Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Beskrivelse

Statistikområdet dækker forsørgelsesydelser udbetalt efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, hjælp til flygtninge mv.), introduktionsydelse efter integrationsloven, samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik. Registeret dannes på baggrund af indberetninger fra landets kommuner om udbetalte beløb i henhold til forskellige lovparagraffer. I indberetningen indgår ydelsestypen samt oplysninger om ydelsesbeløbet i hver af årets 12 måneder. Endvidere er ud fra oplysninger om præcis hvilken periode, en ydelse dækker, beregnet varigheden af modtagelsen af ydelsen omregnet til brøkdel af året. Statistikken er omlagt i 2007, idet der såvel anvendes en ny datakilde som et nyt kodesystem.

En svaghed i statistikken til og med 2006 er, at det er måneden et konteret beløb er udbetalt, der registreres. Det forekommer ofte, at der i samme måned konteres beløb, der dækker ydelser til modtageren for flere måneder. Det indebærer, at findes der fx 10 udbetalinger i løbet af et år, kan det ofte dække over, at personen faktisk har fået ydelsen i 12 måneder. Problemet er særligt stort for ydelser, der ikke udbetales til den berørte person, men til en arbejdsgiver i form af en art løntilskud. Problemet bliver især aktuelt, når man vil beregne antal helårsmodtagere.

Fra og med 2007 indgår der for forsørgelsesydelserne direkte oplysninger om, præcis hvilken periode en ydelse vedrører. Der er derfor for hver person og ydelsesart foretaget en beregning (i feltet HELAAR) af, hvor stor en del af året, ydelsen er modtaget (antal dage/365 (366)). Da en person kan have modtaget flere typer af ydelser i løbet af året, er denne andel ikke kun beregnet for de enkelte ydelser, men også for nogle almindeligt brugte aggregeringer: KONTANTHJÆLP, REVALIDERING, AKTIVEREDE, INTRODUKTIONSYDELSE, LEDIGHEDSYDELSE og FORSØRGELSESYDELSE I ALT. For hjælp i særlige tilfælde benyttes som før 2007 månedsoplysninger fra økonomisystemerne. Med de samme mangler som tidligere nævnt er HELAAR også beregnet her - bemærk dog, at oplysningen (i HELAAR) ikke giver mening for ydelser, der fx kun udbetales én gang til dækning af en helt bestemt udgift (fx en stor tandlægeregning).

Såvel i det gamle som i det nye system er ydelserne klassificeret ud fra det kontonummer, som kommunen har anvendt. I nogle tilfælde fremgår det, at kommunen helt klart har benyttet et forkert kontonummer og fx konteret ydelser til en ældre person som kontanthjælp til unge. Danmarks Statistik har ikke kunne foretage nogen rettelser, da vi ikke kan vide, hvad kontonummeret skulle have været.

Normalt er der ingen problemer med at vide, hvem en ydelse vedrører. Men for merudgiftsydelse mv. vedr. børn med nedsat funktionsevne har kommunerne ikke været konsekvente i, om ydelsen registreres under moderens, faderens eller barnets personnummer.

Væsentlige databrud:

1987-1993:
- Indberetningsenheden er familien og ikke den person, der modtager hjælpen.
- Meget af hjælpen er skattefri.
- En del kommuner indberetter på skemaer, hvilket umuliggør en fordeling af hjælpen på konteringsmåned.

1994 -2006:
- Indberetningsenheden er den person der modtager hjælpen.
- Det meste af hjælpen er skattepligtig.
- Alle kommuner indberetter via et edb-baseret økonomisystem, og man har derfor præcise oplysninger om ydelsestype, ydelsesregistrant, konteringsmåned og udbetalt beløb.
- Den indberettede måned er konteringsmåneden.
- Det er ukendt, for hvor mange af månedens dage der er givet kontanthjælp.

2007 -
- Der skiftes edb-system, og der indberettes nu den præcise startdato og den præcise slutdato for konteringen.
- Antallet af dage kan beregnes som forskellen mellem slutdato og startdato. Af hensyn til konsistensen bagud udnyttes denne viden til at danne variablen HELAAR.

Bilag

Variable

BELOB1 Beløb i januar
BELOB10 Beløb udbetalt i oktober måned
BELOB11 Beløb udbetalt i november måned
BELOB12 Beløb udbetalt i december måned
BELOB2 Beløb udbetalt i februar
BELOB3 Beløb udbetalt i marts måned
BELOB4 Beløb udbetalt i april måned
BELOB5 Beløb udbetalt i maj måned
BELOB6 Beløb udbetalt i juni måned
BELOB7 Beløb udbetalt i juli måned
BELOB8 Beløb udbetalt i august måned
BELOB9 Beløb udbetalt i september måned
BELOBAPR Beløb konteret i april måned.
BELOBAUG Beløb konteret i august måned.
BELOBDEC Beløb konteret i december måned.
BELOBFEB Beløb konteret feburar måned.
BELOBJAN Beløb konteret i januar måned.
BELOBJUL Beløb konteret i juli måned.
BELOBJUN Beløb konteret i juni måned.
BELOBMAJ Beløb konteret i maj måned.
BELOBMAR Beløb konteret i marts måned.
BELOBNOV Beløb konteret i november måned.
BELOBOKT Beløb konteret i oktober måned.
BELOBSEP Beløb konteret i september måned.
DATAKODE Kode for type af hjælp
HELAAR Varighed af modtagelsen af hjælp
KOMMUNE Kommune
KONTX Kode der angiver typen af ydelse