Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

STSTED

Navn

STSTED

Beskrivende navn

Startsted for anbringelsen

Gyldighed

Gyldig fra: 01-06-1977
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Startsted for anbringelsen .
STSTED angiver, på hvilken type institution (anbringelsesstedstype) barnet er anbragt. Stedet indberettes af kommunerne.

STSTED er kun angivet for hændelser, der vedrører anbringelser (PGF = 100 - 199) samt den historiske paragraf for henstilling om døgnpleje (PGF = 346).

Skift inden for samme anbringelsesstedstype (STSTED) kan ikke ses i registret kun skift mellem typer fremgår af hændelsesforløbet. Det betyder, at skifter barnet fx fra familiepleje til døgninstitution, vil skift i institutionstype fremgå af registret. Derimod fremgår det ikke af registret, om et barn skifter plejefamilie, hvis begge fx er plejefamilier af typen STSTED=130.

Før 2006 benyttede man etcifrede stedkoder i registret. Fra og med 2006-registret er alle etcifrede koder omkodet til de tilsvarende nye trecifrede koder.

Der er oprettet og nedlagt forskellige anbringelsesstedestyper gennem perioden. Se typer af anbringelsessteder under den detaljerede beskrivelse.

Detaljeret beskrivelse

I gennem tidsperioden er der oprettet flere og flere institutionstyper (det samme som anbringelsessteder). Før 1980 indberettede kommunerne anbringelserne på følgende anbringelsessteder:

100 Familiepleje
200 Døgninstitution for børn og unge (inkl. dag- og aflastningsophold)
300 Sygehus
350 Særforsorgsinstitution
500 Kostskole, ungdomsskole, efterskole el. lign.
600 Eget værelse eller lign.

Ovenstående gruppering er ændret i 1980, 1983, 1984, 2004, 2006 og 2010. Der er foretaget følgende ændringer:

I 1980:
Gruppe 350 "Særforsognsinstitution" udgik pr. 31. december 1979, og børnene oprettes eventuelt på ny under døgninstitution pr. 1. januar 1980. I vejledningen til kommunerne fra 1980 står der: "Sager, hvor børn eller unge pr. 31. december 1979 har opholdt på en af særforsorgens døgninstitutioner og fortsat har ophold på døgninstitution pr. 1. januar 1980, betragtes som en iværksættelse pr. 1. januar 1980".

1983:
To nye anbringelsessteder kommer med i indberetningsskemaet:
400 "Socialpædagogisk kollektiv"
700 "Skibsprojekt"

2004:
Et nyt institutionstype introduceres som anbringelsessted:
800 "Kommunal døgntilbud". (Data bliver først indberettet fra 2005)
Mere om ordningen kan ses i bilag "Orientering om kommunalt døgntilbud" fra Socialministeriet.

2006:
Opsplitning af
100 Familiepleje i tre dele:

110 "Netværksplejefamilie"
120 "Slægtsplejefamilie"
130 "Familiepleje i øvrigt"

Opsplitning af 200 Døgninstitution for børn og unge (inkl. dag- og aflastningsophold) i tre dele:

210 "Døgninstitution sikret afdeling"
220 "Døgninstitution
230 "Akutinstitution".

300 "Sygehus" udgår

2010:
230 "Akutinstitution" udgår
800 "Kommunal tilbud" udgår
240 "Døgninstitution delvis lukket" oprettes som ny institutionstype (se bilag 2 fra Justitsministeriet "Orientering om Døgninstitutioner - delvis lukket")


Bilag

Orientering om kommunale døgntilbud
Orientering om Døgninstitution - delvis lukket
Tabel
Graf

Populationer:

Udsatte børn og unge der har modtaget støtte

Populationen består af børn og unge, der har været anbragt uden for hjemmet eller har modtaget forebyggende foranstaltning i form af fx personlig rådgiver, fast kontaktperson for den unge selv, aflastningsophold, økonomisk støtte til ophold på kost-/efterskole, formidling af praktikophold eller etablering af en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1980 31-12-9999 100 : Foreløbig anbringelse
01-01-1980 31-12-9999 110 : Anbringelse med samtykke
01-01-1957 31-12-9999 115 : Netværksplejefamilie
01-01-1980 31-12-9999 120 : Anbringelse uden samtykke
01-01-1957 31-12-9999 130 : Almindelig plejefamilie (indtil 2014)
01-01-1957 31-12-9999 131 : Almindelig plejefamilie, generelt godkendt
01-01-1957 31-12-9999 132 : Almindelig plejefamilie, konkret godkendt
01-01-1980 31-12-9999 140 : Kommunal plejefamilie (fra 2011)
01-01-1980 31-12-9999 141 : Kommunal plejefamilie, generelt godkendt
01-01-1980 31-12-9999 142 : Kommunal plejefamilie, konkret godkendt
01-01-1980 31-12-9999 180 : Netværksplejefamilie efter § 76 a (unge medfunktionsnedsættelse)
01-01-1980 31-12-9999 181 : Almindelig plejefamilie efter § 76 a (unge medfunktionsnedsættelse)
01-01-1980 31-12-9999 182 : Kommunal plejefamilie efter § 76 a (unge medfunktionsnedsættelse)
01-01-1980 31-12-9999 200 : Døgninstitution for børn og unge (inkl. dag- og aflastningsophold på kost- /efterskole)
01-01-1958 31-12-9999 210 : Døgninstitution, sikret afdeling
01-01-1983 31-12-9999 220 : Døgninstitution, almindelig afdeling
01-01-1958 31-12-9999 230 : Akutinstitution (2006-2009)
01-01-1958 31-12-9999 240 : Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution
01-01-1980 31-12-9999 250 : Døgninstitution for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
01-01-1980 31-12-9999 300 : Sygehus
01-01-1958 31-12-9999 400 : Socialpædagogisk opholdssted
01-01-1964 31-12-9999 500 : Kost- og eller efterskole
01-01-1958 31-12-9999 600 : Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted
01-01-1980 31-12-9999 700 : Skibsprojekt
01-01-1980 31-12-9999 800 : Kommunalt døgntilbud (2006-2009)
01-01-1980 31-12-9999 999 : Uoplyst