Gå til sidens indhold

OVSKEJD07

Navn

OVSKEJD07

Beskrivende navn

Beregnet lejeværdi af egen bolig

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2007
Gyldig til: 31-12-2013

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Beregnet lejeværdi af egen bolig.

Variablen erstatter OVERSKEJD02_Ny fra 2007.


I Statistikbanktabellerne INDKP1, INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.4 og benævnes 'Lejeværdi af egen bolig '

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.


Eksisterer fra 2007 til 2013, afløses af varaiblen LEJEV_EGEN_BOLIG.

Sammenhæng mellem LEJV_EGEN_BOLIG og OVSKEJD07:

LEJV_EGEN_BOLIG=OVSKEJD07*
2007 0 ,851
2008 0 ,844
2009 0 ,846
2010 0,884
2011 0,915
2012 0,913
2013 0,913Detaljeret beskrivelse

Den imputerede lejeværdi (beregnet lejeværdi af ejerboliger) tildeles den enkelte boligejer efter ejendomsvurderingen; hvis boligen er ejet en del af året regnes forholdsmæssigt, og der tillægges forholdsmæssigt boligværdi for evt. bolig ejet første del af året.

For ejendomme med blandet benyttelse (privat/erhverv) tillægges kun lejeværdi for privat boligen. Hvis en ejendom året før, er markeret som blandet ejendom, og der ingen markering er for blandet ejendom i det aktuelle år, hentes markering og særskilt boligværdi fra året før.

Der beregnes lejeværdi for 50 procent af værdien af alle de sommerhuse, en person ejer. Hvis en person har lejeindtægter fra sommerhuse, fratrækkes evt. lejeindtægt i disse. Hvis personen har lejeindtægter, som ikke stammer fra sommerhuse, fratrækkes evt. lejeindtægt i lejeværdien fra privatboligen. Der fratrækkes dog højst et beløb svarende til lejeværdien.

Hvis en person har ejendomsværdiskat, men ingen beregnet lejeværdi, beregnes en lejeværdi ud fra ejendomsværdiskatten.

Lejeværdien normeres til sidst i forhold til nationalregnskabets tal for den samlede husleje af egen bolig i Danmark.

Lejeværdien udgør følgende pct.- andele af boligværdien:
2007 3,5 pct.
2008 3,6 pct.
2009 4,9 pct.
2010 5,1 pct.
2011 5,1 pct.
2012 5,2 pct.
2013 5,5 pct.

Variablen erstatter OVSKEJD02_Ny fra indkomståret 2007.


Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

OVSKEJD07 har ingen værdisæt