Gå til sidens indhold

Hele uddannelser med eksamensgennemsnit

Beskrivelse

Til visse uddannelser foreligger karakterer på uddannelsesniveau. Der er således ikke tale om karakterer på de enkelte fag, men om gennemsnitskarakterer for uddannelserne eller karakterer for den afsluttende opgave.

Der foreligger gennemsnitskarakterer for følgende områder;

-Gennemsnitskarakter for almengymnasiale uddannelser (gymnasium og hf). Dækker fra skoleåret 1977/78 og frem.
-Gennemsnitskarakter for hf-eksamen taget som kombineret enkeltfagseksamen i voksenuddannelsessystemet. Dækker fra skoleåret 1991/92 og frem.
-Gennemsnitskarakter for erhvervsgymnasiale uddannelser. Dækker fra skoleåret 2000/01 og frem.
-Gennemsnitskarakter for Pædagogisk Grunduddannelse (PGU). Dækker fra skoleåret 2001/02 og frem.
-Karakter for afsluttende opgave for SOSU-uddannelserne. Dækker fra 2000/01 og frem.
-Karakter i det afsluttende bachelorprojekt for professionsbacheloruddannelser. Dækker fra skoleåret 2003/04 og frem.
-Karakter i det afsluttende bachelorprojekt for bacheloruddannelser. Dækker fra skoleåret 2011/2012 og frem.
-Karakter i det afsluttende specialeprojekt for kandidatuddannelser. Dækker fra skoleåret 2011/2012 og frem.


Variable

KARAKTER_UDD karaktergennemsnit