Gå til sidens indhold

RNT_UDG_OFF_GAELD

Navn

RNT_UDG_OFF_GAELD

Beskrivende navn

Renteudgifter af gæld til det offentlige

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2013
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

RNT_UDG_OFF_GAELD er fradragsberettigede renteudgifter af restancer til det offentlige(EFI).

Hvis der er forfaldne afdrag og renter for tidligere år end indkomståret, kan renteudgifterne ikke trækkes fra i det givne indkomstår, og indgår dermed ikke i denne variabel. Variablen eksisterer fra 2014 til 2020.

Detaljeret beskrivelse

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer der er skattepligtige, eller hvor der er indberettet indkomst til Skat. Beløb forskelligt fra 0 i vedhæftet graf og tabel.

Populationen, som udleveres af Forskningsservice, består af personer som er i befolkningen pr. 31. 12 i indkomståret, samt alle der er registreret i Skats Slutligningsregister med en indkomst eller formue (inkl. udvandrede og døde i løbet af året). Fra 2004 indgår også ikke-skattepligtige personer, se nærmere i bilaget "Population i personindkomsterne"under beskrivelse af personindkomst (http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/personindkomster). I vedhæftede graf og tabel er populationen afgrænset til de personer, der findes i Statistikbanken og i publikationer samt med den ekstra betingelse, at personen skal have et beløb forskelligt fra nul. Det svarer til alle personer, som er fuldt skattepligtige hele året, har bopæl i Danmark både primo og ultimo året og er mindst 15 år ved årets udgang, og hvor beløbet er forskelligt fra nul. Denne population findes ved at sætte variablen OMFANG=1, samt alderen ultimo året større end 14 og beløbet forskelligt fra nul.

Værdisæt

RNT_UDG_OFF_GAELD har ingen værdisæt