Gå til sidens indhold

SIKGRUP

Navn

SIKGRUP

Beskrivende navn

Sygesikringsgruppe

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1990
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

SIKGRUP angiver den sygesikringsgruppe, som personen, der modtager ydelse fra lægen mv., tilhører.

Detaljeret beskrivelse

I sygesikringsgruppe 1 ydes lægehjælpen, herunder speciallægehjælp, gratis, mens der er en vis egenbetaling i sygesikringsgruppe 2.
Gruppe 1 sikrede skal på forhånd vælge en læge i området. For at skifte læge skal der betales et gebyr. Den almene læge skriver en henvisning til en bestemt speciallæge, hvis det er nødvendigt. Gruppe 2 sikrede kan frit vælge læge og speciallæge.
Der er et mindre antal øvrige sikringsgrupper, f.eks. for værnepligtige og institutionsbeboere.

I hele perioden har der været en stigning i antallet af sikrede i SIKGRUP='1' og et fald i antallet af sikrede i SIKGRUP='2'

I 2011 var 99,4 pct. af de sygesikrede i sygesikringsgruppe '1', hvor lægehjælp normalt ydes uden betaling. 0,5 pct. af de sygesikrede er i sygesikringsgruppe '2', hvor sikrede betaler en del af udgiften. Antallet af gruppe 2 sikrede var mindre end 28.000 personer i 2011. Kun 0,1 pct. af de sikrede er i de øvrige sygesikringsgrupper.

Bilag

Tabel 2005-2019
Graf 2005-2019
Tabel - SIKGRUP 1990-2005
Graf - SIKGRUP 1990-2005

Populationer:

Modtagere af sygesikringsydelser

Personer der i løbet af et kalenderår modtager sygesikringsydelser

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-2005 31-12-9999 0 : Tidligere selvstændigt registrerede børn
01-01-2005 31-12-9999 1 : Sikringsgruppe 1, læge mv. uden betaling
01-01-2005 31-12-9999 2 : Sikringsgruppe 2, læge mv. mod betaling
01-01-2005 31-12-9999 4 : Institutionsanbragte, plejehjem mv.
01-01-2005 31-12-9999 5 : Sikrede er værnepligtig (3 md. el. mere)
01-01-2005 31-12-9999 6 : Institutionsbeboer
01-01-2005 31-12-9999 7 : Sikrede har bopæl i udlandet
01-01-2005 31-12-9999 8 : Uoplyst
01-01-2005 31-12-9999 9 : Afdød
01-01-2005 31-12-9999 X : Uoplyst