Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

FORSIKRINGSKATEGORI_KODE

Navn

FORSIKRINGSKATEGORI_KODE

Beskrivende navn

Kode for forsikringskategori

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2007
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen FORSIKRINGSKATEGORI_KODE angiver personens forsikringskategori ultimo året, fx om personen er heltidsforsikret, deltidsforsikret eller ikke-forsikret.


Detaljeret beskrivelse

Værdisættet til FORSIKRINGSKATEGORI_KODE er:
H = Heltidsforsikrede
D = Deltidsforsikrede
I = Ikke-forsikrede

I data er der pt. kun tilknyttet FORSIKRINGSKATEGORI_KODE på personer, der er dagpengeledige (PTI_TILSTAND_KODE 5020 og 5030) eller kontanthjælpsledige (PTI_TILSTAND_KODE 5080), samt efterlønsmodtagere (PTI_TILSTAND_KODE 6010).

FORSIKRINGSKATEGORI_KODE er ens for alle ledighedsforløb i et givet referenceår, da FORSIKRINGSKATEGORI_KODE opgøres ultimo referenceåret.


Populationer:

Offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede (Tidligere kaldet Personer uden ordinær beskæftigelse eller POUB) vedrører alle 16-64-årige personer uden ordinær beskæftigelse, dvs. personer der er ledige, aktiverede, i støttet beskæftigelse eller er modtagere af en passiv forsørgelsesydelse (fx kontanthjælp, revalideringsydelse, efterløn, førtidspension samt syge- og barselsdagpenge).

Værdisæt

Værdisæt

D : Deltidsforsikrede
H : Heltidsforsikrede
I : Ikke forsikrede