Gå til sidens indhold

ANDOVERFORSEL

Navn

ANDOVERFORSEL

Beskrivende navn

Andre overførsler består af SU, boligstøtte og børnetilskud.

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1984
Gyldig til: 31-12-2013

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Andre overførsler er en sumvariabel og beregnes som summen af SU, boligstøtte og børnetilskud/børnefamilieydelse.

Boligstøtten er lagt på hos den person i familien, der har søgt støtten.

Børnetilskuddet er lagt til den voksne i familier med en voksen, og i familier med to voksne er børnetilskuddet oftest lagt til hos kvinden.

Eksisterer fra 1984 til 2013.

ANDOVERFORSEL = OVRIG_OVERFORSEL_13+ GRON_CHECK (2010-)

I Statistikbanktabellerne INDKP1, INDKP3, INDKP4 og INDKP7 har variablen under indkomsttype nr.22 og benævnes 'Andre overførselsindkomster'

http://www.dst.dk/stattabel/1179

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

ANDOVERFORSEL=KORSTOETT+KORYDIAL+STIP

Hvor:
KORSTOETT er boligstøtte/boligydelse
KORYDIAL er børnetilskud/børnefamilieydelse
STIP er stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte.

Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte ligger før 1983 i variablen RESUINK_GL.

Boligstøtte og børnetilskud er skattefri overførsler. De indgår ikke i indkomst-statistikken før 1984.

Reglerne for børnetilskud og børnefamilieydelse ændres i 1987, hvilket giver en kraftig stigning i 1987 og 1988. For yderligere detaljer, se variablen KORYDIAL.

En større reform af Statens Uddannelsesstøtte fra og med studieåret 1988/89 giver anledning til en kraftig stigning i STIP fra 1987 til 1988 og fra 1988 til 1989 - for yderligere detaljer se variablen STIP.

Læs mere om ændringerne i undervariablene under de enkelte variable.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Skattepligtige personer hele året, hvor beløbet er forskellig fra 0.

Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år og som har beløb forskellig fra nul.

Værdisæt

ANDOVERFORSEL har ingen værdisæt