Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

SAG_VFRA

Navn

SAG_VFRA

Beskrivende navn

Startdato for hændelsen

Gyldighed

Gyldig fra: 01-06-1977
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

SAG_VFRA angiver starttidspunkt (effektueringstidspunkt) for en hændelse.

Ved en hændelse forstås, at der enten er bevilget en forebyggende foranstaltning eller truffet beslutning om en anbringelse. Mere specifikt indtræffer hændelsen ved:
1) tilkendelse af støtte
2) skift i den paragraf barnet modtager støtte efter (gælder kun ved anbringelser)
3) flytning til anden type af anbringelsessted (gælder kun ved anbringelser)
4) både pkt. 2 og 3 (gælder kun ved anbringelser)

For både forbyggende foranstaltninger og for anbringelser angiver starttidspunktet den dato, hvor foranstaltningen eller anbringelsen er effektueret.

Lovændringer kan medføre afslutning af en eksisterende sag og oprettelse af (overførsel til) en ny sag. De vigtigste lovændringer er beskrevet under variablen PGF.

Detaljeret beskrivelse

Lovændringer kan medføre afslutning af en eksisterende sag og oprettelse af (overførsel til) en ny sag. De vigtigste lovændringer er beskrevet under variablen PGF.

Populationer:

Udsatte børn og unge der har modtaget støtte

Populationen består af børn og unge, der har været anbragt uden for hjemmet eller har modtaget forebyggende foranstaltning i form af fx personlig rådgiver, fast kontaktperson for den unge selv, aflastningsophold, økonomisk støtte til ophold på kost-/efterskole, formidling af praktikophold eller etablering af en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted.

Værdisæt

SAG_VFRA har ingen værdisæt