Gå til sidens indhold

HONNY

Navn

HONNY

Beskrivende navn

Honoraraflønning, arbejdsmarkedsbidragspligtig

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Vederlag udbetalt for arbejde, der hverken kan anses for at være lønmodtagerjob eller ydelse udført af selvstændig virksomhed

Variablen eksisterer fra 1994

Detaljeret beskrivelse

HONNY indgår i variablen NETOVSKUD,
indgår ike i variablen NETOVSKUD_13

Hvor
NETOVSKUD: Nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. visse honorarer, før kapitalindtægter og udgifter

Frynsegoder til lønmodtagere (fribil hovedaktionærer) indberettet i samme felt på oplysningssedlen/ e-indkomst er ikke inkluderet i HONNY, men indgår i den skattepligtige løn (variablen LOENSKPL)


Fra 2012:
Vederlag for udnyttelse af ophavsret, patenter, mønstre, varemærker og lignende samt vederlag for reklamemæssig brug af en person - såkaldte immaterielle rettigheder. Ydes et vederlag for en immateriel rettighed som en naturalieydelse, der ikke er nævnt i AM-bidragslovens § 2, stk. 2, skal værdien af naturaliet indberettes i felt 38.

Før 2012 ligger disse beløb i variablen RESUINK/RESUINK_13

Bilag

Graf
Tabel

Værdisæt

HONNY har ingen værdisæt