Gå til sidens indhold

KVALIFIKATION_VFRA

Navn

KVALIFIKATION_VFRA

Beskrivende navn

Tidspunkt for opnået kvalifikation.

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1966
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Dato, som angiver, hvornår Danmarks Statistik har registreret, at en uddannelseskvalifikation er gældende fra.
Det er ikke alle kilderne som har et fuldførelsestidspunkt for kvalifikationen. Det gælder fx oplysningerne fra Folke- og boligtællingen, hvor kvalifikation_vfra på alle record er sat til 1-1-1970 og oplysningerne fra undersøgelserne af indvandrernes medbragte uddannelse, hvor kvalifikation_vfra sættes til datoen for første indvandring til Danmark.

Detaljeret beskrivelse

Dato, som angiver, hvornår Danmarks Statistik har registreret, at en uddannelseskvalifikation er gældende fra.
Datoen er angivet på formen: 31jun2004:00:00:00 .

De datoer, som angives, er afhængig af kilden:

1. Oplysninger fra Folke- & boligtællingen 1970 har KVALIFIKATION_VFRA = 1970.
2. Oplysninger fra undersøgelsen om indvandrernes medbragte uddannelse har KVALIFIKATION_VFRA = første indvandringsdato.
3. Oplysninger fra eksaminer fra voksenuddannelsessystemet har KVALIFIKATION_VFRA = uddannelsens sluttidspunkt som indberettes af institutionerne.
4. Oplysninger fra Sundhedsstyrelsens autorisationsregister har KVALIFIKATION_VFRA = autorisationsdatoen.
5. Oplysninger fra Ingeniørforeningen (IDA) har KVALIFIKATION_VFRA = dimittend dato fra medlemsregistret.
6. Oplysninger fra Styrelsen for International Uddannelse har KVALIFIKATION_VFRA = uddannelsens afslutningsår, som angives af Styrelsen for International Uddannelse.

Populationer:

Kvalifikationsregister

Kvalifikationsregistret indeholder uddannelseskvalifikationer, hvor vi ikke har registreret de uddannelsesaktiviteter der har ført frem til den given opnået kvalifikation. Kvalifikationen er dog vigtig i sig selv og indgår som et vigtigt element i vurderingen af en persons kvalifikationsniveau. Kilderne til disse selvstændigt registrerede kvalifikationer er flere.

Personer som har en kvalifikation.

Personer som har en kvalifikation i Danmarks Statistiks kvalifikationsregister.

Værdisæt

KVALIFIKATION_VFRA har ingen værdisæt