Gå til sidens indhold

KAPPEN

Navn

KAPPEN

Beskrivende navn

Afgiftspligtig kapitalpension hævet i tide. Opgjort før fradrag af afgift

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1989
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Afgiftspligtige kapitalpensioner (opsparing eller forsikring) hævet i tide - (alder mindst 60 år eller ved dødsfald). Beløbet er før fradrag af afgift.
KAPPEN indgår ikke i de generelle indkomstvariable i indkomststatistikken.


KAPPEN er ekskl.
- engangsudbetalinger af ATP (ATP_ENGANG),
- engangsudbetaling af den særlige pensionsordning (SP_PENSION)
- Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD_UDBETAL).


Løbende administrationsbidrag er fratrukket beløbet.
Udgifter til privat/ekstern rådgiver kan ikke ( og er derfor ikke) trukket fra. Ligeledes er evt. administrationsudgifter ved udbetaling af delophævelser ikke fradragsberettigede og derfor ikke trukket fra.


Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Afgiftspligtige kapitalpensioner hævet i tide. Beløbet er før fradrag af afgifter.

For kapitalordninger oprettet før 1972 gælder:
Værdi fra arbejdstagers indbetalinger før 1972 samt værditilvækten heraf er afgiftsfri. Også indbetalinger og værditilvækst på disse ordninger frem til og med 1979 er afgiftsfri, i det omfang der ikke er sket ændringer i ordningerne. For forsikringsordningerne må der ikke være være forøgelse af præmie eller kapitalindskud, og for opsparingsordningerne (bank) måindbetalingerne i perioden 1972 til 1979 ikke overstige den største indbetaling før 1972.

Denne del af hævede kapitalpensioner indgår ikke i KAPPEN.

Kapitalpension hævet i tide omfatter:
Kapitalopsparing eller kapitalforsikring hævet når pensionsejeren er mellem 60 og 70 år (fra 2010 fra efterlønsalderen indtræder til 15 år efter herefter), eller ved pensionsejerens dødsfald, eller for visse af pensionerne ved invaliditet.

Se også Lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10/11/2006.

For alle årene 1989 til 2007 er beløb fra skats kørsel april 2008. Dermed kan der for opgørelser for år før 2007 være en lille ændring i forhold til tidligere opgørelser, som normalt er fra kørsler 4 måneder efter årets afslutning.


Afgiften, der betales af KAPPEN, ligger i variablen KAPPENAF.

KAPPEN er et heraf beløb af HAEVPEN.


Fra 2013 kan der ikke mere inddsættes beløb på skattebegunstiget kapitalpensionsordning. Samtidig med denne ændring blev det muligt i 2013,2014 og 2015 at overflytte kapitalpensionen til en aldersopsapring(mod betaling af normal afgift reduceret med 2,7 pct.-point).Når beløb fra aldersopsparing hæves ( når pensionsalderen er nået) registreres det ikke i registeret for hævede pensioner. Dette vil kunne ses i pensionsformueregisteret.

Overførslen til aldersopsparing står i variablen OVERF_TIL_ALDERSOPS, og indgår ikke i variablen KAPPEN.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

KAPPEN har ingen værdisæt