Gå til sidens indhold

QAKTSKA

Navn

QAKTSKA

Beskrivende navn

Skat af de aktieindkomster,der indberettes til skat.

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Skat af indkomster fra aktieudbytte samt gevinst og tab på aktier, der skattemæssigt betragtes som aktieindkomst.

Detaljeret beskrivelse

QAKTSKA indgår i variablen SLUSKAT
Hvor
SLUSKAT: Samlet skat af årets indkomster

Skatten af aktieindkomsterne ændres over tid, jf. diverse årgang af publikationen "Skatten". Ligeledes ændres definitionen af, om en indkomst fra aktier (udbytte, gevinst/tab ved salg) betragtes som aktieindkomst, kapitalindkomst eller skattefri indkomst over tid.

Der betales en grundtakst af aktieindkomsterne:
før 1995 30 pct.
1996-2000 25 pct.
2001-2011 28 pct.
2012- 27 pct.

Se også dokumentation for variablen AKTIEINDK under "Højkvalitetsdokumetation"

Bilag

Graf
Tabel

Værdisæt

QAKTSKA har ingen værdisæt