Gå til sidens indhold

VARMEHJALP

Navn

VARMEHJALP

Beskrivende navn

Varmehjælp til folkepensionister

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2002
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen eksisterer fra 2002 til 2007
I 2008 og 2009 har kvaliteten af de modtagne data vedr. varmehjælp været for dårlig.

Variablen er senere efterleveret for 2008 og 2009 , og ligger særskilit.

Variablen ligger i personindkomstregiseret igen fra 2010.

Detaljeret beskrivelse

VARMEHJALP indgår i variablen QBISTYD

Hvor
QBISTYD: Kontanthjælps-, aktiverings-, revaliderings, integrations-, og ledighedsydelse

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer der er skattepligtige, eller hvor der er indberettet indkomst til Skat. Beløb forskelligt fra 0 i vedhæftet graf og tabel.

Populationen, som udleveres af Forskningsservice, består af personer som er i befolkningen pr. 31. 12 i indkomståret, samt alle der er registreret i Skats Slutligningsregister med en indkomst eller formue (inkl. udvandrede og døde i løbet af året). Fra 2004 indgår også ikke-skattepligtige personer, se nærmere i bilaget "Population i personindkomsterne"under beskrivelse af personindkomst (http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/personindkomster). I vedhæftede graf og tabel er populationen afgrænset til de personer, der findes i Statistikbanken og i publikationer samt med den ekstra betingelse, at personen skal have et beløb forskelligt fra nul. Det svarer til alle personer, som er fuldt skattepligtige hele året, har bopæl i Danmark både primo og ultimo året og er mindst 15 år ved årets udgang, og hvor beløbet er forskelligt fra nul. Denne population findes ved at sætte variablen OMFANG=1, samt alderen ultimo året større end 14 og beløbet forskelligt fra nul.

Værdisæt

VARMEHJALP har ingen værdisæt