Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

ANTAAR

Navn

ANTAAR

Beskrivende navn

Antal ansættelsesforhold (personer) i år

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen angiver antal personer, der i løbet af året har været ansat ved et arbejdssted (eller arbejdsgiver), målt i personer.

Detaljeret beskrivelse

Fra 2008 og frem er ANTAAR dannet på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. ANTAAR består af alle lønmodtagerjobb på arbejdsstedet i løbet af året. Job består af ansættelsesforhold hvor der normalt arbejdes hvad der svarer til 1 time i ugen på referencetidspunktet ultimo november.Variablen dannes oprindeligt i erhvervsbeskæftigelsen og modtages herfra som led i dannelsen af IDA.

Variablen angiver antal personer (beskæftigede lønmodtagere), der i løbet af kalenderåret har været ansat på det pågældende arbejdssted. Alle typer ansættelser, uanset om de er heltids eller deltids, ansættelse hele året eller kun en del af året indgår i optællingen. Ligeledes indgår korttidsansættelser og ansættelser i forbindelse med engangsydelser (eksempelvis censorarbejde ved universitet) i optællingen.

Variablen AARSVRK (Antal årsværk for alle ansættelsesforhold)og ANTAAR minder om hinanden. Forskellen er imidlertid den, at ANTAAR optæller antal personer (antal hoveder), der har haft en ansættelse på det pågældende arbejdssted i kalenderåret, hvorimod AARSVRK omregner ansættelserne til fuldtidsbeskæftigede på arbejdsstedet i kalenderåret.

Forklaring til graf og tabel
Oplysningerne om arbejdssteder modtages fra erhvervsbeskæftigelsen. Kriteriet for, at det enkelte arbejdssted medtages i IDA er, at der er tale om en ansættelse. Dette udmøntes i form af, at der er angivet et positivt ATP-beløb eller et positivt lønbeløb på det enkelte arbejdssted. Dette er også tilfældet for de arbejdssteder, der er medtaget i IDA 2004-2006, men for enkelte arbejdssteder er ANTAAR missing. Dette korrigeres i den nærmeste fremtid til i stedet at antage værdien 0.

Faldet i antallet af ansættelser uden nærmere angivelse i 2008 skyldes indførelsen af eIndkomst fra og med IDA2008. For yderligere information om eIndkomst se emnegruppen Beskæftigelse og herunder statistikområdebeskrivelsen "Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet (RAS)".

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Arbejdssteder i IDA

Datasættet omfatter de erhvervsenheder, der i årets løb har haft lønnet personale beskæftiget, og for hvilke der er indbetalt kildeskat. Arbejdsstedet er den enkelte (lokale) erhvervsenhed, som organisatorisk, geografisk og branchemæssigt er sammenhængende. Der er tale om en "bruttopopulation" af arbejdssteder, som også omfatter arbejdssteder, der ikke har ansatte pr. ultimo november fx på grund af sæsonpræget beskæftigelse, eller fordi arbejdsstedet kun eksisterer i en del af året (dvs. at det nedlægges før, eller oprettes efter, ultimo november). Det enkelte arbejdssted defineres ved ARBGNR (arbejdsgivernummer) og ARBSTK (arbejdsstedskoden). Disse to variabler udgør tilsammen nøglen for det enkelte arbejdssted.

Værdisæt

ANTAAR har ingen værdisæt