Gå til sidens indhold

ANM_SLUTDATO

Navn

ANM_SLUTDATO

Beskrivende navn

GERNINGSSLUTDATO

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1990
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

GERNINGSSLUTDATO

Angiver den dato, hvor lovovertrædelsen slutter.

Detaljeret beskrivelse

Angiver den dato, hvor lovovertrædelsen slutter.

68 pct. af anmeldelserne (perioden 1990-2018 set under ét) vedrører lovovertrædelser, som ikke har strakt sig over tid. For de fleste af disse (48 pct.) vil ANM_SLUTDATO være kodet 1599-12-31, mens knap 20 pct. har ANM_SLUTDATO = ANM_STARTDTO (gerningsstartdato).

De resterende ca. 30 pct. af anmeldelserne har en ANM_SLUTDATO, der ligger kortere eller længere tid efter ANM_STARTDTO. Det betyder, at anmeldelsen vedrører en lovovertrædelse, der har fundet sted over et tidsrum. Andelen er størst blandt de alvorlige seksualforbrydelser (blodskam, seksualforbrydelser mod børn under 12 år) hvor den ligger på 55-75 pct. Også for visse ejendomsforbrydelser som indbrud, tyveri af biler og skattesvig ligger andelen højt med 40-80 pct. Andelen er særlig lav (under 5 pct.) for vold o.l. mod offentlig myndighed, simpel vold, røveri og butikstyverier. I et mindre antal anmeldelser - 5.193 for hele perioden 1990-2018 - ligger ANM_SLUTDTO før ANM_STARTDTO, hvilket må betragtes som fejl.


Populationer:

Anmeldelser i løbet af tællingsåret

Populationen udgøres af samtlige politianmeldte overtrædelser af straffeloven og/el. særlovene (ekskl. færdselsloven og færdselslovsrelaterede særlove) i Danmark. Registret forefindes fra og med 1990.

Værdisæt

ANM_SLUTDATO har ingen værdisæt