Gå til sidens indhold

SIG_INRMARK

Navn

SIG_INRMARK

Beskrivende navn

Identifikationsnummertype (fx. personnummer helt eller delvist oplyst)

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1991
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver arten af individnummer, dvs. om personnummeret er helt eller delvist oplyst, eller om der er tale om en virksomhed.
Variablen forekommer fra og med 1991.


Detaljeret beskrivelse

Angiver arten af PNR/SENR, dvs. om personnummeret er helt el. delvist oplyst, eller om der er tale om en virksomhed.
Variablen forekommer fra og med 1991.

Variablen dannes på basis af det fra Rigspolitiet indberettede identifikationsnummer INR.

Kode 1 angiver, at PNR er et CPR-nummer, der opfylder gældende regler for opbygning.
Kode 2 angiver, at de første seks cifre i PNR er en valid dato, men at løbenummeret indeholder bogstaver. I årene 1991-2006 kan løbenummeret også bestå af to cifre efterfulgt af to blanke. Vedrører udlændinge.
Kode 3 angiver, at fødselsdag og måned er ukendt, og derfor er de første fire cifre i PNR = '3002'. Fødselsår er kendt. Ved beregning af alder sættes fødselsdatoen til 1 . juli i fødselsåret. Gælder for udlændinge med ukendt fødselsdag.
Kode 4 angiver personer registreret i forbindelse med katastrofe. PNR starter med '99' og er i øvrigt kun på otte cifre. Fødselsdato sættes til 1599-12-31 og den beregnede alder til '0'. Er kun forekommet i 2002 og 2003.
Kode 5 angiver uidentificerede personer, og PNR starter med '300200' efterfulgt af fire bogstaver (i 2017 er der dog en enkelt sigtelse, hvor PNR starter med '290200'). I 1991 indeholder variablen dog kun otte cifre. Fødselsdato sættes til 1599-12-31 og den beregnede alder til '0'. Er ikke forekommet siden 2001, bortset fra en enkelt sigtelse i 2017.
Kode 7 angiver, at SENR opfylder gældende regler for opbygning. Fødselsdato sættes til 1599-12-31 og den beregnede alder til '0'.
Kode 8 angiver, at SENR ikke opfylder gældende regler for opbygning. Starter med '01'. Fødselsdato sættes til 1599-12-31 og den beregnede alder til '0'

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Sigtelser i løbet af tællingsåret

Populationen udgøres af sigtelser rejst af politiet/anklagemyndigheden på baggrund af efterforskningen af anmeldte overtrædelser af straffeloven eller særlovene.

Værdisæt

D281700.TXT_INRMARK - Identifikationsnummertype (fx. pnr helt eller delvist oplyst)
Kode tekst Fra dato Til dato
0 Uoplyst.
1 Korrekt cpr-nr.
2 Ukendt el. manglende cpr.-nr.(fx udlænding).
3 Udlændinge ukendt fødselsdag.
4 Person reg.i forb.m.katastrofe.
5 Uidentificerede personer.
7 SE-nr.Virksomhed registreret i Kriminalregistret
8 Ukendt SE-nr.
9 Andre.