Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

SIKGRUP

Navn

SIKGRUP

Beskrivende navn

Sygesikringsgruppe

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1990
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

SIKGRUP angiver den sygesikringsgruppe, som personen, der modtager ydelse fra lægen mv., tilhører.

Detaljeret beskrivelse

I sygesikringsgruppe 1 ydes lægehjælpen, herunder speciallægehjælp, gratis, mens der er en vis egenbetaling i sygesikringsgruppe 2.
Gruppe 1 sikrede skal på forhånd vælge en læge i området. For at skifte læge skal der betales et gebyr. Den almene læge skriver en henvisning til en bestemt speciallæge, hvis det er nødvendigt. Gruppe 2 sikrede kan frit vælge læge og speciallæge.
Der er et mindre antal øvrige sikringsgrupper, f.eks. for værnepligtige og institutionsbeboere.

I hele perioden har der været en stigning i antallet af sikrede i SIKGRUP='1' og et fald i antallet af sikrede i SIKGRUP='2'

I 2011 var 99,4 pct. af de sygesikrede i sygesikringsgruppe '1', hvor lægehjælp normalt ydes uden betaling. 0,5 pct. af de sygesikrede er i sygesikringsgruppe '2', hvor sikrede betaler en del af udgiften. Antallet af gruppe 2 sikrede var mindre end 28.000 personer i 2011. Kun 0,1 pct. af de sikrede er i de øvrige sygesikringsgrupper.

Bilag

Tabel - SIKGRUP 2005 og frem
Graf - SIKGRUP 2005 og frem
Tabel - SIKGRUP 1990-2005
Graf - SIKGRUP 1990-2005

Populationer:

Modtagere af sygesikringsydelser

Personer der i løbet af et kalenderår modtager sygesikringsydelser

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-2005 31-12-9999 0 : Tidligere selvstændigt registrerede børn
01-01-2005 31-12-9999 1 : Sikringsgruppe 1, læge mv. uden betaling
01-01-2005 31-12-9999 2 : Sikringsgruppe 2, læge mv. mod betaling
01-01-2005 31-12-9999 4 : Institutionsanbragte, plejehjem mv.
01-01-2005 31-12-9999 5 : Sikrede er værnepligtig (3 md. el. mere)
01-01-2005 31-12-9999 6 : Institutionsbeboer
01-01-2005 31-12-9999 7 : Sikrede har bopæl i udlandet
01-01-2005 31-12-9999 8 : Uoplyst
01-01-2005 31-12-9999 9 : Afdød
01-01-2005 31-12-9999 X : Uoplyst