014 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2015 31-12-2015 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2016 31-12-2016 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2017 31-12-2017 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2018 31-12-2018 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2019 31-12-2019 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-2020 31-12-2020 073107 : Kryobeh. cervix 1.
01-01-1990 31-12-2005 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2006 31-12-2006 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2007 31-12-2007 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2008 31-12-2008 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2009 31-12-2009 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2010 31-12-2010 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2011 31-12-2011 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2012 31-12-2012 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2013 31-12-2013 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2014 31-12-2014 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2015 31-12-2015 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2016 31-12-2016 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2017 31-12-2017 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2018 31-12-2018 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2019 31-12-2019 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-2020 31-12-2020 073108 : Int. Fjern. Spir. 1.
01-01-1990 31-12-2005 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2006 31-12-2006 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2007 31-12-2007 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2008 31-12-2008 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2009 31-12-2009 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2010 31-12-2010 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2011 31-12-2011 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2012 31-12-2012 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2013 31-12-2013 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2014 31-12-2014 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2015 31-12-2015 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2016 31-12-2016 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2017 31-12-2017 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2018 31-12-2018 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2019 31-12-2019 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2020 31-12-2020 073109 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-1990 31-12-2005 073111 : Tumorfjern. Mamma 1.
01-01-2007 31-12-2007 073111 : Tumorfjern. Mamma 1.
01-01-2008 31-12-2008 073111 : Tumorfjern. Mamma 1.
01-01-1990 31-12-2005 073112 : Conisation
01-01-2006 31-12-2006 073112 : Conisation
01-01-2007 31-12-2007 073112 : Conisation
01-01-2008 31-12-2008 073112 : Conisation
01-01-2009 31-12-2009 073112 : Conisation
01-01-2010 31-12-2010 073112 : Conisation
01-01-2011 31-12-2011 073112 : Conisation
01-01-2012 31-12-2012 073112 : Conisation
01-01-2013 31-12-2013 073112 : Conisation
01-01-2014 31-12-2014 073112 : Conisation
01-01-2015 31-12-2015 073112 : Conisation
01-01-2016 31-12-2016 073112 : Conisation
01-01-2017 31-12-2017 073112 : Conisation
01-01-2018 31-12-2018 073112 : Conisation
01-01-2019 31-12-2019 073112 : Conisation
01-01-2020 31-12-2020 073112 : Conisation
01-01-1990 31-12-2005 073113 : Fentonplastik
01-01-2006 31-12-2006 073113 : Fentonplastik
01-01-2007 31-12-2007 073113 : Fentonplastik
01-01-2008 31-12-2008 073113 : Fentonplastik
01-01-2009 31-12-2009 073113 : Fentonplastik
01-01-2010 31-12-2010 073113 : Fentonplastik
01-01-2011 31-12-2011 073113 : Fentonplastik
01-01-2012 31-12-2012 073113 : Fentonplastik
01-01-2013 31-12-2013 073113 : Fentonplastik
01-01-2014 31-12-2014 073113 : Fentonplastik
01-01-2015 31-12-2015 073113 : Fentonplastik
01-01-2016 31-12-2016 073113 : Fentonplastik
01-01-1990 31-12-2005 073114 : Vaginalplastik
01-01-2006 31-12-2006 073114 : Vaginalplastik
01-01-2007 31-12-2007 073114 : Vaginalplastik
01-01-2008 31-12-2008 073114 : Vaginalplastik
01-01-2009 31-12-2009 073114 : Vaginalplastik
01-01-2010 31-12-2010 073114 : Vaginalplastik
01-01-2011 31-12-2011 073114 : Vaginalplastik
01-01-2012 31-12-2012 073114 : Vaginalplastik
01-01-2013 31-12-2013 073114 : Vaginalplastik
01-01-2014 31-12-2014 073114 : Vaginalplastik
01-01-2015 31-12-2015 073114 : Vaginalplastik
01-01-2016 31-12-2016 073114 : Vaginalplastik
01-01-1990 31-12-2005 073115 : Urethraldilatation
01-01-2006 31-12-2006 073115 : Urethraldilatation
01-01-2007 31-12-2007 073115 : Urethraldilatation
01-01-2008 31-12-2008 073115 : Urethraldilatation
01-01-2009 31-12-2009 073115 : Urethraldilatation
01-01-2010 31-12-2010 073115 : Urethraldilatation
01-01-2011 31-12-2011 073115 : Urethraldilatation
01-01-2012 31-12-2012 073115 : Urethraldilatation
01-01-2013 31-12-2013 073115 : Urethraldilatation
01-01-2014 31-12-2014 073115 : Urethraldilatation
01-01-2015 31-12-2015 073115 : Urethraldilatation
01-01-2016 31-12-2016 073115 : Urethraldilatation
01-01-1990 31-12-2005 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2006 31-12-2006 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2007 31-12-2007 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2008 31-12-2008 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2009 31-12-2009 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2010 31-12-2010 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2011 31-12-2011 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2012 31-12-2012 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2013 31-12-2013 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2014 31-12-2014 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2015 31-12-2015 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2016 31-12-2016 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2017 31-12-2017 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2018 31-12-2018 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2019 31-12-2019 073116 : Evacuatio uteri
01-01-2020 31-12-2020 073116 : Evacuatio uteri
01-01-1990 31-12-2005 073117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2006 31-12-2006 073117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2007 31-12-2007 073117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2008 31-12-2008 073117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2009 31-12-2009 073117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2010 31-12-2010 073117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2011 31-12-2011 073117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2012 31-12-2012 073117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2013 31-12-2013 073117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2014 31-12-2014 073117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2015 31-12-2015 073117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2016 31-12-2016 073117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-1990 31-12-2005 073118 : Labiumresection
01-01-2006 31-12-2006 073118 : Labiumresection
01-01-2007 31-12-2007 073118 : Labiumresection
01-01-2008 31-12-2008 073118 : Labiumresection
01-01-2009 31-12-2009 073118 : Labiumresection
01-01-2010 31-12-2010 073118 : Labiumresection
01-01-2011 31-12-2011 073118 : Labiumresection
01-01-2012 31-12-2012 073118 : Labiumresection
01-01-2013 31-12-2013 073118 : Labiumresection
01-01-2014 31-12-2014 073118 : Labiumresection
01-01-2015 31-12-2015 073118 : Labiumresection
01-01-2016 31-12-2016 073118 : Labiumresection
01-01-2017 31-12-2017 073118 : Labiumresection
01-01-2018 31-12-2018 073118 : Labiumresection
01-01-2019 31-12-2019 073118 : Labiumresection
01-01-2020 31-12-2020 073118 : Labiumresection
01-01-1990 31-12-2005 073119 : Masupialisation
01-01-2006 31-12-2006 073119 : Masupialisation
01-01-2007 31-12-2007 073119 : Masupialisation
01-01-2008 31-12-2008 073119 : Masupialisation
01-01-2009 31-12-2009 073119 : Masupialisation
01-01-2010 31-12-2010 073119 : Masupialisation
01-01-2011 31-12-2011 073119 : Masupialisation
01-01-2012 31-12-2012 073119 : Masupialisation
01-01-2013 31-12-2013 073119 : Masupialisation
01-01-2014 31-12-2014 073119 : Masupialisation
01-01-2015 31-12-2015 073119 : Masupialisation
01-01-2016 31-12-2016 073119 : Masupialisation
01-01-2017 31-12-2017 073119 : Masupialisation
01-01-2018 31-12-2018 073119 : Masupialisation
01-01-2019 31-12-2019 073119 : Masupialisation
01-01-2020 31-12-2020 073119 : Masupialisation
01-01-1990 31-12-2005 073120 : De-infibulatio
01-01-2006 31-12-2006 073120 : De-infibulatio
01-01-2007 31-12-2007 073120 : De-infibulatio
01-01-2008 31-12-2008 073120 : De-infibulatio
01-01-2009 31-12-2009 073120 : De-infibulatio
01-01-2010 31-12-2010 073120 : De-infibulatio
01-01-2011 31-12-2011 073120 : De-infibulatio
01-01-2012 31-12-2012 073120 : De-infibulatio
01-01-2013 31-12-2013 073120 : De-infibulatio
01-01-2014 31-12-2014 073120 : De-infibulatio
01-01-2015 31-12-2015 073120 : De-infibulatio
01-01-2016 31-12-2016 073120 : De-infibulatio
01-01-1990 31-12-2005 073124 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2006 31-12-2006 073124 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2007 31-12-2007 073124 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2008 31-12-2008 073124 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2009 31-12-2009 073124 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2010 31-12-2010 073124 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2011 31-12-2011 073124 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2012 31-12-2012 073124 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2013 31-12-2013 073124 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2014 31-12-2014 073124 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2015 31-12-2015 073124 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2016 31-12-2016 073124 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-1990 31-12-2005 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2006 31-12-2006 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2007 31-12-2007 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2008 31-12-2008 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2009 31-12-2009 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2010 31-12-2010 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2011 31-12-2011 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2012 31-12-2012 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2013 31-12-2013 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2014 31-12-2014 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2015 31-12-2015 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2016 31-12-2016 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2017 31-12-2017 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2018 31-12-2018 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2019 31-12-2019 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2020 31-12-2020 073125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-1990 31-12-2005 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-2006 31-12-2006 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-2007 31-12-2007 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-2008 31-12-2008 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-2009 31-12-2009 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-2010 31-12-2010 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-2011 31-12-2011 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-2012 31-12-2012 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-2013 31-12-2013 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-2014 31-12-2014 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-2015 31-12-2015 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-2016 31-12-2016 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-2017 31-12-2017 073126 : Opsætn. Af Spiral
01-01-1990 31-12-2005 073127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-2006 31-12-2006 073127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-2007 31-12-2007 073127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-2008 31-12-2008 073127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-2009 31-12-2009 073127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-2010 31-12-2010 073127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-2011 31-12-2011 073127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-2012 31-12-2012 073127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-2013 31-12-2013 073127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-2014 31-12-2014 073127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-2015 31-12-2015 073127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-2016 31-12-2016 073127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-1990 31-12-2005 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2006 31-12-2006 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2007 31-12-2007 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2008 31-12-2008 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2009 31-12-2009 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2010 31-12-2010 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2011 31-12-2011 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2012 31-12-2012 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2013 31-12-2013 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2014 31-12-2014 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2015 31-12-2015 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2016 31-12-2016 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2017 31-12-2017 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2018 31-12-2018 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2019 31-12-2019 073128 : Skift af ringpessar
01-01-2020 31-12-2020 073128 : Skift af ringpessar
01-01-1990 31-12-2005 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2006 31-12-2006 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2007 31-12-2007 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2008 31-12-2008 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2009 31-12-2009 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2010 31-12-2010 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2011 31-12-2011 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2012 31-12-2012 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2013 31-12-2013 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2014 31-12-2014 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2015 31-12-2015 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2016 31-12-2016 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2017 31-12-2017 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2018 31-12-2018 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2019 31-12-2019 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-2020 31-12-2020 073129 : indsæt.gestagenimpl
01-01-1990 31-12-2005 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2006 31-12-2006 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2007 31-12-2007 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2008 31-12-2008 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2009 31-12-2009 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2010 31-12-2010 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2011 31-12-2011 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2012 31-12-2012 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2013 31-12-2013 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2014 31-12-2014 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2015 31-12-2015 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2016 31-12-2016 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2017 31-12-2017 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2018 31-12-2018 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2019 31-12-2019 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-2020 31-12-2020 073130 : fj.gestagenimplantat
01-01-1990 31-12-2005 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2006 31-12-2006 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2007 31-12-2007 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2008 31-12-2008 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2009 31-12-2009 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2010 31-12-2010 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2011 31-12-2011 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2012 31-12-2012 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2013 31-12-2013 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2014 31-12-2014 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2015 31-12-2015 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2016 31-12-2016 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2017 31-12-2017 073131 : Paracervik./intracer
01-01-2016 31-12-2016 073132 : Ringtilpasning
01-01-2017 31-12-2017 073132 : Ringtilpasning
01-01-2018 31-12-2018 073132 : Ringtilpasning
01-01-2019 31-12-2019 073132 : Ringtilpasning
01-01-2020 31-12-2020 073132 : Ringtilpasning
01-01-2016 31-12-2016 073133 : Opsætning af spiral u./m. dilatation
01-01-2017 31-12-2017 073133 : Opsætning af spiral u./m. dilatation
01-01-2018 31-12-2018 073133 : Opsætning af spiral u./m. dilatation
01-01-2019 31-12-2019 073133 : Opsætning af spiral u./m. dilatation
01-01-2020 31-12-2020 073133 : Opsætning af spiral u./m. dilatation
01-01-2016 31-12-2016 073134 : Incision af cyste i ydre kønsorganer eller skede
01-01-2017 31-12-2017 073134 : Incision af cyste i ydre kønsorganer eller skede
01-01-2018 31-12-2018 073134 : Incision af cyste i ydre kønsorganer eller skede
01-01-2019 31-12-2019 073134 : Incision af cyste i ydre kønsorganer eller skede
01-01-2020 31-12-2020 073134 : Incision af cyste i ydre kønsorganer eller skede
01-01-2016 31-12-2016 073135 : Operative indgreb på vulva og vagina
01-01-2017 31-12-2017 073135 : Operative indgreb på vulva og vagina
01-01-2018 31-12-2018 073135 : Operative indgreb på vulva og vagina
01-01-2019 31-12-2019 073135 : Operative indgreb på vulva og vagina
01-01-2020 31-12-2020 073135 : Operative indgreb på vulva og vagina
01-01-1990 31-12-2005 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2006 31-12-2006 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2007 31-12-2007 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2008 31-12-2008 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2009 31-12-2009 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2010 31-12-2010 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2011 31-12-2011 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2012 31-12-2012 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2013 31-12-2013 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2014 31-12-2014 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2015 31-12-2015 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2016 31-12-2016 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2017 31-12-2017 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2018 31-12-2018 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2019 31-12-2019 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2020 31-12-2020 073190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-1990 31-12-2005 073200 : Følgende Operationer
01-01-2006 31-12-2006 073200 : Følgende Operationer
01-01-2007 31-12-2007 073200 : Ovariecystepunk. Flg
01-01-2008 31-12-2008 073200 : Ovariecystepunk. Flg
01-01-2009 31-12-2009 073200 : Ovariecystepunk. Flg
01-01-2010 31-12-2010 073200 : Ovariecystepunk. Flg
01-01-2011 31-12-2011 073200 : Ovariecystepunk. Flg
01-01-2012 31-12-2012 073200 : Ovariecystepunk. Flg
01-01-2013 31-12-2013 073200 : Ovariecystepunk. Flg
01-01-2014 31-12-2014 073200 : Ovariecystepunk. Flg
01-01-2015 31-12-2015 073200 : Ovariecystepunk. Flg
01-01-2016 31-12-2016 073200 : Ovariecystepunk. Flg
01-01-1990 31-12-2005 073201 : Incision Cyste Flg.
01-01-2006 31-12-2006 073201 : Incision Cyste Flg.
01-01-2007 31-12-2007 073201 : Incision Cyste Flg.
01-01-2008 31-12-2008 073201 : Incision Cyste Flg.
01-01-2009 31-12-2009 073201 : Incision Cyste Flg.
01-01-2010 31-12-2010 073201 : Incision Cyste Flg.
01-01-2011 31-12-2011 073201 : Incision Cyste Flg.
01-01-2012 31-12-2012 073201 : Incision Cyste Flg.
01-01-2013 31-12-2013 073201 : Incision Cyste Flg.
01-01-2014 31-12-2014 073201 : Incision Cyste Flg.
01-01-2015 31-12-2015 073201 : Incision Cyste Flg.
01-01-1990 31-12-2005 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-2006 31-12-2006 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-2007 31-12-2007 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-2008 31-12-2008 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-2009 31-12-2009 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-2010 31-12-2010 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-2011 31-12-2011 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-2012 31-12-2012 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-2013 31-12-2013 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-2014 31-12-2014 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-2015 31-12-2015 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-2016 31-12-2016 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-2017 31-12-2017 073202 : (V)abrasio, Cer. Flg
01-01-1990 31-12-2005 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2006 31-12-2006 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2007 31-12-2007 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2008 31-12-2008 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2009 31-12-2009 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2010 31-12-2010 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2011 31-12-2011 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2012 31-12-2012 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2013 31-12-2013 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2014 31-12-2014 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2015 31-12-2015 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2016 31-12-2016 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2017 31-12-2017 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2018 31-12-2018 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-2019 31-12-2019 073203 : (V)abrasio, Cor. Flg
01-01-1990 31-12-2005 073204 : Dilat. Cervic. Flg
01-01-2006 31-12-2006 073204 : Dilat. Cervic. Flg
01-01-2007 31-12-2007 073204 : Dilat. Cervic. Flg
01-01-2008 31-12-2008 073204 : Dilat. Cervic. Flg
01-01-2009 31-12-2009 073204 : Dilat. Cervic. Flg
01-01-2010 31-12-2010 073204 : Dilat. Cervic. Flg
01-01-2011 31-12-2011 073204 : Dilat. Cervic. Flg
01-01-2012 31-12-2012 073204 : Dilat. Cervic. Flg
01-01-2013 31-12-2013 073204 : Dilat. Cervic. Flg
01-01-2014 31-12-2014 073204 : Dilat. Cervic. Flg
01-01-2015 31-12-2015 073204 : Dilat. Cervic. Flg
01-01-2016 31-12-2016 073204 : Dilat. Cervic. Flg
01-01-1990 31-12-2005 073205 : Incision Absces Flg.
01-01-2006 31-12-2006 073205 : Incision Absces Flg.
01-01-2007 31-12-2007 073205 : Incision Absces Flg.
01-01-2008 31-12-2008 073205 : Incision Absces Flg.
01-01-2009 31-12-2009 073205 : Incision Absces Flg.
01-01-2010 31-12-2010 073205 : Incision Absces Flg.
01-01-2011 31-12-2011 073205 : Incision Absces Flg.
01-01-2012 31-12-2012 073205 : Incision Absces Flg.
01-01-2013 31-12-2013 073205 : Incision Absces Flg.
01-01-2014 31-12-2014 073205 : Incision Absces Flg.
01-01-2015 31-12-2015 073205 : Incision Absces Flg.
01-01-2016 31-12-2016 073205 : Incision Absces Flg.
01-01-1990 31-12-2005 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-2006 31-12-2006 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-2007 31-12-2007 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-2008 31-12-2008 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-2009 31-12-2009 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-2010 31-12-2010 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-2011 31-12-2011 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-2012 31-12-2012 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-2013 31-12-2013 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-2014 31-12-2014 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-2015 31-12-2015 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-2016 31-12-2016 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-2017 31-12-2017 073206 : Opsætn. Spiral Flg.
01-01-1990 31-12-2005 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2006 31-12-2006 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2007 31-12-2007 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2008 31-12-2008 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2009 31-12-2009 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2010 31-12-2010 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2011 31-12-2011 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2012 31-12-2012 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2013 31-12-2013 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2014 31-12-2014 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2015 31-12-2015 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2016 31-12-2016 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2017 31-12-2017 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2018 31-12-2018 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2019 31-12-2019 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-2020 31-12-2020 073207 : Kryobeh. cervix Flg.
01-01-1990 31-12-2005 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2006 31-12-2006 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2007 31-12-2007 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2008 31-12-2008 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2009 31-12-2009 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2010 31-12-2010 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2011 31-12-2011 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2012 31-12-2012 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2013 31-12-2013 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2014 31-12-2014 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2015 31-12-2015 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2016 31-12-2016 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2017 31-12-2017 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2018 31-12-2018 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2019 31-12-2019 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-2020 31-12-2020 073208 : Int. Fjern. Spi. Flg
01-01-1990 31-12-2005 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2006 31-12-2006 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2007 31-12-2007 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2008 31-12-2008 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2009 31-12-2009 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2010 31-12-2010 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2011 31-12-2011 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2012 31-12-2012 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2013 31-12-2013 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2014 31-12-2014 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2015 31-12-2015 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2016 31-12-2016 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2017 31-12-2017 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2018 31-12-2018 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2019 31-12-2019 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-2020 31-12-2020 073209 : Fjern. Svulst Flg.
01-01-1990 31-12-2005 073210 : Vaginalplastik Flg.
01-01-2018 31-12-2018 073210 : Vaginalplastik Flg.
01-01-2019 31-12-2019 073210 : Vaginalplastik Flg.
01-01-2020 31-12-2020 073210 : Vaginalplastik Flg.
01-01-1990 31-12-2005 073211 : Tumorfjern. Mam. Flg
01-01-2006 31-12-2006 073211 : Tumorfjern. Mam. Flg
01-01-2007 31-12-2007 073211 : Tumorfjern. Mam. Flg
01-01-2008 31-12-2008 073211 : Tumorfjern. Mam. Flg
01-01-2009 31-12-2009 073211 : Tumorfjern. Mam. Flg
01-01-2010 31-12-2010 073211 : Tumorfjern. Mam. Flg
01-01-2011 31-12-2011 073211 : Tumorfjern. Mam. Flg
01-01-2012 31-12-2012 073211 : Tumorfjern. Mam. Flg
01-01-2013 31-12-2013 073211 : Tumorfjern. Mam. Flg
01-01-1990 31-12-2005 073212 : flg. conisation
01-01-2006 31-12-2006 073212 : flg. conisation
01-01-2007 31-12-2007 073212 : flg. conisation
01-01-2008 31-12-2008 073212 : flg. conisation
01-01-2009 31-12-2009 073212 : flg. conisation
01-01-2010 31-12-2010 073212 : flg. conisation
01-01-2011 31-12-2011 073212 : flg. conisation
01-01-2012 31-12-2012 073212 : flg. conisation
01-01-2013 31-12-2013 073212 : flg. conisation
01-01-2014 31-12-2014 073212 : flg. conisation
01-01-2015 31-12-2015 073212 : flg. conisation
01-01-2016 31-12-2016 073212 : flg. conisation
01-01-2017 31-12-2017 073212 : flg. conisation
01-01-2018 31-12-2018 073212 : flg. conisation
01-01-2019 31-12-2019 073212 : flg. conisation
01-01-2020 31-12-2020 073212 : flg. conisation
01-01-1990 31-12-2005 073213 : flg.fentonplastik
01-01-2006 31-12-2006 073213 : flg.fentonplastik
01-01-2007 31-12-2007 073213 : flg.fentonplastik
01-01-2008 31-12-2008 073213 : flg.fentonplastik
01-01-2009 31-12-2009 073213 : flg.fentonplastik
01-01-2010 31-12-2010 073213 : flg.fentonplastik
01-01-2011 31-12-2011 073213 : flg.fentonplastik
01-01-2012 31-12-2012 073213 : flg.fentonplastik
01-01-2013 31-12-2013 073213 : flg.fentonplastik
01-01-2015 31-12-2015 073213 : flg.fentonplastik
01-01-2016 31-12-2016 073213 : flg.fentonplastik
01-01-1990 31-12-2005 073214 : Vaginalplas.flg.oper
01-01-2006 31-12-2006 073214 : Vaginalplas.flg.oper
01-01-2007 31-12-2007 073214 : Vaginalplas.flg.oper
01-01-2008 31-12-2008 073214 : Vaginalplas.flg.oper
01-01-2009 31-12-2009 073214 : Vaginalplas.flg.oper
01-01-2010 31-12-2010 073214 : Vaginalplas.flg.oper
01-01-2011 31-12-2011 073214 : Vaginalplas.flg.oper
01-01-2012 31-12-2012 073214 : Vaginalplas.flg.oper
01-01-2013 31-12-2013 073214 : Vaginalplas.flg.oper
01-01-2014 31-12-2014 073214 : Vaginalplas.flg.oper
01-01-2015 31-12-2015 073214 : Vaginalplas.flg.oper
01-01-2016 31-12-2016 073214 : Vaginalplas.flg.oper
01-01-1990 31-12-2005 073215 : Urethraldilatation
01-01-2007 31-12-2007 073215 : Urethraldilatation
01-01-2008 31-12-2008 073215 : Urethraldilatation
01-01-2009 31-12-2009 073215 : Urethraldilatation
01-01-2010 31-12-2010 073215 : Urethraldilatation
01-01-2011 31-12-2011 073215 : Urethraldilatation
01-01-2012 31-12-2012 073215 : Urethraldilatation
01-01-2013 31-12-2013 073215 : Urethraldilatation
01-01-2016 31-12-2016 073215 : Urethraldilatation
01-01-1990 31-12-2005 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2006 31-12-2006 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2007 31-12-2007 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2008 31-12-2008 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2009 31-12-2009 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2010 31-12-2010 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2011 31-12-2011 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2012 31-12-2012 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2013 31-12-2013 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2014 31-12-2014 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2015 31-12-2015 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2016 31-12-2016 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2017 31-12-2017 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2018 31-12-2018 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2019 31-12-2019 073216 : Evacuatio uteri
01-01-2020 31-12-2020 073216 : Evacuatio uteri
01-01-1990 31-12-2005 073217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2006 31-12-2006 073217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2007 31-12-2007 073217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2008 31-12-2008 073217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2009 31-12-2009 073217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2010 31-12-2010 073217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2011 31-12-2011 073217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2012 31-12-2012 073217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2013 31-12-2013 073217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2014 31-12-2014 073217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2015 31-12-2015 073217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2016 31-12-2016 073217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-1990 31-12-2005 073218 : flg. labiumresection
01-01-2006 31-12-2006 073218 : flg. labiumresection
01-01-2007 31-12-2007 073218 : flg. labiumresection
01-01-2008 31-12-2008 073218 : flg. labiumresection
01-01-2009 31-12-2009 073218 : flg. labiumresection
01-01-2010 31-12-2010 073218 : flg. labiumresection
01-01-2011 31-12-2011 073218 : flg. labiumresection
01-01-2012 31-12-2012 073218 : flg. labiumresection
01-01-2013 31-12-2013 073218 : flg. labiumresection
01-01-2014 31-12-2014 073218 : flg. labiumresection
01-01-2015 31-12-2015 073218 : flg. labiumresection
01-01-2016 31-12-2016 073218 : flg. labiumresection
01-01-2017 31-12-2017 073218 : flg. labiumresection
01-01-2018 31-12-2018 073218 : flg. labiumresection
01-01-2019 31-12-2019 073218 : flg. labiumresection
01-01-2020 31-12-2020 073218 : flg. labiumresection
01-01-1990 31-12-2005 073219 : flg.masupialisation
01-01-2006 31-12-2006 073219 : flg.masupialisation
01-01-2007 31-12-2007 073219 : flg.masupialisation
01-01-2008 31-12-2008 073219 : flg.masupialisation
01-01-2009 31-12-2009 073219 : flg.masupialisation
01-01-2010 31-12-2010 073219 : flg.masupialisation
01-01-2011 31-12-2011 073219 : flg.masupialisation
01-01-2012 31-12-2012 073219 : flg.masupialisation
01-01-2013 31-12-2013 073219 : flg.masupialisation
01-01-2014 31-12-2014 073219 : flg.masupialisation
01-01-2015 31-12-2015 073219 : flg.masupialisation
01-01-2016 31-12-2016 073219 : flg.masupialisation
01-01-2017 31-12-2017 073219 : flg.masupialisation
01-01-2018 31-12-2018 073219 : flg.masupialisation
01-01-2019 31-12-2019 073219 : flg.masupialisation
01-01-2020 31-12-2020 073219 : flg.masupialisation
01-01-1990 31-12-2005 073224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2006 31-12-2006 073224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2007 31-12-2007 073224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2008 31-12-2008 073224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2009 31-12-2009 073224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2010 31-12-2010 073224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2011 31-12-2011 073224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2012 31-12-2012 073224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2013 31-12-2013 073224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2014 31-12-2014 073224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2015 31-12-2015 073224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2016 31-12-2016 073224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2012 31-12-2012 073229 : 073229 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 073229 : 073229 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 073229 : 073229 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 073229 : 073229 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 073230 : 073230 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 073230 : 073230 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 073230 : 073230 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 073230 : 073230 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 073230 : 073230 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 073231 : flg.pacervik/intrace
01-01-2015 31-12-2015 073231 : flg.pacervik/intrace
01-01-2016 31-12-2016 073231 : flg.pacervik/intrace
01-01-2016 31-12-2016 073232 : Ringtilpasning flg.
01-01-2017 31-12-2017 073232 : Ringtilpasning flg.
01-01-2018 31-12-2018 073232 : Ringtilpasning flg.
01-01-2019 31-12-2019 073232 : Ringtilpasning flg.
01-01-2020 31-12-2020 073232 : Ringtilpasning flg.
01-01-2016 31-12-2016 073233 : Opsætning af spiral u./m. dilatation flg.
01-01-2017 31-12-2017 073233 : Opsætning af spiral u./m. dilatation flg.
01-01-2018 31-12-2018 073233 : Opsætning af spiral u./m. dilatation flg.
01-01-2019 31-12-2019 073233 : Opsætning af spiral u./m. dilatation flg.
01-01-2016 31-12-2016 073234 : Incision af cyste i ydre kønsorganer eller skede f
01-01-2017 31-12-2017 073234 : Incision af cyste i ydre kønsorganer eller skede f
01-01-2018 31-12-2018 073234 : Incision af cyste i ydre kønsorganer eller skede f
01-01-2019 31-12-2019 073234 : Incision af cyste i ydre kønsorganer eller skede f
01-01-2020 31-12-2020 073234 : Incision af cyste i ydre kønsorganer eller skede f
01-01-2016 31-12-2016 073235 : Operative indgreb på vulva og vagina flg.
01-01-2017 31-12-2017 073235 : Operative indgreb på vulva og vagina flg.
01-01-2018 31-12-2018 073235 : Operative indgreb på vulva og vagina flg.
01-01-2019 31-12-2019 073235 : Operative indgreb på vulva og vagina flg.
01-01-2020 31-12-2020 073235 : Operative indgreb på vulva og vagina flg.
01-01-1990 31-12-2005 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2006 31-12-2006 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2007 31-12-2007 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2008 31-12-2008 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2009 31-12-2009 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2010 31-12-2010 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2011 31-12-2011 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2012 31-12-2012 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2013 31-12-2013 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2014 31-12-2014 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2015 31-12-2015 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2016 31-12-2016 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2017 31-12-2017 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2018 31-12-2018 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2019 31-12-2019 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2020 31-12-2020 073290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-1990 31-12-2005 073811 : 073811 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 073811 : 073811 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 073811 : 1. kons. abort
01-01-2008 31-12-2008 073811 : 1. kons. abort
01-01-2009 31-12-2009 073811 : 1. kons. abort
01-01-2010 31-12-2010 073811 : 1. kons. abort
01-01-2011 31-12-2011 073811 : 1. kons. abort
01-01-2012 31-12-2012 073811 : 1. kons. abort
01-01-2013 31-12-2013 073811 : 1. kons. abort
01-01-2014 31-12-2014 073811 : 1. kons. abort
01-01-2015 31-12-2015 073811 : 1. kons. abort
01-01-2016 31-12-2016 073811 : 1. kons. abort
01-01-2017 31-12-2017 073811 : 1. kons. abort
01-01-2018 31-12-2018 073811 : 1. kons. abort
01-01-2019 31-12-2019 073811 : 1. kons. abort
01-01-2020 31-12-2020 073811 : 1. kons. abort
01-01-1990 31-12-2005 073812 : 073812 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 073812 : 073812 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2008 31-12-2008 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2009 31-12-2009 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2010 31-12-2010 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2011 31-12-2011 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2012 31-12-2012 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2013 31-12-2013 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2014 31-12-2014 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2015 31-12-2015 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2016 31-12-2016 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2017 31-12-2017 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2018 31-12-2018 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2019 31-12-2019 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-2020 31-12-2020 073812 : 2. kons. med. abort
01-01-1990 31-12-2005 073813 : 073813 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 073813 : 073813 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 073813 : 3. kons. ukompl.
01-01-2008 31-12-2008 073813 : 3. kons. ukompl.
01-01-2009 31-12-2009 073813 : 3. kons. ukompl.
01-01-2010 31-12-2010 073813 : 3. kons. ukompl.
01-01-2011 31-12-2011 073813 : 3. kons. ukompl.
01-01-2012 31-12-2012 073813 : 3. kons. ukompl.
01-01-2013 31-12-2013 073813 : 3. kons. ukompl.
01-01-2014 31-12-2014 073813 : 3. kons. ukompl.
01-01-2015 31-12-2015 073813 : 3. kons. ukompl.
01-01-2016 31-12-2016 073813 : 3. kons. ukompl.
01-01-1990 31-12-2005 073814 : 073814 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 073814 : 073814 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 073814 : 3. kons. udvidet
01-01-2008 31-12-2008 073814 : 3. kons. udvidet
01-01-2009 31-12-2009 073814 : 3. kons. udvidet
01-01-2010 31-12-2010 073814 : 3. kons. udvidet
01-01-2011 31-12-2011 073814 : 3. kons. udvidet
01-01-2012 31-12-2012 073814 : 3. kons. udvidet
01-01-2013 31-12-2013 073814 : 3. kons. udvidet
01-01-2014 31-12-2014 073814 : 3. kons. udvidet
01-01-2015 31-12-2015 073814 : 3. kons. udvidet
01-01-2016 31-12-2016 073814 : 3. kons. udvidet
01-01-1990 31-12-2005 073815 : 073815 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 073815 : 073815 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2008 31-12-2008 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2009 31-12-2009 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2010 31-12-2010 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2011 31-12-2011 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2012 31-12-2012 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2013 31-12-2013 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2014 31-12-2014 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2015 31-12-2015 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2016 31-12-2016 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2017 31-12-2017 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2018 31-12-2018 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2019 31-12-2019 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2020 31-12-2020 073815 : 4. kons. afsluttet
01-01-2006 31-12-2006 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2007 31-12-2007 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2008 31-12-2008 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2009 31-12-2009 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2010 31-12-2010 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2011 31-12-2011 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2012 31-12-2012 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2013 31-12-2013 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2014 31-12-2014 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2015 31-12-2015 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2016 31-12-2016 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2017 31-12-2017 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2018 31-12-2018 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2019 31-12-2019 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2020 31-12-2020 073816 : evacuatio med.abort
01-01-2006 31-12-2006 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2007 31-12-2007 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2008 31-12-2008 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2009 31-12-2009 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2010 31-12-2010 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2011 31-12-2011 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2012 31-12-2012 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2013 31-12-2013 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2014 31-12-2014 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2015 31-12-2015 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2016 31-12-2016 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2017 31-12-2017 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2018 31-12-2018 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2019 31-12-2019 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-2020 31-12-2020 073817 : 2.kons. kir. abort
01-01-1990 31-12-2005 073818 : 073818 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 073818 : 073818 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2008 31-12-2008 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2009 31-12-2009 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2010 31-12-2010 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2011 31-12-2011 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2012 31-12-2012 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2013 31-12-2013 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2014 31-12-2014 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2015 31-12-2015 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2016 31-12-2016 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2017 31-12-2017 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2018 31-12-2018 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2019 31-12-2019 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2020 31-12-2020 073818 : Evacuatio opf. kons.
01-01-2016 31-12-2016 073819 : Opsætning af spiral efter abort
01-01-2017 31-12-2017 073819 : Opsætning af spiral efter abort
01-01-2018 31-12-2018 073819 : Opsætning af spiral efter abort
01-01-2019 31-12-2019 073819 : Opsætning af spiral efter abort
01-01-2020 31-12-2020 073819 : Opsætning af spiral efter abort
01-01-2016 31-12-2016 073820 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2017 31-12-2017 073820 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2018 31-12-2018 073820 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2019 31-12-2019 073820 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-2020 31-12-2020 073820 : Senere konsultation fertilitet kvinder
01-01-1990 31-12-2005 074000 : Operationer An
01-01-1990 31-12-2005 074100 : 1. Operation An
01-01-2007 31-12-2007 074100 : Ovariecystepu. 1. An
01-01-2009 31-12-2009 074100 : Oscillometri *4ex*10
01-01-2010 31-12-2010 074100 : Oscillometri *4ex*10
01-01-2012 31-12-2012 074100 : Oscillometri *4ex*10
01-01-2014 31-12-2014 074100 : Oscillometri *4ex*10
01-01-2015 31-12-2015 074100 : Oscillometri *4ex*10
01-01-1990 31-12-2005 074101 : Incision Cyste 1. An
01-01-2006 31-12-2006 074101 : Incision Cyste 1. An
01-01-2007 31-12-2007 074101 : Incision Cyste 1. An
01-01-2008 31-12-2008 074101 : Incision Cyste 1. An
01-01-2009 31-12-2009 074101 : Incision Cyste 1. An
01-01-2010 31-12-2010 074101 : Incision Cyste 1. An
01-01-2016 31-12-2016 074101 : Incision Cyste 1. An
01-01-1990 31-12-2005 074102 : (V)abrasio, Ce.1. An
01-01-2008 31-12-2008 074102 : (V)abrasio, Ce.1. An
01-01-2011 31-12-2011 074102 : (V)abrasio, Ce.1. An
01-01-2012 31-12-2012 074102 : (V)abrasio, Ce.1. An
01-01-2013 31-12-2013 074102 : (V)abrasio, Ce.1. An
01-01-2014 31-12-2014 074102 : (V)abrasio, Ce.1. An
01-01-2016 31-12-2016 074102 : (V)abrasio, Ce.1. An
01-01-1990 31-12-2005 074103 : (V)abrasio, Cor.1.An
01-01-2008 31-12-2008 074103 : (V)abrasio, Cor.1.An
01-01-2011 31-12-2011 074103 : (V)abrasio, Cor.1.An
01-01-2012 31-12-2012 074103 : (V)abrasio, Cor.1.An
01-01-2013 31-12-2013 074103 : (V)abrasio, Cor.1.An
01-01-2014 31-12-2014 074103 : (V)abrasio, Cor.1.An
01-01-2015 31-12-2015 074103 : (V)abrasio, Cor.1.An
01-01-2016 31-12-2016 074103 : (V)abrasio, Cor.1.An
01-01-1990 31-12-2005 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-2006 31-12-2006 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-2007 31-12-2007 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-2008 31-12-2008 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-2009 31-12-2009 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-2010 31-12-2010 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-2011 31-12-2011 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-2012 31-12-2012 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-2013 31-12-2013 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-2014 31-12-2014 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-2015 31-12-2015 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-2016 31-12-2016 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-2017 31-12-2017 074104 : Dilat. Cervic. 1. An
01-01-1990 31-12-2005 074105 : Incision Absces 1.An
01-01-2006 31-12-2006 074105 : Incision Absces 1.An
01-01-2010 31-12-2010 074105 : Incision Absces 1.An
01-01-2012 31-12-2012 074105 : Incision Absces 1.An
01-01-2013 31-12-2013 074105 : Incision Absces 1.An
01-01-2014 31-12-2014 074105 : Incision Absces 1.An
01-01-2015 31-12-2015 074105 : Incision Absces 1.An
01-01-2016 31-12-2016 074105 : Incision Absces 1.An
01-01-1990 31-12-2005 074106 : Opsætn. Spiral 1. An
01-01-2006 31-12-2006 074106 : Opsætn. Spiral 1. An
01-01-2007 31-12-2007 074106 : Opsætn. Spiral 1. An
01-01-2008 31-12-2008 074106 : Opsætn. Spiral 1. An
01-01-2009 31-12-2009 074106 : Opsætn. Spiral 1. An
01-01-2010 31-12-2010 074106 : Opsætn. Spiral 1. An
01-01-2011 31-12-2011 074106 : Opsætn. Spiral 1. An
01-01-2012 31-12-2012 074106 : Opsætn. Spiral 1. An
01-01-2013 31-12-2013 074106 : Opsætn. Spiral 1. An
01-01-2014 31-12-2014 074106 : Opsætn. Spiral 1. An
01-01-2015 31-12-2015 074106 : Opsætn. Spiral 1. An
01-01-2016 31-12-2016 074106 : Opsætn. Spiral 1. An
01-01-1990 31-12-2005 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2006 31-12-2006 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2007 31-12-2007 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2008 31-12-2008 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2009 31-12-2009 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2010 31-12-2010 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2011 31-12-2011 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2012 31-12-2012 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2013 31-12-2013 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2014 31-12-2014 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2015 31-12-2015 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2016 31-12-2016 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2017 31-12-2017 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-2020 31-12-2020 074107 : Kryobeh. cervix 1.An
01-01-1990 31-12-2005 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2006 31-12-2006 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2007 31-12-2007 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2008 31-12-2008 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2009 31-12-2009 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2010 31-12-2010 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2011 31-12-2011 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2012 31-12-2012 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2013 31-12-2013 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2014 31-12-2014 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2015 31-12-2015 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2016 31-12-2016 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2017 31-12-2017 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2018 31-12-2018 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2019 31-12-2019 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-2020 31-12-2020 074108 : Int. Fjer. Spi. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2006 31-12-2006 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2007 31-12-2007 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2008 31-12-2008 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2009 31-12-2009 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2010 31-12-2010 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2011 31-12-2011 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2012 31-12-2012 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2013 31-12-2013 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2014 31-12-2014 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2015 31-12-2015 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2016 31-12-2016 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2017 31-12-2017 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2018 31-12-2018 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2019 31-12-2019 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-2020 31-12-2020 074109 : Fjern. Svulst 1. An
01-01-1990 31-12-2005 074110 : Vaginalplastik 1.An
01-01-2011 31-12-2011 074110 : Vaginalplastik 1.An
01-01-2016 31-12-2016 074110 : Vaginalplastik 1.An
01-01-2020 31-12-2020 074110 : Vaginalplastik 1.An
01-01-1990 31-12-2005 074111 : Tumorfjern. Ma. 1.An
01-01-2009 31-12-2009 074111 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-2010 31-12-2010 074111 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-2013 31-12-2013 074111 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-1990 31-12-2005 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-2007 31-12-2007 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-2008 31-12-2008 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-2009 31-12-2009 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-2010 31-12-2010 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-2011 31-12-2011 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-2012 31-12-2012 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-2013 31-12-2013 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-2014 31-12-2014 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-2015 31-12-2015 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-2016 31-12-2016 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-2017 31-12-2017 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-2018 31-12-2018 074112 : Conisat,1.opera. An
01-01-1990 31-12-2005 074113 : Fentonpla.1.opera.An
01-01-2007 31-12-2007 074113 : Fentonpla.1.opera.An
01-01-2014 31-12-2014 074113 : Fentonpla.1.opera.An
01-01-2015 31-12-2015 074113 : Fentonpla.1.opera.An
01-01-2016 31-12-2016 074113 : Fentonpla.1.opera.An
01-01-2017 31-12-2017 074113 : Fentonpla.1.opera.An
01-01-2018 31-12-2018 074113 : Fentonpla.1.opera.An
01-01-2019 31-12-2019 074113 : Fentonpla.1.opera.An
01-01-1990 31-12-2005 074114 : Vaginalpla.1.oper.An
01-01-2014 31-12-2014 074114 : Vaginalpla.1.oper.An
01-01-2015 31-12-2015 074114 : Vaginalpla.1.oper.An
01-01-2016 31-12-2016 074114 : Vaginalpla.1.oper.An
01-01-2018 31-12-2018 074114 : Vaginalpla.1.oper.An
01-01-2019 31-12-2019 074114 : Vaginalpla.1.oper.An
01-01-2020 31-12-2020 074114 : Vaginalpla.1.oper.An
01-01-1990 31-12-2005 074115 : Urethraldilatation
01-01-2008 31-12-2008 074115 : Urethraldilatation
01-01-2011 31-12-2011 074115 : Urethraldilatation
01-01-2012 31-12-2012 074115 : Urethraldilatation
01-01-2013 31-12-2013 074115 : Urethraldilatation
01-01-2014 31-12-2014 074115 : Urethraldilatation
01-01-2015 31-12-2015 074115 : Urethraldilatation
01-01-2016 31-12-2016 074115 : Urethraldilatation
01-01-1990 31-12-2005 074116 : Evacuatio uteri
01-01-2006 31-12-2006 074116 : Evacuatio uteri
01-01-2007 31-12-2007 074116 : Evacuatio uteri
01-01-2008 31-12-2008 074116 : Evacuatio uteri
01-01-2009 31-12-2009 074116 : Evacuatio uteri
01-01-2011 31-12-2011 074116 : Evacuatio uteri
01-01-2012 31-12-2012 074116 : Evacuatio uteri
01-01-2013 31-12-2013 074116 : Evacuatio uteri
01-01-2014 31-12-2014 074116 : Evacuatio uteri
01-01-2016 31-12-2016 074116 : Evacuatio uteri
01-01-2017 31-12-2017 074116 : Evacuatio uteri
01-01-1990 31-12-2005 074117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2007 31-12-2007 074117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2008 31-12-2008 074117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2009 31-12-2009 074117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2012 31-12-2012 074117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2015 31-12-2015 074117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2016 31-12-2016 074117 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-1990 31-12-2005 074118 : Labiumresection (en)
01-01-2011 31-12-2011 074118 : Labiumresection (en)
01-01-2012 31-12-2012 074118 : Labiumresection (en)
01-01-2013 31-12-2013 074118 : Labiumresection (en)
01-01-2015 31-12-2015 074118 : Labiumresection (en)
01-01-2016 31-12-2016 074118 : Labiumresection (en)
01-01-2017 31-12-2017 074118 : Labiumresection (en)
01-01-2018 31-12-2018 074118 : Labiumresection (en)
01-01-2019 31-12-2019 074118 : Labiumresection (en)
01-01-2020 31-12-2020 074118 : Labiumresection (en)
01-01-1990 31-12-2005 074119 : Marsupialisation en
01-01-2008 31-12-2008 074119 : Marsupialisation en
01-01-2010 31-12-2010 074119 : Marsupialisation en
01-01-2013 31-12-2013 074119 : Marsupialisation en
01-01-2014 31-12-2014 074119 : Marsupialisation en
01-01-2015 31-12-2015 074119 : Marsupialisation en
01-01-2016 31-12-2016 074119 : Marsupialisation en
01-01-2017 31-12-2017 074119 : Marsupialisation en
01-01-2018 31-12-2018 074119 : Marsupialisation en
01-01-2019 31-12-2019 074119 : Marsupialisation en
01-01-2020 31-12-2020 074119 : Marsupialisation en
01-01-1990 31-12-2005 074120 : De-infibulatio
01-01-2018 31-12-2018 074120 : De-infibulatio
01-01-2008 31-12-2008 074124 : 074124 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 074124 : 074124 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 074125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2008 31-12-2008 074125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2010 31-12-2010 074125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2011 31-12-2011 074125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2012 31-12-2012 074125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2013 31-12-2013 074125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2015 31-12-2015 074125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2016 31-12-2016 074125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2017 31-12-2017 074125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2018 31-12-2018 074125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2019 31-12-2019 074125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2020 31-12-2020 074125 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-1990 31-12-2005 074126 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2006 31-12-2006 074126 : Polypfjern. Cer. Ut.
01-01-2009 31-12-2009 074126 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2010 31-12-2010 074126 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2011 31-12-2011 074126 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2012 31-12-2012 074126 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2013 31-12-2013 074126 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2014 31-12-2014 074126 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2015 31-12-2015 074126 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2016 31-12-2016 074126 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2017 31-12-2017 074126 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-1990 31-12-2005 074127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-2016 31-12-2016 074127 : El-stimu.af bækkenb.
01-01-1990 31-12-2005 074128 : Skift af ringpessar
01-01-2011 31-12-2011 074128 : Skift af ringpessar
01-01-2013 31-12-2013 074128 : Skift af ringpessar
01-01-2014 31-12-2014 074128 : Skift af ringpessar
01-01-2015 31-12-2015 074128 : Skift af ringpessar
01-01-2016 31-12-2016 074128 : Skift af ringpessar
01-01-2017 31-12-2017 074128 : Skift af ringpessar
01-01-2018 31-12-2018 074128 : Skift af ringpessar
01-01-2019 31-12-2019 074128 : Skift af ringpessar
01-01-2020 31-12-2020 074128 : Skift af ringpessar
01-01-2017 31-12-2017 074132 : 074132 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 074132 : 074132 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 074132 : 074132 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 074132 : 074132 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 074133 : 074133 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 074133 : 074133 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 074133 : 074133 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 074135 : Findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 074190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2007 31-12-2007 074190 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2009 31-12-2009 074190 : Afstandstillæg
01-01-2010 31-12-2010 074190 : Afstandstillæg
01-01-2011 31-12-2011 074190 : Afstandstillæg
01-01-2012 31-12-2012 074190 : Afstandstillæg
01-01-2013 31-12-2013 074190 : Afstandstillæg
01-01-2014 31-12-2014 074190 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 074200 : Følg. Operationer An
01-01-2007 31-12-2007 074200 : Ovariecystepu. Fg An
01-01-2012 31-12-2012 074200 : Ovariecystepu. Fg An
01-01-2013 31-12-2013 074200 : Ovariecystepu. Fg An
01-01-2014 31-12-2014 074200 : Ovariecystepu. Fg An
01-01-2015 31-12-2015 074200 : Ovariecystepu. Fg An
01-01-1990 31-12-2005 074201 : Incision Cys. Fg An
01-01-1990 31-12-2005 074202 : (V)abrasio,Ce. Fg An
01-01-2009 31-12-2009 074202 : Stress ekkocardiogra
01-01-2010 31-12-2010 074202 : Stress ekkocardiogra
01-01-2011 31-12-2011 074202 : Stress ekkocardiogra
01-01-2012 31-12-2012 074202 : Stress ekkocardiogra
01-01-2013 31-12-2013 074202 : Stress ekkocardiogra
01-01-2014 31-12-2014 074202 : Stress ekkocardiogra
01-01-2015 31-12-2015 074202 : Stress ekkocardiogra
01-01-2016 31-12-2016 074202 : Stress ekkocardiogra
01-01-1990 31-12-2005 074203 : (V)abrasio,Co. Fg An
01-01-2016 31-12-2016 074203 : (V)abrasio,Co. Fg An
01-01-1990 31-12-2005 074204 : Dilat. Cervi Fg. An.
01-01-2007 31-12-2007 074204 : Dilat. Cervi Fg. An.
01-01-2008 31-12-2008 074204 : Dilat. Cervi Fg. An.
01-01-2010 31-12-2010 074204 : Dilat. Cervi Fg. An.
01-01-2015 31-12-2015 074204 : Dilat. Cervi Fg. An.
01-01-2016 31-12-2016 074204 : Dilat. Cervi Fg. An.
01-01-2017 31-12-2017 074204 : Dilat. Cervi Fg. An.
01-01-1990 31-12-2005 074205 : Incision Absc. Fg An
01-01-2006 31-12-2006 074205 : Incision Absc. Fg An
01-01-2007 31-12-2007 074205 : Incision Absc. Fg An
01-01-2011 31-12-2011 074205 : Incision Absc. Fg An
01-01-2014 31-12-2014 074205 : Incision Absc. Fg An
01-01-2016 31-12-2016 074205 : Incision Absc. Fg An
01-01-1990 31-12-2005 074206 : Opsætn. Spir. Fg. An
01-01-2006 31-12-2006 074206 : Opsætn. Spir. Fg. An
01-01-2007 31-12-2007 074206 : Opsætn. Spir. Fg. An
01-01-2008 31-12-2008 074206 : Opsætn. Spir. Fg. An
01-01-2009 31-12-2009 074206 : Opsætn. Spir. Fg. An
01-01-2010 31-12-2010 074206 : Opsætn. Spir. Fg. An
01-01-2011 31-12-2011 074206 : Opsætn. Spir. Fg. An
01-01-2012 31-12-2012 074206 : Opsætn. Spir. Fg. An
01-01-2013 31-12-2013 074206 : Opsætn. Spir. Fg. An
01-01-2015 31-12-2015 074206 : Opsætn. Spir. Fg. An
01-01-2016 31-12-2016 074206 : Opsætn. Spir. Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 074207 : Kryobeh. cer. Fg. An
01-01-2006 31-12-2006 074207 : Kryobeh. cer. Fg. An
01-01-2007 31-12-2007 074207 : Kryobeh. cer. Fg. An
01-01-2008 31-12-2008 074207 : Kryobeh. cer. Fg. An
01-01-2009 31-12-2009 074207 : Kryobeh. cer. Fg. An
01-01-2010 31-12-2010 074207 : Kryobeh. cer. Fg. An
01-01-2012 31-12-2012 074207 : Kryobeh. cer. Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-2006 31-12-2006 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-2007 31-12-2007 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-2008 31-12-2008 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-2009 31-12-2009 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-2010 31-12-2010 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-2011 31-12-2011 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-2012 31-12-2012 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-2013 31-12-2013 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-2014 31-12-2014 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-2015 31-12-2015 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-2016 31-12-2016 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-2017 31-12-2017 074208 : Int. Fjer. Sp. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 074209 : Fjern. Svulst Fg. An
01-01-2006 31-12-2006 074209 : Fjern. Svulst Fg. An
01-01-2008 31-12-2008 074209 : Fjern. Svulst Fg. An
01-01-2009 31-12-2009 074209 : Fjern. Svulst Fg. An
01-01-2010 31-12-2010 074209 : Fjern. Svulst Fg. An
01-01-2011 31-12-2011 074209 : Fjern. Svulst Fg. An
01-01-2012 31-12-2012 074209 : Fjern. Svulst Fg. An
01-01-2014 31-12-2014 074209 : Fjern. Svulst Fg. An
01-01-2015 31-12-2015 074209 : Fjern. Svulst Fg. An
01-01-2016 31-12-2016 074209 : Fjern. Svulst Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 074210 : Vaginalplast. Fg. An
01-01-2011 31-12-2011 074210 : Vaginalplast. Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 074211 : Tumorfjer. Ma. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 074212 : Conisat,Flg.opera.An
01-01-2011 31-12-2011 074212 : Conisat,Flg.opera.An
01-01-2015 31-12-2015 074212 : Conisat,Flg.opera.An
01-01-2019 31-12-2019 074212 : Conisat,Flg.opera.An
01-01-1990 31-12-2005 074213 : Fentonpla,Flg.ope.An
01-01-2018 31-12-2018 074213 : Fentonpla,Flg.ope.An
01-01-1990 31-12-2005 074214 : Vaginalpla,Flg.op.An
01-01-1990 31-12-2005 074215 : Urethraldilatation
01-01-1990 31-12-2005 074216 : Evacuatio uteri
01-01-2015 31-12-2015 074216 : Evacuatio uteri
01-01-1990 31-12-2005 074217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2015 31-12-2015 074217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-2016 31-12-2016 074217 : Blokadebeh. af bækk.
01-01-1990 31-12-2005 074218 : Labiumresection (en)
01-01-2015 31-12-2015 074218 : Labiumresection (en)
01-01-2016 31-12-2016 074218 : Labiumresection (en)
01-01-2018 31-12-2018 074218 : Labiumresection (en)
01-01-2019 31-12-2019 074218 : Labiumresection (en)
01-01-1990 31-12-2005 074219 : Marsupialisation en
01-01-1990 31-12-2005 074224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-2018 31-12-2018 074224 : Hymenal- el. vulvapl
01-01-1990 31-12-2005 074290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-2013 31-12-2013 074290 : Ovariecystepunktur 1
01-01-1990 31-12-2005 074721 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-1990 31-12-2005 075000 : Ydelser Rammeaftaler
01-01-1990 31-12-2005 075001 : Uroflowmetri
01-01-2007 31-12-2007 075001 : Uroflowmetri
01-01-2008 31-12-2008 075001 : Uroflowmetri
01-01-2009 31-12-2009 075001 : Uroflowmetri
01-01-1990 31-12-2005 075002 : Cystometri
01-01-2008 31-12-2008 075002 : Cystometri
01-01-2009 31-12-2009 075002 : Cystometri
01-01-1990 31-12-2005 075003 : Mikrolaparoskopi
01-01-2009 31-12-2009 075003 : B-Glukose *stix* 1
01-01-1990 31-12-2005 075004 : Hys-sal-ul., HSU
01-01-2006 31-12-2006 075004 : Hys-sal-ul., HSU
01-01-2007 31-12-2007 075004 : Hys-sal-ul., HSU
01-01-2008 31-12-2008 075004 : Hys-sal-ul., HSU
01-01-2009 31-12-2009 075004 : Hys-sal-ul., HSU
01-01-2010 31-12-2010 075004 : Hys-sal-ul., HSU
01-01-2011 31-12-2011 075004 : Hys-sal-ul., HSU
01-01-2012 31-12-2012 075004 : Hys-sal-ul., HSU
01-01-1990 31-12-2005 075005 : Endometriedestrukt.
01-01-2006 31-12-2006 075005 : Endometriedestrukt.
01-01-2007 31-12-2007 075005 : Endometriedestrukt.
01-01-2008 31-12-2008 075005 : Endometriedestrukt.
01-01-2009 31-12-2009 075005 : Endometriedestrukt.
01-01-2010 31-12-2010 075005 : Endometriedestrukt.
01-01-2011 31-12-2011 075005 : Endometriedestrukt.
01-01-2012 31-12-2012 075005 : Endometriedestrukt.
01-01-2013 31-12-2013 075005 : Endometriedestrukt.
01-01-2014 31-12-2014 075005 : Endometriedestrukt.
01-01-2015 31-12-2015 075005 : Endometriedestrukt.
01-01-2016 31-12-2016 075005 : Endometriedestrukt.
01-01-1990 31-12-2005 075006 : Beh.m.akupunktur
01-01-2016 31-12-2016 075009 : Journaloptagelse på operationspatienter henvist ti
01-01-2019 31-12-2019 075009 : Journaloptagelse på operationspatienter henvist ti
01-01-2016 31-12-2016 075010 : Kontrol efter gynækologisk cancerbehandling
01-01-2018 31-12-2018 075010 : Kontrol efter gynækologisk cancerbehandling
01-01-2020 31-12-2020 075010 : Kontrol efter gynækologisk cancerbehandling
01-01-1990 31-12-2005 075070 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 075080 : Telefonkonsultation
01-01-2006 31-12-2006 075080 : Telefonkonsultation
01-01-2010 31-12-2010 075080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 075081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 075082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 075083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 075084 : Møde udover 3 modul
01-01-1990 31-12-2005 075100 : Særydels. Rammeaft.
01-01-1990 31-12-2005 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2006 31-12-2006 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2007 31-12-2007 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2008 31-12-2008 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2009 31-12-2009 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2010 31-12-2010 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2011 31-12-2011 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2012 31-12-2012 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2013 31-12-2013 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2014 31-12-2014 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2015 31-12-2015 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2016 31-12-2016 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2017 31-12-2017 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2018 31-12-2018 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2019 31-12-2019 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2020 31-12-2020 075101 : Sexolog. Samtale
01-01-2009 31-12-2009 075110 : U-Urobilin 3
01-01-2010 31-12-2010 075110 : U-Urobilin 3
01-01-2011 31-12-2011 075110 : U-Urobilin 3
01-01-2012 31-12-2012 075110 : U-Urobilin 3
01-01-2014 31-12-2014 075200 : 075200 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 075200 : 075200 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 075200 : 075200 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 075200 : 075200 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 075200 : 075200 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 075235 : Elstimul. bækkenbund
01-01-1990 31-12-2005 075301 : Ritu. omskær. 2 A13
01-01-1990 31-12-2005 075302 : 075302 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 075302 : 075302 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-2008 31-12-2008 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-2009 31-12-2009 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-2010 31-12-2010 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-2011 31-12-2011 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-2012 31-12-2012 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-2013 31-12-2013 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-2014 31-12-2014 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-2015 31-12-2015 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-2016 31-12-2016 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-2017 31-12-2017 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-2018 31-12-2018 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-2019 31-12-2019 075302 : ambulant besøg amt35
01-01-1990 31-12-2005 075303 : 075303 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 075303 : 075303 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2008 31-12-2008 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2009 31-12-2009 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2010 31-12-2010 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2011 31-12-2011 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2012 31-12-2012 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2013 31-12-2013 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2014 31-12-2014 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2015 31-12-2015 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2016 31-12-2016 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2017 31-12-2017 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2018 31-12-2018 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2019 31-12-2019 075303 : Ultralydsscanning 35
01-01-2006 31-12-2006 075304 : Forus.inde ambu.a15
01-01-2007 31-12-2007 075304 : Forus.inde ambu.a15
01-01-2008 31-12-2008 075304 : Forus.inde ambu.a15
01-01-2009 31-12-2009 075304 : Forus.inde ambu.a15
01-01-2010 31-12-2010 075304 : Forus.inde ambu.a15
01-01-2011 31-12-2011 075304 : Forus.inde ambu.a15
01-01-2014 31-12-2014 075304 : Forus.inde ambu.a15
01-01-1990 31-12-2005 075310 : Tolk ifm. kons. A13
01-01-1990 31-12-2005 076400 : Hysteroskopi a13/14
01-01-1990 31-12-2005 076401 : Ultralydsscanning
01-01-1990 31-12-2005 076402 : Genetisk rådg. 13/14
01-01-1990 31-12-2005 076403 : (V)abrasio, cervix u
01-01-1990 31-12-2005 076404 : (V)abrasio corpus u
01-01-1990 31-12-2005 076405 : Kryo ell. termo cerv
01-01-1990 31-12-2005 076406 : Conisation
01-01-1990 31-12-2005 076407 : Vaginalplastik
01-01-1990 31-12-2005 076408 : Hymenal ell vulvapl.
01-01-1990 31-12-2005 076409 : Hystero salp.ultr.
01-01-1990 31-12-2005 076410 : Endometriedestruktio
01-01-2014 31-12-2014 076500 : 076500 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 076500 : 076500 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 076500 : 076500 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 076501 : 076501 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 076501 : 076501 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 076501 : 076501 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 076502 : 076502 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 076503 : 076503 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 076503 : 076503 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 077000 : Lab. Undersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 077100 : Lab
01-01-1990 31-12-2005 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2006 31-12-2006 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2007 31-12-2007 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2008 31-12-2008 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2009 31-12-2009 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2010 31-12-2010 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2011 31-12-2011 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2012 31-12-2012 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2013 31-12-2013 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2014 31-12-2014 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2015 31-12-2015 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2016 31-12-2016 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2017 31-12-2017 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2018 31-12-2018 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2019 31-12-2019 077103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2019 31-12-2019 077110 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 077110 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 077111 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 077111 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 077112 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 077112 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 077114 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 077114 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 077115 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 077116 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 077116 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 077118 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 077118 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 077119 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 077119 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 077120 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 077120 : Findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2006 31-12-2006 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2007 31-12-2007 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2008 31-12-2008 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2009 31-12-2009 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2010 31-12-2010 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2011 31-12-2011 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2012 31-12-2012 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2013 31-12-2013 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2014 31-12-2014 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2016 31-12-2016 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2017 31-12-2017 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2019 31-12-2019 077136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-1990 31-12-2005 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2006 31-12-2006 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2008 31-12-2008 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2009 31-12-2009 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2010 31-12-2010 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2011 31-12-2011 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2012 31-12-2012 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2013 31-12-2013 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2015 31-12-2015 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2016 31-12-2016 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2017 31-12-2017 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2018 31-12-2018 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2019 31-12-2019 077139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-1990 31-12-2005 077151 : U-Methylketon 1
01-01-2015 31-12-2015 077151 : U-Methylketon 1
01-01-2017 31-12-2017 077151 : U-Methylketon 1
01-01-1990 31-12-2005 077152 : F-Blod 1
01-01-2006 31-12-2006 077152 : F-Blod 1
01-01-2007 31-12-2007 077152 : F-blod
01-01-2008 31-12-2008 077152 : F-blod
01-01-2009 31-12-2009 077152 : F-blod
01-01-2010 31-12-2010 077152 : F-blod
01-01-2011 31-12-2011 077152 : F-blod
01-01-2012 31-12-2012 077152 : F-blod
01-01-2013 31-12-2013 077152 : F-blod
01-01-2015 31-12-2015 077152 : F-blod
01-01-2017 31-12-2017 077152 : F-blod
01-01-1990 31-12-2005 077153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2006 31-12-2006 077153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2007 31-12-2007 077153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2008 31-12-2008 077153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2009 31-12-2009 077153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2010 31-12-2010 077153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2011 31-12-2011 077153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2012 31-12-2012 077153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2013 31-12-2013 077153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2014 31-12-2014 077153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2016 31-12-2016 077153 : U-Hemoglobin 1
01-01-1990 31-12-2005 077154 : Pt-Kapilærblødning 1
01-01-1990 31-12-2005 077155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2014 31-12-2014 077155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2018 31-12-2018 077155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-1990 31-12-2005 077156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2007 31-12-2007 077156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2011 31-12-2011 077156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-1990 31-12-2005 077157 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-2008 31-12-2008 077157 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-2013 31-12-2013 077157 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-2016 31-12-2016 077157 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-1990 31-12-2005 077158 : U-Bilirubiner 1
01-01-1990 31-12-2005 077159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-2006 31-12-2006 077159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-2007 31-12-2007 077159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-2008 31-12-2008 077159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-2009 31-12-2009 077159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-2010 31-12-2010 077159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-2012 31-12-2012 077159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-2015 31-12-2015 077159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-2017 31-12-2017 077159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-1990 31-12-2005 077160 : U-Glukose 1
01-01-2006 31-12-2006 077160 : U-Glukose 1
01-01-2007 31-12-2007 077160 : U-Glukose 1
01-01-2008 31-12-2008 077160 : U-Glukose 1
01-01-2009 31-12-2009 077160 : U-Glukose 1
01-01-2010 31-12-2010 077160 : U-Glukose 1
01-01-2011 31-12-2011 077160 : U-Glukose 1
01-01-2012 31-12-2012 077160 : U-Glukose 1
01-01-2013 31-12-2013 077160 : U-Glukose 1
01-01-2014 31-12-2014 077160 : U-Glukose 1
01-01-2015 31-12-2015 077160 : U-Glukose 1
01-01-2016 31-12-2016 077160 : U-Glukose 1
01-01-2017 31-12-2017 077160 : U-Glukose 1
01-01-2018 31-12-2018 077160 : U-Glukose 1
01-01-1990 31-12-2005 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2006 31-12-2006 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2007 31-12-2007 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2008 31-12-2008 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2009 31-12-2009 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2010 31-12-2010 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2011 31-12-2011 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2012 31-12-2012 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2013 31-12-2013 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2014 31-12-2014 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2015 31-12-2015 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2016 31-12-2016 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2017 31-12-2017 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2018 31-12-2018 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2019 31-12-2019 077161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-1990 31-12-2005 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2006 31-12-2006 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2007 31-12-2007 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2008 31-12-2008 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2009 31-12-2009 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2010 31-12-2010 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2011 31-12-2011 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2012 31-12-2012 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2013 31-12-2013 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2014 31-12-2014 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2015 31-12-2015 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2016 31-12-2016 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2017 31-12-2017 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2018 31-12-2018 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2019 31-12-2019 077162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-1990 31-12-2005 077165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-2008 31-12-2008 077165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-2009 31-12-2009 077165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-2010 31-12-2010 077165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-2011 31-12-2011 077165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-2012 31-12-2012 077165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-2013 31-12-2013 077165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-2014 31-12-2014 077165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-2015 31-12-2015 077165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-2016 31-12-2016 077165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-2017 31-12-2017 077165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-1990 31-12-2005 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2006 31-12-2006 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2007 31-12-2007 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2008 31-12-2008 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2009 31-12-2009 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2010 31-12-2010 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2011 31-12-2011 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2012 31-12-2012 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2013 31-12-2013 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2014 31-12-2014 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2015 31-12-2015 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2016 31-12-2016 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2017 31-12-2017 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2018 31-12-2018 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2019 31-12-2019 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2020 31-12-2020 077166 : B-Hemoglobin 2
01-01-1990 31-12-2005 077167 : Pt-Kapillærresist. 3
01-01-2010 31-12-2010 077167 : Pt-Kapillærresist. 3
01-01-1990 31-12-2005 077168 : S-Creatinium 5
01-01-2007 31-12-2007 077168 : S-Creatinium 5
01-01-2008 31-12-2008 077168 : S-Creatinium 5
01-01-2009 31-12-2009 077168 : S-Creatinium 5
01-01-2010 31-12-2010 077168 : S-Creatinium 5
01-01-2011 31-12-2011 077168 : S-Creatinium 5
01-01-1990 31-12-2005 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2006 31-12-2006 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2007 31-12-2007 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2008 31-12-2008 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2009 31-12-2009 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2010 31-12-2010 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2011 31-12-2011 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2012 31-12-2012 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2013 31-12-2013 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2014 31-12-2014 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2015 31-12-2015 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2016 31-12-2016 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2017 31-12-2017 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2018 31-12-2018 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2019 31-12-2019 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2020 31-12-2020 077169 : U-Mikroskopi 3
01-01-1990 31-12-2005 077170 : F-Orm Ormled 1
01-01-2006 31-12-2006 077170 : F-Orm Ormled 1
01-01-1990 31-12-2005 077171 : F-Parasit -Æg 6
01-01-2007 31-12-2007 077171 : F-Parasit -Æg 6
01-01-1990 31-12-2005 077172 : Analafskr-Oxyurisæg2
01-01-2014 31-12-2014 077172 : Analafskr-Oxyurisæg2
01-01-2015 31-12-2015 077172 : Analafskr-Oxyurisæg2
01-01-2016 31-12-2016 077172 : Analafskr-Oxyurisæg2
01-01-2018 31-12-2018 077172 : Analafskr-Oxyurisæg2
01-01-1990 31-12-2005 077173 : Oscillometri *2 Ex*6
01-01-1990 31-12-2005 077174 : Oscillometri *4ex*10
01-01-2009 31-12-2009 077174 : Sperma-Undersøg. 15
01-01-2010 31-12-2010 077174 : Sperma-Undersøg. 15
01-01-2013 31-12-2013 077174 : Sperma-Undersøg. 15
01-01-2014 31-12-2014 077174 : Sperma-Undersøg. 15
01-01-2015 31-12-2015 077174 : Sperma-Undersøg. 15
01-01-2016 31-12-2016 077174 : Sperma-Undersøg. 15
01-01-1990 31-12-2005 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2006 31-12-2006 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2007 31-12-2007 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2008 31-12-2008 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2009 31-12-2009 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2010 31-12-2010 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2011 31-12-2011 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2012 31-12-2012 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2013 31-12-2013 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2014 31-12-2014 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2015 31-12-2015 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2016 31-12-2016 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2017 31-12-2017 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2018 31-12-2018 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2019 31-12-2019 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-2020 31-12-2020 077175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-1990 31-12-2005 077176 : U-Protein 1
01-01-2008 31-12-2008 077176 : U-Protein 1
01-01-2009 31-12-2009 077176 : U-Protein 1
01-01-2010 31-12-2010 077176 : U-Protein 1
01-01-2011 31-12-2011 077176 : U-Protein 1
01-01-2012 31-12-2012 077176 : U-Protein 1
01-01-2013 31-12-2013 077176 : U-Protein 1
01-01-2014 31-12-2014 077176 : U-Protein 1
01-01-2016 31-12-2016 077176 : U-Protein 1
01-01-1990 31-12-2005 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2006 31-12-2006 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2007 31-12-2007 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2008 31-12-2008 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2009 31-12-2009 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2010 31-12-2010 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2011 31-12-2011 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2012 31-12-2012 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2013 31-12-2013 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2014 31-12-2014 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2015 31-12-2015 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2016 31-12-2016 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2017 31-12-2017 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2018 31-12-2018 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2019 31-12-2019 077177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-1990 31-12-2005 077178 : Sekt-Trichomon.Vag.2
01-01-2006 31-12-2006 077178 : Sekt-Trichomon.Vag.2
01-01-2007 31-12-2007 077178 : 2
01-01-2008 31-12-2008 077178 : 2
01-01-2009 31-12-2009 077178 : 2
01-01-2010 31-12-2010 077178 : 2
01-01-2011 31-12-2011 077178 : 2
01-01-2012 31-12-2012 077178 : 2
01-01-2013 31-12-2013 077178 : 2
01-01-2015 31-12-2015 077178 : 077178 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 077178 : 077178 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 077178 : 077178 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 077178 : 077178 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 077178 : 077178 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2006 31-12-2006 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2007 31-12-2007 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2008 31-12-2008 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2009 31-12-2009 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2010 31-12-2010 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2011 31-12-2011 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2012 31-12-2012 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2013 31-12-2013 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2014 31-12-2014 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2015 31-12-2015 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2016 31-12-2016 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2017 31-12-2017 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2018 31-12-2018 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2019 31-12-2019 077179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-1990 31-12-2005 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2006 31-12-2006 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2007 31-12-2007 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2008 31-12-2008 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2009 31-12-2009 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2010 31-12-2010 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2011 31-12-2011 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2012 31-12-2012 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2013 31-12-2013 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2014 31-12-2014 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2015 31-12-2015 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2016 31-12-2016 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2017 31-12-2017 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2018 31-12-2018 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2019 31-12-2019 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2020 31-12-2020 077180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-1990 31-12-2005 077181 : S-Carbamid 3
01-01-2006 31-12-2006 077181 : S-Carbamid 3
01-01-2007 31-12-2007 077181 : S-Carbamid 3
01-01-2008 31-12-2008 077181 : S-Carbamid 3
01-01-2010 31-12-2010 077181 : S-Carbamid 3
01-01-2011 31-12-2011 077181 : S-Carbamid 3
01-01-2014 31-12-2014 077181 : S-Carbamid 3
01-01-2017 31-12-2017 077181 : S-Carbamid 3
01-01-1990 31-12-2005 077182 : U-Urobilin 3
01-01-1990 31-12-2005 077183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2007 31-12-2007 077183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-1990 31-12-2005 077184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2007 31-12-2007 077184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2008 31-12-2008 077184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2009 31-12-2009 077184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2010 31-12-2010 077184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2011 31-12-2011 077184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2013 31-12-2013 077184 : B-Differentialtæll.6
01-01-1990 31-12-2005 077185 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-2007 31-12-2007 077185 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-2009 31-12-2009 077185 : U-Bence Jones Prot.3
01-01-2010 31-12-2010 077185 : U-Bence Jones Prot.3
01-01-1990 31-12-2005 077186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2007 31-12-2007 077186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2008 31-12-2008 077186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2009 31-12-2009 077186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2010 31-12-2010 077186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-1990 31-12-2005 077187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-2010 31-12-2010 077187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-1990 31-12-2005 077188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2009 31-12-2009 077188 : Oper. Springf. Flg.
01-01-2010 31-12-2010 077188 : Oper. Springf. Flg.
01-01-2011 31-12-2011 077188 : Oper. Springf. Flg.
01-01-2012 31-12-2012 077188 : Oper. Springf. Flg.
01-01-2018 31-12-2018 077188 : Oper. Springf. Flg.
01-01-1990 31-12-2005 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2006 31-12-2006 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2007 31-12-2007 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2008 31-12-2008 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2009 31-12-2009 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2010 31-12-2010 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2011 31-12-2011 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2012 31-12-2012 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2013 31-12-2013 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2014 31-12-2014 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2015 31-12-2015 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2016 31-12-2016 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2017 31-12-2017 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2018 31-12-2018 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2019 31-12-2019 077189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-1990 31-12-2005 077190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2006 31-12-2006 077190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2007 31-12-2007 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2008 31-12-2008 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2009 31-12-2009 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2010 31-12-2010 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2011 31-12-2011 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2012 31-12-2012 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2013 31-12-2013 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2014 31-12-2014 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2015 31-12-2015 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2016 31-12-2016 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2017 31-12-2017 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2018 31-12-2018 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2019 31-12-2019 077190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-1990 31-12-2005 077400 : Lab.Us. Gynækologi
01-01-1990 31-12-2005 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2006 31-12-2006 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2007 31-12-2007 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2008 31-12-2008 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2009 31-12-2009 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2010 31-12-2010 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2011 31-12-2011 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2012 31-12-2012 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2013 31-12-2013 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2014 31-12-2014 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2015 31-12-2015 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2016 31-12-2016 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2017 31-12-2017 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2018 31-12-2018 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2019 31-12-2019 077411 : Sperma-Us 15
01-01-2020 31-12-2020 077411 : Sperma-Us 15
01-01-1990 31-12-2005 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2006 31-12-2006 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2007 31-12-2007 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2008 31-12-2008 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2009 31-12-2009 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2010 31-12-2010 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2011 31-12-2011 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2012 31-12-2012 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2013 31-12-2013 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2014 31-12-2014 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2015 31-12-2015 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2016 31-12-2016 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2017 31-12-2017 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2018 31-12-2018 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2019 31-12-2019 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-2020 31-12-2020 077412 : Mikrosk. Ufar. Sek.3
01-01-1990 31-12-2005 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2006 31-12-2006 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2007 31-12-2007 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2008 31-12-2008 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2009 31-12-2009 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2010 31-12-2010 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2011 31-12-2011 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2012 31-12-2012 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2013 31-12-2013 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2014 31-12-2014 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2015 31-12-2015 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2016 31-12-2016 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2017 31-12-2017 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2018 31-12-2018 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2019 31-12-2019 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-2020 31-12-2020 077413 : Mikrosk. Farv. Sek.3
01-01-1990 31-12-2005 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2006 31-12-2006 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2007 31-12-2007 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2008 31-12-2008 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2009 31-12-2009 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2010 31-12-2010 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2011 31-12-2011 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2012 31-12-2012 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2013 31-12-2013 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2014 31-12-2014 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2015 31-12-2015 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2016 31-12-2016 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2017 31-12-2017 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2018 31-12-2018 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2019 31-12-2019 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-2020 31-12-2020 077414 : Unders. Vaginalsek.1
01-01-1990 31-12-2005 077415 : Clamydia Immuonfl. 3
01-01-2006 31-12-2006 077415 : Clamydia Immuonfl. 3
01-01-2007 31-12-2007 077415 : Clamydia Immuonfl. 3
01-01-2008 31-12-2008 077415 : Clamydia Immuonfl. 3
01-01-2009 31-12-2009 077415 : Clamydia Immuonfl. 3
01-01-2010 31-12-2010 077415 : Clamydia Immuonfl. 3
01-01-2011 31-12-2011 077415 : Clamydia Immuonfl. 3
01-01-2012 31-12-2012 077415 : Clamydia Immuonfl. 3
01-01-2013 31-12-2013 077415 : Clamydia Immuonfl. 3
01-01-2014 31-12-2014 077415 : Clamydia Immuonfl. 3
01-01-2015 31-12-2015 077415 : Clamydia Immuonfl. 3
01-01-2016 31-12-2016 077415 : Clamydia Immuonfl. 3
01-01-1990 31-12-2005 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2006 31-12-2006 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2007 31-12-2007 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2008 31-12-2008 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2009 31-12-2009 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2010 31-12-2010 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2011 31-12-2011 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2012 31-12-2012 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2013 31-12-2013 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2014 31-12-2014 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2015 31-12-2015 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2016 31-12-2016 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2017 31-12-2017 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2018 31-12-2018 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2019 31-12-2019 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-2020 31-12-2020 077416 : Clamydia (exp) 1
01-01-1990 31-12-2005 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2006 31-12-2006 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2007 31-12-2007 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2008 31-12-2008 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2009 31-12-2009 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2010 31-12-2010 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2011 31-12-2011 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2012 31-12-2012 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2013 31-12-2013 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2014 31-12-2014 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2015 31-12-2015 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2016 31-12-2016 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2017 31-12-2017 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2018 31-12-2018 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2019 31-12-2019 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-2020 31-12-2020 077417 : Svangerskabsreakt. 5
01-01-1990 31-12-2005 077418 : Serum-ostradiolb. 6
01-01-2006 31-12-2006 077418 : Serum-ostradiolb. 6
01-01-2007 31-12-2007 077418 : Serum-ostradiolb. 6
01-01-2008 31-12-2008 077418 : Serum-ostradiolb. 6
01-01-2009 31-12-2009 077418 : Serum-ostradiolb. 6
01-01-2010 31-12-2010 077418 : Serum-ostradiolb. 6
01-01-2011 31-12-2011 077418 : Serum-ostradiolb. 6
01-01-2012 31-12-2012 077418 : Serum-ostradiolb. 6
01-01-2013 31-12-2013 077418 : Serum-ostradiolb. 6
01-01-2014 31-12-2014 077418 : Serum-ostradiolb. 6
01-01-2015 31-12-2015 077418 : Serum-ostradiolb. 6
01-01-2016 31-12-2016 077418 : Serum-ostradiolb. 6
01-01-1990 31-12-2005 077419 : Serum-progestero. 6
01-01-2006 31-12-2006 077419 : Serum-progestero. 6
01-01-2007 31-12-2007 077419 : Serum-progestero. 6
01-01-2008 31-12-2008 077419 : Serum-progestero. 6
01-01-2009 31-12-2009 077419 : Serum-progestero. 6
01-01-2010 31-12-2010 077419 : Serum-progestero. 6
01-01-2011 31-12-2011 077419 : Serum-progestero. 6
01-01-2012 31-12-2012 077419 : Serum-progestero. 6
01-01-2013 31-12-2013 077419 : Serum-progestero. 6
01-01-2014 31-12-2014 077419 : Serum-progestero. 6
01-01-2015 31-12-2015 077419 : Serum-progestero. 6
01-01-2016 31-12-2016 077419 : Serum-progestero. 6
01-01-1990 31-12-2005 077420 : Urin LH 8
01-01-2006 31-12-2006 077420 : Urin LH 8
01-01-2007 31-12-2007 077420 : Urin LH 8
01-01-2008 31-12-2008 077420 : Urin LH 8
01-01-2009 31-12-2009 077420 : Urin LH 8
01-01-2010 31-12-2010 077420 : Urin LH 8
01-01-2011 31-12-2011 077420 : Urin LH 8
01-01-2012 31-12-2012 077420 : Urin LH 8
01-01-2013 31-12-2013 077420 : Urin LH 8
01-01-2014 31-12-2014 077420 : Urin LH 8
01-01-2015 31-12-2015 077420 : Urin LH 8
01-01-2016 31-12-2016 077420 : Urin LH 8
01-01-1990 31-12-2005 077421 : Clamydiabestemme. 10
01-01-2006 31-12-2006 077421 : Clamydiabestemme. 10
01-01-2007 31-12-2007 077421 : Clamydiabestemme. 10
01-01-2008 31-12-2008 077421 : Clamydiabestemme. 10
01-01-2009 31-12-2009 077421 : Clamydiabestemme. 10
01-01-2010 31-12-2010 077421 : Clamydiabestemme. 10
01-01-2011 31-12-2011 077421 : Clamydiabestemme. 10
01-01-2012 31-12-2012 077421 : Clamydiabestemme. 10
01-01-2013 31-12-2013 077421 : Clamydiabestemme. 10
01-01-2014 31-12-2014 077421 : Clamydiabestemme. 10
01-01-2015 31-12-2015 077421 : Clamydiabestemme. 10
01-01-2016 31-12-2016 077421 : Clamydiabestemme. 10
01-01-1990 31-12-2005 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2006 31-12-2006 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2007 31-12-2007 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2008 31-12-2008 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2009 31-12-2009 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2010 31-12-2010 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2011 31-12-2011 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2012 31-12-2012 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2013 31-12-2013 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2014 31-12-2014 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2015 31-12-2015 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2016 31-12-2016 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2017 31-12-2017 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2018 31-12-2018 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2019 31-12-2019 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-2020 31-12-2020 077422 : Dyrk. af gærs.(ex).1
01-01-1990 31-12-2005 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2006 31-12-2006 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2007 31-12-2007 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2008 31-12-2008 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2009 31-12-2009 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2010 31-12-2010 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2011 31-12-2011 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2012 31-12-2012 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2013 31-12-2013 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2014 31-12-2014 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2015 31-12-2015 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2016 31-12-2016 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2017 31-12-2017 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2018 31-12-2018 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2019 31-12-2019 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-2020 31-12-2020 077423 : Dyrk. af gærsvamp 10
01-01-1990 31-12-2005 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2006 31-12-2006 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2007 31-12-2007 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2008 31-12-2008 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2009 31-12-2009 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2010 31-12-2010 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2011 31-12-2011 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2012 31-12-2012 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2013 31-12-2013 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2014 31-12-2014 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2015 31-12-2015 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2016 31-12-2016 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2017 31-12-2017 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2018 31-12-2018 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2019 31-12-2019 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-2020 31-12-2020 077424 : Vaginal/cervical p.1
01-01-1990 31-12-2005 077425 : Serum-HCG 12
01-01-2006 31-12-2006 077425 : Serum-HCG 12
01-01-2007 31-12-2007 077425 : Serum-HCG 12
01-01-2008 31-12-2008 077425 : Serum-HCG 12
01-01-2009 31-12-2009 077425 : Serum-HCG 12
01-01-2010 31-12-2010 077425 : Serum-HCG 12
01-01-2011 31-12-2011 077425 : Serum-HCG 12
01-01-2012 31-12-2012 077425 : Serum-HCG 12
01-01-2013 31-12-2013 077425 : Serum-HCG 12
01-01-2014 31-12-2014 077425 : Serum-HCG 12
01-01-2015 31-12-2015 077425 : Serum-HCG 12
01-01-2016 31-12-2016 077425 : Serum-HCG 12
01-01-1990 31-12-2005 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2006 31-12-2006 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2007 31-12-2007 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2008 31-12-2008 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2009 31-12-2009 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2010 31-12-2010 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2011 31-12-2011 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2012 31-12-2012 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2013 31-12-2013 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2014 31-12-2014 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2015 31-12-2015 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2016 31-12-2016 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2017 31-12-2017 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2018 31-12-2018 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2019 31-12-2019 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-2020 31-12-2020 077426 : Blodprøvetagning 4
01-01-1990 31-12-2005 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2006 31-12-2006 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2007 31-12-2007 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2008 31-12-2008 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2009 31-12-2009 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2010 31-12-2010 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2011 31-12-2011 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2012 31-12-2012 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2013 31-12-2013 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2014 31-12-2014 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2015 31-12-2015 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2016 31-12-2016 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2017 31-12-2017 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2018 31-12-2018 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2019 31-12-2019 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2020 31-12-2020 077427 : Sædpræp. til insemin
01-01-2011 31-12-2011 077428 : 077428 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 077428 : 077428 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 077490 : Serum-østradiolb. 6
01-01-2006 31-12-2006 077490 : Serum-østradiolb. 6
01-01-2007 31-12-2007 077490 : Serum-østradiolb. 6
01-01-2008 31-12-2008 077490 : Serum-østradiolb. 6
01-01-2009 31-12-2009 077490 : Serum-østradiolb. 6
01-01-2010 31-12-2010 077490 : Serum-østradiolb. 6
01-01-2011 31-12-2011 077490 : Serum-østradiolb. 6
01-01-2012 31-12-2012 077490 : Serum-østradiolb. 6
01-01-2013 31-12-2013 077490 : Serum-østradiolb. 6
01-01-2014 31-12-2014 077490 : Serum-østradiolb. 6
01-01-2015 31-12-2015 077490 : Serum-østradiolb. 6
01-01-2016 31-12-2016 077490 : Serum-østradiolb. 6
01-01-1990 31-12-2005 077491 : Serum-progesteronb.6
01-01-2006 31-12-2006 077491 : Serum-progesteronb.6
01-01-2007 31-12-2007 077491 : Serum-progesteronb.6
01-01-2008 31-12-2008 077491 : Serum-progesteronb.6
01-01-2009 31-12-2009 077491 : Serum-progesteronb.6
01-01-2010 31-12-2010 077491 : Serum-progesteronb.6
01-01-2011 31-12-2011 077491 : Serum-progesteronb.6
01-01-2012 31-12-2012 077491 : Serum-progesteronb.6
01-01-2013 31-12-2013 077491 : Serum-progesteronb.6
01-01-2014 31-12-2014 077491 : Serum-progesteronb.6
01-01-2015 31-12-2015 077491 : Serum-progesteronb.6
01-01-2016 31-12-2016 077491 : Serum-progesteronb.6
01-01-1990 31-12-2005 078000 : Profylakse
01-01-1990 31-12-2005 078100 : Undersøg. Af Gravide
01-01-1990 31-12-2005 078110 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 078120 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 078130 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 078140 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 078141 : Særkons. Sv.Forebyg
01-01-1990 31-12-2005 078142 : 4 Hj. Fødende 1.Uge
01-01-1990 31-12-2005 078143 : Besøg I 0-4 Km
01-01-1990 31-12-2005 078144 : Besøg II 4-8 Km
01-01-1990 31-12-2005 078145 : Besøg III 8-12 Km
01-01-1990 31-12-2005 078146 : Besøg IV 12-16 Km
01-01-1990 31-12-2005 078147 : Besøg V 16-20 Km
01-01-1990 31-12-2005 078148 : Besøg VI Over 20 Km
01-01-1990 31-12-2005 078149 : Pr. Km Ud Over 21
01-01-1990 31-12-2005 078150 : Unders.v.Vejl.9 uger
01-01-1990 31-12-2005 078151 : Blodprøvetagning
01-01-2013 31-12-2013 078151 : Blodprøvetagning
01-01-2015 31-12-2015 078151 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 078152 : Podning t. dyrkning
01-01-2015 31-12-2015 078152 : Podning t. dyrkning
01-01-1990 31-12-2005 078153 : B-glukose,fotometer
01-01-1990 31-12-2005 078154 : B-glukose, stix
01-01-1990 31-12-2005 078155 : Urinundersøg., stix
01-01-2015 31-12-2015 078155 : Urinundersøg., stix
01-01-1990 31-12-2005 078156 : I. Urin
01-01-1990 31-12-2005 078157 : II. Bakt.,tric. m.m.
01-01-1990 31-12-2005 078158 : III. Andet, fx. orm
01-01-1990 31-12-2005 078159 : I. Bakterier
01-01-1990 31-12-2005 078160 : 5. Hj. Fødende 9uger
01-01-1990 31-12-2005 078161 : II. Svampe
01-01-1990 31-12-2005 078162 : III. Andet
01-01-1990 31-12-2005 078170 : 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 078171 : 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 078172 : 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 078173 : Pr. påbegyndt over 3
01-01-1990 31-12-2005 078180 : Blodpr.1.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 078181 : Blodpr.2.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 078182 : Indtil 4 km.
01-01-1990 31-12-2005 078183 : Fra 4 indtil 8 km.
01-01-1990 31-12-2005 078184 : Fra 8 indtil 12 km.
01-01-1990 31-12-2005 078185 : Fra 12 indtil 16 km.
01-01-1990 31-12-2005 078186 : Fra 16 indtil 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 078187 : Udover 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 078188 : Kr/km. udover 21 km.
01-01-1990 31-12-2005 078190 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 078191 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 078192 : Kørselsgodtgør. II
01-01-1990 31-12-2005 078200 : Børneundersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 078201 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 078202 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 078203 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 078204 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 078205 : 5.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 078206 : 6.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 078207 : 7.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 078208 : 8.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 078209 : 9.Undersøgelse
01-01-2015 31-12-2015 078215 : 078215 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 078300 : Børnevaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 078311 : 1.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 078312 : 2.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 078313 : 3.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 078314 : HepaB vac barn 1mdr
01-01-1990 31-12-2005 078315 : HepaB vac barn 2mdr
01-01-1990 31-12-2005 078316 : HepaB vac barn 12mdr
01-01-1990 31-12-2005 078317 : Vachon hepB ej us/ko
01-01-1990 31-12-2005 078321 : 1.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 078322 : 2.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 078323 : 3.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 078331 : 1.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 078332 : 2.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 078333 : 3.Orale Poliovaccin.
01-01-2012 31-12-2012 078334 : 078334 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 078334 : 078334 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 078334 : 078334 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 078334 : 078334 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 078334 : 078334 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 078334 : 078334 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 078334 : 078334 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 078334 : 078334 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 078334 : 078334 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 078335 : 078335 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 078335 : 078335 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 078335 : 078335 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 078335 : 078335 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 078335 : 078335 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 078335 : 078335 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 078335 : 078335 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 078335 : 078335 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 078335 : 078335 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 078336 : 078336 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 078336 : 078336 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 078336 : 078336 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 078336 : 078336 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 078336 : 078336 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 078336 : 078336 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 078336 : 078336 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 078336 : 078336 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 078336 : 078336 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 078341 : Di-Te-Ki-Pol-vac.3md
01-01-1990 31-12-2005 078342 : Di-Te-Ki-Pol-vac.5md
01-01-1990 31-12-2005 078343 : Di-Te-Ki-Pol-vac.12m
01-01-1990 31-12-2005 078400 : Mfr-Vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 078401 : Vaccinat. Inden 2 År
01-01-1990 31-12-2005 078402 : Vaccinat. 11-12 År
01-01-1990 31-12-2005 078403 : Vaccinat. 2-10 År
01-01-1990 31-12-2005 078500 : Hib-vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 078501 : 1. Hib-vaccination
01-01-1990 31-12-2005 078502 : 2. Hib-vaccination
01-01-1990 31-12-2005 078503 : 3. Hib-vaccination
01-01-1990 31-12-2005 078600 : MFR-vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 078601 : MFR-vaccinat. 1 år
01-01-1990 31-12-2005 078602 : MFR-vaccinat. 2 år
01-01-1990 31-12-2005 078603 : MFR-vaccinat. 3 år
01-01-1990 31-12-2005 078604 : MFR-vaccinat. 4 år
01-01-1990 31-12-2005 078605 : MFR-vaccinat. 5 år
01-01-1990 31-12-2005 078606 : MFR-vaccinat. 6 år
01-01-1990 31-12-2005 078607 : MFR-vaccinat. 7 år
01-01-1990 31-12-2005 078608 : MFR-vaccinat. 8 år
01-01-1990 31-12-2005 078609 : MFR-vaccinat. 9 år
01-01-1990 31-12-2005 078610 : MFR-vaccinat. 10 år
01-01-1990 31-12-2005 078611 : MFR-vaccinat. 11 år
01-01-1990 31-12-2005 078612 : MFR-vaccinat. 12 år
01-01-1990 31-12-2005 078613 : MFR-vaccinat. 13 år
01-01-1990 31-12-2005 078614 : MFR-vaccinat. 14 år
01-01-1990 31-12-2005 078615 : MFR-vaccinat. 15 år
01-01-1990 31-12-2005 078616 : MFR-vaccinat. 16 år
01-01-1990 31-12-2005 078617 : MFR-vaccinat. 17 år
01-01-1990 31-12-2005 078700 : Tillæg til vaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 078701 : Tillæg v. MFR-vacc.
01-01-1990 31-12-2005 078702 : Tillæg v. Hib-vacc.
01-01-1990 31-12-2005 078706 : Tillæg.vac.Di-Te-Ki
01-01-1990 31-12-2005 078800 : Vacc. kv. røde hunde
01-01-1990 31-12-2005 078801 : Vacc. kv. røde hunde
01-01-1990 31-12-2005 078900 : Profylakse Kørsel
01-01-1990 31-12-2005 078901 : Tillæg til vacc.hon.
01-01-2020 31-12-2020 078918 : 078918 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 078920 : Infl.vacc. over 65år
01-01-1990 31-12-2005 078921 : Infl.vacc. 65år hjem
01-01-2013 31-12-2013 078921 : Infl.vacc. 65år hjem
01-01-2014 31-12-2014 078921 : Infl.vacc. 65år hjem
01-01-2016 31-12-2016 078921 : Infl.vacc. 65år hjem
01-01-1990 31-12-2005 078991 : Kørselsgodtg. I
01-01-1990 31-12-2005 078992 : Kørselsgodtg. II
01-01-1990 31-12-2005 079000 : Kørselsgodtgørelse
01-01-1990 31-12-2005 079001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2006 31-12-2006 079001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2007 31-12-2007 079001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2008 31-12-2008 079001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2009 31-12-2009 079001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 079002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2015 31-12-2015 079002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2019 31-12-2019 079002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2006 31-12-2006 079999 : pseudoydelse enheder
01-01-1990 31-12-2005 080000 : Intern Medicin
01-01-1990 31-12-2005 080100 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 080105 : E-mail konsultation
01-01-2006 31-12-2006 080105 : E-mail konsultation
01-01-2007 31-12-2007 080105 : E-mail konsultation
01-01-2008 31-12-2008 080105 : E-mail konsultation
01-01-2009 31-12-2009 080105 : E-mail konsultation
01-01-2010 31-12-2010 080105 : E-mail konsultation
01-01-2011 31-12-2011 080105 : E-mail konsultation
01-01-2012 31-12-2012 080105 : E-mail konsultation
01-01-2013 31-12-2013 080105 : E-mail konsultation
01-01-2014 31-12-2014 080105 : E-mail konsultation
01-01-2015 31-12-2015 080105 : E-mail konsultation
01-01-2016 31-12-2016 080105 : E-mail konsultation
01-01-2017 31-12-2017 080105 : E-mail konsultation
01-01-2018 31-12-2018 080105 : E-mail konsultation
01-01-2019 31-12-2019 080105 : E-mail konsultation
01-01-2020 31-12-2020 080105 : E-mail konsultation
01-01-1990 31-12-2005 080110 : 1. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 080110 : 1. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 080110 : 1. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 080110 : 1. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 080110 : 1. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 080110 : 1. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 080110 : 1. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 080110 : 1. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 080110 : 1. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 080110 : 1. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 080110 : 1. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 080110 : 1. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 080110 : 1. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 080110 : 1. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 080110 : 1. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 080110 : 1. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 080120 : 2. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 080120 : 2. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 080120 : 2. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 080120 : 2. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 080120 : 2. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 080120 : 2. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 080120 : 2. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 080120 : 2. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 080120 : 2. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 080120 : 2. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 080120 : 2. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 080120 : 2. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 080120 : 2. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 080120 : 2. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 080120 : 2. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 080120 : 2. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 080121 : 2. konsultation v. skopier
01-01-2017 31-12-2017 080121 : 2. konsultation v. skopier
01-01-2018 31-12-2018 080121 : 2. konsultation v. skopier
01-01-2019 31-12-2019 080121 : 2. konsultation v. skopier
01-01-2020 31-12-2020 080121 : 2. konsultation v. skopier
01-01-1990 31-12-2005 080130 : Senere Kons.
01-01-2006 31-12-2006 080130 : Senere Kons.
01-01-2007 31-12-2007 080130 : Senere Kons.
01-01-2008 31-12-2008 080130 : Senere Kons.
01-01-2009 31-12-2009 080130 : Senere Kons.
01-01-2010 31-12-2010 080130 : Senere Kons.
01-01-2011 31-12-2011 080130 : Senere Kons.
01-01-2012 31-12-2012 080130 : Senere Kons.
01-01-2013 31-12-2013 080130 : Senere Kons.
01-01-2014 31-12-2014 080130 : Senere Kons.
01-01-2015 31-12-2015 080130 : Senere Kons.
01-01-2016 31-12-2016 080130 : Senere Kons.
01-01-2017 31-12-2017 080130 : Senere Kons.
01-01-2018 31-12-2018 080130 : Senere Kons.
01-01-2019 31-12-2019 080130 : Senere Kons.
01-01-2020 31-12-2020 080130 : Senere Kons.
01-01-2016 31-12-2016 080140 : 1. konsultation, udredning af patient med henblik
01-01-2017 31-12-2017 080140 : 1. konsultation, udredning af patient med henblik
01-01-2018 31-12-2018 080140 : 1. konsultation, udredning af patient med henblik
01-01-2019 31-12-2019 080140 : 1. konsultation, udredning af patient med henblik
01-01-2020 31-12-2020 080140 : 1. konsultation, udredning af patient med henblik
01-01-2016 31-12-2016 080141 : 2. konsultation, fortsat udredning af patient med
01-01-2017 31-12-2017 080141 : 2. konsultation, fortsat udredning af patient med
01-01-2018 31-12-2018 080141 : 2. konsultation, fortsat udredning af patient med
01-01-2019 31-12-2019 080141 : 2. konsultation, fortsat udredning af patient med
01-01-2020 31-12-2020 080141 : 2. konsultation, fortsat udredning af patient med
01-01-2016 31-12-2016 080142 : senere konsultation, fortsat udredning af patient
01-01-2017 31-12-2017 080142 : senere konsultation, fortsat udredning af patient
01-01-2018 31-12-2018 080142 : senere konsultation, fortsat udredning af patient
01-01-2019 31-12-2019 080142 : senere konsultation, fortsat udredning af patient
01-01-2020 31-12-2020 080142 : senere konsultation, fortsat udredning af patient
01-01-2016 31-12-2016 080143 : Anden allergibehandling end vaccination (senere ko
01-01-2017 31-12-2017 080143 : Anden allergibehandling end vaccination (senere ko
01-01-2018 31-12-2018 080143 : Anden allergibehandling end vaccination (senere ko
01-01-2019 31-12-2019 080143 : Anden allergibehandling end vaccination (senere ko
01-01-2020 31-12-2020 080143 : Anden allergibehandling end vaccination (senere ko
01-01-2016 31-12-2016 080144 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2017 31-12-2017 080144 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2018 31-12-2018 080144 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2019 31-12-2019 080144 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2020 31-12-2020 080144 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2016 31-12-2016 080145 : Allergivaccination hyposensibilisering med tablet
01-01-2017 31-12-2017 080145 : Allergivaccination hyposensibilisering med tablet
01-01-2018 31-12-2018 080145 : Allergivaccination hyposensibilisering med tablet
01-01-2019 31-12-2019 080145 : Allergivaccination hyposensibilisering med tablet
01-01-2020 31-12-2020 080145 : Allergivaccination hyposensibilisering med tablet
01-01-1990 31-12-2005 080161 : tillæg for tolk
01-01-2007 31-12-2007 080161 : tillæg for tolk
01-01-2008 31-12-2008 080161 : tillæg for tolk
01-01-1990 31-12-2005 080200 : Tlf. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 080201 : Tlf. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 080201 : Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 080205 : tlf. rådgivning
01-01-2006 31-12-2006 080205 : tlf. rådgivning
01-01-2007 31-12-2007 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2018 31-12-2018 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2019 31-12-2019 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2020 31-12-2020 080205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 081000 : Besøg og Afst.tillæg
01-01-1990 31-12-2005 081100 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 081101 : Afstandstillæg
01-01-2006 31-12-2006 081101 : Afstandstillæg
01-01-2007 31-12-2007 081101 : Afstandstillæg
01-01-2009 31-12-2009 081101 : Op. Forhudsf. Fg.An.
01-01-2010 31-12-2010 081101 : Op. Forhudsf. Fg.An.
01-01-2011 31-12-2011 081101 : Op. Forhudsf. Fg.An.
01-01-2013 31-12-2013 081101 : Op. Forhudsf. Fg.An.
01-01-2014 31-12-2014 081101 : Op. Forhudsf. Fg.An.
01-01-2016 31-12-2016 081101 : Op. Forhudsf. Fg.An.
01-01-2019 31-12-2019 081101 : Op. Forhudsf. Fg.An.
01-01-1990 31-12-2005 081400 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 081401 : Besøg
01-01-2006 31-12-2006 081401 : Besøg
01-01-2007 31-12-2007 081401 : Besøg
01-01-2008 31-12-2008 081401 : Besøg
01-01-2009 31-12-2009 081401 : Besøg
01-01-2010 31-12-2010 081401 : Besøg
01-01-2011 31-12-2011 081401 : Besøg
01-01-2012 31-12-2012 081401 : Besøg
01-01-2013 31-12-2013 081401 : Besøg
01-01-2014 31-12-2014 081401 : Besøg
01-01-2015 31-12-2015 081401 : Besøg
01-01-2016 31-12-2016 081401 : Besøg
01-01-2019 31-12-2019 081401 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 082000 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 082100 : Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 082101 : Biopsi
01-01-2006 31-12-2006 082101 : Biopsi
01-01-2007 31-12-2007 082101 : Biopsi
01-01-2008 31-12-2008 082101 : Biopsi
01-01-2009 31-12-2009 082101 : Biopsi
01-01-2010 31-12-2010 082101 : Biopsi
01-01-2011 31-12-2011 082101 : Biopsi
01-01-2012 31-12-2012 082101 : Biopsi
01-01-2013 31-12-2013 082101 : Biopsi
01-01-2014 31-12-2014 082101 : Biopsi
01-01-2015 31-12-2015 082101 : Biopsi
01-01-2016 31-12-2016 082101 : Biopsi
01-01-2017 31-12-2017 082101 : Biopsi
01-01-2018 31-12-2018 082101 : Biopsi
01-01-2019 31-12-2019 082101 : Biopsi
01-01-2020 31-12-2020 082101 : Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 082161 : tolkebistand
01-01-2006 31-12-2006 082161 : tolkebistand
01-01-2007 31-12-2007 082161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 082161 : tolkebistand
01-01-2009 31-12-2009 082161 : tolkebistand
01-01-2010 31-12-2010 082161 : tolkebistand
01-01-2011 31-12-2011 082161 : tolkebistand
01-01-2012 31-12-2012 082161 : tolkebistand
01-01-2013 31-12-2013 082161 : tolkebistand
01-01-2014 31-12-2014 082161 : tolkebistand
01-01-2015 31-12-2015 082161 : tolkebistand
01-01-2016 31-12-2016 082161 : tolkebistand
01-01-2017 31-12-2017 082161 : tolkebistand
01-01-2018 31-12-2018 082161 : tolkebistand
01-01-2019 31-12-2019 082161 : tolkebistand
01-01-2020 31-12-2020 082161 : tolkebistand
01-01-1990 31-12-2005 082200 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 082201 : Cutanprøver
01-01-2006 31-12-2006 082201 : Cutanprøver
01-01-2007 31-12-2007 082201 : Cutanprøver
01-01-2008 31-12-2008 082201 : Cutanprøver
01-01-2009 31-12-2009 082201 : Cutanprøver
01-01-2010 31-12-2010 082201 : Cutanprøver
01-01-2011 31-12-2011 082201 : Cutanprøver
01-01-2012 31-12-2012 082201 : Cutanprøver
01-01-2013 31-12-2013 082201 : Cutanprøver
01-01-2014 31-12-2014 082201 : Cutanprøver
01-01-2015 31-12-2015 082201 : Cutanprøver
01-01-2016 31-12-2016 082201 : Cutanprøver
01-01-1990 31-12-2005 082202 : Provokationsforsøg
01-01-2007 31-12-2007 082202 : Provokationsforsøg
01-01-1990 31-12-2005 082203 : Holter-monitorering
01-01-2006 31-12-2006 082203 : Holter-monitorering
01-01-2007 31-12-2007 082203 : Holter-monitorering
01-01-2008 31-12-2008 082203 : Holter-monitorering
01-01-2009 31-12-2009 082203 : Holter-monitorering
01-01-2010 31-12-2010 082203 : Holter-monitorering
01-01-2011 31-12-2011 082203 : Holter-monitorering
01-01-2012 31-12-2012 082203 : Holter-monitorering
01-01-2013 31-12-2013 082203 : Holter-monitorering
01-01-2014 31-12-2014 082203 : Holter-monitorering
01-01-2015 31-12-2015 082203 : Holter-monitorering
01-01-2016 31-12-2016 082203 : Holter-monitorering
01-01-2017 31-12-2017 082203 : Holter-monitorering
01-01-2018 31-12-2018 082203 : Holter-monitorering
01-01-2019 31-12-2019 082203 : Holter-monitorering
01-01-2020 31-12-2020 082203 : Holter-monitorering
01-01-1990 31-12-2005 082204 : Udvid. Lungefunktpr.
01-01-1990 31-12-2005 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2006 31-12-2006 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2007 31-12-2007 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2008 31-12-2008 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2009 31-12-2009 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2010 31-12-2010 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2011 31-12-2011 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2012 31-12-2012 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2013 31-12-2013 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2014 31-12-2014 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2015 31-12-2015 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2016 31-12-2016 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2017 31-12-2017 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2018 31-12-2018 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2019 31-12-2019 082205 : Pulsoxymetri
01-01-2020 31-12-2020 082205 : Pulsoxymetri
01-01-1990 31-12-2005 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2006 31-12-2006 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2007 31-12-2007 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2008 31-12-2008 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2009 31-12-2009 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2010 31-12-2010 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2011 31-12-2011 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2012 31-12-2012 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2013 31-12-2013 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2014 31-12-2014 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2015 31-12-2015 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2016 31-12-2016 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2017 31-12-2017 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2018 31-12-2018 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2019 31-12-2019 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-2020 31-12-2020 082206 : LUngefkt.us u. rever
01-01-1990 31-12-2005 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2006 31-12-2006 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2007 31-12-2007 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2008 31-12-2008 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2009 31-12-2009 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2010 31-12-2010 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2011 31-12-2011 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2012 31-12-2012 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2013 31-12-2013 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2014 31-12-2014 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2015 31-12-2015 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2016 31-12-2016 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2017 31-12-2017 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2018 31-12-2018 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2019 31-12-2019 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-2020 31-12-2020 082207 : Lungefkt.us m. rever
01-01-1990 31-12-2005 082208 : Ekkocardiografi
01-01-2007 31-12-2007 082208 : Ekkocardiografi
01-01-1990 31-12-2005 082209 : Arbejdslungefkt.us
01-01-2006 31-12-2006 082209 : Arbejdslungefkt.us
01-01-2007 31-12-2007 082209 : Arbejdslungefkt.us
01-01-2008 31-12-2008 082209 : Arbejdslungefkt.us
01-01-2009 31-12-2009 082209 : Arbejdslungefkt.us
01-01-2010 31-12-2010 082209 : Arbejdslungefkt.us
01-01-2011 31-12-2011 082209 : Arbejdslungefkt.us
01-01-2012 31-12-2012 082209 : Arbejdslungefkt.us
01-01-2013 31-12-2013 082209 : Arbejdslungefkt.us
01-01-2014 31-12-2014 082209 : Arbejdslungefkt.us
01-01-2015 31-12-2015 082209 : Arbejdslungefkt.us
01-01-2016 31-12-2016 082209 : Arbejdslungefkt.us
01-01-1990 31-12-2005 082210 : 24-tim. PH-metri
01-01-2008 31-12-2008 082210 : 24-tim. PH-metri
01-01-2010 31-12-2010 082210 : 24-tim. PH-metri
01-01-2011 31-12-2011 082210 : 24-tim. PH-metri
01-01-2012 31-12-2012 082210 : 24-tim. PH-metri
01-01-1990 31-12-2005 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2006 31-12-2006 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2007 31-12-2007 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2008 31-12-2008 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2009 31-12-2009 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2010 31-12-2010 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2011 31-12-2011 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2012 31-12-2012 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2013 31-12-2013 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2014 31-12-2014 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2015 31-12-2015 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2016 31-12-2016 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2017 31-12-2017 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2018 31-12-2018 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2019 31-12-2019 082211 : Stereomikroskopi
01-01-2020 31-12-2020 082211 : Stereomikroskopi
01-01-1990 31-12-2005 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2006 31-12-2006 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2007 31-12-2007 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2008 31-12-2008 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2009 31-12-2009 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2010 31-12-2010 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2011 31-12-2011 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2012 31-12-2012 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2013 31-12-2013 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2014 31-12-2014 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2015 31-12-2015 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2016 31-12-2016 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2017 31-12-2017 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2018 31-12-2018 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2019 31-12-2019 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-2020 31-12-2020 082212 : Laktoseintrolerans
01-01-1990 31-12-2005 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2006 31-12-2006 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2007 31-12-2007 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2008 31-12-2008 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2009 31-12-2009 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2010 31-12-2010 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2011 31-12-2011 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2012 31-12-2012 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2013 31-12-2013 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2014 31-12-2014 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2015 31-12-2015 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2016 31-12-2016 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2017 31-12-2017 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2018 31-12-2018 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2019 31-12-2019 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-2020 31-12-2020 082213 : 24-tim. blodtryksmon
01-01-1990 31-12-2005 082214 : Breathtest
01-01-2006 31-12-2006 082214 : Breathtest
01-01-2007 31-12-2007 082214 : Breathtest
01-01-2008 31-12-2008 082214 : Breathtest
01-01-2009 31-12-2009 082214 : Breathtest
01-01-2010 31-12-2010 082214 : Breathtest
01-01-2011 31-12-2011 082214 : Breathtest
01-01-2012 31-12-2012 082214 : Breathtest
01-01-2013 31-12-2013 082214 : Breathtest
01-01-2014 31-12-2014 082214 : Breathtest
01-01-2015 31-12-2015 082214 : Breathtest
01-01-2016 31-12-2016 082214 : Breathtest
01-01-2017 31-12-2017 082214 : Breathtest
01-01-2018 31-12-2018 082214 : Breathtest
01-01-2019 31-12-2019 082214 : Breathtest
01-01-2020 31-12-2020 082214 : Breathtest
01-01-2016 31-12-2016 082220 : Priktest uden for allergiforløb
01-01-2017 31-12-2017 082220 : Priktest uden for allergiforløb
01-01-2018 31-12-2018 082220 : Priktest uden for allergiforløb
01-01-2019 31-12-2019 082220 : Priktest uden for allergiforløb
01-01-2020 31-12-2020 082220 : Priktest uden for allergiforløb
01-01-2016 31-12-2016 082221 : NO måling
01-01-2017 31-12-2017 082221 : NO måling
01-01-2018 31-12-2018 082221 : NO måling
01-01-2019 31-12-2019 082221 : NO måling
01-01-2020 31-12-2020 082221 : NO måling
01-01-2016 31-12-2016 082222 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2017 31-12-2017 082222 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2018 31-12-2018 082222 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2019 31-12-2019 082222 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2020 31-12-2020 082222 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2016 31-12-2016 082223 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2017 31-12-2017 082223 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2018 31-12-2018 082223 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2019 31-12-2019 082223 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2020 31-12-2020 082223 : Allergivaccination hyposensibilisering med injekti
01-01-2016 31-12-2016 082224 : Undersøgelse af søvnapnø (cardiorespiratorisk moni
01-01-2017 31-12-2017 082224 : Undersøgelse af søvnapnø (cardiorespiratorisk moni
01-01-2018 31-12-2018 082224 : Undersøgelse af søvnapnø (cardiorespiratorisk moni
01-01-2019 31-12-2019 082224 : Undersøgelse af søvnapnø (cardiorespiratorisk moni
01-01-2020 31-12-2020 082224 : Undersøgelse af søvnapnø (cardiorespiratorisk moni
01-01-2018 31-12-2018 082225 : 082225 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 082225 : 082225 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 082225 : 082225 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 082230 : Døgnpulsoxymetri
01-01-2006 31-12-2006 082230 : Døgnpulsoxymetri
01-01-2007 31-12-2007 082230 : Døgnpulsoxymetri
01-01-2008 31-12-2008 082230 : Døgnpulsoxymetri
01-01-2009 31-12-2009 082230 : Døgnpulsoxymetri
01-01-2010 31-12-2010 082230 : Døgnpulsoxymetri
01-01-2011 31-12-2011 082230 : Døgnpulsoxymetri
01-01-2012 31-12-2012 082230 : Døgnpulsoxymetri
01-01-2013 31-12-2013 082230 : Døgnpulsoxymetri
01-01-2014 31-12-2014 082230 : Døgnpulsoxymetri
01-01-2015 31-12-2015 082230 : Døgnpulsoxymetri
01-01-2016 31-12-2016 082230 : Døgnpulsoxymetri
01-01-1990 31-12-2005 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2006 31-12-2006 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2007 31-12-2007 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2008 31-12-2008 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2009 31-12-2009 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2010 31-12-2010 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2011 31-12-2011 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2012 31-12-2012 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2013 31-12-2013 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2014 31-12-2014 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2015 31-12-2015 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2016 31-12-2016 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2017 31-12-2017 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2018 31-12-2018 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2019 31-12-2019 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-2020 31-12-2020 082231 : Ultralydssc.peri.art
01-01-1990 31-12-2005 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2006 31-12-2006 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2007 31-12-2007 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2008 31-12-2008 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2009 31-12-2009 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2010 31-12-2010 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2011 31-12-2011 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2012 31-12-2012 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2013 31-12-2013 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2014 31-12-2014 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2015 31-12-2015 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2016 31-12-2016 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2017 31-12-2017 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2018 31-12-2018 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2019 31-12-2019 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-2020 31-12-2020 082232 : Holterminit.manu.ana
01-01-1990 31-12-2005 082233 : Oesophagus-EKG
01-01-2011 31-12-2011 082233 : Oesophagus-EKG
01-01-2015 31-12-2015 082233 : Oesophagus-EKG
01-01-1990 31-12-2005 082234 : Vippelejeundersøgels
01-01-2007 31-12-2007 082234 : Vippelejeundersøgels
01-01-2011 31-12-2011 082234 : Vippelejeundersøgels
01-01-1990 31-12-2005 082235 : Perifer trykm.a.a.t.
01-01-2006 31-12-2006 082235 : Perifer trykm.a.a.t.
01-01-2007 31-12-2007 082235 : Perifer trykm.a.a.t.
01-01-2008 31-12-2008 082235 : Perifer trykm.a.a.t.
01-01-2009 31-12-2009 082235 : Perifer trykm.a.a.t.
01-01-2010 31-12-2010 082235 : Perifer trykm.a.a.t.
01-01-2011 31-12-2011 082235 : Perifer trykm.a.a.t.
01-01-2012 31-12-2012 082235 : Perifer trykm.a.a.t.
01-01-2013 31-12-2013 082235 : Perifer trykm.a.a.t.
01-01-2014 31-12-2014 082235 : Perifer trykm.a.a.t.
01-01-2016 31-12-2016 082235 : Perifer trykm.a.a.t.
01-01-2014 31-12-2014 082236 : 082236 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 082236 : 082236 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 082236 : 082236 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 082236 : 082236 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 082236 : 082236 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 082236 : 082236 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 082236 : 082236 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 082237 : Eventrecording med event kort/device
01-01-2017 31-12-2017 082237 : Eventrecording med event kort/device
01-01-2018 31-12-2018 082237 : Eventrecording med event kort/device
01-01-2019 31-12-2019 082237 : Eventrecording med event kort/device
01-01-2020 31-12-2020 082237 : Eventrecording med event kort/device
01-01-2008 31-12-2008 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2009 31-12-2009 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2010 31-12-2010 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2011 31-12-2011 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2013 31-12-2013 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2014 31-12-2014 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2015 31-12-2015 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2016 31-12-2016 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2017 31-12-2017 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2018 31-12-2018 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2019 31-12-2019 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2020 31-12-2020 082261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 082264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2013 31-12-2013 082264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2014 31-12-2014 082264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2015 31-12-2015 082264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2016 31-12-2016 082264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2017 31-12-2017 082264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2018 31-12-2018 082264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2019 31-12-2019 082264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2020 31-12-2020 082264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-1990 31-12-2005 082300 : Scopier
01-01-1990 31-12-2005 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2006 31-12-2006 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2007 31-12-2007 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2008 31-12-2008 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2009 31-12-2009 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2010 31-12-2010 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2011 31-12-2011 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2012 31-12-2012 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2013 31-12-2013 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2014 31-12-2014 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2015 31-12-2015 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2016 31-12-2016 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2017 31-12-2017 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2018 31-12-2018 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2019 31-12-2019 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-2020 31-12-2020 082301 : Allergenpro.fødem.os
01-01-1990 31-12-2005 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2006 31-12-2006 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2007 31-12-2007 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2008 31-12-2008 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2009 31-12-2009 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2010 31-12-2010 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2011 31-12-2011 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2012 31-12-2012 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2013 31-12-2013 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2014 31-12-2014 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2015 31-12-2015 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2016 31-12-2016 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2017 31-12-2017 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2018 31-12-2018 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2019 31-12-2019 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2020 31-12-2020 082302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-1990 31-12-2005 082305 : Rectoscopi
01-01-2006 31-12-2006 082305 : Rectoscopi
01-01-2007 31-12-2007 082305 : Rectoscopi
01-01-2008 31-12-2008 082305 : Rectoscopi
01-01-2009 31-12-2009 082305 : Rectoscopi
01-01-2010 31-12-2010 082305 : Rectoscopi
01-01-2011 31-12-2011 082305 : Rectoscopi
01-01-2012 31-12-2012 082305 : Rectoscopi
01-01-2013 31-12-2013 082305 : Rectoscopi
01-01-2014 31-12-2014 082305 : Rectoscopi
01-01-1990 31-12-2005 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2006 31-12-2006 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2007 31-12-2007 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2008 31-12-2008 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2009 31-12-2009 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2010 31-12-2010 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2011 31-12-2011 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2012 31-12-2012 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2013 31-12-2013 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2014 31-12-2014 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2015 31-12-2015 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2016 31-12-2016 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2017 31-12-2017 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2018 31-12-2018 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2019 31-12-2019 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2020 31-12-2020 082307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-1990 31-12-2005 082308 : Koloskopi
01-01-2006 31-12-2006 082308 : Koloskopi
01-01-2007 31-12-2007 082308 : Koloskopi
01-01-2008 31-12-2008 082308 : Koloskopi
01-01-2009 31-12-2009 082308 : Koloskopi
01-01-2010 31-12-2010 082308 : Koloskopi
01-01-2011 31-12-2011 082308 : Koloskopi
01-01-2012 31-12-2012 082308 : Koloskopi
01-01-2013 31-12-2013 082308 : Koloskopi
01-01-2014 31-12-2014 082308 : Koloskopi
01-01-2015 31-12-2015 082308 : Koloskopi
01-01-2016 31-12-2016 082308 : Koloskopi
01-01-2017 31-12-2017 082308 : Koloskopi
01-01-2018 31-12-2018 082308 : Koloskopi
01-01-2019 31-12-2019 082308 : Koloskopi
01-01-2020 31-12-2020 082308 : Koloskopi
01-01-1990 31-12-2005 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2006 31-12-2006 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2007 31-12-2007 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2008 31-12-2008 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2009 31-12-2009 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2010 31-12-2010 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2011 31-12-2011 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2012 31-12-2012 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2013 31-12-2013 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2014 31-12-2014 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2015 31-12-2015 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2016 31-12-2016 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2017 31-12-2017 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2018 31-12-2018 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2019 31-12-2019 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2020 31-12-2020 082309 : Ultralyd øv. abdomen
01-01-2012 31-12-2012 082310 : Tatovering af colon tumor
01-01-2013 31-12-2013 082310 : Tatovering af colon tumor
01-01-2014 31-12-2014 082310 : Tatovering af colon tumor
01-01-2015 31-12-2015 082310 : Tatovering af colon tumor
01-01-2016 31-12-2016 082310 : Tatovering af colon tumor
01-01-2017 31-12-2017 082310 : Tatovering af colon tumor
01-01-2018 31-12-2018 082310 : Tatovering af colon tumor
01-01-2019 31-12-2019 082310 : Tatovering af colon tumor
01-01-2020 31-12-2020 082310 : Tatovering af colon tumor
01-01-2012 31-12-2012 082311 : Ileumbiopsi
01-01-2013 31-12-2013 082311 : Ileumbiopsi
01-01-2014 31-12-2014 082311 : Ileumbiopsi
01-01-2015 31-12-2015 082311 : Ileumbiopsi
01-01-2016 31-12-2016 082311 : Ileumbiopsi
01-01-2017 31-12-2017 082311 : Ileumbiopsi
01-01-2018 31-12-2018 082311 : Ileumbiopsi
01-01-2019 31-12-2019 082311 : Ileumbiopsi
01-01-2020 31-12-2020 082311 : Ileumbiopsi
01-01-1990 31-12-2005 082320 : Allergenprovokation
01-01-2006 31-12-2006 082320 : Allergenprovokation
01-01-2007 31-12-2007 082320 : Allergenprovokation
01-01-2008 31-12-2008 082320 : Allergenprovokation
01-01-2009 31-12-2009 082320 : Allergenprovokation
01-01-2010 31-12-2010 082320 : Allergenprovokation
01-01-2011 31-12-2011 082320 : Allergenprovokation
01-01-2012 31-12-2012 082320 : Allergenprovokation
01-01-2013 31-12-2013 082320 : Allergenprovokation
01-01-2014 31-12-2014 082320 : Allergenprovokation
01-01-2015 31-12-2015 082320 : Allergenprovokation
01-01-2016 31-12-2016 082320 : Allergenprovokation
01-01-2017 31-12-2017 082320 : Allergenprovokation
01-01-2018 31-12-2018 082320 : Allergenprovokation
01-01-2019 31-12-2019 082320 : Allergenprovokation
01-01-2020 31-12-2020 082320 : Allergenprovokation
01-01-1990 31-12-2005 082321 : Allergenpro.fødem.os
01-01-1990 31-12-2005 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2006 31-12-2006 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2007 31-12-2007 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2008 31-12-2008 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2009 31-12-2009 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2010 31-12-2010 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2011 31-12-2011 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2012 31-12-2012 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2013 31-12-2013 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2014 31-12-2014 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2015 31-12-2015 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2016 31-12-2016 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2017 31-12-2017 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2018 31-12-2018 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2019 31-12-2019 082322 : Bronkialprovokation
01-01-2020 31-12-2020 082322 : Bronkialprovokation
01-01-1990 31-12-2005 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2006 31-12-2006 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2007 31-12-2007 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2008 31-12-2008 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2009 31-12-2009 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2010 31-12-2010 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2011 31-12-2011 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2012 31-12-2012 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2013 31-12-2013 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2014 31-12-2014 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2015 31-12-2015 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2016 31-12-2016 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2017 31-12-2017 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2018 31-12-2018 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2019 31-12-2019 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-2020 31-12-2020 082323 : Diffusionskapacitet
01-01-1990 31-12-2005 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2006 31-12-2006 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2007 31-12-2007 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2008 31-12-2008 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2009 31-12-2009 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2010 31-12-2010 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2011 31-12-2011 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2012 31-12-2012 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2013 31-12-2013 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2014 31-12-2014 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2015 31-12-2015 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2016 31-12-2016 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2017 31-12-2017 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2018 31-12-2018 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2019 31-12-2019 082324 : Total lungekapacitet
01-01-2020 31-12-2020 082324 : Total lungekapacitet
01-01-1990 31-12-2005 082325 : Døgnpulsoxymetri
01-01-2016 31-12-2016 082326 : Fysisk test for nældefeber
01-01-2017 31-12-2017 082326 : Fysisk test for nældefeber
01-01-2018 31-12-2018 082326 : Fysisk test for nældefeber
01-01-2019 31-12-2019 082326 : Fysisk test for nældefeber
01-01-2020 31-12-2020 082326 : Fysisk test for nældefeber
01-01-2016 31-12-2016 082327 : Gangtest ved lungesygdom
01-01-2017 31-12-2017 082327 : Gangtest ved lungesygdom
01-01-2018 31-12-2018 082327 : Gangtest ved lungesygdom
01-01-2019 31-12-2019 082327 : Gangtest ved lungesygdom
01-01-2020 31-12-2020 082327 : Gangtest ved lungesygdom
01-01-2016 31-12-2016 082328 : Astma kontrol
01-01-2017 31-12-2017 082328 : Astma kontrol
01-01-2018 31-12-2018 082328 : Astma kontrol
01-01-2019 31-12-2019 082328 : Astma kontrol
01-01-2020 31-12-2020 082328 : Astma kontrol
01-01-1990 31-12-2005 082400 : Kontrol Scopier
01-01-1990 31-12-2005 082402 : Kontr. Oeso Gast Duo
01-01-1990 31-12-2005 082405 : Kontrol Rectoscopi
01-01-1990 31-12-2005 082407 : Kontr. Sigmoi./Colo.
01-01-1990 31-12-2005 083000 : Særydelser
01-01-1990 31-12-2005 083001 : Arbejdstest
01-01-2006 31-12-2006 083001 : Arbejdstest
01-01-2007 31-12-2007 083001 : Arbejdstest
01-01-2008 31-12-2008 083001 : Arbejdstest
01-01-2009 31-12-2009 083001 : Arbejdstest
01-01-2010 31-12-2010 083001 : Arbejdstest
01-01-2011 31-12-2011 083001 : Arbejdstest
01-01-2012 31-12-2012 083001 : Arbejdstest
01-01-2013 31-12-2013 083001 : Arbejdstest
01-01-2014 31-12-2014 083001 : Arbejdstest
01-01-2015 31-12-2015 083001 : Arbejdstest
01-01-2016 31-12-2016 083001 : Arbejdstest
01-01-2017 31-12-2017 083001 : Arbejdstest
01-01-2018 31-12-2018 083001 : Arbejdstest
01-01-2019 31-12-2019 083001 : Arbejdstest
01-01-2020 31-12-2020 083001 : Arbejdstest
01-01-1990 31-12-2005 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2006 31-12-2006 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2007 31-12-2007 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2008 31-12-2008 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2009 31-12-2009 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2010 31-12-2010 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2011 31-12-2011 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2012 31-12-2012 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2013 31-12-2013 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2014 31-12-2014 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2015 31-12-2015 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2016 31-12-2016 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2017 31-12-2017 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-2019 31-12-2019 083101 : Allergivacc. 1.aller
01-01-1990 31-12-2005 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-2006 31-12-2006 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-2007 31-12-2007 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-2008 31-12-2008 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-2009 31-12-2009 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-2010 31-12-2010 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-2011 31-12-2011 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-2012 31-12-2012 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-2013 31-12-2013 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-2014 31-12-2014 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-2015 31-12-2015 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-2016 31-12-2016 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-2017 31-12-2017 083102 : Allergivacc. eft.føl
01-01-1990 31-12-2005 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2006 31-12-2006 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2007 31-12-2007 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2008 31-12-2008 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2009 31-12-2009 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2010 31-12-2010 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2011 31-12-2011 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2012 31-12-2012 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2013 31-12-2013 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2014 31-12-2014 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2015 31-12-2015 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2016 31-12-2016 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2017 31-12-2017 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2018 31-12-2018 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2019 31-12-2019 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2020 31-12-2020 083152 : Fj.polyp, rectum
01-01-1990 31-12-2005 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2006 31-12-2006 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2007 31-12-2007 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2008 31-12-2008 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2009 31-12-2009 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2010 31-12-2010 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2011 31-12-2011 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2012 31-12-2012 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2013 31-12-2013 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2014 31-12-2014 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2015 31-12-2015 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2016 31-12-2016 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2017 31-12-2017 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2018 31-12-2018 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2019 31-12-2019 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2020 31-12-2020 083153 : Fj.polyp, colon
01-01-2016 31-12-2016 083252 : 083252 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 083252 : 083252 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 083252 : 083252 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 083252 : 083252 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 083252 : 083252 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 083253 : 083253 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 083253 : 083253 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 083253 : 083253 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 083253 : 083253 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 083253 : 083253 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 083810 : eccokardiografi
01-01-2006 31-12-2006 083810 : eccokardiografi
01-01-2007 31-12-2007 083810 : eccokardiografi
01-01-2008 31-12-2008 083810 : eccokardiografi
01-01-2009 31-12-2009 083810 : eccokardiografi
01-01-2010 31-12-2010 083810 : eccokardiografi
01-01-2011 31-12-2011 083810 : eccokardiografi
01-01-2012 31-12-2012 083810 : eccokardiografi
01-01-2013 31-12-2013 083810 : eccokardiografi
01-01-2014 31-12-2014 083810 : eccokardiografi
01-01-2015 31-12-2015 083810 : eccokardiografi
01-01-2016 31-12-2016 083810 : eccokardiografi
01-01-2017 31-12-2017 083810 : eccokardiografi
01-01-2018 31-12-2018 083810 : eccokardiografi
01-01-2019 31-12-2019 083810 : eccokardiografi
01-01-2020 31-12-2020 083810 : eccokardiografi
01-01-2014 31-12-2014 083811 : 083811 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 083811 : 083811 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 083811 : 083811 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 083811 : 083811 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 083811 : 083811 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 083811 : 083811 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 083811 : 083811 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 085000 : Ydelser Rammeaftaler
01-01-1990 31-12-2005 085001 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 085001 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 085001 : 085001 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 085001 : 085001 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 085001 : 085001 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 085001 : 085001 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 085001 : 085001 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 085007 : CLO-test
01-01-2006 31-12-2006 085007 : CLO-test
01-01-1990 31-12-2005 085010 : total coloskopi a20
01-01-2006 31-12-2006 085010 : total coloskopi a20
01-01-2007 31-12-2007 085010 : total coloskopi a20
01-01-2008 31-12-2008 085010 : total coloskopi a20
01-01-2009 31-12-2009 085010 : total coloskopi a20
01-01-1990 31-12-2005 085011 : 085011 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 085011 : 085011 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 085011 : Koloskopi, amt 20
01-01-2008 31-12-2008 085011 : Koloskopi, amt 20
01-01-1990 31-12-2005 085012 : 085012 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 085012 : 085012 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 085012 : Gastroscopi, amt 20
01-01-2008 31-12-2008 085012 : Gastroscopi, amt 20
01-01-2009 31-12-2009 085012 : Gastroscopi, amt 20
01-01-1990 31-12-2005 085013 : 085013 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 085013 : 085013 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 085013 : Sigmoscopi, amt 20
01-01-2008 31-12-2008 085013 : Sigmoscopi, amt 20
01-01-2009 31-12-2009 085014 : Op. Lyskebrok Fg. An
01-01-2009 31-12-2009 085016 : Hjemb. tonsillectomi
01-01-2010 31-12-2010 085016 : Hjemb. tonsillectomi
01-01-1990 31-12-2005 085050 : Helicobakter pylori
01-01-1990 31-12-2005 085051 : Cøliakipakken_amt 15
01-01-2006 31-12-2006 085051 : Cøliakipakken_amt 15
01-01-2007 31-12-2007 085051 : Cøliakipakken_amt 15
01-01-2008 31-12-2008 085051 : Cøliakipakken_amt 15
01-01-1990 31-12-2005 085070 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 085080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 085081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 085082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 085083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 085084 : Møde udover 3 modul
01-01-1990 31-12-2005 085100 : Særyd. Rammeaftaler
01-01-1990 31-12-2005 085101 : EKKO-cardiografi
01-01-1990 31-12-2005 085102 : Transsøfofagal ekko.
01-01-2008 31-12-2008 085102 : Transsøfofagal ekko.
01-01-2009 31-12-2009 085102 : Transsøfofagal ekko.
01-01-2010 31-12-2010 085102 : Transsøfofagal ekko.
01-01-2014 31-12-2014 085102 : Transsøfofagal ekko.
01-01-1990 31-12-2005 085103 : Stress ekkocardiogra
01-01-2009 31-12-2009 085103 : 095010 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 085104 : DC-konvertering
01-01-1990 31-12-2005 085110 : Knogletæthedsm.endok
01-01-2006 31-12-2006 085110 : Knogletæthedsm.endok
01-01-2007 31-12-2007 085110 : Knogletæthedsm.endok
01-01-2008 31-12-2008 085110 : Knogletæthedsm.endok
01-01-1990 31-12-2005 085200 : 3-aftaler
01-01-1990 31-12-2005 085210 : 3-amt 80
01-01-1990 31-12-2005 085220 : diagn.ultralydsund.
01-01-2017 31-12-2017 085221 : 085221 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085221 : 085221 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085221 : 085221 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085221 : 085221 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085223 : 085223 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085223 : 085223 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085223 : 085223 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085224 : 085224 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085224 : 085224 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085224 : 085224 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085224 : 085224 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085225 : 085225 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085225 : 085225 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085225 : 085225 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085225 : 085225 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085226 : 085226 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085226 : 085226 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085226 : 085226 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085226 : 085226 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085227 : 085227 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085227 : 085227 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085227 : 085227 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085227 : 085227 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085228 : 085228 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085228 : 085228 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085228 : 085228 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085229 : 085229 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085229 : 085229 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085229 : 085229 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085229 : 085229 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085230 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085230 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085231 : 085231 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085231 : 085231 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085231 : 085231 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085231 : 085231 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085232 : 085232 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085232 : 085232 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085232 : 085232 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085232 : 085232 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085233 : 085233 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085233 : 085233 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085233 : 085233 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085238 : 085238 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085238 : 085238 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085238 : 085238 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085239 : 085239 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085240 : 085240 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085240 : 085240 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085240 : 085240 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085241 : 085241 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085241 : 085241 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085241 : 085241 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085244 : 085244 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085244 : 085244 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085244 : 085244 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085244 : 085244 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085245 : 085245 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085245 : 085245 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085245 : 085245 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085245 : 085245 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085247 : 085247 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085247 : 085247 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085247 : 085247 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085247 : 085247 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085248 : 085248 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085248 : 085248 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085248 : 085248 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085248 : 085248 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085249 : 085249 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085249 : 085249 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085249 : 085249 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085249 : 085249 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085250 : 085250 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085250 : 085250 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085250 : 085250 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085250 : 085250 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 085251 : 085251 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 085251 : 085251 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 085251 : 085251 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 085251 : 085251 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 085310 : Tolk ifm. kons. 3
01-01-1990 31-12-2005 085311 : 3 end.pol. A20 1.op
01-01-2006 31-12-2006 085311 : 3 end.pol. A20 1.op
01-01-1990 31-12-2005 085411 : 3 end.poly. flg. op
01-01-1990 31-12-2005 086400 : Cutanprøver (2201)
01-01-1990 31-12-2005 086401 : Holter-monitorering
01-01-1990 31-12-2005 086402 : Ekkocardiografi
01-01-1990 31-12-2005 086403 : Arbejdstest
01-01-1990 31-12-2005 086404 : Cutanprøver
01-01-1990 31-12-2005 086405 : Holter-monitorering
01-01-1990 31-12-2005 086406 : Lungefunk.spir.u.rev
01-01-1990 31-12-2005 086407 : Lungefunk.spir.m.rev
01-01-1990 31-12-2005 086408 : Ekkocardiografi
01-01-1990 31-12-2005 086409 : Oesop.,gastro. duode
01-01-1990 31-12-2005 086410 : sigmoideskop.colosko
01-01-1990 31-12-2005 086411 : Arbejdstest arb.ekg
01-01-1990 31-12-2005 086412 : Oscillometri
01-01-2009 31-12-2009 086500 : Email konsultation
01-01-2010 31-12-2010 086500 : Email konsultation
01-01-2009 31-12-2009 086501 : Møde 3 moduler
01-01-2010 31-12-2010 086501 : Møde 3 moduler
01-01-2009 31-12-2009 086502 : Møde udover 3 modul
01-01-2010 31-12-2010 086502 : Møde udover 3 modul
01-01-2009 31-12-2009 086503 : F-Blod 1
01-01-2010 31-12-2010 086503 : F-Blod 1
01-01-2015 31-12-2015 086503 : F-Blod 1
01-01-2014 31-12-2014 086504 : 086504 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 086504 : 086504 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 086505 : Fjernelse Af Øje
01-01-2014 31-12-2014 086505 : Fjernelse Af Øje
01-01-2015 31-12-2015 086505 : Fjernelse Af Øje
01-01-2016 31-12-2016 086505 : Fjernelse Af Øje
01-01-2017 31-12-2017 086505 : Fjernelse Af Øje
01-01-1990 31-12-2005 087000 : Lab. Undersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 087100 : Lab
01-01-1990 31-12-2005 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2006 31-12-2006 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2007 31-12-2007 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2008 31-12-2008 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2009 31-12-2009 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2010 31-12-2010 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2011 31-12-2011 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2012 31-12-2012 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2013 31-12-2013 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2014 31-12-2014 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2015 31-12-2015 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2016 31-12-2016 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2017 31-12-2017 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2018 31-12-2018 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2019 31-12-2019 087103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2019 31-12-2019 087110 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 087110 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 087111 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 087111 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 087112 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 087112 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 087113 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 087113 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 087114 : 087114 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 087117 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 087117 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 087119 : 087119 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 087120 : 087120 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 087121 : Findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2006 31-12-2006 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2007 31-12-2007 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2008 31-12-2008 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2009 31-12-2009 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2010 31-12-2010 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2011 31-12-2011 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2012 31-12-2012 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2013 31-12-2013 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2014 31-12-2014 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2015 31-12-2015 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2016 31-12-2016 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2017 31-12-2017 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2018 31-12-2018 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2019 31-12-2019 087136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-1990 31-12-2005 087139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2008 31-12-2008 087139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2016 31-12-2016 087139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-1990 31-12-2005 087151 : U-Methylketon 1
01-01-2006 31-12-2006 087151 : U-Methylketon 1
01-01-2007 31-12-2007 087151 : U-Methylketon 1
01-01-2008 31-12-2008 087151 : U-Methylketon 1
01-01-1990 31-12-2005 087152 : F-Blod 1
01-01-2006 31-12-2006 087152 : F-Blod 1
01-01-2007 31-12-2007 087152 : F-blod
01-01-2008 31-12-2008 087152 : F-blod
01-01-2009 31-12-2009 087152 : F-blod
01-01-2010 31-12-2010 087152 : F-blod
01-01-2011 31-12-2011 087152 : F-blod
01-01-2012 31-12-2012 087152 : F-blod
01-01-2013 31-12-2013 087152 : F-blod
01-01-2014 31-12-2014 087152 : F-blod
01-01-2015 31-12-2015 087152 : F-blod
01-01-2016 31-12-2016 087152 : F-blod
01-01-2017 31-12-2017 087152 : F-blod
01-01-2018 31-12-2018 087152 : F-blod
01-01-2019 31-12-2019 087152 : F-blod
01-01-1990 31-12-2005 087153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2007 31-12-2007 087153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2008 31-12-2008 087153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2013 31-12-2013 087153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2014 31-12-2014 087153 : U-Hemoglobin 1
01-01-1990 31-12-2005 087154 : Pt-Kapilærblødning 1
01-01-1990 31-12-2005 087155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2006 31-12-2006 087155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2007 31-12-2007 087155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2008 31-12-2008 087155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2009 31-12-2009 087155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2010 31-12-2010 087155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2011 31-12-2011 087155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2012 31-12-2012 087155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2013 31-12-2013 087155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2014 31-12-2014 087155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2015 31-12-2015 087155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2016 31-12-2016 087155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-1990 31-12-2005 087156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2006 31-12-2006 087156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2007 31-12-2007 087156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2008 31-12-2008 087156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2009 31-12-2009 087156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2010 31-12-2010 087156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2011 31-12-2011 087156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2012 31-12-2012 087156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2013 31-12-2013 087156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2014 31-12-2014 087156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2015 31-12-2015 087156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-2016 31-12-2016 087156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-1990 31-12-2005 087157 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-1990 31-12-2005 087158 : U-Bilirubiner 1
01-01-2006 31-12-2006 087158 : U-Bilirubiner 1
01-01-2007 31-12-2007 087158 : U-Bilirubiner 1
01-01-2015 31-12-2015 087158 : U-Bilirubiner 1
01-01-1990 31-12-2005 087159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-2007 31-12-2007 087159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-2009 31-12-2009 087159 : Fjern. Tåresækken An
01-01-2016 31-12-2016 087159 : Fjern. Tåresækken An
01-01-2017 31-12-2017 087159 : Fjern. Tåresækken An
01-01-2018 31-12-2018 087159 : Fjern. Tåresækken An
01-01-1990 31-12-2005 087160 : U-Glukose 1
01-01-2007 31-12-2007 087160 : U-Glukose 1
01-01-2008 31-12-2008 087160 : U-Glukose 1
01-01-2009 31-12-2009 087160 : U-Glukose 1
01-01-2013 31-12-2013 087160 : U-Glukose 1
01-01-1990 31-12-2005 087161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-1990 31-12-2005 087162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2006 31-12-2006 087162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2008 31-12-2008 087162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-1990 31-12-2005 087165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-2006 31-12-2006 087165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-1990 31-12-2005 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2006 31-12-2006 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2007 31-12-2007 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2008 31-12-2008 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2009 31-12-2009 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2010 31-12-2010 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2011 31-12-2011 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2012 31-12-2012 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2013 31-12-2013 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2014 31-12-2014 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2015 31-12-2015 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2016 31-12-2016 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2017 31-12-2017 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2018 31-12-2018 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2019 31-12-2019 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2020 31-12-2020 087166 : B-Hemoglobin 2
01-01-1990 31-12-2005 087167 : Pt-Kapillærresist. 3
01-01-2016 31-12-2016 087167 : Pt-Kapillærresist. 3
01-01-2017 31-12-2017 087167 : Pt-Kapillærresist. 3
01-01-2018 31-12-2018 087167 : Pt-Kapillærresist. 3
01-01-1990 31-12-2005 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2006 31-12-2006 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2007 31-12-2007 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2008 31-12-2008 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2009 31-12-2009 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2010 31-12-2010 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2011 31-12-2011 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2012 31-12-2012 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2013 31-12-2013 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2014 31-12-2014 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2015 31-12-2015 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2016 31-12-2016 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2017 31-12-2017 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2018 31-12-2018 087168 : S-Creatinium 5
01-01-2019 31-12-2019 087168 : S-Creatinium 5
01-01-1990 31-12-2005 087169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2006 31-12-2006 087169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2007 31-12-2007 087169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2008 31-12-2008 087169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2009 31-12-2009 087169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2010 31-12-2010 087169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2011 31-12-2011 087169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2012 31-12-2012 087169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2013 31-12-2013 087169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2016 31-12-2016 087169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2020 31-12-2020 087169 : U-Mikroskopi 3
01-01-1990 31-12-2005 087170 : F-Orm Ormled 1
01-01-2008 31-12-2008 087170 : F-Orm Ormled 1
01-01-1990 31-12-2005 087171 : F-Parasit -Æg 6
01-01-1990 31-12-2005 087172 : Analafskr-Oxyurisæg2
01-01-1990 31-12-2005 087173 : Oscillometri *2 Ex*6
01-01-2008 31-12-2008 087173 : Oscillometri *2 Ex*6
01-01-2011 31-12-2011 087173 : Oscillometri *2 Ex*6
01-01-2012 31-12-2012 087173 : Oscillometri *2 Ex*6
01-01-2013 31-12-2013 087173 : Oscillometri *2 Ex*6
01-01-2014 31-12-2014 087173 : Oscillometri *2 Ex*6
01-01-1990 31-12-2005 087174 : Oscillometri *4ex*10
01-01-1990 31-12-2005 087175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-1990 31-12-2005 087176 : U-Protein 1
01-01-2006 31-12-2006 087176 : U-Protein 1
01-01-2007 31-12-2007 087176 : U-Protein 1
01-01-2008 31-12-2008 087176 : U-Protein 1
01-01-2009 31-12-2009 087176 : U-Protein 1
01-01-2011 31-12-2011 087176 : U-Protein 1
01-01-2012 31-12-2012 087176 : U-Protein 1
01-01-2013 31-12-2013 087176 : U-Protein 1
01-01-1990 31-12-2005 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2006 31-12-2006 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2007 31-12-2007 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2008 31-12-2008 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2009 31-12-2009 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2010 31-12-2010 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2011 31-12-2011 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2012 31-12-2012 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2013 31-12-2013 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2014 31-12-2014 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2015 31-12-2015 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2016 31-12-2016 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2017 31-12-2017 087177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-1990 31-12-2005 087178 : Sekt-Trichomon.Vag.2
01-01-2012 31-12-2012 087178 : Sekt-Trichomon.Vag.2
01-01-2014 31-12-2014 087178 : Sekt-Trichomon.Vag.2
01-01-2019 31-12-2019 087178 : Sekt-Trichomon.Vag.2
01-01-1990 31-12-2005 087179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2007 31-12-2007 087179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2008 31-12-2008 087179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2009 31-12-2009 087179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2011 31-12-2011 087179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2012 31-12-2012 087179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2013 31-12-2013 087179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2014 31-12-2014 087179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-1990 31-12-2005 087180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2006 31-12-2006 087180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2007 31-12-2007 087180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2008 31-12-2008 087180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2009 31-12-2009 087180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2010 31-12-2010 087180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2011 31-12-2011 087180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2012 31-12-2012 087180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2013 31-12-2013 087180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2014 31-12-2014 087180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2015 31-12-2015 087180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2016 31-12-2016 087180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-1990 31-12-2005 087181 : S-Carbamid 3
01-01-2006 31-12-2006 087181 : S-Carbamid 3
01-01-2007 31-12-2007 087181 : S-Carbamid 3
01-01-2008 31-12-2008 087181 : S-Carbamid 3
01-01-2009 31-12-2009 087181 : S-Carbamid 3
01-01-2010 31-12-2010 087181 : S-Carbamid 3
01-01-2011 31-12-2011 087181 : S-Carbamid 3
01-01-2012 31-12-2012 087181 : S-Carbamid 3
01-01-2013 31-12-2013 087181 : S-Carbamid 3
01-01-2014 31-12-2014 087181 : S-Carbamid 3
01-01-2015 31-12-2015 087181 : S-Carbamid 3
01-01-2016 31-12-2016 087181 : S-Carbamid 3
01-01-1990 31-12-2005 087182 : U-Urobilin 3
01-01-2009 31-12-2009 087182 : Grå stær
01-01-2013 31-12-2013 087182 : Grå stær
01-01-1990 31-12-2005 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2006 31-12-2006 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2007 31-12-2007 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2008 31-12-2008 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2009 31-12-2009 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2010 31-12-2010 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2011 31-12-2011 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2012 31-12-2012 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2013 31-12-2013 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2014 31-12-2014 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2015 31-12-2015 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2016 31-12-2016 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2017 31-12-2017 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2018 31-12-2018 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-2019 31-12-2019 087183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-1990 31-12-2005 087184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2006 31-12-2006 087184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2007 31-12-2007 087184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2008 31-12-2008 087184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2009 31-12-2009 087184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2010 31-12-2010 087184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2011 31-12-2011 087184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2012 31-12-2012 087184 : B-Differentialtæll.6
01-01-1990 31-12-2005 087185 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-2006 31-12-2006 087185 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-2008 31-12-2008 087185 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-2012 31-12-2012 087185 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-1990 31-12-2005 087186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2006 31-12-2006 087186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2007 31-12-2007 087186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2008 31-12-2008 087186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2009 31-12-2009 087186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2010 31-12-2010 087186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2011 31-12-2011 087186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2012 31-12-2012 087186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-1990 31-12-2005 087187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-2008 31-12-2008 087187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-2009 31-12-2009 087187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-2010 31-12-2010 087187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-2011 31-12-2011 087187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-2012 31-12-2012 087187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-1990 31-12-2005 087188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2006 31-12-2006 087188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2007 31-12-2007 087188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2008 31-12-2008 087188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2009 31-12-2009 087188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2010 31-12-2010 087188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2011 31-12-2011 087188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2012 31-12-2012 087188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-1990 31-12-2005 087189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2006 31-12-2006 087189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2007 31-12-2007 087189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2008 31-12-2008 087189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2009 31-12-2009 087189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2010 31-12-2010 087189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2011 31-12-2011 087189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2012 31-12-2012 087189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2013 31-12-2013 087189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2014 31-12-2014 087189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2015 31-12-2015 087189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2016 31-12-2016 087189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-1990 31-12-2005 087190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2006 31-12-2006 087190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2007 31-12-2007 087190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2008 31-12-2008 087190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2009 31-12-2009 087190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2010 31-12-2010 087190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2011 31-12-2011 087190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2012 31-12-2012 087190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2013 31-12-2013 087190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2014 31-12-2014 087190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2015 31-12-2015 087190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2016 31-12-2016 087190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2017 31-12-2017 087190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2018 31-12-2018 087190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-1990 31-12-2005 087200 : Lab.Us Int. Medicin
01-01-1990 31-12-2005 087202 : Pt-Glukosebelast. 12
01-01-2006 31-12-2006 087202 : Pt-Glukosebelast. 12
01-01-2007 31-12-2007 087202 : Pt-Glukosebelast. 12
01-01-2008 31-12-2008 087202 : Pt-Glukosebelast. 12
01-01-2009 31-12-2009 087202 : Pt-Glukosebelast. 12
01-01-2010 31-12-2010 087202 : Pt-Glukosebelast. 12
01-01-2011 31-12-2011 087202 : Pt-Glukosebelast. 12
01-01-2012 31-12-2012 087202 : Pt-Glukosebelast. 12
01-01-2013 31-12-2013 087202 : Pt-Glukosebelast. 12
01-01-2015 31-12-2015 087202 : Pt-Glukosebelast. 12
01-01-1990 31-12-2005 087204 : Hæmatologisk Us.Ii 6
01-01-2007 31-12-2007 087204 : Hæmatologisk Us.Ii 6
01-01-2008 31-12-2008 087204 : Hæmatologisk Us.Ii 6
01-01-2009 31-12-2009 087204 : Hæmatologisk Us.Ii 6
01-01-2015 31-12-2015 087204 : Hæmatologisk Us.Ii 6
01-01-1990 31-12-2005 087205 : P-Ikterusindex 2
01-01-1990 31-12-2005 087206 : B-Koagulation 3
01-01-2006 31-12-2006 087206 : B-Koagulation 3
01-01-2007 31-12-2007 087206 : B-Koagulation 3
01-01-2008 31-12-2008 087206 : B-Koagulation 3
01-01-2010 31-12-2010 087206 : B-Koagulation 3
01-01-2011 31-12-2011 087206 : B-Koagulation 3
01-01-2016 31-12-2016 087206 : B-Koagulation 3
01-01-1990 31-12-2005 087207 : Pt-U-Kons.Prøve 2
01-01-2007 31-12-2007 087207 : Pt-U-Kons.Prøve 2
01-01-2014 31-12-2014 087207 : Pt-U-Kons.Prøve 2
01-01-1990 31-12-2005 087208 : Ekg 3 Ext. 3 Præ. 9
01-01-2006 31-12-2006 087208 : Ekg 3 Ext. 3 Præ. 9
01-01-2007 31-12-2007 087208 : Ekg 3 Ext. 3 Præ. 9
01-01-2008 31-12-2008 087208 : Ekg 3 Ext. 3 Præ. 9
01-01-2009 31-12-2009 087208 : Ekg 3 Ext. 3 Præ. 9
01-01-2010 31-12-2010 087208 : Ekg 3 Ext. 3 Præ. 9
01-01-2011 31-12-2011 087208 : Ekg 3 Ext. 3 Præ. 9
01-01-2012 31-12-2012 087208 : Ekg 3 Ext. 3 Præ. 9
01-01-2013 31-12-2013 087208 : Ekg 3 Ext. 3 Præ. 9
01-01-2014 31-12-2014 087208 : Ekg 3 Ext. 3 Præ. 9
01-01-2015 31-12-2015 087208 : Ekg 3 Ext. 3 Præ. 9
01-01-2016 31-12-2016 087208 : Ekg 3 Ext. 3 Præ. 9
01-01-1990 31-12-2005 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2006 31-12-2006 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2007 31-12-2007 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2008 31-12-2008 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2009 31-12-2009 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2010 31-12-2010 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2011 31-12-2011 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2012 31-12-2012 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2013 31-12-2013 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2014 31-12-2014 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2015 31-12-2015 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2016 31-12-2016 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2017 31-12-2017 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2018 31-12-2018 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2019 31-12-2019 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-2020 31-12-2020 087209 : Kontrol af AK-beh.
01-01-1990 31-12-2005 087210 : Pt-Ekg Afl. 6 1
01-01-2006 31-12-2006 087210 : Pt-Ekg Afl. 6 1
01-01-2007 31-12-2007 087210 : Pt-Ekg Afl. 6 1
01-01-2008 31-12-2008 087210 : Pt-Ekg Afl. 6 1
01-01-2009 31-12-2009 087210 : Pt-Ekg Afl. 6 1
01-01-2010 31-12-2010 087210 : Pt-Ekg Afl. 6 1
01-01-2011 31-12-2011 087210 : Pt-Ekg Afl. 6 1
01-01-2012 31-12-2012 087210 : Pt-Ekg Afl. 6 1
01-01-2013 31-12-2013 087210 : Pt-Ekg Afl. 6 1
01-01-2014 31-12-2014 087210 : Pt-Ekg Afl. 6 1
01-01-2015 31-12-2015 087210 : Pt-Ekg Afl. 6 1
01-01-2016 31-12-2016 087210 : Pt-Ekg Afl. 6 1
01-01-1990 31-12-2005 087211 : Sperma-Undersøg. 15
01-01-2006 31-12-2006 087211 : Sperma-Undersøg. 15
01-01-2009 31-12-2009 087211 : Rensn. Småsår 1. An.
01-01-2010 31-12-2010 087211 : Rensn. Småsår 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 087212 : P-Glukose 4
01-01-2006 31-12-2006 087212 : P-Glukose 4
01-01-2007 31-12-2007 087212 : P-Glukose 4
01-01-2008 31-12-2008 087212 : P-Glukose 4
01-01-2009 31-12-2009 087212 : P-Glukose 4
01-01-2010 31-12-2010 087212 : P-Glukose 4
01-01-2011 31-12-2011 087212 : P-Glukose 4
01-01-2012 31-12-2012 087212 : P-Glukose 4
01-01-2013 31-12-2013 087212 : P-Glukose 4
01-01-2014 31-12-2014 087212 : P-Glukose 4
01-01-2015 31-12-2015 087212 : P-Glukose 4
01-01-2016 31-12-2016 087212 : P-Glukose 4
01-01-1990 31-12-2005 087213 : Lunge-Peak Exp.Flow3
01-01-2006 31-12-2006 087213 : Lunge-Peak Exp.Flow3
01-01-2007 31-12-2007 087213 : Lunge-Peak Exp.Flow3
01-01-2008 31-12-2008 087213 : Lunge-Peak Exp.Flow3
01-01-2009 31-12-2009 087213 : Lunge-Peak Exp.Flow3
01-01-2010 31-12-2010 087213 : Lunge-Peak Exp.Flow3
01-01-2011 31-12-2011 087213 : Lunge-Peak Exp.Flow3
01-01-2012 31-12-2012 087213 : Lunge-Peak Exp.Flow3
01-01-2013 31-12-2013 087213 : Lunge-Peak Exp.Flow3
01-01-2014 31-12-2014 087213 : Lunge-Peak Exp.Flow3
01-01-2015 31-12-2015 087213 : Lunge-Peak Exp.Flow3
01-01-2016 31-12-2016 087213 : Lunge-Peak Exp.Flow3
01-01-1990 31-12-2005 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2006 31-12-2006 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2007 31-12-2007 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2008 31-12-2008 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2009 31-12-2009 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2010 31-12-2010 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2011 31-12-2011 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2012 31-12-2012 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2013 31-12-2013 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2014 31-12-2014 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2015 31-12-2015 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2016 31-12-2016 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2017 31-12-2017 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2018 31-12-2018 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2019 31-12-2019 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-2020 31-12-2020 087214 : *fpt*s-Lipid Frkt.25
01-01-1990 31-12-2005 087215 : Arbejdsekg*master*18
01-01-2006 31-12-2006 087215 : Arbejdsekg*master*18
01-01-2007 31-12-2007 087215 : Arbejdsekg*master*18
01-01-2008 31-12-2008 087215 : Arbejdsekg*master*18
01-01-2009 31-12-2009 087215 : Arbejdsekg*master*18
01-01-2010 31-12-2010 087215 : Arbejdsekg*master*18
01-01-2011 31-12-2011 087215 : Arbejdsekg*master*18
01-01-2012 31-12-2012 087215 : Arbejdsekg*master*18
01-01-1990 31-12-2005 087216 : B-Malariaparasit. 6
01-01-2006 31-12-2006 087216 : B-Malariaparasit. 6
01-01-2007 31-12-2007 087216 : B-Malariaparasit. 6
01-01-2010 31-12-2010 087216 : B-Malariaparasit. 6
01-01-2012 31-12-2012 087216 : B-Malariaparasit. 6
01-01-2013 31-12-2013 087216 : B-Malariaparasit. 6
01-01-2015 31-12-2015 087216 : B-Malariaparasit. 6
01-01-1990 31-12-2005 087218 : Ercs-Basofilt Pkt. 4
01-01-2006 31-12-2006 087218 : Ercs-Basofilt Pkt. 4
01-01-2007 31-12-2007 087218 : Ercs-Basofilt Pkt. 4
01-01-2008 31-12-2008 087218 : Ercs-Basofilt Pkt. 4
01-01-2010 31-12-2010 087218 : Ercs-Basofilt Pkt. 4
01-01-1990 31-12-2005 087219 : F-Pus *katalase* 2
01-01-2006 31-12-2006 087219 : F-Pus *katalase* 2
01-01-2012 31-12-2012 087219 : F-Pus *katalase* 2
01-01-2013 31-12-2013 087219 : F-Pus *katalase* 2
01-01-2014 31-12-2014 087219 : F-Pus *katalase* 2
01-01-2015 31-12-2015 087219 : F-Pus *katalase* 2
01-01-2016 31-12-2016 087219 : F-Pus *katalase* 2
01-01-1990 31-12-2005 087220 : S-Bilirubiner 5
01-01-2006 31-12-2006 087220 : S-Bilirubiner 5
01-01-2007 31-12-2007 087220 : S-Bilirubiner 5
01-01-2008 31-12-2008 087220 : S-Bilirubiner 5
01-01-2009 31-12-2009 087220 : S-Bilirubiner 5
01-01-2010 31-12-2010 087220 : S-Bilirubiner 5
01-01-2011 31-12-2011 087220 : S-Bilirubiner 5
01-01-2012 31-12-2012 087220 : S-Bilirubiner 5
01-01-2013 31-12-2013 087220 : S-Bilirubiner 5
01-01-2015 31-12-2015 087220 : S-Bilirubiner 5
01-01-1990 31-12-2005 087221 : *b*ercs-Reticulocyt2
01-01-2006 31-12-2006 087221 : *b*ercs-Reticulocyt2
01-01-2007 31-12-2007 087221 : *b*ercs-Reticulocyt2
01-01-2008 31-12-2008 087221 : *b*ercs-Reticulocyt2
01-01-2009 31-12-2009 087221 : *b*ercs-Reticulocyt2
01-01-2010 31-12-2010 087221 : *b*ercs-Reticulocyt2
01-01-2011 31-12-2011 087221 : *b*ercs-Reticulocyt2
01-01-2012 31-12-2012 087221 : *b*ercs-Reticulocyt2
01-01-2016 31-12-2016 087221 : *b*ercs-Reticulocyt2
01-01-1990 31-12-2005 087222 : U-Sediment *park* 6
01-01-2006 31-12-2006 087222 : U-Sediment *park* 6
01-01-2007 31-12-2007 087222 : U-Sediment *park* 6
01-01-2008 31-12-2008 087222 : U-Sediment *park* 6
01-01-2009 31-12-2009 087222 : U-Sediment *park* 6
01-01-2010 31-12-2010 087222 : U-Sediment *park* 6
01-01-2011 31-12-2011 087222 : U-Sediment *park* 6
01-01-2012 31-12-2012 087222 : U-Sediment *park* 6
01-01-2013 31-12-2013 087222 : U-Sediment *park* 6
01-01-2014 31-12-2014 087222 : U-Sediment *park* 6
01-01-2015 31-12-2015 087222 : U-Sediment *park* 6
01-01-2016 31-12-2016 087222 : U-Sediment *park* 6
01-01-1990 31-12-2005 087223 : Fpt-Dioxygen*absb*15
01-01-2007 31-12-2007 087223 : Fpt-Dioxygen*absb*15
01-01-2008 31-12-2008 087223 : Fpt-Dioxygen*absb*15
01-01-2009 31-12-2009 087223 : Fpt-Dioxygen*absb*15
01-01-2010 31-12-2010 087223 : Fpt-Dioxygen*absb*15
01-01-2011 31-12-2011 087223 : Fpt-Dioxygen*absb*15
01-01-2012 31-12-2012 087223 : Fpt-Dioxygen*absb*15
01-01-1990 31-12-2005 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2006 31-12-2006 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2007 31-12-2007 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2008 31-12-2008 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2009 31-12-2009 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2010 31-12-2010 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2011 31-12-2011 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2012 31-12-2012 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2013 31-12-2013 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2014 31-12-2014 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2015 31-12-2015 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2016 31-12-2016 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2017 31-12-2017 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2018 31-12-2018 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2019 31-12-2019 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-2020 31-12-2020 087224 : *fpt*s-Triglycerid15
01-01-1990 31-12-2005 087225 : Urinkonkrement Uns.5
01-01-2013 31-12-2013 087225 : Urinkonkrement Uns.5
01-01-1990 31-12-2005 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2006 31-12-2006 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2007 31-12-2007 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2008 31-12-2008 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2009 31-12-2009 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2010 31-12-2010 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2011 31-12-2011 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2012 31-12-2012 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2013 31-12-2013 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2014 31-12-2014 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2015 31-12-2015 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2016 31-12-2016 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2017 31-12-2017 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2018 31-12-2018 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2019 31-12-2019 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2020 31-12-2020 087226 : S-Cholesteroler 9
01-01-2016 31-12-2016 087227 : Elektrokardiogram (EKG) - 12 afledninger
01-01-2017 31-12-2017 087227 : Elektrokardiogram (EKG) - 12 afledninger
01-01-2018 31-12-2018 087227 : Elektrokardiogram (EKG) - 12 afledninger
01-01-2019 31-12-2019 087227 : Elektrokardiogram (EKG) - 12 afledninger
01-01-2020 31-12-2020 087227 : Elektrokardiogram (EKG) - 12 afledninger
01-01-2016 31-12-2016 087228 : Undersøgelse af ekspektorat for mikroorganismer
01-01-2017 31-12-2017 087228 : Undersøgelse af ekspektorat for mikroorganismer
01-01-2018 31-12-2018 087228 : Undersøgelse af ekspektorat for mikroorganismer
01-01-2019 31-12-2019 087228 : Undersøgelse af ekspektorat for mikroorganismer
01-01-2020 31-12-2020 087228 : Undersøgelse af ekspektorat for mikroorganismer
01-01-1990 31-12-2005 087229 : B-Eosinophilcyt. 1
01-01-2007 31-12-2007 087229 : B-Eosinophilcyt. 1
01-01-1990 31-12-2005 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2006 31-12-2006 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2007 31-12-2007 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2008 31-12-2008 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2009 31-12-2009 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2010 31-12-2010 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2011 31-12-2011 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2012 31-12-2012 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2013 31-12-2013 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2014 31-12-2014 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2015 31-12-2015 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2016 31-12-2016 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2017 31-12-2017 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2018 31-12-2018 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2019 31-12-2019 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2020 31-12-2020 087230 : Peak exp.flow lunger
01-01-2016 31-12-2016 087231 : Serum-Kalium
01-01-2017 31-12-2017 087231 : Serum-Kalium
01-01-2018 31-12-2018 087231 : Serum-Kalium
01-01-2019 31-12-2019 087231 : Serum-Kalium
01-01-2020 31-12-2020 087231 : Serum-Kalium
01-01-2016 31-12-2016 087232 : Hæmoglobin Alc
01-01-2017 31-12-2017 087232 : Hæmoglobin Alc
01-01-2018 31-12-2018 087232 : Hæmoglobin Alc
01-01-2019 31-12-2019 087232 : Hæmoglobin Alc
01-01-2020 31-12-2020 087232 : Hæmoglobin Alc
01-01-1990 31-12-2005 087233 : Hæmatologisk Us.I 2
01-01-2007 31-12-2007 087233 : Hæmatologisk Us.I 2
01-01-2008 31-12-2008 087233 : Hæmatologisk Us.I 2
01-01-2009 31-12-2009 087233 : Hæmatologisk Us.I 2
01-01-2011 31-12-2011 087233 : Hæmatologisk Us.I 2
01-01-1990 31-12-2005 087244 : Pt Ventrsek Histam.9
01-01-2008 31-12-2008 087244 : Pt Ventrsek Histam.9
01-01-1990 31-12-2005 087264 : *b*ercs-Osm.Tr-Reak4
01-01-2006 31-12-2006 087264 : *b*ercs-Osm.Tr-Reak4
01-01-2007 31-12-2007 087264 : *b*ercs-Osm.Tr-Reak4
01-01-1990 31-12-2005 087265 : *b*ercs-Mikroskopi 1
01-01-1990 31-12-2005 087297 : U-Bence Jones Prot.3
01-01-2009 31-12-2009 087297 : Ope. Hammertå 1. An.
01-01-2011 31-12-2011 087297 : U-Bence Jones Prot.3
01-01-1990 31-12-2005 087298 : EKG 12 afledninger
01-01-2006 31-12-2006 087298 : EKG 12 afledninger
01-01-2007 31-12-2007 087298 : EKG 12 afledninger
01-01-2008 31-12-2008 087298 : EKG 12 afledninger
01-01-2009 31-12-2009 087298 : EKG 12 afledninger
01-01-2010 31-12-2010 087298 : EKG 12 afledninger
01-01-2011 31-12-2011 087298 : EKG 12 afledninger
01-01-2012 31-12-2012 087298 : EKG 12 afledninger
01-01-2013 31-12-2013 087298 : EKG 12 afledninger
01-01-2014 31-12-2014 087298 : EKG 12 afledninger
01-01-2015 31-12-2015 087298 : EKG 12 afledninger
01-01-2016 31-12-2016 087298 : EKG 12 afledninger
01-01-1990 31-12-2005 087299 : Pt-Ekg F E Belast 9
01-01-2006 31-12-2006 087299 : Pt-Ekg F E Belast 9
01-01-2007 31-12-2007 087299 : Pt-Ekg F E Belast 9
01-01-2008 31-12-2008 087299 : Pt-Ekg F E Belast 9
01-01-2009 31-12-2009 087299 : Pt-Ekg F E Belast 9
01-01-2010 31-12-2010 087299 : Pt-Ekg F E Belast 9
01-01-2011 31-12-2011 087299 : Pt-Ekg F E Belast 9
01-01-2012 31-12-2012 087299 : Pt-Ekg F E Belast 9
01-01-2013 31-12-2013 087299 : Pt-Ekg F E Belast 9
01-01-2014 31-12-2014 087299 : Pt-Ekg F E Belast 9
01-01-2015 31-12-2015 087299 : Pt-Ekg F E Belast 9
01-01-2016 31-12-2016 087299 : Pt-Ekg F E Belast 9
01-01-1990 31-12-2005 087800 : Lab.Warming-Larsen
01-01-1990 31-12-2005 087801 : Jod Prot. I Serum 12
01-01-1990 31-12-2005 087802 : Thyroxin I Serum 12
01-01-1990 31-12-2005 087803 : Natrium I Serum 7
01-01-1990 31-12-2005 087804 : Kalium I Serum
01-01-1990 31-12-2005 087805 : Clorid I Serum
01-01-1990 31-12-2005 087806 : Transami I Serum
01-01-1990 31-12-2005 087807 : I Iii *serum*
01-01-1990 31-12-2005 088000 : Profylakse
01-01-1990 31-12-2005 088100 : Undersøg. Af Gravide
01-01-1990 31-12-2005 088110 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088120 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088130 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088140 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088141 : Særkons. Sv.Forebyg
01-01-1990 31-12-2005 088142 : 4 Hj. Fødende 1.Uge
01-01-1990 31-12-2005 088143 : Besøg I 0-4 Km
01-01-1990 31-12-2005 088144 : Besøg II 4-8 Km
01-01-1990 31-12-2005 088145 : Besøg III 8-12 Km
01-01-1990 31-12-2005 088146 : Besøg IV 12-16 Km
01-01-1990 31-12-2005 088147 : Besøg V 16-20 Km
01-01-1990 31-12-2005 088148 : Besøg VI Over 20 Km
01-01-1990 31-12-2005 088149 : Pr. Km Ud Over 21
01-01-1990 31-12-2005 088150 : Unders.V.Vejl.9 uger
01-01-1990 31-12-2005 088151 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 088152 : Podning t. dyrkning
01-01-1990 31-12-2005 088153 : B-glukose,fotometer
01-01-1990 31-12-2005 088154 : B-glukose, stix
01-01-1990 31-12-2005 088155 : Urinundersøg., stix
01-01-1990 31-12-2005 088156 : I. Urin
01-01-1990 31-12-2005 088157 : II. Bakt.,tric. m.m.
01-01-1990 31-12-2005 088158 : III. Andet, fx. orm
01-01-1990 31-12-2005 088159 : I. Bakterier
01-01-1990 31-12-2005 088160 : 5. Hj. Fødende 9uger
01-01-1990 31-12-2005 088161 : II. Svampe
01-01-1990 31-12-2005 088162 : III. Andet
01-01-1990 31-12-2005 088170 : 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 088171 : 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 088172 : 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 088173 : Pr. påbegyndt over 3
01-01-1990 31-12-2005 088180 : Blodpr.1.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 088181 : Blodpr.2.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 088182 : Indtil 4 km.
01-01-1990 31-12-2005 088183 : Fra 4 indtil 8 km.
01-01-1990 31-12-2005 088184 : Fra 8 indtil 12 km.
01-01-1990 31-12-2005 088185 : Fra 12 indtil 16 km.
01-01-1990 31-12-2005 088186 : Fra 16 indtil 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 088187 : Udover 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 088188 : Kr/km. udover 21 km.
01-01-1990 31-12-2005 088190 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 088200 : Børneundersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 088201 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088202 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088203 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088204 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088205 : 5.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088206 : 6.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088207 : 7.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088208 : 8.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088209 : 9.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088300 : Børnevaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 088311 : 1.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 088312 : 2.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 088313 : 3.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 088315 : HepaB vac barn 2mdr
01-01-1990 31-12-2005 088316 : HepaB vac barn 12mdr
01-01-1990 31-12-2005 088317 : Vachon hepB ej us/ko
01-01-1990 31-12-2005 088321 : 1.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 088322 : 2.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 088323 : 3.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 088331 : 1.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 088332 : 2.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 088333 : 3.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 088341 : Di-Te-Ki-Pol-vac.3md
01-01-1990 31-12-2005 088342 : Di-Te-Ki-Pol-vac.5md
01-01-1990 31-12-2005 088343 : Di-Te-Ki-Pol-vac.12m
01-01-1990 31-12-2005 088400 : Mfr-Vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 088401 : Vaccinat. Inden 2 År
01-01-1990 31-12-2005 088402 : Vaccinat. 11-12 År
01-01-1990 31-12-2005 088403 : Vaccinat. 2-10 År
01-01-1990 31-12-2005 088500 : Vacc. R.Hunde Kvinde
01-01-1990 31-12-2005 088501 : Antistofundersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 088502 : Vaccination 18 År
01-01-1990 31-12-2005 088503 : Vaccination Kvinder
01-01-1990 31-12-2005 088605 : MFR-vaccinat. 5 år
01-01-1990 31-12-2005 088706 : Tillæg.vac.Di-Te-Ki
01-01-1990 31-12-2005 088900 : Profylakse Kørsel
01-01-2020 31-12-2020 088910 : 088910 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 088911 : 088911 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 088918 : 088918 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 088920 : Infl.vacc. over 65år
01-01-2007 31-12-2007 088920 : Infl.vacc. over 65år
01-01-2010 31-12-2010 088920 : Infl.vacc. over 65år
01-01-2011 31-12-2011 088920 : Infl.vacc. over 65år
01-01-1990 31-12-2005 088921 : Infl.vacc. 65år hjem
01-01-1990 31-12-2005 088991 : Kørselsgodtg. I
01-01-1990 31-12-2005 088992 : Kørselsgodtg. II
01-01-1990 31-12-2005 089000 : Kørselsgodtgørelse
01-01-1990 31-12-2005 089001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2007 31-12-2007 089001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 089002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2006 31-12-2006 089999 : pseudoydelse enheder
01-01-2007 31-12-2007 089999 : pseudoydelse enheder
01-01-1990 31-12-2005 090000 : Kirurgi
01-01-1990 31-12-2005 090100 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 090105 : E-mail konsultation
01-01-2007 31-12-2007 090105 : E-mail konsultation
01-01-2008 31-12-2008 090105 : E-mail konsultation
01-01-2009 31-12-2009 090105 : E-mail konsultation
01-01-2010 31-12-2010 090105 : E-mail konsultation
01-01-2011 31-12-2011 090105 : E-mail konsultation
01-01-2012 31-12-2012 090105 : E-mail konsultation
01-01-2013 31-12-2013 090105 : E-mail konsultation
01-01-2014 31-12-2014 090105 : E-mail konsultation
01-01-2015 31-12-2015 090105 : E-mail konsultation
01-01-2016 31-12-2016 090105 : E-mail konsultation
01-01-2017 31-12-2017 090105 : E-mail konsultation
01-01-2018 31-12-2018 090105 : E-mail konsultation
01-01-2019 31-12-2019 090105 : E-mail konsultation
01-01-2020 31-12-2020 090105 : E-mail konsultation
01-01-1990 31-12-2005 090110 : 1. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 090110 : 1. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 090110 : 1. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 090110 : 1. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 090110 : 1. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 090110 : 1. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 090110 : 1. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 090110 : 1. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 090110 : 1. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 090110 : 1. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 090110 : 1. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 090110 : 1. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 090110 : 1. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 090110 : 1. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 090110 : 1. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 090110 : 1. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 090111 : 1. Kons. M/operat.Mv
01-01-1990 31-12-2005 090120 : 2. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 090120 : 2. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 090120 : 2. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 090120 : 2. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 090120 : 2. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 090120 : 2. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 090120 : 2. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 090120 : 2. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 090120 : 2. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 090120 : 2. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 090120 : 2. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 090120 : 2. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 090120 : 2. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 090120 : 2. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 090120 : 2. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 090120 : 2. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 090130 : Senere Kons.
01-01-2006 31-12-2006 090130 : Senere Kons.
01-01-2007 31-12-2007 090130 : Senere Kons.
01-01-2008 31-12-2008 090130 : Senere Kons.
01-01-2009 31-12-2009 090130 : Senere Kons.
01-01-2010 31-12-2010 090130 : Senere Kons.
01-01-2011 31-12-2011 090130 : Senere Kons.
01-01-2012 31-12-2012 090130 : Senere Kons.
01-01-2013 31-12-2013 090130 : Senere Kons.
01-01-2014 31-12-2014 090130 : Senere Kons.
01-01-2015 31-12-2015 090130 : Senere Kons.
01-01-2016 31-12-2016 090130 : Senere Kons.
01-01-2017 31-12-2017 090130 : Senere Kons.
01-01-2018 31-12-2018 090130 : Senere Kons.
01-01-2019 31-12-2019 090130 : Senere Kons.
01-01-2020 31-12-2020 090130 : Senere Kons.
01-01-1990 31-12-2005 090161 : tillæg for tolk
01-01-1990 31-12-2005 090200 : Tlf. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 090201 : Tlf. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 090201 : Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 090205 : tlf. rådgivning
01-01-2006 31-12-2006 090205 : tlf. rådgivning
01-01-2007 31-12-2007 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2018 31-12-2018 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2019 31-12-2019 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2020 31-12-2020 090205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 090300 : Erektiv Dysfunktion
01-01-1990 31-12-2005 090310 : 1. konsultation
01-01-2006 31-12-2006 090310 : 1. konsultation
01-01-1990 31-12-2005 090330 : Senere konsultation
01-01-2014 31-12-2014 090330 : Senere konsultation
01-01-2015 31-12-2015 090330 : Senere konsultation
01-01-2016 31-12-2016 090330 : Senere konsultation
01-01-2017 31-12-2017 090330 : Senere konsultation
01-01-2018 31-12-2018 090330 : Senere konsultation
01-01-2019 31-12-2019 090330 : Senere konsultation
01-01-1990 31-12-2005 091000 : Besøg og Afst.tillæg
01-01-1990 31-12-2005 091100 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 091101 : Afstandstillæg
01-01-2006 31-12-2006 091101 : Afstandstillæg
01-01-2007 31-12-2007 091101 : Afstandstillæg
01-01-2008 31-12-2008 091101 : Afstandstillæg
01-01-2010 31-12-2010 091101 : Afstandstillæg
01-01-2012 31-12-2012 091101 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 091400 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 091401 : Besøg
01-01-2006 31-12-2006 091401 : Besøg
01-01-2007 31-12-2007 091401 : Besøg
01-01-2008 31-12-2008 091401 : Besøg
01-01-2009 31-12-2009 091401 : Besøg
01-01-2010 31-12-2010 091401 : Besøg
01-01-2011 31-12-2011 091401 : Besøg
01-01-2012 31-12-2012 091401 : Besøg
01-01-2015 31-12-2015 091401 : Besøg
01-01-2017 31-12-2017 091401 : Besøg
01-01-2020 31-12-2020 091401 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 092000 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 092100 : Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 092101 : Biopsi
01-01-2006 31-12-2006 092101 : Biopsi
01-01-2007 31-12-2007 092101 : Biopsi
01-01-2008 31-12-2008 092101 : Biopsi
01-01-2009 31-12-2009 092101 : Biopsi
01-01-2010 31-12-2010 092101 : Biopsi
01-01-2011 31-12-2011 092101 : Biopsi
01-01-2012 31-12-2012 092101 : Biopsi
01-01-2013 31-12-2013 092101 : Biopsi
01-01-2014 31-12-2014 092101 : Biopsi
01-01-2015 31-12-2015 092101 : Biopsi
01-01-2016 31-12-2016 092101 : Biopsi
01-01-2017 31-12-2017 092101 : Biopsi
01-01-2018 31-12-2018 092101 : Biopsi
01-01-2019 31-12-2019 092101 : Biopsi
01-01-2020 31-12-2020 092101 : Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 092102 : Cystometri
01-01-2006 31-12-2006 092102 : Cystometri
01-01-2007 31-12-2007 092102 : Cystometri
01-01-2008 31-12-2008 092102 : Cystometri
01-01-2009 31-12-2009 092102 : Cystometri
01-01-2010 31-12-2010 092102 : Cystometri
01-01-2011 31-12-2011 092102 : Cystometri
01-01-2012 31-12-2012 092102 : Cystometri
01-01-2013 31-12-2013 092102 : Cystometri
01-01-2014 31-12-2014 092102 : Cystometri
01-01-2015 31-12-2015 092102 : Cystometri
01-01-2016 31-12-2016 092102 : Cystometri
01-01-2017 31-12-2017 092102 : Cystometri
01-01-2018 31-12-2018 092102 : Cystometri
01-01-2019 31-12-2019 092102 : Cystometri
01-01-2020 31-12-2020 092102 : Cystometri
01-01-1990 31-12-2005 092103 : Uroflowmetri
01-01-2006 31-12-2006 092103 : Uroflowmetri
01-01-2007 31-12-2007 092103 : Uroflowmetri
01-01-2008 31-12-2008 092103 : Uroflowmetri
01-01-2009 31-12-2009 092103 : Uroflowmetri
01-01-2010 31-12-2010 092103 : Uroflowmetri
01-01-2011 31-12-2011 092103 : Uroflowmetri
01-01-2012 31-12-2012 092103 : Uroflowmetri
01-01-2013 31-12-2013 092103 : Uroflowmetri
01-01-2014 31-12-2014 092103 : Uroflowmetri
01-01-2015 31-12-2015 092103 : Uroflowmetri
01-01-2016 31-12-2016 092103 : Uroflowmetri
01-01-2017 31-12-2017 092103 : Uroflowmetri
01-01-2018 31-12-2018 092103 : Uroflowmetri
01-01-2019 31-12-2019 092103 : Uroflowmetri
01-01-2020 31-12-2020 092103 : Uroflowmetri
01-01-1990 31-12-2005 092104 : Tryk-flow undersøg.
01-01-2006 31-12-2006 092104 : Tryk-flow undersøg.
01-01-2008 31-12-2008 092104 : Tryk-flow undersøg.
01-01-2010 31-12-2010 092104 : Tryk-flow undersøg.
01-01-2011 31-12-2011 092104 : Tryk-flow undersøg.
01-01-2012 31-12-2012 092104 : Tryk-flow undersøg.
01-01-2013 31-12-2013 092104 : Tryk-flow undersøg.
01-01-2014 31-12-2014 092104 : Tryk-flow undersøg.
01-01-2015 31-12-2015 092104 : Tryk-flow undersøg.
01-01-2017 31-12-2017 092104 : Tryk-flow undersøg.
01-01-2018 31-12-2018 092104 : Tryk-flow undersøg.
01-01-2019 31-12-2019 092104 : Tryk-flow undersøg.
01-01-1990 31-12-2005 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2006 31-12-2006 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2007 31-12-2007 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2008 31-12-2008 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2009 31-12-2009 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2010 31-12-2010 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2011 31-12-2011 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2012 31-12-2012 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2013 31-12-2013 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2014 31-12-2014 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2015 31-12-2015 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2016 31-12-2016 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2017 31-12-2017 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2018 31-12-2018 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2019 31-12-2019 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-2020 31-12-2020 092105 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-1990 31-12-2005 092106 : Kont.Flex.cysto.t.M.
01-01-2012 31-12-2012 092108 : Tatovering af colon tumor
01-01-2013 31-12-2013 092108 : Tatovering af colon tumor
01-01-2014 31-12-2014 092108 : Tatovering af colon tumor
01-01-2015 31-12-2015 092108 : Tatovering af colon tumor
01-01-2016 31-12-2016 092108 : Tatovering af colon tumor
01-01-2017 31-12-2017 092108 : Tatovering af colon tumor
01-01-2018 31-12-2018 092108 : Tatovering af colon tumor
01-01-2019 31-12-2019 092108 : Tatovering af colon tumor
01-01-2020 31-12-2020 092108 : Tatovering af colon tumor
01-01-2012 31-12-2012 092109 : Ileumbiopsi
01-01-2013 31-12-2013 092109 : Ileumbiopsi
01-01-2014 31-12-2014 092109 : Ileumbiopsi
01-01-2015 31-12-2015 092109 : Ileumbiopsi
01-01-2016 31-12-2016 092109 : Ileumbiopsi
01-01-2017 31-12-2017 092109 : Ileumbiopsi
01-01-2018 31-12-2018 092109 : Ileumbiopsi
01-01-2019 31-12-2019 092109 : Ileumbiopsi
01-01-2020 31-12-2020 092109 : Ileumbiopsi
01-01-1990 31-12-2005 092110 : blokadebehandling
01-01-2006 31-12-2006 092110 : blokadebehandling
01-01-2007 31-12-2007 092110 : blokadebehandling
01-01-2008 31-12-2008 092110 : blokadebehandling
01-01-2009 31-12-2009 092110 : blokadebehandling
01-01-2010 31-12-2010 092110 : blokadebehandling
01-01-2011 31-12-2011 092110 : blokadebehandling
01-01-2012 31-12-2012 092110 : blokadebehandling
01-01-2013 31-12-2013 092110 : blokadebehandling
01-01-2014 31-12-2014 092110 : blokadebehandling
01-01-2015 31-12-2015 092110 : blokadebehandling
01-01-2016 31-12-2016 092110 : blokadebehandling
01-01-2017 31-12-2017 092110 : blokadebehandling
01-01-2018 31-12-2018 092110 : blokadebehandling
01-01-2019 31-12-2019 092110 : blokadebehandling
01-01-2020 31-12-2020 092110 : blokadebehandling
01-01-1990 31-12-2005 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2006 31-12-2006 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2007 31-12-2007 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2008 31-12-2008 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2009 31-12-2009 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2010 31-12-2010 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2011 31-12-2011 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2012 31-12-2012 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2013 31-12-2013 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2014 31-12-2014 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2015 31-12-2015 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2016 31-12-2016 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2017 31-12-2017 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2018 31-12-2018 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2019 31-12-2019 092111 : Ultralydsscanning
01-01-2020 31-12-2020 092111 : Ultralydsscanning
01-01-1990 31-12-2005 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2006 31-12-2006 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2007 31-12-2007 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2008 31-12-2008 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2009 31-12-2009 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2010 31-12-2010 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2011 31-12-2011 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2012 31-12-2012 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2013 31-12-2013 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2014 31-12-2014 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2015 31-12-2015 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2016 31-12-2016 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2017 31-12-2017 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2018 31-12-2018 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2019 31-12-2019 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-2020 31-12-2020 092112 : Residualurin,ultraly
01-01-1990 31-12-2005 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2006 31-12-2006 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2007 31-12-2007 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2008 31-12-2008 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2009 31-12-2009 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2010 31-12-2010 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2011 31-12-2011 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2012 31-12-2012 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2013 31-12-2013 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2014 31-12-2014 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2015 31-12-2015 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2016 31-12-2016 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2017 31-12-2017 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2018 31-12-2018 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2019 31-12-2019 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-2020 31-12-2020 092113 : Ano-rektal ultralyd
01-01-1990 31-12-2005 092114 : Total koloskopi
01-01-2006 31-12-2006 092114 : Total koloskopi
01-01-2007 31-12-2007 092114 : Total koloskopi
01-01-2008 31-12-2008 092114 : Total koloskopi
01-01-2009 31-12-2009 092114 : Total koloskopi
01-01-2010 31-12-2010 092114 : Total koloskopi
01-01-2011 31-12-2011 092114 : Total koloskopi
01-01-2012 31-12-2012 092114 : Total koloskopi
01-01-2013 31-12-2013 092114 : Total koloskopi
01-01-2014 31-12-2014 092114 : Total koloskopi
01-01-2015 31-12-2015 092114 : Total koloskopi
01-01-2016 31-12-2016 092114 : Total koloskopi
01-01-2017 31-12-2017 092114 : Total koloskopi
01-01-2018 31-12-2018 092114 : Total koloskopi
01-01-2019 31-12-2019 092114 : Total koloskopi
01-01-2020 31-12-2020 092114 : Total koloskopi
01-01-1990 31-12-2005 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2006 31-12-2006 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2007 31-12-2007 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2008 31-12-2008 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2009 31-12-2009 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2010 31-12-2010 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2011 31-12-2011 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2012 31-12-2012 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2013 31-12-2013 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2014 31-12-2014 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2015 31-12-2015 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2016 31-12-2016 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2017 31-12-2017 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2018 31-12-2018 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2019 31-12-2019 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-2020 31-12-2020 092115 : Dopplerundersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 092116 : Duplexscanning
01-01-2012 31-12-2012 092116 : Duplexscanning af vener
01-01-2013 31-12-2013 092116 : Duplexscanning af vener
01-01-2014 31-12-2014 092116 : Duplexscanning af vener
01-01-2015 31-12-2015 092116 : Duplexscanning af vener
01-01-2016 31-12-2016 092116 : Duplexscanning af vener
01-01-2017 31-12-2017 092116 : Duplexscanning af vener
01-01-2018 31-12-2018 092116 : Duplexscanning af vener
01-01-2019 31-12-2019 092116 : Duplexscanning af vener
01-01-2020 31-12-2020 092116 : Duplexscanning af vener
01-01-1990 31-12-2005 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2006 31-12-2006 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2007 31-12-2007 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2008 31-12-2008 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2009 31-12-2009 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2010 31-12-2010 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2011 31-12-2011 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2012 31-12-2012 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2013 31-12-2013 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2014 31-12-2014 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2015 31-12-2015 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2016 31-12-2016 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2017 31-12-2017 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2018 31-12-2018 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2019 31-12-2019 092117 : Pulsoxymetri
01-01-2020 31-12-2020 092117 : Pulsoxymetri
01-01-1990 31-12-2005 092161 : tolkebistand
01-01-2006 31-12-2006 092161 : tolkebistand
01-01-2007 31-12-2007 092161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 092161 : tolkebistand
01-01-2009 31-12-2009 092161 : tolkebistand
01-01-2010 31-12-2010 092161 : tolkebistand
01-01-2011 31-12-2011 092161 : tolkebistand
01-01-2012 31-12-2012 092161 : tolkebistand
01-01-2013 31-12-2013 092161 : tolkebistand
01-01-2014 31-12-2014 092161 : tolkebistand
01-01-2015 31-12-2015 092161 : tolkebistand
01-01-2016 31-12-2016 092161 : tolkebistand
01-01-2017 31-12-2017 092161 : tolkebistand
01-01-2018 31-12-2018 092161 : tolkebistand
01-01-2019 31-12-2019 092161 : tolkebistand
01-01-2020 31-12-2020 092161 : tolkebistand
01-01-2007 31-12-2007 092162 : Venebase, indberetning
01-01-2008 31-12-2008 092162 : Venebase, indberetning
01-01-2009 31-12-2009 092162 : Venebase, indberetning
01-01-2010 31-12-2010 092162 : Venebase, indberetning
01-01-2011 31-12-2011 092162 : Venebase, indberetning
01-01-2012 31-12-2012 092162 : Venebase, indberetning
01-01-2014 31-12-2014 092162 : Venebase, indberetning
01-01-2015 31-12-2015 092162 : Venebase, indberetning
01-01-2008 31-12-2008 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2009 31-12-2009 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2010 31-12-2010 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2011 31-12-2011 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2013 31-12-2013 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2014 31-12-2014 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2015 31-12-2015 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2016 31-12-2016 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2017 31-12-2017 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2018 31-12-2018 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2019 31-12-2019 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2020 31-12-2020 092261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 092264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2013 31-12-2013 092264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2014 31-12-2014 092264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2015 31-12-2015 092264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2016 31-12-2016 092264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2017 31-12-2017 092264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2018 31-12-2018 092264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2019 31-12-2019 092264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2020 31-12-2020 092264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-1990 31-12-2005 092300 : Scopier
01-01-1990 31-12-2005 092301 : Bronchoscopi
01-01-1990 31-12-2005 092302 : Oeso. Gastro. Duo.
01-01-2006 31-12-2006 092302 : Oeso. Gastro. Duo.
01-01-2007 31-12-2007 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2008 31-12-2008 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2009 31-12-2009 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2010 31-12-2010 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2011 31-12-2011 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2012 31-12-2012 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2013 31-12-2013 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2014 31-12-2014 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2015 31-12-2015 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2016 31-12-2016 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2017 31-12-2017 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2018 31-12-2018 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2019 31-12-2019 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-2020 31-12-2020 092302 : Oeso. Gast. Duo.
01-01-1990 31-12-2005 092303 : Anoscopi
01-01-2006 31-12-2006 092303 : Anoscopi
01-01-2007 31-12-2007 092303 : Anoscopi
01-01-2008 31-12-2008 092303 : Anoscopi
01-01-2009 31-12-2009 092303 : Anoscopi
01-01-2010 31-12-2010 092303 : Anoscopi
01-01-2011 31-12-2011 092303 : Anoscopi
01-01-2012 31-12-2012 092303 : Anoscopi
01-01-2013 31-12-2013 092303 : Anoscopi
01-01-2014 31-12-2014 092303 : Anoscopi
01-01-2015 31-12-2015 092303 : Anoscopi
01-01-2016 31-12-2016 092303 : Anoscopi
01-01-2017 31-12-2017 092303 : Anoscopi
01-01-2018 31-12-2018 092303 : Anoscopi
01-01-2019 31-12-2019 092303 : Anoscopi
01-01-2020 31-12-2020 092303 : Anoscopi
01-01-1990 31-12-2005 092304 : Kolposcopi
01-01-2008 31-12-2008 092304 : Kolposcopi
01-01-1990 31-12-2005 092305 : Rectoscopi
01-01-2006 31-12-2006 092305 : Rectoscopi
01-01-2007 31-12-2007 092305 : Rectoscopi
01-01-2008 31-12-2008 092305 : Rectoscopi
01-01-2009 31-12-2009 092305 : Rectoscopi
01-01-2010 31-12-2010 092305 : Rectoscopi
01-01-2011 31-12-2011 092305 : Rectoscopi
01-01-2012 31-12-2012 092305 : Rectoscopi
01-01-2013 31-12-2013 092305 : Rectoscopi
01-01-2014 31-12-2014 092305 : Rectoscopi
01-01-2015 31-12-2015 092305 : Rectoscopi
01-01-2016 31-12-2016 092305 : Rectoscopi
01-01-2017 31-12-2017 092305 : Rectoscopi
01-01-2018 31-12-2018 092305 : Rectoscopi
01-01-2019 31-12-2019 092305 : Rectoscopi
01-01-2020 31-12-2020 092305 : Rectoscopi
01-01-1990 31-12-2005 092306 : Cystoscopi
01-01-2006 31-12-2006 092306 : Cystoscopi
01-01-2007 31-12-2007 092306 : Cystoscopi
01-01-2008 31-12-2008 092306 : Cystoscopi
01-01-2009 31-12-2009 092306 : Cystoscopi
01-01-2010 31-12-2010 092306 : Cystoscopi
01-01-2011 31-12-2011 092306 : Cystoscopi
01-01-2012 31-12-2012 092306 : Cystoscopi
01-01-2013 31-12-2013 092306 : Cystoscopi
01-01-2014 31-12-2014 092306 : Cystoscopi
01-01-2015 31-12-2015 092306 : Cystoscopi
01-01-2016 31-12-2016 092306 : Cystoscopi
01-01-2017 31-12-2017 092306 : Cystoscopi
01-01-2018 31-12-2018 092306 : Cystoscopi
01-01-2019 31-12-2019 092306 : Cystoscopi
01-01-2020 31-12-2020 092306 : Cystoscopi
01-01-1990 31-12-2005 092307 : Sigmoideos./ Colosc.
01-01-2006 31-12-2006 092307 : Sigmoideos./ Colosc.
01-01-2007 31-12-2007 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2008 31-12-2008 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2009 31-12-2009 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2010 31-12-2010 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2011 31-12-2011 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2012 31-12-2012 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2013 31-12-2013 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2014 31-12-2014 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2015 31-12-2015 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2016 31-12-2016 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2017 31-12-2017 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2018 31-12-2018 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2019 31-12-2019 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-2020 31-12-2020 092307 : Sigmoideo./ Colosco.
01-01-1990 31-12-2005 092400 : Kontrol Scopier
01-01-1990 31-12-2005 092401 : Kontrol Bronchoscopi
01-01-2007 31-12-2007 092401 : Kontrol Bronchoscopi
01-01-2008 31-12-2008 092401 : Kontrol Bronchoscopi
01-01-1990 31-12-2005 092402 : Kontrol Oes Gas Duo
01-01-1990 31-12-2005 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2006 31-12-2006 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2007 31-12-2007 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2008 31-12-2008 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2009 31-12-2009 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2010 31-12-2010 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2011 31-12-2011 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2012 31-12-2012 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2013 31-12-2013 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2014 31-12-2014 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2015 31-12-2015 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2016 31-12-2016 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2017 31-12-2017 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2018 31-12-2018 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2019 31-12-2019 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-2020 31-12-2020 092403 : Kontrol Anoscopi
01-01-1990 31-12-2005 092404 : Kontrol Kolposcopi
01-01-1990 31-12-2005 092405 : Kontrol Rectoscopi
01-01-1990 31-12-2005 092406 : Kontrol Cystoscopi
01-01-1990 31-12-2005 092407 : Kontrol Sigmoi/ Col.
01-01-1990 31-12-2005 092500 : Forbindsstoffer
01-01-1990 31-12-2005 092501 : Zinklim- & Plastbind
01-01-1990 31-12-2005 093000 : Særydelser
01-01-1990 31-12-2005 093100 : 1. Operation
01-01-1990 31-12-2005 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2006 31-12-2006 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2007 31-12-2007 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2008 31-12-2008 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2009 31-12-2009 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2010 31-12-2010 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2011 31-12-2011 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2012 31-12-2012 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2013 31-12-2013 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2014 31-12-2014 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2015 31-12-2015 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2016 31-12-2016 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2017 31-12-2017 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2018 31-12-2018 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2019 31-12-2019 093110 : Incision Absces 1.
01-01-2020 31-12-2020 093110 : Incision Absces 1.
01-01-1990 31-12-2005 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2006 31-12-2006 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2007 31-12-2007 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2008 31-12-2008 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2009 31-12-2009 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2010 31-12-2010 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2011 31-12-2011 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2012 31-12-2012 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2013 31-12-2013 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2014 31-12-2014 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2015 31-12-2015 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2016 31-12-2016 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2017 31-12-2017 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2018 31-12-2018 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2019 31-12-2019 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-2020 31-12-2020 093111 : Incision Cyste 1.
01-01-1990 31-12-2005 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2006 31-12-2006 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2007 31-12-2007 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2008 31-12-2008 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2009 31-12-2009 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2010 31-12-2010 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2011 31-12-2011 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2012 31-12-2012 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2013 31-12-2013 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2014 31-12-2014 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2015 31-12-2015 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2016 31-12-2016 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2017 31-12-2017 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2018 31-12-2018 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2019 31-12-2019 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-2020 31-12-2020 093112 : Bougiebeh. Ureth. 1.
01-01-1990 31-12-2005 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2006 31-12-2006 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2007 31-12-2007 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2008 31-12-2008 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2009 31-12-2009 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2010 31-12-2010 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2011 31-12-2011 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2012 31-12-2012 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2013 31-12-2013 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2014 31-12-2014 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2015 31-12-2015 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2016 31-12-2016 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2017 31-12-2017 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2018 31-12-2018 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2019 31-12-2019 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-2020 31-12-2020 093113 : Injekt. Hæmorr. 1.
01-01-1990 31-12-2005 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2006 31-12-2006 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2007 31-12-2007 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2008 31-12-2008 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2009 31-12-2009 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2010 31-12-2010 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2011 31-12-2011 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2012 31-12-2012 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2013 31-12-2013 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2014 31-12-2014 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2015 31-12-2015 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2016 31-12-2016 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2017 31-12-2017 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2018 31-12-2018 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2019 31-12-2019 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-2020 31-12-2020 093114 : Hæmorr. Ligaturb. 1.
01-01-1990 31-12-2005 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2006 31-12-2006 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2007 31-12-2007 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2008 31-12-2008 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2009 31-12-2009 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2010 31-12-2010 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2011 31-12-2011 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2012 31-12-2012 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2013 31-12-2013 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2014 31-12-2014 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2015 31-12-2015 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2016 31-12-2016 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2017 31-12-2017 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2018 31-12-2018 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2019 31-12-2019 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-2020 31-12-2020 093115 : Tapning Vandbrok 1.
01-01-1990 31-12-2005 093116 : Tapning i Led 1.
01-01-1990 31-12-2005 093117 : Rensning Småsår 1.
01-01-1990 31-12-2005 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2006 31-12-2006 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2007 31-12-2007 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2008 31-12-2008 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2009 31-12-2009 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2010 31-12-2010 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2011 31-12-2011 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2012 31-12-2012 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2013 31-12-2013 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2014 31-12-2014 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2015 31-12-2015 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2016 31-12-2016 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2017 31-12-2017 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2018 31-12-2018 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2019 31-12-2019 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2020 31-12-2020 093118 : Fjern. Negl 1.
01-01-1990 31-12-2005 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2006 31-12-2006 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2007 31-12-2007 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2008 31-12-2008 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2009 31-12-2009 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2010 31-12-2010 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2011 31-12-2011 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2012 31-12-2012 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2013 31-12-2013 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2014 31-12-2014 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2015 31-12-2015 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2016 31-12-2016 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2017 31-12-2017 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2018 31-12-2018 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2019 31-12-2019 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2020 31-12-2020 093120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-1990 31-12-2005 093121 : Indgreb Livmoder. 1.
01-01-2007 31-12-2007 093121 : Indgreb Livmoder. 1.
01-01-1990 31-12-2005 093122 : Korr. Ope. Fødsl. 1.
01-01-1990 31-12-2005 093123 : Operat. Åreknuder 1.
01-01-1990 31-12-2005 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2006 31-12-2006 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2007 31-12-2007 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2008 31-12-2008 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2009 31-12-2009 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2010 31-12-2010 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2011 31-12-2011 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2012 31-12-2012 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2013 31-12-2013 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2014 31-12-2014 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2015 31-12-2015 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2016 31-12-2016 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2017 31-12-2017 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2018 31-12-2018 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2019 31-12-2019 093124 : Revision Sår 1.
01-01-2020 31-12-2020 093124 : Revision Sår 1.
01-01-1990 31-12-2005 093125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-1990 31-12-2005 093126 : Amputat. Finger 1.
01-01-1990 31-12-2005 093127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2006 31-12-2006 093127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2007 31-12-2007 093127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2008 31-12-2008 093127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2009 31-12-2009 093127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2010 31-12-2010 093127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2011 31-12-2011 093127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2012 31-12-2012 093127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2013 31-12-2013 093127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2014 31-12-2014 093127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2015 31-12-2015 093127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2017 31-12-2017 093127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-1990 31-12-2005 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2006 31-12-2006 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2007 31-12-2007 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2008 31-12-2008 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2009 31-12-2009 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2010 31-12-2010 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2011 31-12-2011 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2012 31-12-2012 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2013 31-12-2013 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2014 31-12-2014 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2015 31-12-2015 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2016 31-12-2016 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2017 31-12-2017 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2018 31-12-2018 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2019 31-12-2019 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-2020 31-12-2020 093130 : Fj. Svulst Bryst 1.
01-01-1990 31-12-2005 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2006 31-12-2006 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2007 31-12-2007 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2008 31-12-2008 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2009 31-12-2009 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2010 31-12-2010 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2011 31-12-2011 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2012 31-12-2012 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2013 31-12-2013 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2014 31-12-2014 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2015 31-12-2015 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2016 31-12-2016 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2017 31-12-2017 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2018 31-12-2018 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2019 31-12-2019 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2020 31-12-2020 093131 : Plast. Operat. 1.
01-01-1990 31-12-2005 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2006 31-12-2006 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2007 31-12-2007 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2008 31-12-2008 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2009 31-12-2009 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2010 31-12-2010 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2011 31-12-2011 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2012 31-12-2012 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2013 31-12-2013 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2014 31-12-2014 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2015 31-12-2015 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2016 31-12-2016 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2017 31-12-2017 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2018 31-12-2018 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2019 31-12-2019 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-2020 31-12-2020 093132 : Oper. Forhudsfors.1.
01-01-1990 31-12-2005 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2006 31-12-2006 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2007 31-12-2007 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2008 31-12-2008 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2009 31-12-2009 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2010 31-12-2010 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2011 31-12-2011 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2012 31-12-2012 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2013 31-12-2013 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2014 31-12-2014 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2015 31-12-2015 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2016 31-12-2016 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2017 31-12-2017 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2018 31-12-2018 093133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-1990 31-12-2005 093134 : Ope. Knyst 1.
01-01-1990 31-12-2005 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2006 31-12-2006 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2007 31-12-2007 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2008 31-12-2008 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2009 31-12-2009 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2010 31-12-2010 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2011 31-12-2011 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2012 31-12-2012 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2013 31-12-2013 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2014 31-12-2014 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2015 31-12-2015 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2016 31-12-2016 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2017 31-12-2017 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-2018 31-12-2018 093135 : Oper. Seneknude 1.
01-01-1990 31-12-2005 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2006 31-12-2006 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2007 31-12-2007 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2008 31-12-2008 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2009 31-12-2009 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2010 31-12-2010 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2011 31-12-2011 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2012 31-12-2012 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2013 31-12-2013 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2014 31-12-2014 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2015 31-12-2015 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2016 31-12-2016 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2017 31-12-2017 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2018 31-12-2018 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2019 31-12-2019 093136 : Analoperationer 1.
01-01-2020 31-12-2020 093136 : Analoperationer 1.
01-01-1990 31-12-2005 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2006 31-12-2006 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2007 31-12-2007 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2008 31-12-2008 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2009 31-12-2009 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2010 31-12-2010 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2011 31-12-2011 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2012 31-12-2012 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2013 31-12-2013 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2014 31-12-2014 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2015 31-12-2015 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2016 31-12-2016 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2017 31-12-2017 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2018 31-12-2018 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2019 31-12-2019 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2020 31-12-2020 093137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-1990 31-12-2005 093138 : Behandl. Brud 1.
01-01-1990 31-12-2005 093139 : Ope. Årekn. Lyske 1.
01-01-1990 31-12-2005 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2006 31-12-2006 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2007 31-12-2007 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2008 31-12-2008 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2009 31-12-2009 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2010 31-12-2010 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2011 31-12-2011 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2012 31-12-2012 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2013 31-12-2013 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2014 31-12-2014 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2015 31-12-2015 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2016 31-12-2016 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2017 31-12-2017 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2018 31-12-2018 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2019 31-12-2019 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-2020 31-12-2020 093140 : Op. Lyskebrok M.V.1.
01-01-1990 31-12-2005 093141 : aspirationscytologi
01-01-2006 31-12-2006 093141 : aspirationscytologi
01-01-2007 31-12-2007 093141 : aspirationscytologi
01-01-2008 31-12-2008 093141 : aspirationscytologi
01-01-2009 31-12-2009 093141 : aspirationscytologi
01-01-2010 31-12-2010 093141 : aspirationscytologi
01-01-2011 31-12-2011 093141 : aspirationscytologi
01-01-2012 31-12-2012 093141 : aspirationscytologi
01-01-2013 31-12-2013 093141 : aspirationscytologi
01-01-2014 31-12-2014 093141 : aspirationscytologi
01-01-2015 31-12-2015 093141 : aspirationscytologi
01-01-2016 31-12-2016 093141 : aspirationscytologi
01-01-2017 31-12-2017 093141 : aspirationscytologi
01-01-2018 31-12-2018 093141 : aspirationscytologi
01-01-2019 31-12-2019 093141 : aspirationscytologi
01-01-2020 31-12-2020 093141 : aspirationscytologi
01-01-1990 31-12-2005 093142 : Trucut biopsi
01-01-2006 31-12-2006 093142 : Trucut biopsi
01-01-2007 31-12-2007 093142 : Trucut biopsi
01-01-2008 31-12-2008 093142 : Trucut biopsi
01-01-2009 31-12-2009 093142 : Trucut biopsi
01-01-2010 31-12-2010 093142 : Trucut biopsi
01-01-2011 31-12-2011 093142 : Trucut biopsi
01-01-2012 31-12-2012 093142 : Trucut biopsi
01-01-2013 31-12-2013 093142 : Trucut biopsi
01-01-2014 31-12-2014 093142 : Trucut biopsi
01-01-2015 31-12-2015 093142 : Trucut biopsi
01-01-2016 31-12-2016 093142 : Trucut biopsi
01-01-2017 31-12-2017 093142 : Trucut biopsi
01-01-2018 31-12-2018 093142 : Trucut biopsi
01-01-2019 31-12-2019 093142 : Trucut biopsi
01-01-2020 31-12-2020 093142 : Trucut biopsi
01-01-1990 31-12-2005 093145 : Op. Kont. Håndfl. 1.
01-01-1990 31-12-2005 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2006 31-12-2006 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2007 31-12-2007 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2008 31-12-2008 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2009 31-12-2009 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2010 31-12-2010 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2011 31-12-2011 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2012 31-12-2012 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2013 31-12-2013 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2014 31-12-2014 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2015 31-12-2015 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2016 31-12-2016 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2017 31-12-2017 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2018 31-12-2018 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2019 31-12-2019 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-2020 31-12-2020 093150 : 1.Brokop.netprotese
01-01-1990 31-12-2005 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2006 31-12-2006 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2007 31-12-2007 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2008 31-12-2008 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2009 31-12-2009 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2010 31-12-2010 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2011 31-12-2011 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2012 31-12-2012 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2013 31-12-2013 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2014 31-12-2014 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2015 31-12-2015 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2016 31-12-2016 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2017 31-12-2017 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2018 31-12-2018 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2019 31-12-2019 093151 : Brokoperaton protese
01-01-2020 31-12-2020 093151 : Brokoperaton protese
01-01-1990 31-12-2005 093152 : Fj. polyp, rectum
01-01-2006 31-12-2006 093152 : Fj. polyp, rectum
01-01-2007 31-12-2007 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2008 31-12-2008 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2009 31-12-2009 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2010 31-12-2010 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2011 31-12-2011 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2012 31-12-2012 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2013 31-12-2013 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2014 31-12-2014 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2015 31-12-2015 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2016 31-12-2016 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2017 31-12-2017 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2018 31-12-2018 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2019 31-12-2019 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-2020 31-12-2020 093152 : Fj.polyp, rectum
01-01-1990 31-12-2005 093153 : Fj. polyp, colon
01-01-2006 31-12-2006 093153 : Fj. polyp, colon
01-01-2007 31-12-2007 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2008 31-12-2008 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2009 31-12-2009 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2010 31-12-2010 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2011 31-12-2011 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2012 31-12-2012 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2013 31-12-2013 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2014 31-12-2014 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2015 31-12-2015 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2016 31-12-2016 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2017 31-12-2017 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2018 31-12-2018 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2019 31-12-2019 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-2020 31-12-2020 093153 : Fj.polyp, colon
01-01-1990 31-12-2005 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2006 31-12-2006 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2007 31-12-2007 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2008 31-12-2008 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2009 31-12-2009 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2010 31-12-2010 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2011 31-12-2011 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2012 31-12-2012 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2013 31-12-2013 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2014 31-12-2014 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2015 31-12-2015 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2016 31-12-2016 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2017 31-12-2017 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2018 31-12-2018 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2019 31-12-2019 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-2020 31-12-2020 093154 : opr.kort forh.streng
01-01-1990 31-12-2005 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2006 31-12-2006 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2007 31-12-2007 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2008 31-12-2008 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2009 31-12-2009 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2010 31-12-2010 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2011 31-12-2011 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2012 31-12-2012 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2013 31-12-2013 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2014 31-12-2014 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2015 31-12-2015 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2016 31-12-2016 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2017 31-12-2017 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2018 31-12-2018 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2019 31-12-2019 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-2020 31-12-2020 093155 : Fj. byld på haleben
01-01-1990 31-12-2005 093160 : Op.årekn.hø.b.ex ly
01-01-1990 31-12-2005 093161 : Opr.årekn.lysk, hø.b
01-01-1990 31-12-2005 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2006 31-12-2006 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2007 31-12-2007 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2008 31-12-2008 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2009 31-12-2009 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2010 31-12-2010 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2011 31-12-2011 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2012 31-12-2012 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2013 31-12-2013 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2014 31-12-2014 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2015 31-12-2015 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2016 31-12-2016 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2018 31-12-2018 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2019 31-12-2019 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-2020 31-12-2020 093162 : Atemporalis biopsi
01-01-1990 31-12-2005 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2006 31-12-2006 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2007 31-12-2007 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2008 31-12-2008 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2009 31-12-2009 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2010 31-12-2010 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2011 31-12-2011 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2012 31-12-2012 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2013 31-12-2013 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2014 31-12-2014 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2015 31-12-2015 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2016 31-12-2016 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2017 31-12-2017 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2018 31-12-2018 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2019 31-12-2019 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-2020 31-12-2020 093163 : Opr. brystudvikling
01-01-1990 31-12-2005 093164 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2006 31-12-2006 093164 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2007 31-12-2007 093164 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2008 31-12-2008 093164 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2009 31-12-2009 093164 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2010 31-12-2010 093164 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2011 31-12-2011 093164 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2012 31-12-2012 093164 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2013 31-12-2013 093164 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2014 31-12-2014 093164 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2015 31-12-2015 093164 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2017 31-12-2017 093164 : Fj.slimsæk på albue
01-01-1990 31-12-2005 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2006 31-12-2006 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2007 31-12-2007 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2008 31-12-2008 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2009 31-12-2009 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2010 31-12-2010 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2011 31-12-2011 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2012 31-12-2012 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2013 31-12-2013 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2014 31-12-2014 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2015 31-12-2015 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2016 31-12-2016 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2017 31-12-2017 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2018 31-12-2018 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2019 31-12-2019 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-2020 31-12-2020 093165 : Opr.vandbrok, testes
01-01-1990 31-12-2005 093175 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-1990 31-12-2005 093176 : Op.årekn.ex.lysk.ve
01-01-1990 31-12-2005 093177 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-1990 31-12-2005 093178 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-1990 31-12-2005 093200 : Følgende Operationer
01-01-1990 31-12-2005 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2006 31-12-2006 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2007 31-12-2007 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2008 31-12-2008 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2009 31-12-2009 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2010 31-12-2010 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2011 31-12-2011 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2012 31-12-2012 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2013 31-12-2013 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2014 31-12-2014 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2015 31-12-2015 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2016 31-12-2016 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2017 31-12-2017 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2018 31-12-2018 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2019 31-12-2019 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-2020 31-12-2020 093210 : Incision Absces Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2006 31-12-2006 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2007 31-12-2007 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2008 31-12-2008 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2009 31-12-2009 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2010 31-12-2010 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2011 31-12-2011 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2012 31-12-2012 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2013 31-12-2013 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2014 31-12-2014 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2015 31-12-2015 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2016 31-12-2016 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2017 31-12-2017 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2018 31-12-2018 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2019 31-12-2019 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-2020 31-12-2020 093211 : Incision Cyste Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2006 31-12-2006 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2007 31-12-2007 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2008 31-12-2008 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2009 31-12-2009 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2010 31-12-2010 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2011 31-12-2011 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2012 31-12-2012 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2013 31-12-2013 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2014 31-12-2014 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2015 31-12-2015 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2016 31-12-2016 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2017 31-12-2017 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2018 31-12-2018 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2019 31-12-2019 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-2020 31-12-2020 093212 : Bougiebeh. Ureth.Flg
01-01-1990 31-12-2005 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2006 31-12-2006 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2007 31-12-2007 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2008 31-12-2008 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2009 31-12-2009 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2010 31-12-2010 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2011 31-12-2011 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2012 31-12-2012 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2013 31-12-2013 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2014 31-12-2014 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2015 31-12-2015 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2016 31-12-2016 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2017 31-12-2017 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2018 31-12-2018 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2019 31-12-2019 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-2020 31-12-2020 093213 : Injekt. Hæmorr. Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2006 31-12-2006 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2007 31-12-2007 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2008 31-12-2008 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2009 31-12-2009 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2010 31-12-2010 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2011 31-12-2011 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2012 31-12-2012 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2013 31-12-2013 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2014 31-12-2014 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2015 31-12-2015 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2016 31-12-2016 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2017 31-12-2017 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2018 31-12-2018 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2019 31-12-2019 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-2020 31-12-2020 093214 : Hæmorr. Ligaturb.Flg
01-01-1990 31-12-2005 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2006 31-12-2006 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2007 31-12-2007 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2008 31-12-2008 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2009 31-12-2009 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2010 31-12-2010 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2011 31-12-2011 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2012 31-12-2012 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2013 31-12-2013 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2014 31-12-2014 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2015 31-12-2015 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2016 31-12-2016 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2017 31-12-2017 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2018 31-12-2018 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2019 31-12-2019 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-2020 31-12-2020 093215 : Tapning Vandbrok Flg
01-01-1990 31-12-2005 093216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2006 31-12-2006 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2007 31-12-2007 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2008 31-12-2008 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2009 31-12-2009 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2010 31-12-2010 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2011 31-12-2011 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2012 31-12-2012 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2013 31-12-2013 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2014 31-12-2014 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2015 31-12-2015 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2016 31-12-2016 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2017 31-12-2017 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2018 31-12-2018 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2019 31-12-2019 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2020 31-12-2020 093218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2006 31-12-2006 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2007 31-12-2007 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2008 31-12-2008 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2009 31-12-2009 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2010 31-12-2010 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2011 31-12-2011 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2012 31-12-2012 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2013 31-12-2013 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2014 31-12-2014 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2015 31-12-2015 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2016 31-12-2016 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2017 31-12-2017 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2018 31-12-2018 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2019 31-12-2019 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-2020 31-12-2020 093220 : Fjern. Svulst H. Flg
01-01-1990 31-12-2005 093221 : Indgreb Livmoder.Flg
01-01-1990 31-12-2005 093222 : Korr. Ope. Fødsl.Flg
01-01-1990 31-12-2005 093223 : Operat. Åreknud. Flg
01-01-2006 31-12-2006 093223 : Operat. Åreknud. Flg
01-01-2007 31-12-2007 093223 : Operat. Åreknud. Flg
01-01-1990 31-12-2005 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2006 31-12-2006 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2007 31-12-2007 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2008 31-12-2008 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2009 31-12-2009 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2010 31-12-2010 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2011 31-12-2011 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2012 31-12-2012 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2013 31-12-2013 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2014 31-12-2014 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2015 31-12-2015 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2016 31-12-2016 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2017 31-12-2017 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2018 31-12-2018 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2019 31-12-2019 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-2020 31-12-2020 093224 : Revision Sår Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-1990 31-12-2005 093226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2006 31-12-2006 093227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2007 31-12-2007 093227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2008 31-12-2008 093227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2009 31-12-2009 093227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2012 31-12-2012 093227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2013 31-12-2013 093227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2014 31-12-2014 093227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2015 31-12-2015 093227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2016 31-12-2016 093227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-1990 31-12-2005 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2006 31-12-2006 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2007 31-12-2007 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2008 31-12-2008 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2009 31-12-2009 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2010 31-12-2010 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2011 31-12-2011 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2012 31-12-2012 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2013 31-12-2013 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2014 31-12-2014 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2015 31-12-2015 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2016 31-12-2016 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2017 31-12-2017 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2018 31-12-2018 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2019 31-12-2019 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-2020 31-12-2020 093230 : Fj. Svulst Bryst Flg
01-01-1990 31-12-2005 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2006 31-12-2006 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2007 31-12-2007 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2008 31-12-2008 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2009 31-12-2009 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2010 31-12-2010 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2011 31-12-2011 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2012 31-12-2012 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2013 31-12-2013 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2014 31-12-2014 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2015 31-12-2015 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2016 31-12-2016 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2017 31-12-2017 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2018 31-12-2018 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2019 31-12-2019 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2020 31-12-2020 093231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093232 : Ope. Forhudsfor. Flg
01-01-2014 31-12-2014 093232 : Ope. Forhudsfor. Flg
01-01-2015 31-12-2015 093232 : Ope. Forhudsfor. Flg
01-01-2017 31-12-2017 093232 : Ope. Forhudsfor. Flg
01-01-2020 31-12-2020 093232 : Ope. Forhudsfor. Flg
01-01-1990 31-12-2005 093233 : Oper. Springf. Flg.
01-01-2006 31-12-2006 093233 : Oper. Springf. Flg.
01-01-2007 31-12-2007 093233 : Oper. Springf. Flg.
01-01-2009 31-12-2009 093233 : Op. Bullen Fing.1.An
01-01-2010 31-12-2010 093233 : Op. Bullen Fing.1.An
01-01-2013 31-12-2013 093233 : Op. Bullen Fing.1.An
01-01-1990 31-12-2005 093234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2007 31-12-2007 093234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2006 31-12-2006 093235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2007 31-12-2007 093235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2008 31-12-2008 093235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2009 31-12-2009 093235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2010 31-12-2010 093235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2011 31-12-2011 093235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2012 31-12-2012 093235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2013 31-12-2013 093235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2014 31-12-2014 093235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2015 31-12-2015 093235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2006 31-12-2006 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2007 31-12-2007 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2008 31-12-2008 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2009 31-12-2009 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2010 31-12-2010 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2011 31-12-2011 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2012 31-12-2012 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2013 31-12-2013 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2014 31-12-2014 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2015 31-12-2015 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2016 31-12-2016 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2017 31-12-2017 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2018 31-12-2018 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2019 31-12-2019 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-2020 31-12-2020 093236 : Analoperationer Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2006 31-12-2006 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2007 31-12-2007 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2008 31-12-2008 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2009 31-12-2009 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2010 31-12-2010 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2011 31-12-2011 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2012 31-12-2012 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2013 31-12-2013 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2014 31-12-2014 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2015 31-12-2015 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2016 31-12-2016 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2017 31-12-2017 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2018 31-12-2018 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2019 31-12-2019 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2020 31-12-2020 093237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-1990 31-12-2005 093238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-1990 31-12-2005 093239 : Ope. Årekn. Lyske Fg
01-01-1990 31-12-2005 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2006 31-12-2006 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2007 31-12-2007 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2008 31-12-2008 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2009 31-12-2009 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2010 31-12-2010 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2011 31-12-2011 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2012 31-12-2012 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2013 31-12-2013 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2014 31-12-2014 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2015 31-12-2015 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2016 31-12-2016 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2017 31-12-2017 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2018 31-12-2018 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2019 31-12-2019 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-2020 31-12-2020 093240 : Op. Lyskebrok M.V.Fg
01-01-1990 31-12-2005 093241 : aspirationscytologi
01-01-2006 31-12-2006 093241 : aspirationscytologi
01-01-2007 31-12-2007 093241 : aspirationscytologi
01-01-2008 31-12-2008 093241 : aspirationscytologi
01-01-2009 31-12-2009 093241 : aspirationscytologi
01-01-2010 31-12-2010 093241 : aspirationscytologi
01-01-2011 31-12-2011 093241 : aspirationscytologi
01-01-2012 31-12-2012 093241 : aspirationscytologi
01-01-2014 31-12-2014 093241 : aspirationscytologi
01-01-2015 31-12-2015 093241 : aspirationscytologi
01-01-2016 31-12-2016 093241 : aspirationscytologi
01-01-2017 31-12-2017 093241 : aspirationscytologi
01-01-2018 31-12-2018 093241 : aspirationscytologi
01-01-1990 31-12-2005 093242 : Trucut biopsi
01-01-2006 31-12-2006 093242 : Trucut biopsi
01-01-2007 31-12-2007 093242 : Trucut biopsi
01-01-2008 31-12-2008 093242 : Trucut biopsi
01-01-2009 31-12-2009 093242 : Trucut biopsi
01-01-2010 31-12-2010 093242 : Trucut biopsi
01-01-2011 31-12-2011 093242 : Trucut biopsi
01-01-2012 31-12-2012 093242 : Trucut biopsi
01-01-2013 31-12-2013 093242 : Trucut biopsi
01-01-2014 31-12-2014 093242 : Trucut biopsi
01-01-2015 31-12-2015 093242 : Trucut biopsi
01-01-2016 31-12-2016 093242 : Trucut biopsi
01-01-2017 31-12-2017 093242 : Trucut biopsi
01-01-2018 31-12-2018 093242 : Trucut biopsi
01-01-2019 31-12-2019 093242 : Trucut biopsi
01-01-2020 31-12-2020 093242 : Trucut biopsi
01-01-1990 31-12-2005 093245 : Op. Kont. Håndfl. 1.
01-01-1990 31-12-2005 093250 : 1.Brokop.netpro.følg
01-01-1990 31-12-2005 093251 : Brokop.protese.følg
01-01-1990 31-12-2005 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2006 31-12-2006 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2007 31-12-2007 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2008 31-12-2008 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2009 31-12-2009 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2010 31-12-2010 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2011 31-12-2011 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2012 31-12-2012 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2013 31-12-2013 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2014 31-12-2014 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2015 31-12-2015 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2016 31-12-2016 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2017 31-12-2017 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2018 31-12-2018 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2019 31-12-2019 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-2020 31-12-2020 093252 : Fj. polyp, rectum
01-01-1990 31-12-2005 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2006 31-12-2006 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2007 31-12-2007 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2008 31-12-2008 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2009 31-12-2009 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2010 31-12-2010 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2011 31-12-2011 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2012 31-12-2012 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2013 31-12-2013 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2014 31-12-2014 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2015 31-12-2015 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2016 31-12-2016 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2017 31-12-2017 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2018 31-12-2018 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2019 31-12-2019 093253 : fj. polyp. colon
01-01-2020 31-12-2020 093253 : fj. polyp. colon
01-01-1990 31-12-2005 093254 : opr.kort forh.streng
01-01-2015 31-12-2015 093254 : opr.kort forh.streng
01-01-2016 31-12-2016 093254 : opr.kort forh.streng
01-01-2017 31-12-2017 093254 : opr.kort forh.streng
01-01-2018 31-12-2018 093254 : opr.kort forh.streng
01-01-2019 31-12-2019 093254 : opr.kort forh.streng
01-01-2020 31-12-2020 093254 : opr.kort forh.streng
01-01-1990 31-12-2005 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2006 31-12-2006 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2007 31-12-2007 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2008 31-12-2008 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2009 31-12-2009 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2010 31-12-2010 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2011 31-12-2011 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2012 31-12-2012 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2013 31-12-2013 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2014 31-12-2014 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2015 31-12-2015 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2016 31-12-2016 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2017 31-12-2017 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2018 31-12-2018 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2019 31-12-2019 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-2020 31-12-2020 093255 : Fj. byld på haleben
01-01-1990 31-12-2005 093260 : Op.årekn.ve.b.ex.lys
01-01-1990 31-12-2005 093261 : Op.årekn.lysk.ve.ben
01-01-1990 31-12-2005 093262 : A.Temporalis biopsi
01-01-2006 31-12-2006 093262 : A.Temporalis biopsi
01-01-2007 31-12-2007 093262 : A.Temporalis biopsi
01-01-2008 31-12-2008 093262 : A.Temporalis biopsi
01-01-2010 31-12-2010 093262 : A.Temporalis biopsi
01-01-2011 31-12-2011 093262 : A.Temporalis biopsi
01-01-1990 31-12-2005 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2006 31-12-2006 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2007 31-12-2007 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2008 31-12-2008 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2009 31-12-2009 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2010 31-12-2010 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2011 31-12-2011 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2012 31-12-2012 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2013 31-12-2013 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2014 31-12-2014 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2015 31-12-2015 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2016 31-12-2016 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2017 31-12-2017 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2018 31-12-2018 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2019 31-12-2019 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-2020 31-12-2020 093263 : Opr. brystudvikling
01-01-1990 31-12-2005 093264 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2006 31-12-2006 093264 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2007 31-12-2007 093264 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2008 31-12-2008 093264 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2009 31-12-2009 093264 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2010 31-12-2010 093264 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2012 31-12-2012 093264 : Fj.slimsæk på albue
01-01-2014 31-12-2014 093264 : Fj.slimsæk på albue
01-01-1990 31-12-2005 093300 : Injekt. Åreknuder
01-01-1990 31-12-2005 093301 : Injekt. Åre 1.Kons.
01-01-1990 31-12-2005 093302 : Injekt. Åre Sen.Kons
01-01-1990 31-12-2005 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2006 31-12-2006 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2007 31-12-2007 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2008 31-12-2008 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2009 31-12-2009 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2010 31-12-2010 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2011 31-12-2011 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2012 31-12-2012 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2013 31-12-2013 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2014 31-12-2014 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2015 31-12-2015 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2016 31-12-2016 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2017 31-12-2017 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2018 31-12-2018 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2019 31-12-2019 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-2020 31-12-2020 093304 : Rens.småsår.2konsul.
01-01-1990 31-12-2005 093400 : Gipsbandager
01-01-1990 31-12-2005 093401 : Gipsbandager
01-01-2007 31-12-2007 093401 : Gipsbandager
01-01-1990 31-12-2005 093800 : Dopplerus. af vener
01-01-2006 31-12-2006 093800 : Dopplerus. af vener
01-01-2007 31-12-2007 093800 : Dopplerus. af vener
01-01-2008 31-12-2008 093800 : Dopplerus. af vener
01-01-2009 31-12-2009 093800 : Dopplerus. af vener
01-01-2010 31-12-2010 093800 : Dopplerus. af vener
01-01-2011 31-12-2011 093800 : Dopplerus. af vener
01-01-2012 31-12-2012 093800 : Dopplerus. af vener
01-01-2013 31-12-2013 093800 : Dopplerus. af vener
01-01-2014 31-12-2014 093800 : Dopplerus. af vener
01-01-2015 31-12-2015 093800 : Dopplerus. af vener
01-01-1990 31-12-2005 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2006 31-12-2006 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2007 31-12-2007 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2008 31-12-2008 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2009 31-12-2009 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2010 31-12-2010 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2011 31-12-2011 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2012 31-12-2012 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2013 31-12-2013 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2014 31-12-2014 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2015 31-12-2015 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2016 31-12-2016 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2017 31-12-2017 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2018 31-12-2018 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2019 31-12-2019 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-2020 31-12-2020 093801 : Duplexscan. af vener
01-01-1990 31-12-2005 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2006 31-12-2006 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2007 31-12-2007 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2008 31-12-2008 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2009 31-12-2009 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2010 31-12-2010 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2011 31-12-2011 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2012 31-12-2012 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2013 31-12-2013 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2014 31-12-2014 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2015 31-12-2015 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2016 31-12-2016 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2017 31-12-2017 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2018 31-12-2018 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2019 31-12-2019 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2020 31-12-2020 093802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-1990 31-12-2005 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2006 31-12-2006 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2007 31-12-2007 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2008 31-12-2008 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2009 31-12-2009 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2010 31-12-2010 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2011 31-12-2011 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2012 31-12-2012 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2013 31-12-2013 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2014 31-12-2014 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2015 31-12-2015 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2016 31-12-2016 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2017 31-12-2017 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2018 31-12-2018 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2019 31-12-2019 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2020 31-12-2020 093803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-1990 31-12-2005 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2006 31-12-2006 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2007 31-12-2007 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2008 31-12-2008 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2009 31-12-2009 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2010 31-12-2010 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2011 31-12-2011 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2012 31-12-2012 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2013 31-12-2013 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2014 31-12-2014 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2015 31-12-2015 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2016 31-12-2016 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2017 31-12-2017 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2018 31-12-2018 093804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-1990 31-12-2005 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2006 31-12-2006 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2007 31-12-2007 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2008 31-12-2008 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2009 31-12-2009 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2010 31-12-2010 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2011 31-12-2011 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2012 31-12-2012 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2013 31-12-2013 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2014 31-12-2014 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2015 31-12-2015 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2016 31-12-2016 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2017 31-12-2017 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2018 31-12-2018 093805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2018 31-12-2018 093806 : 093806 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 093806 : 093806 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 093806 : 093806 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 093807 : 093807 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 093807 : 093807 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 093807 : 093807 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 093808 : 093808 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 093808 : 093808 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 093808 : 093808 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 094000 : Operationer Analog.
01-01-1990 31-12-2005 094100 : 1. Operation An.
01-01-1990 31-12-2005 094110 : Incision Absces 1.An
01-01-2006 31-12-2006 094110 : Incision Absces 1.An
01-01-2007 31-12-2007 094110 : Incision Absces 1.An
01-01-2008 31-12-2008 094110 : Incision Absces 1.An
01-01-2009 31-12-2009 094110 : Incision Absces 1.An
01-01-2010 31-12-2010 094110 : Incision Absces 1.An
01-01-2011 31-12-2011 094110 : Incision Absces 1.An
01-01-2012 31-12-2012 094110 : Incision Absces 1.An
01-01-2013 31-12-2013 094110 : Incision Absces 1.An
01-01-2014 31-12-2014 094110 : Incision Absces 1.An
01-01-2015 31-12-2015 094110 : Incision Absces 1.An
01-01-2017 31-12-2017 094110 : Incision Absces 1.An
01-01-1990 31-12-2005 094111 : Incision Cyste 1. An
01-01-2006 31-12-2006 094111 : Incision Cyste 1. An
01-01-2007 31-12-2007 094111 : Incision Cyste 1. An
01-01-2008 31-12-2008 094111 : Incision Cyste 1. An
01-01-2009 31-12-2009 094111 : Incision Cyste 1. An
01-01-2010 31-12-2010 094111 : Incision Cyste 1. An
01-01-2012 31-12-2012 094111 : Incision Cyste 1. An
01-01-2013 31-12-2013 094111 : Incision Cyste 1. An
01-01-2017 31-12-2017 094111 : Incision Cyste 1. An
01-01-1990 31-12-2005 094112 : Bougiebeh. Uret.1.An
01-01-2006 31-12-2006 094112 : Bougiebeh. Uret.1.An
01-01-2007 31-12-2007 094112 : Bougiebeh. Uret.1.An
01-01-2008 31-12-2008 094112 : Bougiebeh. Uret.1.An
01-01-2009 31-12-2009 094112 : Bougiebeh. Uret.1.An
01-01-2010 31-12-2010 094112 : Bougiebeh. Uret.1.An
01-01-2011 31-12-2011 094112 : Bougiebeh. Uret.1.An
01-01-2013 31-12-2013 094112 : Bougiebeh. Uret.1.An
01-01-2014 31-12-2014 094112 : Bougiebeh. Uret.1.An
01-01-1990 31-12-2005 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-2006 31-12-2006 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-2007 31-12-2007 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-2008 31-12-2008 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-2009 31-12-2009 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-2010 31-12-2010 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-2011 31-12-2011 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-2012 31-12-2012 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-2013 31-12-2013 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-2014 31-12-2014 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-2015 31-12-2015 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-2016 31-12-2016 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-2017 31-12-2017 094113 : Injekt. Hæmorr. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 094114 : Hæmorr. Ligatur.1.An
01-01-2006 31-12-2006 094114 : Hæmorr. Ligatur.1.An
01-01-2008 31-12-2008 094114 : Hæmorr. Ligatur.1.An
01-01-2009 31-12-2009 094114 : Hæmorr. Ligatur.1.An
01-01-2010 31-12-2010 094114 : Hæmorr. Ligatur.1.An
01-01-2011 31-12-2011 094114 : Hæmorr. Ligatur.1.An
01-01-2012 31-12-2012 094114 : Hæmorr. Ligatur.1.An
01-01-2013 31-12-2013 094114 : Hæmorr. Ligatur.1.An
01-01-2014 31-12-2014 094114 : Hæmorr. Ligatur.1.An
01-01-2015 31-12-2015 094114 : Hæmorr. Ligatur.1.An
01-01-2016 31-12-2016 094114 : Hæmorr. Ligatur.1.An
01-01-1990 31-12-2005 094115 : Tapn. Vandbrok 1. An
01-01-2006 31-12-2006 094115 : Tapn. Vandbrok 1. An
01-01-2007 31-12-2007 094115 : Tapn. Vandbrok 1. An
01-01-2008 31-12-2008 094115 : Tapn. Vandbrok 1. An
01-01-2009 31-12-2009 094115 : Tapn. Vandbrok 1. An
01-01-2010 31-12-2010 094115 : Tapn. Vandbrok 1. An
01-01-2012 31-12-2012 094115 : Tapn. Vandbrok 1. An
01-01-2014 31-12-2014 094115 : Tapn. Vandbrok 1. An
01-01-2015 31-12-2015 094115 : Tapn. Vandbrok 1. An
01-01-2016 31-12-2016 094115 : Tapn. Vandbrok 1. An
01-01-1990 31-12-2005 094116 : Tapn. i Led 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 094117 : Rensn. Småsår 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 094118 : Fjern. Negl 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 094120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2006 31-12-2006 094120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2007 31-12-2007 094120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2008 31-12-2008 094120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2009 31-12-2009 094120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2010 31-12-2010 094120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2011 31-12-2011 094120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2012 31-12-2012 094120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2013 31-12-2013 094120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2014 31-12-2014 094120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2015 31-12-2015 094120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2016 31-12-2016 094120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 094121 : Indgreb Livmod. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 094122 : Kor. Op. Fødsl. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 094123 : Operat. Årekn. 1. An
01-01-1990 31-12-2005 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2006 31-12-2006 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2007 31-12-2007 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2008 31-12-2008 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2009 31-12-2009 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2010 31-12-2010 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2011 31-12-2011 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2012 31-12-2012 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2013 31-12-2013 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2014 31-12-2014 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2015 31-12-2015 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2016 31-12-2016 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2017 31-12-2017 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2018 31-12-2018 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2019 31-12-2019 094124 : Revision Sår 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 094125 : Ope. Hammertå 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 094126 : Amput. Finger 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 094127 : Op. Bullen Fing.1.An
01-01-2018 31-12-2018 094127 : Op. Bullen Fing.1.An
01-01-1990 31-12-2005 094130 : Fj. Svulst Bry. 1.An
01-01-2006 31-12-2006 094130 : Fj. Svulst Bry. 1.An
01-01-2007 31-12-2007 094130 : Fj. Svulst Bry. 1.An
01-01-2008 31-12-2008 094130 : Fj. Svulst Bry. 1.An
01-01-2009 31-12-2009 094130 : Fj. Svulst Bry. 1.An
01-01-2010 31-12-2010 094130 : Fj. Svulst Bry. 1.An
01-01-2011 31-12-2011 094130 : Fj. Svulst Bry. 1.An
01-01-2012 31-12-2012 094130 : Fj. Svulst Bry. 1.An
01-01-2013 31-12-2013 094130 : Fj. Svulst Bry. 1.An
01-01-2014 31-12-2014 094130 : Fj. Svulst Bry. 1.An
01-01-2015 31-12-2015 094130 : Fj. Svulst Bry. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 094131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2006 31-12-2006 094131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2007 31-12-2007 094131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2008 31-12-2008 094131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2009 31-12-2009 094131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2011 31-12-2011 094131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2012 31-12-2012 094131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2016 31-12-2016 094131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-1990 31-12-2005 094132 : Oper. Forhudsf. 1.An
01-01-2006 31-12-2006 094132 : Oper. Forhudsf. 1.An
01-01-2007 31-12-2007 094132 : Oper. Forhudsf. 1.An
01-01-2008 31-12-2008 094132 : Oper. Forhudsf. 1.An
01-01-2009 31-12-2009 094132 : Oper. Forhudsf. 1.An
01-01-2010 31-12-2010 094132 : Oper. Forhudsf. 1.An
01-01-2011 31-12-2011 094132 : Oper. Forhudsf. 1.An
01-01-2012 31-12-2012 094132 : Oper. Forhudsf. 1.An
01-01-2015 31-12-2015 094132 : Oper. Forhudsf. 1.An
01-01-2018 31-12-2018 094132 : Oper. Forhudsf. 1.An
01-01-2019 31-12-2019 094132 : Oper. Forhudsf. 1.An
01-01-2020 31-12-2020 094132 : Oper. Forhudsf. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 094133 : Ope. Springf. 1. An.
01-01-2006 31-12-2006 094133 : Ope. Springf. 1. An.
01-01-2007 31-12-2007 094133 : Ope. Springf. 1. An.
01-01-2008 31-12-2008 094133 : Ope. Springf. 1. An.
01-01-2009 31-12-2009 094133 : Ope. Springf. 1. An.
01-01-2011 31-12-2011 094133 : Ope. Springf. 1. An.
01-01-2012 31-12-2012 094133 : Ope. Springf. 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 094134 : Ope. Knyst 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 094135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2006 31-12-2006 094135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2007 31-12-2007 094135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2008 31-12-2008 094135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2009 31-12-2009 094135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2010 31-12-2010 094135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2011 31-12-2011 094135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2012 31-12-2012 094135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2013 31-12-2013 094135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2014 31-12-2014 094135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-1990 31-12-2005 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2006 31-12-2006 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2007 31-12-2007 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2008 31-12-2008 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2009 31-12-2009 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2010 31-12-2010 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2011 31-12-2011 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2012 31-12-2012 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2013 31-12-2013 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2014 31-12-2014 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2015 31-12-2015 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2016 31-12-2016 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2017 31-12-2017 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2018 31-12-2018 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-2020 31-12-2020 094136 : Analoperat. 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 094137 : Fjern. Neglel. 1. An
01-01-2007 31-12-2007 094137 : Fjern. Neglel. 1. An
01-01-2015 31-12-2015 094137 : Fjern. Neglel. 1. An
01-01-2016 31-12-2016 094137 : Fjern. Neglel. 1. An
01-01-2018 31-12-2018 094137 : Fjern. Neglel. 1. An
01-01-2019 31-12-2019 094137 : Fjern. Neglel. 1. An
01-01-1990 31-12-2005 094138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 094139 : Ope. Åre. Lyske 1.An
01-01-1990 31-12-2005 094140 : Op. Lyskebrok 1. An.
01-01-2006 31-12-2006 094140 : Op. Lyskebrok 1. An.
01-01-2007 31-12-2007 094140 : Op. Lyskebrok 1. An.
01-01-2008 31-12-2008 094140 : Op. Lyskebrok 1. An.
01-01-2009 31-12-2009 094140 : Op. Lyskebrok 1. An.
01-01-2010 31-12-2010 094140 : Op. Lyskebrok 1. An.
01-01-2011 31-12-2011 094140 : Op. Lyskebrok 1. An.
01-01-2012 31-12-2012 094140 : Op. Lyskebrok 1. An.
01-01-2013 31-12-2013 094140 : Op. Lyskebrok 1. An.
01-01-2014 31-12-2014 094140 : Op. Lyskebrok 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 094142 : trucut biopsi 1.an
01-01-2016 31-12-2016 094142 : trucut biopsi 1.an
01-01-1990 31-12-2005 094145 : Op. Kon. Håndf. 1.An
01-01-2007 31-12-2007 094145 : Op. Kon. Håndf. 1.An
01-01-2008 31-12-2008 094145 : Op. Kon. Håndf. 1.An
01-01-2009 31-12-2009 094145 : Op. Kon. Håndf. 1.An
01-01-2010 31-12-2010 094145 : Op. Kon. Håndf. 1.An
01-01-2011 31-12-2011 094145 : Op. Kon. Håndf. 1.An
01-01-2012 31-12-2012 094145 : Op. Kon. Håndf. 1.An
01-01-2013 31-12-2013 094145 : Op. Kon. Håndf. 1.An
01-01-2014 31-12-2014 094145 : Op. Kon. Håndf. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 094152 : fj.af polyp rect.1an
01-01-2006 31-12-2006 094152 : fj.af polyp rect.1an
01-01-2007 31-12-2007 094152 : fj.af polyp rect.1an
01-01-2008 31-12-2008 094152 : fj.af polyp rect.1an
01-01-2009 31-12-2009 094152 : fj.af polyp rect.1an
01-01-2010 31-12-2010 094152 : fj.af polyp rect.1an
01-01-2012 31-12-2012 094152 : fj.af polyp rect.1an
01-01-2013 31-12-2013 094152 : fj.af polyp rect.1an
01-01-2016 31-12-2016 094152 : fj.af polyp rect.1an
01-01-2018 31-12-2018 094152 : fj.af polyp rect.1an
01-01-2019 31-12-2019 094152 : fj.af polyp rect.1an
01-01-2020 31-12-2020 094152 : fj.af polyp rect.1an
01-01-1990 31-12-2005 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2006 31-12-2006 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2007 31-12-2007 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2008 31-12-2008 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2009 31-12-2009 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2010 31-12-2010 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2011 31-12-2011 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2012 31-12-2012 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2013 31-12-2013 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2014 31-12-2014 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2015 31-12-2015 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2016 31-12-2016 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2017 31-12-2017 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2018 31-12-2018 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2019 31-12-2019 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-2020 31-12-2020 094153 : fj.polyp,colon 1.an
01-01-1990 31-12-2005 094154 : opr.forhudsstr. 1.an
01-01-2006 31-12-2006 094154 : opr.forhudsstr. 1.an
01-01-2007 31-12-2007 094154 : opr.forhudsstr. 1.an
01-01-2008 31-12-2008 094154 : opr.forhudsstr. 1.an
01-01-2010 31-12-2010 094154 : opr.forhudsstr. 1.an
01-01-2012 31-12-2012 094154 : opr.forhudsstr. 1.an
01-01-2013 31-12-2013 094154 : opr.forhudsstr. 1.an
01-01-2020 31-12-2020 094154 : opr.forhudsstr. 1.an
01-01-1990 31-12-2005 094155 : fj.byld haleben 1.an
01-01-2008 31-12-2008 094155 : fj.byld haleben 1.an
01-01-2009 31-12-2009 094155 : fj.byld haleben 1.an
01-01-2015 31-12-2015 094155 : fj.byld haleben 1.an
01-01-2019 31-12-2019 094155 : fj.byld haleben 1.an
01-01-1990 31-12-2005 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2006 31-12-2006 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2007 31-12-2007 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2008 31-12-2008 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2009 31-12-2009 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2010 31-12-2010 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2011 31-12-2011 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2012 31-12-2012 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2013 31-12-2013 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2014 31-12-2014 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2015 31-12-2015 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2016 31-12-2016 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2017 31-12-2017 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-2020 31-12-2020 094162 : a.temp.biopsi 1.an
01-01-1990 31-12-2005 094163 : opr.brystudvikl.1.an
01-01-2006 31-12-2006 094163 : opr.brystudvikl.1.an
01-01-2007 31-12-2007 094163 : opr.brystudvikl.1.an
01-01-2008 31-12-2008 094163 : opr.brystudvikl.1.an
01-01-2009 31-12-2009 094163 : opr.brystudvikl.1.an
01-01-2010 31-12-2010 094163 : opr.brystudvikl.1.an
01-01-2011 31-12-2011 094163 : opr.brystudvikl.1.an
01-01-2012 31-12-2012 094163 : opr.brystudvikl.1.an
01-01-2014 31-12-2014 094163 : opr.brystudvikl.1.an
01-01-2015 31-12-2015 094163 : opr.brystudvikl.1.an
01-01-2017 31-12-2017 094163 : opr.brystudvikl.1.an
01-01-1990 31-12-2005 094164 : fj.slimsæk albue1.an
01-01-2006 31-12-2006 094164 : fj.slimsæk albue1.an
01-01-2007 31-12-2007 094164 : fj.slimsæk albue1.an
01-01-2008 31-12-2008 094164 : fj.slimsæk albue1.an
01-01-2009 31-12-2009 094164 : fj.slimsæk albue1.an
01-01-2010 31-12-2010 094164 : fj.slimsæk albue1.an
01-01-2011 31-12-2011 094164 : fj.slimsæk albue1.an
01-01-2012 31-12-2012 094164 : fj.slimsæk albue1.an
01-01-2013 31-12-2013 094164 : fj.slimsæk albue1.an
01-01-2014 31-12-2014 094164 : fj.slimsæk albue1.an
01-01-2015 31-12-2015 094164 : fj.slimsæk albue1.an
01-01-2016 31-12-2016 094164 : fj.slimsæk albue1.an
01-01-1990 31-12-2005 094200 : Følg. Operationer An
01-01-1990 31-12-2005 094210 : Incis. Absces Fg. An
01-01-2006 31-12-2006 094210 : Incis. Absces Fg. An
01-01-2007 31-12-2007 094210 : Incis. Absces Fg. An
01-01-2008 31-12-2008 094210 : Incis. Absces Fg. An
01-01-2009 31-12-2009 094210 : Incis. Absces Fg. An
01-01-2010 31-12-2010 094210 : Incis. Absces Fg. An
01-01-2012 31-12-2012 094210 : Incis. Absces Fg. An
01-01-2013 31-12-2013 094210 : Incis. Absces Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 094211 : Incis. Cyste Flg An.
01-01-1990 31-12-2005 094212 : Bougieb.Ureth. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-2006 31-12-2006 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-2007 31-12-2007 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-2008 31-12-2008 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-2009 31-12-2009 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-2010 31-12-2010 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-2011 31-12-2011 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-2012 31-12-2012 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-2013 31-12-2013 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-2014 31-12-2014 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-2015 31-12-2015 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-2016 31-12-2016 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-2017 31-12-2017 094213 : Injekt. Hæmor. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094214 : Hæmor. Ligatur Fg.An
01-01-2006 31-12-2006 094214 : Hæmor. Ligatur Fg.An
01-01-2010 31-12-2010 094214 : Hæmor. Ligatur Fg.An
01-01-2011 31-12-2011 094214 : Hæmor. Ligatur Fg.An
01-01-2012 31-12-2012 094214 : Hæmor. Ligatur Fg.An
01-01-2013 31-12-2013 094214 : Hæmor. Ligatur Fg.An
01-01-2014 31-12-2014 094214 : Hæmor. Ligatur Fg.An
01-01-2015 31-12-2015 094214 : Hæmor. Ligatur Fg.An
01-01-2016 31-12-2016 094214 : Hæmor. Ligatur Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094215 : Tapn. Vandbrok Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094216 : Tapning i Led Flg.An
01-01-1990 31-12-2005 094217 : Rensn. Småsår Flg An
01-01-1990 31-12-2005 094218 : Fjern. Negl Flg. An.
01-01-1990 31-12-2005 094220 : Fjer.Svulst H. Fg.An
01-01-2006 31-12-2006 094220 : Fjer.Svulst H. Fg.An
01-01-2007 31-12-2007 094220 : Fjer.Svulst H. Fg.An
01-01-2008 31-12-2008 094220 : Fjer.Svulst H. Fg.An
01-01-2009 31-12-2009 094220 : Fjer.Svulst H. Fg.An
01-01-2010 31-12-2010 094220 : Fjer.Svulst H. Fg.An
01-01-2011 31-12-2011 094220 : Fjer.Svulst H. Fg.An
01-01-2012 31-12-2012 094220 : Fjer.Svulst H. Fg.An
01-01-2013 31-12-2013 094220 : Fjer.Svulst H. Fg.An
01-01-2014 31-12-2014 094220 : Fjer.Svulst H. Fg.An
01-01-2016 31-12-2016 094220 : Fjer.Svulst H. Fg.An
01-01-2019 31-12-2019 094220 : Fjer.Svulst H. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094221 : Indgreb Livm. Flg.An
01-01-1990 31-12-2005 094222 : Kor. Op.Fødsl. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094223 : Ope. Åreknud. Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2006 31-12-2006 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2007 31-12-2007 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2008 31-12-2008 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2009 31-12-2009 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2010 31-12-2010 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2011 31-12-2011 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2012 31-12-2012 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2014 31-12-2014 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2015 31-12-2015 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2017 31-12-2017 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2018 31-12-2018 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2020 31-12-2020 094224 : Revision Sår Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 094225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-1990 31-12-2005 094226 : Amput. Finger Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 094227 : Op. Bull. Fin. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094230 : Fj.Svulst Bry. Fg.An
01-01-2006 31-12-2006 094230 : Fj.Svulst Bry. Fg.An
01-01-2007 31-12-2007 094230 : Fj.Svulst Bry. Fg.An
01-01-2008 31-12-2008 094230 : Fj.Svulst Bry. Fg.An
01-01-2009 31-12-2009 094230 : Fj.Svulst Bry. Fg.An
01-01-2010 31-12-2010 094230 : Fj.Svulst Bry. Fg.An
01-01-2012 31-12-2012 094230 : Fj.Svulst Bry. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2006 31-12-2006 094231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2007 31-12-2007 094231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2008 31-12-2008 094231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2009 31-12-2009 094231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2010 31-12-2010 094231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2011 31-12-2011 094231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2017 31-12-2017 094231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2019 31-12-2019 094231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2020 31-12-2020 094231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-1990 31-12-2005 094232 : Op. Forhudsf. Fg.An.
01-01-2009 31-12-2009 094232 : Ope. Knyst Flg. An.
01-01-1990 31-12-2005 094233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2007 31-12-2007 094233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2010 31-12-2010 094233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2014 31-12-2014 094233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094234 : Ope. Knyst Flg. An.
01-01-1990 31-12-2005 094235 : Ope. Seneknude Fg.An
01-01-2006 31-12-2006 094235 : Ope. Seneknude Fg.An
01-01-2007 31-12-2007 094235 : Ope. Seneknude Fg.An
01-01-2008 31-12-2008 094235 : Ope. Seneknude Fg.An
01-01-2009 31-12-2009 094235 : Ope. Seneknude Fg.An
01-01-2010 31-12-2010 094235 : Ope. Seneknude Fg.An
01-01-2011 31-12-2011 094235 : Ope. Seneknude Fg.An
01-01-2012 31-12-2012 094235 : Ope. Seneknude Fg.An
01-01-2016 31-12-2016 094235 : Ope. Seneknude Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094236 : Analoperation. Fg.An
01-01-2006 31-12-2006 094236 : Analoperation. Fg.An
01-01-2007 31-12-2007 094236 : Analoperation. Fg.An
01-01-2008 31-12-2008 094236 : Analoperation. Fg.An
01-01-2009 31-12-2009 094236 : Analoperation. Fg.An
01-01-2010 31-12-2010 094236 : Analoperation. Fg.An
01-01-2011 31-12-2011 094236 : Analoperation. Fg.An
01-01-2012 31-12-2012 094236 : Analoperation. Fg.An
01-01-2013 31-12-2013 094236 : Analoperation. Fg.An
01-01-2014 31-12-2014 094236 : Analoperation. Fg.An
01-01-2015 31-12-2015 094236 : Analoperation. Fg.An
01-01-2016 31-12-2016 094236 : Analoperation. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094237 : Fjer. Neglel. Flg.An
01-01-1990 31-12-2005 094238 : Behandl. Brud Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 094239 : Op. Åre. Lyske Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094240 : Op. Lyskebrok Fg. An
01-01-2006 31-12-2006 094240 : Op. Lyskebrok Fg. An
01-01-2007 31-12-2007 094240 : Op. Lyskebrok Fg. An
01-01-2009 31-12-2009 094240 : Flæg ram pro ner rad
01-01-2011 31-12-2011 094240 : Op. Lyskebrok Fg. An
01-01-2012 31-12-2012 094240 : Op. Lyskebrok Fg. An
01-01-2013 31-12-2013 094240 : Op. Lyskebrok Fg. An
01-01-2014 31-12-2014 094240 : Op. Lyskebrok Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 094242 : trucut biopsi flg.
01-01-1990 31-12-2005 094245 : Op. Kon.Håndf. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 094252 : fj.polyp rectum flg.
01-01-2008 31-12-2008 094252 : fj.polyp rectum flg.
01-01-2009 31-12-2009 094252 : fj.polyp rectum flg.
01-01-2010 31-12-2010 094252 : fj.polyp rectum flg.
01-01-2012 31-12-2012 094252 : fj.polyp rectum flg.
01-01-2013 31-12-2013 094252 : fj.polyp rectum flg.
01-01-2016 31-12-2016 094252 : fj.polyp rectum flg.
01-01-2019 31-12-2019 094252 : fj.polyp rectum flg.
01-01-1990 31-12-2005 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2006 31-12-2006 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2007 31-12-2007 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2008 31-12-2008 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2009 31-12-2009 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2010 31-12-2010 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2011 31-12-2011 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2012 31-12-2012 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2013 31-12-2013 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2014 31-12-2014 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2015 31-12-2015 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2016 31-12-2016 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2018 31-12-2018 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2019 31-12-2019 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-2020 31-12-2020 094253 : fj.polyp colon flg.
01-01-1990 31-12-2005 094255 : fj.byld haleben flg.
01-01-1990 31-12-2005 094262 : a.temp.biopsi flg.
01-01-2006 31-12-2006 094262 : a.temp.biopsi flg.
01-01-2007 31-12-2007 094262 : a.temp.biopsi flg.
01-01-2008 31-12-2008 094262 : a.temp.biopsi flg.
01-01-2009 31-12-2009 094262 : a.temp.biopsi flg.
01-01-2010 31-12-2010 094262 : a.temp.biopsi flg.
01-01-2011 31-12-2011 094262 : a.temp.biopsi flg.
01-01-2012 31-12-2012 094262 : a.temp.biopsi flg.
01-01-2013 31-12-2013 094262 : a.temp.biopsi flg.
01-01-2014 31-12-2014 094262 : a.temp.biopsi flg.
01-01-2015 31-12-2015 094262 : a.temp.biopsi flg.
01-01-1990 31-12-2005 094263 : opr.brustudv. flg.
01-01-1990 31-12-2005 094264 : fj.slimsæk,albue flg
01-01-2006 31-12-2006 094264 : fj.slimsæk,albue flg
01-01-2008 31-12-2008 094264 : fj.slimsæk,albue flg
01-01-2010 31-12-2010 094264 : fj.slimsæk,albue flg
01-01-2011 31-12-2011 094264 : fj.slimsæk,albue flg
01-01-2012 31-12-2012 094264 : fj.slimsæk,albue flg
01-01-1990 31-12-2005 095000 : 3-aftaler
01-01-1990 31-12-2005 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2006 31-12-2006 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2007 31-12-2007 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2008 31-12-2008 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2009 31-12-2009 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2010 31-12-2010 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2011 31-12-2011 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2012 31-12-2012 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2013 31-12-2013 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2014 31-12-2014 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2015 31-12-2015 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2016 31-12-2016 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2017 31-12-2017 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2018 31-12-2018 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2019 31-12-2019 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-2020 31-12-2020 095001 : Sterilisat. af mand
01-01-1990 31-12-2005 095002 : Hjemb. tonsillectomi
01-01-2009 31-12-2009 095002 : Fri ramu pro flg op
01-01-2011 31-12-2011 095002 : Hjemb. tonsillectomi
01-01-1990 31-12-2005 095003 : Afstandstil. A60
01-01-1990 31-12-2005 095004 : Du-Sc af årekpat.A25
01-01-2015 31-12-2015 095004 : Du-Sc af årekpat.A25
01-01-1990 31-12-2005 095005 : CW-dopler A15
01-01-1990 31-12-2005 095006 : Duplex-Scanner A15
01-01-1990 31-12-2005 095007 : CLO-test kbh.kommune
01-01-2006 31-12-2006 095007 : CLO-test kbh.kommune
01-01-2008 31-12-2008 095007 : CLO-test kbh.kommune
01-01-2009 31-12-2009 095007 : CLO-test kbh.kommune
01-01-2010 31-12-2010 095007 : CLO-test kbh.kommune
01-01-1990 31-12-2005 095008 : Komplicerede varicer
01-01-2006 31-12-2006 095008 : Komplicerede varicer
01-01-2007 31-12-2007 095008 : Komplicerede varicer
01-01-2006 31-12-2006 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2007 31-12-2007 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2008 31-12-2008 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2009 31-12-2009 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2010 31-12-2010 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2011 31-12-2011 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2012 31-12-2012 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2013 31-12-2013 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2014 31-12-2014 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2015 31-12-2015 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2016 31-12-2016 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2017 31-12-2017 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2018 31-12-2018 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2019 31-12-2019 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-2020 31-12-2020 095009 : Ultralyd.sc.øv.abdom
01-01-1990 31-12-2005 095010 : 095010 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 095010 : 095010 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 095010 : Gastro, sigmoideo.
01-01-2009 31-12-2009 095010 : Oper. Kæbe Tandl.An.
01-01-2010 31-12-2010 095010 : Oper. Kæbe Tandl.An.
01-01-2011 31-12-2011 095010 : Oper. Kæbe Tandl.An.
01-01-2012 31-12-2012 095010 : Oper. Kæbe Tandl.An.
01-01-2013 31-12-2013 095010 : Oper. Kæbe Tandl.An.
01-01-2015 31-12-2015 095010 : Oper. Kæbe Tandl.An.
01-01-1990 31-12-2005 095011 : 095011 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 095011 : 095011 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 095011 : Koloskopi, amt 20
01-01-2008 31-12-2008 095011 : Koloskopi, amt 20
01-01-1990 31-12-2005 095012 : 095012 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 095012 : 095012 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 095012 : Gastroscopi, amt 20
01-01-2008 31-12-2008 095012 : Gastroscopi, amt 20
01-01-1990 31-12-2005 095013 : 095013 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 095013 : 095013 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 095013 : Sigmoscopi, amt 20
01-01-2008 31-12-2008 095013 : Sigmoscopi, amt 20
01-01-2008 31-12-2008 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095014 : 095014 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 095015 : 095015 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 095016 : Fjr. tumor rek.kir.
01-01-2010 31-12-2010 095016 : Fjr. tumor rek.kir.
01-01-2009 31-12-2009 095017 : Indgreb på concha
01-01-2010 31-12-2010 095017 : Indgreb på concha
01-01-2009 31-12-2009 095019 : Tubulation af kæbeh.
01-01-2010 31-12-2010 095019 : Tubulation af kæbeh.
01-01-2009 31-12-2009 095020 : 215477 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 095020 : 095020 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 095021 : S-Carbamid 3
01-01-2010 31-12-2010 095021 : S-Carbamid 3
01-01-1990 31-12-2005 095070 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 095080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 095081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 095082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 095083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 095084 : Møde udover 3 modul
01-01-1990 31-12-2005 095200 : Zinklim-og plas.bind
01-01-1990 31-12-2005 095201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2006 31-12-2006 095201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2007 31-12-2007 095201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2013 31-12-2013 095201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2018 31-12-2018 095202 : 095202 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095202 : 095202 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095202 : 095202 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 095203 : Brokopr. plastik a35
01-01-2006 31-12-2006 095204 : Brokopr. m/u protese
01-01-2006 31-12-2006 095205 : Opr. vandbr. amt35
01-01-2006 31-12-2006 095206 : kons. amt 35
01-01-2007 31-12-2007 095206 : kons. amt 35
01-01-2006 31-12-2006 095207 : Oesoph. a35
01-01-2007 31-12-2007 095207 : Oesoph. a35
01-01-2006 31-12-2006 095208 : sigmo. a35
01-01-2007 31-12-2007 095208 : sigmo. a35
01-01-1990 31-12-2005 095210 : 3-aftale Fyns Amt
01-01-2006 31-12-2006 095211 : §3 aftale Viborg Amt
01-01-2007 31-12-2007 095211 : §3 aftale Viborg Amt
01-01-2008 31-12-2008 095211 : §3 aftale Viborg Amt
01-01-2009 31-12-2009 095211 : §3 aftale Viborg Amt
01-01-2010 31-12-2010 095211 : §3 aftale Viborg Amt
01-01-2011 31-12-2011 095211 : §3 aftale Viborg Amt
01-01-2012 31-12-2012 095211 : §3 aftale Viborg Amt
01-01-2013 31-12-2013 095211 : §3 aftale Viborg Amt
01-01-2014 31-12-2014 095211 : §3 aftale Viborg Amt
01-01-2015 31-12-2015 095211 : §3 aftale Viborg Amt
01-01-2016 31-12-2016 095211 : §3 aftale Viborg Amt
01-01-2017 31-12-2017 095211 : §3 aftale Viborg Amt
01-01-2013 31-12-2013 095212 : 095212 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 095213 : 095213 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 095214 : 095214 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095214 : 095214 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095214 : 095214 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095214 : 095214 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095214 : 095214 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 095215 : 095215 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095215 : 095215 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095215 : 095215 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095215 : 095215 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095215 : 095215 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 095216 : 095216 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095216 : 095216 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095216 : 095216 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095216 : 095216 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095216 : 095216 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095221 : 095221 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095221 : 095221 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095221 : 095221 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095221 : 095221 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095222 : 095222 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095222 : 095222 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095222 : 095222 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095222 : 095222 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095223 : 095223 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095223 : 095223 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095223 : 095223 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095223 : 095223 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095224 : 095224 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095224 : 095224 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095224 : 095224 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095224 : 095224 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095225 : 095225 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095225 : 095225 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095225 : 095225 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095225 : 095225 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095226 : 095226 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095226 : 095226 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095226 : 095226 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095226 : 095226 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095227 : 095227 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095227 : 095227 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095227 : 095227 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095227 : 095227 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095228 : 095228 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095228 : 095228 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095228 : 095228 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095228 : 095228 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095229 : 095229 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095229 : 095229 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095229 : 095229 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095229 : 095229 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095230 : 095230 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095230 : 095230 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095230 : 095230 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095230 : 095230 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095231 : 095231 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095231 : 095231 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095231 : 095231 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095231 : 095231 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095232 : 095232 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095232 : 095232 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095232 : 095232 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095232 : 095232 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095233 : 095233 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095233 : 095233 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095233 : 095233 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095233 : 095233 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095236 : 095236 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095236 : 095236 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095236 : 095236 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095236 : 095236 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095237 : 095237 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095237 : 095237 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095237 : 095237 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095237 : 095237 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095238 : 095238 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095238 : 095238 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095238 : 095238 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095238 : 095238 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095239 : 095239 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095239 : 095239 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095239 : 095239 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095239 : 095239 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095240 : 095240 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095240 : 095240 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095240 : 095240 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095240 : 095240 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095241 : 095241 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095241 : 095241 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095241 : 095241 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095241 : 095241 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095242 : 095242 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095242 : 095242 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095242 : 095242 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095242 : 095242 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095243 : 095243 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095243 : 095243 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095243 : 095243 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095243 : 095243 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095244 : 095244 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095244 : 095244 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095244 : 095244 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095244 : 095244 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095245 : 095245 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095245 : 095245 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095245 : 095245 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095245 : 095245 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 095246 : 095246 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 095246 : 095246 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095246 : 095246 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095246 : 095246 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095247 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095247 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 095248 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 095248 : Findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 095301 : Ritu. omskær. 2 A13
01-01-1990 31-12-2005 095310 : Tolk ifm. kons. 3
01-01-1990 31-12-2005 095400 : 3 uden regulering
01-01-1990 31-12-2005 095401 : Brokoperation 3 A15
01-01-1990 31-12-2005 095402 : Åreknudeoper. 3 A15
01-01-2009 31-12-2009 095403 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2010 31-12-2010 095403 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2010 31-12-2010 095404 : 095404 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 095405 : 095405 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 095406 : 095406 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 095501 : Operation hammertå
01-01-2006 31-12-2006 095501 : Operation hammertå
01-01-2007 31-12-2007 095501 : Operation hammertå
01-01-1990 31-12-2005 095502 : flg. opr. hammertå
01-01-2007 31-12-2007 095502 : flg. opr. hammertå
01-01-1990 31-12-2005 095503 : Operation knyst
01-01-2006 31-12-2006 095503 : Operation knyst
01-01-2007 31-12-2007 095503 : Operation knyst
01-01-1990 31-12-2005 095504 : flg. opr. knyst
01-01-1990 31-12-2005 095505 : opr. kontratur håndf
01-01-2006 31-12-2006 095505 : opr. kontratur håndf
01-01-2007 31-12-2007 095505 : opr. kontratur håndf
01-01-1990 31-12-2005 095506 : flg.opr.kontr. håndf
01-01-2006 31-12-2006 095506 : flg.opr.kontr. håndf
01-01-2015 31-12-2015 095506 : flg.opr.kontr. håndf
01-01-1990 31-12-2005 095701 : Ultra.scan.galdeveje
01-01-2006 31-12-2006 095701 : Ultra.scan.galdeveje
01-01-2007 31-12-2007 095701 : Ultra.scan.galdeveje
01-01-1990 31-12-2005 096404 : Flex.cystoskopi t. M
01-01-1990 31-12-2005 096405 : Sigmoideos./ colosc.
01-01-1990 31-12-2005 096406 : Hæmorr. Ligaturb.
01-01-1990 31-12-2005 096407 : Analoperationer 1.
01-01-1990 31-12-2005 096408 : Ope. årekn. lyske
01-01-1990 31-12-2005 096409 : 1.brokop.netprotese
01-01-1990 31-12-2005 096410 : Ope. Årekn. Lyske 1.
01-01-1990 31-12-2005 096415 : Uroflowmetri
01-01-1990 31-12-2005 096416 : Flex.cyst.mand
01-01-1990 31-12-2005 096417 : Rectoscopi
01-01-1990 31-12-2005 096418 : Cystoskopi til kvind
01-01-1990 31-12-2005 096419 : sigmoideosk.ell.colo
01-01-1990 31-12-2005 096420 : Boug.beh. af urethas
01-01-1990 31-12-2005 096421 : Hæmor.beh. ligatur
01-01-1990 31-12-2005 096422 : opr. forhudsforsnæv.
01-01-1990 31-12-2005 096423 : opr. seneknude
01-01-1990 31-12-2005 096424 : Analoperationer
01-01-1990 31-12-2005 096425 : opr. årekn. i lyske
01-01-1990 31-12-2005 096426 : Brokopr.m.plastik
01-01-1990 31-12-2005 096427 : ligaturbeh. hæmorrho
01-01-1990 31-12-2005 096428 : sigmoideoscopi
01-01-2015 31-12-2015 096428 : sigmoideoscopi
01-01-2016 31-12-2016 096428 : sigmoideoscopi
01-01-2017 31-12-2017 096428 : sigmoideoscopi
01-01-2018 31-12-2018 096428 : sigmoideoscopi
01-01-1990 31-12-2005 096429 : 1. konsultation
01-01-2018 31-12-2018 096429 : 1. konsultation
01-01-1990 31-12-2005 096430 : kontrol
01-01-1990 31-12-2005 096431 : operation
01-01-2015 31-12-2015 096431 : operation
01-01-2009 31-12-2009 096500 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2010 31-12-2010 096500 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2015 31-12-2015 096500 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2017 31-12-2017 096500 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2009 31-12-2009 096501 : Pt-Kapilærblødning 1
01-01-2010 31-12-2010 096501 : Pt-Kapilærblødning 1
01-01-2012 31-12-2012 096501 : Pt-Kapilærblødning 1
01-01-2015 31-12-2015 096501 : Pt-Kapilærblødning 1
01-01-2018 31-12-2018 096501 : Pt-Kapilærblødning 1
01-01-2009 31-12-2009 096502 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2010 31-12-2010 096502 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2012 31-12-2012 096502 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-2009 31-12-2009 096503 : Sperma-Undersøg. 15
01-01-2010 31-12-2010 096503 : Sperma-Undersøg. 15
01-01-2012 31-12-2012 096503 : Sperma-Undersøg. 15
01-01-2018 31-12-2018 096503 : Sperma-Undersøg. 15
01-01-2009 31-12-2009 096504 : MCH;B
01-01-2010 31-12-2010 096504 : MCH;B
01-01-2012 31-12-2012 096504 : MCH;B
01-01-2015 31-12-2015 096504 : MCH;B
01-01-2009 31-12-2009 096505 : Erythropoietin;P
01-01-2010 31-12-2010 096505 : Erythropoietin;P
01-01-2016 31-12-2016 096505 : Erythropoietin;P
01-01-2009 31-12-2009 096506 : Ethosuximid;P
01-01-2010 31-12-2010 096506 : Ethosuximid;P
01-01-2018 31-12-2018 096506 : Ethosuximid;P
01-01-2009 31-12-2009 096507 : Lysozym;P
01-01-2009 31-12-2009 096508 : Salicylat;P
01-01-2010 31-12-2010 096508 : Salicylat;P
01-01-2016 31-12-2016 096508 : Salicylat;P
01-01-2017 31-12-2017 096508 : Salicylat;P
01-01-1990 31-12-2005 097000 : Lab. Undersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 097100 : Lab
01-01-1990 31-12-2005 097103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2006 31-12-2006 097103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2007 31-12-2007 097103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2008 31-12-2008 097103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2009 31-12-2009 097103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2010 31-12-2010 097103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2011 31-12-2011 097103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2012 31-12-2012 097103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2013 31-12-2013 097103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2014 31-12-2014 097103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2015 31-12-2015 097103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2018 31-12-2018 097103 : Blodpr. Exp 1
01-01-2019 31-12-2019 097111 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 097111 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 097114 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 097114 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 097116 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 097116 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 097119 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 097119 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 097120 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 097120 : Findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 097136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-2006 31-12-2006 097136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-1990 31-12-2005 097139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-2008 31-12-2008 097139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-1990 31-12-2005 097151 : U-Methylketon 1
01-01-2008 31-12-2008 097151 : U-Methylketon 1
01-01-1990 31-12-2005 097152 : F-Blod 1
01-01-2006 31-12-2006 097152 : F-Blod 1
01-01-2007 31-12-2007 097152 : F-blod
01-01-2008 31-12-2008 097152 : F-blod
01-01-2009 31-12-2009 097152 : F-blod
01-01-2010 31-12-2010 097152 : F-blod
01-01-2011 31-12-2011 097152 : F-blod
01-01-2012 31-12-2012 097152 : F-blod
01-01-2013 31-12-2013 097152 : F-blod
01-01-2014 31-12-2014 097152 : F-blod
01-01-2015 31-12-2015 097152 : F-blod
01-01-2016 31-12-2016 097152 : F-blod
01-01-2017 31-12-2017 097152 : F-blod
01-01-2018 31-12-2018 097152 : F-blod
01-01-1990 31-12-2005 097153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2007 31-12-2007 097153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2008 31-12-2008 097153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2009 31-12-2009 097153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2010 31-12-2010 097153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2011 31-12-2011 097153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2012 31-12-2012 097153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2013 31-12-2013 097153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2014 31-12-2014 097153 : U-Hemoglobin 1
01-01-2015 31-12-2015 097153 : U-Hemoglobin 1
01-01-1990 31-12-2005 097154 : Pt-Kapilærblødning 1
01-01-1990 31-12-2005 097155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-1990 31-12-2005 097156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-1990 31-12-2005 097157 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-1990 31-12-2005 097158 : U-Bilirubiner 1
01-01-1990 31-12-2005 097159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-1990 31-12-2005 097160 : U-Glukose 1
01-01-2007 31-12-2007 097160 : U-Glukose 1
01-01-2008 31-12-2008 097160 : U-Glukose 1
01-01-1990 31-12-2005 097161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-2006 31-12-2006 097161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-1990 31-12-2005 097162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2006 31-12-2006 097162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2007 31-12-2007 097162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2008 31-12-2008 097162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2009 31-12-2009 097162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2010 31-12-2010 097162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2011 31-12-2011 097162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2012 31-12-2012 097162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-2013 31-12-2013 097162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-1990 31-12-2005 097165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-1990 31-12-2005 097166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2007 31-12-2007 097166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2008 31-12-2008 097166 : B-Hemoglobin 2
01-01-2014 31-12-2014 097166 : B-Hemoglobin 2
01-01-1990 31-12-2005 097167 : Pt-Kapillærresist. 3
01-01-1990 31-12-2005 097168 : S-Creatinium 5
01-01-2006 31-12-2006 097168 : S-Creatinium 5
01-01-2007 31-12-2007 097168 : S-Creatinium 5
01-01-2008 31-12-2008 097168 : S-Creatinium 5
01-01-2012 31-12-2012 097168 : S-Creatinium 5
01-01-1990 31-12-2005 097169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2007 31-12-2007 097169 : U-Mikroskopi 3
01-01-2008 31-12-2008 097169 : U-Mikroskopi 3
01-01-1990 31-12-2005 097170 : F-Orm Ormled 1
01-01-2013 31-12-2013 097170 : F-Orm Ormled 1
01-01-1990 31-12-2005 097171 : F-Parasit -Æg 6
01-01-2013 31-12-2013 097171 : F-Parasit -Æg 6
01-01-1990 31-12-2005 097172 : Analafskr-Oxyurisæg2
01-01-2019 31-12-2019 097172 : Analafskr-Oxyurisæg2
01-01-1990 31-12-2005 097173 : Oscillometri *2 Ex*6
01-01-1990 31-12-2005 097174 : Oscillometri *4ex*10
01-01-1990 31-12-2005 097175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-1990 31-12-2005 097176 : U-Protein 1
01-01-2007 31-12-2007 097176 : U-Protein 1
01-01-1990 31-12-2005 097177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2007 31-12-2007 097177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-1990 31-12-2005 097178 : Sekt-Trichomon.Vag.2
01-01-1990 31-12-2005 097179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2007 31-12-2007 097179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2008 31-12-2008 097179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-2013 31-12-2013 097179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-1990 31-12-2005 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2006 31-12-2006 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2007 31-12-2007 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2008 31-12-2008 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2009 31-12-2009 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2010 31-12-2010 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2011 31-12-2011 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2012 31-12-2012 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2013 31-12-2013 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2014 31-12-2014 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2015 31-12-2015 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2016 31-12-2016 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2017 31-12-2017 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2018 31-12-2018 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2019 31-12-2019 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-2020 31-12-2020 097180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-1990 31-12-2005 097181 : S-Carbamid 3
01-01-2006 31-12-2006 097181 : S-Carbamid 3
01-01-1990 31-12-2005 097182 : U-Urobilin 3
01-01-1990 31-12-2005 097183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-1990 31-12-2005 097184 : B-Differentialtæll.6
01-01-2007 31-12-2007 097184 : B-Differentialtæll.6
01-01-1990 31-12-2005 097185 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-1990 31-12-2005 097186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-2007 31-12-2007 097186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-1990 31-12-2005 097187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-1990 31-12-2005 097188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-2007 31-12-2007 097188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-1990 31-12-2005 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2006 31-12-2006 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2007 31-12-2007 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2008 31-12-2008 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2009 31-12-2009 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2010 31-12-2010 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2011 31-12-2011 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2012 31-12-2012 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2013 31-12-2013 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2014 31-12-2014 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2015 31-12-2015 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2016 31-12-2016 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2017 31-12-2017 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2018 31-12-2018 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-2019 31-12-2019 097189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-1990 31-12-2005 097190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2006 31-12-2006 097190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2007 31-12-2007 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2008 31-12-2008 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2009 31-12-2009 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2010 31-12-2010 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2011 31-12-2011 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2012 31-12-2012 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2013 31-12-2013 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2014 31-12-2014 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2015 31-12-2015 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2016 31-12-2016 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2017 31-12-2017 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2018 31-12-2018 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-2019 31-12-2019 097190 : U-Hb-Glu-Me-Pr Stix1
01-01-1990 31-12-2005 097300 : Lab.Us. Kirurgi
01-01-1990 31-12-2005 097311 : Sperma-Us 15
01-01-2006 31-12-2006 097311 : Sperma-Us 15
01-01-2007 31-12-2007 097311 : Sperma-Us 15
01-01-2008 31-12-2008 097311 : Sperma-Us 15
01-01-2009 31-12-2009 097311 : Sperma-Us 15
01-01-2019 31-12-2019 097311 : Sperma-Us 15
01-01-1990 31-12-2005 097327 : S-A-Amalase 3
01-01-1990 31-12-2005 097328 : U-A-Amalase 3
01-01-1990 31-12-2005 098000 : Profylakse
01-01-1990 31-12-2005 098100 : Undersøg. Af Gravide
01-01-1990 31-12-2005 098110 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098120 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098130 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098140 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098141 : Særkons. Sv.Forebyg
01-01-1990 31-12-2005 098142 : 4 Hj. Fødende 1.Uge
01-01-1990 31-12-2005 098143 : Besøg I 0-4 Km
01-01-1990 31-12-2005 098144 : Besøg II 4-8 Km
01-01-1990 31-12-2005 098145 : Besøg III 8-12 Km
01-01-1990 31-12-2005 098146 : Besøg IV 12-16 Km
01-01-1990 31-12-2005 098147 : Besøg V 16-20 Km
01-01-1990 31-12-2005 098148 : Besøg VI Over 20 Km
01-01-1990 31-12-2005 098149 : Pr. Km Ud Over 21
01-01-1990 31-12-2005 098150 : Unders.v.Vejl.9 uger
01-01-1990 31-12-2005 098151 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 098152 : Podning t. dyrkning
01-01-2015 31-12-2015 098152 : Podning t. dyrkning
01-01-1990 31-12-2005 098153 : B-glukose,fotometer
01-01-1990 31-12-2005 098154 : B-glukose, stix
01-01-1990 31-12-2005 098155 : Urinundersøg., stix
01-01-1990 31-12-2005 098156 : I. Urin
01-01-1990 31-12-2005 098157 : II. Bakt.,tric. m.m.
01-01-1990 31-12-2005 098158 : III. Andet, fx. orm
01-01-1990 31-12-2005 098159 : I. Bakterier
01-01-1990 31-12-2005 098160 : 5. Hj. Fødende 9uger
01-01-1990 31-12-2005 098161 : II. Svampe
01-01-1990 31-12-2005 098162 : III. Andet
01-01-1990 31-12-2005 098170 : 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 098171 : 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 098172 : 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 098173 : Pr. påbegyndt over 3
01-01-1990 31-12-2005 098180 : Blodpr.1.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 098181 : Blodpr.2.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 098182 : Indtil 4 km.
01-01-1990 31-12-2005 098183 : Fra 4 indtil 8 km.
01-01-1990 31-12-2005 098184 : Fra 8 indtil 12 km.
01-01-1990 31-12-2005 098185 : Fra 12 indtil 16 km.
01-01-1990 31-12-2005 098186 : Fra 16 indtil 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 098187 : Udover 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 098188 : Kr/km. udover 21 km.
01-01-1990 31-12-2005 098190 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 098200 : Børneundersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 098201 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098202 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098203 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098204 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098205 : 5.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098206 : 6.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098207 : 7.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098208 : 8.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098209 : 9.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098300 : Børnevaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 098311 : 1.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 098312 : 2.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 098313 : 3.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 098314 : HepaB vac barn 1mdr
01-01-1990 31-12-2005 098315 : HepaB vac barn 2mdr
01-01-1990 31-12-2005 098316 : HepaB vac barn 12mdr
01-01-1990 31-12-2005 098317 : Vachon hepB ej us/ko
01-01-1990 31-12-2005 098321 : 1.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 098322 : 2.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 098323 : 3.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 098331 : 1.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 098332 : 2.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 098333 : 3.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 098341 : Di-Te-Ki-Pol-vac.3md
01-01-1990 31-12-2005 098342 : Di-Te-Ki-Pol-vac.5md
01-01-1990 31-12-2005 098343 : Di-Te-Ki-Pol-vac.12m
01-01-1990 31-12-2005 098400 : Mfr-Vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 098401 : Vaccinat. Inden 2 År
01-01-1990 31-12-2005 098402 : Vaccinat. 11-12 År
01-01-1990 31-12-2005 098403 : Vaccinat. 2-10 År
01-01-1990 31-12-2005 098500 : Vacc. R.Hunde Kvinde
01-01-1990 31-12-2005 098501 : Antistofundersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 098502 : Vaccination 18 År
01-01-1990 31-12-2005 098503 : Vaccination Kvinder
01-01-1990 31-12-2005 098603 : MFR-vaccinat. 3 år
01-01-1990 31-12-2005 098605 : MFR-vaccinat. 5 år
01-01-1990 31-12-2005 098615 : MFR-vaccinat. 15 år
01-01-1990 31-12-2005 098617 : MFR-vaccinat. 17 år
01-01-1990 31-12-2005 098706 : Tillæg.vac.Di-Te-Ki
01-01-1990 31-12-2005 098900 : Profylakse Kørsel
01-01-2020 31-12-2020 098918 : 098918 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 098920 : Infl.vacc. over 65år
01-01-1990 31-12-2005 098921 : Infl.vacc. 65år hjem
01-01-1990 31-12-2005 098991 : Kørselsgodtg. I
01-01-1990 31-12-2005 098992 : Kørselsgodtg. II
01-01-1990 31-12-2005 099000 : Kørselsgodtgørelse
01-01-1990 31-12-2005 099001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 099002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-1990 31-12-2005 110000 : Klinisk Kemi
01-01-1990 31-12-2005 110100 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 110105 : E-mail konsultation
01-01-1990 31-12-2005 110110 : 1. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 110110 : 1. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 110120 : 2. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 110130 : Senere Kons.
01-01-1990 31-12-2005 110200 : Tlf. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 110201 : Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 110205 : tlf. rådgivning
01-01-1990 31-12-2005 111000 : Besøg og Afst.tillæg
01-01-1990 31-12-2005 111100 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 111101 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 111400 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 111401 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 115070 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 115080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 115081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 115082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 115083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 115084 : Møde udover 3 modul
01-01-1990 31-12-2005 115310 : Tolk ifm. kons. 3
01-01-1990 31-12-2005 118000 : Profylakse
01-01-1990 31-12-2005 118100 : Undersøg. Af Gravide
01-01-1990 31-12-2005 118110 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118120 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118130 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118140 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118141 : Særkons. Sv.Forebyg
01-01-1990 31-12-2005 118142 : 4 Hj. Fødende 1.Uge
01-01-1990 31-12-2005 118143 : Besøg I 0-4 Km
01-01-1990 31-12-2005 118144 : Besøg II 4-8 Km
01-01-1990 31-12-2005 118145 : Besøg III 8-12 Km
01-01-1990 31-12-2005 118146 : Besøg IV 12-16 Km
01-01-1990 31-12-2005 118147 : Besøg V 16-20 Km
01-01-1990 31-12-2005 118148 : Besøg VI Over 20 Km
01-01-1990 31-12-2005 118149 : Pr. Km Ud Over 21
01-01-1990 31-12-2005 118150 : Unders.v.Vejl.9 uger
01-01-1990 31-12-2005 118151 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 118152 : Podning t. dyrkning
01-01-1990 31-12-2005 118153 : B-glukose,fotometer
01-01-1990 31-12-2005 118154 : B-glukose, stix
01-01-1990 31-12-2005 118155 : Urinundersøg., stix
01-01-1990 31-12-2005 118156 : I. Urin
01-01-1990 31-12-2005 118157 : II. Bakt.,tric. m.m.
01-01-1990 31-12-2005 118158 : III. Andet, fx. orm
01-01-1990 31-12-2005 118159 : I. Bakterier
01-01-1990 31-12-2005 118160 : 5. Hj. Fødende 9uger
01-01-1990 31-12-2005 118161 : II. Svampe
01-01-1990 31-12-2005 118162 : III. Andet
01-01-1990 31-12-2005 118170 : 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 118171 : 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 118172 : 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 118173 : Pr. påbegyndt over 3
01-01-1990 31-12-2005 118180 : Blodpr.1.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 118181 : Blodpr.2.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 118182 : Indtil 4 km.
01-01-1990 31-12-2005 118183 : Fra 4 indtil 8 km.
01-01-1990 31-12-2005 118184 : Fra 8 indtil 12 km.
01-01-1990 31-12-2005 118185 : Fra 12 indtil 16 km.
01-01-1990 31-12-2005 118186 : Fra 16 indtil 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 118187 : Udover 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 118188 : Kr/km. udover 21 km.
01-01-1990 31-12-2005 118190 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 118200 : Børneundersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 118201 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118202 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118203 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118204 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118205 : 5.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118206 : 6.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118207 : 7.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118208 : 8.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118209 : 9.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118300 : Børnevaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 118311 : 1.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 118312 : 2.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 118313 : 3.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 118314 : HepaB vac barn 1mdr
01-01-1990 31-12-2005 118315 : HepaB vac barn 2mdr
01-01-1990 31-12-2005 118316 : HepaB vac barn 12mdr
01-01-1990 31-12-2005 118317 : vachon hepB ej us/ko
01-01-1990 31-12-2005 118321 : 1.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 118322 : 2.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 118323 : 3.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 118331 : 1.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 118332 : 2.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 118333 : 3.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 118341 : Di-Te-Ki-Pol-vac.3md
01-01-1990 31-12-2005 118342 : Di-Te-Ki-Pol-vac.5md
01-01-1990 31-12-2005 118343 : Di-Te-Ki-Pol-vac.12m
01-01-1990 31-12-2005 118400 : Mfr-Vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 118401 : Vaccinat. Inden 2 År
01-01-1990 31-12-2005 118402 : Vaccinat. 11-12 År
01-01-1990 31-12-2005 118403 : Vaccinat. 2-10 År
01-01-1990 31-12-2005 118500 : Vacc. R.Hunde Kvinde
01-01-1990 31-12-2005 118501 : Antistofundersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 118502 : Vaccination 18 År
01-01-1990 31-12-2005 118503 : Vaccination Kvinder
01-01-1990 31-12-2005 118706 : Tillæg.vac.Di-Te-Ki
01-01-1990 31-12-2005 118900 : Profylakse Kørsel
01-01-1990 31-12-2005 118920 : Infl.vacc. over 65år
01-01-1990 31-12-2005 118921 : Infl.vacc. 65år hjem
01-01-1990 31-12-2005 118991 : Kørselsgodtg. I
01-01-1990 31-12-2005 118992 : Kørselsgodtg. II
01-01-1990 31-12-2005 119000 : Kørselsgodtgørelse
01-01-1990 31-12-2005 119001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 119002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-1990 31-12-2005 150000 : Ørelægevagt Kbh.
01-01-1990 31-12-2005 150100 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 150101 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 155070 : x
01-01-1990 31-12-2005 155080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 155081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 155082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 155083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 155084 : Møde udover 3 modul
01-01-1990 31-12-2005 160000 : Ørelægevagt KAK
01-01-1990 31-12-2005 160100 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 160101 : 1. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 160102 : Senere Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 160200 : Tlf. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 160201 : Tlf. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 160400 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 160401 : Besøg U. Operation
01-01-1990 31-12-2005 160500 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 160501 : Besøg M. Operation
01-01-1990 31-12-2005 161000 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 161100 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 161101 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 162000 : Undersøg. Og Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 162001 : Tone/taleaudiometri
01-01-1990 31-12-2005 162002 : Impedansaudiometri
01-01-1990 31-12-2005 162003 : Vestibulærundersøg.
01-01-1990 31-12-2005 162004 : Unders. Spiserør Mv.
01-01-1990 31-12-2005 162005 : ENG
01-01-1990 31-12-2005 162006 : ERA
01-01-1990 31-12-2005 162007 : Toneaudiometri
01-01-1990 31-12-2005 162008 : Taleaudiometri
01-01-1990 31-12-2005 162009 : Otoneurologisk und.
01-01-1990 31-12-2005 162010 : Unds. af hyp&larynx
01-01-1990 31-12-2005 162011 : Oesophagoskopi
01-01-1990 31-12-2005 162012 : Bronchoskopi
01-01-1990 31-12-2005 162013 : Dob. endoskopisk rhi
01-01-1990 31-12-2005 162014 : Stroposkopi
01-01-1990 31-12-2005 162015 : Streptokokantigent.
01-01-1990 31-12-2005 162016 : Monit. af sønvapnø
01-01-1990 31-12-2005 162017 : Akustidk rhinomentri
01-01-1990 31-12-2005 162018 : Setmmeanalyse
01-01-1990 31-12-2005 162019 : Måling af ota. emi.
01-01-1990 31-12-2005 162020 : Und. af hør. v. t/s
01-01-1990 31-12-2005 162100 : Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 162101 : Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 162102 : Puls-oxymetri
01-01-1990 31-12-2005 162103 : Finnålsdiagnostik
01-01-1990 31-12-2005 162601 : Cutanprøve
01-01-1990 31-12-2005 163000 : Operationer
01-01-1990 31-12-2005 163001 : Punkt. Af Kæbehule
01-01-1990 31-12-2005 163002 : Kaust. Beh. Næsen
01-01-1990 31-12-2005 163003 : Gennem-Sk. Trommeh.
01-01-1990 31-12-2005 163004 : Fjer. Slimpoly. Næse
01-01-1990 31-12-2005 163005 : Fjern. Adenoide Veg.
01-01-1990 31-12-2005 163006 : Fjern. Ørepolypper
01-01-1990 31-12-2005 163007 : Concha
01-01-1990 31-12-2005 163008 : Sinoscopi
01-01-1990 31-12-2005 163009 : Tubulat. Trommehinde
01-01-1990 31-12-2005 163010 : Operat. Spytkirtl.
01-01-1990 31-12-2005 163011 : Operat. Ydre Næse
01-01-1990 31-12-2005 163012 : Operat. Kæbe. Tandl.
01-01-1990 31-12-2005 163013 : Mellemøreoperation
01-01-1990 31-12-2005 163014 : Korr. Næseskillevæg
01-01-1990 31-12-2005 163015 : Fjern. Mandler
01-01-1990 31-12-2005 163016 : Bihuleoperat.,Antro.
01-01-1990 31-12-2005 163017 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-1990 31-12-2005 163018 : Fjern. Svulst Strub.
01-01-1990 31-12-2005 163019 : Fjern. Spytkirt.Kæbe
01-01-1990 31-12-2005 163020 : Bihuleoperat.,Luc C.
01-01-1990 31-12-2005 163021 : Mellemøreop.,Fremkl.
01-01-1990 31-12-2005 163022 : Paracentese
01-01-1990 31-12-2005 163023 : Myringoplast. m. ris
01-01-1990 31-12-2005 163024 : Myringoplast. m. tra
01-01-1990 31-12-2005 163025 : Mellemøreop. m. tym.
01-01-1990 31-12-2005 163026 : Mellemøreop. m. t&m
01-01-1990 31-12-2005 163027 : Indgreb på concha
01-01-1990 31-12-2005 163028 : Tubuation af kæbeh.
01-01-1990 31-12-2005 163029 : Beh. af næsebl. m. t
01-01-1990 31-12-2005 163030 : Septumplastik
01-01-1990 31-12-2005 163031 : Alaplastik
01-01-1990 31-12-2005 163032 : Rhinoplastik
01-01-1990 31-12-2005 163033 : Infudnibulektomi
01-01-1990 31-12-2005 163034 : Incision af byld
01-01-1990 31-12-2005 163035 : Fjer. tumor u.sutur
01-01-1990 31-12-2005 163036 : Fjer. tumor m.sutur
01-01-1990 31-12-2005 163037 : Oper. af kort tung.
01-01-1990 31-12-2005 163038 : Fjer. af god. svulst
01-01-1990 31-12-2005 163039 : Fjer. tumor i strub.
01-01-1990 31-12-2005 163040 : Fjer. frem. i strube
01-01-1990 31-12-2005 163041 : Incision byld i hals
01-01-1990 31-12-2005 163042 : Fjer. tumor u.sutur
01-01-1990 31-12-2005 163043 : Fjer. tumor m.sutur
01-01-1990 31-12-2005 163044 : Fjr. tumor rek.kir.
01-01-1990 31-12-2005 163045 : Blokade af ansigtner
01-01-1990 31-12-2005 163100 : Flg. Operationer
01-01-1990 31-12-2005 163101 : Punkt. Af Kæbehule
01-01-1990 31-12-2005 163102 : Kaust. Beh. Næsen
01-01-1990 31-12-2005 163103 : Gennem-Sk. Trommeh.
01-01-1990 31-12-2005 163104 : Fjer. Slimpoly. Næse
01-01-1990 31-12-2005 163106 : Fjern. Ørepolypper
01-01-1990 31-12-2005 163107 : Concha
01-01-1990 31-12-2005 163108 : Sinoscopi
01-01-1990 31-12-2005 163109 : Tubulat. Trommehinde
01-01-1990 31-12-2005 163113 : Mellemøreoperation
01-01-1990 31-12-2005 163116 : Bihuleoperat.,Antro.
01-01-1990 31-12-2005 163118 : Fjern. Svulst Strub.
01-01-1990 31-12-2005 163120 : Bihuleoperat.,Luc C.
01-01-1990 31-12-2005 163121 : Mellemøreop.,Fremkl.
01-01-1990 31-12-2005 163122 : Paracentese
01-01-1990 31-12-2005 163123 : Myringoplast. m. ris
01-01-1990 31-12-2005 163124 : Myringoplast. m. tra
01-01-1990 31-12-2005 163125 : Mellemøreop. m. tym.
01-01-1990 31-12-2005 163126 : Mellemøreop. m. t&m
01-01-1990 31-12-2005 163127 : Indgreb på concha
01-01-1990 31-12-2005 163128 : Tubulation af kæbeh.
01-01-1990 31-12-2005 163129 : Beh. af næsebl. m. t
01-01-1990 31-12-2005 163131 : Alaplastik
01-01-1990 31-12-2005 163132 : Rhinoplastik
01-01-1990 31-12-2005 163133 : Infudnibulektomi
01-01-1990 31-12-2005 164000 : Operationer Analog.
01-01-1990 31-12-2005 164001 : Punkt. Af Kæbehul.An
01-01-1990 31-12-2005 164002 : Kaust. Beh. Næsen An
01-01-1990 31-12-2005 164003 : Gennem-Sk.Trommeh.An
01-01-1990 31-12-2005 164004 : Fj. Slimpol. Næse An
01-01-1990 31-12-2005 164005 : Fjern. Aden. Veg. An
01-01-1990 31-12-2005 164006 : Fjern. Ørepolypp.An.
01-01-1990 31-12-2005 164007 : Concha_ An.
01-01-1990 31-12-2005 164008 : Sinoscopi An.
01-01-1990 31-12-2005 164009 : Tubulat. Trommeh. An
01-01-1990 31-12-2005 164010 : Operat. Spytkirt. An
01-01-1990 31-12-2005 164011 : Operat. Ydre Næse An
01-01-1990 31-12-2005 164012 : Oper. Kæbe Tandl.An.
01-01-1990 31-12-2005 164013 : Mellemøreoperat. An.
01-01-1990 31-12-2005 164100 : Flg. Operationer An
01-01-1990 31-12-2005 164101 : Punkt. Af Kæbehul.An
01-01-1990 31-12-2005 164102 : Kaust. Beh. Næsen An
01-01-1990 31-12-2005 164103 : Gennem-Sk.Trommeh.An
01-01-1990 31-12-2005 164104 : Fj. Slimpol. Næse An
01-01-1990 31-12-2005 164106 : Fjern. Ørepolypp. An
01-01-1990 31-12-2005 164107 : Concha An.
01-01-1990 31-12-2005 164108 : Sinoscopi _ An.
01-01-1990 31-12-2005 164109 : Tubulat. Trommeh. An
01-01-1990 31-12-2005 164113 : Mellemøreoperat. An
01-01-1990 31-12-2005 165000 : Operat. Rammeaft.
01-01-1990 31-12-2005 165001 : Operat. Stritøre
01-01-1990 31-12-2005 165002 : Mastoidektomi
01-01-1990 31-12-2005 165003 : Mellemøreoperation
01-01-1990 31-12-2005 165004 : Mellemøreop.M. Mast.
01-01-1990 31-12-2005 165070 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 165080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 165081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 165082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 165083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 165084 : Møde udover 3 modul
01-01-1990 31-12-2005 165100 : Flg. Oper. Rammeaft.
01-01-1990 31-12-2005 165101 : Operat. Stritøre Fg
01-01-1990 31-12-2005 165102 : Mastoidektomi Fg.
01-01-1990 31-12-2005 165103 : Mellemøreoperat. Fg.
01-01-1990 31-12-2005 165104 : Mellemøre.M.Mast. Fg
01-01-1990 31-12-2005 166000 : Ov.Yd. Op.Stritøre1.
01-01-1990 31-12-2005 166042 : Oper. Stritøre 1.A42
01-01-1990 31-12-2005 166043 : Oper. Stritøre 1.A42
01-01-1990 31-12-2005 166050 : Oper. Stritøre 1.A50
01-01-1990 31-12-2005 166076 : Oper. Stritøre 1.A76
01-01-1990 31-12-2005 166100 : Ov.Yd.Op.Stritøre Fg
01-01-1990 31-12-2005 166176 : Oper. Stritør.Fg.A76
01-01-1990 31-12-2005 168000 : Profylakse
01-01-1990 31-12-2005 168100 : Undersøg. Af Gravide
01-01-1990 31-12-2005 168110 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168120 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168130 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168140 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168141 : Særkons. Sv.Forebyg
01-01-1990 31-12-2005 168142 : 4 Hj. Fødende 1.Uge
01-01-1990 31-12-2005 168143 : Besøg I 0-4 Km
01-01-1990 31-12-2005 168144 : Besøg II 4-8 Km
01-01-1990 31-12-2005 168145 : Besøg III 8-12 Km
01-01-1990 31-12-2005 168146 : Besøg IV 12-16 Km
01-01-1990 31-12-2005 168147 : Besøg V 16-20 Km
01-01-1990 31-12-2005 168148 : Besøg VI Over 20 Km
01-01-1990 31-12-2005 168149 : Pr. Km Ud Over 21
01-01-1990 31-12-2005 168150 : Unders.V.Vejl.9 uger
01-01-1990 31-12-2005 168160 : 5. Hj. Fødende 9uger
01-01-1990 31-12-2005 168190 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 168200 : Børneundersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 168201 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168202 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168203 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168204 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168205 : 5.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168206 : 6.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168207 : 7.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168208 : 8.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168209 : 9.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168300 : Børnevaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 168311 : 1.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 168312 : 2.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 168313 : 3.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 168321 : 1.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 168322 : 2.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 168323 : 3.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 168331 : 1.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 168332 : 2.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 168333 : 3.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 168400 : Mfr-Vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 168401 : Vaccinat. Inden 2 År
01-01-1990 31-12-2005 168402 : Vaccinat. 11-12 År
01-01-1990 31-12-2005 168403 : Vaccinat. 2-10 År
01-01-1990 31-12-2005 168500 : Vacc. R.Hunde Kvinde
01-01-1990 31-12-2005 168501 : Antistofundersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 168502 : Vaccination 18 År
01-01-1990 31-12-2005 168503 : Vaccination Kvinder
01-01-1990 31-12-2005 168900 : Profylakse Kørsel
01-01-1990 31-12-2005 168991 : Kørselsgodtg. I
01-01-1990 31-12-2005 168992 : Kørselsgodtg. II
01-01-1990 31-12-2005 169000 : Kørselsgodtgørelse
01-01-1990 31-12-2005 169001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 169002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-1990 31-12-2005 170000 : Neurokirurgi
01-01-1990 31-12-2005 170100 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 170110 : 1. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 170120 : 2. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 170130 : Senere Kons.
01-01-1990 31-12-2005 170200 : Tlf. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 170201 : Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 171000 : Besøg og Afst.Tillæg
01-01-1990 31-12-2005 171100 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 171101 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 171400 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 171401 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 172000 : Særydelser og Tillæg
01-01-1990 31-12-2005 172300 : Scopier Og Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 172301 : Bronchoscopi
01-01-1990 31-12-2005 172302 : Oesophagoscopi
01-01-1990 31-12-2005 172303 : Gastroscopi
01-01-1990 31-12-2005 172304 : Cystoscopi
01-01-1990 31-12-2005 172305 : Rectoscopi
01-01-1990 31-12-2005 172306 : Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 172307 : Oeso. Gast. Duo
01-01-1990 31-12-2005 177000 : Lab. Undersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 177100 : Lab
01-01-1990 31-12-2005 177103 : Blodpr. Exp 1
01-01-1990 31-12-2005 177136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-1990 31-12-2005 177139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-1990 31-12-2005 177151 : U-Methylketon 1
01-01-1990 31-12-2005 177152 : F-Blod 1
01-01-1990 31-12-2005 177153 : U-Hemoglobin 1
01-01-1990 31-12-2005 177154 : Pt-Kapilærblødning 1
01-01-1990 31-12-2005 177155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-1990 31-12-2005 177156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-1990 31-12-2005 177157 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-1990 31-12-2005 177158 : U-Bilirubiner 1
01-01-1990 31-12-2005 177159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-1990 31-12-2005 177160 : U-Glukose 1
01-01-1990 31-12-2005 177161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-1990 31-12-2005 177162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-1990 31-12-2005 177165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-1990 31-12-2005 177166 : B-Hemoglobin 2
01-01-1990 31-12-2005 177167 : Pt-Kapillærresist. 3
01-01-1990 31-12-2005 177168 : S-Creatinium 5
01-01-1990 31-12-2005 177169 : U-Mikroskopi 3
01-01-1990 31-12-2005 177170 : F-Orm Ormled 1
01-01-1990 31-12-2005 177171 : F-Parasit -Æg 6
01-01-1990 31-12-2005 177172 : Analafskr-Oxyurisæg2
01-01-1990 31-12-2005 177173 : Oscillometri *2 Ex*6
01-01-1990 31-12-2005 177174 : Oscillometri *4ex*10
01-01-1990 31-12-2005 177175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-1990 31-12-2005 177176 : U-Protein 1
01-01-1990 31-12-2005 177177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-1990 31-12-2005 177178 : Sekt-Trichomon.Vag.2
01-01-1990 31-12-2005 177179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-1990 31-12-2005 177180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-1990 31-12-2005 177181 : S-Carbamid 3
01-01-1990 31-12-2005 177182 : U-Uribilin 3
01-01-1990 31-12-2005 177183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-1990 31-12-2005 177184 : B-Differentialtæll.6
01-01-1990 31-12-2005 177185 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-1990 31-12-2005 177186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-1990 31-12-2005 177187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-1990 31-12-2005 177188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-1990 31-12-2005 177189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-1990 31-12-2005 177190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-1990 31-12-2005 178000 : Profylakse
01-01-1990 31-12-2005 178100 : Undersøg. Af Gravide
01-01-1990 31-12-2005 178110 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178120 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178130 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178140 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178141 : Særkons. Sv.Forebyg
01-01-1990 31-12-2005 178142 : 4 Hj. Fødende 1.Uge
01-01-1990 31-12-2005 178143 : Besøg I 0-4 Km
01-01-1990 31-12-2005 178144 : Besøg II 4-8 Km
01-01-1990 31-12-2005 178145 : Besøg III 8-12 Km
01-01-1990 31-12-2005 178146 : Besøg IV 12-16 Km
01-01-1990 31-12-2005 178147 : Besøg V 16-20 Km
01-01-1990 31-12-2005 178148 : Besøg VI Over 20 Km
01-01-1990 31-12-2005 178149 : Pr. Km Ud Over 21
01-01-1990 31-12-2005 178150 : Unders.V.Vejl.9 uger
01-01-1990 31-12-2005 178160 : 5. Hj. Fødende 9uger
01-01-1990 31-12-2005 178190 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 178200 : Børneundersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 178201 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178202 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178203 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178204 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178205 : 5.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178206 : 6.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178207 : 7.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178208 : 8.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178209 : 9.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178300 : Børnevaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 178311 : 1.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 178312 : 2.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 178313 : 3.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 178321 : 1.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 178322 : 2.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 178323 : 3.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 178331 : 1.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 178332 : 2.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 178333 : 3.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 178400 : Mfr-Vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 178401 : Vaccinat. Inden 2 År
01-01-1990 31-12-2005 178402 : Vaccinat. 11-12 År
01-01-1990 31-12-2005 178403 : Vaccinat. 2-10 År
01-01-1990 31-12-2005 178500 : Vacc. R.Hunde Kvinde
01-01-1990 31-12-2005 178501 : Antistofundersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 178502 : Vaccination 18 År
01-01-1990 31-12-2005 178503 : Vaccination Kvinder
01-01-1990 31-12-2005 178900 : Profylakse Kørsel
01-01-1990 31-12-2005 178991 : Kørselsgodtg. I
01-01-1990 31-12-2005 178992 : Kørselsgodtg. II
01-01-1990 31-12-2005 179000 : Kørselsgodtgørelse
01-01-1990 31-12-2005 179001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 179002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-1990 31-12-2005 180000 : Neuromedicin
01-01-1990 31-12-2005 180100 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 180105 : E-mail konsultation
01-01-2006 31-12-2006 180105 : E-mail konsultation
01-01-2007 31-12-2007 180105 : E-mail kons.
01-01-2008 31-12-2008 180105 : E-mail kons.
01-01-2009 31-12-2009 180105 : E-mail kons.
01-01-2010 31-12-2010 180105 : E-mail kons.
01-01-2011 31-12-2011 180105 : E-mail kons.
01-01-2012 31-12-2012 180105 : E-mail kons.
01-01-2013 31-12-2013 180105 : E-mail kons.
01-01-2014 31-12-2014 180105 : E-mail kons.
01-01-2015 31-12-2015 180105 : E-mail kons.
01-01-2016 31-12-2016 180105 : E-mail kons.
01-01-2017 31-12-2017 180105 : E-mail kons.
01-01-2018 31-12-2018 180105 : E-mail kons.
01-01-2019 31-12-2019 180105 : E-mail kons.
01-01-2020 31-12-2020 180105 : E-mail kons.
01-01-2012 31-12-2012 180106 : 180106 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 180106 : 180106 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 180106 : 180106 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 180106 : 180106 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 180106 : 180106 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 180106 : 180106 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 180106 : 180106 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 180106 : 180106 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 180106 : 180106 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 180107 : Email konsultation
01-01-2006 31-12-2006 180107 : Email konsultation
01-01-2009 31-12-2009 180107 : Kviksølv;dU
01-01-2011 31-12-2011 180107 : Email konsultation
01-01-2012 31-12-2012 180107 : Email konsultation
01-01-2013 31-12-2013 180107 : Email konsultation
01-01-2015 31-12-2015 180107 : Email konsultation
01-01-2016 31-12-2016 180107 : Email konsultation
01-01-2017 31-12-2017 180107 : Email konsultation
01-01-2018 31-12-2018 180107 : Email konsultation
01-01-2019 31-12-2019 180107 : Email konsultation
01-01-2020 31-12-2020 180107 : Email konsultation
01-01-1990 31-12-2005 180110 : 1. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 180110 : 1. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 180110 : 1. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 180110 : 1. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 180110 : 1. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 180110 : 1. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 180110 : 1. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 180110 : 1. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 180110 : 1. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 180110 : 1. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 180110 : 1. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 180110 : 1. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 180110 : 1. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 180110 : 1. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 180110 : 1. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 180110 : 1. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 180120 : 2. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 180120 : 2. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 180120 : 2. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 180120 : 2. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 180120 : 2. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 180120 : 2. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 180120 : 2. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 180120 : 2. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 180120 : 2. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 180120 : 2. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 180120 : 2. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 180120 : 2. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 180120 : 2. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 180120 : 2. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 180120 : 2. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 180120 : 2. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 180121 : Udvidet 2. konsultation
01-01-2013 31-12-2013 180121 : Udvidet 2. konsultation
01-01-2014 31-12-2014 180121 : Udvidet 2. konsultation
01-01-2015 31-12-2015 180121 : Udvidet 2. konsultation
01-01-2016 31-12-2016 180121 : Udvidet 2. konsultation
01-01-2017 31-12-2017 180121 : Udvidet 2. konsultation
01-01-2018 31-12-2018 180121 : Udvidet 2. konsultation
01-01-2019 31-12-2019 180121 : Udvidet 2. konsultation
01-01-2020 31-12-2020 180121 : Udvidet 2. konsultation
01-01-1990 31-12-2005 180130 : Senere Kons.
01-01-2006 31-12-2006 180130 : Senere Kons.
01-01-2007 31-12-2007 180130 : Senere Kons.
01-01-2008 31-12-2008 180130 : Senere Kons.
01-01-2009 31-12-2009 180130 : Senere Kons.
01-01-2010 31-12-2010 180130 : Senere Kons.
01-01-2011 31-12-2011 180130 : Senere Kons.
01-01-2012 31-12-2012 180130 : Senere Kons.
01-01-2013 31-12-2013 180130 : Senere Kons.
01-01-2014 31-12-2014 180130 : Senere Kons.
01-01-2015 31-12-2015 180130 : Senere Kons.
01-01-2016 31-12-2016 180130 : Senere Kons.
01-01-2017 31-12-2017 180130 : Senere Kons.
01-01-2018 31-12-2018 180130 : Senere Kons.
01-01-2019 31-12-2019 180130 : Senere Kons.
01-01-2020 31-12-2020 180130 : Senere Kons.
01-01-2012 31-12-2012 180131 : Udvidet senere konsultation, planlagt
01-01-2013 31-12-2013 180131 : Udvidet senere konsultation, planlagt
01-01-2014 31-12-2014 180131 : Udvidet senere konsultation, planlagt
01-01-2015 31-12-2015 180131 : Udvidet senere konsultation, planlagt
01-01-2016 31-12-2016 180131 : Udvidet senere konsultation, planlagt
01-01-2017 31-12-2017 180131 : Udvidet senere konsultation, planlagt
01-01-2018 31-12-2018 180131 : Udvidet senere konsultation, planlagt
01-01-2019 31-12-2019 180131 : Udvidet senere konsultation, planlagt
01-01-2020 31-12-2020 180131 : Udvidet senere konsultation, planlagt
01-01-1990 31-12-2005 180161 : tillæg for tolk
01-01-1990 31-12-2005 180200 : Konsultation M.V.
01-01-1990 31-12-2005 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 180201 : Tlf. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 180201 : Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 180205 : tlf. rådgivning
01-01-2006 31-12-2006 180205 : tlf. rådgivning
01-01-2007 31-12-2007 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2018 31-12-2018 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2019 31-12-2019 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2020 31-12-2020 180205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 180207 : tlf. rådgivning
01-01-2006 31-12-2006 180207 : tlf. rådgivning
01-01-2007 31-12-2007 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2018 31-12-2018 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2019 31-12-2019 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2020 31-12-2020 180207 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2006 31-12-2006 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2007 31-12-2007 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2008 31-12-2008 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2009 31-12-2009 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2010 31-12-2010 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2011 31-12-2011 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2012 31-12-2012 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2013 31-12-2013 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2014 31-12-2014 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2015 31-12-2015 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2016 31-12-2016 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2017 31-12-2017 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2018 31-12-2018 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2019 31-12-2019 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-2020 31-12-2020 180210 : Neurokir. 1.Kons.
01-01-1990 31-12-2005 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2006 31-12-2006 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2007 31-12-2007 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2008 31-12-2008 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2009 31-12-2009 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2010 31-12-2010 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2011 31-12-2011 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2012 31-12-2012 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2013 31-12-2013 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2015 31-12-2015 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2016 31-12-2016 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2018 31-12-2018 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2019 31-12-2019 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-2020 31-12-2020 180220 : Neurokir. 2.Kons.
01-01-1990 31-12-2005 180230 : Neurokir. 3.Kons.
01-01-2006 31-12-2006 180230 : Neurokir. 3.Kons.
01-01-2007 31-12-2007 180230 : Neurokir. 3.Kons.
01-01-2019 31-12-2019 180230 : Neurokir. 3.Kons.
01-01-1990 31-12-2005 180300 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 180301 : Neurokir. Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 181000 : Besøg og Afst.tillæg
01-01-1990 31-12-2005 181100 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 181101 : Afstandstillæg
01-01-2006 31-12-2006 181101 : Afstandstillæg
01-01-2007 31-12-2007 181101 : Afstandstillæg
01-01-2008 31-12-2008 181101 : Afstandstillæg
01-01-2009 31-12-2009 181101 : Afstandstillæg
01-01-2010 31-12-2010 181101 : Afstandstillæg
01-01-2011 31-12-2011 181101 : Afstandstillæg
01-01-2012 31-12-2012 181101 : Afstandstillæg
01-01-2013 31-12-2013 181101 : Afstandstillæg
01-01-2014 31-12-2014 181101 : Afstandstillæg
01-01-2015 31-12-2015 181101 : Afstandstillæg
01-01-2016 31-12-2016 181101 : Afstandstillæg
01-01-2017 31-12-2017 181101 : Afstandstillæg
01-01-2018 31-12-2018 181101 : Afstandstillæg
01-01-2019 31-12-2019 181101 : Afstandstillæg
01-01-2020 31-12-2020 181101 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 181400 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 181401 : Besøg
01-01-2006 31-12-2006 181401 : Besøg
01-01-2007 31-12-2007 181401 : Besøg
01-01-2008 31-12-2008 181401 : Besøg
01-01-2009 31-12-2009 181401 : Besøg
01-01-2010 31-12-2010 181401 : Besøg
01-01-2011 31-12-2011 181401 : Besøg
01-01-2012 31-12-2012 181401 : Besøg
01-01-2013 31-12-2013 181401 : Besøg
01-01-2014 31-12-2014 181401 : Besøg
01-01-2015 31-12-2015 181401 : Besøg
01-01-2016 31-12-2016 181401 : Besøg
01-01-2017 31-12-2017 181401 : Besøg
01-01-2018 31-12-2018 181401 : Besøg
01-01-2019 31-12-2019 181401 : Besøg
01-01-2020 31-12-2020 181401 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 182000 : Særydelser
01-01-1990 31-12-2005 182100 : Særydelser
01-01-1990 31-12-2005 182124 : Elektroencephalog.
01-01-2006 31-12-2006 182124 : Elektroencephalog.
01-01-2007 31-12-2007 182124 : Elektroencephalog.
01-01-2008 31-12-2008 182124 : Elektroencephalog.
01-01-2009 31-12-2009 182124 : Elektroencephalog.
01-01-2010 31-12-2010 182124 : Elektroencephalog.
01-01-2011 31-12-2011 182124 : Elektroencephalog.
01-01-1990 31-12-2005 182125 : Elektroenc. M/søvnk.
01-01-2006 31-12-2006 182125 : Elektroenc. M/søvnk.
01-01-2007 31-12-2007 182125 : Elektroenc. M/søvnk.
01-01-2008 31-12-2008 182125 : Elektroenc. M/søvnk.
01-01-2009 31-12-2009 182125 : Elektroenc. M/søvnk.
01-01-2010 31-12-2010 182125 : Elektroenc. M/søvnk.
01-01-2011 31-12-2011 182125 : Elektroenc. M/søvnk.
01-01-1990 31-12-2005 182161 : tolkebistand
01-01-2006 31-12-2006 182161 : tolkebistand
01-01-2007 31-12-2007 182161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 182161 : tolkebistand
01-01-2009 31-12-2009 182161 : tolkebistand
01-01-2010 31-12-2010 182161 : tolkebistand
01-01-2011 31-12-2011 182161 : tolkebistand
01-01-2012 31-12-2012 182161 : tolkebistand
01-01-2013 31-12-2013 182161 : tolkebistand
01-01-2014 31-12-2014 182161 : tolkebistand
01-01-2015 31-12-2015 182161 : tolkebistand
01-01-2016 31-12-2016 182161 : tolkebistand
01-01-2017 31-12-2017 182161 : tolkebistand
01-01-2018 31-12-2018 182161 : tolkebistand
01-01-2019 31-12-2019 182161 : tolkebistand
01-01-2020 31-12-2020 182161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2009 31-12-2009 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2010 31-12-2010 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2011 31-12-2011 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2013 31-12-2013 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2014 31-12-2014 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2015 31-12-2015 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2016 31-12-2016 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2017 31-12-2017 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2018 31-12-2018 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2019 31-12-2019 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2020 31-12-2020 182261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 182264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2013 31-12-2013 182264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2014 31-12-2014 182264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2015 31-12-2015 182264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2016 31-12-2016 182264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2017 31-12-2017 182264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2018 31-12-2018 182264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2019 31-12-2019 182264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2020 31-12-2020 182264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-1990 31-12-2005 185000 : Telefonkonsultation, møder
01-01-1990 31-12-2005 185080 : Telefonkonsultation
01-01-2006 31-12-2006 185080 : Telefonkonsultation
01-01-2007 31-12-2007 185080 : Telefonkonsultation
01-01-2008 31-12-2008 185080 : Telefonkonsultation
01-01-2009 31-12-2009 185080 : Telefonkonsultation
01-01-2010 31-12-2010 185080 : Telefonkonsultation
01-01-2011 31-12-2011 185080 : Telefonkonsultation
01-01-2012 31-12-2012 185080 : Telefonkonsultation
01-01-2013 31-12-2013 185080 : Telefonkonsultation
01-01-2014 31-12-2014 185080 : Telefonkonsultation
01-01-2015 31-12-2015 185080 : Telefonkonsultation
01-01-2016 31-12-2016 185080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 185081 : Møde 1 modul
01-01-2008 31-12-2008 185081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 185082 : Møde 2 moduler
01-01-2008 31-12-2008 185082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 185083 : Møde 3 moduler
01-01-2009 31-12-2009 185083 : Oxalat;dU
01-01-2011 31-12-2011 185083 : Møde 3 moduler
01-01-2013 31-12-2013 185083 : Møde 3 moduler
01-01-2016 31-12-2016 185083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 185084 : Møde udover 3 modul
01-01-2009 31-12-2009 185084 : Ledvæske unders.
01-01-2010 31-12-2010 185084 : Ledvæske unders.
01-01-1990 31-12-2005 185310 : Tolk ifm. kons. 3
01-01-1990 31-12-2005 185320 : 1. Konsult. Pg.3 A20
01-01-1990 31-12-2005 185321 : 2. Konsult. Pg.3 A20
01-01-1990 31-12-2005 185322 : Sen. kons. Pg.3 A20
01-01-1990 31-12-2005 185323 : Tlf. kons. Pg.3 A20
01-01-2008 31-12-2008 185810 : 185810 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 185810 : 185810 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 185810 : 185810 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 185810 : 185810 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 185810 : 185810 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 185810 : 185810 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 185810 : 185810 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 185810 : 185810 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 185811 : 185811 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 185811 : 185811 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 185811 : 185811 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 185811 : 185811 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 185811 : 185811 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 185811 : 185811 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 185811 : 185811 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 185811 : 185811 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 185812 : 185812 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 185812 : 185812 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 185812 : 185812 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 185812 : 185812 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 185812 : 185812 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 185812 : 185812 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 185812 : 185812 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 185812 : 185812 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 185813 : 185813 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 185813 : 185813 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 185813 : 185813 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 185813 : 185813 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 185813 : 185813 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 185813 : 185813 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 185813 : 185813 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 185813 : 185813 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 185814 : Diverse tests 3
01-01-2010 31-12-2010 185814 : Diverse tests 3
01-01-2011 31-12-2011 185814 : Diverse tests 3
01-01-2012 31-12-2012 185814 : Diverse tests 3
01-01-2013 31-12-2013 185814 : Diverse tests 3
01-01-2014 31-12-2014 185814 : Diverse tests 3
01-01-2015 31-12-2015 185814 : Diverse tests 3
01-01-2009 31-12-2009 185815 : HCV RNA
01-01-2010 31-12-2010 185815 : HCV RNA
01-01-2011 31-12-2011 185815 : HCV RNA
01-01-2012 31-12-2012 185815 : HCV RNA
01-01-2009 31-12-2009 185816 : Blæks.s.h. IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 185816 : Blæks.s.h. IgE;P
01-01-2011 31-12-2011 185816 : Blæks.s.h. IgE;P
01-01-2012 31-12-2012 185816 : Blæks.s.h. IgE;P
01-01-2013 31-12-2013 185816 : Blæks.s.h. IgE;P
01-01-2014 31-12-2014 185816 : Blæks.s.h. IgE;P
01-01-2015 31-12-2015 185816 : Blæks.s.h. IgE;P
01-01-1990 31-12-2005 187000 : Lab. Undersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 187100 : Lab
01-01-1990 31-12-2005 187103 : Blodpr. Exp 1
01-01-1990 31-12-2005 187136 : B-Glukose *ej Stix*4
01-01-1990 31-12-2005 187139 : Blodpr. Ekg I Hjem 6
01-01-1990 31-12-2005 187151 : U-Methylketon 1
01-01-1990 31-12-2005 187152 : F-Blod 1
01-01-2009 31-12-2009 187152 : Blæks.8 a. IgE;P
01-01-1990 31-12-2005 187153 : U-Hemoglobin 1
01-01-1990 31-12-2005 187154 : Pt-Kapilærblødning 1
01-01-1990 31-12-2005 187155 : Pt-Ekg 3 Ext.Afl. 6
01-01-1990 31-12-2005 187156 : Pt-Ekg 3ext.3præ. 9
01-01-1990 31-12-2005 187157 : Fpt-Ventrikelsekret2
01-01-1990 31-12-2005 187158 : U-Bilirubiner 1
01-01-1990 31-12-2005 187159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-2012 31-12-2012 187159 : B-Glukose *stix* 1
01-01-1990 31-12-2005 187160 : U-Glukose 1
01-01-1990 31-12-2005 187161 : Sekret-Gonokok*mik*2
01-01-1990 31-12-2005 187162 : Sekret-Gonokok*exp*1
01-01-1990 31-12-2005 187165 : U-Hormonanal*exp* 1
01-01-1990 31-12-2005 187166 : B-Hemoglobin 2
01-01-1990 31-12-2005 187167 : Pt-Kapillærresist. 3
01-01-1990 31-12-2005 187168 : S-Creatinium 5
01-01-1990 31-12-2005 187169 : U-Mikroskopi 3
01-01-1990 31-12-2005 187170 : F-Orm Ormled 1
01-01-1990 31-12-2005 187171 : F-Parasit -Æg 6
01-01-1990 31-12-2005 187172 : Analafskr-Oxyurisæg2
01-01-1990 31-12-2005 187173 : Oscillometri *2 Ex*6
01-01-1990 31-12-2005 187174 : Oscillometri *4ex*10
01-01-1990 31-12-2005 187175 : U-Svangersk. Reakt.3
01-01-1990 31-12-2005 187176 : U-Protein 1
01-01-1990 31-12-2005 187177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-2010 31-12-2010 187177 : B-Sedimentat.Reakt.2
01-01-1990 31-12-2005 187178 : Sekt-Trichomon.Vag.2
01-01-1990 31-12-2005 187179 : U-Bakt.*dyrk Park* 3
01-01-1990 31-12-2005 187180 : Urinprøvetag Steril4
01-01-1990 31-12-2005 187181 : S-Carbamid 3
01-01-1990 31-12-2005 187182 : U-Urobilin 3
01-01-1990 31-12-2005 187183 : Lunger-Vitalkap. 3
01-01-1990 31-12-2005 187184 : B-Differentialtæll.6
01-01-1990 31-12-2005 187185 : B-Erytrocyt*volfrk.1
01-01-1990 31-12-2005 187186 : B-Leukocyt. *park* 1
01-01-1990 31-12-2005 187187 : S-Rheumat.Art.Test 3
01-01-1990 31-12-2005 187188 : B-Trombocyt. *park*3
01-01-1990 31-12-2005 187189 : U-Bakt.*dyrk Rest*12
01-01-1990 31-12-2005 187190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2011 31-12-2011 187190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-2013 31-12-2013 187190 : U-Hb-Glu-Ne-Pr Stix1
01-01-1990 31-12-2005 188000 : Profylakse
01-01-1990 31-12-2005 188100 : Undersøg. Af Gravide
01-01-1990 31-12-2005 188110 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188120 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188130 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188140 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188141 : Særkons. Sv.Forebyg
01-01-1990 31-12-2005 188142 : 4 Hj. Fødende 1.Uge
01-01-1990 31-12-2005 188143 : Besøg I 0-4 Km
01-01-1990 31-12-2005 188144 : Besøg II 4-8 Km
01-01-1990 31-12-2005 188145 : Besøg III 8-12 Km
01-01-1990 31-12-2005 188146 : Besøg IV 12-16 Km
01-01-1990 31-12-2005 188147 : Besøg V 16-20 Km
01-01-1990 31-12-2005 188148 : Besøg VI Over 20 Km
01-01-1990 31-12-2005 188149 : Pr. Km Ud Over 21
01-01-1990 31-12-2005 188150 : Unders.V.Vejl.9 uger
01-01-1990 31-12-2005 188151 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 188152 : Podning t. dyrkning
01-01-1990 31-12-2005 188153 : B-glukose,fotometer
01-01-1990 31-12-2005 188154 : B-glukose, stix
01-01-1990 31-12-2005 188155 : Urinundersøg., stix
01-01-1990 31-12-2005 188156 : I. Urin
01-01-1990 31-12-2005 188157 : II. Bakt.,tric. m.m.
01-01-1990 31-12-2005 188158 : III. Andet, fx. orm
01-01-1990 31-12-2005 188159 : I. Bakterier
01-01-1990 31-12-2005 188160 : 5. Hj. Fødende 9uger
01-01-1990 31-12-2005 188161 : II. Svampe
01-01-1990 31-12-2005 188162 : III. Andet
01-01-1990 31-12-2005 188170 : 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 188171 : 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 188172 : 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 188173 : Pr. påbegyndt over 3
01-01-1990 31-12-2005 188180 : Blodpr.1.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 188181 : Blodpr.2.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 188182 : Indtil 4 km.
01-01-1990 31-12-2005 188183 : Fra 4 indtil 8 km.
01-01-1990 31-12-2005 188184 : Fra 8 indtil 12 km.
01-01-1990 31-12-2005 188185 : Fra 12 indtil 16 km.
01-01-1990 31-12-2005 188186 : Fra 16 indtil 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 188187 : Udover 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 188188 : Kr/km. udover 21 km.
01-01-1990 31-12-2005 188190 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 188200 : Børneundersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 188201 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188202 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188203 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188204 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188205 : 5.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188206 : 6.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188207 : 7.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188208 : 8.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188209 : 9.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188300 : Børnevaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 188311 : 1.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 188312 : 2.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 188313 : 3.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 188314 : HepaB vac barn 1mdr
01-01-1990 31-12-2005 188315 : HepaB vac barn 2mdr
01-01-1990 31-12-2005 188316 : HepaB vac barn 12mdr
01-01-1990 31-12-2005 188317 : Vachon hepB ej us/ko
01-01-1990 31-12-2005 188321 : 1.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 188322 : 2.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 188323 : 3.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 188331 : 1.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 188332 : 2.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 188333 : 3.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 188341 : Di-Te-Ki-Pol-vac.3md
01-01-1990 31-12-2005 188342 : Di-Te-Ki-Pol-vac.5md
01-01-1990 31-12-2005 188343 : Di-Te-Ki-Pol-vac.12m
01-01-1990 31-12-2005 188400 : Mfr-Vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 188401 : Vaccinat. Inden 2 År
01-01-1990 31-12-2005 188402 : Vaccinat. 11-12 År
01-01-1990 31-12-2005 188403 : Vaccinat. 2-10 År
01-01-1990 31-12-2005 188500 : Vacc. R.Hunde Kvinde
01-01-1990 31-12-2005 188501 : Antistofundersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 188502 : Vaccination 18 År
01-01-1990 31-12-2005 188503 : Vaccination Kvinder
01-01-1990 31-12-2005 188706 : Tillæg.vac.Di-Te-Ki
01-01-1990 31-12-2005 188900 : Profylakse Kørsel
01-01-1990 31-12-2005 188920 : Infl.vacc. over 65år
01-01-1990 31-12-2005 188921 : Infl.vacc. 65år hjem
01-01-1990 31-12-2005 188991 : Kørselsgodtg. I
01-01-1990 31-12-2005 188992 : Kørselsgodtg. II
01-01-1990 31-12-2005 189000 : Kørselsgodtgørelse
01-01-1990 31-12-2005 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2006 31-12-2006 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2007 31-12-2007 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2008 31-12-2008 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2009 31-12-2009 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2010 31-12-2010 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2011 31-12-2011 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2012 31-12-2012 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2013 31-12-2013 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2014 31-12-2014 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2015 31-12-2015 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2016 31-12-2016 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2017 31-12-2017 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2018 31-12-2018 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2019 31-12-2019 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2020 31-12-2020 189001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 189002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2006 31-12-2006 189999 : pseudoydelse enheder
01-01-1990 31-12-2005 190000 : Øjenlægehjælp
01-01-1990 31-12-2005 190100 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 190105 : E-mail konsultation
01-01-2006 31-12-2006 190105 : E-mail konsultation
01-01-2007 31-12-2007 190105 : Email kons
01-01-2008 31-12-2008 190105 : Email kons
01-01-2009 31-12-2009 190105 : Email kons
01-01-2010 31-12-2010 190105 : Email kons
01-01-2011 31-12-2011 190105 : Email kons
01-01-2012 31-12-2012 190105 : Email kons
01-01-2013 31-12-2013 190105 : Email kons
01-01-2014 31-12-2014 190105 : Email kons
01-01-2015 31-12-2015 190105 : Email kons
01-01-2016 31-12-2016 190105 : Email kons
01-01-2017 31-12-2017 190105 : Email kons
01-01-2018 31-12-2018 190105 : Email kons
01-01-2019 31-12-2019 190105 : Email kons
01-01-2020 31-12-2020 190105 : Email kons
01-01-1990 31-12-2005 190110 : 1.Konsultation
01-01-2006 31-12-2006 190110 : 1.Konsultation
01-01-2007 31-12-2007 190110 : 1.Konsultation
01-01-2008 31-12-2008 190110 : 1.Konsultation
01-01-2009 31-12-2009 190110 : 1.Konsultation
01-01-2010 31-12-2010 190110 : 1.Konsultation
01-01-2011 31-12-2011 190110 : 1.Konsultation
01-01-2012 31-12-2012 190110 : 1.Konsultation
01-01-2013 31-12-2013 190110 : 1.Konsultation
01-01-2014 31-12-2014 190110 : 1.Konsultation
01-01-2015 31-12-2015 190110 : 1.Konsultation
01-01-2016 31-12-2016 190110 : 1.Konsultation
01-01-2017 31-12-2017 190110 : 1.Konsultation
01-01-2018 31-12-2018 190110 : 1.Konsultation
01-01-2019 31-12-2019 190110 : 1.Konsultation
01-01-2020 31-12-2020 190110 : 1.Konsultation
01-01-2015 31-12-2015 190111 : Diabetisk øjenundersøgelse
01-01-2016 31-12-2016 190111 : Diabetisk øjenundersøgelse
01-01-2017 31-12-2017 190111 : Diabetisk øjenundersøgelse
01-01-2018 31-12-2018 190111 : Diabetisk øjenundersøgelse
01-01-2019 31-12-2019 190111 : Diabetisk øjenundersøgelse
01-01-2020 31-12-2020 190111 : Diabetisk øjenundersøgelse
01-01-2015 31-12-2015 190112 : Fotoscreening for diabetisk øjensygdom
01-01-2016 31-12-2016 190112 : Fotoscreening for diabetisk øjensygdom
01-01-2017 31-12-2017 190112 : Fotoscreening for diabetisk øjensygdom
01-01-2018 31-12-2018 190112 : Fotoscreening for diabetisk øjensygdom
01-01-2019 31-12-2019 190112 : Fotoscreening for diabetisk øjensygdom
01-01-2020 31-12-2020 190112 : Fotoscreening for diabetisk øjensygdom
01-01-1990 31-12-2005 190130 : Senere Konsultation
01-01-2006 31-12-2006 190130 : Senere Konsultation
01-01-2007 31-12-2007 190130 : Senere Konsultation
01-01-2008 31-12-2008 190130 : Senere Konsultation
01-01-2009 31-12-2009 190130 : Senere Konsultation
01-01-2010 31-12-2010 190130 : Senere Konsultation
01-01-2011 31-12-2011 190130 : Senere Konsultation
01-01-2012 31-12-2012 190130 : Senere Konsultation
01-01-2013 31-12-2013 190130 : Senere Konsultation
01-01-2014 31-12-2014 190130 : Senere Konsultation
01-01-2015 31-12-2015 190130 : Senere Konsultation
01-01-2016 31-12-2016 190130 : Senere Konsultation
01-01-2017 31-12-2017 190130 : Senere Konsultation
01-01-2018 31-12-2018 190130 : Senere Konsultation
01-01-2019 31-12-2019 190130 : Senere Konsultation
01-01-2020 31-12-2020 190130 : Senere Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 190161 : tillæg tolkebistand
01-01-1990 31-12-2005 190200 : Tlf. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2006 31-12-2006 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2007 31-12-2007 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2008 31-12-2008 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2009 31-12-2009 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2010 31-12-2010 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2011 31-12-2011 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2012 31-12-2012 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2013 31-12-2013 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2014 31-12-2014 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2015 31-12-2015 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2016 31-12-2016 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2017 31-12-2017 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2018 31-12-2018 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2019 31-12-2019 190201 : Telefonkonsultation
01-01-2020 31-12-2020 190201 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 190205 : tlf. rådgivning
01-01-2006 31-12-2006 190205 : tlf. rådgivning
01-01-2007 31-12-2007 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2018 31-12-2018 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2019 31-12-2019 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2020 31-12-2020 190205 : tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 190400 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 190401 : Besøg
01-01-2006 31-12-2006 190401 : Besøg
01-01-2007 31-12-2007 190401 : Besøg
01-01-2008 31-12-2008 190401 : Besøg
01-01-2009 31-12-2009 190401 : Besøg
01-01-2010 31-12-2010 190401 : Besøg
01-01-2011 31-12-2011 190401 : Besøg
01-01-2012 31-12-2012 190401 : Besøg
01-01-2013 31-12-2013 190401 : Besøg
01-01-2014 31-12-2014 190401 : Besøg
01-01-2015 31-12-2015 190401 : Besøg
01-01-2016 31-12-2016 190401 : Besøg
01-01-2017 31-12-2017 190401 : Besøg
01-01-2018 31-12-2018 190401 : Besøg
01-01-2019 31-12-2019 190401 : Besøg
01-01-2020 31-12-2020 190401 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 191000 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 191100 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 191101 : Afstandstillæg
01-01-2006 31-12-2006 191101 : Afstandstillæg
01-01-2007 31-12-2007 191101 : Afstandstillæg
01-01-2008 31-12-2008 191101 : Afstandstillæg
01-01-2009 31-12-2009 191101 : Afstandstillæg
01-01-2010 31-12-2010 191101 : Afstandstillæg
01-01-2011 31-12-2011 191101 : Afstandstillæg
01-01-2012 31-12-2012 191101 : Afstandstillæg
01-01-2013 31-12-2013 191101 : Afstandstillæg
01-01-2014 31-12-2014 191101 : Afstandstillæg
01-01-2015 31-12-2015 191101 : Afstandstillæg
01-01-2016 31-12-2016 191101 : Afstandstillæg
01-01-2017 31-12-2017 191101 : Afstandstillæg
01-01-2018 31-12-2018 191101 : Afstandstillæg
01-01-2019 31-12-2019 191101 : Afstandstillæg
01-01-2020 31-12-2020 191101 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 192000 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2006 31-12-2006 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2007 31-12-2007 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2008 31-12-2008 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2009 31-12-2009 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2010 31-12-2010 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2011 31-12-2011 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2012 31-12-2012 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2013 31-12-2013 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2014 31-12-2014 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2015 31-12-2015 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2016 31-12-2016 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2017 31-12-2017 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2018 31-12-2018 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2019 31-12-2019 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-2020 31-12-2020 192001 : Ortoptisk Vurd. M.V.
01-01-1990 31-12-2005 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2006 31-12-2006 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2007 31-12-2007 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2008 31-12-2008 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2009 31-12-2009 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2010 31-12-2010 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2011 31-12-2011 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2012 31-12-2012 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2013 31-12-2013 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2014 31-12-2014 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2015 31-12-2015 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2016 31-12-2016 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2017 31-12-2017 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2018 31-12-2018 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2019 31-12-2019 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-2020 31-12-2020 192002 : Diagn. Nethindeløsn.
01-01-1990 31-12-2005 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2006 31-12-2006 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2007 31-12-2007 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2008 31-12-2008 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2009 31-12-2009 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2010 31-12-2010 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2011 31-12-2011 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2012 31-12-2012 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2013 31-12-2013 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2014 31-12-2014 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2015 31-12-2015 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2016 31-12-2016 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2017 31-12-2017 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2018 31-12-2018 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2019 31-12-2019 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-2020 31-12-2020 192003 : Glaucomvurder. M.v.
01-01-1990 31-12-2005 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2006 31-12-2006 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2007 31-12-2007 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2008 31-12-2008 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2009 31-12-2009 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2010 31-12-2010 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2011 31-12-2011 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2012 31-12-2012 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2013 31-12-2013 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2014 31-12-2014 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2015 31-12-2015 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2016 31-12-2016 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2017 31-12-2017 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2018 31-12-2018 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2019 31-12-2019 192004 : Automat. Perimetri
01-01-2020 31-12-2020 192004 : Automat. Perimetri
01-01-1990 31-12-2005 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2006 31-12-2006 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2007 31-12-2007 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2008 31-12-2008 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2009 31-12-2009 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2010 31-12-2010 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2011 31-12-2011 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2012 31-12-2012 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2013 31-12-2013 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2014 31-12-2014 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2015 31-12-2015 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2016 31-12-2016 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2017 31-12-2017 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2018 31-12-2018 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2019 31-12-2019 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2020 31-12-2020 192005 : Indiv. Svagsynsoptik
01-01-2015 31-12-2015 192006 : Neurooftalmologisk undersøgelse
01-01-2016 31-12-2016 192006 : Neurooftalmologisk undersøgelse
01-01-2017 31-12-2017 192006 : Neurooftalmologisk undersøgelse
01-01-2018 31-12-2018 192006 : Neurooftalmologisk undersøgelse
01-01-2019 31-12-2019 192006 : Neurooftalmologisk undersøgelse
01-01-2020 31-12-2020 192006 : Neurooftalmologisk undersøgelse
01-01-2015 31-12-2015 192007 : Maculaøjenundersøgelse
01-01-2016 31-12-2016 192007 : Maculaøjenundersøgelse
01-01-2017 31-12-2017 192007 : Maculaøjenundersøgelse
01-01-2018 31-12-2018 192007 : Maculaøjenundersøgelse
01-01-2019 31-12-2019 192007 : Maculaøjenundersøgelse
01-01-2020 31-12-2020 192007 : Maculaøjenundersøgelse
01-01-2015 31-12-2015 192008 : Undersøgelse af keratoconjunktivitis sicca (tørre
01-01-2016 31-12-2016 192008 : Undersøgelse af keratoconjunktivitis sicca (tørre
01-01-2017 31-12-2017 192008 : Undersøgelse af keratoconjunktivitis sicca (tørre
01-01-2018 31-12-2018 192008 : Undersøgelse af keratoconjunktivitis sicca (tørre
01-01-2019 31-12-2019 192008 : Undersøgelse af keratoconjunktivitis sicca (tørre
01-01-2020 31-12-2020 192008 : Undersøgelse af keratoconjunktivitis sicca (tørre
01-01-2015 31-12-2015 192009 : NIKE scoring ved katarakt (grå stær)
01-01-2016 31-12-2016 192009 : NIKE scoring ved katarakt (grå stær)
01-01-2017 31-12-2017 192009 : NIKE scoring ved katarakt (grå stær)
01-01-2018 31-12-2018 192009 : NIKE scoring ved katarakt (grå stær)
01-01-2019 31-12-2019 192009 : NIKE scoring ved katarakt (grå stær)
01-01-2020 31-12-2020 192009 : NIKE scoring ved katarakt (grå stær)
01-01-1990 31-12-2005 192100 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 192101 : Biopsi
01-01-2006 31-12-2006 192101 : Biopsi
01-01-2007 31-12-2007 192101 : Biopsi
01-01-2008 31-12-2008 192101 : Biopsi
01-01-2009 31-12-2009 192101 : Biopsi
01-01-2010 31-12-2010 192101 : Biopsi
01-01-2011 31-12-2011 192101 : Biopsi
01-01-2012 31-12-2012 192101 : Biopsi
01-01-2013 31-12-2013 192101 : Biopsi
01-01-2014 31-12-2014 192101 : Biopsi
01-01-2015 31-12-2015 192101 : Biopsi
01-01-2016 31-12-2016 192101 : Biopsi
01-01-2017 31-12-2017 192101 : Biopsi
01-01-2018 31-12-2018 192101 : Biopsi
01-01-2019 31-12-2019 192101 : Biopsi
01-01-2020 31-12-2020 192101 : Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 192102 : Nødvendig Assistance
01-01-2006 31-12-2006 192102 : Nødvendig Assistance
01-01-2007 31-12-2007 192102 : Nødvendig Assistance
01-01-2008 31-12-2008 192102 : Nødvendig Assistance
01-01-2009 31-12-2009 192102 : Nødvendig Assistance
01-01-2010 31-12-2010 192102 : Nødvendig Assistance
01-01-2011 31-12-2011 192102 : Nødvendig Assistance
01-01-2012 31-12-2012 192102 : Nødvendig Assistance
01-01-2013 31-12-2013 192102 : Nødvendig Assistance
01-01-2014 31-12-2014 192102 : Nødvendig Assistance
01-01-2015 31-12-2015 192102 : Nødvendig Assistance
01-01-1990 31-12-2005 192161 : tolkebistand
01-01-2006 31-12-2006 192161 : tolkebistand
01-01-2007 31-12-2007 192161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 192161 : tolkebistand
01-01-2009 31-12-2009 192161 : tolkebistand
01-01-2010 31-12-2010 192161 : tolkebistand
01-01-2011 31-12-2011 192161 : tolkebistand
01-01-2012 31-12-2012 192161 : tolkebistand
01-01-2013 31-12-2013 192161 : tolkebistand
01-01-2014 31-12-2014 192161 : tolkebistand
01-01-2015 31-12-2015 192161 : tolkebistand
01-01-2016 31-12-2016 192161 : tolkebistand
01-01-2017 31-12-2017 192161 : tolkebistand
01-01-2018 31-12-2018 192161 : tolkebistand
01-01-2019 31-12-2019 192161 : tolkebistand
01-01-2020 31-12-2020 192161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2009 31-12-2009 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2010 31-12-2010 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2011 31-12-2011 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2013 31-12-2013 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2014 31-12-2014 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2015 31-12-2015 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2016 31-12-2016 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2017 31-12-2017 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2018 31-12-2018 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2019 31-12-2019 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2020 31-12-2020 192261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 192264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2013 31-12-2013 192264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2014 31-12-2014 192264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2015 31-12-2015 192264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2016 31-12-2016 192264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2017 31-12-2017 192264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2018 31-12-2018 192264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2019 31-12-2019 192264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2020 31-12-2020 192264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-1990 31-12-2005 193000 : Operationer
01-01-1990 31-12-2005 193001 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2006 31-12-2006 193001 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2007 31-12-2007 193001 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2008 31-12-2008 193001 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2009 31-12-2009 193001 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2010 31-12-2010 193001 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2011 31-12-2011 193001 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2012 31-12-2012 193001 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2013 31-12-2013 193001 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2014 31-12-2014 193001 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2015 31-12-2015 193001 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-1990 31-12-2005 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2006 31-12-2006 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2007 31-12-2007 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2008 31-12-2008 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2009 31-12-2009 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2010 31-12-2010 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2011 31-12-2011 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2012 31-12-2012 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2013 31-12-2013 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2014 31-12-2014 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2015 31-12-2015 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2016 31-12-2016 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2017 31-12-2017 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2018 31-12-2018 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2019 31-12-2019 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2020 31-12-2020 193002 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-1990 31-12-2005 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2006 31-12-2006 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2007 31-12-2007 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2008 31-12-2008 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2009 31-12-2009 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2010 31-12-2010 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2011 31-12-2011 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2012 31-12-2012 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2013 31-12-2013 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2014 31-12-2014 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2015 31-12-2015 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2016 31-12-2016 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2017 31-12-2017 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2018 31-12-2018 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2019 31-12-2019 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2020 31-12-2020 193003 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-1990 31-12-2005 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2006 31-12-2006 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2007 31-12-2007 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2008 31-12-2008 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2009 31-12-2009 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2010 31-12-2010 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2011 31-12-2011 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2012 31-12-2012 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2013 31-12-2013 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2014 31-12-2014 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2015 31-12-2015 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2016 31-12-2016 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2017 31-12-2017 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2018 31-12-2018 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2019 31-12-2019 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2020 31-12-2020 193004 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-1990 31-12-2005 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2006 31-12-2006 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2007 31-12-2007 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2008 31-12-2008 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2009 31-12-2009 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2010 31-12-2010 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2011 31-12-2011 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2012 31-12-2012 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2013 31-12-2013 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2014 31-12-2014 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2015 31-12-2015 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2016 31-12-2016 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2017 31-12-2017 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2018 31-12-2018 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2019 31-12-2019 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-2020 31-12-2020 193005 : Operat. F. Chalazion
01-01-1990 31-12-2005 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2006 31-12-2006 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2007 31-12-2007 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2008 31-12-2008 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2009 31-12-2009 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2010 31-12-2010 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2011 31-12-2011 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2012 31-12-2012 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2013 31-12-2013 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2014 31-12-2014 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2015 31-12-2015 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2016 31-12-2016 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2017 31-12-2017 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2018 31-12-2018 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2019 31-12-2019 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-2020 31-12-2020 193006 : Sonder. Tåreveje
01-01-1990 31-12-2005 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2006 31-12-2006 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2007 31-12-2007 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2008 31-12-2008 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2009 31-12-2009 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2010 31-12-2010 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2011 31-12-2011 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2012 31-12-2012 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2013 31-12-2013 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2014 31-12-2014 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2015 31-12-2015 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2016 31-12-2016 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2017 31-12-2017 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2018 31-12-2018 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2019 31-12-2019 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2020 31-12-2020 193007 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-1990 31-12-2005 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2006 31-12-2006 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2007 31-12-2007 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2008 31-12-2008 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2009 31-12-2009 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2010 31-12-2010 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2011 31-12-2011 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2012 31-12-2012 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2013 31-12-2013 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2014 31-12-2014 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2015 31-12-2015 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2016 31-12-2016 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2017 31-12-2017 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2018 31-12-2018 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2019 31-12-2019 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-2020 31-12-2020 193008 : Fjern. Pterygium
01-01-1990 31-12-2005 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2006 31-12-2006 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2007 31-12-2007 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2008 31-12-2008 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2009 31-12-2009 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2010 31-12-2010 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2011 31-12-2011 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2012 31-12-2012 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2013 31-12-2013 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2014 31-12-2014 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2015 31-12-2015 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2016 31-12-2016 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2017 31-12-2017 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2018 31-12-2018 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2019 31-12-2019 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2020 31-12-2020 193009 : Oper. Blefarokalasis
01-01-1990 31-12-2005 193010 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2006 31-12-2006 193010 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2007 31-12-2007 193010 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2008 31-12-2008 193010 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2009 31-12-2009 193010 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2010 31-12-2010 193010 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2011 31-12-2011 193010 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2012 31-12-2012 193010 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2013 31-12-2013 193010 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2014 31-12-2014 193010 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2015 31-12-2015 193010 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2016 31-12-2016 193010 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-1990 31-12-2005 193011 : Fjern. Tåresækken
01-01-2006 31-12-2006 193011 : Fjern. Tåresækken
01-01-2007 31-12-2007 193011 : Fjern. Tåresækken
01-01-2008 31-12-2008 193011 : Fjern. Tåresækken
01-01-2009 31-12-2009 193011 : Fjern. Tåresækken
01-01-2010 31-12-2010 193011 : Fjern. Tåresækken
01-01-2011 31-12-2011 193011 : Fjern. Tåresækken
01-01-2012 31-12-2012 193011 : Fjern. Tåresækken
01-01-2013 31-12-2013 193011 : Fjern. Tåresækken
01-01-2014 31-12-2014 193011 : Fjern. Tåresækken
01-01-2015 31-12-2015 193011 : Fjern. Tåresækken
01-01-1990 31-12-2005 193012 : Skeleoperation
01-01-2006 31-12-2006 193012 : Skeleoperation
01-01-2007 31-12-2007 193012 : Skeleoperation
01-01-2008 31-12-2008 193012 : Skeleoperation
01-01-2009 31-12-2009 193012 : Skeleoperation
01-01-2010 31-12-2010 193012 : Skeleoperation
01-01-2011 31-12-2011 193012 : Skeleoperation
01-01-2012 31-12-2012 193012 : Skeleoperation
01-01-2013 31-12-2013 193012 : Skeleoperation
01-01-2014 31-12-2014 193012 : Skeleoperation
01-01-2015 31-12-2015 193012 : Skeleoperation
01-01-1990 31-12-2005 193013 : Fjernelse Af Øje
01-01-2006 31-12-2006 193013 : Fjernelse Af Øje
01-01-2007 31-12-2007 193013 : Fjernelse Af Øje
01-01-2009 31-12-2009 193013 : Blæks.10 a.IgE;P
01-01-2015 31-12-2015 193013 : Blæks.10 a.IgE;P
01-01-2015 31-12-2015 193014 : Z-plastik (operation med underminering og mobilise
01-01-2016 31-12-2016 193014 : Z-plastik (operation med underminering og mobilise
01-01-2017 31-12-2017 193014 : Z-plastik (operation med underminering og mobilise
01-01-2018 31-12-2018 193014 : Z-plastik (operation med underminering og mobilise
01-01-2019 31-12-2019 193014 : Z-plastik (operation med underminering og mobilise
01-01-2020 31-12-2020 193014 : Z-plastik (operation med underminering og mobilise
01-01-2015 31-12-2015 193015 : Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejr
01-01-2016 31-12-2016 193015 : Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejr
01-01-2017 31-12-2017 193015 : Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejr
01-01-2018 31-12-2018 193015 : Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejr
01-01-2019 31-12-2019 193015 : Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejr
01-01-2020 31-12-2020 193015 : Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejr
01-01-2015 31-12-2015 193016 : Operation for ptosis palpebra superior, 1 operatio
01-01-2016 31-12-2016 193016 : Operation for ptosis palpebra superior, 1 operatio
01-01-2017 31-12-2017 193016 : Operation for ptosis palpebra superior, 1 operatio
01-01-2018 31-12-2018 193016 : Operation for ptosis palpebra superior, 1 operatio
01-01-2019 31-12-2019 193016 : Operation for ptosis palpebra superior, 1 operatio
01-01-2020 31-12-2020 193016 : Operation for ptosis palpebra superior, 1 operatio
01-01-2015 31-12-2015 193017 : Kantalseneopstramning
01-01-2016 31-12-2016 193017 : Kantalseneopstramning
01-01-2017 31-12-2017 193017 : Kantalseneopstramning
01-01-2018 31-12-2018 193017 : Kantalseneopstramning
01-01-2019 31-12-2019 193017 : Kantalseneopstramning
01-01-2020 31-12-2020 193017 : Kantalseneopstramning
01-01-2015 31-12-2015 193018 : Septumplastik
01-01-2016 31-12-2016 193018 : Septumplastik
01-01-2017 31-12-2017 193018 : Septumplastik
01-01-2018 31-12-2018 193018 : Septumplastik
01-01-2019 31-12-2019 193018 : Septumplastik
01-01-2020 31-12-2020 193018 : Septumplastik
01-01-2015 31-12-2015 193019 : Operation for Ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
01-01-2016 31-12-2016 193019 : Operation for Ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
01-01-2017 31-12-2017 193019 : Operation for Ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
01-01-2018 31-12-2018 193019 : Operation for Ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
01-01-2019 31-12-2019 193019 : Operation for Ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
01-01-2020 31-12-2020 193019 : Operation for Ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
01-01-2015 31-12-2015 193020 : Pentagonal excision af øjenlåg (fjernelse af hud p
01-01-2016 31-12-2016 193020 : Pentagonal excision af øjenlåg (fjernelse af hud p
01-01-2017 31-12-2017 193020 : Pentagonal excision af øjenlåg (fjernelse af hud p
01-01-2018 31-12-2018 193020 : Pentagonal excision af øjenlåg (fjernelse af hud p
01-01-2019 31-12-2019 193020 : Pentagonal excision af øjenlåg (fjernelse af hud p
01-01-2020 31-12-2020 193020 : Pentagonal excision af øjenlåg (fjernelse af hud p
01-01-2015 31-12-2015 193021 : Lukning af tårepunkt (okklusion af tårepunkt)
01-01-2016 31-12-2016 193021 : Lukning af tårepunkt (okklusion af tårepunkt)
01-01-2017 31-12-2017 193021 : Lukning af tårepunkt (okklusion af tårepunkt)
01-01-2018 31-12-2018 193021 : Lukning af tårepunkt (okklusion af tårepunkt)
01-01-2019 31-12-2019 193021 : Lukning af tårepunkt (okklusion af tårepunkt)
01-01-2020 31-12-2020 193021 : Lukning af tårepunkt (okklusion af tårepunkt)
01-01-1990 31-12-2005 193100 : Flg. Operation
01-01-1990 31-12-2005 193101 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2006 31-12-2006 193101 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2007 31-12-2007 193101 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2008 31-12-2008 193101 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2009 31-12-2009 193101 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2010 31-12-2010 193101 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2011 31-12-2011 193101 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2012 31-12-2012 193101 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2013 31-12-2013 193101 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2014 31-12-2014 193101 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-2015 31-12-2015 193101 : Sub. Injek. og Blok.
01-01-1990 31-12-2005 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2006 31-12-2006 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2007 31-12-2007 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2008 31-12-2008 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2009 31-12-2009 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2010 31-12-2010 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2011 31-12-2011 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2012 31-12-2012 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2013 31-12-2013 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2014 31-12-2014 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2015 31-12-2015 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2016 31-12-2016 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2017 31-12-2017 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2018 31-12-2018 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2019 31-12-2019 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-2020 31-12-2020 193102 : Fjern. Fremmedlegeme
01-01-1990 31-12-2005 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2006 31-12-2006 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2007 31-12-2007 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2008 31-12-2008 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2009 31-12-2009 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2010 31-12-2010 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2011 31-12-2011 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2012 31-12-2012 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2013 31-12-2013 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2014 31-12-2014 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2015 31-12-2015 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2016 31-12-2016 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2017 31-12-2017 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2018 31-12-2018 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2019 31-12-2019 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-2020 31-12-2020 193103 : Fjern. Sutur. Hornh.
01-01-1990 31-12-2005 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2006 31-12-2006 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2007 31-12-2007 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2008 31-12-2008 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2009 31-12-2009 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2010 31-12-2010 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2011 31-12-2011 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2012 31-12-2012 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2013 31-12-2013 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2014 31-12-2014 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2015 31-12-2015 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2016 31-12-2016 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2017 31-12-2017 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2018 31-12-2018 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2019 31-12-2019 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-2020 31-12-2020 193104 : Fjern. Xanthelasmata
01-01-1990 31-12-2005 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2006 31-12-2006 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2007 31-12-2007 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2008 31-12-2008 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2009 31-12-2009 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2010 31-12-2010 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2011 31-12-2011 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2012 31-12-2012 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2013 31-12-2013 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2014 31-12-2014 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2015 31-12-2015 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2016 31-12-2016 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2017 31-12-2017 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2018 31-12-2018 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2019 31-12-2019 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-2020 31-12-2020 193105 : Operat. F. Chalazion
01-01-1990 31-12-2005 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2006 31-12-2006 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2007 31-12-2007 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2008 31-12-2008 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2009 31-12-2009 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2010 31-12-2010 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2011 31-12-2011 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2012 31-12-2012 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2013 31-12-2013 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2014 31-12-2014 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2015 31-12-2015 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2016 31-12-2016 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2017 31-12-2017 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2018 31-12-2018 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2019 31-12-2019 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-2020 31-12-2020 193106 : Sonder. Tåreveje
01-01-1990 31-12-2005 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2006 31-12-2006 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2007 31-12-2007 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2008 31-12-2008 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2009 31-12-2009 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2010 31-12-2010 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2011 31-12-2011 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2012 31-12-2012 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2013 31-12-2013 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2014 31-12-2014 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2015 31-12-2015 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2016 31-12-2016 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2017 31-12-2017 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2018 31-12-2018 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2019 31-12-2019 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-2020 31-12-2020 193107 : Ope. Indadd. Øjenlåg
01-01-1990 31-12-2005 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2006 31-12-2006 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2007 31-12-2007 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2008 31-12-2008 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2009 31-12-2009 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2010 31-12-2010 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2011 31-12-2011 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2012 31-12-2012 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2013 31-12-2013 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2014 31-12-2014 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2015 31-12-2015 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2016 31-12-2016 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2017 31-12-2017 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2018 31-12-2018 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2019 31-12-2019 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-2020 31-12-2020 193108 : Fjern. Pterygium
01-01-1990 31-12-2005 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2006 31-12-2006 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2007 31-12-2007 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2008 31-12-2008 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2009 31-12-2009 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2010 31-12-2010 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2011 31-12-2011 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2012 31-12-2012 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2013 31-12-2013 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2014 31-12-2014 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2015 31-12-2015 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2016 31-12-2016 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2017 31-12-2017 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2018 31-12-2018 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2019 31-12-2019 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-2020 31-12-2020 193109 : Oper. Blefarokalasis
01-01-1990 31-12-2005 193110 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2006 31-12-2006 193110 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2007 31-12-2007 193110 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2008 31-12-2008 193110 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2009 31-12-2009 193110 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2010 31-12-2010 193110 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2011 31-12-2011 193110 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2012 31-12-2012 193110 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2013 31-12-2013 193110 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2014 31-12-2014 193110 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2015 31-12-2015 193110 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-2017 31-12-2017 193110 : Ope. Udaddr. Øjenlåg
01-01-1990 31-12-2005 193111 : Fjern. Tåresækken
01-01-2007 31-12-2007 193111 : Fjern. Tåresækken
01-01-2008 31-12-2008 193111 : Fjern. Tåresækken
01-01-2009 31-12-2009 193111 : Fjern. Tåresækken
01-01-2011 31-12-2011 193111 : Fjern. Tåresækken
01-01-2012 31-12-2012 193111 : Fjern. Tåresækken
01-01-2013 31-12-2013 193111 : Fjern. Tåresækken
01-01-2014 31-12-2014 193111 : Fjern. Tåresækken
01-01-2015 31-12-2015 193111 : Fjern. Tåresækken
01-01-1990 31-12-2005 193112 : Skeleoperation
01-01-2006 31-12-2006 193112 : Skeleoperation
01-01-2007 31-12-2007 193112 : Skeleoperation
01-01-2008 31-12-2008 193112 : Skeleoperation
01-01-2009 31-12-2009 193112 : Skeleoperation
01-01-2010 31-12-2010 193112 : Skeleoperation
01-01-2011 31-12-2011 193112 : Skeleoperation
01-01-2012 31-12-2012 193112 : Skeleoperation
01-01-2013 31-12-2013 193112 : Skeleoperation
01-01-2014 31-12-2014 193112 : Skeleoperation
01-01-2015 31-12-2015 193112 : Skeleoperation
01-01-1990 31-12-2005 193113 : Fjernelse Af Øje
01-01-2015 31-12-2015 193113 : Fjernelse Af Øje
01-01-2015 31-12-2015 193114 : Z-plastik (operation med underminering og mobilise
01-01-2016 31-12-2016 193114 : Z-plastik (operation med underminering og mobilise
01-01-2017 31-12-2017 193114 : Z-plastik (operation med underminering og mobilise
01-01-2018 31-12-2018 193114 : Z-plastik (operation med underminering og mobilise
01-01-2019 31-12-2019 193114 : Z-plastik (operation med underminering og mobilise
01-01-2020 31-12-2020 193114 : Z-plastik (operation med underminering og mobilise
01-01-2015 31-12-2015 193115 : Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejr
01-01-2016 31-12-2016 193115 : Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejr
01-01-2017 31-12-2017 193115 : Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejr
01-01-2018 31-12-2018 193115 : Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejr
01-01-2019 31-12-2019 193115 : Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejr
01-01-2020 31-12-2020 193115 : Fjernelse af xanthalasmata (hvide kolesterolaflejr
01-01-2015 31-12-2015 193116 : Operation for Ptosis palpebra superior, flg operat
01-01-2016 31-12-2016 193116 : Operation for Ptosis palpebra superior, flg operat
01-01-2017 31-12-2017 193116 : Operation for Ptosis palpebra superior, flg operat
01-01-2018 31-12-2018 193116 : Operation for Ptosis palpebra superior, flg operat
01-01-2019 31-12-2019 193116 : Operation for Ptosis palpebra superior, flg operat
01-01-2020 31-12-2020 193116 : Operation for Ptosis palpebra superior, flg operat
01-01-2015 31-12-2015 193117 : Kantalseneopstramning, flg operation
01-01-2016 31-12-2016 193117 : Kantalseneopstramning, flg operation
01-01-2017 31-12-2017 193117 : Kantalseneopstramning, flg operation
01-01-2018 31-12-2018 193117 : Kantalseneopstramning, flg operation
01-01-2019 31-12-2019 193117 : Kantalseneopstramning, flg operation
01-01-2020 31-12-2020 193117 : Kantalseneopstramning, flg operation
01-01-2015 31-12-2015 193118 : Septumplastik, flg operation
01-01-2016 31-12-2016 193118 : Septumplastik, flg operation
01-01-2017 31-12-2017 193118 : Septumplastik, flg operation
01-01-2018 31-12-2018 193118 : Septumplastik, flg operation
01-01-2019 31-12-2019 193118 : Septumplastik, flg operation
01-01-2020 31-12-2020 193118 : Septumplastik, flg operation
01-01-2015 31-12-2015 193119 : Operation for Ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
01-01-2016 31-12-2016 193119 : Operation for Ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
01-01-2017 31-12-2017 193119 : Operation for Ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
01-01-2018 31-12-2018 193119 : Operation for Ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
01-01-2019 31-12-2019 193119 : Operation for Ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
01-01-2020 31-12-2020 193119 : Operation for Ptosis supercilii (øjenbrynsptose)
01-01-2015 31-12-2015 193120 : Pentagonal excision af øjenlåg (fjernelse af hud p
01-01-2016 31-12-2016 193120 : Pentagonal excision af øjenlåg (fjernelse af hud p
01-01-2017 31-12-2017 193120 : Pentagonal excision af øjenlåg (fjernelse af hud p
01-01-2018 31-12-2018 193120 : Pentagonal excision af øjenlåg (fjernelse af hud p
01-01-2019 31-12-2019 193120 : Pentagonal excision af øjenlåg (fjernelse af hud p
01-01-2020 31-12-2020 193120 : Pentagonal excision af øjenlåg (fjernelse af hud p
01-01-2015 31-12-2015 193121 : Lukning af tårepunkt (okklusion af tårepunkt), flg
01-01-2016 31-12-2016 193121 : Lukning af tårepunkt (okklusion af tårepunkt), flg
01-01-2017 31-12-2017 193121 : Lukning af tårepunkt (okklusion af tårepunkt), flg
01-01-2018 31-12-2018 193121 : Lukning af tårepunkt (okklusion af tårepunkt), flg
01-01-2019 31-12-2019 193121 : Lukning af tårepunkt (okklusion af tårepunkt), flg
01-01-2020 31-12-2020 193121 : Lukning af tårepunkt (okklusion af tårepunkt), flg
01-01-1990 31-12-2005 193500 : Operat. og undersøg.
01-01-1990 31-12-2005 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2006 31-12-2006 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2007 31-12-2007 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2008 31-12-2008 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2009 31-12-2009 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2010 31-12-2010 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2011 31-12-2011 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2012 31-12-2012 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2013 31-12-2013 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2014 31-12-2014 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2015 31-12-2015 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2016 31-12-2016 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2017 31-12-2017 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2018 31-12-2018 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2019 31-12-2019 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-2020 31-12-2020 193501 : Retin Fotokoagulat.
01-01-1990 31-12-2005 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2006 31-12-2006 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2007 31-12-2007 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2008 31-12-2008 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2009 31-12-2009 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2010 31-12-2010 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2011 31-12-2011 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2012 31-12-2012 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2013 31-12-2013 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2014 31-12-2014 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2015 31-12-2015 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2016 31-12-2016 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2017 31-12-2017 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2018 31-12-2018 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2019 31-12-2019 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-2020 31-12-2020 193502 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-1990 31-12-2005 193503 : Beh. Efterstær YAG 1
01-01-1990 31-12-2005 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2006 31-12-2006 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2007 31-12-2007 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2008 31-12-2008 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2009 31-12-2009 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2010 31-12-2010 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2011 31-12-2011 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2012 31-12-2012 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2013 31-12-2013 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2014 31-12-2014 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2015 31-12-2015 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2016 31-12-2016 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2017 31-12-2017 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2018 31-12-2018 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2019 31-12-2019 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-2020 31-12-2020 193504 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-1990 31-12-2005 193505 : Fundusfoto
01-01-2006 31-12-2006 193505 : Fundusfoto
01-01-2007 31-12-2007 193505 : Fundusfoto
01-01-2008 31-12-2008 193505 : Fundusfoto
01-01-2009 31-12-2009 193505 : Fundusfoto
01-01-2010 31-12-2010 193505 : Fundusfoto
01-01-2011 31-12-2011 193505 : Fundusfoto
01-01-2012 31-12-2012 193505 : Fundusfoto
01-01-2013 31-12-2013 193505 : Fundusfoto
01-01-2014 31-12-2014 193505 : Fundusfoto
01-01-2015 31-12-2015 193505 : Fundusfoto
01-01-2016 31-12-2016 193505 : Fundusfoto
01-01-2017 31-12-2017 193505 : Fundusfoto
01-01-2018 31-12-2018 193505 : Fundusfoto
01-01-2019 31-12-2019 193505 : Fundusfoto
01-01-2020 31-12-2020 193505 : Fundusfoto
01-01-1990 31-12-2005 193506 : Fluangiografi
01-01-2006 31-12-2006 193506 : Fluangiografi
01-01-2007 31-12-2007 193506 : Fluangiografi
01-01-2008 31-12-2008 193506 : Fluangiografi
01-01-2009 31-12-2009 193506 : Fluangiografi
01-01-2010 31-12-2010 193506 : Fluangiografi
01-01-2011 31-12-2011 193506 : Fluangiografi
01-01-2012 31-12-2012 193506 : Fluangiografi
01-01-2013 31-12-2013 193506 : Fluangiografi
01-01-2014 31-12-2014 193506 : Fluangiografi
01-01-2015 31-12-2015 193506 : Fluangiografi
01-01-2016 31-12-2016 193506 : Fluangiografi
01-01-2017 31-12-2017 193506 : Fluangiografi
01-01-2018 31-12-2018 193506 : Fluangiografi
01-01-2019 31-12-2019 193506 : Fluangiografi
01-01-2020 31-12-2020 193506 : Fluangiografi
01-01-1990 31-12-2005 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2006 31-12-2006 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2007 31-12-2007 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2008 31-12-2008 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2009 31-12-2009 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2010 31-12-2010 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2011 31-12-2011 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2012 31-12-2012 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2013 31-12-2013 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2014 31-12-2014 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2015 31-12-2015 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2016 31-12-2016 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2017 31-12-2017 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2018 31-12-2018 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2019 31-12-2019 193507 : Laserbeh. ret. rift.
01-01-2015 31-12-2015 193508 : Fundusfoto med OCT
01-01-2016 31-12-2016 193508 : Fundusfoto med OCT
01-01-2017 31-12-2017 193508 : Fundusfoto med OCT
01-01-2018 31-12-2018 193508 : Fundusfoto med OCT
01-01-2019 31-12-2019 193508 : Fundusfoto med OCT
01-01-2020 31-12-2020 193508 : Fundusfoto med OCT
01-01-2015 31-12-2015 193509 : OCT, Optical Choherence tomography (3-dimensionelt
01-01-2016 31-12-2016 193509 : OCT, Optical Choherence tomography (3-dimensionelt
01-01-2017 31-12-2017 193509 : OCT, Optical Choherence tomography (3-dimensionelt
01-01-2018 31-12-2018 193509 : OCT, Optical Choherence tomography (3-dimensionelt
01-01-2019 31-12-2019 193509 : OCT, Optical Choherence tomography (3-dimensionelt
01-01-2020 31-12-2020 193509 : OCT, Optical Choherence tomography (3-dimensionelt
01-01-1990 31-12-2005 193600 : Følg. operationer
01-01-1990 31-12-2005 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2006 31-12-2006 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2007 31-12-2007 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2008 31-12-2008 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2009 31-12-2009 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2010 31-12-2010 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2011 31-12-2011 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2012 31-12-2012 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2013 31-12-2013 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2014 31-12-2014 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2015 31-12-2015 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2016 31-12-2016 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2017 31-12-2017 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2018 31-12-2018 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2019 31-12-2019 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-2020 31-12-2020 193601 : Retin.fotokoagul. Fg
01-01-1990 31-12-2005 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2006 31-12-2006 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2007 31-12-2007 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2008 31-12-2008 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2009 31-12-2009 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2010 31-12-2010 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2011 31-12-2011 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2012 31-12-2012 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2013 31-12-2013 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2014 31-12-2014 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2015 31-12-2015 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2016 31-12-2016 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2017 31-12-2017 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2018 31-12-2018 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2019 31-12-2019 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-2020 31-12-2020 193602 : Fotokoa.kammervin.Fg
01-01-1990 31-12-2005 193603 : Beh. Efterst. YAG Fg
01-01-1990 31-12-2005 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2006 31-12-2006 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2007 31-12-2007 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2008 31-12-2008 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2009 31-12-2009 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2010 31-12-2010 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2011 31-12-2011 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2012 31-12-2012 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2013 31-12-2013 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2014 31-12-2014 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2015 31-12-2015 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2016 31-12-2016 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2017 31-12-2017 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2018 31-12-2018 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2019 31-12-2019 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-2020 31-12-2020 193604 : Beh. Grøn St. Yag Fg
01-01-1990 31-12-2005 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2006 31-12-2006 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2007 31-12-2007 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2008 31-12-2008 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2009 31-12-2009 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2010 31-12-2010 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2011 31-12-2011 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2012 31-12-2012 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2013 31-12-2013 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2014 31-12-2014 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2015 31-12-2015 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2016 31-12-2016 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2017 31-12-2017 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-2018 31-12-2018 193607 : Laserbe. ret. rif.Fg
01-01-1990 31-12-2005 194000 : Operationer Analog.
01-01-1990 31-12-2005 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2006 31-12-2006 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2007 31-12-2007 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2008 31-12-2008 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2009 31-12-2009 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2010 31-12-2010 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2011 31-12-2011 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2012 31-12-2012 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2013 31-12-2013 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2014 31-12-2014 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2015 31-12-2015 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2016 31-12-2016 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2017 31-12-2017 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2018 31-12-2018 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2020 31-12-2020 194001 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-1990 31-12-2005 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2006 31-12-2006 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2007 31-12-2007 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2008 31-12-2008 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2009 31-12-2009 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2010 31-12-2010 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2011 31-12-2011 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2012 31-12-2012 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2013 31-12-2013 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2014 31-12-2014 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2015 31-12-2015 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2016 31-12-2016 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2017 31-12-2017 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2018 31-12-2018 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2019 31-12-2019 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2020 31-12-2020 194002 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-1990 31-12-2005 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2006 31-12-2006 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2007 31-12-2007 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2008 31-12-2008 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2009 31-12-2009 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2010 31-12-2010 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2011 31-12-2011 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2012 31-12-2012 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2013 31-12-2013 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2014 31-12-2014 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2015 31-12-2015 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2016 31-12-2016 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2017 31-12-2017 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2018 31-12-2018 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2019 31-12-2019 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2020 31-12-2020 194003 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-1990 31-12-2005 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2006 31-12-2006 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2007 31-12-2007 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2008 31-12-2008 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2009 31-12-2009 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2010 31-12-2010 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2011 31-12-2011 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2012 31-12-2012 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2013 31-12-2013 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2014 31-12-2014 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2015 31-12-2015 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2016 31-12-2016 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2017 31-12-2017 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2018 31-12-2018 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2019 31-12-2019 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2020 31-12-2020 194004 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-1990 31-12-2005 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2006 31-12-2006 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2007 31-12-2007 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2008 31-12-2008 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2009 31-12-2009 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2010 31-12-2010 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2011 31-12-2011 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2012 31-12-2012 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2013 31-12-2013 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2014 31-12-2014 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2015 31-12-2015 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2016 31-12-2016 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2017 31-12-2017 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2018 31-12-2018 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2019 31-12-2019 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2020 31-12-2020 194005 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-1990 31-12-2005 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2006 31-12-2006 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2007 31-12-2007 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2008 31-12-2008 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2009 31-12-2009 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2010 31-12-2010 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2011 31-12-2011 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2012 31-12-2012 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2013 31-12-2013 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2014 31-12-2014 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2015 31-12-2015 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2016 31-12-2016 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2017 31-12-2017 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2018 31-12-2018 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-2020 31-12-2020 194006 : Sonder. Tåreveje An
01-01-1990 31-12-2005 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2006 31-12-2006 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2007 31-12-2007 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2008 31-12-2008 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2009 31-12-2009 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2010 31-12-2010 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2011 31-12-2011 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2012 31-12-2012 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2013 31-12-2013 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2014 31-12-2014 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2015 31-12-2015 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2016 31-12-2016 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2017 31-12-2017 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2018 31-12-2018 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2019 31-12-2019 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2020 31-12-2020 194007 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-1990 31-12-2005 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2006 31-12-2006 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2007 31-12-2007 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2008 31-12-2008 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2009 31-12-2009 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2010 31-12-2010 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2011 31-12-2011 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2012 31-12-2012 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2013 31-12-2013 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2014 31-12-2014 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2015 31-12-2015 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2016 31-12-2016 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2017 31-12-2017 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2018 31-12-2018 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2019 31-12-2019 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-2020 31-12-2020 194008 : Fjern. Pterygium An.
01-01-1990 31-12-2005 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2006 31-12-2006 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2007 31-12-2007 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2008 31-12-2008 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2009 31-12-2009 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2010 31-12-2010 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2011 31-12-2011 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2012 31-12-2012 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2013 31-12-2013 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2014 31-12-2014 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2015 31-12-2015 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2016 31-12-2016 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2017 31-12-2017 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2018 31-12-2018 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2019 31-12-2019 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2020 31-12-2020 194009 : Oper. Blefarokal. An
01-01-1990 31-12-2005 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2006 31-12-2006 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2007 31-12-2007 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2008 31-12-2008 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2009 31-12-2009 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2010 31-12-2010 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2011 31-12-2011 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2012 31-12-2012 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2013 31-12-2013 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2014 31-12-2014 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2015 31-12-2015 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2016 31-12-2016 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2017 31-12-2017 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2018 31-12-2018 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2019 31-12-2019 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2020 31-12-2020 194010 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-1990 31-12-2005 194011 : Fjern. Tåresækken An
01-01-2007 31-12-2007 194011 : Fjern. Tåresækken An
01-01-2009 31-12-2009 194011 : Gedeepitel IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 194011 : Gedeepitel IgE;P
01-01-2012 31-12-2012 194011 : Gedeepitel Ig
01-01-2013 31-12-2013 194011 : Gedeepitel Ig
01-01-2014 31-12-2014 194011 : Gedeepitel Ig
01-01-2015 31-12-2015 194011 : Gedeepitel Ig
01-01-2018 31-12-2018 194011 : Gedeepitel Ig
01-01-2019 31-12-2019 194011 : Gedeepitel Ig
01-01-1990 31-12-2005 194012 : Skeleoperation An.
01-01-2006 31-12-2006 194012 : Skeleoperation An.
01-01-2007 31-12-2007 194012 : Skeleoperation An.
01-01-2008 31-12-2008 194012 : Skeleoperation An.
01-01-2009 31-12-2009 194012 : Skeleoperation An.
01-01-2010 31-12-2010 194012 : Skeleoperation An.
01-01-2011 31-12-2011 194012 : Skeleoperation An.
01-01-2012 31-12-2012 194012 : Skeleoperation An.
01-01-2013 31-12-2013 194012 : Skeleoperation An.
01-01-2014 31-12-2014 194012 : Skeleoperation An.
01-01-2015 31-12-2015 194012 : Skeleoperation An.
01-01-2016 31-12-2016 194012 : Skeleoperation An.
01-01-1990 31-12-2005 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2006 31-12-2006 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2007 31-12-2007 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2008 31-12-2008 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2009 31-12-2009 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2010 31-12-2010 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2011 31-12-2011 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2012 31-12-2012 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2013 31-12-2013 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2014 31-12-2014 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2015 31-12-2015 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2016 31-12-2016 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2017 31-12-2017 194013 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-1990 31-12-2005 194100 : Flg. Operation Anal.
01-01-1990 31-12-2005 194101 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-2011 31-12-2011 194101 : Sub. Injek. o. Bl.An
01-01-1990 31-12-2005 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2006 31-12-2006 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2007 31-12-2007 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2008 31-12-2008 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2009 31-12-2009 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2010 31-12-2010 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2011 31-12-2011 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2012 31-12-2012 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2013 31-12-2013 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2014 31-12-2014 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2015 31-12-2015 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2016 31-12-2016 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2017 31-12-2017 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2019 31-12-2019 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-2020 31-12-2020 194102 : Fjern. Fremmedleg.An
01-01-1990 31-12-2005 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2006 31-12-2006 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2007 31-12-2007 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2008 31-12-2008 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2009 31-12-2009 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2010 31-12-2010 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2011 31-12-2011 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2012 31-12-2012 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2013 31-12-2013 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2014 31-12-2014 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2015 31-12-2015 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2018 31-12-2018 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2019 31-12-2019 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-2020 31-12-2020 194103 : Fjern. Sut. Hornh.An
01-01-1990 31-12-2005 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2006 31-12-2006 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2007 31-12-2007 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2008 31-12-2008 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2009 31-12-2009 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2010 31-12-2010 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2011 31-12-2011 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2012 31-12-2012 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2013 31-12-2013 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2014 31-12-2014 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2015 31-12-2015 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2016 31-12-2016 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2017 31-12-2017 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2018 31-12-2018 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2019 31-12-2019 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-2020 31-12-2020 194104 : Fjern. Xanthelasm.An
01-01-1990 31-12-2005 194105 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2006 31-12-2006 194105 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2007 31-12-2007 194105 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2008 31-12-2008 194105 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2009 31-12-2009 194105 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2010 31-12-2010 194105 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2011 31-12-2011 194105 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2012 31-12-2012 194105 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2013 31-12-2013 194105 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2014 31-12-2014 194105 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-2015 31-12-2015 194105 : Operat. F. Chalaz.An
01-01-1990 31-12-2005 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2006 31-12-2006 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2007 31-12-2007 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2008 31-12-2008 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2009 31-12-2009 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2010 31-12-2010 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2011 31-12-2011 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2012 31-12-2012 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2013 31-12-2013 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2014 31-12-2014 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2015 31-12-2015 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2016 31-12-2016 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2017 31-12-2017 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2018 31-12-2018 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-2020 31-12-2020 194106 : Sonder. Tåreveje An.
01-01-1990 31-12-2005 194107 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2006 31-12-2006 194107 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2007 31-12-2007 194107 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2008 31-12-2008 194107 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2009 31-12-2009 194107 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2010 31-12-2010 194107 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2011 31-12-2011 194107 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2012 31-12-2012 194107 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2013 31-12-2013 194107 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2014 31-12-2014 194107 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2015 31-12-2015 194107 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-2018 31-12-2018 194107 : Ope. Indad. Øjenl.An
01-01-1990 31-12-2005 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-2006 31-12-2006 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-2007 31-12-2007 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-2008 31-12-2008 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-2009 31-12-2009 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-2010 31-12-2010 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-2011 31-12-2011 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-2012 31-12-2012 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-2013 31-12-2013 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-2014 31-12-2014 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-2015 31-12-2015 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-2016 31-12-2016 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-2019 31-12-2019 194108 : Fjern. Pterygium An
01-01-1990 31-12-2005 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2006 31-12-2006 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2007 31-12-2007 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2008 31-12-2008 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2009 31-12-2009 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2010 31-12-2010 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2011 31-12-2011 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2012 31-12-2012 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2013 31-12-2013 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2014 31-12-2014 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2015 31-12-2015 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2016 31-12-2016 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2019 31-12-2019 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-2020 31-12-2020 194109 : Oper. Blefarokal. An
01-01-1990 31-12-2005 194110 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2006 31-12-2006 194110 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2007 31-12-2007 194110 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2008 31-12-2008 194110 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2009 31-12-2009 194110 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2010 31-12-2010 194110 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2011 31-12-2011 194110 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2012 31-12-2012 194110 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2013 31-12-2013 194110 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2014 31-12-2014 194110 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2015 31-12-2015 194110 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-2017 31-12-2017 194110 : Ope. Udad. Øjenl. An
01-01-1990 31-12-2005 194111 : Fjern. Tåresækken An
01-01-2012 31-12-2012 194111 : Fjern. Tåresækken An
01-01-1990 31-12-2005 194112 : Skeleoperation An.
01-01-2006 31-12-2006 194112 : Skeleoperation An.
01-01-2007 31-12-2007 194112 : Skeleoperation An.
01-01-2008 31-12-2008 194112 : Skeleoperation An.
01-01-2009 31-12-2009 194112 : Skeleoperation An.
01-01-2010 31-12-2010 194112 : Skeleoperation An.
01-01-2011 31-12-2011 194112 : Skeleoperation An.
01-01-1990 31-12-2005 194113 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2011 31-12-2011 194113 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2012 31-12-2012 194113 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-2017 31-12-2017 194113 : Fjernelse Af Øje An.
01-01-1990 31-12-2005 195000 : Ydelser Rammeaftaler
01-01-2015 31-12-2015 195000 : Ydelser Rammeaftaler
01-01-2018 31-12-2018 195000 : Ydelser Rammeaftaler
01-01-2019 31-12-2019 195000 : Ydelser Rammeaftaler
01-01-2020 31-12-2020 195000 : Ydelser Rammeaftaler
01-01-1990 31-12-2005 195001 : Retin. Fotokoagulat.
01-01-1990 31-12-2005 195002 : Fotokoag. Kammervin.
01-01-1990 31-12-2005 195003 : Ope.Grå Stær m.li.1.
01-01-2006 31-12-2006 195003 : Ope.Grå Stær m.li.1.
01-01-1990 31-12-2005 195004 : Beh. Efterstær YAG 1
01-01-1990 31-12-2005 195005 : Beh. Grøn Stær YAG 1
01-01-1990 31-12-2005 195006 : Fundusfoto
01-01-1990 31-12-2005 195007 : Fluangiografi
01-01-1990 31-12-2005 195008 : Ope.Grå Stær u.li.1.
01-01-2006 31-12-2006 195008 : Ope.Grå Stær u.li.1.
01-01-2007 31-12-2007 195008 : Ope.Grå Stær u.li.1.
01-01-2008 31-12-2008 195008 : Ope.Grå Stær u.li.1.
01-01-2009 31-12-2009 195008 : Ope.Grå Stær u.li.1.
01-01-2010 31-12-2010 195008 : Ope.Grå Stær u.li.1.
01-01-1990 31-12-2005 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2006 31-12-2006 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2007 31-12-2007 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2008 31-12-2008 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2009 31-12-2009 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2010 31-12-2010 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2011 31-12-2011 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2012 31-12-2012 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2013 31-12-2013 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2014 31-12-2014 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2015 31-12-2015 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2016 31-12-2016 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2017 31-12-2017 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2018 31-12-2018 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2019 31-12-2019 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-2020 31-12-2020 195009 : Beh.ef.stær YAGlaser
01-01-1990 31-12-2005 195010 : Diagn.kontrol.P.Van.
01-01-1990 31-12-2005 195011 : Ventel.grå stær/B015
01-01-1990 31-12-2005 195012 : Opr.for gråstær/B035
01-01-2006 31-12-2006 195012 : Opr.for gråstær/B035
01-01-2007 31-12-2007 195012 : Opr.for gråstær/B035
01-01-2015 31-12-2015 195012 : Opr.for gråstær/B035
01-01-2017 31-12-2017 195012 : Opr.for gråstær/B035
01-01-1990 31-12-2005 195013 : 1.kon gråstær op A35
01-01-1990 31-12-2005 195014 : Opr. gråstær A15
01-01-1990 31-12-2005 195015 : Opr. for gråstær A35
01-01-1990 31-12-2005 195016 : Særlig stæropr/B013
01-01-2006 31-12-2006 195016 : Særlig stæropr/B013
01-01-2007 31-12-2007 195016 : Særlig stæropr/B013
01-01-2008 31-12-2008 195016 : Særlig stæropr/B013
01-01-2009 31-12-2009 195016 : Særlig stæropr/B013
01-01-2014 31-12-2014 195016 : Særlig stæropr/B013
01-01-1990 31-12-2005 195017 : kons.tillægsyd.u.fon
01-01-2006 31-12-2006 195017 : kons.tillægsyd.u.fon
01-01-2007 31-12-2007 195017 : kons.tillægsyd.u.fon
01-01-2008 31-12-2008 195017 : kons.tillægsyd.u.fon
01-01-2009 31-12-2009 195017 : kons.tillægsyd.u.fon
01-01-2010 31-12-2010 195017 : kons.tillægsyd.u.fon
01-01-2011 31-12-2011 195017 : kons.tillægsyd.u.fon
01-01-2012 31-12-2012 195017 : kons.tillægsyd.u.fon
01-01-2013 31-12-2013 195017 : kons.tillægsyd.u.fon
01-01-2014 31-12-2014 195017 : kons.tillægsyd.u.fon
01-01-1990 31-12-2005 195018 : Kons. + tillæg m.fon
01-01-2006 31-12-2006 195018 : Kons. + tillæg m.fon
01-01-2007 31-12-2007 195018 : Kons. + tillæg m.fon
01-01-2008 31-12-2008 195018 : Kons. + tillæg m.fon
01-01-2009 31-12-2009 195018 : Kons. + tillæg m.fon
01-01-2010 31-12-2010 195018 : Kons. + tillæg m.fon
01-01-2011 31-12-2011 195018 : Kons. + tillæg m.fon
01-01-2012 31-12-2012 195018 : Kons. + tillæg m.fon
01-01-2013 31-12-2013 195018 : Kons. + tillæg m.fon
01-01-2014 31-12-2014 195018 : Kons. + tillæg m.fon
01-01-2015 31-12-2015 195018 : Kons. + tillæg m.fon
01-01-1990 31-12-2005 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2006 31-12-2006 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2007 31-12-2007 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2008 31-12-2008 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2009 31-12-2009 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2010 31-12-2010 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2011 31-12-2011 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2012 31-12-2012 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2013 31-12-2013 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2014 31-12-2014 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2015 31-12-2015 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2016 31-12-2016 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2017 31-12-2017 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-2018 31-12-2018 195019 : Indkaldelse af pt
01-01-1990 31-12-2005 195020 : 2002 frit.loft amt80
01-01-1990 31-12-2005 195021 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 195021 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 195021 : CCT screening, amt65
01-01-2008 31-12-2008 195021 : CCT screening, amt65
01-01-2009 31-12-2009 195021 : CCT screening, amt65
01-01-2010 31-12-2010 195021 : CCT screening, amt65
01-01-2011 31-12-2011 195021 : CCT screening, amt65
01-01-2016 31-12-2016 195021 : CCT screening, amt65
01-01-2006 31-12-2006 195022 : HRT-II kontrol gr.st
01-01-2007 31-12-2007 195022 : HRT-II kontrol gr.st
01-01-2008 31-12-2008 195022 : HRT-II kontrol gr.st
01-01-2009 31-12-2009 195022 : HRT-II kontrol gr.st
01-01-2010 31-12-2010 195022 : HRT-II kontrol gr.st
01-01-2011 31-12-2011 195022 : HRT-II kontrol gr.st
01-01-2006 31-12-2006 195023 : Opr. grå stær Amt76
01-01-2007 31-12-2007 195023 : Opr. grå stær Amt76
01-01-2008 31-12-2008 195023 : Opr. grå stær Amt76
01-01-2006 31-12-2006 195024 : Grå stær, Viborg amt
01-01-1990 31-12-2005 195025 : Pachymetri
01-01-2006 31-12-2006 195025 : Pachymetri
01-01-2007 31-12-2007 195025 : Pachymetri
01-01-2008 31-12-2008 195025 : Pachymetri
01-01-2006 31-12-2006 195027 : Opr. grå stær A76
01-01-2006 31-12-2006 195028 : grå stær opr. a76
01-01-2007 31-12-2007 195028 : grå stær opr. a76
01-01-2008 31-12-2008 195028 : grå stær opr. a76
01-01-2006 31-12-2006 195029 : viktrektomi og neth.
01-01-2007 31-12-2007 195029 : viktrektomi og neth.
01-01-2008 31-12-2008 195029 : viktrektomi og neth.
01-01-2009 31-12-2009 195029 : viktrektomi og neth.
01-01-2010 31-12-2010 195029 : viktrektomi og neth.
01-01-2011 31-12-2011 195029 : viktrektomi og neth.
01-01-2012 31-12-2012 195029 : viktrektomi og neth.
01-01-2013 31-12-2013 195029 : viktrektomi og neth.
01-01-1990 31-12-2005 195030 : Lacrytest / B015
01-01-2006 31-12-2006 195030 : Lacrytest / B015
01-01-1990 31-12-2005 195031 : Lacrytest / B013
01-01-2006 31-12-2006 195031 : Lacrytest / B013
01-01-1990 31-12-2005 195032 : lacrytest amt 65
01-01-2006 31-12-2006 195032 : lacrytest amt 65
01-01-2007 31-12-2007 195032 : lacrytest amt 65
01-01-2008 31-12-2008 195032 : lacrytest amt 65
01-01-2009 31-12-2009 195032 : lacrytest amt 65
01-01-2010 31-12-2010 195032 : lacrytest amt 65
01-01-2006 31-12-2006 195033 : A76 kombi vitrektomi
01-01-2007 31-12-2007 195033 : A76 kombi vitrektomi
01-01-2008 31-12-2008 195033 : A76 kombi vitrektomi
01-01-2009 31-12-2009 195033 : A76 kombi vitrektomi
01-01-2010 31-12-2010 195033 : A76 kombi vitrektomi
01-01-2011 31-12-2011 195033 : A76 kombi vitrektomi
01-01-2012 31-12-2012 195033 : A76 kombi vitrektomi
01-01-2013 31-12-2013 195033 : A76 kombi vitrektomi
01-01-2006 31-12-2006 195034 : Grå stær opr. a65
01-01-2007 31-12-2007 195034 : Grå stær opr. a65
01-01-2008 31-12-2008 195034 : Grå stær opr. a65
01-01-2009 31-12-2009 195034 : Grå stær opr. a65
01-01-2010 31-12-2010 195034 : Grå stær opr. a65
01-01-2011 31-12-2011 195034 : Grå stær opr. a65
01-01-2008 31-12-2008 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 195035 : 195035 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 195036 : Urter wx3 IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 195036 : Urter wx3 IgE;P
01-01-2011 31-12-2011 195036 : Urter wx3 IgE;P
01-01-2012 31-12-2012 195036 : Urter wx3 IgE;P
01-01-2013 31-12-2013 195036 : Urter wx3 IgE;P
01-01-2014 31-12-2014 195036 : Urter wx3 IgE;P
01-01-2015 31-12-2015 195036 : Urter wx3 IgE;P
01-01-2016 31-12-2016 195036 : Urter wx3 IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 195037 : 195037 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 195037 : 195037 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 195037 : 195037 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 195037 : 195037 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 195037 : 195037 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195037 : 195037 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 195037 : 195037 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 195038 : Hvid gedeh.IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 195038 : Hvid gedeh.IgE;P
01-01-2011 31-12-2011 195038 : Hvid gedeh.IgE;P
01-01-2012 31-12-2012 195038 : Hvid gedeh.IgE;P
01-01-2013 31-12-2013 195038 : Hvid gedeh.IgE;P
01-01-2014 31-12-2014 195038 : Hvid gedeh.IgE;P
01-01-2015 31-12-2015 195038 : Hvid gedeh.IgE;P
01-01-2016 31-12-2016 195038 : Hvid gedeh.IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 195039 : 195039 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 195042 : 195042 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 195042 : 195042 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 195042 : 195042 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 195042 : 195042 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 195042 : 195042 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195042 : 195042 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 195042 : 195042 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 195043 : Gul gedeh.IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 195043 : Gul gedeh.IgE;P
01-01-2011 31-12-2011 195043 : Gul gedeh.IgE;P
01-01-2012 31-12-2012 195043 : Gul gedeh.IgE;P
01-01-2013 31-12-2013 195043 : Gul gedeh.IgE;P
01-01-2014 31-12-2014 195043 : Gul gedeh.IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 195044 : 195044 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 195044 : 195044 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 195044 : 195044 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 195045 : 195045 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 195045 : 195045 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 195045 : 195045 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 195045 : 195045 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 195045 : 195045 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195045 : 195045 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 195045 : 195045 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 195045 : 195045 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 195045 : 195045 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 195046 : 195046 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 195046 : 195046 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 195047 : 195047 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 195047 : 195047 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 195047 : 195047 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195047 : 195047 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 195048 : 195048 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 195048 : 195048 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195048 : 195048 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 195048 : 195048 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 195048 : 195048 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 195048 : 195048 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 195048 : 195048 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 195048 : 195048 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 195049 : 195049 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195049 : 195049 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 195049 : 195049 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195050 : 195050 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 195050 : 195050 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195051 : 195051 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 195051 : 195051 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195052 : 195052 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 195053 : 195053 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 195053 : 195053 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 195053 : 195053 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 195053 : 195053 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 195053 : 195053 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 195054 : 195054 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 195054 : 195054 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 195054 : 195054 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 195054 : 195054 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 195054 : 195054 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 195056 : 195056 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 195056 : 195056 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 195056 : 195056 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 195061 : Til.tolk 3 A13
01-01-2014 31-12-2014 195062 : 195062 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195062 : 195062 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 195063 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 195063 : Findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 195070 : opr gråstær I/forund
01-01-1990 31-12-2005 195071 : Forund u/opr gråstær
01-01-1990 31-12-2005 195074 : forus. gråstær u.opr
01-01-2006 31-12-2006 195074 : forus. gråstær u.opr
01-01-2007 31-12-2007 195074 : forus. gråstær u.opr
01-01-2008 31-12-2008 195074 : forus. gråstær u.opr
01-01-2009 31-12-2009 195074 : forus. gråstær u.opr
01-01-2010 31-12-2010 195074 : forus. gråstær u.opr
01-01-2011 31-12-2011 195074 : forus. gråstær u.opr
01-01-2012 31-12-2012 195074 : forus. gråstær u.opr
01-01-2013 31-12-2013 195074 : forus. gråstær u.opr
01-01-1990 31-12-2005 195075 : Opr. grå stær A30
01-01-2006 31-12-2006 195075 : Opr. grå stær A30
01-01-2007 31-12-2007 195075 : Opr. grå stær A30
01-01-2008 31-12-2008 195075 : Opr. grå stær A30
01-01-2009 31-12-2009 195075 : Opr. grå stær A30
01-01-2010 31-12-2010 195075 : Opr. grå stær A30
01-01-2011 31-12-2011 195075 : Opr. grå stær A30
01-01-1990 31-12-2005 195080 : Telefonkonsultation
01-01-2006 31-12-2006 195080 : Telefonkonsultation
01-01-2007 31-12-2007 195080 : Telefonkonsultation
01-01-2008 31-12-2008 195080 : Telefonkonsultation
01-01-2009 31-12-2009 195080 : Telefonkonsultation
01-01-2010 31-12-2010 195080 : Telefonkonsultation
01-01-2011 31-12-2011 195080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 195081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 195082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 195083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 195084 : Møde udover 3 modul
01-01-1990 31-12-2005 195100 : Flg. Ope. Rammeaft.
01-01-2009 31-12-2009 195101 : Gliadin IgG;P
01-01-2010 31-12-2010 195101 : Gliadin IgG;P
01-01-2011 31-12-2011 195101 : Gliadin IgG;P
01-01-2012 31-12-2012 195101 : Gliadin IgG;P
01-01-2013 31-12-2013 195101 : Gliadin IgG;P
01-01-2014 31-12-2014 195101 : Gliadin IgG;P
01-01-2015 31-12-2015 195101 : Gliadin IgG;P
01-01-2016 31-12-2016 195101 : Gliadin IgG;P
01-01-2017 31-12-2017 195101 : Gliadin IgG;P
01-01-2018 31-12-2018 195101 : Gliadin IgG;P
01-01-2019 31-12-2019 195101 : Gliadin IgG;P
01-01-2020 31-12-2020 195101 : Gliadin IgG;P
01-01-1990 31-12-2005 195103 : Ope.Grå Stær m.li.Fg
01-01-1990 31-12-2005 195104 : Beh. Efterst. YAG Fg
01-01-1990 31-12-2005 195105 : Beh.Grøn Stær YAG Fg
01-01-2018 31-12-2018 195106 : 195106 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 195106 : 195106 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 195107 : 195107 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 195108 : Ope.Grå Stær u.li.Fg
01-01-1990 31-12-2005 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2006 31-12-2006 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2007 31-12-2007 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2008 31-12-2008 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2009 31-12-2009 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2010 31-12-2010 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2011 31-12-2011 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2012 31-12-2012 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2013 31-12-2013 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2014 31-12-2014 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2015 31-12-2015 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2016 31-12-2016 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2017 31-12-2017 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2018 31-12-2018 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2019 31-12-2019 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-2020 31-12-2020 195109 : YAGlaser følg.opera.
01-01-1990 31-12-2005 195110 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 195110 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 195110 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2008 31-12-2008 195110 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2009 31-12-2009 195110 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2010 31-12-2010 195110 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2011 31-12-2011 195110 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2012 31-12-2012 195110 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2013 31-12-2013 195110 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2014 31-12-2014 195110 : Us. diab.komp. amt60
01-01-1990 31-12-2005 195111 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 195111 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 195111 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2008 31-12-2008 195111 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2009 31-12-2009 195111 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2010 31-12-2010 195111 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2011 31-12-2011 195111 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2012 31-12-2012 195111 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2013 31-12-2013 195111 : Us. diab.komp. amt60
01-01-2014 31-12-2014 195111 : Us. diab.komp. amt60
01-01-1990 31-12-2005 195112 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 195112 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 195112 : Kons.inkl.fundus a60
01-01-2008 31-12-2008 195112 : Kons.inkl.fundus a60
01-01-2009 31-12-2009 195112 : Kons.inkl.fundus a60
01-01-2010 31-12-2010 195112 : Kons.inkl.fundus a60
01-01-2011 31-12-2011 195112 : Kons.inkl.fundus a60
01-01-2012 31-12-2012 195112 : Kons.inkl.fundus a60
01-01-2013 31-12-2013 195112 : Kons.inkl.fundus a60
01-01-2014 31-12-2014 195112 : Kons.inkl.fundus a60
01-01-2007 31-12-2007 195113 : 195113 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 195113 : 195113 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 195113 : 195113 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 195119 : 195119 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2006 31-12-2006 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2007 31-12-2007 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2008 31-12-2008 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2009 31-12-2009 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2010 31-12-2010 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2011 31-12-2011 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2012 31-12-2012 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2013 31-12-2013 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2014 31-12-2014 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2015 31-12-2015 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2016 31-12-2016 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2017 31-12-2017 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2018 31-12-2018 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2019 31-12-2019 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-2020 31-12-2020 195120 : Oper. grå stær/B042
01-01-1990 31-12-2005 195121 : indber.screen.diab.
01-01-2006 31-12-2006 195121 : indber.screen.diab.
01-01-2007 31-12-2007 195121 : indber.screen.diab.
01-01-2008 31-12-2008 195121 : indber.screen.diab.
01-01-2009 31-12-2009 195121 : indber.screen.diab.
01-01-2010 31-12-2010 195121 : indber.screen.diab.
01-01-2011 31-12-2011 195121 : indber.screen.diab.
01-01-2012 31-12-2012 195121 : indber.screen.diab.
01-01-2013 31-12-2013 195121 : indber.screen.diab.
01-01-2014 31-12-2014 195121 : indber.screen.diab.
01-01-2015 31-12-2015 195121 : indber.screen.diab.
01-01-2009 31-12-2009 195122 : Spr.knp.of.IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 195122 : Spr.knp.of.IgE;P
01-01-2011 31-12-2011 195122 : Spr.knp.of.IgE;P
01-01-2012 31-12-2012 195122 : Spr.knp.of.IgE;P
01-01-2013 31-12-2013 195122 : Spr.knp.of.IgE;P
01-01-2014 31-12-2014 195122 : Spr.knp.of.IgE;P
01-01-2015 31-12-2015 195122 : Spr.knp.of.IgE;P
01-01-2016 31-12-2016 195122 : Spr.knp.of.IgE;P
01-01-2017 31-12-2017 195122 : Spr.knp.of.IgE;P
01-01-2018 31-12-2018 195122 : Spr.knp.of.IgE;P
01-01-2019 31-12-2019 195122 : Spr.knp.of.IgE;P
01-01-2020 31-12-2020 195122 : Spr.knp.of.IgE;P
01-01-2014 31-12-2014 195123 : 195123 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195123 : 195123 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 195123 : 195123 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 195123 : 195123 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 195123 : 195123 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 195123 : 195123 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 195123 : 195123 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 195124 : 195124 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 195124 : 195124 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 195124 : 195124 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 195124 : 195124 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 195124 : 195124 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 195161 : Figner IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 195161 : Figner IgE;P
01-01-2011 31-12-2011 195161 : Figner IgE;P
01-01-2012 31-12-2012 195161 : Figner IgE;P
01-01-2009 31-12-2009 195162 : Græs(gx1) IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 195162 : Græs(gx1) IgE;P
01-01-2011 31-12-2011 195162 : Græs(gx1) IgE;P
01-01-2012 31-12-2012 195162 : Græs(gx1) IgE;P
01-01-1990 31-12-2005 195300 : 3-aftaler
01-01-1990 31-12-2005 195301 : Opera.for grå stær
01-01-1990 31-12-2005 195310 : Tolk ifm. kons. 3
01-01-1990 31-12-2005 195320 : Komb.yd. - 3 B013
01-01-1990 31-12-2005 195365 : 195365 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 195365 : 195365 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 195365 : 195365 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 195365 : 195365 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 195365 : 195365 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 195366 : 195366 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 195401 : Flg. opera.grå stær
01-01-1990 31-12-2005 195800 : 2002 frit.loft/B080
01-01-2006 31-12-2006 195800 : 2002 frit.loft/B080
01-01-2007 31-12-2007 195800 : 2002 frit.loft/B080
01-01-2008 31-12-2008 195800 : 2002 frit.loft/B080
01-01-2009 31-12-2009 195800 : 2002 frit.loft/B080
01-01-2010 31-12-2010 195800 : 2002 frit.loft/B080
01-01-2011 31-12-2011 195800 : 2002 frit.loft/B080
01-01-2012 31-12-2012 195800 : 2002 frit.loft/B080
01-01-2013 31-12-2013 195800 : 2002 frit.loft/B080
01-01-2014 31-12-2014 195800 : 2002 frit.loft/B080
01-01-2018 31-12-2018 195800 : 2002 frit.loft/B080
01-01-2019 31-12-2019 195800 : 2002 frit.loft/B080
01-01-1990 31-12-2005 196000 : Overgangsydelser
01-01-1990 31-12-2005 196014 : Ope. grå stær m.li.2
01-01-1990 31-12-2005 196100 : Ov.Yd. Foto.Kammerv.
01-01-1990 31-12-2005 196120 : Fotokoa. Kammerv.A20
01-01-1990 31-12-2005 196200 : Ov.Yd. Grå Stær 1.Op
01-01-1990 31-12-2005 196201 : Grå Stær Ak.15
01-01-1990 31-12-2005 196202 : Grå Stær Ak.15
01-01-1990 31-12-2005 196203 : Grå Stær Ak.15
01-01-1990 31-12-2005 196204 : Grå Stær Ak.15
01-01-1990 31-12-2005 196205 : Grå Stær Ak.15
01-01-1990 31-12-2005 196206 : Grå Stær Ak.15
01-01-1990 31-12-2005 196207 : Grå Stær Ak.15
01-01-1990 31-12-2005 196220 : Grå Stær 1. Ak. 20
01-01-1990 31-12-2005 196225 : Grå Stær 1. Ak. 25
01-01-1990 31-12-2005 196230 : Grå Stær 1. Ak. 30
01-01-1990 31-12-2005 196242 : Grå Stær 1. Ak. 42
01-01-1990 31-12-2005 196243 : Grå Stær 1. Ak. 42
01-01-1990 31-12-2005 196250 : Grå Stær 1. Ak. 50
01-01-1990 31-12-2005 196280 : Grå Stær 1. Ak. 80
01-01-1990 31-12-2005 196281 : Grå Stær 1. Ak. 80
01-01-1990 31-12-2005 196282 : Grå Stær 1. Ak. 80
01-01-1990 31-12-2005 196300 : Ov.Yd. Grå Stær Fg.
01-01-1990 31-12-2005 196320 : Grå Stær Fg. Ak.20
01-01-1990 31-12-2005 196325 : Grå Stær Fg. Ak. 25
01-01-1990 31-12-2005 196330 : Grå Stær Fg. Ak.30
01-01-1990 31-12-2005 196342 : Grå Stær Fg. Ak. 42
01-01-1990 31-12-2005 196343 : Grå Stær Fg. Ak. 42
01-01-1990 31-12-2005 196350 : Grå Stær Fg. Ak.50
01-01-1990 31-12-2005 196380 : Grå Stær Fg. Ak. 80
01-01-1990 31-12-2005 196381 : Grå Stær Fg. Ak. 80
01-01-1990 31-12-2005 196382 : Grå Stær Fg. Ak. 80
01-01-1990 31-12-2005 196400 : Ov.Yd. Efterstær 1.
01-01-2014 31-12-2014 196400 : Ov.Yd. Efterstær 1.
01-01-2015 31-12-2015 196400 : Ov.Yd. Efterstær 1.
01-01-1990 31-12-2005 196401 : Grå stær
01-01-2006 31-12-2006 196401 : Grå stær
01-01-2007 31-12-2007 196401 : Grå stær
01-01-2009 31-12-2009 196401 : R.myglarve IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 196401 : R.myglarve IgE;P
01-01-2015 31-12-2015 196401 : R.myglarve IgE;P
01-01-1990 31-12-2005 196410 : Ope.grå stær m.li.1
01-01-1990 31-12-2005 196411 : Ope.grå stær m.li.2
01-01-1990 31-12-2005 196412 : Ope.grå stær m.li.b.
01-01-1990 31-12-2005 196413 : Ope.grå stær m.li.1.
01-01-1990 31-12-2005 196414 : Ope. grå stær m.li.2
01-01-1990 31-12-2005 196415 : Grå stær
01-01-2006 31-12-2006 196415 : Grå stær
01-01-2007 31-12-2007 196415 : Grå stær
01-01-1990 31-12-2005 196416 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 196416 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 196416 : § 3 grå stær SST A
01-01-2008 31-12-2008 196416 : § 3 grå stær SST A
01-01-2009 31-12-2009 196416 : § 3 grå stær SST A
01-01-2010 31-12-2010 196416 : § 3 grå stær SST A
01-01-2011 31-12-2011 196416 : § 3 grå stær SST A
01-01-2012 31-12-2012 196416 : § 3 grå stær SST A
01-01-2013 31-12-2013 196416 : § 3 grå stær SST A
01-01-1990 31-12-2005 196417 : ltype 7
01-01-2006 31-12-2006 196417 : ltype 7
01-01-2007 31-12-2007 196417 : 196417 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 196417 : 196417 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 196417 : 196417 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 196417 : 196417 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 196417 : 196417 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 196417 : 196417 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 196417 : 196417 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 196417 : 196417 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 196417 : 196417 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 196419 : opr. indadd. øjenlåg
01-01-1990 31-12-2005 196420 : opr. indaddr. øjenl.
01-01-1990 31-12-2005 196421 : opr. blefarokalasis
01-01-1990 31-12-2005 196422 : opr. blefarokalasis
01-01-1990 31-12-2005 196423 : opr.udaddr.øjenl.m.s
01-01-1990 31-12-2005 196424 : opr.udad.øjenl.m.spa
01-01-1990 31-12-2005 196425 : Fjern. tåresæk
01-01-1990 31-12-2005 196426 : Fjern. tåresæk
01-01-1990 31-12-2005 196427 : Skeleoperation
01-01-1990 31-12-2005 196428 : Skeleoperation
01-01-1990 31-12-2005 196429 : ret.fotok.diabet.ret
01-01-1990 31-12-2005 196430 : Retinal fotokoagula
01-01-1990 31-12-2005 196431 : Fotokoag.kro.gr.stær
01-01-1990 31-12-2005 196432 : Fotokoag.kro.gr.stær
01-01-1990 31-12-2005 196433 : Beh.akut gr.stær yag
01-01-1990 31-12-2005 196434 : Beh.akut gr.stær ya
01-01-1990 31-12-2005 196435 : Fundusfoto
01-01-1990 31-12-2005 196436 : Fluangiografi
01-01-1990 31-12-2005 196437 : laserbeh.retin.rifte
01-01-1990 31-12-2005 196438 : laserbeh.retin.rift
01-01-1990 31-12-2005 196439 : opr.grå st.indl.intr
01-01-1990 31-12-2005 196440 : Opr.grå.stær intraoc
01-01-1990 31-12-2005 196441 : Opr.grå st. lev.amt
01-01-1990 31-12-2005 196442 : Opr.grå st. indl.amt
01-01-1990 31-12-2005 196443 : beh. eftestær YAG-la
01-01-1990 31-12-2005 196444 : Beh. efterstær YAG-l
01-01-1990 31-12-2005 196445 : 3-aftale grå stær
01-01-1990 31-12-2005 196446 : Grå stær, Fyns Amt
01-01-1990 31-12-2005 196500 : Ov.Yd. Efterstær Fg.
01-01-1990 31-12-2005 196530 : Efterstær Fg. Ak.30
01-01-1990 31-12-2005 196600 : Ov.Yd. Grøn St.YAG 1
01-01-1990 31-12-2005 196620 : Grøn Stær YAG 1. A20
01-01-1990 31-12-2005 196630 : Grøn Stær YAG 1. A30
01-01-1990 31-12-2005 196650 : Grøn Stær YAG 1. A50
01-01-1990 31-12-2005 196700 : Ov.Yd. Gr.St. YAG Fg
01-01-1990 31-12-2005 196720 : Grøn Stær YAG Fg.A20
01-01-1990 31-12-2005 196730 : Grøn Stær YAG Fg.A30
01-01-1990 31-12-2005 196750 : Grøn Stær YAG Fg.A50
01-01-2019 31-12-2019 197111 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 197111 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 197113 : 197113 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 197114 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 197114 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 197118 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 197118 : Findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 197121 : Findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 197136 : 197136 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 197136 : 197136 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 197136 : 197136 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 197136 : 197136 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 197136 : 197136 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 197136 : 197136 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 198000 : Profylakse
01-01-1990 31-12-2005 198100 : Undersøg. Af Gravide
01-01-1990 31-12-2005 198110 : 1.Undersøgelse
01-01-2015 31-12-2015 198110 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198120 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198130 : 3.Undersøgelse
01-01-2014 31-12-2014 198130 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198140 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198141 : Særkons. Sv.Forebyg
01-01-1990 31-12-2005 198142 : 4 Hj. Fødende 1.Uge
01-01-1990 31-12-2005 198143 : Besøg I 0-4 Km
01-01-1990 31-12-2005 198144 : Besøg II 4-8 Km
01-01-1990 31-12-2005 198145 : Besøg III 8-12 Km
01-01-1990 31-12-2005 198146 : Besøg IV 12-16 Km
01-01-1990 31-12-2005 198147 : Besøg V 16-20 Km
01-01-1990 31-12-2005 198148 : Besøg VI Over 20 Km
01-01-1990 31-12-2005 198149 : Pr. Km Ud Over 21
01-01-1990 31-12-2005 198150 : Unders.V.Vejl.9 uger
01-01-1990 31-12-2005 198151 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 198152 : Podning t. dyrkning
01-01-1990 31-12-2005 198153 : B-glukose,fotometer
01-01-1990 31-12-2005 198154 : B-glukose, stix
01-01-1990 31-12-2005 198155 : Urinundersøg., stix
01-01-1990 31-12-2005 198156 : I. Urin
01-01-1990 31-12-2005 198157 : II. Bakt.,tric. m.m.
01-01-1990 31-12-2005 198158 : III. Andet, fx. orm
01-01-1990 31-12-2005 198159 : I. Bakterier
01-01-1990 31-12-2005 198160 : 5. Hj. Fødende 9uger
01-01-1990 31-12-2005 198161 : II. Svampe
01-01-1990 31-12-2005 198162 : III. Andet
01-01-1990 31-12-2005 198170 : 1 modul
01-01-2015 31-12-2015 198170 : 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 198171 : 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 198172 : 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 198173 : Pr. påbegyndt over 3
01-01-1990 31-12-2005 198180 : Blodpr.1.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 198181 : Blodpr.2.graviditets
01-01-1990 31-12-2005 198182 : Indtil 4 km.
01-01-1990 31-12-2005 198183 : Fra 4 indtil 8 km.
01-01-1990 31-12-2005 198184 : Fra 8 indtil 12 km.
01-01-1990 31-12-2005 198185 : Fra 12 indtil 16 km.
01-01-1990 31-12-2005 198186 : Fra 16 indtil 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 198187 : Udover 20 km.
01-01-1990 31-12-2005 198188 : Kr/km. udover 21 km.
01-01-1990 31-12-2005 198190 : Blodprøvetagning
01-01-1990 31-12-2005 198200 : Børneundersøgelser
01-01-1990 31-12-2005 198201 : 1.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198202 : 2.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198203 : 3.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198204 : 4.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198205 : 5.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198206 : 6.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198207 : 7.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198208 : 8.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198209 : 9.Undersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198300 : Børnevaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 198311 : 1.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 198312 : 2.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 198313 : 3.Kighostevaccinat.
01-01-1990 31-12-2005 198314 : HepaB vac barn 1mdr
01-01-1990 31-12-2005 198315 : HepaB vac barn 2mdr
01-01-1990 31-12-2005 198316 : HepaB vac barn 12mdr
01-01-1990 31-12-2005 198317 : Vachon hepB ej us/ko
01-01-1990 31-12-2005 198321 : 1.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 198322 : 2.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 198323 : 3.Di-Te-Pol-Vaccinat
01-01-1990 31-12-2005 198331 : 1.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 198332 : 2.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 198333 : 3.Orale Poliovaccin.
01-01-1990 31-12-2005 198341 : Di-Te-Ki-Pol-vac.3md
01-01-1990 31-12-2005 198342 : Di-Te-Ki-Pol-vac.5md
01-01-1990 31-12-2005 198343 : Di-Te-Ki-Pol-vac.12m
01-01-1990 31-12-2005 198400 : Mfr-Vaccinationer
01-01-1990 31-12-2005 198401 : Vaccinat. Inden 2 År
01-01-1990 31-12-2005 198402 : Vaccinat. 11-12 År
01-01-1990 31-12-2005 198403 : Vaccinat. 2-10 År
01-01-1990 31-12-2005 198500 : Vacc. R.Hunde Kvinde
01-01-1990 31-12-2005 198501 : Antistofundersøgelse
01-01-1990 31-12-2005 198502 : Vaccination 18 År
01-01-1990 31-12-2005 198503 : Vaccination Kvinder
01-01-1990 31-12-2005 198706 : Tillæg.vac.Di-Te-Ki
01-01-2015 31-12-2015 198801 : 198801 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 198900 : Profylakse Kørsel
01-01-2020 31-12-2020 198911 : 198911 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 198914 : 198914 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 198918 : 198918 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 198920 : Infl.vacc. over 65år
01-01-1990 31-12-2005 198921 : Infl.vacc. 65år hjem
01-01-1990 31-12-2005 198991 : Kørselsgodtg. I
01-01-1990 31-12-2005 198992 : Kørselsgodtg. II
01-01-1990 31-12-2005 199000 : Kørselsgodtgørelse
01-01-1990 31-12-2005 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2006 31-12-2006 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2007 31-12-2007 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2008 31-12-2008 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2009 31-12-2009 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2010 31-12-2010 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2011 31-12-2011 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2012 31-12-2012 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2013 31-12-2013 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2014 31-12-2014 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2016 31-12-2016 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2019 31-12-2019 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-2020 31-12-2020 199001 : Kørselsgodtgør. I
01-01-1990 31-12-2005 199002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2011 31-12-2011 199002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2012 31-12-2012 199002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2013 31-12-2013 199002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2014 31-12-2014 199002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2015 31-12-2015 199002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-2016 31-12-2016 199002 : Kørselsgodtgør. II
01-01-1990 31-12-2005 200000 : Ortopædisk Kirurgi
01-01-1990 31-12-2005 200100 : Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 200105 : E-mail konsultation
01-01-2006 31-12-2006 200105 : E-mail konsultation
01-01-2007 31-12-2007 200105 : E-mail konsultation
01-01-2008 31-12-2008 200105 : E-mail konsultation
01-01-2009 31-12-2009 200105 : E-mail konsultation
01-01-2010 31-12-2010 200105 : E-mail konsultation
01-01-2011 31-12-2011 200105 : E-mail konsultation
01-01-2012 31-12-2012 200105 : E-mail konsultation
01-01-2013 31-12-2013 200105 : E-mail konsultation
01-01-2014 31-12-2014 200105 : E-mail konsultation
01-01-2015 31-12-2015 200105 : E-mail konsultation
01-01-2016 31-12-2016 200105 : E-mail konsultation
01-01-2017 31-12-2017 200105 : E-mail konsultation
01-01-2018 31-12-2018 200105 : E-mail konsultation
01-01-2019 31-12-2019 200105 : E-mail konsultation
01-01-2020 31-12-2020 200105 : E-mail konsultation
01-01-1990 31-12-2005 200110 : 1. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 200110 : 1. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 200110 : 1. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 200110 : 1. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 200110 : 1. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 200110 : 1. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 200110 : 1. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 200110 : 1. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 200110 : 1. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 200110 : 1. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 200110 : 1. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 200110 : 1. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 200110 : 1. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 200110 : 1. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 200110 : 1. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 200110 : 1. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 200111 : 1. Kons. M/operat.Mv
01-01-1990 31-12-2005 200120 : 2. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 200120 : 2. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 200120 : 2. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 200120 : 2. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 200120 : 2. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 200120 : 2. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 200120 : 2. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 200120 : 2. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 200120 : 2. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 200120 : 2. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 200120 : 2. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 200120 : 2. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 200120 : 2. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 200120 : 2. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 200120 : 2. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 200120 : 2. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 200130 : Senere Kons.
01-01-2006 31-12-2006 200130 : Senere Kons.
01-01-2007 31-12-2007 200130 : Senere Kons.
01-01-2008 31-12-2008 200130 : Senere Kons.
01-01-2009 31-12-2009 200130 : Senere Kons.
01-01-2010 31-12-2010 200130 : Senere Kons.
01-01-2011 31-12-2011 200130 : Senere Kons.
01-01-2012 31-12-2012 200130 : Senere Kons.
01-01-2013 31-12-2013 200130 : Senere Kons.
01-01-2014 31-12-2014 200130 : Senere Kons.
01-01-2015 31-12-2015 200130 : Senere Kons.
01-01-2016 31-12-2016 200130 : Senere Kons.
01-01-2017 31-12-2017 200130 : Senere Kons.
01-01-2018 31-12-2018 200130 : Senere Kons.
01-01-2019 31-12-2019 200130 : Senere Kons.
01-01-2020 31-12-2020 200130 : Senere Kons.
01-01-1990 31-12-2005 200161 : tillæg for tolk
01-01-2006 31-12-2006 200161 : tillæg for tolk
01-01-2007 31-12-2007 200161 : tillæg for tolk
01-01-2013 31-12-2013 200161 : tillæg for tolk
01-01-2014 31-12-2014 200161 : tillæg for tolk
01-01-2015 31-12-2015 200161 : tillæg for tolk
01-01-1990 31-12-2005 200200 : Tlf. Konsultation
01-01-1990 31-12-2005 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2006 31-12-2006 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2007 31-12-2007 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2008 31-12-2008 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2009 31-12-2009 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2010 31-12-2010 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2011 31-12-2011 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2012 31-12-2012 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2013 31-12-2013 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2014 31-12-2014 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2015 31-12-2015 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2016 31-12-2016 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2017 31-12-2017 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2018 31-12-2018 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2019 31-12-2019 200201 : Tlf. Kons.
01-01-2020 31-12-2020 200201 : Tlf. Kons.
01-01-1990 31-12-2005 200205 : tlf. rådgivning
01-01-2006 31-12-2006 200205 : tlf. rådgivning
01-01-2007 31-12-2007 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2008 31-12-2008 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2009 31-12-2009 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2010 31-12-2010 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2011 31-12-2011 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2012 31-12-2012 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2013 31-12-2013 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2014 31-12-2014 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2015 31-12-2015 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2016 31-12-2016 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2017 31-12-2017 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2018 31-12-2018 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2019 31-12-2019 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-2020 31-12-2020 200205 : Tlf.rådg.prakt.læge
01-01-1990 31-12-2005 201000 : Besøg og Afst.tillæg
01-01-1990 31-12-2005 201100 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 201101 : Afstandstillæg
01-01-2006 31-12-2006 201101 : Afstandstillæg
01-01-2007 31-12-2007 201101 : Afstandstillæg
01-01-2008 31-12-2008 201101 : Afstandstillæg
01-01-2009 31-12-2009 201101 : Afstandstillæg
01-01-2010 31-12-2010 201101 : Afstandstillæg
01-01-2011 31-12-2011 201101 : Afstandstillæg
01-01-2012 31-12-2012 201101 : Afstandstillæg
01-01-2013 31-12-2013 201101 : Afstandstillæg
01-01-2015 31-12-2015 201101 : Afstandstillæg
01-01-2017 31-12-2017 201101 : Afstandstillæg
01-01-2020 31-12-2020 201101 : Afstandstillæg
01-01-1990 31-12-2005 201400 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 201401 : Besøg
01-01-2006 31-12-2006 201401 : Besøg
01-01-2007 31-12-2007 201401 : Besøg
01-01-2008 31-12-2008 201401 : Besøg
01-01-2009 31-12-2009 201401 : Besøg
01-01-2010 31-12-2010 201401 : Besøg
01-01-2011 31-12-2011 201401 : Besøg
01-01-2012 31-12-2012 201401 : Besøg
01-01-2013 31-12-2013 201401 : Besøg
01-01-2015 31-12-2015 201401 : Besøg
01-01-2017 31-12-2017 201401 : Besøg
01-01-2019 31-12-2019 201401 : Besøg
01-01-2020 31-12-2020 201401 : Besøg
01-01-1990 31-12-2005 202000 : Tillægsydelser
01-01-1990 31-12-2005 202001 : Diagnost. Artroscopi
01-01-1990 31-12-2005 202002 : Diag. Artro. M. Ope.
01-01-1990 31-12-2005 202100 : Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 202101 : Biopsi
01-01-2006 31-12-2006 202101 : Biopsi
01-01-2007 31-12-2007 202101 : Biopsi
01-01-2008 31-12-2008 202101 : Biopsi
01-01-2009 31-12-2009 202101 : Biopsi
01-01-2010 31-12-2010 202101 : Biopsi
01-01-2011 31-12-2011 202101 : Biopsi
01-01-2012 31-12-2012 202101 : Biopsi
01-01-2013 31-12-2013 202101 : Biopsi
01-01-2014 31-12-2014 202101 : Biopsi
01-01-2015 31-12-2015 202101 : Biopsi
01-01-2016 31-12-2016 202101 : Biopsi
01-01-2017 31-12-2017 202101 : Biopsi
01-01-2018 31-12-2018 202101 : Biopsi
01-01-2019 31-12-2019 202101 : Biopsi
01-01-2020 31-12-2020 202101 : Biopsi
01-01-1990 31-12-2005 202151 : Artro knæ større ind
01-01-1990 31-12-2005 202161 : tolkebistand
01-01-2006 31-12-2006 202161 : tolkebistand
01-01-2007 31-12-2007 202161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 202161 : tolkebistand
01-01-2009 31-12-2009 202161 : tolkebistand
01-01-2010 31-12-2010 202161 : tolkebistand
01-01-2011 31-12-2011 202161 : tolkebistand
01-01-2012 31-12-2012 202161 : tolkebistand
01-01-2013 31-12-2013 202161 : tolkebistand
01-01-2014 31-12-2014 202161 : tolkebistand
01-01-2015 31-12-2015 202161 : tolkebistand
01-01-2016 31-12-2016 202161 : tolkebistand
01-01-2017 31-12-2017 202161 : tolkebistand
01-01-2018 31-12-2018 202161 : tolkebistand
01-01-2019 31-12-2019 202161 : tolkebistand
01-01-2020 31-12-2020 202161 : tolkebistand
01-01-2008 31-12-2008 202162 : Venebase, indberetning
01-01-2009 31-12-2009 202162 : Venebase, indberetning
01-01-2010 31-12-2010 202162 : Venebase, indberetning
01-01-2011 31-12-2011 202162 : Venebase, indberetning
01-01-2012 31-12-2012 202162 : Venebase, indberetning
01-01-2013 31-12-2013 202162 : Venebase, indberetning
01-01-2015 31-12-2015 202162 : Venebase, indberetning
01-01-2008 31-12-2008 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2009 31-12-2009 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2010 31-12-2010 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2011 31-12-2011 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2013 31-12-2013 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2014 31-12-2014 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2015 31-12-2015 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2016 31-12-2016 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2017 31-12-2017 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2018 31-12-2018 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2019 31-12-2019 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2020 31-12-2020 202261 : Tillæg til konsultation med tolk
01-01-2012 31-12-2012 202264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2013 31-12-2013 202264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2014 31-12-2014 202264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2015 31-12-2015 202264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2016 31-12-2016 202264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2017 31-12-2017 202264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2018 31-12-2018 202264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2019 31-12-2019 202264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-2020 31-12-2020 202264 : Tillæg til konsultation med døvetolk
01-01-1990 31-12-2005 202500 : Forbindsstoffer
01-01-1990 31-12-2005 202501 : Zinklim- & Plastbind
01-01-1990 31-12-2005 202600 : Intra-artikul.injek.
01-01-1990 31-12-2005 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2006 31-12-2006 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2007 31-12-2007 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2008 31-12-2008 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2009 31-12-2009 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2010 31-12-2010 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2011 31-12-2011 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2012 31-12-2012 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2013 31-12-2013 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2014 31-12-2014 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2015 31-12-2015 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2016 31-12-2016 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2017 31-12-2017 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2018 31-12-2018 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2019 31-12-2019 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-2020 31-12-2020 202601 : Intra-artikul.injek.
01-01-1990 31-12-2005 202602 : Doppler
01-01-2006 31-12-2006 202602 : Doppler
01-01-2007 31-12-2007 202602 : Doppler
01-01-2008 31-12-2008 202602 : Doppler
01-01-2009 31-12-2009 202602 : Doppler
01-01-2010 31-12-2010 202602 : Doppler
01-01-2011 31-12-2011 202602 : Doppler
01-01-2012 31-12-2012 202602 : Doppler
01-01-2013 31-12-2013 202602 : Doppler
01-01-2014 31-12-2014 202602 : Doppler
01-01-2015 31-12-2015 202602 : Doppler
01-01-1990 31-12-2005 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2006 31-12-2006 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2007 31-12-2007 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2008 31-12-2008 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2009 31-12-2009 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2010 31-12-2010 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2011 31-12-2011 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2012 31-12-2012 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2013 31-12-2013 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2014 31-12-2014 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2015 31-12-2015 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2016 31-12-2016 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2017 31-12-2017 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2018 31-12-2018 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2019 31-12-2019 202603 : Pulsoxymetri
01-01-2020 31-12-2020 202603 : Pulsoxymetri
01-01-1990 31-12-2005 202604 : Gipsbandager
01-01-2006 31-12-2006 202604 : Gipsbandager
01-01-2007 31-12-2007 202604 : Gipsbandager
01-01-2008 31-12-2008 202604 : Gipsbandager
01-01-2009 31-12-2009 202604 : Gipsbandager
01-01-2010 31-12-2010 202604 : Gipsbandager
01-01-2011 31-12-2011 202604 : Gipsbandager
01-01-2012 31-12-2012 202604 : Gipsbandager
01-01-2013 31-12-2013 202604 : Gipsbandager
01-01-2014 31-12-2014 202604 : Gipsbandager
01-01-2015 31-12-2015 202604 : Gipsbandager
01-01-2016 31-12-2016 202604 : Gipsbandager
01-01-2017 31-12-2017 202604 : Gipsbandager
01-01-2018 31-12-2018 202604 : Gipsbandager
01-01-2019 31-12-2019 202604 : Gipsbandager
01-01-2020 31-12-2020 202604 : Gipsbandager
01-01-1990 31-12-2005 202605 : Gips ifm. op
01-01-2006 31-12-2006 202605 : Gips ifm. op
01-01-2007 31-12-2007 202605 : Gips ifm. op
01-01-2008 31-12-2008 202605 : Gips ifm. op
01-01-2009 31-12-2009 202605 : Gips ifm. op
01-01-2010 31-12-2010 202605 : Gips ifm. op
01-01-2011 31-12-2011 202605 : Gips ifm. op
01-01-2012 31-12-2012 202605 : Gips ifm. op
01-01-2013 31-12-2013 202605 : Gips ifm. op
01-01-2014 31-12-2014 202605 : Gips ifm. op
01-01-2015 31-12-2015 202605 : Gips ifm. op
01-01-2016 31-12-2016 202605 : Gips ifm. op
01-01-2017 31-12-2017 202605 : Gips ifm. op
01-01-2018 31-12-2018 202605 : Gips ifm. op
01-01-2019 31-12-2019 202605 : Gips ifm. op
01-01-2020 31-12-2020 202605 : Gips ifm. op
01-01-2012 31-12-2012 202606 : Ultralydsundersøgelse
01-01-2013 31-12-2013 202606 : Ultralydsundersøgelse
01-01-2014 31-12-2014 202606 : Ultralydsundersøgelse
01-01-2015 31-12-2015 202606 : Ultralydsundersøgelse
01-01-2016 31-12-2016 202606 : Ultralydsundersøgelse
01-01-2017 31-12-2017 202606 : Ultralydsundersøgelse
01-01-2018 31-12-2018 202606 : Ultralydsundersøgelse
01-01-2019 31-12-2019 202606 : Ultralydsundersøgelse
01-01-2020 31-12-2020 202606 : Ultralydsundersøgelse
01-01-2012 31-12-2012 202607 : Ultralydsvejledt injektion
01-01-2013 31-12-2013 202607 : Ultralydsvejledt injektion
01-01-2014 31-12-2014 202607 : Ultralydsvejledt injektion
01-01-2015 31-12-2015 202607 : Ultralydsvejledt injektion
01-01-2016 31-12-2016 202607 : Ultralydsvejledt injektion
01-01-2017 31-12-2017 202607 : Ultralydsvejledt injektion
01-01-2018 31-12-2018 202607 : Ultralydsvejledt injektion
01-01-2019 31-12-2019 202607 : Ultralydsvejledt injektion
01-01-2020 31-12-2020 202607 : Ultralydsvejledt injektion
01-01-1990 31-12-2005 203000 : Særydelser
01-01-1990 31-12-2005 203100 : 1. Operation
01-01-1990 31-12-2005 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2006 31-12-2006 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2007 31-12-2007 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2008 31-12-2008 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2009 31-12-2009 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2010 31-12-2010 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2011 31-12-2011 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2012 31-12-2012 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2013 31-12-2013 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2014 31-12-2014 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2015 31-12-2015 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2016 31-12-2016 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2017 31-12-2017 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2018 31-12-2018 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2019 31-12-2019 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-2020 31-12-2020 203116 : Tapn. i Led 1.
01-01-1990 31-12-2005 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2006 31-12-2006 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2007 31-12-2007 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2008 31-12-2008 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2009 31-12-2009 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2010 31-12-2010 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2011 31-12-2011 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2012 31-12-2012 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2013 31-12-2013 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2014 31-12-2014 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2015 31-12-2015 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2016 31-12-2016 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2017 31-12-2017 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2018 31-12-2018 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2019 31-12-2019 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-2020 31-12-2020 203117 : Rensning Småsår 1.
01-01-1990 31-12-2005 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2006 31-12-2006 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2007 31-12-2007 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2008 31-12-2008 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2009 31-12-2009 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2010 31-12-2010 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2011 31-12-2011 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2012 31-12-2012 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2013 31-12-2013 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2014 31-12-2014 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2015 31-12-2015 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2016 31-12-2016 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2017 31-12-2017 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2018 31-12-2018 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2019 31-12-2019 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-2020 31-12-2020 203118 : Fjern. Negl 1.
01-01-1990 31-12-2005 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2006 31-12-2006 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2007 31-12-2007 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2008 31-12-2008 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2009 31-12-2009 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2010 31-12-2010 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2011 31-12-2011 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2012 31-12-2012 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2013 31-12-2013 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2014 31-12-2014 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2015 31-12-2015 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2016 31-12-2016 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2017 31-12-2017 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2018 31-12-2018 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2019 31-12-2019 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-2020 31-12-2020 203120 : Fjern. Svulst Hud 1.
01-01-1990 31-12-2005 203123 : Operat. Åreknuder 1.
01-01-1990 31-12-2005 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2006 31-12-2006 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2007 31-12-2007 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2008 31-12-2008 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2009 31-12-2009 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2010 31-12-2010 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2011 31-12-2011 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2012 31-12-2012 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2013 31-12-2013 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2014 31-12-2014 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2015 31-12-2015 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2016 31-12-2016 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2017 31-12-2017 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2018 31-12-2018 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2019 31-12-2019 203124 : Revision Sår 1.
01-01-2020 31-12-2020 203124 : Revision Sår 1.
01-01-1990 31-12-2005 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2006 31-12-2006 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2007 31-12-2007 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2008 31-12-2008 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2009 31-12-2009 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2010 31-12-2010 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2011 31-12-2011 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2012 31-12-2012 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2013 31-12-2013 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2014 31-12-2014 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2015 31-12-2015 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2016 31-12-2016 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2017 31-12-2017 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2018 31-12-2018 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2019 31-12-2019 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-2020 31-12-2020 203125 : Operat. Hammertå 1.
01-01-1990 31-12-2005 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2006 31-12-2006 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2007 31-12-2007 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2008 31-12-2008 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2009 31-12-2009 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2010 31-12-2010 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2011 31-12-2011 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2012 31-12-2012 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2013 31-12-2013 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2014 31-12-2014 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2015 31-12-2015 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2016 31-12-2016 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2017 31-12-2017 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2018 31-12-2018 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2019 31-12-2019 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-2020 31-12-2020 203126 : Amputat. Finger 1.
01-01-1990 31-12-2005 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2006 31-12-2006 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2007 31-12-2007 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2008 31-12-2008 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2009 31-12-2009 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2010 31-12-2010 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2011 31-12-2011 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2012 31-12-2012 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2013 31-12-2013 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2014 31-12-2014 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2015 31-12-2015 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2016 31-12-2016 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2017 31-12-2017 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2018 31-12-2018 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2019 31-12-2019 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-2020 31-12-2020 203127 : Oper. Bullen Fing.1.
01-01-1990 31-12-2005 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2006 31-12-2006 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2007 31-12-2007 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2008 31-12-2008 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2009 31-12-2009 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2010 31-12-2010 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2011 31-12-2011 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2012 31-12-2012 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2013 31-12-2013 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2014 31-12-2014 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2015 31-12-2015 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2016 31-12-2016 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2017 31-12-2017 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2018 31-12-2018 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2019 31-12-2019 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-2020 31-12-2020 203131 : Plast. Operat. 1.
01-01-1990 31-12-2005 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2006 31-12-2006 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2007 31-12-2007 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2008 31-12-2008 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2009 31-12-2009 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2010 31-12-2010 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2011 31-12-2011 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2012 31-12-2012 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2013 31-12-2013 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2014 31-12-2014 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2015 31-12-2015 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2016 31-12-2016 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2017 31-12-2017 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2018 31-12-2018 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2019 31-12-2019 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-2020 31-12-2020 203133 : Ope. Springfinger 1.
01-01-1990 31-12-2005 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2006 31-12-2006 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2007 31-12-2007 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2008 31-12-2008 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2009 31-12-2009 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2010 31-12-2010 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2011 31-12-2011 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2012 31-12-2012 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2013 31-12-2013 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2014 31-12-2014 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2015 31-12-2015 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2016 31-12-2016 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2017 31-12-2017 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2018 31-12-2018 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2019 31-12-2019 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-2020 31-12-2020 203134 : Ope. Knyst 1.
01-01-1990 31-12-2005 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2006 31-12-2006 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2007 31-12-2007 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2008 31-12-2008 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2009 31-12-2009 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2010 31-12-2010 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2011 31-12-2011 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2012 31-12-2012 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2013 31-12-2013 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2014 31-12-2014 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2015 31-12-2015 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2016 31-12-2016 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2017 31-12-2017 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2018 31-12-2018 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2019 31-12-2019 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-2020 31-12-2020 203135 : Ope. Seneknude 1.
01-01-1990 31-12-2005 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2006 31-12-2006 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2007 31-12-2007 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2008 31-12-2008 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2009 31-12-2009 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2010 31-12-2010 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2011 31-12-2011 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2012 31-12-2012 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2013 31-12-2013 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2014 31-12-2014 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2015 31-12-2015 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2016 31-12-2016 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2017 31-12-2017 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2018 31-12-2018 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2019 31-12-2019 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-2020 31-12-2020 203137 : Fjern. Negleleje 1.
01-01-1990 31-12-2005 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2006 31-12-2006 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2007 31-12-2007 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2008 31-12-2008 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2009 31-12-2009 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2010 31-12-2010 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2011 31-12-2011 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2012 31-12-2012 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2013 31-12-2013 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2014 31-12-2014 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2015 31-12-2015 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2016 31-12-2016 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2017 31-12-2017 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2018 31-12-2018 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2019 31-12-2019 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-2020 31-12-2020 203138 : Behandl. Brud 1.
01-01-1990 31-12-2005 203139 : Ope. Årekn. Lyske 1.
01-01-1990 31-12-2005 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2006 31-12-2006 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2007 31-12-2007 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2008 31-12-2008 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2009 31-12-2009 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2010 31-12-2010 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2011 31-12-2011 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2012 31-12-2012 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2013 31-12-2013 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2014 31-12-2014 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2015 31-12-2015 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2016 31-12-2016 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2017 31-12-2017 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2018 31-12-2018 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2019 31-12-2019 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-2020 31-12-2020 203140 : Fj. af svulst i musk
01-01-1990 31-12-2005 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2006 31-12-2006 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2007 31-12-2007 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2008 31-12-2008 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2009 31-12-2009 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2010 31-12-2010 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2011 31-12-2011 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2012 31-12-2012 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2013 31-12-2013 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2014 31-12-2014 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2015 31-12-2015 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2016 31-12-2016 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2017 31-12-2017 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2018 31-12-2018 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2019 31-12-2019 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-2020 31-12-2020 203141 : Synovect. Hånd 1.
01-01-1990 31-12-2005 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2006 31-12-2006 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2007 31-12-2007 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2008 31-12-2008 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2009 31-12-2009 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2010 31-12-2010 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2011 31-12-2011 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2012 31-12-2012 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2013 31-12-2013 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2014 31-12-2014 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2015 31-12-2015 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2016 31-12-2016 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2017 31-12-2017 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2018 31-12-2018 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2019 31-12-2019 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-2020 31-12-2020 203142 : Artrod. Fingerl. 1.
01-01-1990 31-12-2005 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2006 31-12-2006 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2007 31-12-2007 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2008 31-12-2008 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2009 31-12-2009 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2010 31-12-2010 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2011 31-12-2011 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2012 31-12-2012 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2013 31-12-2013 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2014 31-12-2014 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2015 31-12-2015 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2016 31-12-2016 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2017 31-12-2017 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2018 31-12-2018 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2019 31-12-2019 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-2020 31-12-2020 203143 : Fjern. Spoleben. 1.
01-01-1990 31-12-2005 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2006 31-12-2006 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2007 31-12-2007 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2008 31-12-2008 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2009 31-12-2009 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2010 31-12-2010 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2011 31-12-2011 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2012 31-12-2012 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2013 31-12-2013 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2014 31-12-2014 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2015 31-12-2015 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2016 31-12-2016 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2017 31-12-2017 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2018 31-12-2018 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2019 31-12-2019 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-2020 31-12-2020 203144 : Op. Slidgigt St.Tå 1
01-01-1990 31-12-2005 203145 : Op. Kont. Håndfl. 1.
01-01-1990 31-12-2005 203146 : Nerveafklemning
01-01-2006 31-12-2006 203146 : Nerveafklemning
01-01-2007 31-12-2007 203146 : Nerveafklemning
01-01-2008 31-12-2008 203146 : Nerveafklemning
01-01-2009 31-12-2009 203146 : Nerveafklemning
01-01-2010 31-12-2010 203146 : Nerveafklemning
01-01-2011 31-12-2011 203146 : Nerveafklemning
01-01-2012 31-12-2012 203146 : Nerveafklemning
01-01-2013 31-12-2013 203146 : Nerveafklemning
01-01-2014 31-12-2014 203146 : Nerveafklemning
01-01-2015 31-12-2015 203146 : Nerveafklemning
01-01-2016 31-12-2016 203146 : Nerveafklemning
01-01-2017 31-12-2017 203146 : Nerveafklemning
01-01-2018 31-12-2018 203146 : Nerveafklemning
01-01-2019 31-12-2019 203146 : Nerveafklemning
01-01-2020 31-12-2020 203146 : Nerveafklemning
01-01-1990 31-12-2005 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2006 31-12-2006 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2007 31-12-2007 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2008 31-12-2008 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2009 31-12-2009 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2010 31-12-2010 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2011 31-12-2011 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2012 31-12-2012 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2013 31-12-2013 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2014 31-12-2014 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2015 31-12-2015 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2016 31-12-2016 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2017 31-12-2017 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2018 31-12-2018 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2019 31-12-2019 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-2020 31-12-2020 203147 : Ledbåndsrekon
01-01-1990 31-12-2005 203148 : Dupuytren
01-01-2006 31-12-2006 203148 : Dupuytren
01-01-2007 31-12-2007 203148 : Dupuytren
01-01-2008 31-12-2008 203148 : Dupuytren
01-01-2009 31-12-2009 203148 : Dupuytren
01-01-2010 31-12-2010 203148 : Dupuytren
01-01-2011 31-12-2011 203148 : Dupuytren
01-01-2012 31-12-2012 203148 : Dupuytren
01-01-2013 31-12-2013 203148 : Dupuytren
01-01-2014 31-12-2014 203148 : Dupuytren
01-01-2015 31-12-2015 203148 : Dupuytren
01-01-2016 31-12-2016 203148 : Dupuytren
01-01-2017 31-12-2017 203148 : Dupuytren
01-01-2018 31-12-2018 203148 : Dupuytren
01-01-2019 31-12-2019 203148 : Dupuytren
01-01-2020 31-12-2020 203148 : Dupuytren
01-01-1990 31-12-2005 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2006 31-12-2006 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2007 31-12-2007 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2008 31-12-2008 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2009 31-12-2009 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2010 31-12-2010 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2011 31-12-2011 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2012 31-12-2012 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2013 31-12-2013 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2014 31-12-2014 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2015 31-12-2015 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2016 31-12-2016 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2017 31-12-2017 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2018 31-12-2018 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2019 31-12-2019 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-2020 31-12-2020 203149 : Knogleforskyds. op
01-01-1990 31-12-2005 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2006 31-12-2006 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2007 31-12-2007 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2008 31-12-2008 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2009 31-12-2009 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2010 31-12-2010 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2011 31-12-2011 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2012 31-12-2012 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2013 31-12-2013 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2014 31-12-2014 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2015 31-12-2015 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2016 31-12-2016 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2017 31-12-2017 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2018 31-12-2018 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2019 31-12-2019 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-2020 31-12-2020 203150 : Artro knæ mindre ind
01-01-1990 31-12-2005 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2006 31-12-2006 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2007 31-12-2007 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2008 31-12-2008 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2009 31-12-2009 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2010 31-12-2010 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2011 31-12-2011 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2012 31-12-2012 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2013 31-12-2013 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2014 31-12-2014 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2015 31-12-2015 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2016 31-12-2016 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2017 31-12-2017 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2018 31-12-2018 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2019 31-12-2019 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2020 31-12-2020 203151 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-2015 31-12-2015 203164 : 203164 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 203164 : 203164 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 203164 : 203164 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 203164 : 203164 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 203164 : 203164 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 203164 : 203164 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 203200 : Følgende Operationer
01-01-1990 31-12-2005 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2006 31-12-2006 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2007 31-12-2007 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2008 31-12-2008 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2009 31-12-2009 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2010 31-12-2010 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2011 31-12-2011 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2012 31-12-2012 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2013 31-12-2013 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2014 31-12-2014 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2015 31-12-2015 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2016 31-12-2016 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2017 31-12-2017 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2018 31-12-2018 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2019 31-12-2019 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-2020 31-12-2020 203216 : Tapn. i Led Flg.
01-01-1990 31-12-2005 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2006 31-12-2006 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2007 31-12-2007 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2008 31-12-2008 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2009 31-12-2009 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2010 31-12-2010 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2011 31-12-2011 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2012 31-12-2012 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2013 31-12-2013 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2014 31-12-2014 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2015 31-12-2015 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2016 31-12-2016 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2017 31-12-2017 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2018 31-12-2018 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2019 31-12-2019 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-2020 31-12-2020 203217 : Rensning Småsår Flg.
01-01-1990 31-12-2005 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2006 31-12-2006 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2007 31-12-2007 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2008 31-12-2008 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2009 31-12-2009 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2010 31-12-2010 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2011 31-12-2011 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2012 31-12-2012 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2013 31-12-2013 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2014 31-12-2014 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2015 31-12-2015 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2016 31-12-2016 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2017 31-12-2017 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2018 31-12-2018 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2019 31-12-2019 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-2020 31-12-2020 203218 : Fjern. Negl Flg.
01-01-1990 31-12-2005 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2006 31-12-2006 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2007 31-12-2007 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2008 31-12-2008 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2009 31-12-2009 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2010 31-12-2010 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2011 31-12-2011 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2012 31-12-2012 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2013 31-12-2013 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2014 31-12-2014 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2015 31-12-2015 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2016 31-12-2016 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2017 31-12-2017 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2018 31-12-2018 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2019 31-12-2019 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-2020 31-12-2020 203220 : Fjern. Svulst Hud Fg
01-01-1990 31-12-2005 203223 : Operat. Åreknud. Flg
01-01-1990 31-12-2005 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2006 31-12-2006 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2007 31-12-2007 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2008 31-12-2008 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2009 31-12-2009 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2010 31-12-2010 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2011 31-12-2011 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2012 31-12-2012 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2013 31-12-2013 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2014 31-12-2014 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2015 31-12-2015 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2016 31-12-2016 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2017 31-12-2017 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2018 31-12-2018 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2019 31-12-2019 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-2020 31-12-2020 203224 : Revision Sår Flg.
01-01-1990 31-12-2005 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2006 31-12-2006 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2007 31-12-2007 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2008 31-12-2008 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2009 31-12-2009 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2010 31-12-2010 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2011 31-12-2011 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2012 31-12-2012 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2013 31-12-2013 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2014 31-12-2014 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2015 31-12-2015 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2016 31-12-2016 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2017 31-12-2017 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2018 31-12-2018 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2019 31-12-2019 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-2020 31-12-2020 203225 : Operat. Hammertå Flg
01-01-1990 31-12-2005 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2006 31-12-2006 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2007 31-12-2007 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2008 31-12-2008 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2009 31-12-2009 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2010 31-12-2010 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2011 31-12-2011 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2012 31-12-2012 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2013 31-12-2013 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2014 31-12-2014 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2015 31-12-2015 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2016 31-12-2016 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2017 31-12-2017 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2018 31-12-2018 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2019 31-12-2019 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-2020 31-12-2020 203226 : Amputat. Finger Flg.
01-01-1990 31-12-2005 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2006 31-12-2006 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2007 31-12-2007 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2008 31-12-2008 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2009 31-12-2009 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2010 31-12-2010 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2011 31-12-2011 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2012 31-12-2012 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2013 31-12-2013 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2014 31-12-2014 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2015 31-12-2015 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2016 31-12-2016 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2017 31-12-2017 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2018 31-12-2018 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2019 31-12-2019 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-2020 31-12-2020 203227 : Op. Bullen Fing. Flg
01-01-1990 31-12-2005 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2006 31-12-2006 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2007 31-12-2007 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2008 31-12-2008 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2009 31-12-2009 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2010 31-12-2010 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2011 31-12-2011 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2012 31-12-2012 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2013 31-12-2013 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2014 31-12-2014 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2015 31-12-2015 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2016 31-12-2016 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2017 31-12-2017 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2018 31-12-2018 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2019 31-12-2019 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-2020 31-12-2020 203231 : Plast. Operat. Flg.
01-01-1990 31-12-2005 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2006 31-12-2006 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2007 31-12-2007 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2008 31-12-2008 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2009 31-12-2009 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2010 31-12-2010 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2011 31-12-2011 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2012 31-12-2012 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2013 31-12-2013 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2014 31-12-2014 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2015 31-12-2015 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2016 31-12-2016 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2017 31-12-2017 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2018 31-12-2018 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2019 31-12-2019 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-2020 31-12-2020 203233 : Ope. Springfing. Flg
01-01-1990 31-12-2005 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2006 31-12-2006 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2007 31-12-2007 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2008 31-12-2008 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2009 31-12-2009 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2010 31-12-2010 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2011 31-12-2011 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2012 31-12-2012 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2013 31-12-2013 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2014 31-12-2014 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2015 31-12-2015 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2016 31-12-2016 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2017 31-12-2017 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2018 31-12-2018 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2019 31-12-2019 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-2020 31-12-2020 203234 : Ope. Knyst Flg.
01-01-1990 31-12-2005 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2006 31-12-2006 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2007 31-12-2007 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2008 31-12-2008 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2009 31-12-2009 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2010 31-12-2010 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2011 31-12-2011 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2012 31-12-2012 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2013 31-12-2013 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2014 31-12-2014 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2015 31-12-2015 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2016 31-12-2016 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2017 31-12-2017 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2018 31-12-2018 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2019 31-12-2019 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-2020 31-12-2020 203235 : Ope. Seneknude Flg.
01-01-1990 31-12-2005 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2006 31-12-2006 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2007 31-12-2007 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2008 31-12-2008 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2009 31-12-2009 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2010 31-12-2010 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2011 31-12-2011 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2012 31-12-2012 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2013 31-12-2013 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2014 31-12-2014 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2015 31-12-2015 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2016 31-12-2016 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2017 31-12-2017 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2018 31-12-2018 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2019 31-12-2019 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-2020 31-12-2020 203237 : Fjern. Negleleje Flg
01-01-1990 31-12-2005 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2006 31-12-2006 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2007 31-12-2007 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2008 31-12-2008 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2009 31-12-2009 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2010 31-12-2010 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2011 31-12-2011 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2012 31-12-2012 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2013 31-12-2013 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2014 31-12-2014 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2015 31-12-2015 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2016 31-12-2016 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2017 31-12-2017 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2018 31-12-2018 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2019 31-12-2019 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-2020 31-12-2020 203238 : Behandl. Brud Flg.
01-01-1990 31-12-2005 203239 : Ope. Årekn. Lyske Fg
01-01-1990 31-12-2005 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2006 31-12-2006 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2007 31-12-2007 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2008 31-12-2008 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2009 31-12-2009 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2010 31-12-2010 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2011 31-12-2011 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2012 31-12-2012 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2013 31-12-2013 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2014 31-12-2014 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2015 31-12-2015 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2016 31-12-2016 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2017 31-12-2017 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2018 31-12-2018 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2019 31-12-2019 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-2020 31-12-2020 203240 : Fj.svusl musk flg op
01-01-1990 31-12-2005 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2006 31-12-2006 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2007 31-12-2007 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2008 31-12-2008 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2009 31-12-2009 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2010 31-12-2010 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2011 31-12-2011 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2012 31-12-2012 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2013 31-12-2013 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2014 31-12-2014 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2015 31-12-2015 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2016 31-12-2016 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2017 31-12-2017 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2018 31-12-2018 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2019 31-12-2019 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-2020 31-12-2020 203241 : Synovect. Hånd Flg.
01-01-1990 31-12-2005 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2006 31-12-2006 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2007 31-12-2007 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2008 31-12-2008 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2009 31-12-2009 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2010 31-12-2010 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2011 31-12-2011 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2012 31-12-2012 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2013 31-12-2013 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2014 31-12-2014 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2015 31-12-2015 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2016 31-12-2016 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2017 31-12-2017 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2018 31-12-2018 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2019 31-12-2019 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-2020 31-12-2020 203242 : Artrod. Fingerl. Flg
01-01-1990 31-12-2005 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2006 31-12-2006 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2007 31-12-2007 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2008 31-12-2008 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2009 31-12-2009 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2010 31-12-2010 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2011 31-12-2011 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2012 31-12-2012 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2013 31-12-2013 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2014 31-12-2014 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2015 31-12-2015 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2016 31-12-2016 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2017 31-12-2017 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2018 31-12-2018 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2019 31-12-2019 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-2020 31-12-2020 203243 : Fjern. Spoleben.Flg.
01-01-1990 31-12-2005 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2006 31-12-2006 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2007 31-12-2007 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2008 31-12-2008 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2009 31-12-2009 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2010 31-12-2010 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2011 31-12-2011 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2012 31-12-2012 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2013 31-12-2013 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2014 31-12-2014 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2015 31-12-2015 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2016 31-12-2016 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2017 31-12-2017 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2018 31-12-2018 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2019 31-12-2019 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-2020 31-12-2020 203244 : Op. Slidg. St.Tå Flg
01-01-1990 31-12-2005 203245 : Op. Kont. Håndfl.Flg
01-01-1990 31-12-2005 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2006 31-12-2006 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2007 31-12-2007 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2008 31-12-2008 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2009 31-12-2009 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2010 31-12-2010 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2011 31-12-2011 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2012 31-12-2012 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2013 31-12-2013 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2014 31-12-2014 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2015 31-12-2015 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2016 31-12-2016 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2017 31-12-2017 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2018 31-12-2018 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2019 31-12-2019 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-2020 31-12-2020 203246 : Nerveafklem flg op
01-01-1990 31-12-2005 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2006 31-12-2006 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2007 31-12-2007 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2008 31-12-2008 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2009 31-12-2009 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2010 31-12-2010 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2011 31-12-2011 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2012 31-12-2012 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2013 31-12-2013 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2014 31-12-2014 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2015 31-12-2015 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2016 31-12-2016 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2017 31-12-2017 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2018 31-12-2018 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2019 31-12-2019 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-2020 31-12-2020 203247 : Ledbåndsrekon flg op
01-01-1990 31-12-2005 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2006 31-12-2006 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2007 31-12-2007 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2008 31-12-2008 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2009 31-12-2009 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2010 31-12-2010 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2011 31-12-2011 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2012 31-12-2012 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2013 31-12-2013 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2014 31-12-2014 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2015 31-12-2015 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2016 31-12-2016 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2017 31-12-2017 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2018 31-12-2018 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2019 31-12-2019 203248 : Dupuytren flg op
01-01-2020 31-12-2020 203248 : Dupuytren flg op
01-01-1990 31-12-2005 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2006 31-12-2006 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2007 31-12-2007 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2008 31-12-2008 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2009 31-12-2009 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2010 31-12-2010 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2011 31-12-2011 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2012 31-12-2012 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2013 31-12-2013 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2014 31-12-2014 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2015 31-12-2015 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2016 31-12-2016 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2017 31-12-2017 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2018 31-12-2018 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2019 31-12-2019 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-2020 31-12-2020 203249 : Knogleforskyd flg op
01-01-1990 31-12-2005 203250 : Art knæ min flg op
01-01-2006 31-12-2006 203250 : Art knæ min flg op
01-01-2007 31-12-2007 203250 : Art knæ min flg op
01-01-2008 31-12-2008 203250 : Art knæ min flg op
01-01-2009 31-12-2009 203250 : Art knæ min flg op
01-01-2010 31-12-2010 203250 : Art knæ min flg op
01-01-2011 31-12-2011 203250 : Art knæ min flg op
01-01-2012 31-12-2012 203250 : Art knæ min flg op
01-01-2013 31-12-2013 203250 : Art knæ min flg op
01-01-2014 31-12-2014 203250 : Art knæ min flg op
01-01-2015 31-12-2015 203250 : Art knæ min flg op
01-01-2018 31-12-2018 203250 : Art knæ min flg op
01-01-2019 31-12-2019 203250 : Art knæ min flg op
01-01-1990 31-12-2005 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2006 31-12-2006 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2007 31-12-2007 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2008 31-12-2008 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2009 31-12-2009 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2010 31-12-2010 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2011 31-12-2011 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2012 31-12-2012 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2013 31-12-2013 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2014 31-12-2014 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2015 31-12-2015 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2016 31-12-2016 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2017 31-12-2017 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2018 31-12-2018 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2019 31-12-2019 203251 : Art knæ stør flg op
01-01-2015 31-12-2015 203264 : 203264 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 203264 : 203264 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 203264 : 203264 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 203264 : 203264 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 203264 : 203264 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 203264 : 203264 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 203300 : Injekt. Åreknuder
01-01-1990 31-12-2005 203301 : Injekt. Åre 1.Kons.
01-01-1990 31-12-2005 203302 : Injekt. Åre Sen.Kons
01-01-1990 31-12-2005 203400 : Gipsbandager
01-01-1990 31-12-2005 203401 : Gipsbandager
01-01-1990 31-12-2005 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-2006 31-12-2006 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-2007 31-12-2007 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-2008 31-12-2008 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-2009 31-12-2009 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-2010 31-12-2010 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-2011 31-12-2011 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-2012 31-12-2012 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-2013 31-12-2013 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-2014 31-12-2014 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-2015 31-12-2015 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-2017 31-12-2017 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-2018 31-12-2018 203800 : Dopplerus. af vener
01-01-1990 31-12-2005 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2006 31-12-2006 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2007 31-12-2007 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2008 31-12-2008 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2009 31-12-2009 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2010 31-12-2010 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2011 31-12-2011 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2012 31-12-2012 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2013 31-12-2013 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2014 31-12-2014 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2015 31-12-2015 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2016 31-12-2016 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2017 31-12-2017 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2018 31-12-2018 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2019 31-12-2019 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-2020 31-12-2020 203801 : Duplexscan. af vener
01-01-1990 31-12-2005 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2006 31-12-2006 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2007 31-12-2007 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2008 31-12-2008 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2009 31-12-2009 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2010 31-12-2010 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2011 31-12-2011 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2012 31-12-2012 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2013 31-12-2013 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2014 31-12-2014 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2015 31-12-2015 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2016 31-12-2016 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2017 31-12-2017 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2018 31-12-2018 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2019 31-12-2019 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-2020 31-12-2020 203802 : Op.årekn.ex.lysk.hø
01-01-1990 31-12-2005 203803 : Op.årekn.ex.lysk.ve
01-01-2006 31-12-2006 203803 : Op.årekn.ex.lysk.ve
01-01-2007 31-12-2007 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2008 31-12-2008 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2009 31-12-2009 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2010 31-12-2010 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2011 31-12-2011 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2012 31-12-2012 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2013 31-12-2013 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2014 31-12-2014 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2015 31-12-2015 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2016 31-12-2016 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2017 31-12-2017 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2018 31-12-2018 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2019 31-12-2019 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-2020 31-12-2020 203803 : Op.årekn.ex lysk.ve
01-01-1990 31-12-2005 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2006 31-12-2006 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2007 31-12-2007 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2008 31-12-2008 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2009 31-12-2009 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2010 31-12-2010 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2011 31-12-2011 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2012 31-12-2012 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2013 31-12-2013 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2014 31-12-2014 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2015 31-12-2015 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2016 31-12-2016 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2017 31-12-2017 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-2018 31-12-2018 203804 : Op.årekn.i lysk.hø.b
01-01-1990 31-12-2005 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2006 31-12-2006 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2007 31-12-2007 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2008 31-12-2008 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2009 31-12-2009 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2010 31-12-2010 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2011 31-12-2011 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2012 31-12-2012 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2013 31-12-2013 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2014 31-12-2014 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2015 31-12-2015 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2016 31-12-2016 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2017 31-12-2017 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2018 31-12-2018 203805 : Op.årekn.i lysk.ve.b
01-01-2019 31-12-2019 203806 : Operation af magnavaricer
01-01-2019 31-12-2019 203807 : Operation af paravaricer
01-01-2019 31-12-2019 203808 : Endovenøs varmebehandling af varicer
01-01-1990 31-12-2005 204000 : Operationer An.
01-01-1990 31-12-2005 204100 : 1. Operation An.
01-01-1990 31-12-2005 204116 : Tapn. i Led 1. An.
01-01-2006 31-12-2006 204116 : Tapn. i Led 1. An.
01-01-2007 31-12-2007 204116 : Tapn. i Led 1. An.
01-01-2008 31-12-2008 204116 : Tapn. i Led 1. An.
01-01-2009 31-12-2009 204116 : Tapn. i Led 1. An.
01-01-2010 31-12-2010 204116 : Tapn. i Led 1. An.
01-01-2011 31-12-2011 204116 : Tapn. i Led 1. An.
01-01-2012 31-12-2012 204116 : Tapn. i Led 1. An.
01-01-2013 31-12-2013 204116 : Tapn. i Led 1. An.
01-01-2014 31-12-2014 204116 : Tapn. i Led 1. An.
01-01-2015 31-12-2015 204116 : Tapn. i Led 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 204117 : Rensn. Småsår 1. An.
01-01-2006 31-12-2006 204117 : Rensn. Småsår 1. An.
01-01-2007 31-12-2007 204117 : Rensn. Småsår 1. An.
01-01-2009 31-12-2009 204117 : Ethylenox IgE;P
01-01-2013 31-12-2013 204117 : Ethylenox IgE;P
01-01-1990 31-12-2005 204118 : Fjern. Negl 1. An.
01-01-2015 31-12-2015 204118 : Fjern. Negl 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 204120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2006 31-12-2006 204120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2007 31-12-2007 204120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2008 31-12-2008 204120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2009 31-12-2009 204120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2010 31-12-2010 204120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2011 31-12-2011 204120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2012 31-12-2012 204120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2013 31-12-2013 204120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-2015 31-12-2015 204120 : Fjer. Svulst H. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 204123 : Operat. Årekn. 1. An
01-01-1990 31-12-2005 204124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2006 31-12-2006 204124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2007 31-12-2007 204124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2008 31-12-2008 204124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2009 31-12-2009 204124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2010 31-12-2010 204124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2011 31-12-2011 204124 : Revision Sår 1. An.
01-01-2012 31-12-2012 204124 : Revision Sår 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 204125 : Ope. Hammertå 1. An.
01-01-2006 31-12-2006 204125 : Ope. Hammertå 1. An.
01-01-2007 31-12-2007 204125 : Ope. Hammertå 1. An.
01-01-2009 31-12-2009 204125 : D.microcer IgE;P
01-01-2011 31-12-2011 204125 : Ope. Hammertå 1. An.
01-01-2012 31-12-2012 204125 : Ope. Hammertå 1. An.
01-01-2015 31-12-2015 204125 : Ope. Hammertå 1. An.
01-01-2019 31-12-2019 204125 : Ope. Hammertå 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 204126 : Amput. Finger 1. An.
01-01-2006 31-12-2006 204126 : Amput. Finger 1. An.
01-01-2007 31-12-2007 204126 : Amput. Finger 1. An.
01-01-2008 31-12-2008 204126 : Amput. Finger 1. An.
01-01-2009 31-12-2009 204126 : Amput. Finger 1. An.
01-01-2010 31-12-2010 204126 : Amput. Finger 1. An.
01-01-2011 31-12-2011 204126 : Amput. Finger 1. An.
01-01-2012 31-12-2012 204126 : Amput. Finger 1. An.
01-01-2013 31-12-2013 204126 : Amput. Finger 1. An.
01-01-2014 31-12-2014 204126 : Amput. Finger 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 204127 : Op. Bullen Fing.1.An
01-01-2009 31-12-2009 204127 : Kommen IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 204127 : Kommen IgE;P
01-01-2011 31-12-2011 204127 : Kommen IgE;P
01-01-2012 31-12-2012 204127 : Kommen IgE;P
01-01-2013 31-12-2013 204127 : Kommen IgE;P
01-01-2016 31-12-2016 204127 : Kommen IgE;P
01-01-2018 31-12-2018 204127 : Kommen IgE;P
01-01-1990 31-12-2005 204131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2006 31-12-2006 204131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2007 31-12-2007 204131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2008 31-12-2008 204131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2009 31-12-2009 204131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2010 31-12-2010 204131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2011 31-12-2011 204131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2012 31-12-2012 204131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2014 31-12-2014 204131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-2016 31-12-2016 204131 : Plast. Operat. 1. An
01-01-1990 31-12-2005 204133 : Op. Springfing. 1.An
01-01-2006 31-12-2006 204133 : Op. Springfing. 1.An
01-01-2007 31-12-2007 204133 : Op. Springfing. 1.An
01-01-2008 31-12-2008 204133 : Op. Springfing. 1.An
01-01-2009 31-12-2009 204133 : Op. Springfing. 1.An
01-01-2010 31-12-2010 204133 : Op. Springfing. 1.An
01-01-2011 31-12-2011 204133 : Op. Springfing. 1.An
01-01-2012 31-12-2012 204133 : Op. Springfing. 1.An
01-01-2013 31-12-2013 204133 : Op. Springfing. 1.An
01-01-2014 31-12-2014 204133 : Op. Springfing. 1.An
01-01-2016 31-12-2016 204133 : Op. Springfing. 1.An
01-01-2017 31-12-2017 204133 : Op. Springfing. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 204134 : Ope. Knyst 1. An.
01-01-2006 31-12-2006 204134 : Ope. Knyst 1. An.
01-01-2007 31-12-2007 204134 : Ope. Knyst 1. An.
01-01-2008 31-12-2008 204134 : Ope. Knyst 1. An.
01-01-2009 31-12-2009 204134 : Ope. Knyst 1. An.
01-01-2010 31-12-2010 204134 : Ope. Knyst 1. An.
01-01-2011 31-12-2011 204134 : Ope. Knyst 1. An.
01-01-2012 31-12-2012 204134 : Ope. Knyst 1. An.
01-01-2013 31-12-2013 204134 : Ope. Knyst 1. An.
01-01-2014 31-12-2014 204134 : Ope. Knyst 1. An.
01-01-2015 31-12-2015 204134 : Ope. Knyst 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 204135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2006 31-12-2006 204135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2007 31-12-2007 204135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2008 31-12-2008 204135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2009 31-12-2009 204135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2010 31-12-2010 204135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2011 31-12-2011 204135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2012 31-12-2012 204135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2013 31-12-2013 204135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2014 31-12-2014 204135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-2015 31-12-2015 204135 : Ope. Seneknude 1. An
01-01-1990 31-12-2005 204137 : Fjern. Neglel. 1. An
01-01-2006 31-12-2006 204137 : Fjern. Neglel. 1. An
01-01-2007 31-12-2007 204137 : Fjern. Neglel. 1. An
01-01-1990 31-12-2005 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2006 31-12-2006 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2007 31-12-2007 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2008 31-12-2008 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2009 31-12-2009 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2010 31-12-2010 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2011 31-12-2011 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2012 31-12-2012 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2013 31-12-2013 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2015 31-12-2015 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2016 31-12-2016 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2017 31-12-2017 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2018 31-12-2018 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-2020 31-12-2020 204138 : Behandl. Brud 1. An.
01-01-1990 31-12-2005 204139 : Ope. Åre. Lyske 1.An
01-01-1990 31-12-2005 204140 : analog.fj.svulst mus
01-01-2006 31-12-2006 204140 : analog.fj.svulst mus
01-01-2007 31-12-2007 204140 : analog.fj.svulst mus
01-01-2008 31-12-2008 204140 : analog.fj.svulst mus
01-01-2009 31-12-2009 204140 : analog.fj.svulst mus
01-01-2010 31-12-2010 204140 : analog.fj.svulst mus
01-01-2011 31-12-2011 204140 : analog.fj.svulst mus
01-01-2012 31-12-2012 204140 : analog.fj.svulst mus
01-01-2013 31-12-2013 204140 : analog.fj.svulst mus
01-01-2014 31-12-2014 204140 : analog.fj.svulst mus
01-01-2015 31-12-2015 204140 : analog.fj.svulst mus
01-01-2017 31-12-2017 204140 : analog.fj.svulst mus
01-01-1990 31-12-2005 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2006 31-12-2006 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2007 31-12-2007 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2008 31-12-2008 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2009 31-12-2009 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2010 31-12-2010 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2011 31-12-2011 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2012 31-12-2012 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2013 31-12-2013 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2014 31-12-2014 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2015 31-12-2015 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2016 31-12-2016 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2017 31-12-2017 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-2018 31-12-2018 204141 : Synovect. Hånd 1. An
01-01-1990 31-12-2005 204142 : Artro. Fingerl. 1.An
01-01-2013 31-12-2013 204142 : Artro. Fingerl. 1.An
01-01-2014 31-12-2014 204142 : Artro. Fingerl. 1.An
01-01-2015 31-12-2015 204142 : Artro. Fingerl. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-2006 31-12-2006 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-2007 31-12-2007 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-2008 31-12-2008 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-2009 31-12-2009 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-2010 31-12-2010 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-2011 31-12-2011 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-2012 31-12-2012 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-2013 31-12-2013 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-2014 31-12-2014 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-2015 31-12-2015 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-2016 31-12-2016 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-2020 31-12-2020 204143 : Fjern. Spoleb. 1. An
01-01-1990 31-12-2005 204144 : Op. Slidg.St.Tå 1.An
01-01-2014 31-12-2014 204144 : Op. Slidg.St.Tå 1.An
01-01-1990 31-12-2005 204145 : Op. Kon. Håndf. 1.An
01-01-1990 31-12-2005 204200 : Følg. Operationer An
01-01-1990 31-12-2005 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-2006 31-12-2006 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-2007 31-12-2007 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-2008 31-12-2008 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-2009 31-12-2009 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-2010 31-12-2010 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-2011 31-12-2011 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-2012 31-12-2012 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-2013 31-12-2013 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-2014 31-12-2014 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-2015 31-12-2015 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-2016 31-12-2016 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-2019 31-12-2019 204216 : Tapn. i Led Flg. An.
01-01-1990 31-12-2005 204217 : Rensn. Småsår Flg An
01-01-2006 31-12-2006 204217 : Rensn. Småsår Flg An
01-01-2007 31-12-2007 204217 : Rensn. Småsår Flg An
01-01-2008 31-12-2008 204217 : Rensn. Småsår Flg An
01-01-1990 31-12-2005 204218 : Fjern. Negl Flg. An.
01-01-1990 31-12-2005 204220 : Fj. Svulst H. Fg. An
01-01-2006 31-12-2006 204220 : Fj. Svulst H. Fg. An
01-01-2007 31-12-2007 204220 : Fj. Svulst H. Fg. An
01-01-2008 31-12-2008 204220 : Fj. Svulst H. Fg. An
01-01-2010 31-12-2010 204220 : Fj. Svulst H. Fg. An
01-01-2011 31-12-2011 204220 : Fj. Svulst H. Fg. An
01-01-2012 31-12-2012 204220 : Fj. Svulst H. Fg. An
01-01-2013 31-12-2013 204220 : Fj. Svulst H. Fg. An
01-01-2014 31-12-2014 204220 : Fj. Svulst H. Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 204223 : Ope. Åreknud. Fg. An
01-01-2018 31-12-2018 204223 : Ope. Åreknud. Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 204224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2006 31-12-2006 204224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2007 31-12-2007 204224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2008 31-12-2008 204224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2009 31-12-2009 204224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2010 31-12-2010 204224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2011 31-12-2011 204224 : Revision Sår Fg. An
01-01-2012 31-12-2012 204224 : Revision Sår Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 204225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-2006 31-12-2006 204225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-2007 31-12-2007 204225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-2008 31-12-2008 204225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-2009 31-12-2009 204225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-2010 31-12-2010 204225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-2011 31-12-2011 204225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-2012 31-12-2012 204225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-2013 31-12-2013 204225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-2014 31-12-2014 204225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-2016 31-12-2016 204225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-2018 31-12-2018 204225 : Ope. Hammertå Flg An
01-01-1990 31-12-2005 204226 : Amput. Finger Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 204227 : Op. Bull. Fin. Fg.An
01-01-2006 31-12-2006 204227 : Op. Bull. Fin. Fg.An
01-01-2008 31-12-2008 204227 : Op. Bull. Fin. Fg.An
01-01-2009 31-12-2009 204227 : Op. Bull. Fin. Fg.An
01-01-2010 31-12-2010 204227 : Op. Bull. Fin. Fg.An
01-01-2011 31-12-2011 204227 : Op. Bull. Fin. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 204231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2006 31-12-2006 204231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2007 31-12-2007 204231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2010 31-12-2010 204231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2014 31-12-2014 204231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2015 31-12-2015 204231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2017 31-12-2017 204231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-2019 31-12-2019 204231 : Plast. Oper. Flg. An
01-01-1990 31-12-2005 204233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2006 31-12-2006 204233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2007 31-12-2007 204233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2008 31-12-2008 204233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2009 31-12-2009 204233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2010 31-12-2010 204233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2011 31-12-2011 204233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2012 31-12-2012 204233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2013 31-12-2013 204233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2014 31-12-2014 204233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-2015 31-12-2015 204233 : Op. Springfing.Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 204234 : Ope. Knyst Flg. An.
01-01-2006 31-12-2006 204234 : Ope. Knyst Flg. An.
01-01-2007 31-12-2007 204234 : Ope. Knyst Flg. An.
01-01-2009 31-12-2009 204234 : Kardemomme IgE;P
01-01-2010 31-12-2010 204234 : Kardemomme IgE;P
01-01-2011 31-12-2011 204234 : Kardemomme IgE;P
01-01-2012 31-12-2012 204234 : Kardemomme IgE;P
01-01-2013 31-12-2013 204234 : Kardemomme IgE;P
01-01-2014 31-12-2014 204234 : Kardemomme IgE;P
01-01-2015 31-12-2015 204234 : Kardemomme IgE;P
01-01-2017 31-12-2017 204234 : Kardemomme IgE;P
01-01-1990 31-12-2005 204235 : Ope. Senekn. Flg An.
01-01-2006 31-12-2006 204235 : Ope. Senekn. Flg An.
01-01-2007 31-12-2007 204235 : Ope. Senekn. Flg An.
01-01-2008 31-12-2008 204235 : Ope. Senekn. Flg An.
01-01-2009 31-12-2009 204235 : Ope. Senekn. Flg An.
01-01-2010 31-12-2010 204235 : Ope. Senekn. Flg An.
01-01-2011 31-12-2011 204235 : Ope. Senekn. Flg An.
01-01-2012 31-12-2012 204235 : Ope. Senekn. Flg An.
01-01-2013 31-12-2013 204235 : Ope. Senekn. Flg An.
01-01-2014 31-12-2014 204235 : Ope. Senekn. Flg An.
01-01-2015 31-12-2015 204235 : Ope. Senekn. Flg An.
01-01-1990 31-12-2005 204237 : Fjer. Neglel. Flg.An
01-01-2007 31-12-2007 204237 : Fjer. Neglel. Flg.An
01-01-1990 31-12-2005 204238 : Behandl. Brud Fg. An
01-01-2006 31-12-2006 204238 : Behandl. Brud Fg. An
01-01-2008 31-12-2008 204238 : Behandl. Brud Fg. An
01-01-2009 31-12-2009 204238 : Behandl. Brud Fg. An
01-01-2010 31-12-2010 204238 : Behandl. Brud Fg. An
01-01-2011 31-12-2011 204238 : Behandl. Brud Fg. An
01-01-2012 31-12-2012 204238 : Behandl. Brud Fg. An
01-01-2019 31-12-2019 204238 : Behandl. Brud Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 204239 : Op. Åre. Lyske Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 204240 : 204240 findes ikke i takstmappen
01-01-2006 31-12-2006 204240 : 204240 findes ikke i takstmappen
01-01-2007 31-12-2007 204240 : 204240 findes ikke i takstmappen
01-01-2008 31-12-2008 204240 : 204240 findes ikke i takstmappen
01-01-2009 31-12-2009 204240 : 204240 findes ikke i takstmappen
01-01-2010 31-12-2010 204240 : 204240 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 204240 : 204240 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 204240 : 204240 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2006 31-12-2006 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2007 31-12-2007 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2008 31-12-2008 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2009 31-12-2009 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2010 31-12-2010 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2011 31-12-2011 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2012 31-12-2012 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2013 31-12-2013 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2014 31-12-2014 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2015 31-12-2015 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2016 31-12-2016 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2017 31-12-2017 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2018 31-12-2018 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-2019 31-12-2019 204241 : Synov. Hånd Flg. An.
01-01-1990 31-12-2005 204242 : Artr. Fingerl. Fg.An
01-01-2015 31-12-2015 204242 : Artr. Fingerl. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 204243 : Fjer. Spoleb. Fg. An
01-01-2006 31-12-2006 204243 : Fjer. Spoleb. Fg. An
01-01-2007 31-12-2007 204243 : Fjer. Spoleb. Fg. An
01-01-2008 31-12-2008 204243 : Fjer. Spoleb. Fg. An
01-01-2009 31-12-2009 204243 : Fjer. Spoleb. Fg. An
01-01-2010 31-12-2010 204243 : Fjer. Spoleb. Fg. An
01-01-2011 31-12-2011 204243 : Fjer. Spoleb. Fg. An
01-01-2012 31-12-2012 204243 : Fjer. Spoleb. Fg. An
01-01-2013 31-12-2013 204243 : Fjer. Spoleb. Fg. An
01-01-2014 31-12-2014 204243 : Fjer. Spoleb. Fg. An
01-01-2015 31-12-2015 204243 : Fjer. Spoleb. Fg. An
01-01-1990 31-12-2005 204244 : Op.Slidg.St.Tå Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 204245 : Op. Kon.Håndf. Fg.An
01-01-1990 31-12-2005 205000 : 3-aftaler
01-01-1990 31-12-2005 205001 : Beckenbaugh tenodese
01-01-2007 31-12-2007 205001 : Beckenbaugh tenodese
01-01-2008 31-12-2008 205001 : Beckenbaugh tenodese
01-01-2009 31-12-2009 205001 : Beckenbaugh tenodese
01-01-2010 31-12-2010 205001 : Beckenbaugh tenodese
01-01-1990 31-12-2005 205002 : Flæg ram pro ner rad
01-01-2009 31-12-2009 205002 : Træer tx1 IgE;P
01-01-2020 31-12-2020 205002 : Træer tx1 IgE;P
01-01-1990 31-12-2005 205003 : Opr. peron.seneskred
01-01-2007 31-12-2007 205003 : Opr. peron.seneskred
01-01-2008 31-12-2008 205003 : Opr. peron.seneskred
01-01-2009 31-12-2009 205003 : Opr. peron.seneskred
01-01-2010 31-12-2010 205003 : Opr. peron.seneskred
01-01-1990 31-12-2005 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2006 31-12-2006 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2007 31-12-2007 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2008 31-12-2008 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2009 31-12-2009 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2010 31-12-2010 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2011 31-12-2011 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2012 31-12-2012 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2013 31-12-2013 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2014 31-12-2014 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2015 31-12-2015 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2016 31-12-2016 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2017 31-12-2017 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2018 31-12-2018 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2019 31-12-2019 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-2020 31-12-2020 205004 : Tenosynovectomi hånd
01-01-1990 31-12-2005 205005 : Arto sgigt tom.rodle
01-01-2006 31-12-2006 205005 : Arto sgigt tom.rodle
01-01-2007 31-12-2007 205005 : Arto sgigt tom.rodle
01-01-2008 31-12-2008 205005 : Arto sgigt tom.rodle
01-01-2009 31-12-2009 205005 : Arto sgigt tom.rodle
01-01-2010 31-12-2010 205005 : Arto sgigt tom.rodle
01-01-1990 31-12-2005 205006 : Repo albuebenhoved
01-01-1990 31-12-2005 205080 : Telefonkonsultation
01-01-2008 31-12-2008 205080 : Telefonkonsultation
01-01-2009 31-12-2009 205080 : Telefonkonsultation
01-01-2010 31-12-2010 205080 : Telefonkonsultation
01-01-1990 31-12-2005 205081 : Møde 1 modul
01-01-1990 31-12-2005 205082 : Møde 2 moduler
01-01-1990 31-12-2005 205083 : Møde 3 moduler
01-01-1990 31-12-2005 205084 : Møde udover 3 modul
01-01-1990 31-12-2005 205100 : Opr. arf. beslutn.
01-01-1990 31-12-2005 205101 : Beckenb tenod.flg op
01-01-1990 31-12-2005 205102 : Fri ramu pro flg op
01-01-2009 31-12-2009 205102 : Husdyr(ex1)IgE;P
01-01-1990 31-12-2005 205103 : Opr. peronær.seneskr
01-01-1990 31-12-2005 205104 : Teno.no.to hånd f op
01-01-2006 31-12-2006 205104 : Teno.no.to hånd f op
01-01-2007 31-12-2007 205104 : Teno.no.to hånd f op
01-01-2008 31-12-2008 205104 : Teno.no.to hånd f op
01-01-2013 31-12-2013 205104 : Teno.no.to hånd f op
01-01-2016 31-12-2016 205104 : Teno.no.to hånd f op
01-01-2017 31-12-2017 205104 : Teno.no.to hånd f op
01-01-2018 31-12-2018 205104 : Teno.no.to hånd f op
01-01-2019 31-12-2019 205104 : Teno.no.to hånd f op
01-01-2020 31-12-2020 205104 : Teno.no.to hånd f op
01-01-1990 31-12-2005 205105 : Artro s.gigt h.led o
01-01-1990 31-12-2005 205106 : Repo albub.h flg opr
01-01-1990 31-12-2005 205200 : Zinklim-og plas.bind
01-01-1990 31-12-2005 205201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2006 31-12-2006 205201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2007 31-12-2007 205201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2008 31-12-2008 205201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2009 31-12-2009 205201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-2010 31-12-2010 205201 : Zinklim-og plas.bind
01-01-1990 31-12-2005 205210 : Knæoperation 3A15
01-01-1990 31-12-2005 205310 : Tolk ifm. kons. 3
01-01-2010 31-12-2010 205801 : 205801 findes ikke i takstmappen
01-01-2011 31-12-2011 205801 : 205801 findes ikke i takstmappen
01-01-2012 31-12-2012 205801 : 205801 findes ikke i takstmappen
01-01-2013 31-12-2013 205801 : 205801 findes ikke i takstmappen
01-01-2014 31-12-2014 205801 : 205801 findes ikke i takstmappen
01-01-2015 31-12-2015 205801 : 205801 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 205801 : 205801 findes ikke i takstmappen
01-01-2017 31-12-2017 205801 : 205801 findes ikke i takstmappen
01-01-2018 31-12-2018 205801 : 205801 findes ikke i takstmappen
01-01-2019 31-12-2019 205801 : 205801 findes ikke i takstmappen
01-01-2020 31-12-2020 205801 : 205801 findes ikke i takstmappen
01-01-2016 31-12-2016 205802 : 205802 findes ikke i takstmappen
01-01-1990 31-12-2005 206400 : Merakt. ortopædi
01-01-1990 31-12-2005 206402 : Artroscopier
01-01-1990 31-12-2005 206403 : Århus Amt
01-01-1990 31-12-2005 206404 : Århus Amt
01-01-1990 31-12-2005 206405 : Århus amt
01-01-1990 31-12-2005 206406 : Århus Amt
01-01-1990 31-12-2005 206407 : Århus Amt
01-01-1990 31-12-2005 206415 : Operat. Hammertå
01-01-1990 31-12-2005 206416 : Ope. seneknude
01-01-1990 31-12-2005 206417 : Nerveafklemning
01-01-1990 31-12-2005 206418 : Nerveafkl. flg. ope.
01-01-1990 31-12-2005 206419 : Dupuytren
01-01-1990 31-12-2005 206420 : Dupuytren flg.ope.
01-01-1990 31-12-2005 206421 : knogleforskyds. ope.
01-01-1990 31-12-2005 206422 : Knogleforsk.flg.ope.
01-01-1990 31-12-2005 206423 : Artro knæ/st.indgreb
01-01-1990 31-12-2005 206424 : Artro knæ st.indg.fl
01-01-1990 31-12-2005 206425 : opr.årekn.ex.opr.lys
01-01-1990 31-12-2005 206426 : amputation finger/tå
01-01-1990 31-12-2005 206427 : plastisk hudopr.
01-01-1990 31-12-2005 206428 : opr. springfinger
01-01-1990 31-12-2005 206429 : opr. knyst
01-01-1990 31-12-2005 206430 : fj. negleleje
01-01-1990 31-12-2005 206431 : opr. årekn. i lysken
01-01-1990 31-12-2005 206432 : synovectomi i hånd
01-01-1990 31-12-2005 206433 : artrodese i fingerle