Gå til sidens indhold

KONT_GL

Navn

KONT_GL

Beskrivende navn

Kontanthjælpsydelser 1980 - 1993

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-1993

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Kontanthjælpsydelser 1980-1993.
1980-1982 indeholder variablen også revalideringsydelser.


Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Kontanthjælpsydelser 1980-1993 efter lov om social bistand (bistandsloven),
1980-1982 inkl. revalideringsydelser.

Hjælp efter bistandslovens §37-42 om forbigående hjælp og §43-45 om varig
hjælp, samt hjælp efter kapitel 11 om hjælp i særlige tilfælde, indgår ikke i KONT_GL.

Fra 1983 indeholder variablen ikke hjælp efter § 42 (revalideringsydelse).Beløbet indgår ikke i den skattepligtige indkomst, men nedsætter personfradraget ( for sambeskattede hos den ægtefælle med størst skattepligtig indkomst)

Fra 1994, se variablen KONTHJ (kontanthjælp) og KHFLYGT(aktivering af kontanthjælpsmodtagere)

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december.

For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

KONT_GL har ingen værdisæt