Gå til sidens indhold

ATPTJBLB

Navn

ATPTJBLB

Beskrivende navn

ATP-beløb lav sats

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1988
Gyldig til: 31-12-1995

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

ATP-beløbet på oplysningssedlen bruges i statistikkerne til at beregne antal fuldtidsbeskæftigede.

Detaljeret beskrivelse

ATP-ordningen er ændret løbende i perioden. Der er databrud i forhold til, at maksimum-beløbene ændres over tid, men det giver ikke brud i statistikkens fuldtidsbeskæftigelse, som er beregnet på grundlag af indbetaling til ATP.

Fra 1980 til 1987 er der kun én sats (se ATPBLB (ATP-beløb)). Fra 1988 indføres en ny ATP-sats. Variablen ATPTJBLB indeholder herefter beløbet på lav sats. Fuld ATP-beløb lav sats for en ansat på fuld tid i hele kalenderåret er kr. 1166 i årene 1988-1995.

Fra og med 1996 indføres en tredie sats. Samtidig forsvinder variablen ATPTJBLB.

Se i øvrigt under Statistik Område Beskæftigelse en generel beskrivelse af sammenhængen over tid mellem variablene ATPBLB, ATPTJBLB og ATPSATS.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Lønmodtagere med et ansættelsesforhold i løbet af et kalenderår

Populationen består af lønmodtageransættelsesforhold i løbet af et kalenderår, jf. Skats centrale oplysningsseddelregister (register over indkomster). Populationen afgrænses ud fra en gennemgang af årets værdisæt for variablen YDERLIGK (yderlighedskode), og der udvælges de koder, der i det aktuelle år er knyttet til lønmodtagere. For yderligere oplysninger se dokumentationen for YDERLIGK under Lønforhold. http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/loenoplysninger-fra-det-centrale-oplysningsseddelregister/yderligk.aspx

Værdisæt

ATPTJBLB har ingen værdisæt