Gå til sidens indhold

INDBEEFT

Navn

INDBEEFT

Beskrivende navn

Indbetaling til efterløn (efterlønsbidrag)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Indbetaling til efterløn (efterlønsbidrag) er en del af de ligningsmæssige fradrag i forbindelse med skatteopgørelsen

I 2019 skal man senest starte indbetalingerne til efterløn som 30-årig - derfor er der ganske få, som indbetaler før 30-års alderen.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Fra og med 1999 har der skullet indbetales et bidrag til efterlønsordningen for personer under 60 år, såfremt de vil have mulighed for at gå på efterløn.

Bemærk at indbetaling til efterløn starter 1. april 1999. Der er altså kun indbetalt i en del af året i 1999.
For personer fyldt 60 år før 1. juli 1999 og personer på overgangsydelse skal ikke betale efterlønsbidrag. Det kan besluttes at særlige grupper ikke skal betale efterlønsbidrag, jf. Lov nr. 1000 , 1998 (Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om seniorydelse- Efterlønsbevis, medlemsbidrag)

Størrelsen på efterlønsbidraget er fastsat ved lov, og beløbet er derfor ens for alle dem, som har indbetalt hele året.

2001 er variablen inkl. bidrag til fleksydelsesordningen. Fra 1. juli 2001 kan personer visiteret til fleksjob (job med løntilskud fra kommunen) få en efterlønslignende ydelse mod betaling af et bidrag svarende til efterlønsbidraget.

INDBEEFT indgår i variablen ARBFORS (arbejdsløshedsforsikring, faglige kontingenter, efterløns- og fleksydelsesbidrag)

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

INDBEEFT har ingen værdisæt