Gå til sidens indhold

PRIVAT_PENSION_13

Navn

PRIVAT_PENSION_13

Beskrivende navn

Udbetalte private pensioner.

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1991
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

PRIVAT_PENSION_13 er summen af udbetalinger fra
Livsvarige- (livrente) og ratepensioner fra obligatoriske arbejdsmarkedspensioner og private pensionsordninger.
ATP. Ekskl. engangsudbetalinger.
Tjenestemandspension.

Variablen er eksklusiv udbetalte kapitalpensioner og aldersopsparing.
I statistikbankens tabel INDKP101 benævnes variablen '19 offentlige pensioner'.

Beløb i kr.

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable.
PRIVAT_PENSION_13 = QTILPENS + QTJPENS(1991-) + QANDPENS(1991-)

Hvor:
QTILPENS er løbende udbetalinger far arbejdsmarkedets tillægspension
QTJPENS er tjenestemandspensioner
QANDPENS er udbetalinger fra arbejdsmarkeds- og privatpensioner (livrente- og ratepensioner)

Ændringer over tid.
Før 1991 ligger disse beløb i variablen RESUINK_13Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer der er skattepligtige, eller hvor der er indberettet indkomst til Skat. Beløb forskelligt fra 0 i vedhæftet graf og tabel.

Populationen, som udleveres af Forskningsservice, består af personer som er i befolkningen pr. 31. 12 i indkomståret, samt alle der er registreret i Skats Slutligningsregister med en indkomst eller formue (inkl. udvandrede og døde i løbet af året). Fra 2004 indgår også ikke-skattepligtige personer, se nærmere i bilaget "Population i personindkomsterne"under beskrivelse af personindkomst (http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/personindkomster). I vedhæftede graf og tabel er populationen afgrænset til de personer, der findes i Statistikbanken og i publikationer samt med den ekstra betingelse, at personen skal have et beløb forskelligt fra nul. Det svarer til alle personer, som er fuldt skattepligtige hele året, har bopæl i Danmark både primo og ultimo året og er mindst 15 år ved årets udgang, og hvor beløbet er forskelligt fra nul. Denne population findes ved at sætte variablen OMFANG=1, samt alderen ultimo året større end 14 og beløbet forskelligt fra nul.

Værdisæt

PRIVAT_PENSION_13 har ingen værdisæt