Gå til sidens indhold

SIG_GER1DTO

Navn

SIG_GER1DTO

Beskrivende navn

Gerningsdag, startdato

Gyldighed

Gyldig fra: 01-02-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Gerningsdag, startdato

Den dato, hvor lovovertrædelsen, som sigtelsen vedrører, er begået/påbegyndt.

Detaljeret beskrivelse

Gerningsdag, startdato

Den dato, hvor lovovertrædelsen, som sigtelsen vedrører, er begået/påbegyndt.

Variablen indeholder altid en valid dato, med undtagelse af ganske få sigtelser i 1981 og 1982 (SIG_GER1DTO = 999999). I 2007-2012 har enkelte sigtelser SIG_GER1DTO = 1599-12-31.


Der er en overrepræsentation af sigtelser med en gerningsstartdato d. 1. i måneden. Ca. 6 pct. af sigtelserne har en gerningsstartdato d. 1. i måneden, mens andelen af sigtelser med gerningsstartdato de øvrige dage i måneden er på ca. 3 pct. Næsten halvdelen af sigtelserne med en gerningsstartdato d. 1. i måneden har også en udfyldt gerningsslutdato. Det samme gælder for mindre end 10 pct. af de øvrige sigtelser.

Populationer:

Sigtelser i løbet af tællingsåret

Populationen udgøres af sigtelser rejst af politiet/anklagemyndigheden på baggrund af efterforskningen af anmeldte overtrædelser af straffeloven eller særlovene.

Værdisæt

SIG_GER1DTO har ingen værdisæt