Gå til sidens indhold

SAG_VTIL

Navn

SAG_VTIL

Beskrivende navn

Slutdato for hændelsen

Gyldighed

Gyldig fra: 01-06-1977
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

SAG_VTIL angiver sluttidspunktet for hændelsen.

Ved en hændelse forstås, at der enten er bevilget en forebyggende foranstaltning eller truffet beslutning om en anbringelse. Mere specifikt indtræffer hændelsen ved:
1) skift i den paragraf barnet modtager støtte efter (gælder kun ved anbringelser)
2) flytning til anden type af anbringelsessted (gælder kun ved anbringelser)
3) både pkt. 2 og 3 (gælder kun ved anbringelser)
4) ophør af støtten (også ved død)

SAG_VTIL - værdierne er i intervallet fra 14-JAN-1977 til 31-DEC-200x (seneste tællingsår). Når SAG_VTIL=31-DEC-200x , betyder det, at hændelsen er ophørt den. 31. december i tællingsåret. Hvis hændelsen fortsætter efter årsskiftet er SAG_VTIL=31-DEC-9999. SAG_VTIL=31-DEC-9999 betyder altså at hændelsen er uafsluttet ved udgangen af det seneste tællingsår.

Lovændringer kan medføre afslutning af en eksisterende sag og oprettelse af (overførsel til) en ny sag. De vigtigste lovændringer er beskrevet under variablen PGF.

Detaljeret beskrivelse

Lovændringer kan medføre afslutning af en eksisterende sag og oprettelse af (overførsel til) en ny sag. De vigtigste lovændringer er beskrevet under variablen PGF.

Populationer:

Udsatte børn og unge der har modtaget støtte

Populationen består af børn og unge, der har været anbragt uden for hjemmet eller har modtaget forebyggende foranstaltning i form af fx personlig rådgiver, fast kontaktperson for den unge selv, aflastningsophold, økonomisk støtte til ophold på kost-/efterskole, formidling af praktikophold eller etablering af en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted.

Værdisæt

SAG_VTIL har ingen værdisæt