Gå til sidens indhold

UOPLANSH

Navn

UOPLANSH

Beskrivende navn

Hovedbeskæftigede med uoplyst arbejdssted i det enkelte firma.

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen angiver antal hovedbeskæftigede med uoplyst arbejdssted i det enkelte firma.

Detaljeret beskrivelse

Antallet af hovedbeskæftigede med uoplyst arbejdssted i det enkelte firma opgøres på baggrund af de primære ansættelser for det aktuelle år, dvs. ansættelsesdatasættet IDAN (IDA ansættelser).

Variablen skal ses i sammenhæng med variablen FANSH (antal hovedbeskæftigede i firmaet ). I denne opgøres antallet af hovedbeskæftigede i det enkelte firma på baggrund af arbejdsstedsdatasættet (IDAS) for det givne år. Heri indgår kun gyldige arbejdssteder, dvs. fiktive og uoplyste arbejdssteder indgår ikke. Der forekommer imidlertid også hovedbeskæftigede, som er tilknyttet et uoplyst arbejdssted, og som derfor ikke forekommer i arbejdsstedsdatasættet. Disse personer forekommer i ansættelsesdatasættet IDAN, hvor de er tilknyttet et uoplyst arbejdssted.

I opgørelsen af antallet af hovedbeskæftigede med uoplyst arbejdssted
udvælges først de uoplyste arbejdssteder og dernæst aggregeres antallet af hovedbeskæftigede for variablen ARBGNR (arbejdsgivernummer), som identificerer det enkelte firma.

Se evt. variablerne NOVPRIO (novemberprioritering), SOCSTIL_KODE (socioøkonomisk status) og PSTILL (primær arbejdsstilling) for en nærmere præcisering af primær ansættelse og hovedbeskæftigede under emnegruppen beskæftigelse.

Graf og tabel er udarbejdet for firmaer, hvor UOPLANSH er >0, dvs. hvor hovedbeskæftigelse med uoplyst arbejdssted forekommer.

Grafen udviser store udsving i årene 1989-1991. Dette skyldes en ændring i de indberettede arbejdsstedskoder (se variablen ARBSTK under emnegruppen arbejdssteder) forud for indførelsen af betegnelsen 'fiktive arbejdssteder' i 1991.

Disse fiktive arbejdssteder indgår ikke i populationen af arbejdssteder i IDAS. For yderligere oplysning om fiktive arbejdssteder henvises til varedeklarationen for Erhvervsbeskæftigelsen:
http://www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=1029

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Firmaer i IDA

Ved et firma - en arbejdsgiverenhed - forstås i den private sektor den enhed, der indeholder og afregner kildeskat for ansatte (SE-enheden). Et firma kan være en del af en "koncern", bestående af flere firmaer. I den statslige sektor er firmaenheden identisk med en styrelse, defineret ved hovedkonto i finansloven. I den kommunale sektor udgør hvert fysisk adskilt arbejdssted et firma.

Et firma består af ét eller flere arbejdssteder. Hvis et firma kun omfatter ét arbejdssted, er firmaenheden identisk med den tilsvarende arbejdsstedsenhed. Ellers er firmaoplysningerne udelukkende dannet via summering over de arbejdssteder, der indgår i det pågældende firma i det givne år.

Det enkelte firma identificeres ved ARBGNR (arbejdsgivernummer) Nøglen for det enkelte firma er således arbejdsgivernummeret. Se ARBGNR for beskrivelse af ændringer i opbygningen af arbejdsgivernummeret som følge af indførelsen af CVR-nummeret.

Værdisæt

UOPLANSH har ingen værdisæt