Gå til sidens indhold

FORM

Navn

FORM

Beskrivende navn

Skattemæssigt beregnet værdi af nettoformuen ultimo året, ekskl. pensionsformuer

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-1997

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Nettoformue ultimo året.

Driftsbygninger og driftsmidler i selvstændiges virksomhed er opgjort til den skattemæssige værdi (1983-1987 lig med 70 pct. af nettoformuen i virksomheden og 1988-1996 lig med 60 pct. af nettoformuen i virksomheden).


Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

FORM = QAKTIV - QPASSIV,

hvor:
- QAKTIVF er aktiver opgjort efter gammel opgørelse
- QPASSIV er passiver opgjort efter gammel opgørelse.

Opgørelsen af FORM er til dels baseret på selvangivne oplysninger om fx kontant formue, værdi af bil mv. Pålideligheden af disse er næppe generelt stor for personer, der ikke betaler formueskat.

Der er følgende hovedændringer i opgørelsen af formuerne:

Fra 1983: Formuerne opgøres for gifte hos hver af ægtefællerne mod før samlet hos manden.

1987-1996: Der opgøres en skattemæssig værdi af egenkapital (kan være negativ) i selvstændiges virksomhed, som lægges til aktiverne.

Fra 1997 er der en ny formueopgørelse, som ligger i variablen FORMREST_NY05. Denne opgørelse (FORMREST_NY05) er baseret på offentlige registre og indberetninger fra depotholdere (pengeinstitutter og kreditforeninger).

Se detaljeret beskrivelse af databrud i variablen FORM og sammenligning med variablen FORMREST_NY05 i vedlagte dokument "formueopgørelse.doc" og under variablene QAKTIVF og QPASSIV.

Bilag

Ændringer i formueopgørelserne
Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.

Værdisæt

FORM har ingen værdisæt