Gå til sidens indhold

SIG_SIGTDTO

Navn

SIG_SIGTDTO

Beskrivende navn

Sigtelsesdato

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Dato for sigtelse i den pågældende sag, eller - hvis denne er ukendt -
indberetningsdatoen.

Detaljeret beskrivelse

Dato for sigtelse i den pågældende sag, eller - hvis denne er ukendt -
indberetningsdatoen.

Variablen er altid udfyldt med en valid dato.
År i SIG_SIGTDTO er altid identisk med SIG_TAAR (sigtelses-tællingsår).

Hovedparten - 89 pct. - af sigtelserne er rejst samme år, som lovovertrædelsen er begået (jf. SIG_GER1DTO (Gerningsdag, startdato)). Yderligere omkring 9 pct. af sigtelserne er rejst året efter, lovovertrædelsen er begået.

Populationer:

Sigtelser i løbet af tællingsåret

Populationen udgøres af sigtelser rejst af politiet/anklagemyndigheden på baggrund af efterforskningen af anmeldte overtrædelser af straffeloven eller særlovene.

Værdisæt

SIG_SIGTDTO har ingen værdisæt