Gå til sidens indhold

Sammenhængende socialstatistik

Beskrivelse

Sammenhængende socialstatistik rummer data i en årsserie, der går tilbage til 1984. Data blev løbende opdateret til og med 2007. Herefter vil statistikken i en noget ændret form blive fortsat som en del af statistiksystemet "offentligt forsørgede ".

Netop fordi statistikken blev nedlagt pr. 31/12 2007 må alle varighedsoplysninger om de enkelte ydelser, der slutter den 31/12 2007 tolkes som et sluttidspunkt i statistikken og ikke et ophørstidspunkt for selve ydelsesarten.

Formålet med den sammenhængende socialstatistik er at belyse antallet af personer (bestande, brutto- og nettoforskydninger), der inden for kalenderåret har modtaget én eller flere former for indkomsterstattende ydelser, dvs. lovbestemte, sociale ydelser der har til formål at kompensere for helt eller delvist fravær af arbejdsmarkedsindkomst.

Populationen er modtagere af indkomsterstattende ydelser i året (inkl. døde og udvandrede i løbet af året)

Begrebet indkomsterstattende ydelser er ikke et veldefineret begreb. Dels er der spørgsmålet om, hvilke lovbestemte ydelser der er omfattet af begrebet. Fx indgår modtagere af SU ikke i populationen, ligesom boligydelser og børneydelser heller ikke indgår. Dels ændres lovgivningen løbende, og ydelser udgår eller skifter indhold, eller nye indkomsterstattende ydelsestyper indføres.

Data bygger på registersamkøring, klassifikation og harmonisering af tilgængelige statistiske data om indkomsterstattende ydelser, der i perioden har været underlagt flere forskellige lovgivninger og forskellig administrativ praksis.

Operationelt defineret omfatter populationen modtagere af følgende indkomsterstattende ydelser:

Midlertidige ydelser:
- Arbejdsløshedsdagpenge
- Sygedagpenge
- Barselsdagpenge
- Kontanthjælp
- Revalidering
- Kommunal aktivering (1994- )
- AF-aktivering (1995- )
- Ledighedsydelse (2001- )
- Orlovsydelser (1995- )

Varige ydelser:
- Folkepension (fra 2005: 65 år+)
- Førtidspension (ny førtidspension fra 2003)
- Efterløn/overgangsydelse (overgangsydelse: 1995-2006)
- Tjenestemandspension

Bilag

Variable

BEL_AF Udbetalt beløb ved aktivering
BEL_AK1 Årlig udbetaling til aktivering af unge under 25 år
BEL_AK2 Årligt udbetalt kontanthjælp til aktiverede under 25 år.
BEL_AK3 Årlig udbetaling til aktivering af personer over 25 år (kommunal aktivering)
BEL_AK4 Årlig udbetaling til igangsætningsydelse (kommunal aktivering)
BEL_AK5 Årlig udbetaling til aktivering af flygtninge (kommunal aktivering)
BEL_AKT Årligt udbetalt aktiveringsydelse (kommunal aktivering)
BEL_ALD Årligt udbetalt beløb på folkepension.
BEL_ARB Årligt udbetalte arbejdsløshedsdagpenge
BEL_BAR Årligt udbetalte fødsels-/barselsdagpenge
BEL_E Årligt udbetalt beløb på efterløn/overgangsydelse
BEL_F Årligt udbetalt beløb på førtidspension.
BEL_K194 Årligt udbetalt hjælp til underhold til forsørgere.
BEL_K294 Årligt udbetalt hjælp til underhold til ikke-forsørgere.
BEL_K394 Årligt udbetalt hjælp til underhold til flygtninge
BEL_K494 Årlig udbetalt beløb vedr. supplerende ydelser alene
BEL_K598 Årligt udbetalt beløb vedr. kontanthjælpspension
BEL_K699 Årligt udbetalt beløb vedr. introduktionsydelse
BEL_KON Årlig udbetalt underholdsydelse
BEL_KON1 Årligt udbetalt beløb vedr. underhold indtil 9 mdr.
BEL_KON2 Årligt udbetalt beløb vedr. underhold efter 9 mdr.
BEL_KON3 Årligt udbetalt beløb vedr. anden kontanthjælp
BEL_LYD Årligt udbetalt ledighedsydelse
BEL_ORL Årligt udbetalt beløb på orlovsydelse
BEL_SYG Årligt udbetalt beløb på sygedagpenge
BEL_T Årlig udbetaling af tjenestemandspension.
BEL_UDA Årligt udbetalt beløb ved uddannelse/revalidering (alle)
BEL_UFR Årligt udbetalt beløb ved forrevalidering
DOMYD Dominerende ydelse
NETTO_AK Årsvarighed af kommunal aktivering.
NETTO_M Årsvarighed af midlertidige ydelser
NETTO_VAR Årsvarighed af indkomsterstattende ydelser
VAR_AF_B Årsvarighed af AF-aktivering (beskæftigelse)
VAR_AF_FA Årsvarighed af AF-aktivering (anden AF-aktivering)
VAR_AF_U Årsvarighed af AF-aktivering (uddannelse)
VAR_AK1 Årsvarighed af aktivering af unge under 25 år
VAR_AK2 Årsvarighed af kontanthjælp til aktiverede over 25 år
VAR_AK3 Årsvarighed af aktivering af personer over 25 år
VAR_AK4 Årsvarighed af igangsætningsydelse
VAR_AK5 Årsvarighed af aktivering af flygtninge
VAR_AKT Årsvarighed af aktivering (kommunal aktivering)
VAR_ALD Årsvarighed af folkepension
VAR_ARB Årsvarighed af arbejdsløshedsdagpenge
VAR_BAR Årsvarighed med fødsels-/barselsdagpenge
VAR_E Årsvarighed af efterløn/overgangsydelse
VAR_F Årsvarighed af førtidspension
VAR_K194 Årsvarighed af underhold (forsørgere)
VAR_K294 Årsvarighed af underhold (ikke-forsørgere)
VAR_K394 Årsvarighed af underhold til flygtninge
VAR_K494 Årsvarighed af supplerende ydelser alene
VAR_K598 Årsvarighed af kontanthjælpspension
VAR_K699 Årsvarighed af introduktionsydelse
VAR_KIS Årsvarighed i KIS (ikke-forsikrede ledige med kontanthjælpsudbetaling)
VAR_KON Årsvarighed af hjælp til underhold
VAR_KON1 Årsvarighed af underhold indtil 9 mdr.
VAR_KON2 Årsvarighed af underhold efter 9 mdr.
VAR_KON3 Årsvarighed af anden kontanthjælp
VAR_LYD Årsvarighed af ledighedsydelse
VAR_ORL_BP Varighed af børnepasningsorlov
VAR_ORL_SAB Årsvarighed af sabbatorlov
VAR_ORL_UDD Varighed af uddannelsesorlov
VAR_SYG Årsvarighed på sygedagpenge
VAR_T Varighed af tjenestemandspension.
VAR_UDA Årsvarighed af uddannelse/revalidering (alle)
VAR_UFR Årsvarighed af forrevalidering