Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

OFFNTGRP

Navn

OFFNTGRP

Beskrivende navn

Offentliggørelsesgruppe

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1997
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Offentliggørelsesgruppe til inddeling af lønmodtagere i grupper til brug for Danmarks Statistiks offentliggørelse af lønstatistik

Detaljeret beskrivelse

Variablen er dannet i Danmarks Statistik på baggrund af FUNK, JOBSTAT og ALDER. Variablen gør det muligt at opdele datamaterialet i følgende grupper:


1. Almindelige lønmodtagere
(DISCO(1.ciffer) = (2-9) & Jobsta= (2,9) & Alder>=18 )
2. Overordnet ledelse
(DISCO(1. ciffer)=1 & Jobsta = (2-5,9) & ALDER>=18)
3. Ledelse i øvrigt
(DISCO(1.ciffer)= (2-9) & Jobsta=(3-4) & ALDER>=18)
4. Medarbejdere med særligt ansvar
(DISCO(1.ciffer) = (2-9) & Jobsta = 5 & ALDER>=18)
5. Elever
(DISCO(1.ciffer) = (2-9) & Jobsta=1 & ALDER>=13)
6. Unge
(DISCO(1.ciffer)= (2-9) & Jobsta = (2-5,9) & (13<=ALDER<=17))
9. Alle andre

Variablen var før 2002 (det vil sige før dannelsen af et fællesregister for den offentlige og private sektor) blankstillet for både den statslige- og kommunale sektor (sektor=2 og sektor=3).

Fra 2009 findes variablen i alle sektorer. Indtil 2009 var det muligt at danne offntgrp for regioner, men ikke muligt for kommunerne.

Bilag

Graf - privat
Graf - staten
Tabel - staten
Tabel - privat
Graf - kommune
Tabel - kommune

Populationer:

Lønmodtagere i den private og de offentlige sektorer

I populationen indgår alle lønmodtagere, der har et fast ansættelsesforhold og er ansat på normale vilkår. Med fast ansættelsesforhold menes, at der skal være tale om en lønmodtager, hvor ansættelsesforholdet varer mere end én måned, og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Ovenstående betyder, at følgende grupper ikke indgår i populationen:

- Lønmodtagere, der aflønnes efter en usædvanlig lav sats som følge af handicap eller lignende - Lønmodtagere, der er rent provisionsaflønnede - Lønmodtagere, der ikke er beskattet efter de almindelige betingelser i Danmark, herunder fx sømænd ansat på skibe under internationale skibsregister

- udlændinge, der arbejder i Danmark, men beskattes efter hjemlandets regler - Udstationerede danskere, der aflønnes efter lokale regler. Danskere beskæftiget i udlandet, som aflønnes og beskattes efter de normale regler i Danmark, er omvendt med i statistikken.

Yderligere afgrænsning for den private sektor: lønmodtagere ansat i landbrug og fiskeri samt i virksomheder med en beskæftigelse svarende til 9 eller færre fuldtidsbeskæftigede indgår ikke i populationen, med mindre den enkelte arbejdsgiver frivilligt har indberettet til statistikken.

Yderligere afgrænsning for stat, kommuner og regioner: vederlagslønnede, særligt aflønnede, værnepligtige, ph.d.-studerende, visse timelærere og studentermedhjælpere, elever og unge under 18 år indgår ikke i populationen.

At populationens størrelse eventuelt ændre sig fra år til år, skyldes ikke nødvendigvis, at der er flere eller færre personer med i statistikken, men derimod, at der optræder styrebrud i registreringen af de enkelte personer, således at den samme person optræder flere gange i samme år (dvs. flere records), men med kortere ansættelseslængder i hver record

Værdisæt

Værdisæt

0 : IKKE DEFINERET
1 : Almindelige lønmodtagere
2 : Overordnet ledelse
3 : Ledelse i øvrigt
4 : Medarbejdere med særligt ansvar
5 : Elever
6 : Unge
9 : Andre