Gå til sidens indhold

TBKONTHJ

Navn

TBKONTHJ

Beskrivende navn

Tilbagebetalt kontanthjælp

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1997
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Tilbagebetalt kontanthjælp

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Tilbagebetalt kontanthjælp indgår i personindkomsterne fra 1997, men har eksisteret før dette år.

Der rettes ikke tilbage i tid, dvs. at udbetalt kontanthjælp, som senere tilbagebetales, fortsat vil indgå i det år, den blev udbetalt.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

TBKONTHJ har ingen værdisæt