Gå til sidens indhold

HAEVPEN

Navn

HAEVPEN

Beskrivende navn

Værdi af alle hævede afgiftspligtige pensioner før fradrag af afgift, ekskl. udbetalinger fra LD og ATP

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1989
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Alle afgiftspligtige hævede pensioner undtagen:
- engangsudbetalinger af ATP (ATP_ENGANG),
- engangsudbetaling af den særlige pensionsordning (SP_PENSION)
- Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD_UDBETAL).

Beløbet er før fradrag af afgifter
HAEVPEN indgår ikke i de generelle indkomstvariable i indkomststatistikken.

Løbende administrationsbidrag er fratrukket beløbet.
Udgifter til privat/ekstern rådgiver kan ikke ( og er derfor ikke) trukket fra. Ligeledes er evt. administrationsudgifter ved udbetaling af delophævelser ikke fradragsberettigede og derfor ikke trukket fra.

Beløb i kr. og ører.


Detaljeret beskrivelse

Den del af kapitalopsparings- og kapitalforsikringsordninger (kapitalpensioner), der stammer fra indbetalinger før 1979, og hvor ordningen er oprettet før 1958, er afgiftsfri. Denne del af hævede pensioner indgår ikke i HAEVPEN.

Hævde pensioner kan opdeles i to grupper, hævet i tide og hævet i utide.

Pension hævet i tide(KAPPEN) er:
Hævet kapitalopsparing eller kapitalforsikring, der er hævet, når pensionsejeren er mellem 60 og 70 år(fra 2010 fra efterlønsalderen indtræder til 15 år efter herefter), eller for alle type pensioner udbetaling ved pensionsejerens dødsfald eller for visse ordninger pension hævet ved invaliditet.

Pension hævet i utide:
Hævet pension, der ikke opfylder de ovenstående betingelser.

Se pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 2006.

Afgiften, der betales af HAEVPEN, ligger i variablen HAEVPENAF (Afgift af alle hævede pensioner).

For alle årene 1989-2005 er beløb fra SKAT's kørsel april 2008. For årene 2006-2009 er data fra SKAT's kørsel april 2010.

For år 1997 er der hævet ekstra mange små beløb på pensioner med løbende udbetaling.

Fra 2013 kan der ikke mere inddsættes beløb på skattebegunstiget kapitalpensionsordning. Samtidig med denne ændring blev det muligt i 2013,2014 og 2015 at overflytte kapitalpensionen til en aldersopsparing (mod betaling af normal afgift reduceret med 2,7 pct.-point). Tilsvarende gælder for supplerende engangsydelse, der kan overføres til supplerende engangssum. Når beløb fra aldersopsparing og supplerende engangssum hæves ( når pensionsalderen er nået) registreres det ikke i registeret for hævede pensioner. Dette vil kunne ses i pensionsformueregisteret.

Overførslen til aldersopsparing står i variablen OVERF_TIL_ALDERSOPS, og er ikke en DEL AF HAEVPEN
Overførslen til supplerende engangssum står i variablen OVERF_TIL_ALDERSSUM, og er ikke en DEL AF HAEVPEN

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

HAEVPEN har ingen værdisæt