Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

LONBLB

Navn

LONBLB

Beskrivende navn

Lønbeløb

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-2007

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Lønbeløb i det enkelte job er den ansattes A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag samt fra 1994 tillagt eventuelle samlede bidrag til arbejdsgiveradministrerede kapitalpensions-/ratepensionsordninger. A-indkomsten i det enkelte job er hentet fra lønoplysningssedlens felt 13, hvis indhold har ændret sig over tid (se detaljeret beskrivelse).

Detaljeret beskrivelse

Indholdet af Lonblb har ændret sig over tid:
1980-1984: Løn og lignende, heri medregnet feriegodtgørelse samt tilskud af enhver art. Arbejdsgiver- eller arbejdstagerbidrag til pensionsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 (herunder bidrag til ATP), medregnes ikke.

1985-1993: Løn og lignende, heri medregnet feriegodtgørelse samt tilskud af enhver art. Arbejdsgiver- eller arbejdstagerbidrag til pensionsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 (herunder bidrag til ATP) samt AUD bidrag skal ikke medregnes.

1994: Løn og lignende, heri medregnet feriegodtgørelse samt tilskud af enhver art. (Arbejdsgiver- eller arbejdstagerbidrag til pensionsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 (herunder bidrag til ATP), medregnes ikke). Vederlag til medlemmer af bestyrelser, udvalg mv., skattepligtig del af jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse.

1995-2005: Løn, honorarer og lignende. Heri medregnes feriegodtgørelse, løn under sygdom og barsel, A-skattepligtige tilskud af enhver art, vederlag til medlemmer af bestyrelser, udvalg mv. samt pensionslignende ydelser til tidligere ansatte.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Lønmodtagere med et ansættelsesforhold i løbet af et kalenderår

Populationen består af lønmodtageransættelsesforhold i løbet af et kalenderår, jf. Skats centrale oplysningsseddelregister (register over indkomster). Populationen afgrænses ud fra en gennemgang af årets værdisæt for variablen YDERLIGK (yderlighedskode), og der udvælges de koder, der i det aktuelle år er knyttet til lønmodtagere. For yderligere oplysninger se dokumentationen for YDERLIGK under Lønforhold. http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/loenoplysninger-fra-det-centrale-oplysningsseddelregister/yderligk.aspx

Værdisæt

LONBLB har ingen værdisæt