Gå til sidens indhold

VIRKFORM

Navn

VIRKFORM

Beskrivende navn

Virksomhedsform

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver kode for typen af virksomhed. For en række virksomhedsformer eksisterer der særlig lovgivning.

Detaljeret beskrivelse

VIRKFORM-koden blev indført i 1999 i forbindelse med etableringen af CVR-registret (Det Centrale Virksomhedsregister), der blev oprettet 17. oktober 1999.
I Bilag 2 under rubrikken "Højkvalitets Dokumenter" er der en detaljeret beskrivelse af de enkelte virksomhedsformer.

Eksternt databrud: Koden blev indført i 1999.
Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning samt fra 1999 ændring i bagatelgrænse-definitionen, jf. nedenfor under "Population".
VIRKFORM-koden blev indført i 1999, og alle virksomheder med VIRKFORM-kode har fået tildelt et CVR-nummer i CVR-registret (Det Centrale Virksomhedsregister), der blev oprettet 17. oktober 1999.

Bilag

Virksomhedsformer i Det Erhvervsstatistiske Register
Graf
Tabel

Populationer:

Firmaer indenfor bygge og anlæg, detailhandel, industri og engroshanden, samt øvrige byerhverv.

Statistikken omfatter fra og med 1994 bygge og anlæg samt detailhandel (på arbejdsstedsniveau fra og med 1995). Fra 1995 tillige industri. Fra 1998 inddrages engroshandel og fra 1999 flere byerhverv. Fra 2001 inddrages lufttransport, post og telekommunikation. Fra 2014 udvides branchedækning til også at omfatte forsyningsvirksomhed, regional- og fjerntog samt radio- og tv-stationer, således at næsten alle sekundære og tertiære erhverv herefter er dækket. Statistikken omfatter ikke landbrug, fiskeri, havne, pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber, offentlig administration mv. Statistikken omfatter kun markedsaktivitet. Kun reelt aktive firmaer indgår i statistikken, jf. nedenfor under Bagatelgrænse. Bagatelgrænse: Danmarks Statistiks interne erhvervsstatistiske register, ESR, som er grundlaget for regnskabsstatistikken, indeholder mange firmaer, som er helt inaktive eller med meget begrænset aktivitet. Regnskabsstatistikken udarbejdes for de reelt aktive erhvervsvirksomheder. Inaktive firmaer samt firmaer med meget begrænset aktivitet indgår derfor ikke i statistikken. Frem til 1998 indeholdt regnskabsstatistikken firmaer, der havde lønnet beskæftigelse eller en årlig omsætning på mindst 20.000 kr. (firmaer med en årlig omsætning på under 20.000 kr. var ikke pligtige til at lade sig momsregistrere, og kun firmaer, der havde lønnet beskæftigelse eller var momsregistrerede, indgik i Danmarks Statistiks interne erhvervsstatistiske register, ESR). Fra 1999 er afgrænsningen af reelt aktive firmaer ændret til, at statistikken kun skal indeholde firmaer, hvor der præsteres en arbejdsindsats på mindst ½ årsværk. Denne afgrænsning er operationaliseret på den måde, at regnskabsstatistikken fra 1999 indeholder de firmaer, som har haft ATP-indbetalinger svarende til mindst ½ årsværk for ansatte lønmodtagere eller har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse. Indtjeningen er beregnet ud fra omsætningen. Den omsætning, der svarer til en given indtjening, varierer meget fra branche til branche, og det kræver derfor forskellig omsætning i de forskellige brancher, for at firmaet skal indgå i statistikken. I 1999 er omsætningsgrænsen i brancher inden for engroshandel typisk på over 300.000 kr., mens den for brancher inden for industrien typisk ligger på mellem 150.000 og 200.000 kr. I brancher inden for engroshandel er omsætnings-grænsen i 2015 typisk på over 400.000 kr., mens den for brancher inden for industrien typisk er over 250.000 kr. Ændringen af bagatelgrænsen fra 1998 til 1999 bevirker en kraftig reduktion i antallet af firmaer og i mindre grad i antallet af beskæftigede. Derimod er påvirkningen af regnskabstallene i de fleste brancher minimal.

Værdisæt

U892505.TXT_VIRKFORM_KODE_VIW - Virksomhedsform
Kode tekst Fra dato Til dato
90 01-01-1900 24-08-2015
20 01-01-1900
30 01-01-1900
40 01-01-1900
50 01-01-1900
10 01-01-1900
60 01-01-1900
70 01-01-1900
80 01-01-1900
90 25-08-2015
100 01-01-1900
110 01-01-1900
130 01-01-1900
140 01-01-1900
150 01-01-1900
160 01-01-1900
170 01-01-1900
180 01-01-1900
190 01-01-1900
200 01-01-1900
210 01-01-1900
220 01-01-1900
230 01-01-1900
240 01-01-1900 31-12-2006
250 01-01-1900
260 01-01-1900 13-02-2011
270 01-01-1900
280 01-01-1900
990 01-01-1900
290 19-05-2004
245 01-01-2007
115 01-09-2005
195 18-08-2006
196 18-08-2006
260 14-02-2011
15 01-09-2013
45 01-01-2015
81 01-01-1000
151 01-01-1000
152 01-01-1000
235 01-01-1000
285 01-01-1000
291 01-01-1000
520 01-01-1900
95 01-01-2008