Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

SIDTILB

Navn

SIDTILB

Beskrivende navn

Identitet for største arbejdssted i firmaet tilbage i tid

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Ændringen i firmaets strøste arbejdssteds identitet set tilbage i tid, dvs. mellem det aktuelle år og året før.

Detaljeret beskrivelse

Ændringen i identiteten omfatter såvel arbejdssteder med ansatte pr. november som arbejdssteder uden novemberansatte (i sidstnævnte tilfælde har firmaet heller ikke ansatte pr. november)

For arbejdssteder med ansatte pr. november kan ændringen bestå i bevarelse af arbejdsstedets identitet, at arbejdsstedet er nyoprettet eller oprettet. For ar-bejdssteder uden novemberansatte kan ændringen i identiteten bestå af en uændret identitet, nytilgang (ingen forbindelse til arbejdssted året før) eller tilgang fra arbejdssted med novemberansatte i året før eller af en "fiktiv" enhed i forbindelse med et formelt ejerskifte.

For mere information om dette se variablen IDTILB (Identitet for arbejdssted tilbage i tid) og hovedrapporten kap. 4.

Bilag

IDA hovedrapport
Graf
Tabel

Populationer:

Firmaer i IDA

Ved et firma - en arbejdsgiverenhed - forstås i den private sektor den enhed, der indeholder og afregner kildeskat for ansatte (SE-enheden). Et firma kan være en del af en "koncern", bestående af flere firmaer. I den statslige sektor er firmaenheden identisk med en styrelse, defineret ved hovedkonto i finansloven. I den kommunale sektor udgør hvert fysisk adskilt arbejdssted et firma.

Et firma består af ét eller flere arbejdssteder. Hvis et firma kun omfatter ét arbejdssted, er firmaenheden identisk med den tilsvarende arbejdsstedsenhed. Ellers er firmaoplysningerne udelukkende dannet via summering over de arbejdssteder, der indgår i det pågældende firma i det givne år.

Det enkelte firma identificeres ved ARBGNR (arbejdsgivernummer) Nøglen for det enkelte firma er således arbejdsgivernummeret. Se ARBGNR for beskrivelse af ændringer i opbygningen af arbejdsgivernummeret som følge af indførelsen af CVR-nummeret.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1980 31-12-3000 B1 : Bevaret, identisk
01-01-1980 31-12-3000 B2 : Bevaret, ikke identisk
01-01-1980 31-12-3000 O1 : Nyoprettet
01-01-1980 31-12-3000 O2 : Oprettet via udskilning fra et arbejdssted (min. 30% af de ansatte og min. 2 personer (v. adresseskift))
01-01-1980 31-12-3000 O3 : Oprettet via "overtagelse" af lokaler/bygninger fra et nedlagt arbejdssted i samme branche
01-01-1980 31-12-3000 O4 : Oprettet via overgang fra selvstændig uden ansatte pr. november (i samme branche)
01-01-1980 31-12-3000 O5 : Oprettet via overgang fra arbejdssted uden ansatte pr. november (i samme branche)
01-01-1980 31-12-3000 SM : Uændret, uden ansatte pr. november også i året før (bevaret).
01-01-1980 31-12-3000 T1 : Nytilgang (ingen forbindelse til et arbejdssted året før)
01-01-1980 31-12-3000 T2 : Tilgang fra arbejdssted med novembersansatte i året før (i samme branche)
01-01-1980 31-12-3000 T3 : Tilgang af en "fiktiv" enhed i forbindelse med et formelt ejerskifte