Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

KILDE_KODE

Navn

KILDE_KODE

Beskrivende navn

Entydig kode for dataindberettere

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2007
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen KILDE_KODE angiver hvilken dataleverandør, der har indberettet tilstandene, jf. PTI_TILSTAND_KODE.

Detaljeret beskrivelse

Nedenfor præciseres sammenhængen mellem de forskellige kildekoder og tilstandskoder. Ønskes yderligere information om tilstandskoderne henvises til variablen PTI_TILSTAND_KODE. Bemærk at data er overlapsbehandlede, hvilket betyder, at data fra nogle tilstandskoder kan være trumfet af andre.

Kildekode 12 stammer fra Bestandsstatistikken og indberettes af Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS). Kilden anvendes til beregning af aktiverede dagpengemodtagere, lediges deltagelse i voksenlærlingeordningen samt servicejob og orlov. Beregningen opgøres på baggrund af tilstandskoderne: 1010, 1030, 1040, 1080, 1120, 1520, 1530, 1550, 1570 og 3130. Det bør bemærkes, at der i de senest dannede versioner af moduldata optræder en kilde 17. Denne nye kilde skyldes ren teknik, og skal til alle praktiske formål blot sammenlægges med kilde 12, da de begge angiver 'aktivering af dagpengeberettigede mv.'

Kildekode 20 indberettes af AMS og angiver arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsledige på baggrund af tilstandskoden 5080.

Kildekode 201 stammer fra Register for Arbejdsmarked (RAM) og indberettes af AMS. Kilden anvendes til opgørelse af dagpengeledige på baggrund af tilstandskoderne 5020 og 5030 (dagpengeudbetalinger).

Kildekode 202 stammer fra RAM og indberettes af AMS. Kilden anvendes til opgørelse af feriedagpengeledige på baggrund af tilstandskoden 5070 (feriedagpengeudbetalinger).

Kildekode 206 stammer fra RAM og indberettes af AMS. Kilden anvendes til opgørelse af efterlønsmodtagere på baggrund af tilstandskode 6010 (udbetaling til efterløn).

Kildekode 401 stammer fra KMD-aktiv, som er kommunernes økonomisystem, og indberettes af KMD. Kilden anvendes til at angive forskellige forsørgelsesydelser på baggrund af tilstandskoderne: 4010, 4012, 4014, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 7050 og 7090

Kildekode 451 stammer fra kommunale indberetningssystemer, og indberettes af AMS. Kilden anvendes til opgørelse af kommunal aktivering, integrationsuddannelse samt fleks- og skånejob på baggrund af tilstandskoderne: 1030, 1040, 1050, 1070, 1510, 1520, 1550, 1560, 1562, 1564, 2020, 2030, 2520 og 2530.

Kildekode 601 stammer fra Pensionsregistret og indberettes af KMD. Kilden anvendes til opgørelse af personer på førtidspension på baggrund af tilstandskode 7025.

Kildekode 611 stammer fra Sygedagpengeregistret og indberettes af KMD. Kilden anvendes til opgørelse af personer på syge- og barselsdagpenge på baggrund af tilstandskoderne: 7035, 7036, 7045 og 7046.

Populationer:

Offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede (Tidligere kaldet Personer uden ordinær beskæftigelse eller POUB) vedrører alle 16-64-årige personer uden ordinær beskæftigelse, dvs. personer der er ledige, aktiverede, i støttet beskæftigelse eller er modtagere af en passiv forsørgelsesydelse (fx kontanthjælp, revalideringsydelse, efterløn, førtidspension samt syge- og barselsdagpenge).

Værdisæt

Værdisæt

12 : Arbejdsmarkedsstyrelsen, Bestandsstatistik
17 : STAR, bestands-statistik 2010 time-reduceret
19 : E-indkomst uddannelsesydelse
20 : Kontanthjælps-ledige fra STAR
201 : Dagpengeudbetaling
202 : Feriedagpengeudbetaling
206 : Ugentlig udbetaling af efterløn
21 : Arbejdsmarkedsydelse via RAM
250 : Dagpengeudbetaling (FLEUR)
401 : KMD-Aktiv
451 : Indberetning fra kommunale systemer
601 : Førtidspension
602 : Ressourceforløb via STAR
611 : KMD sygedagpengesystem (syge- og barselsdagpenge fra samme system)
612 : KMD sygedagpengesystem kun sygedagpenge
613 : KMD sygedagpengesystem II (det kommende system)
621 : SU via e-indkomst
631 : Fraværsmarkeringer for sygdom fra STAR
641 : KMD barsel (data fra KMD barsel konverteret til UDK barsels-systemet)
642 : OPUS barsel (data konverteret til UDk barsels systemet)
643 : UDK barsel (data fra ATPs ny udk-barsels-system)