Gå til sidens indhold

QIVARK

Navn

QIVARK

Beskrivende navn

Ydelse udbetalt af a-kasser til iværksættere

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1988
Gyldig til: 31-12-2001

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Ydelse udbetalt af a-kasser til iværksættere.
Der er tale om iværksætterydelse og etableringsydelse. Ydelsen blev udbetalt i perioden 1988-2000(1).


Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Iværksætterydelsen afløses 1. januar 1994 af etableringsydelsen. Personer, som havde fået godkendelse efter den gamle ordning, kunne få ydelse efter den gamle ordning i op til tre et halvt år. Etableringsydelsen ophører med udgangen af 1997. Personer, som havde fået godkendelse, kunne få ydelse efter denne i op til to et halvt år.

Variablen QIVARK indgår i variablen ANDBISTANDYD (andre overførsler fra kommuner og a-kasser).

For 1994 ligger en del af iværksætterydelsen ikke i variablen QIVARK, men indgår dog i variablen ANDBISTANDYD. (Se også det vedlagte bilag vedr. usikkerheden på opgørelsen af denne variabel generelt, "opgørelse af udbetalinger fra a-kasser.doc").

Bilag

Tabel
Graf
opgørelse af udbetalinger fra A-kasser

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

QIVARK har ingen værdisæt