Gå til sidens indhold

ANM_STARTDTO

Navn

ANM_STARTDTO

Beskrivende navn

GERNINGSSTARTDATO

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1990
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

GERNINGSSTARTDATO

Angiver den dato, hvor gerningen er begået/påbegyndt.

Detaljeret beskrivelse

Angiver den dato, hvor gerningen er begået/påbegyndt.

Datoen er altid udfyldt med en valid dato. I
1990 optræder dog 2.568 anmeldelser med ANM_STARTDTO = 1599-12-31. Disse anmeldelser vedrører udelukkende brugstyveri af køretøjer (et brugstyveri af last/varebil, 346 af knallerter og 2.221 af cykler).

Hovedparten (95 pct. under ét i perioden 1990-2018)) af anmeldelserne har en ANM_STARTDTO, der ligger i samme år som ANM_TAAR (anmeldelsestællingsår). Yderligere 4 pct. har en ANM_STARTDTO, der ligger i året før ANM_TAAR.

Et mindre antal (851 i hele perioden 1990-2018) har en ANM_STARTDTO, der ligger efter ANM_TAAR. Typisk ligger ANM_STARTDTO for disse i januar måned året efter ANM_TAAR. Det må formodes at skyldes, at anmeldelsen er registreret i det centrale anmeldelsesregister, inden udtrækket er foretaget til Danmarks Statistik.

I 1998 og 1999 optræder der i alt 14 anmeldelser, hvor ANM_STARTDTO ligger i perioden 2016-2049.

Populationer:

Anmeldelser i løbet af tællingsåret

Populationen udgøres af samtlige politianmeldte overtrædelser af straffeloven og/el. særlovene (ekskl. færdselsloven og færdselslovsrelaterede særlove) i Danmark. Registret forefindes fra og med 1990.

Værdisæt

ANM_STARTDTO har ingen værdisæt