Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

SPEC2

Navn

SPEC2

Beskrivende navn

2-cifret speciale

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2005
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

SPEC2 (den to-cifrede speciale kode) refererer til en bestemt type af yder, dvs. almen læge, ørelæge, tandlæge osv. eller til andre typer af ydergrupper så som laboratorieundersøgelser mv. Opdelingen i de forskellige ydertyper bygger på de forskellige overenskomster, der er indgået mellem ydergruppen og regionerne (tidligere amterne). SPEC2 er en aggregering af SPECIALE (det 6-cifrede speciale), svarende til de to første cifre i variablen SPECIALE, som også indeholder ydelsestype i de sidste fire cifre. Ydelserne fremgår af takstmapperne på overenskomstportalen.

Detaljeret beskrivelse

Det to-cifrede speciale (SPEC2) er en aggregering af specialet på de to første cifre af det seks-cifrede speciale (SPECIALE).

I Danmarks Statistiks opgørelse sker der af hensyn til publiceringen en særskilt underopdeling af kontakterne til de almene læger, idet der ud fra blandt andet tidspunktskode sker en yderligere opdeling i dagtid og aften-/weekendtid samt i almindelige konsultationer, telefonkonsultationer, email-konsultationer og besøg.

På overenskomstportalen (www.okportalen.dk) findes takstmapper, som viser de forskellige 2-cifrede specialer, samt de ydelser, som ydes inden for hvert speciale. I den alfabetiske oversigt på www.okportalen.dk vælges T, og der trykkes på link til Takstmapper.

Bilag

Tabel - SPEC2 2005 og frem
Graf - SPEC2 2005 og frem

Populationer:

Modtagere af sygesikringsydelser

Personer der i løbet af et kalenderår modtager sygesikringsydelser

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-2005 31-12-9999 00 : Uoplyst
01-01-2005 31-12-9999 01 : Anæsthesiologi
01-01-2005 31-12-9999 02 : Fiktiv knækgrænse
01-01-2005 31-12-9999 03 : Diagn. radiologi Kbh.
01-01-2005 31-12-9999 04 : Dermato-venerologi
01-01-2005 31-12-9999 05 : Diagnost. radiologi
01-01-2005 31-12-9999 06 : Reumatologi
01-01-2005 31-12-9999 07 : Gynækologi/obstetrik
01-01-2005 31-12-9999 08 : Intern medicin
01-01-2005 31-12-9999 09 : Kirurgi
01-01-2005 31-12-2006 10 : Histopatalogiske undersøgelser
01-01-2005 31-12-9999 11 : Klinisk kemi
01-01-2005 31-12-9999 15 : Ørelægevagt Kbh.
01-01-2005 31-12-9999 16 : Ørelægevagt KAK
01-01-2005 31-12-9999 17 : Neurokirurgi
01-01-2005 31-12-9999 18 : Neuromedicin
01-01-2005 31-12-9999 19 : Øjenlægehjælp
01-01-2005 31-12-9999 20 : Ortopædisk kirurgi
01-01-2005 31-12-9999 21 : Ørelægehjælp
01-01-2005 31-12-9999 22 : Patologi
01-01-2005 31-12-9999 23 : Plastikkirurgi
01-01-2005 31-12-9999 24 : Psykiatri
01-01-2005 31-12-9999 25 : Pædiatri
01-01-2005 31-12-9999 26 : Børnepsykiatri
01-01-2005 31-12-9999 28 : Tropemedicin
01-01-2005 31-12-9999 35 : Distriktspsykiatri
01-01-2005 31-12-9999 39 : Øjenlægehjælp *kfa*
01-01-2005 31-12-9999 41 : Ørelægehjælp *kfa*
01-01-2005 31-12-9999 42 : Referencelaborator.
01-01-2005 31-12-9999 43 : Diagnoselaboratoriet
01-01-2005 31-12-9999 44 : Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium
01-01-2005 31-12-9999 45 : Medicinsk Laboratorium
01-01-2005 31-12-9999 46 : Omegnslaboratorier
01-01-2005 31-12-9999 47 : Århus Universitet
01-01-2005 31-12-9999 48 : Statens Seruminstitut
01-01-2005 31-12-9999 49 : Tandplejere
01-01-2005 31-12-9999 50 : Tandlægehjælp
01-01-2005 31-12-9999 51 : Fysioterapi 51
01-01-2005 31-12-9999 52 : Briller
01-01-2005 31-12-9999 53 : Kiropraktik
01-01-2005 31-12-9999 54 : Fodterapi
01-01-2005 31-12-9999 55 : Ortonyxi
01-01-2005 31-12-9999 56 : Klinikbehandling
01-01-2005 31-12-9999 57 : Ridefysioterapi
01-01-2005 31-12-9999 58 : Genoptræning, Øfeldt
01-01-2005 31-12-9999 59 : Fodbehandling arvævspat.
01-01-2005 31-12-9999 60 : Fodbehandling, leddegigt
01-01-2005 31-12-9999 61 : Fysioterapi 61
01-01-2005 31-12-9999 62 : Vederlagsfri fysioterapi
01-01-2005 31-12-9999 63 : Psykologhjælp
01-01-2005 31-12-9999 64 : Kiropraktik kronikere
01-01-2005 31-12-9999 65 : Vederlagsfri ridefysioterapi
01-01-2005 31-12-9999 68 : Høreomsorg
01-01-2005 31-12-9999 70 : Almen læge, konsultation, dagtid
01-01-2005 31-12-9999 71 : Almen læge, konsultation, aften mv.
01-01-2005 31-12-9999 72 : Almen læge, telefonkonsultation, dagtid
01-01-2005 31-12-9999 73 : Almen læge, telefonkonsultation, aften mv.
01-01-2005 31-12-9999 74 : Almen læge, besøg, dagtid
01-01-2005 31-12-9999 75 : Almen læge, besøg, aften mv.
01-01-2005 31-12-9999 76 : Almen læge, email-konsultation
01-01-2005 31-12-9999 77 : Almen læge, andre ydelser
01-01-2005 31-12-9999 78 : Almen læge, kontakter, forebyggelse mv.
01-01-2005 31-12-9999 79 : Almen læge, basishonorar mv.
01-01-2005 31-12-9999 80 : Almen lægehjælp 80
01-01-2005 31-12-9999 81 : KFA-vagtordning 81
01-01-2005 31-12-9999 82 : Kak vagtlægehjælp 82
01-01-2005 31-12-9999 83 : Vagtlægehjælp 83
01-01-2005 31-12-9999 84 : Kak vagtlægehjælp 84
01-01-2005 31-12-9999 85 : Præhospital
01-01-2005 31-12-9999 86 : Ø-læger
01-01-2005 31-12-9999 87 : Visitat kønssygdomme
01-01-2005 31-12-9999 88 : Læge u/ overenskomst
01-01-2005 31-12-9999 89 : KFA-vagtordning 89
01-01-2005 31-12-9999 90 : Offentl. sygesikring
01-01-2005 31-12-9999 91 : Disp. f. Sundhedsst.
01-01-2005 31-12-9999 92 : Rekv.lægem. mv.
01-01-2005 31-12-9999 93 : Rekvis. speciallæger
01-01-2005 31-12-9999 94 : Tilskud ernæringspræparater
01-01-2005 31-12-9999 95 : Begravelseshjælp
01-01-2005 31-12-9999 96 : Tolkebistand
01-01-2005 31-12-9999 97 : Fonde
01-01-2005 31-12-9999 98 : Bef. af alm. læger
01-01-2005 31-12-9999 99 : Diverse ydelser